Scrisoare de intenţie"Omenirea este un amestec ciudat de sori şi pietre de o varietate atât de infinită încât nu mai ştim unde un om încetează să mai fie piatra şi devine soare. Nu ştim nici măcar dacă sorii au fost creaţi pentru nevoia pietrelor de a fi încălzite sau pietrele pentru nevoia sorilor de a răspândi căldură. Ştim numai că, sori ori pietre, suntem cu toţii fără rost în lume de îndată ce rămânem unii fără ceilalţi." (Panait Istrate)

Stimată doamnă, stimate domnule, dragi prieteni,

O Zi bună să vă dea Dumnezeu, cer înalt şi idealuri pe măsura Cerului Cristalin!

ARTA-TRANSFORMĂRII este felul lui Dumnezeu de a se descoperii omului, în jocul Lui cu cerul şi cu oamenii, şi Primul Principiu din care s-au ivit în copilăria umanităţii cei trei eoni distincţi primordiali: Existenţa-Forma-Beatitudinea (PP-EFB). Aceasta este de altfel prima triadă, care poate fi transformată în următoarele triade: materie-energie-informaţie; creaţie-procreaţie-casă; sănătate-dragoste-bani. Căci acestea sunt cele trei fericiri. Şi în toate trei există Dumnezeu.
PUTEREA DE REZONANŢĂ a artei de a trăi şi a iubi nu poate dobândi viaţă publică fără susţinerea unor admirabili prieteni, care să-şi apropie darul lor într-o aspiraţie unică: aceea ca VALORILE UNIVERSALE ale religiei, artei şi ştiinţei româneşti şi europene să vibreze cu demnitate în lume, în armonie deplină cu OAMENII, Cerul Cristalin şi DUMNEZEU.
Simbolic, pentru a apăra VALORILE UMANE - IUBIREA, VISUL, ARTA, PACEA, LIBERTATEA, DREPTATEA şi ADEVĂRUL CREAŢIEI - vă solicit un sprijin financiar pentru a crea şi dezvolta o platformă online, site “TERRA MIRABILIS HABITAT – Comunitate autosustenabilă – PROCESSIO PER CONVERSIO – Ediţie Solară – Prietenii aurice şi proteice în artă şi ştiinţă”, în cadrul căreia să publicăm împreună la o Editură Virtuală o serie de articole şi cărţi cu tematica mai sus amintită, printre acestea cartea “semnal” – “Agonia Uniunii Europene – O sută de ani sub sabia psihotronică” (360 de pagini în trei volume ilustrate cu imagini din sculpturile lui CSM) Primul volum este deja publicat, începând cu 9 decembrie 2013, pe revista Confluenţe literare, în opt “Scrisori de tranziţie din Mileniul III către Prinţesa X”. Iar următoarele două volume urmează să le public, în coautorat, sau chiar cvadriautorat, semnate de mai mulţi colaboratori şi prieteni ai Artei-transformării PP-EFB.
Dacă am văzut că de şapte ani criza financiară mondială nu încetează, ba chiar se amplifică, ca la comunişti, în “cincinale”, am decis ca începând cu data de 19 februarie 2015 să trec pe blog contul meu în lei şi în valută.
La urma urmei, conştiinţa şi recunoaşterea valorilor sunt pietrele de temeile pentru fiecare familie, comunitate şi naţiune, fără de care omenirea nu poate supraveţui.
Vă mulţumesc pentru interesul acordat acestui proiect cultural european pe care sper să-l pot merita în întregime sau măcar într-o oarecare măsură.
Cu prietenie şi admiraţie, al dumneavoastră Constantin Sandu Milea
Tel: 0744994454

Cont curent la Banca Română de Dezvoltare BRD Grupe Societe Generale, pe numele Sandu-Milea Constantin: în lei: RO58BRDE080SV45322990800; şi euro în valută: RO16BRDE080SV36875130800

luni, 24 septembrie 2012

Despre Adevărul Creaţiei, alternativă la toate ideile şi credinţele religioase, după comunism şi capitalism

                                             Atelier sculptură 


   Motto: “În cultura unor ţări ( de exemplu China şi Rusia )  există o reprezentare artistică a universului prin sfere intricate şi păpuşi înlănţuite.”
 ( dr. Manu Mariana Daniela – Institutul Internaţional de Bioluminiscenţă )

    Bunul Dumnezeu, Creatorul programului nostru genetic, unic prin ADN-ul lui primordial, este bioluminiscenţă, iubire şi energie cuantificabilă BEMF ( biologică, electrică, magnetică şi fotonică ). De când a creat Dumnezeu omul şi umanitatea, o parte din aceasta energie cuantică a iubirii se află în inima noastră, în conştiinţa noastră solară şi în Ochiul lumii întregi care vede totul prin globul de lumină, sub formă de bioluminiscenţă creatoare. Acum, noi putem să vedem, cu al treilea ochi, acest lucru sau să nu vedem şi să îi minţim pe ceilalţi oameni, dar nu ne putem minţii pe noi înşine. Aceasta este conştiinţa cosmică. Fiecare fiinţă omenească are această parte frumoasă din Adevărul Creaţiei, din ADN-ul primordial, aflată în sufletul nostru, ca alternativă la toate ideile şi credinţele religioase.
   Această parte frumoasă din Adevărul Creaţiei este supusă azi Artei-transformării, prin noul proces de globalizare, a lucrurilor şi a fiinţelor, a ideilor şi credinţelor religioase, a valorilor materiale şi culturale, a bunurilor şi a capitalului, dar şi a suferinţelor şi fericirilor oamenilor într-o singură sferă planetară luminoasă. Lucrul acesta se poate realiza prin Marea Trecere din universul tehnologic, în care suntem eliberaţi către nimic, în universul Artei-transformării Primului Principiu din care s-au ivit în copilăria umanităţii cei trei eoni distincţi: existenţa, forma şi beatitudinea. Aceasta este prima sfera cosmică, jumătate opacă, cealaltă, transparentă ( Ziua şi Noaptea ) în care locuieste Dumnezeu, pe care nu îl putem vedea, dar îl simţim şi îl visăm. Ziua îl visăm cu ochii deschişi ( din ce în ce mai aproape de ochiul bionic ), iar noaptea cu ochiul Zeului Vis dăruit de Dumnezeu la Facerea Lumii.
   In mitologia Americii Latine există un fragment din mitul Creaţiei în “Primele glasuri” pe care am să-l redau aici în întregime:
CREAŢIA: Femeia şi bărbatul visau că Zeul îi visa. Zeul îi visa în timp ce cânta şi îşi agita marcas-urile, învăluit în fum de tutun, şi se simţea fericit, dar şi înfiorat de îndoială şi mister. Indienii makiriate ştiu că dacă zeul visează mâncare, rodeşte şi dă de mâncare. Dacă Zeul visează viaţă, se naşte şi dă naştere. Femeia şi bărbatul visau că în visul Zeului apărea un mare ou strălucitor.. Înăuntrul oului, ei cântau şi dansau şi făceau zarvă mare, pentru că ereau nebuni de dorinţa de a se naşte. Visau că în visul Zeului bucuria era mai puternică decât îndoiala şi decât misterul; Iar zeul, visând, îi crea, şi cântând, spunea: - Sparge oul acesta şi se naşte femeia şi se naşte bărbatul. Şi împreună vor trăi şi vor muri. Dar se vor naşte din nou. Se vor naşte şi vor muri din nou şi încă odată se vor naşte. Şi nu vor înceta niciodată să se nască, pentru că moarte e o minciună “
   Nu-i aşa că e fantastic de frumos acest mit al Creaţiei ?
   Aşa cum se ştie, însă, în istoria contemporană, universul tehnologic este un angrenaj diabolic, construit în mod special pentru a elibera omul către nimic. Iar  comunismul, nazismul şi capitalismul sunt forme utopice de guvernare a lumii, care îşi au esenţa în Paradisul prin distrugerea omenirii, prin genocid cultural şi economic, cu unicul scop de a elibera omul către nimic. Nu va trece nici şapte ani şi până în 2019 vor fi, pe pământ, miliarde de oameni care vor tânji după muncă şi pensii şi nu le vor mai găsi nicăieri. Astfel, oriunde vei merge prin lume, vei gasi tot mai mulţi oameni nedoriţi, neiubiţi, neângrijiţi, respinşi de societate, complet uitaţi, complet rămaşi singuri. Aceasta este cea mai mare sărăcie a ţărilor bogate: să dispreţuieşti problema existenţei, sufletul,  valorile culturale, naţionale şi universale, şi Adevărul Creaţiei, alternativă la toate ideile şi credinţele religioase. Aici ne aflăm în cea de-a doua sferă, intricată în prima, unde locuiesc din ce în ce mai mulţi oamenii morţi, fără să ştie că au murit.
   Redefinirea viului, al Adevărului Creaţiei, prin identificarea nivelului energetic informaţional de comandă al fiecărui popor, este punctul terminus al cunoaşterii oamenilor viitorului. Dacă nu vom face public Adevărul Creaţiei, ca alternativă la toate ideile şi credinţele religioase din lume, oamenii vor fi asupriţi de mereu alte dogme şi doctrine, şi de alte închisori, mult mai periculoase decât dogma creştină şi închisoarea comunistă sau capitalistă. Oamenii politici şi oamenii de ştiinţă, artiştii şi toţi intelectualii din Uniunea Europeană vor trebui urgent să se trezească şi să-şi dea seama că asuprirea Europei, prin măsuri de Austeritate,  economice şi culturale, nu mai are nicio valoare acum, pentru că o religie extremistă precum islamismul, spre exemplu, sau chiar religia New Age, cucereşte întreaga Europă, iar lumea întreagă are tendinţa de revenire la universul comunist.
   Comunismul este singurul univers de proporţii mondiale care nu are viitor, care duce omenirea direct la moarte colectivă prin genocid cultural, prin stagnarea ideilor şi credinţelor religioase. Practic, în acest moment greu, al sfârşitului istoriei celei mai mari înşelătorii umane, Europa este încă ocupată de comunitatea materialistă a comunismului chior şi a capitalului orb, marxist, nihilist şi vulgar. Or, când doi orbi se ţine de mână, amândoi cad în şanţ. Dovadă este faptul că puterea, în lipsa a ceva care să o ordoneze şi să o transforme, s-a întors acum la stadiul de agresivitate pură, iar şanţul dintre civilizaţie şi barbarie e tot mai adânc. Şi numai o comunitate religioasă şi spiritului ar mai putea rezolva şi soluţiona problema puterii, unind contrariile într-o singură cultură şi religie universală cu valenţe sacre.
   Nu viziunile celor trei familii de suflete ne apropie, ci modul lor comun de elaborare prin interpretarea viselor ( din mitul Creaţiei ) şi prin cunoaşterea Legii Sacre a Dragostei. În unitatea celor trei familii de suflete (raţionale, moarte şi divine) există mari deficienţe în sistemul lor de migrare spirituală, deoarece această migrare spirituală prin trupuri succesive ( prin păpuşi înlănţuite ) nu este suficient de bine rulată pe Televiziunea Globală. Iar spiritul, plasându-se în centrul materiei, adică între cele două mari entitaţi, lumina şi întunericul, şi-a pierdut Aripa stângă şi Aripa dreptă, adică sufletul şi pe Dumnezeu, iar acum nu mai are cum să cunoască Legea Sacră a Dragostei, decât prin “mitul trăit”. Visul, dragostea, libertatea şi respectul pentru lumea divină şi legea sacră sunt valori eterne, fără de care omenirea nu poate supravieţui.
   Sfatul meu este să investim în cultura care face parte din familia sacrului, ca să putem ieşi din starea profană în care se află omenirea. Astfel, vom putea salva Europa de la distrugere ei prin genocid cultural şi economic. Europa, care a fost odată leagănul civilizaţiilor lumii. Ne place ori nu ne place, umanitatea este creaţia lui Dumnezeu. Aceasta înseamnă că pe verticală, prin Prin Sfânta Familie, noi suntem cu toţii fiii şi fiicele lui Dumnezeu, prin Fiul Omului venit din cer şi prin Stăpâna îngerilor, Născătoarea de Dumnezeu Fecioară, prin cea care a împreunat pe Dumnezeu cu oamenii făcuţi din pământ. Dacă omul de la zeu e venit din cer, iar omul creştin e făcut din pământ, noi de ce să nu fim făcuţi, în Templul Omului, din cerul-pământesc? Aici e marea taină, să trăieşti pe planeta Pământ la orizontul misterului în unu, în doi şi în trei, ca într-un glob de lumină.
   De aceea, trebuie să credem în această Sfântă Familie, în această Cruce de lumină, în această Troiţă românească. Nu contează ce reprezintă această Sfântă Familie sau Sfântă Treime, spuneţi-I cum vreţi, această Cruce de lumină, această Troiţă românească, tu trebuie să crezi. Mulţi oameni înţeleg doar diferenţa dintre orizontal şi vertical. Insă mai trebuie să le explicăm oamenilor că cele patru laturi ale Crucii de lumină, ale Troiţei, reprezintă elementele, focul, aerul, vântul şi apa. Şi că toate patru elemente sunt unite de fapt într-o singură “formă de foc a adevăratei ape”. Dacă n-ar fi unite, n-ar exista nici gravitaţie, iar lucrurile şi fiinţele ar cădea unele peste altele şi ordinea secretă dintre acestea s-ar strica.
   Trebuie să le explicăm oamenilor că, cele patru elemente fundamentale care se gasesc pe pământ şi în cer ( focul, aerul, vântul şi apa ), corespund de fapt cu cele patru energii cuantificabile BEMF ( bilogice, electrice, magnetice şi fotonici ) care acţionează sub forma unor sisteme de lasere biologice superioare organismului uman,  la nivel energetic şi informaţional, şi sunt numite stiinţific “sisteme lasere biologice SLB”, sociale, planetare, galactice şi universale. Acestea patru sisteme de lasere biologice de calitate superioară, operează prin simboluri consacrate şi semne arbitrare şi reuşesc să metamorfozează lumina în bioluminiscenţă şi astfel să emite bioluminiscenţă creatoare prin globuri de lumină.
   Mai concret, trebuie să le explicăm oamenilor în primul rând care este diferenţa dintre semne şi simboluri. Semnele sunt arbitrare, iar simbolurile sunt consacrate. Cu alte cuvinte, semnele arbitrare conduc sistemul laser biologic social-planetar al popoarelor din spaţiul sublunar, prin universul tehnologic, la nivelul de comandă energetică, informaţională, iar simbolurile consacrate conduc sistemul laser galactic-universal, din spaţiul supralunar de origine solară, prin universul Artei-transformării Primului Principiu din care s-au ivit în copilăria umanităţii cei trei eoni distincţi: existenţa, forma şi beatitudinea.
   De aceea, aceste două mari  universuri-sisteme, social-planetar şi galactic-universal, sunt mereu în conflict ecologic. Sunt ca doua sfere mişcătoare care se ciocnesc pentru a se întrepătrunde, la confluenţa dintre civilizaţii şi culturi diferite. Însă singur Dumnezeu ţine cumpăna între acestea două mari universuri, între aceste două sisteme lasere biologice, pentru a stabili echilibrul între forţele infernale şi cele cereşti, între lumină şi întuneric, între cele două lumi, care, deşi sunt diferite, au acelaşi Dumnezeu. Noi, creştinii, îl avem pe Iisus care s-a lasat crucificat pentru salvarea sufletului nostru. Chiar dacă n-ar fi acesta Adevărul Creaţiei, şi al Facerii Lumii, noi trebuie să credem în El. Căci dacă Dumnezu nu există şi tu crezi în El, nu pierzi nimic, dar dacă El există şi tu nu crezi, ai pierdut totul.
   Dacă credem în Sfânta Familie, până şi păcatul antecedent ni se iartă, iar noi, oamenii, prin intelectul activ devenim nemuritori, pentru că spiritul Artei-transformării continuă să existe în Cetatea eternă a spiritului, prin Adevărul Creaţiei, alternativă la toate ideile şi credinţele religioase. Creştinismul este singura religie care afirmă că toate păcatele se iartă, afară de unul singur: păcatul împotriva Marelui Spirit. După comunism şi capitalism, păcatul împotriva Marelui Spirit are un singur nume acum: genocidul, cultural şi economic, la nivel mondial. Singurul univers de proporţii mondiale care duce direct la eliberarea omului din ciclul devenirilor, din ciclul reîncarnărilor şi din veşnicul balans între mai bine şi mai rău a celor mulţi, este universul tehnologic.
   Dacă ai oprit evoluţia universului tehnologic, înseamnă că ai oprit evoluţia omului şi prin acesta ai oprit evoluţia naturală a ştiinţei viului. Aceasta este cea mai oribilă crimă asupra umanităţii care se comite acum cu toată ştiinţa în dotarea forţelor oculte infernale: oprirea evoluţiei naturale a ştiinţei viului. Efectul ei este genocidul cultural şi economic. Iar cauză să este păcatul împotriva Marelui Spirit al Artei-transformării. În creştinism, dar chiar şi în hinduism, marele Spirit este numit şi Marele Sfânt. Comunismul, nazismul şi capitalismul a azvârlit câteva miliarde de victime în războiul dintre forţele infernale şi cele cereşti, care se petrece chiar acum în sufletele, în minţile şi în inimile noastre maltratate şi chinuite de foame, frig, frică, întuneric şi negarea negaţiei.
   Pentru a salva planeta şi umanitatea, noi trebuie să eliberăm mai întâi mintea omului de acest coşmar al existenţei şi al lipsei de speranţă în viitor. Iar această eliberare a minţii umane prin ea însăşi, în jocul ei serios cu cerul, cu oamenii şi cu Dumnezeu Creatorul programului nostru genetic, nu se poate face acum decât prin universul Artei-transformării. Stagnarea evoluţiei universului tehnologic, de către Lemurienii care vorbesc limba “maru” cu rădăcina în sanscrită şi ebraica veche, are însă o strânsă legătură primejdioasă cu universul Artei-transformării, ce aparţine Atlanţilor care comunică prin telepatie şi detecţie extrasenzorială. Există oare vreun remediu ori o posibilă ameliorare a acestor două mari universuri aflate în această situaţie primejdioasă?
   Omenirea a găsit totuşi un remediu asupra morţii individuale, pe cale genetică, dar nu se doreşte încă aplicat şi asupra morţii colective, la scară mondială, în sistemul de laser biologic social-planetar. Pentru că omenirea se află acum într-o balanţă de şapte miliarde de oameni, pe a cărui taler stau două miliarde de aşa zişi illuminati, contra a cinci miliarde de muritori de rând, care, zic ei, illuminati, că aceştia din urmă, fiind săraci cu duhul, în urma unei conflagraţiei atomice, provocată de ei, n-ar mai încăpea pe planeta locuită de fantome şi libărci, aflată acum în controlul lor, după ce vor ieşi ei la lumină din oraşele buncăre ascunse în pământ. În cazul în care ei ne doresc cu orice preţ eliminarea noastră, la ce arsenal nuclear avem noi acum pe planetă în acest moment, eu nu cred că vor supravieţui lemurienii la butoane, acolo, în oraşele şi buncărele lor, mai mult de o lună. Or, nouă, Atlanţilor nemuritori, care operăm prin universul Artei-transformării, ne trebuiesc doar 72 de ore ca să ridicăm vibraţia planetei şi să o transformăm în “Forma de foc a adevăratei ape”.
   Totuşi, minuni în stiinţă, artă şi religie, fără îndoială există. Tot aşa cum există minuni în aristocraţia spiritului, a sângelui şi a banului. Trebuie doar să îndrăznim să producem o Idee care să unească aceste trei mari aristocraţii într-una singură. Şi să credem că singura aristocraţie adevărată este rodul Renaşterea spirituală a valorilor culturale şi democratice, care spune Da! vieţii şi garantează viitorul. La urma urmei, religia nu este decât o funcţie a culturii universale şi funcţionează ca un sistem autonom. Iar arta este felul lui Dumnezeu de a se descoperii omului, în jocul lui serios cu cerul şi cu oamenii, în armonie deplină cu Cosmosul.
   În concluzie, soluţii şi minuni de a salva planeta fără îndoială există. Mai trebuie însă să existe şi o Voinţă sănătoasă, politică, militară, economică şi culturală. Mai ales din parte celor care sunt acum la butoane şi conduc universul tehnologic. Fanatismul bestial al lemurienilor de a opri evoluţia universului tehnologic, declanşand cinci valuri de criză mondială, pentru a elibera cinci miliarde de oameni către nimic în noaptea lor largă, poate duce la îndrăzneala atlanţilor de a resuscita universul Artei-transformării, pentru a reproduce în final Ideea de Adevăr al Creaţiei din Grecia antică (Aletheia) şi a declanşa o Renaşterea spirituală a unei Lumi noi, la confluenţa a cinci fluvii de sânge (alb, negru, galben, albastru şi roşu) aparţinând omului de la zeu, omului creştin, omului din om, omului fără destin şi omului solar.
   Omenirea se află în pragul celei mai periculoase revoluţii spirituale care a existat vreodată pe pământ: revoluţia conştiinţei cosmice. O mişcare feministă universală, declanşată alternativ din nucleul cel mai fecund al latinităţii - România - şi la polul opus – USA, care, prin amestecul raselor şi prin naţiunile transplantate din euro-afro-asia în America, a devenit, după India, al doilea creuzet de culturi şi civilizaţii metise, ar putea prelua acum controlul planetei prin proiectul de pace de 1000 de ani, cunoscut ca “MADONNA INTELLIGENTZA - EURYNOME – ZEIŢA MEMORIEI ŞI A EXTAZULUI”. (Această Mare Zeiţă a tuturor lucrurilor şi fiinţelor, a despărţit cerul de mare şi a dansat pe valuri, pentru a crea vântul de nord şi naşterea celui de-al cincilea soare: soarele mişcarii. Este vorba de Marea Zeiţa oceanidă născută de titanida Tethis de la Okeanos şi născând la rândul ei, de la Zeus, pe cele trei Harites – Cele trei Graţii!) 
  Pentru ca această Mişcare feministă universală să se poată declanşa, există însă o mică problemă, de administraţie politică şi teritorială: România ar fi bine să devină în următorii cinci ani al 51-lea stat al SUA, cu toate atribuţiile şi funcţiile Drepturilor omului universal. Astfel încât, Declaraţia universală a drepturilor omului să fie schimbată printr-o nouă Declaraţie a drepturilor omului universal. Declaraţie din care se va constitui şi prima Constituţie universală a drepturilor omului planetar. Ei bine, oricine crede în această Mişcare feministă universală, eu cred că se va putea salva din  războiul acesta declanşat deja, aşa cum am spus, între forţele infernale şi cele cereşti.
   Nu trebuie să uităm nicio clipă că noi suntem prima generaţie care stăpânim energia nucleară, tare şi slabă, dar, s-ar putea, în cazul unei conflagraţii atomice, să fim şi ultima generaţie de pământeni. Noi suntem acum atât de divizaţi de 66 de ani, încă din anul 1945, de când a avut loc lansarea celor două bombe atomice la Hiroshima şi Nagasaki, am devenit,  o parte societăţi atomizate de uraniţi, şi de cealaltă parte societăţi în curs de atomizare şi uranizare, cu energie nucleară, tare şi slabă.
 Citez din Wikipedia despre evenimentul acela monstruos: “După vederea exploziei bombei nucleare de la Hirishima, reacţiile celor care au contribuit la crearea ei au fost diferite. Isidor Rabi a simţit ca echilibrul în natură fusese modificat, pe măsură ce omenirea a devenit o ameninţare pentru mediul înconjurător. J. Robert Oppenheimer, încă extaziat de succesul proiectului, a citat un fragment din Bhagavad Gâţa: “I am become Death, the destroyer of worlds” ceea ce înseamnă “Am devenit moartea, distrugătorul lumilor”. Ken Bainbridge, directorul de teste i-a spus lui Oppenheimer “Now we’re all sons of bitches”. Acum suntem toţi fii ai căţele!” A căţelei pământului, zic eu, a Orbetelui din mitologia românească şi a Cerberului din mitologia greacă, o entitate infernală mai complexă, uneori deţinând puteri absolute şi trăsături luciferice, care păzeşte porţile de intrare în Iad, în hadesul subteran.
   Ca întotdeauna, în istoria universală au existat doar două mari tabere, care s-au luptat cu înverşunare pentru supremaţia puterii şi controlul planetei Pământ. Există aceste două feluri de oameni, uni care spun Da! vieţii şi garantează viitorul şi cred în astfel de concepte şi idei, şi pe de altă parte există ceilalţi oameni care Nu cred. “Iadul sunt ceilalţi oameni”, spunea nu tare de mult filozoful existenţialist J.P. Sartre. Cât de adevărat. Există mereu această despărţire foarte încrâncenată, foarte adâncă între Rai şi Iad. Şi această parte a oamenilor care nu înţeleg şi nu cred că pe pământ există Rai şi Iad se află de fapt în cea mai întunecată condiţie spirituală a umanităţii. Şi tocmai din cauza faptului că sunt lipsiţi de credinţă şi de viziune, ei îşi fac din Rai, Iad şi din Iad, Rai.
  De aceea, în acest crunt război între forţele infernale şi cele cereşti, aceşti oameni, lipsiţi de credinţă şi de viziune, vor fi duşi pe o altă planetă, probabil, asemănătoare Pământului, plină de violenţă, de războaie, ei vor cu orice preţ să se ducă pe planetele de unde au venit, pentru că pentru ei nu există un alt viitor aici. Viitorul lor este închis, pentru că au stat prea mult timp în oraşele-buncăre sub pământ. Iar noi, în concepţia lor (a concepe, pentru ei, înseamnă doar a domina), locuim pe suprafaţa unei sfere, pe un minim de spaţiu, într-un maximum de conţinut. Şi de aceea consideră ei că noi, vreo cinci miliarde, trebuie să fim eliminaţi, pentru ca ei să se poate elibera de haina omenească şi de blestemul Marelui Sfânt.
  Există în epopeea indiana Mahabharata o frază care cred că li se potriveşte de minune:  “ O, Ganga, blestemul grozav al marelui sfânt apasă asupra noastră: îmbracă haină omenească, naşte-ne şi ucide-ne apoi numaidecât în sfintele tale valuri, ca să putem scăpa cât mai curând de chinul de-a fi muritori.”
   De mii de ani ni se ascunde adevărul din carţile sacre, din Codul lui Hammurandi, din Codul lui Zamolxis, sau din Dreptul Egiptean al Oamenilor, prin care s-a descoperit că noi suntem nemuritori, aşa cum sunt, de exemplu, Atlanţii din Carpaţi, prin Intelectul activ, sursă a intuiţiilor intelectuale prime conceput de Dumnezeu Creatorul nostru ca fiind Suflet viu. Şi dacă ne alăturăm Dreptului egiptean al Oamenilor şi aplicăm Codul lui Zamolxis, trebuie să recunoaştem puritatea genelor noastre şi să spunem că spiritul nostru este nemuritor, deci trebuie să acceptăm chiar şi nemurirea trupului nu doar a sufletului. Adică, în ultimă instanţă trebuie să recunoaştem că există reîncarnarea spirituală într-o succesiune de trupuri înlănţuite genetic pe o singură scară creaturală, pe o singură axă creştină, care se prelungeşte de pe axa pământului pe axa Cerului Cristalin şi care potrivit afirmaţiei lui Dante Alighieri din Divina Comedie se află în mintea divină.
    “Comunismul femeilor” din Republica lui Platon din Grecia antică, democraţia ateniană şi chiar şi Constituţia americană, are la bază acest Cod al lui Zamolzis şi acest Drept Egiptean al Oamenilor nemuritori, înlănţuiţi pe o singură axă genetică. De la Giordano Bruno şi până la Ioan Petru Culianu, toţi marii romantici care au iubit fără măsură lume aceasta, au plătit cu propria lor viaţă pentru a scoate la lumină acest Adevăr al Creaţiei, alternativă la toate ideile şi credinţele religioase. Aceşti mari creatori romantici, care fac o artă ce aparţine de familia sacrului, au voit cu orice preţ să aducă aceste adevăruri luminoase la Vatican şi să-i determine pe înalţii prelaţi să admită că îi asupresc pe oameni şi că îi ţin în întuneric şi negaţie din cauza secretului şi a minciunii colective. Eu cred, totuşi, că până la urmă, omenirea şi în mod deosebit oamenii politici, cei care ne influenţează destinele noastre, îşi vor da seama că asuprirea oamenilor nu mai are nici o valoare în Mileniul III, pentru că o religie precum islamismul, sau chiar religia New Age, spre exemplu, cucereşte în fiecare zi Europa şi lumea întreagă.
   Omenirea se confruntă acum cu două mari contradicţii, globalizarea lucrurilor şi noua tribalizare a persoanelor într-un singur guvern mondial. Dacă nu vom şti cum să unim aceste contrarii, nu vom rezolva niciodată marile decalaje între bogaţi şi săraci, între familii, clanuri şi naţiuni. Iată de ce consider că, pentru a ne putea salva uni pe alţii de la distrugerea omenirii prin genocid cultural şi economic, trebuie mai întâi ca mintea noastră să fie eliberată, extirpând din creierul nostru bicameral toate genele bolnave care dispreţuiesc problema existenţei şi adevărul sufletesc. Viitorul omenirii este al universului Artei-transformării Primului Principiu din care s-au ivit în copilăria umanităţii cei trei eoni distincţi: existenţa, forma şi beatitudinea. Iar datoria vieţii noastră este să acceptăm toţi această Mare Trecere din evoluţia universului tehnologic în evoluţia naturală a ştiinţei viului.
   Sfatul meu este să mergem înainte cu Credinţă, odată cu cerul deschis şi cu oamenii liberi, căci dacă Adevărul Creaţiei pe care îl căutăm cu atâta ardoare nu există, Dumnezeu îl va crea pentru noi, drept alternativă la toate ideile şi credinţele religioase. Pentru că Adevărul este Dumnezeu din  Voinţa căruia noi suntem nemuritori prin intelectul activ, sursă a intuiţiilor intelectuale prime, conceput ca fiind suflet viu, parte din sufletul lui Dumnezeu ! Niciodată mintea umană nu conduce; ea arată numai alternativa. Direcţiunea finală o hotărăşte inima, prin cele trei fericiri şi cele trei adevăruri: creaţiei, procreaţiei şi casa.
   Constantin Milea Sandu
   Sirnea, 10.08.2012


JURNAL DE ATELIER. DESPRE LEGEA UNIVERSULUI GALACTIC ŞI ALUNGAREA BESTIILOR TRIUMFĂTOARE DINTRE NOI, DUPĂ EŞECUL COMUNISMULUI ŞI CAPITALISMULUI ( 1 )

   Steaua arzătooare cu opt raze ( ulei pe carton, 1997 ) autor: Constantin Milea Sandu

   Foto: Labirynt 1 ( ulei pe carton 1997 ) autor: Constantin Milea Sandu 

   Motto: “Cine vrea să-şi păstreze viaţa pe seama altora trebuie sa fie gata să şi-o dea şi el pentru dânşii în caz de nevoie” ( J.J. Rousseau )  

   Există o Lege a Universului galactic care spune că nu se intervine în evoluţia sau oprirea unei civilizaţii de pe altă planetă, pentru că orice intervenţie poate să ducă la sfârşitul sau la boicotarea unui ciclu de existenţă umană şi în final la distrugerea planetei. Cu toate acestea, de vreo 66 de ani extratereştri se unesc iar cu fiicele pământenilor. Sunt cunoscute astfel de atacuri extraterestre atribuite reptilienilor Anunnaki care intervin în afacerile oamenilor. Mai întâi intervin biologic în evoluţia universului tehnologic, social-planetar, prin metode anti ecologice, precum genocidul economic şi cultural, prin implanturi uterine făcute femeilor şi prin implanturi pe creierul bicameral aplicat bărbaţilor. Apoi, intervin şi în sfera universulului galactic-universal al Artei-transformării, printr-un atac direct asupra Marelui Spirit. În creştinism şi în budism Marele Spirit este numit şi Marele Sfânt )  

   Intervenţia extratereştrilor în universul Artei-transformării – a transformării Primului Principiu din care s-au ivit în copilăria umanităţii cei trei eoni distincţi, existenţa, forma şi beatitudinea - are loc prin comiterea unor crime ritualice de ambele părţi: pe de o parte asupra blestemului Marelui Sfânt, de altă parte, asupra lor înşişi, îndeplinind astfel sfârşitul unui ciclu de existenţă umană, prin “uciderea soarelui” prin “moarte integrală”, pe un “loc fără de loc”, într-un “topos atopos”. 

   Dar unde poate să aibă “loc” această mare jertfă a celui de-al cincilea soare: soarele mişcării ? Ei bine, această mare jertfă se petrece la orizontul misterului, în prelungirea Coloanelor infinite, de pe axa Pământului ( care este înclinat cu 23,5 grade către faţa soarelui ) pe axa Cerului Cristalin ( care este înclinat cu 23,5 grade diametral opus către faţa soarelui ) , la confluenţa dintre bioluminiscenţa solară şi magnetismul biotopului nostru terestru. În cazul nostru, terestru, este posibil să se petreacă, fie în Occident, fie chiar în Orientul Apropiat Românesc, care este pe cale să devină mai Occidental decât Occidentul şi mai Oriental decât Orientul. 

   Şi a fost seară – mai precis Occident, adică Abendland, care înseamnă tărâmul unde se-ndeplineşte uciderea soarelui prin moarte integrală, adică sfârşitul “celei de-a Patra Lumi” – Şi a fost dimineaţă, Orient, adică Morgenland – zi, întâi – primind setea Duhului fără spaţiu şi timp şi intrarea în Neantul Divin prin coloanele de popoare înlanţuite genetic, dar şi prin reprezentanţii acestor popoare, prin Zeii Numere Înlănţuiţi în Marele Timp ( anul galactic de aproape 26.000 de ani ), devenind călători neînfricaţi spre Împărăţia sufletelor de lumină fără de sfarşit, prin Catedralele Luminoase racordate la o “Stea arzătoare cu opt raze”.Dar această Împărăţie-Înălţare-Împlinire nu vine atunci cand o cauţi, ci numai atunci cand eşti pregatit să împlineşti un mare Destin şi să-ţi primeşti moartea din dragoste ca pe un semn de lumină. 

   Acum, daca tot am aflat unde e “locul fără de loc” într-un “toposul atopos”, e bine să ştim si cine e cel de-al cincilea soare: soarele mişcării. Există cinci perioade de evoluţie spirituală a Pământului, în care se cunosc cinci sori. Fiecare perioada corespunde soarelui respectiv. Astfel, perioada polară corespunde soarelui de apă, care a fost luat de o viitură, iar toţi câţi sălăşluiau în lume s-au prefăcut în peşti; perioada hyperboreeană corespunde soarelui alb de eter-aer-foc-apă, care în războiul atomic cu lemurienii a fost devorat de tigri de foc; perioada lemuriană corespunde soarelui de foc, care a fost mistuit de o ploaie de Foc negru, care a ars oamenii în Podul de carne în holocaustul Amazoanelor; perioada atlanteneeană (şi postatlanteneeană ) corespunde soarelui de vânt, care a fost şters de o furtună, probabil, în potopul biblic; perioada greco-latină, actuală, care corespunde celui de-al cincilea soare: soarele negru, numit şi soarele mişcării. 

   Se pare că acesta va fi “Ultimul Soare negru, înainte de 2081” .Acest al cincilea soare are gheare şi se hrăneşte cu inimi omeneşti, pentru că îşi caută de aproape 26.000 de ani ( anul galactic ) sângele şi regatul pierdut al Regelui Regilor. Surse care au lucrat în Consiliul Superior al Înţelepţilor Lumi spun că extratereştrii din Pleiade afirmă că al cincilea soare galactic a intrat în Centura fotonică încă din anul 1986, dar că din 1999, soarele nostru galactic a intrat din plin în Centura fotonică şi acţionează în consonanţă cu Soare lor uriaş din Pleiade. După ştiinţa mea, Soarele nostru galactic acţionează prin explozia primordială a unei “Stele  arzătoare cu opt raze”, având ordinul Big-Bang-ului de mărimea 8 la puterea 64. Mai concret, această Stea pune în mişcare la rândul ei alte 8 la puterea 64 de Stele arzătoare cu opt raze. Din cercetările mele private de peste 35 de ani în istoria formelor sculpturale, am ajuns la concluzia că este vorba de un dublu fenomen cosmic, de “stea în stea” şi de “cruce în cruce”, mai departe nu pot să explic acum. Pentru amatorii de astfel de fenomene cosmice, social-planetare şi galactic-universale, îi invit să viziteze albumul meu de sculptură artistică pentru a dezlega într-un fel aceste mistere. 

   Acum, să revin la Legea Universului galactic şi la intervenţia extratereştrilor pe planeta Pământ în universul tehnologic. Ei bine, extratereştrii reptilieni Anunnaki sau cine mai ştie ce arhonţi avortoni şi androgini, precum Ialdablot-Saklas, sau chiar Amalekinii, Nefilimii şi Refahimii, socotesc blestemul Marelui Sfânt o crima ritualică întru-atât de mare, de exemplu, a Regelui Regilor ( RR este un fel de Melchisedek teleportat fotonic din Pleiade în galaxia noastră ) sau a unui Papă, încât cer răzbunare pentru criminalii din ambele părţi. În cazul blestemului Marelui Sfânt, de exemplu, acesta nu îşi dă seama că, de fapt, ordinul crimei ritualice - care vine fie din Ordinul Templierilor sau din Ordinul Cavalerilor Teutoni, fie din cine mai ştie care Cerc ale arhonţilor, fiind la sfârşitul unui ciclu de existenţă umană - cade sub dominaţia demonică, practicând astfel magia neagră, prin liturghia neagră, în aristocraţia neagră, inclusiv pe axa creştină, sau pe axa iudeo-masonică. 

   Aşa zisul “botez” cu sângele luat din gâtul tăiat al bietului rege, prinţ, papă, sau cu sângele atâtor eroi căzuţi în revoluţiile social-planetare, este un botez al Focului-negru de mânie al Principelui de pe planeta Marte, a Princepelui stelei Saturn sau a altor prinţi de pe alte planete galatice şi extragalactice. Probabil că, în marele războiul dintre forţele infernale şi cele cereşti, care se petrece chair acum în sufletele, în inimile şi în minţile noastre, luptă se dă între aceşti doi Principe, între păcatul antecedent şi păcatul originar, pentru “deblocarea mareică” a Lunii, “blocată” de Luna lui Saturn prin Minunata doamnă a lunii arginti, pe numele ei adevărat Diana-Luna-Hecate. Aceasta, DLH, este complice la o crimă ritualică căruia nu vrea, sau nu ştie, sa-i recunoască transcendenţa. Se pare că, în final, marea luptă se va da între doi Prinţi ( unul galactic, celalalt, extragalactic) şi cele trei Diane, pentru supremaţia Marelui Eon de foc din celor două geneze: geneza prin implant şi geneză prin interferenţă. În arta mea sculpturală, am încercat sa arăt lucrul acesta prin ciclul de lucrări “Geneze” şi “Regine”. 

   Să speram ca în finalul luptei dintre cele două universuri, dintre sabie şi idee, va învinge Aletheia ( adevărul care nu se vede ) şi Ideea de Adevăr din Grecia anitică a universului Artei-transformării. Şi în foarte puţin timp omul să învăţe, pe socoteala lui, să folosească teleportarea cuantică de fotoni la distanţă prin metoda laserilor biofotonici, astfel încât fotonii, sub formă de statui ale memoriei, să poată ajunge la distanţe apreciabile, pe verticală şi orizontală. Odată realizată această teleportare de statui fotonice ale memoriei social-planetare şi galactic-universale, se poate scoate energie liberă şi energie solară din spaţiul cosmic şi astfel toată lumea va putea trăi într-o “libertate fără efort” în armonie deplină cu oamenii, cu Cosmosul şi cu Dumnezeu, Atotputernicul, Creatorul Programului Terra Mirabilis  

   În acest moment greu, al sfârşitului de istoriei a celei mai mari înşelătorii umane, am ajuns din nou în era de tranziţie, în sfârşitul unui ciclu de existenţă umană, în care omenirea este iar împărţită în două mari tabere: pe de o parte oamenii care vor să meargă către evoluţia planetei Pământ; de altă parte, ceilalţi, care vor distrugerea planetei. Există tot mai mulţi oameni de ştiinţă care afirmă cu certitudine că piramidele, de exemplu, sunt opera extratereştrilor; că aceste piramide sunt nişte construcţii transcedentale, insensibile la războiul informaţional şi atomic şi că acestea au de fapt opt laturi, patru vizibile şi alte patru invizibile în prelungirea celor viziblie, prin care trece “Stâlpul de foc”, iar în interiorul lor există o putere energetică ce nu aparţine pământenilor. Eu cred că în piramidele solare se afla primele modele şi prototipuri de vehicule biologice umane. Şi tot acolo se află Dreptul Egiptean al Oamenilor şi al Familiilor regale, Codul de guvernare, social-planetar şi galactic-universal, Chivot genetic, pregătit pentru noile paturi genetice ale viitorilor oameni, şi ceea ce mă interesează pe mine în mod deosebit, “Stâlpul de foc” care scânteiază pe verticală, de pe axa Pământului pe axa Cerului Cristalin. 

   Când am creat, sculptural, prima Coloană infinită am văzut că aceasta are o legătură cu “Stâlpul de foc”. Iar în cazul “Stelei arzătoare cu opt raze” din lemn, am văzut că aceasta scânteiază puternic din centrul ei prin cele opt “coloane-raze” în expansiune infinită. Ceva radia în această Stea din lemn, mai ales diminineaţa şi seara la apusul soarelui; un flux şi influx energetic îmi şoptea că în întraga ei strucură energetică, formată din plinuri şi goluri echivalente, există un program special de organogeneză, pe care eu, atunci, l-am numit “lemnyoactivitatea”. Tot atunci, eram convins că, odată turnată această “Stea arzătoare cu opt raze” într-un material nobil, ar putea deveni o antenă cu rezonanţă biofotonică, sau un generator de energie solara, construit pe principiul unui “Chivot genetic”. Atunci am realizat că, de fapt, pentru ca viaţa să fie posibilă într-o casă, sau în TDMCE ( Templul dragostei, al meditaţiei, al contemplării şi al eliberării ), în procesul de creaţie şi procreaţie, trebuie să există două feluri de stele: stele mari, fixe şi arzătoare şi stele mici, mobile.  

   “Stelele arzătoare cu opt raze” trebuie să existe pentru că numai în cuptoarele lor energetice se produc energiile BEMF ( bioluminiscenţa, electronicitatea, magneto-sfera şi fotono-sfera, acestea două sfere interferând într-o permanentă spectroscopie stelară ) echivalente cu cele patru elemente fundamentale ale pământului, focul, aerul, vântul şi apa, necesare echilibrului vieţii terestre “în spaţiul sublunar”. Iar stelele mici, precum Soarele, Luna, sau alte fiinţe luminoase venite din stele, trebuie să existe pentru că numai stelele mici pot menţine Organismele vii pe planeta Pământ. Tot atunci, când am sculptat “Steaua arzătoare cu opt raze”, am primit confirmarea că există o relaţie specială între capacitate de creaţie artistică şi starea modificată a conştiinţei ( SMC ), conform căreia activitatea creatoare apare ca modalitate superioară de manifestare a conştiinţei de sine. Această relaţie între conştiinţa cosmică, aflată în expansiune infinită, şi recunoaşterea valorilor universale este unanim cunoscută în cercurile de elită, dar din păcate neacceptată de 75 % din omenire. 

   O alta obsesie a mea care m-a urmărit multă vreme, după ce am unit opt Coloane infinite în “Steaua arzătoare cu opt raze”, a fost aceasta: Dacă un foton, sau un eon, în cazul “Coloanei soarelui de vis”, îi trebuie 8 minute ca să parcurgă distanţa de 150 de milioane de kilometri de la Soare la Pământ, este posibil ca, după conectarea “Coloanei soarelui de vis” la Soarele uriaş din Pleiade, din cel de-al doilea Centru extragalactic ( pe care eu l-am descoperit singur abia în anul 1986 ) prin Centura fotonică, timpul ca să ajungă fotonul (eonul) la noi să se reducă la jumătate, datorită vibraţiei şi consonanţei dintre Coloana infinită, “Steaua arzătoare cu opt raze” şi Soarele uriaş din Pleiade. Or, lucrul acesta ar putea îndeplini două deziderate: 1. Ar putea dubla viaţa universului social-planetar, printr-o nouă separare a luminii din lumină, îmbrăcând atmosfera Pământului într-o Centură de Lumină caldă, fotonică, mult mai benefică pentru celula vie, bunăoară, cum ar fi bioluminiscenţa creatoare. 2. Dacă Pământul se învârte constant în jurul axei sale cu 11 km pe secondă, noi, de exemplu, conectaţi prin „Steaua arzătoare cu opt raze” la Soarele galactic, am putea să accelerăm sau să micşorăm acestă viteză de 11 km pe secundă. Aceasta înseamnă teleportare fotonică.

   De un lucru putem fi siguri: că noul foton de Lumină caldă astfel obţinut prin teleportare fotonică, care vine spre noi din Soarele uriaş prin “Coloana soarelui de vis”, ştie exact ce visăm şi ce experimente facem noi cu el aici, pe Pământ, în universul nostru social-planetar şi galactic-universal. Astfel, fotonul din “Coloana soarelui de vis” Ştie şi aşteaptă viziunea experimentatorului uman, teleportat fotonic, pentru a crea Cerul cel nou, adică Cerul Cristalin, via Internetului-celest, şi Pământul cel nou, adică Cortul lui D-zeu, Lumina dumnezeiască caldă extrasă din cel de-al cincilea soare: soarele mişcării, pentru a crea Marea Trecere din universul tehnologic ( inclusiv din universul computer ), în care suntem eliberaţi către nimic, în evoluţia naturală a ştiinţei viului. Apariţia noilor forme de tranziţie creează un dublu fenomen cosmic prin două sfere: social-planetare şi galactic-universale. Ramură care face legătura între aceste două sfere cu strămoşul nostru comun, primordial, genetic, ar putea fi chiar “Coloană soarelui de vis”. Forma Coloanei având oarecum şi o conotaţie genetică, cu acces direct la ADN-ul primordial. 

   Ipoteza mea de lucru: universul Artei-transformării are o comportare de aşa natură, încât anticipează viitorul organismelor vii, modifică trecutul sistemelor moarte şi reci şi influenţează prezentul cu o lumină caldă, pentru ca universul tehnologic să nu mai elibereze oamenii către nimic. Modelul meu, bazat pe teoria Artei-transformării: toate sistemele create evoluează pănă în centrul unei Stele arzătoare cu opt raze, după care intră într-o bifurcaţie de stele bioluminiscente care se pot produce şi reproduce prin teleportare fotonică, în explozie ADN-ului primordial de ordinul şi mărimea de 8 la puterea 64 de Stele arzătoare, pe verticală şi orizontală, în expansiune infinită în toate sensurile posibile. Am numit acest fenomen “Octomorfoza stelei arzătoare de bioluminiscenţă.” Am în proiect un Rezonator stelar de bioluminiscenţă, care funcţioneaza pe principiul de rezonanţă a Stelei, foarte benefic pentru celula vie. Această “Stea arzătoare cu opt raze” are la bază construcţia unui element “modul”, format din goluri şi plinuri echivalente în succesiune ritimică, montat în opt coloane, asamblate la Stea. 

   Predicţia mea, la nivel social-planetar şi galactic-universal, spune că în prejma anului 2016 se va petrece cea mai dinamică bifurcaţie de stele galactice, galbene şi bioluminiscente, cu semnificaţii multiple în drapelul Uniunii Europene, care, datorită focului stelar, vor duce la transformări fundamentale în structura popoarele din întraga lume. Însă, înainte de această mare bifurcaţie a popoarelor şi farmiţarea acestora în provincii din ce în ce mai mici, va începe o mare oscilaţie şi instabilitate, urmată de o mare luptă între provincii pentru obţinerea noilor forme de guvernăminte mixte. Pot să zic că predicţia mea este în ordine, pentru că aşa îmi spune focul care arde şi scânteiază în centrul “Stelei arzătoare cu opt raze”. Îmi spune că trebuie urgent restabilită ordinea în lucruri şi fiinţe pe o nouă scară creaturală. O scară valorică în care cele trei fericiri, creaţia, procreaţia şi casa-europei, pe care le vom putea cunoaşte, şi ne vom putea bucura împreună de acestea, numai prin Adevărul Creaţiei, alternativă la toate ideile şi credinţele religioase.
  
   În concluzie, ştiu că nu vă place ce spun acum, dar eu cred că suntem guvernaţi deja de extratereştri, cel puţin la nivelul universului social-planetar şi galactic-universal. Este o iluzie că planeta ne aparţine nouă în întregime. Se pare că proprietari sunt doar Ei. Noi urmând să încheiem periodic câte un Armistiţiu între cele două universuri: galactic şi extragalactic. Or, lucrul acesta se poate vedea deja foarte clar pe via Internetului-celest. Aşa cum am spus mai sus, de vreo 66 de ani se unesc iarăşi vreo trei specii de extratereştri cu cele mai frumoase fiice ale pământenilor. Eu cred că se unesc şi prin fenomenul de teleportare cuantică de fotoni, trecând prin Porţi Stelare, precum cele din Cercul uriaşilor de pe Inalţimile Platoului Golan, sau prin portalul vortexului energetic din Fortareaţa Carpatică. Şi tot de vreo 66 de ani se poate observa că duhul lui Dumnezeu nu prea mai locuieşte în oameni, dovadă că nici viziunile oamenilor nu mai sunt bine rulate pe reţelele de internet sau peTeleviziunea Globală, prin cele trei familii de suflete: divine, raţionale şi moarte.  

   Pentru a opri acest atac extraterestru asupra Pământului, sau măcar să alungăm dintre noi o parte din aceste bestii triunfătoare, poate că ar fi bine să iniţiem mai întâi o “Mişcare feministă universală”, declanşată alternativ, din nucleul cel mă fecund al latinităţii – România, prin cele trei Diane ( D3+P4 ) – şi la polul opus – USA, care, prin “naţiunile transplantate” din euro-afro-asia în America latină şi din AL în cea de Nord, a devenit cel mai prolific creuzet de civilizaţii şi culturi eleate şi heracleitice. Mă gandesc că această Mişcare Feministă Universală ar putea prelua puterea politică şi controlul planetei Pământ, măcar până în 2081, ( când va apărea pe cer ultimul “Soare negru” ), ca să putem evita un dezastru ecologic şi nuclear care se prefigurează tot mai clar în cicluri de 7 şi 11 ani. Ca să înţeleg oarecum aceste duble fenomene, am scris o “proză-manifest” în acest sens, pe care l-am facut public pe revista de cultură Confluenţe Româneşti sub titlulul provizoriu de “Reportaj imaginar la un congres internaţional al femeilor”.  

   Oricum am privi lucrurile, dacă Ei au declanşat deja atacul asupra Pământului, iar acum ne pregătesc al treilea mare atentat asupra umanităţii, iar noi, aflaţi abia după comunism şi capitalism, prinşi în capcana istoriei celei mai mari înşelătorii umane, trebuie să acceptăm această confruntare directă şi să declarăm oficial războiul cu aceşti arhonţi extratereştrii,  avortoni, androgini şi geloşi pe mama lor. Să-i dezlegăm de blestemul Marelui Sfânt, căci asta cer chiar Ei acum: Să-i dezbrăcăm de haina pământească şi să le scoatem, cum bine spunea Platon în urmă cu 2500 de ani, “să le scoatem plumbul din suflet” ; plumbul, aurul, plutoniul, wolframul sau cine mai stie ce otravă din sufletul lor. Există în epopeea indiană Mahabharata o frază care cred că li se potriveşte de minune: “O, Ganga, blestemul grozav al marelui sfânt apasă asupra noastră îmbracă haină omenească, naşte-ne şi ucide-ne apoi numaidecât în sfintele tale valuri, ca să putem scăpa cât mai curând de chinul de-a fi muritori.”  

   Eu sunt de mult convins că lumea întreagă este condusă de un Guvern Mondial, prin comisari şi “samsari” secreţi împânziţi prin lume în vreo 400 de popoare; GM format prin Căsătorii mixte de grup, cuprinse între minim 50 şi maxim 500 de persoane în fiecare ţară, foarte bogate, foarte puternice şi super-informate, care se înmulţesc între ei în cadrul unei aşa zise “rase în interiorul rasei”, care se perpetuează de obicei în guvernele fiecărei naţiuni şi trăiesc ca “în sânul lui Adam”. Tot secretul stă de fapt în formele de guvernăminte mixte. Aceste guvernăminte mixte funcţionau cel mai bine în perioada Renaşterii italiene, între anii 1400-1600, atunci când adevărata aristocraţie a spiritului spunea Da! vieţii şi garanta viitorul oamenilor, prin Adevărul Creaţiei, alternativă la toate ideile şi credinţele religioase. Când această Renaştere spirituală a fost oprită prin reforme şi contra reforme, odată cu arderea pe rug, în anul 1600, a lui Giordano Bruno, în istorie se stinge acea epocă de Creaţie şi gândire îndrăzneaţă în care cunoaşterea Universului social-planetar şi galactic-universal era inseparabilă de eros şi magie, în locul ei instaurându-se epoca universului tehnologic, care în prima fază ne-a “castrat imaginaţia”, iar acum ne eliberează către nimic. 

   Constantin Milea Sandu

( Luaţi o pauză de un ceai sau o cafea; S-ar putea să vă placă şi partea a doua din acest articol : )  


Foto: Labiryint 2 ( ulei pe carton 1997 ) autor: Constantin Milea Sandu  

Motto: “Cine vrea să-şi păstreze viaţa pe seama altora trebuie sa fie gata să şi-o dea şi el pentru dânşii în caz de nevoie” ( J.J. Rousseau )  

   Dacă religia este o funcţie a culturii universale şi funcţionează ca un sistem autonom, cum se explică faptul că, din cele şapte sacramente ţinute în mare secret, numai două, căsătoria şi preoţime, sunt numite sacramente sociale, iar celelalte sunt necunoscute oamenilor? Celelalte sacramente sunt în mod sigur şi ele social-planetare şi galactic-universale, numai că nu se fac cunoscute oamenilor. Şi atunci, cum vreţi să stăpânim şi să conducem o tară, sau o societate civilă, deschisă sau închisă într-un univers social-planetar, numai prin instituţia căsătoriei şi a preoţimei? De aceea este imperios necesară cunoaşterea a cel puţin cinci din şapte sacramente, pentru alcătuirea guvernămintelor mixte şi instaurare ordinei în lucruri şi fiinţe pe planetă. ( În articolul “Despre căsătorie şi preoţime” am încercat să explic aceste duble fenomene de creştinism mistic şi păgânism dionisiac, ce au loc în sferele social-planetare şi galactic-universale ) 

   Am gasit pe internet un fragment din memoriile Monseniorului Vladimir Ghica, un prinţ şi preot român, iniţiat în tainele creştinismului, cu puteri ieşite din comun, care face referinţă la aceste două sacramente, foarte interesant de meditat la acest mister. Îl redau aici mai jos pentru a fi oarecum cunoscut de publicul larg: “ În domeniul social Dumnezeu nu şi-a rezervat decât două sacramente din şapte. Anume, preoţia şi căsătoria. Preoţia, care coboară pe Cristos pe altar, şi căsătoria, care aduce pe creştin în lume. Aceasta este toată problema: întâlnirea dintre creştin şi Cristos, Dumnezeul său. Singure, căsătoria împreună cu preoţia, pot schimba societatea". Sunt perfect de acord cu ceea ce afirma Monseniorul Ghica în urmă cu vreo 70 de ani. Şi cu toate minunile creştine pe care le-a facut Monseniorul Ghica, atunci. Una dintre ele fiind de notoritate modială şi tinută în mare secret; este vorba de creştinarea regelui Japoniei Hirohito. Dar în 70 de ani omenirea a facut nişte salturi cuantice aproape de neimaginat azi.  

   Atâta timp cât oamenii nu vor şti cum funcţionează un Organism social viu, social-planetar, sau cum funcţionează un Sistem social, mort politic, aşa cum e democraţia ateniană ( care vine în lume în urma cu 2500 de ani prin “comunismul femeilor” din Republica lui Platon din Gracia antică ); sau cum funcţionează statul de drept ( conceput de J.J.Rouseau în Contractul social ); atâta timp cât omul politic nu poate disocia mental puterea politică de puterea religioasă; atâta timp cât antropologii, inclusiv înalţii prelaţi, nu pot disocia extazul de posesiune; atâta timp cât omul planetar nu găseşte răspuns la întrebarea: cum oare, practic şi teoretic, posesiunea este posibilă – prin pierderea sufletului şi înlocuirea lui de către spirite sau fără pierderea sufletului? – omenirea va rămâne mereu în întuneric şi împărţită în două mari tabere care vor genera războaie între forţele infernale şi cele cereşti. Războaie care se petrec chiar acum în sufletele, în inimile şi în minţile noastre bântuite de îndoială şi de mister.  

   Deşi am mai vorbit despre asta, un lucru trebuie să-l precizez din nou: eu nu scriu aici pe blog şi pun întrebări pentru snobi, mediocri şi lingăi, sau pentru mai ştiu eu ce intelectuali farisei trădători de neam şi ţară. Şi nici macar pentru cei care au ajuns la vârsta la care au capul plin de păr alb şi au trăit până acum cu impresia că au putere, că pot trăi fericiţi până la adânci bătrâneţi, aşteptând pensia să le vină la poartă, ori pe carduri la maşinile de scos bani şi de tipărit bani virtuali. Eu nu spun lucrurile acestea pentru cine are convingeri strict creştine sau de alte confesiuni religioase. Eu spun aceste lucruri pentru căutătorii de adevăr, pentru aceei oameni care încă mai cred în Civilizaţia Iubirii şi văd deja că nu se mai poate trup fără suflet şi nici suflet fără trup. Scriu pentru cei care vad cum trăim cu viii şi cu morţii laolaltă, într-o lume aflată pe pământ fără un centru coordonator de putere, iar în cer într-un război al focului stelar.  

   Eu sunt un creator de Coloane infinite si de forme noi, sculpturale, mă exprim prin Arta-transformării, iar în acest moment scriu şi pun întrebări pentru cine are urechi să audă, ochi să vadă şi minte să înţeleagă aceste duble fenomene: social-planetare şi galactic-universale.Eu spun lucrurile pe nume, pentru ca oamenii să afle Adevărul Creaţiei, drept alternativă la toate ideile şi credinţele religioase. Să înţeleagă că la nivel mondial cărţile sunt făcute, Căsătoriile de grup încheiate, şi oamenii aceştia, astfel căsătoriţi, sunt acum aproape nişte semi-zei, prea deştepţi şi prea puternici, iar pe noi ne consideră pur şi simplu o populaţie nu un popor atestat care votează din patru în patru ani, doar pentru a legitima puterea şi bogăţia lor nelimitată. De aceea, am ajuns să trăim într-o lume dualistă, în care bunăstarea material pentru uni presupune o contra-valoare de 100 de euro, iar pentru alţii de 1000000 de euro pe lună. 

   Tote familiile bogate şi fericite sunt bogate şi fericite la fel, pentru că sunt viciate de o aristocraţie neagră prin ceea ce în genetică înseamnă “rasă în interiorul rasei”. Însă, fiecare familie săracă şi nefericită este săracă şi nefericită în felui ei, pentru că săracii nu se pot căsătorii în familie; ei sunt nevoiţi să-şi caute necontenit sângele şi regatul pierdut. Săracii trăiesc la răscruce de drumuri, la intersecţia dintre tragedia destinului şi cea a libertăţii. De aceea, ei îşi vad singuri destinul pe malul apei, la întâlnirea dintre pământuri, sub cerul liber, cum îl bate ploaia şi vântul. Ei sunt seminţele viitorului, care încolţesc acum în sfera social-planetară a universul computer, în Oceanul de eter-aer-foc-apă care înconjoară pământul. Pe când familiile bogate au un orizont mult mai mic de cunoaştere, pentru că au devenit dependenţi de “bani negri” şi de un consum nelimitat de bunuri materiale. Câtă dreptate avea Dostoievschi când spunea: “ Sărăcia nu este un viciu dar mizeria, stimate domn, mizeria este este un viciu”. 

   Lumea oscilează între universul tehnologic, care operează cu Sisteme moarte şi reci pentru a elibera omul către nimic, şi universul Artei-transformării din care se naşte Lumina caldă. Aceasta însemnează lumina raţională opusă destinului orb al popoarelor înlănţuite. Înlănţuite genetic de lanţuri universale de femei care nasc de două mii de ani una din cealaltă acelaşi copil: un Copil cu o faţă de soare în două mâini din care se naşte, în chiar în clipa aceasta, un alt Copil cu o dublă faţă, divină şi umană, una de soarea iar cealaltă de lună întoarsă mereu spre o Simplă Coloană a Soarelui de vis. Or, fără un Copil cu faţă de soare, nascut pe o Axă creştină, prelungită de pe axa Pământului pe axa Cerului Cristalin, care se află în Mintea Divină, când 27 de state din UE se ţin de Mână oarbă a Destinului Comunităţii Europeane, toate cad în şanţ, nu scapă nici unul. 

   Cu alte cuvinte, dacă raţionam doar cu lumina raţională, adică numai cu capul, fără lumina caldă din inimă, în ideologia comunistă şi capitalistă, libertatea şi egalitate nu au cum să fie compatibile, ele se exclud reciproc, pentru simplu fapt că în natură nu exista egalitate de creştere în organisme vii şi nici libertate în evoluţia speciilor. Dar există Soarele uriaş, care ne luminează şi ne încalzeşte pe toţi la fel. Cu o singură condiţie: să ne conectăm la el prin cel de-al cincilea soare: soarele miscării. Şi există Luna care, blocată sau deblocată mareic de soarele mişcării, dezvoltă sau opreşte egalitatea de creşterea a organismelor vii. De aceea, dacă ne vindem capul cu preţul inimii şi inima cu preţul capului, pierdem jumătate din valoarea acestora. Mai exact spus, orice obiect vândut îşi pierde jumătate din valoare. Numai valoare soarelui nu se poate înjumătăţii. 

   “Puterea celor fără de putere” ( expresia aparţine lui Vaclav Havel ) - în lipsa unui Om solar, un Rege, un Înţelept, care să menţină, prin Arta-transformării, echilibrul între forţe şi ordinea în lucruri şi fiinţe - se întoarece la stadiul de agresivitate pură. Puterea celor fara de putere este cea de cincea forţă uriaşă numită Praxemul universului social-planeatar, care, prin voinţă inconştientului colectiv, poate în orice moment răsturna toate valorile, pe scara creaturală. Iată de ce cred că, numai după ce ne vom conecta la acest Soare uriaş, prin cele trei suflete: raţionale, divine şi moarte, ( care prevăd viitorul, datorită viziunilor) cu imaginaţia (care transformă prezentul) şi cu memoria (care modifica trecutul), vom realiza această mult dorită reformă, renaştere spirituală şi Marea Unire de care avem cu toţii atâta nevoie. 

   În concluzie, dacă dorim să concepem un Copil solar, de exemplu, utilizăm sămânţa de Inteligenţă Luminoasă a omului solar sau a omului de la zeu din spaţiul supralunar, pentru a uni pe Good angel cu Fiica dragostei în intelectul activ, Sursă de Energie a intuţiilor itelectuale prime, conceput ca fiind suflet viu, parte din sufletul lui Dumnezeu, pentru a-i da forma şi modelul dorit. Iar dacă vrem să concepem un alt “Dionysos-copil”, e mult mai simplu de făcut, dar cu consecinţe foarte grave: utilizăm doar sămânţa omului din om sau a omului fără destin din spaţiul sublunar, intrăm în cercul de Aristocraţie neagră, ne vindem capul cu preţul inimii sau inima cu preţul capului si după nouă luni iese un copil de “rasă în interiorul rasei”. Adică, un fel de cal de cursă fără pistă de alergare.  

   Şi dacă nu ne place cum aleargă acest copil de “rasă în interiorul rasei”, ca să instaurăm în el o valoare, va trebui să inventăm prima dată nişte duşmani. Căci într-un copil astfel conceput în spaţiul sublunar, nu se mai poate instaura în el nici o valoare de întrebuinţare umană, decât dacă îti inventezi nişte duşmani de castă şi duşmani de clasă, pe care îi pui să se lupte între ei pentru supremaţia puterii politice şi puterii religioase. Când lupta între demoni şi îngeri devine egală, închei un pact între aceste două puteri. Apoi inventezi “Societatea deschisă şi noii ei duşmanii”; tu te închizi în Cercul de Casă din Aristocraţia neagră, îi învrăjbeşti pe noii duşmani să se lupte între ei pe viaţă şi pe moarte şi în final declanşezi războiul între forţele infernale şi cele cereşti, care se petrece chiar acum în sufletele, în minţile şi în inimile noastre maltratate.  

   Între timp, “Societate deschisă şi noii ei duşmani” astfel inventaţi deschide ochii şi vede Piramida puterii, jumătate transparentă, jumătate opacă. Vede, în sfârşit, că nu se mai pot instaura valori umane în Aristocraţia neagră şi nici egalitate de creştere între oameni, după comunism şi capitalism. Şi atunci, din Cercul de Casă din Aristocraţia neagră evadează în lumea largă o cohortă de demoni sublunari, o gaşcă de păpuşari codoşi şi frustaţi, disperaţi şi lipsiţi de viziune, demenţi şi imbecili, care, după ce au înţeles principiul câştigătorului - acela că o prostituată de lux poate sâ-ţi aducă tot câştigul din lume, şi că lumea e condusă de codoşi şi de prostituate de lux care se elimină între ei - hotărăsc în secret propria lor eliminare, prin moartea programată a propriilor lor prostituate de lux şi în final sfârşitul unui ciclu de existenţă umană şi începutul refacerii perechii primordiale, Adam şi Eva, prin trei reguli imuabile:  

   1. Toţi codoşii sunt nişte muieri ratate. Adică, sunt nişte nihilişti puri şi nihilişti vulgari, care trebuie să se lupte între ei pe viaţă şi pe moarte până la eliminarea reciprocă sau supraveţuirea unui singur Adam.  
   2. Când nu vor mai fi prostituate de lux, nu vor mai fi nici codoşi rataţi şi nihilişti puri, din ramura lui Abel, sau nihilişti vulgari, din rădăcina lui Cain. Abia atunci se va putea reface posteritatea perechii primordiale Adam şi Eva, şi inagura un nou ciclu de existenţă umană, de esenţă divină şi umană.  
   3. Şi dacă nu se mai poate uni ramura cu rădăcina, pentru refacerea perechii primordiale, Adam-Eva, pentru a inagura începutul unui nou ciclu de existenţă umană, şi nici nu se mai poate instaura egalitatea capitalistă între bărbati şi femei, sau egalitatea comunistă neghiobă între oameni, aceşti codoşi demenţi se transformă în nişte arhonţi extrem de periculoşi, care hotărăsc nici mai mult nici mai puţin, decât să instaureze egalitatea geografică: topesc gheţarii, scufundă munţii în mare, construiesc oraşe plutitoare pe apă şi buncăre cu laboratoare genetice sub pământ. Cam aşa ceva se încearcă acum în lumea condusă de Aristocraţia neagră, cu tehnologia ultrmodernă numită haarp, cu arme scalare, centrale nucleare sau bombe biologice racordate la praxemul universului social-planetar şi galactic-universal. Dar lucrul acesta se poate întâmpla cu riscuri foarte mari şi cu pierderi uriaşe de teritorii şi vieţi omeneşti. 

   Exista, totuşi, o idee de multiculturalitate şi o ideologie creştină, “paleoconservatoare”, acceptată de aşa zisa “elită” la nivel global, de guvernămintele mixte, care spune că tot pământul este al tuturor şi că toate bogăţiile trebuiesc posedate şi administrate în scopul binelui comun. Însă, după eşecul comunismului şi capitalismului, toţi codoşii aştia globalişti şi globalizaţi din corporatocraţia mondială, bolnavi de putere, pentru că au înţeles principiul câştigătorului, vor acum să acumuleze cu orice preţ bunuri materiale nelimitate. Dar nimeni dintre aceştia nu se gândeşte serios să administreze în mod corect aceste bogăţii şi bunuri materiale comune şi să le distribuie în egală măsură popoarelor de pe întreg pământul. Şi cum PIB-urile dintre ţările bogate şi ţările sărace au ajuns la cote alarmante, evident că se va ajunge la Al treilea război mondial, economic şi genetic, cu pierderi de teritorii şi de oameni fără precedent în istoria contemporană.  

   În acest caz, consider că numai o revoluţie a conştiinţei ( a conştiinţei creştine, cosmice, universală, numiţi-o cum vreţi ) ar mai putea salva omenirea şi planeta de la imanenta ei autodistrugere. Nu se poate trăi într-o lume dualistă, în care uni să trăiască ca în “sânul lui Adam”, înmulţindu-se sau violându-se între ei, prin metoda “ rasei în interiorul rasei”, din aristocraţia neagră, iar restul lumii să trăiască mereu o experienţă la limita morţii (ELM). Toţi oamenii din sistemul comunist şi capitalist, inclusiv cei din guvernul mondial, căci nu mai au unde să se ascundă acum nici sub apă şi nici în pământ, trebuie să accepte integrarea în universul Artei-transformării şi să treacă printr-o stare modificată a conştiinţei (SMC); să înţeleagă că toţi oamenii suntem mai înainte de toate fiinţe de lumină, că umanitate este creaţia lui Dumnezeu şi că nimeni nu poate scăpa de această stare modificată a conştiinţei. 

   Universul întreg este conştiinţă în expansiune infinită. Mulţi dintre oameni, care au trecut deja prin această stare modificată a conştiinţei, trăiesc acum o experienţă în afara corpului (EAC), în urma căreia obţin iluminarea prin fenomenul de bioluminiscenţă. Aceştia se pot teleporta fotonic, prin metoda laserilor biofotonici, prin transfer de fotoni la distanţă, prin crearea unor statui fotonice ale memoriei universale, aşa cum am afirmat mai sus. Prin exerciţiul Artei-transformării, ei îşi pot deschide uni altora Porţi stelare către cer prin salturi cuantice în universul computer, creându-şi astfel uni altora un “dublu-om”, care poate călătorii printr-un astfel de “om-fotonic” oriunde, în acelaşi timp în cer şi pe pământ, fiind legaţi uni de alţi într-o lume tridimensională printr-un conductor de lumină ce întrece toate luminile. Aceste conductoare de lumină sunt de fapt nişte lasere biologice superioare, care funcţionează pe principiul hologramei cosmice la nivelul de comandă energetică şi informaţională, interferând prin cele două sfere superioare: social-planetară şi galactic-universală. Despre lucrul acesta este vorba în construcţia “Stelei arzătoare cu opt raze”  

   Deşi am mai scris în alte articole despre Capitalul lui Marx, mă văd nevoit să repet aceleaşi obsesii, sperând ca oamenii, rămaşi complet singuri şi debusolaţi după comunism şi capitalism, să înţeleagă până la urmă ce se întâmplă cu acest Capital. Se ştie că toate marile păcate şi atentate asupra umanităţii din ultimile patru veacuri sunt atribuite în mare parte germanilor. Ei au crezut ( şi probabil încă mai cred ) că totul poate fi redus la fizică. Că fizica pune problema şi matematica rezolvă toate problemele din sfera social-planetară. Ultimul dintre marii filozofi germani, Karl Marx, a scris în urmă cu peste 100 de ani Capitalul, un tratat de economie politică la care a lucrat patru deceni. Deşi în planul iniţial acest manual de economie politică a fost conceput pentru a fi implementat în ţările bogate şi apoi aplicat în întreaga lume, până la urmă s-a dovedit a fi cea mai mare cacialma politică, care a scindat lumea în bogaţi şi săraci. Şi, mai grav, prin aplicarea acestui Capital la nivel mondial, în sistem centralizat şi descentralizat, acest tratat de economie politica a fost şi cauza celor două războaie mondiale. Şi nu este exclus sa-l declanşeze şi pe Al treilea razboi mondial, pentru că oficial s-a declarat, la nivel mondial, doar eşecul comunismului nu şi al capitalismului.  

   Oficial s-a spus că economia politică a comunismului a eşuat datorită aplicării metodei Capitalului centralizat, iar capitalismul a învins prin aplicarea Capitalului dezcentralizat. Cănd de fapt e taman invers, pentru că, practic, după eşecul comunismului, lumea întreagă a intrat în cel mai mare Conflict al programelor. Cum se face că toate programele vin de vreo 25 de ani dinspre capitalism spre comunism şi niciodată invers ? În acest fel s-a creat deja un Conflict al programelor, prin “deprogramarea” statelor foste comuniste şi aşa zisa integrare a lor în sistemul capitalist prin “programare”. Este cât se poate de fals, pentru că nu există două Capitaluri, ci doar unul singur care a fost aplicat în mod greşit. Adică, Vestul cu mapa, iar Estul Europei şi Restul din Lumea a Treia cu sapa. 

   De fapt, aceste două mari utopi, comunismul şi capitalismul, îşi au esenţa în Paradisul prin distrugerea omenirii, pentru că amândouă au un caracter sectar, în care noţiune centrală este aceea de “programare” în cazul capitalismului cu economie dezcentralizată şi de “deprogramare” în cazul comunismului cu economie centralizat. De aceea, oamenii, după comunism şi capitalism, se simt fără viitor, sunt deznădejduiţi şi, mai grav, se simt rataţi şi de o parte şi de cealaltă a lumii. Ratat este acela care acţionează conform unui program în care nu mai crede. De ce nu mai crede? Am încercat să raspund la această întrebare, în articolul “Despre Organismele sociale vii şi Sistemele sociale moarte şi reci...”  
   Dar să revin la Capitalui lui Marx, pentru a lămuri cum stau lucrurile cu “ teoriile asupra plusvalorii” în partea economică social-planetară şi ce se va întâmpla în final cu acest Capital. Pentru cei care încă mai cred în sistemul capitalist, trebuie spus că, în finalul cărţii Capitalul lui Marx lipseau vreo zece pagini unde se spunea clar despre cum va fi programat sfârşitul capitalismului. Karl Popper, un filozof englez, (despre care I.P.Culianu spunea că este un imbecil ) a scris înainte de Al doilea război mondial cartea “Societatea deschisă şi duşmanii ei”( KP a fost de altfel şi mentorul lui George Soros, se pare că Soros şi-a scris cărţile lui despre economia mondială şi FDSC (Fandaţia pentru dezvoltarea societaţii civile) cu ideile mentorului. Este foarte bine că le-a scris GS, însă cel mai important este felul cum aplică ideile la nivelul universului social-planetar. )  

   Karl Popper spune în carte cu pricina că această doctrină a capitalismului, aşa cum îl descrie Marx, nu a existat niciodată. Este doar o invenţie sterilă, o născocire diabolică care s-a dovedit până la urmă drept cea mai mare cacialma politică, prin care s-a încercat să se creeze un „om nou” numit “ muncitorul social”, o altă formă de sclavie modernă, inspirată, probabil, din romanele Munca şi Germinal din 1885 de Emile Zola ( pentru românii care aţi trecut de 40 de ani, vă sună familial „omul nou”, preaslăvit de odiosul conducător comunist Ceauşescu, nu-i aşa? ) Şi care că orice invenţie, precum invenţia „muncitorul social”, trebuie mereu înlocuită cu o altă invenţie, mult mai modernă şi mai sofisticată, aşa cu e, de exemplu, universul computer. 

   Marx explică în ultimele file ale Capitalului (care au fost cenzurate şi ţinute în secret până azi ) că în final vor fi prinşi integral în acest angrenaj diabolic atât pe capitalişti, cât şi pe muncitori; iar ei nu pot face altceva decât ce îi obligă mecanismul, adică, vor provoca o deteriorare tot mai gravă a umanităţii. Partea cea mai secretă din cartea Capitalul spune că “un capitalist bogat face mulţi morţi”- asta era una din formulele sale secrete ale carţii, întrucât Marx credea că în final vor rămâne foarte puţini capitalişti bogaţi, iar cvasitotalitatea oamenilor le va reveni rolul de victime ale acestui proces diabolic, fără precedent în istorie. În final, spune chiar Marx, capitalismul nu poate fi reformat sub nici o altă formă, poate doar să fie distrus; aspiraţia către o societate mai bună înseamnă să-l distrugi. 
  
     Închei acest articol cu un Apel către Responsabilii Pământului 

   Excelenţele Voastre, Responsabili ai Pământului, Membri din toate Familiile regale, Membri din toate Camerele Reprezentanţilor Lumii, Membri din Consiliul Europei şi din toate guvernele popoarelor, inclusiv din guvernul mondial, avem onorabila Datorie de a vă cere cu tot respectul să alungaţi bestiile triunfătoare dintre voi, ca să putem restabilii împreună ordinea în lucruri şi fiinţe pe pământ. Va implorăm pentru dragostea faţă de frumoasa noastră planetă Pământ, pentru Iubirea şi prietenia Creatorului nostru Dumnezeu, Atotputernicul, care ne-a dat toate bunele experienţe, bogăţii materiale şi spirituale, şi puteri de a construi şi organiza împreună cu ştiinţă şi talent întreaga noastră planetă Pământ pentru a face din aceasta cel mai frumos Sat Planetar admirat şi iubit de toţi prietenii de pretutindeni.  

   Transmiteţi semnale capitaliştilor bogaţi, să-şi împartă averile şi bogăţiile lor materiale nelimitate, după o nouă Lege a capitalului, în aşa fel făcută, încăt să nu mai existe aşa mari decalaje între PIB-urile ţărilor bogate şi ţările sărace. Faceţi o nouă lege a Capitalului, astfel încăt distribuţia bogăţiilor materiale şi spirituale, să circule la vedere în toate ţările lumii. Universul computer permite acest lucru. Iar acolo unde există un sat, o comună, sau un oraş sărac, în fiecare dintre aceste comunităţi culturale să se înfiinţeze un nucleu de Societate Civilă Matrifocală, care să funcţioneze sub protecţia virtuală a unui Organism Viu, social-planetar, conectat la o Casă Comună Virtuală Planetară. Că va fi Occidentală sau Orientală, nu mai are importanţă acum. 

   Este imperios necesară construcţia acestei Case Comune Virtuale, la nivel social-planetar, care să funcţioneze pe principiul hologramei cosmice, după modelul “Stelei arzătoare cu opt raze”. S-ar putea crea astfel un flux şi influx de informaţii genetice replicative, benefice pentru celula vie, prin ceea ce oamenii de ştiinţă din domeniul bioluminiscenţei numesc azi fenomenul de “teleportare fotonică”. În acest fel s-ar putea realiza, fără riscuri mari de pierderi umane, trei deziderate importante: 1. Unirea, rularea şi desfăşurarea multiculturalităţii în Universul Computer, prin cele trei familii de suflete: raţionale, divine şi moarte. 2. Marea Unire dintre Orient şi  Occident într-un singur Sat Planetar, printr-o nouă Lege a căsătoriilor mixte de grup între cele cinci noi caste. 3. Unirea cele trei aristocraţii, a spiritului, a sângelui şi a banului, într-o singură aristocraţie: Aristocraţia Creaţiei care spune Da! vieţii şi garantează viitorul tuturor popoarelor. 

   Considerăm că numai prin cunoaşterea Adevărulului Creaţiei, drept alternativă la toate ideile şi credinţele religioase, ne vom putem bucura împreună de cele trei fericiri: creaţia, procreaţia şi casa. Numai aşa adevărul şi iubirea va învinge minciuna şi ura dintre familii, clanuri şi naţiuni. 

   E romantic şi c-am întărziat Apelul meu, nu-i aşa? Da, ştiu că e romantic şi antiromantic, în acelaşi timp. Însă un lucru trebuie acceptat cu certitidine de ambele tabere: în mai puţin de 100 de ani popoarele lumii au facut şase salturi cuantice în universul tehnologic, asumându-şi Marea Trecere prin şase lasere biologice în evoluţia lor spirituală pe scara creaturală. Popoarele şi-au învins foame, frigul, frica, întunericul, negarea negaţiei şi singurătatea atomică, începănd cu anul 1945. Practic, omenirea întreagă a trecut printr-un război de 77 de ani, din 1914 până în 1991. Adică, cele două războaie mondiale din 1914-1918 şi 1939-1945; şi al treilea, războiul rece între 1945-1991. Acum a sosit momentul ca popoarele din întreaga lume să-şi asume în Marea lor Trecere şi cele două sfere superioare: sfera social-planetară şi sfera galatic-universală. Racordaţi la Universul Computer, putem realiza această conexiune cu ideea de multiculturalitatea, la confluenţa dintre bioluminiscenţa solară şi magnetismul biotopului nostru terestru. 
   
   Iată de ce consider că: Mai tare vă este frică vouă acum să eliberaţi popoarele sărace din universul tehnologic - pentru a treia oară într-un secol, îngenunchiate economic prin genocid cultural, deposedându-le de umanitatea şi de suveranitatea lor, economică, culturală şi istorică - decât le este frică popoarelor să accepte sentinţa voastră de eliberarea. Şi este bine că vă este frică să le eliberaţi, pentru că aceasta înseamnă conştiinţă social-planetară. Aceasta înseamnă că sunteti conştienţi că, eliberarea din universul tehnologic este o eliberare a omului către nimic: nu va trece nici şapte ani şi vor fi, pe pământ două miliarde de oameni care vor tânji după muncă şi pensii şi nu le vor mai gasi nicăieri.
  
   Iată de ce răscumpărarea este singura noastră salvare acum, iar aceasta nu vine de la noi; ea vine de la Dumnezeu. Interpretând însă frica voastră, de cea de-a doua moarte, moartea spirituală, raportată la disperarea şi frica popoarelor sărace, după comunism şi capitalism, şi transferând-o din sfera social-planetară în cea de-a doua sferă, galactic-universală, aceasta înseamnă: Mai tare vă este frică vouă să alungaţi bestiile triumfătoare dintre voi - renunţând astfel la averile şi bogăţiile voastre materiale nelimitate, ca să puteţi vedea sfârşitul istoriei celei mai mari înşelătorii umane şi începutul revoluţiei conştiinţei cosmice - decât le este frică popoarelor sărace să-şi vadă Destinul în propriul lor Rug Aprins; în actul final al unei noi schimbări social-planetare, pentru a trece într-un nou ciclu de existenţă umană şi a cunoaşte Adevărul Creaţiei, alternativă la toate ideile şi credinţele religioase. 

   PS: Iată şi un fragment din “Thoth Atlantul despre reptiliienii Anunnaki”, din care rezultă că bestiile triunfătoare trăiesc printre oameni şi că acestea trebuiesc alungate dintre noi:  

   "Atunci când luau formă umană ei se mişcau printre noi, dar numai vederii noastre apăreau ca oameni. ( n.n.: în ochii lor erau exact ceea ce sunt. ) Aveau cap de şarpe când li se lua strălucirea, dar apăreau omului ca oameni între oameni. S-au strecurat în consilii, luând forma oamenilor, eliminând prin vicleşugurile lor pe şefii regatelor, luând forma lor şi domnind deasupra oamenilor (n.n.: s-au strecurat în toate consiliile din toate Camerele Reprezentanţilor Lumii, inclusiv în Consiliul Înţelepţilor Lumii şi au luat forma oamenilor de la zei, a oamenilor creştini, a oamenilor din oameni, a oamenilor fără destin, inclusiv a oamenilor solari ). Numai prin magie ei puteau fi descoperiţi, numai prin sunete puteau fi cunoscute feţele lor...( n.n: adică, numai prin eros şi magie, prin sunete şi culori şi prin “cuvinte de cod”, puteau fi văzute feţele lor duble, divine şi umane, una de Soare, iar cealaltă de Lună întoarsă mereu spre o simplă Coloana a soarelui de vis ) Dar să ştiţi că Stăpânii Templului din cerul-pământesc erau puternici în magia lor, putând ridica vălul de pe faţa şarpelui cerului, trimiţându-l înapoi la locul lui ( n.n: în Pământul Interior ). Ei au venit la oameni şi i-au învăţat secretul, Cuvântul pe care numai ei îl puteau pronunţa; de îndată au ridicat vălul şarpelui şi l-au îndepărtat dintre oameni...( n.n.: ei au intrat mai întâi în Fiicele pământenilor şi după ce le-au deschis cel de-al Treilea Ochi, l-au învăţat semnele arbitrare şi simbolurile consacrate, apoi le-au dat secretul, sunetul, culoarea şi “cuvintele de cod”, pe care mai înainte numai omul de la zeu, om solar şi omul creştin le poateau cunoaste, auzi, vedea şi pronunţa )Din regatul umbrelor, Ei au căutat să distrugă omul şi să conducă în locul lui. ( n.n.: Dar nu au reuşit, pentru că Omul venit din cer s-a dovedit a fi mai puternic decât şarpele ieşit din Pământul Interior ).“  

( Thoth Atlantul despre Reptilienii Anunnaki - Tăbliţele de Smarald: Tăbliţa 8 - CHEIA MISTERELOR )