Scrisoare de intenţie"Omenirea este un amestec ciudat de sori şi pietre de o varietate atât de infinită încât nu mai ştim unde un om încetează să mai fie piatra şi devine soare. Nu ştim nici măcar dacă sorii au fost creaţi pentru nevoia pietrelor de a fi încălzite sau pietrele pentru nevoia sorilor de a răspândi căldură. Ştim numai că, sori ori pietre, suntem cu toţii fără rost în lume de îndată ce rămânem unii fără ceilalţi." (Panait Istrate)

Stimată doamnă, stimate domnule, dragi prieteni,

O Zi bună să vă dea Dumnezeu, cer înalt şi idealuri pe măsura Cerului Cristalin!

ARTA-TRANSFORMĂRII este felul lui Dumnezeu de a se descoperii omului, în jocul Lui cu cerul şi cu oamenii, şi Primul Principiu din care s-au ivit în copilăria umanităţii cei trei eoni distincţi primordiali: Existenţa-Forma-Beatitudinea (PP-EFB). Aceasta este de altfel prima triadă, care poate fi transformată în următoarele triade: materie-energie-informaţie; creaţie-procreaţie-casă; sănătate-dragoste-bani. Căci acestea sunt cele trei fericiri. Şi în toate trei există Dumnezeu.
PUTEREA DE REZONANŢĂ a artei de a trăi şi a iubi nu poate dobândi viaţă publică fără susţinerea unor admirabili prieteni, care să-şi apropie darul lor într-o aspiraţie unică: aceea ca VALORILE UNIVERSALE ale religiei, artei şi ştiinţei româneşti şi europene să vibreze cu demnitate în lume, în armonie deplină cu OAMENII, Cerul Cristalin şi DUMNEZEU.
Simbolic, pentru a apăra VALORILE UMANE - IUBIREA, VISUL, ARTA, PACEA, LIBERTATEA, DREPTATEA şi ADEVĂRUL CREAŢIEI - vă solicit un sprijin financiar pentru a crea şi dezvolta o platformă online, site “TERRA MIRABILIS HABITAT – Comunitate autosustenabilă – PROCESSIO PER CONVERSIO – Ediţie Solară – Prietenii aurice şi proteice în artă şi ştiinţă”, în cadrul căreia să publicăm împreună la o Editură Virtuală o serie de articole şi cărţi cu tematica mai sus amintită, printre acestea cartea “semnal” – “Agonia Uniunii Europene – O sută de ani sub sabia psihotronică” (360 de pagini în trei volume ilustrate cu imagini din sculpturile lui CSM) Primul volum este deja publicat, începând cu 9 decembrie 2013, pe revista Confluenţe literare, în opt “Scrisori de tranziţie din Mileniul III către Prinţesa X”. Iar următoarele două volume urmează să le public, în coautorat, sau chiar cvadriautorat, semnate de mai mulţi colaboratori şi prieteni ai Artei-transformării PP-EFB.
Dacă am văzut că de şapte ani criza financiară mondială nu încetează, ba chiar se amplifică, ca la comunişti, în “cincinale”, am decis ca începând cu data de 19 februarie 2015 să trec pe blog contul meu în lei şi în valută.
La urma urmei, conştiinţa şi recunoaşterea valorilor sunt pietrele de temeile pentru fiecare familie, comunitate şi naţiune, fără de care omenirea nu poate supraveţui.
Vă mulţumesc pentru interesul acordat acestui proiect cultural european pe care sper să-l pot merita în întregime sau măcar într-o oarecare măsură.
Cu prietenie şi admiraţie, al dumneavoastră Constantin Sandu Milea
Tel: 0744994454

Cont curent la Banca Română de Dezvoltare BRD Grupe Societe Generale, pe numele Sandu-Milea Constantin: în lei: RO58BRDE080SV45322990800; şi euro în valută: RO16BRDE080SV36875130800

luni, 26 noiembrie 2012

Jurnal de Atelier II - Fragmente din Scrisori de tranziţie din Mileniul III către Prinţesa X – Scrisoarea Nr.141

                                                    La Steaua...


      Doamnelor, domnişoarelor şi domnilor,
  dragi prieteni, de pe facebook şi de pretutindeni,

   Lumea fizică şi metafizică din care venim noi, şi în care trăim, sau ni se pare că trăim acum în plan virtual, este proiectată de o conştiinţă cosmică care vine din alt sistem solar, iar noi suntem doar manevraţi de o rasă care monitorizează Pământul de secole. Această conştiinţă cosmică superioară a proiectat acest sferoid planetar Viu. Un sferoid desprins, la origine, dintr-o „Stea arzătoare cu opt raze” de formă lenticulară, apoi „terraformatată” într-un glob de bioluminiscenţă solară, încărcat la nivel informaţional-energetic de Soarele Galactic ce se roteşte pe orbita sa cu 106000 km pe oră, în consonanţă cu Soarele uriaş din Pleiade, în expansiunea infinită, şi în permanentă legătură cu explozia şi implozia ADN-ului nostru primordial, de ordinul divin şi de mărimea 8 la puterea 64 de “Raze arzătoare cu opt raze…
   ...Cu talentul, entuziasmul şi ştiinţa Domniilor Voastre, organizaţi în Grupuri de conştiinţă, ar trebui să începeţi cât mai repede să procesaţi şi apoi să construiţi din acest “element-modul” o “sferă & aerodină-lenticulară”, îmbrăcată apoi în două centuri (tot din “elemenţi-moduli”) perpendiculare pe axa sferei. Din cele două centuri, în partea de jos a “sferei-aerodinei-lenticulare”, extindeţi patru picioare din “elemenţi-moduli” pentru echilibrarea şi sprijinirea “sferei & aerodinei-lenticulară” pe pământ. Pentru o mai bună echilibrare a “sferei & aerodinei-lenticulare”, construiţi a treia centură în jurul sferei din “elemenţi-moduli”, asamblată perpendicular pe primele două centuri, şi montată prin răsucirea cu 90 de grade a celor patru “elemenţi-moduli” din primele două centuri. Practic va ieşi un sferoid perfect îmbrăcat apoi în trei centuri-lenticulare. Pentru fixarea şi ancorarea sferei & aerodinei-lenticulare” pe pământ este necesară construcţia „Coloanei soarelui de vis”, în variantă dublă, care va trece prin centrul sferei & aerodinei-lenticulare”, în prelungire  de pe axa Pământului pe axa Cerului. Pentru menţinerea pe pământ a “sferei & aerodinei-lenticulare“, o treime din această „Coloană a soarelui de vis”, va fi bine zidită şi “betonată” în pământ (cu un ciment din “fier negru din cer” în amestec cu un aliaj din cupru, bronz şi wolfram) pentru o mai bună comunicare a sferei & aerodinei-lenticulare” cu cerul şi pământul şi în acelaşi timp pentru susţinerea acestui “sferoid”, ca să nu se desprindă de pământ...
   ... Dragi prieteni, inventatori de sisteme noi, solare, care operaţi cu ştiinţa viului, cu Lumină Caldă, când aveţi de gând să procesaţi această “Stea arzătoare cu opt raze - această “Troiţă-rezonator stelar de bioluminiscenţă solară”, care în final va deveni un aparat de zbor neconvenţional - este bine mai întâi să învăţaţi “teleportarea fotonică”, şi să staţi măcar o lună de zile cu ideea de Stea în cap. (Când spun “să staţi”, mă refer la faptul de a vedea cum razele corpului tău luminos cresc şi descresc din fereastră în fereastră odată cu spaţiul curbat care Stă între tine şi un alt corp luminos, cum e Luna sau Soarele sau o altă planetă galactică.) Nu te gândi conştient să dezvolţi Steaua, doar trebuie să o vezi cum îţi umblă în cap. Aceasta este perioada de incubaţie. Apoi, concentrează-te asupra ei, alege câteva probleme pe care le ridică fixarea şi echilibrarea Stelei pe Pământ în procesarea “sferoidului” cu cele trei centuri pe axă, şi când simţi că şti să le rezolvi, în chiar clipa aceea, se întâmplă brusc să se lege aceste centuri-lenticulare de sferoid şi să vezi cum ies la suprafaţă din subconştient şi se leagă de pământ prin cele “patru picioare”. Înainte de a procesa prima schiţă, întreagă Sferă este dezvoltată în mintea ta. Tot în minte fă ajustările şi  corecţiile de rigoare le sferoid şi la cele trei centuri-lenticulare, şi chiar încearcă să manevrezi sferoidul, ca să vezi cum se învârte şi “levitează”. Astfel, fără să faci procesarea, poţi vedea ascensiunea sferoidului  până în cele mai mici detalii. Numai când eşti absolut convins (convinsă), de funcţionalitatea “efectului Stelei” te poţi apuca să procesezi şi să realizezi primă machetă a primului prototip de aparat de zbor neconvenţional, care va funcţiona fără combustibil, ci doar cu aer, soare şi lumină. Nu fă niciodată diferenţa între a manevra şi a procesa sfera în minte sau în realitate. Vei vedea că merge la fel. Pentru că, aşa cum vă repet mereu, lucrurile nu sunt greu de făcut, ceea ce este greu este să te pui în starea de a le face. De aceea, cele mai simple lucruri sunt cel mai greu de făcut. Dar nu imposibil…
   …Concentrează-te mai întâi să vizualizezi acest aparat de zbor, până ce te vei conecta la Marea Roată Energetică a Universului Galactic, apoi conectează-te la cea de-a doua Roată a Universului extragalactic, de unde poţi să-ţi extragi puterea, din oricare punct al Universului Galactic. Între cele două Roţi, există un Stâlp Central, un “cilindru cu dom”. Acest “cilindru cu dom” ai putea fi chiar tu, un pivot central  la nivel energetic-informaţional, dacă vei şti cum să-l foloseşti în faza de concepţie iniţială a AND-ului primordial. Fă-l să absoarbă în el, prin acel “dom-cupolă”, toate energiile din inosferă şi din spaţiul galactic şi extragalactic…
   ...Ideea de “Stea arzătoare cu opt raze” vine de la ideea privind Staţia finală - Sfântul Soare (spre care se îndreaptă omenirea acum); vine de la cele două Oglinzi cosmice, una în Soarele nostru galactic, cealaltă în Soarele uriaş din Pleiade, care funcţionează prin Cerul Cristalin. Pentru a ajunge la aceste două Oglinzi, prin “teleportare fotonică”, mai sunt  necesare şi de nişte haine – “costume biofotonice” -, şi de acest aparat de zbor, neconvenţional, care să funcţioneze pe principiul efectului de bioluminiscenţă solară, cu 12 laseri biofotonci. (aveţi nevoie de “costume biofotonice” doar în cazul în care doriţi să vă întoarceţi pe planeta Pământ din călătoria voastră atemporală pe Staţia finală – Sfântul Soare.)
   ...Să nu fim naivi şi în Mileniul III, şi să credem că aceste aparate de zbor neconvenţionale nu există sau că nu se pot realiza de către noi. Iată ce declara Herman Oberth (1894-1989) , în 24 octombrie 1954: "unele dintre "farfuriile zburătoare" vin din alt sistem solar şi sunt manevrate de o rasă de ET care a monitorizat Pământul de secole". Atenţie! Rasa aceasta de ET-Y care monitorizează Pământul este printre noi doar de câteva secole, aşa încât putem să intrăm în competiţie cu ea şi chiar să negociem cu Ei, întru-cât Ei nu ştiu să facă “maşini biologice”, pot însă să ne ia bateriile noastre solare şi lunare, şi să ne lase apoi să ne jucăm doar cu cubuleţele sparte ale ADN-ulu, în timp ce Ei se reproduc în secret ( în MFR şi ANR), ca să ne domine...Marele secret al acestor aparate de zbor neconvenţionale este acesta: nu le pot folosi decât numai acele persoane care Ştiu şi cunosc principiul lor de funcţionare. Toate celelalte persoane care nu cunosc principiul de funcţionare, nu au acces la aceste “farfurii zburătoare”. Aşa încât învăţaţi mai întâi cum funcţionează o “aerodina-lenticulară”, apoi învăţaţi “teleportarea fotonică”( prin cele 12 lasere de bioluminiscenţă solară), şi abia după aceea veţi şti să construiţi şi să folosiţi aceste aparate de zbor neconvenţionale în Grupuri de conştiinţă până la gradul 12.
   “... Să ne gândim, totodată, cât de uimitor este faptul că au existat odată la noi în “Fortăreaţa Carpatică” din Terra Mirabilis, pe un pământ sacru, luminoşi fertil, nişte femei speciale, geto-dace, şi mai înaintea lor nişte atlantide (amazoane care au fost arse în “Holocaustul Amazoanelor”), a căror fidelitate faţă de soţ se exprimă în dorinţa şi în lupta lor de a-l însoţi la zeii solari pe cel decedat... Aceste femei speciale ţineau aşa de mult la cinstea lor, încât se luptau între ele şi cereau pur şi simplu să se urce pe rugurile soţilor morţi şi, ceea ce socoteau drept cel mai mare semn al curăţeniei lor, se aruncau în flăcările Rugului aprins...Lucrul acesta înseamna că pe vremea aceea femeile cunoşteau secretul “panspermiei stelare” şi îşi primeau moartea  într-adevăr ca un “semn de lumină”, ca pe un superconductor de bioluminiscenţă solară, iar Marea Trecere era atunci posibilă, dincolo de Bariera atomilor mulţimii, dincolo de Centura de radionuclizi Van Aleen sau de Centura de asteroizi. Sau: să ne amintim că, mai aproape de istoria noastră contemporană, au existat în Grecia antică nişte bărbaţi eroi care declanşau războaie doar pentru o femeie frumoasă, aşa cum a fost Elena din Troia, nu cum facem noi acum războaie fratricide prin genocid economic şi cultural, pentru petrol şi hrana din hidrocarburi, prin noul Codex Alimentarius scos recent pe piaţă, sau prin mai ştiu eu ce implanturi uterine sau  alte implanturi pe “creierul bicameral”

   ... Mai mult, spuneam că, pentru stabilirea echilibrului între forţele infernale şi cele cereşti, noi, pământenii, suntem permanent impregnaţi de acea conştiinţă cosmică superioară care vine din alt sistem solar, spuneţi-i Dumnezeu sau Sfânta Familie, după confesiunea fiecăruia, spuneam că suntem impregnaţi cu un cântec de aprigă Slavă, cântat aici jos, în Bisericile şi Catedralele Luminoase cu 62 de Octave, iar acolo, Sus, în Cerul Cristalin, cu un alt cântec divin, cântat “din chimvale şi din alăute” în 64 de Octave. Astfel încât noi nu suntem altceva decât „nişte note muzicale în imensitatea variaţiunilor de ritmuri şi vibraţii cosmice, într-o uriaşă Simfonie a Durerii şi Fericirii umane”. Am citat, din memorie, din opera lui Vasile Pârvan, un savant român, genial, preocupat îndeosebi de arheologie, preistorie şi istoria civilizaţiei greco-romane – a scris, printre alte scrieri, Getica (o preistorie a geto-dacilor). (VP moare suspect, la vârsta de doar 45 de ani, într-o banală operaţie de apendicită...
    ...Încă înainte de naşterea şi de venirea noastră din Stele pe Pământ, fiecare copie şi model uman poartă cu sine amprenta ADN-ului primordial; poartă modelul, Sus, iar copia aici, jos, pe Pământ, împreună cu “semnătura emoţională”, cu Ordinul şi Armonia Divină de mărimea 8 la puterea 64 de “Stele arzătoare cu opt raze”, care vibrează, aici, jos, în sunete de timpane, cu 62 de Octave, iar acolo, Sus, aşa cum spuneam, în “chimvale şi alăute” cu 64 de Octave, în indivizibilitatea  fiinţelor de bioluminiscenţă solare de lumină din lumina ce întrece toate luminile...
   ... Îmi amintesc că, o dată, o tânără şi frumoasă doamnă, medic de profesie (AC), aflată în vizită în atelier meu de creaţie, văzând desenul “Stelei arzătoare cu opt raze”, postat pe un carton mare cât peretele, s-a apropiat de Stea şi a exclamat: “Îmi place atât de mult, încât, drept să spun, îmi vine chiar acum să-mi bag capul în centrul Stelei... şi chiar să-mi fac o rochie din ea, care să-mi acopere trupul... după vreo câteva zile, a revenit în atelier cu câteva schiţe de rochii după modelul Stelei, propunându-mi chiar să facem împreună o casă de modă, cu marca Stelei...
   …Altă dată, un episcop iniţiat şi cunoscător a sfintelor sacramente, şi pianist pe deasupra, în vizită în atelier, a exclamat: “Eu văd în această Stea o viitoare haină preoţească şi un veşmânt ceresc!...Eu cred că, amândoi, şi tânăra doamnă şi episcopul, vedeau în Stea propria lor matrice ADN – EI; vedeau amprenta genetică de natură solară şi poate chiar “semnătura emoţională...
  ... Acuma, drept să spun, în sfârşitul istoriei celei mai mari înşelătorii umane, încă nu este cu putinţă să faci lumea de la început, aşa cum tot încerc eu să o fac acum...(nu e cu putinţă, dar nici imposibil, dacă vom şti să negociem cu ET), dar, femeie fiind, cu unicul organ al „facerii lumii” în dotare, poţi să-ţi faci pentru început, din această “Stea arzătoare cu opt raze”, dacă nu o „farfurie zburătoare”, măcar o rochie de seară, de exemplu; o „rochie biofotonică”, cu care să-i ameţeşti pe stradă şi prin toate saloanele mondene pe toţi Cavalerii Mesei Rotunde, de Malta şi de Ialta, Teutoni sau Templieri...şi să-i cucereşti apoi pe toţi prinţii şi împăraţii lumii, „Solomonari”, care încă o mai caută şi acum cu disperare pe Regina din Saba...pe Maria Magdalena din Dinastia Merovingienilor…sau poate chiar pe MD s-o readucă înapoi în Terra Mirabilis, în Grădina din Creasta Anilor...
   ... Cine v-a îmbrăca acest “veşmânt ceresc”, sau poate chiar o astfel de „haină biofotonică” croită după modelul “Stelei arzătoare cu opt raze”, nu se mai poate dezbrăca de Lumina din lumină ce întrece toate luminile...Nu i se va mai permite căderea în ispita rătăcirii labirintului, şi nu îşi va mai pierde niciodată parte ei de divinitate...Va urma Calea Celor de Lumină din lumină ce întrece toate luminile cu puteri ascunse, nu pe ce a “iluminaţilor” tereştri, care ne pregătesc nouă acum căderea şi alunecarea în grotele istoriei, ignorând şi sfidând Adevărul Creaţiei, alternativă la toate ideile şi credinţele religioase…
   ... Iată ce spunea o prinţesă moldavă pe la jumătatea secolului trecut: Maruca Cantacuzino Enescu, către fiica ei: " Vrei ca iubirea să ardă ca o flacără veşnică? Atunci nu te consumă pentru ea. Arzi, dacă vrei, dar să o faci precum astrele ce strălucesc, fără să devină cenuşă. Spre încântarea iubitului, îndepărtează-ţi vălurile, lasă în plină strălucire frumuseţea ta, potoleşte-i setea cu fructul trupului tău, dăruieşte-i inima şi, lăsându-te în voia lui, întăreşte-i elanul! Dar, la flacăra mângâierilor, nu te lăsa pustiită de partea ta de divinitate!" Devoratoare-i Maruca, nu-i aşa?...
   ... Scrisorile mele de tranziţie sunt, într-un fel, o Invitaţie la o Întâlnire cu Marele Eon Mesianic, într-o călătorie atemporală de taină, dar în acelaşi timp şi o confirmarea iniţiatică prin exerciţiul Artei-transformării...a transformării Primului Principiu din care s-au ivit în copilăria umanităţii cei trei eoni primordiali, distincţi: Existenţa, Forma şi Beatitudinea...
  ... “Coloana soarelui de vis”, amplasată în centrul unei Sfere (Bilă de memorie) sau în centrul unui cilindru format din opt coloane, a căror baze de sus şi de jos are drept formă o cupolă în forma “Stelei arzătoare cu opt raze”, ar putea deveni Axul special, la nivelul de comandă energetic-informaţională, între Inima Reginei - Matcă Reproducătoare de popoare - şi inima  Lucrătoarelelor-de-lumină...ori a sufletelor de lumină fără de sfârşit. În tradiţia popoarelor Americii Centrale, scoaterea inimii din pieptul celui sacrificat şi aruncarea acesteia spre zeul-soare, reprezenta simbolul consacrat zeului-soare, dar şi faptul că toate popoarele vin şi se întorc din şi spre Staţia finală – Sfântul Soare!
   ... Abia după ce am creat această “Stea arzătoare cu opt raze”, după două cicluri solare de 22 de ani, am resimţit durerea energetică în fiecare “element-modul” asamblat la Stea, formată din goluri şi plinuri echivalente; am resimţit, spuneam, toate îmbolnăvirile mele energetice din trecut, care urmau acum calea spre vindecare, pentru că fiecare durere somatică are componenta ei energetică, şi trebuia acum refăcut sistemul în întregime. Norocul meu a fost că reuşim să şlefuiesc în ultimii 22 de ani cu mâinile mele vreo 64 de metri de coloană din lemn, pentru ca să mă vindec de propria mea coloană. Despre aceste dureri şi suferinţe am încercat să scriu câte ceva în Scrisoarea Nr.142.
   Dragi prieteni, haideţi să ne apucăm să procesăm şi apoi să machetam şi să construim împreună mai întâi această “Troiţă-Rezonator stelar de bioluminiscenţă, ( care va fi ca o “Piatră de hotar” între două lumi), pe care să o putem transforma apoi într-o “sfera & aerodina-leanticulară” şi generator de energie solară, portabil, şi tot ce se mai poate construi din efectul inedit al acestei Stele. Asta ca să avem energie gratuită de la Sfântul Soare, nu doar atunci când “deschidem fereastra”...ca în bancul acela de pe vremea odiosului: “Afară-i frig, în casa-i frig, deschid fereastra, o închid, îţi mulţumim partid că ne-ai calit...” Vorba lui Ion Creangă: “mai căliţi ca acuma, ca anul trecut şi ca de când ne ştim, n-am fost niciodată…”. Consider că acum a sosit momentul să scoatem din funcţie maşinăria veche a lumii, care încă mai gâfâie din greu cu cărbune, petrol şi gaz, în “lampa lui Lenin”, şi să pornim noua maşină a timpului sacru, care va funcţiona cu energie solară, prin generatoare solare, portabilă, aparate de zbor neconvenţionale, etc…
   …Consider, de asemenea, că aceasta “Troită-Rezonator stelar de bioluminiscenţă” ar putea să ne protejeze de efectul negativ al cipurile RFID şi de alte implanturi, şi să elimine microbii şi toate corpurile artificiale (OMG) introduse în alimente prin noul Codex Alimentarius. De asemenea, Troiţa-RSB ar putea fi folosită de toate oraşele care o vor adopta pentru a face din aceasta aspiratoare de bioluminiscenţă solară pentru curăţat aerul, apa şi locuinţele şi întreaga vegetaţie de pe planetă.
   Vă multumesc pentru interesul acordat sculpturilor şi proiectelor mele şi pe care sper să-l pot merita în întregime sau măcar într-o oarecare măsură.
   Cu sinceritate şi admiraţie, vă doresc la toţi cer înalt şi idealuri pe măsura Cerului Cristalin!
   Aşa să ne ajute Dumnezeu!

      PS: De ce Prinţesa Joponiei Kaoru Nakamaru crede în fenomenul cosmic, unic, care se va petrece în “Noaptea de 72 de ore” în data de 21 .12.2012, şi nu cred şi celellalte femei pământence? Foarte simplu: pentru că Principesa Japoniei este de origine solară, iar restul de femei, în proporţie de 90% sunt de origine lunară. Acum să vedem de ce nu cred 90% sau 80% sau 70%  din pământence în fenomenul cosmic de aliniere a planetelor în data de 21 decembrie 2012. Răspunsul  meu este următorul: Toate cosmogoniile spun ca femeile vin de pe planeta Venus. Însă, există o teorie astronomică care ne spune că planeta Venus a fost cândva o lună aruncată de către planeta Jupiter, aruncată din gelozie, din cearta lui Jupiter cu Luna lui Saturn (Luna lui Saturn care este de fapt chiar luna care ne-a “blocat mareic”  luna noastră de pe Pământ); deci, spuneam, Venus a fost aruncată  nu de prea mult timp, ci doar de vreo 10.000 de ani. Şi în timp ce capricioasa Lună traversa sistemul nostru galactic, geloasă fiind pe planeta Marte, apa şi aerul de pe Marte au fost absorbite de catre Venus. În acest timp, o planeta misterioasă dintre Marte şi Jupiter s-a dezintegrat pentru ca să creeze Centura de asteroizi, şi probabil şi a cincea bandă din Centura fotonică. Tot  atunci, au avut loc schimbări geografice masive pe Pământ. Astfel, în urma războiului atomic dintre lemurieni şi atlanţi, după ce o parte din atlanţi şi atlantide au fost arşi de lemurieni în “Holocaustul Amazoanelor”, Atlantida, împreună cu celebrul oraş sacru Atlantisul, s-a scufundat în Oceanul Atlantic, din acest război atomic au mai supraveţuit doar 1% din populaţia celor două civilizaţii ultravansate, Lemuria şi Atlantida. Iată cum s-a întâmplat toate aceste cataclisme, pentru că plimbăreaţa lună vensiancă a interferat cu fregvenţa fundamentală de rezonanţă  magnetică  de pe Marte, Pământ şi alte planete; deci a interferat cu rezonanţa magnetică de mărimea şi ordinul  10 la puterea 60, în sunete de timpane cu doar 62 de Octave. Iar Principesa Japoniei interferează cu fregvenţa fundamentala de reznanţă şi cu armonicele solare, de mărimea şi ordinul divin de 8 la puterea 64  de “Stele arzătoare cu opt raze”, în armonii de “chimvale şi alăute” cu 64 de Octave. Aşa încât nici nu ar trebui să ne mai mirăm de ce Pământul e plin acum cu Diane-Lune-Hecate, care nu mai cred acum în acest fenomen cosmic de aliniere a planetelor din sistemul nostru galactic, în consonanţă, sau dacă vreţi, în sintonie, cu Soarele uriaş din Pleiade. Sunt multe de spus despre aceste Diane-Lune-Hecate...Cele mai mari păcate ale acestor Diane-Lune-Hecate vin din chiar “comunismul femeilor” din Republica lui Platon din Grecia antică.
  
   Legenda: Prinţesa X = creştinism (MM-MD + cele trei Diana D3 (Maria Magdalena, Maica Domnului, Diana-Luna-Hecate, Diana-Artemis-Bendis, Diana Sancta Potentisima) + islamism (F3 – Fatima) + new age & satanism (Lilith - Isis - Eurynomes – Mnemosynes - Artemis – Bendis), etc.
                                          Atelier - Braşov, 2004

miercuri, 21 noiembrie 2012

Jurnal de Atelier - II - Fragment din Scrisori de tranziţie din Mileniul III către Prinţesa X – Scrisoarea Nr.142

                                  Foto: Atelier de creaţie Braşov - 2004; CMS


      Dragă domnişoară AC,
   O zi bună să vă dea D-zeu, cer înalt şi idealuri pe măsura Cerului Cristalin!
   Îmi cer scuze pentru că, din motive existenţiale, vă răspund cu întârziere la ultima d-voastră scrisoare, prin care îmi cereţi să vă trimit mai multe schiţe şi detalii cu privire la “golurile şi plinurile echivalente” din “Steaua arzătoare cu opt raze”.
    Am văzut că în ultima d-voastră scrisoare mi-aţi schimbat numele “Stelei”, sub formula de “Stea cu opt colţuri”; nu m-am supărat, căci înţeleg foarte bine nuanţele şi semnificaţia tuturor stelelor de pe pământ şi din cer… Dar, pentru revenirea la denumirea iniţială, permiteţi-mi să vin cu următoarea argumentaţie: toate “colţurile” se sparg şi curg (inclusiv “ceasurile lui Dali”, şi “Cubul sfărmat” din poezia genialului Nichita Stănescu), numai “razele” nu se sparg niciodată, pentru că ele ard, deci sunt “arzătoare” şi în expansiune infinită, de pe axa Pământului pe axa Cerului Cristalin, etc... Nu în “stele cu colţuri”, ci doar în “Stele arzătoare cu opt raze”, în tocmai efectul “razelor arzătoare”, la confluenţa dintre  bioluminiscenţa solare şi magnetismul biotopului nostru terestru, veţi găsi misterul şi efectul formelor “terraformatate” , întotdeauna alcătuite din “goluri şi plinuri absolut echivalente” - goluri şi plinuri despre care d-voastră cereţi detalii. Sper să meditaţi puţin asupra acestor aspecte esenţiale, pentru o mai bună înţelegere a acestor efecte de bioluminiscenţă, şi până la urmă pentru revenirea la denumirea iniţială a “Stelei” şi le înţelegere corectă a acestor duble fenomene cosmice, galactice-extragalactice, solare-lunare, pământene-nepământene, Yin-Yang.
   Cu alte cuvinte, e ca în  poveste cu “maşinuţele biologice”, care funcţionează acum cu baterii solare şi lunare, vine în inspecţie tehnică pe planetă Pământ un ET-X-Y-Z, un Yin sau un Yang şi zice: noi “maşinuţe biologice” nu ştim să facem, dar le putem lua oamenilor  bateriile, reciclăm “maşinuţele”prin Programul de inginerie genetică (PIG), apoi continuăm jocul nostru cu cubuleţele AND-ului, în timp ce oamenii se vor ocupa doar de…” Stele cu colţuri” şi de “Cuburi sfărmate”, nu-i aşa? ”Ce cub perfect ar fi fost acesta, dacă nu avea un colţ sfărmat...”, ne spune Nichita Stănescu în “Lecţia despre Cub”. Tot astfel se întâmplă şi cu “Steaua arzătoare cu opt raze”: Ce Stea perfectă ar putea fi aceasta, dacă nu ar modifica-o cineva într-o “stea cu opt colţuri”.
   Acum, vă rog să fiţi liniştită, că nu sunteţi d-voastră singura fiinţă feminină care mi-a “botezat” “Steaua”, curios lucru că, deşi imaginea acestei “Stele” are un mare succes pe internet, primesc tot felul de cereri, în mod special de la doamne, pentru modificarea şi folosirea imaginii “Stelei” în diferite ipostaze, de regulă în industria reclamei. Răspunsul meu este următorul: orice modificare şi deformare a imaginii acestui “element-modul” şi a acestei “Stele arzătoare cu opt raze”, desenată printr-o îmbinare perfectă a “desenului interior” cu “desenul exterior”, prin goluri şi plinuri absolut echivalente, se lasă cu consecinţe neprevăzute, în primul rând în privinţa sănătăţii, a echilibrului aurei energetice, a persoanei care modifică sau deformează această “Stea”.
   Eu însumi, în timpul elaborării şi construcţiei acestui “element-modul”, care s-a derulat într-un ciclu solar de exact 11 ani, 1986-1997, am suferit,  în faza finală de realizare deplină a “elementului-modul”, un fel de “semipareză” instalată pe partea stângă, dar care nu a ajuns până la creier, a fost doar o dezechilibrare energetică totală a ceacrelor, timp în care vreo şase luni am stat într-o stare de “extaz-cataleptic” şi levitaţie prin “teleportare fotonică”, probabil, atunci am ieşit pentru un timp şi din” spaţiul supralunar”, căci din “spaţiul sublunar”, ieşisem pentru prima dată în 1986, deci, spuneam, tot atunci am ieşit din spaţiul universului nostru galactic solar şi am intrat pentru prima dată în spaţiul extragalactic, probabil, în Pleiade, prin universul Artei-transformării... în primăvara lui 1996, după milioane de lei investiţi de pomană pe la toţi medicii, care îmi dădeau toate diagnosticele posibile, dar nici unul nu era cinstit să-i spună bunei mele soţii de atunci, Elena, să-i dea D-zeu sănătate, ca a avut atâta răbdare cu mine, deci spuneam că toţi medicii îmi dădeau diagnostice greşite, pentru că aveau nevoie doar de bani; în afară de unul singur, cred că era din Bucureşti sau din Miercurea Ciuc, care, după ce mi-au pus pe mine toate aparatele lor de control medical, mi-a spus: “domnule, sincer să fiu, nu ştiu ce diagnostic să-ţi dau, dar văd aici că dumneata nu mai ai nici puls, nici temperatură, nimic nu mai e normal la dumneata, şi dacă te mai ţin mult aşa în consultaţie văd că îmi strici toate aparatele medicale de aici...” În concluzie, doctorul acela pricepea deja ce se întâmplă cu mine, deci Ştia, şi a fost cinstit cu mine, care drept să spun nu prea mai eram, fizic, prin lumea asta, îmi pierdusem mult din memorie, şi din comportamentul terestru, trăiam un “dublu corp” stelar într-un “loc fără de loc”, ori în două spaţii deodată şi nu ştiam să explic la nimeni lucrul acesta... deci, spuneam, că după milioane de lei investiţi de pomană pe la toţi medicii din ţară, şi pe deasupra mai chinuiam cu “boala” mea şi pe soţia mea şi pe cei doi băieţi, martori şi ei la ce mi s-a întâmplat atunci… odată, îmi amintesc că ardem ca o flacăra, şi deodată mi s-a oprit respiraţia şi a trebuit să ies repede afară în livada casei la ţară, iarna la minus 25 de grade şi a trebuit să stau în zăpadă perfect cu faţa în sus şi cu picioarele şi braţele desfăcute, nu mai ştiu cât timp, am stat aşa în flacără, până ce cred că am intrat în “moarte clinică”, şi m-am trezit apoi la un cabinet de urgenţă la un spital, după ce mi-au spus că mi-au făcut o injecţie să adorm şi apoi să mă trezesc... Spuneam că, după toate aceste mari suferinţe şi descărcări energetice, căci pierdusem mult din energie şi mă damblagisem de tot, a venit prin bunul D-zeu şi salvarea şi întoarcerea mea iarăşi în lume. După rugăciuni ale copiilor şi a soţiei mele pe la Biserica Sfântul Mina din Bucureşti, şi obţinerea unei programări la doamna AM, medic energo-bioterapeut şi maestră internaţională în extrasenzorial, minunea cea mare s-a petrecut: am fost vindecat şi pus pe picioare cu memorie întreagă (şi cu tot ce îmi mai lipsea prin energiile mele pierdute în “memoria pulberei stelare”), într-o singură şedinţă (care ce-i drept cred că a durat vreo două ore) de această nobilă doamnă cu ştiinţă şi puteri paranormale, AM, D-Zeu să-i binecuvânteze numele! Iată pe scurt, ce scump am plătit, cred eu, pentru a avea acces la efectul inedit al acestei “Stele arzătoare cu opt raze” - Rezonator stelar de bioluminiscenţă solară. Dar efectul acesta  mi s-a confirmat chiar de doamna AM, care nu a putut să înceapă şedinţa de tratament bioenergetic cu mine, până cănd nu i-am povestit tot ce ştiam eu la vremea aceea despre “imaginile-regine”, Coroane regale şi despre toate instalaţiile mele de Coloanele infinite cu care mă “jucam” şi la care sculptam intens,  fără să cunosc bine “efectul” de descărcare-încărcare energetică şi consecinţele asupra mea a acestor energii inedite din Coloane... E o întreagă poveste plină de mistere încă nedezlegate cu felul în care m-a vindecat doamna AM, curios lucru este faptul că, nu numai că Ştia bine, cunoştea toate “unghiurile zenitale” şi “gradele solstiţiale” pe care, din neştiinţă, le greşisem “măsura şi ordinul” cu doar “două grade” în construcţia Coloanelor şi Reginelor, ce mai, cred că pricepea tot ce sculptasem până atunci, şi lucrul acesta chiar mă revolta, dar, mai mult, AM mi-a anticipat creaţia în următorii ani, căci tot atunci mi-a spus că voi face “Stele şi “Cruci de lumină”, cosmice, etc. Ce mai, era o adevărată maestră iniţiată în tainele Universului Galactic, dar ceea ce mă revolta de-a dreptul pe mine atunci, era faptul că nu aflasem dacă AM deţinea şi ştiinţa Ieşirilor-Intrărilor în şi din Universul extragalactic...
   În concluzie, consider că este necesară o ştiinţă, un entuziasm şi un mare devotament şi curaj, pentru a experimenta, cerceta, procesa, elabora şi apoi valorifica efectul benefic al acestei “Stele arzătoare cu opt raze”. Dar asta nu înseamnă că, acea persoană care va continua cercetarea, v-a păţi ce am păţit eu. Vă asigur că “Steaua” este benefică, deşi, după cele povestite mai sus, mă îndoiesc că veţi mai avea curajul să vă păstraţi entuziasmul dumneavoastră dintr-început când aţi descoperit această imagine a “Stelei”. Şi totuşi, cineva trebuie să aibă curajul şi devotamentul pentru procesarea şi construcţia acestui “element-modul-stea-sferă-sferoid sau capsulă lenticulară”, sau de ce nu chiar o nouă “aerodină lenticulară”, pentru ca, în final, să putem realiza împreună acest nou aparat de rezonanţă magnetică şi dispozitiv de protecţie, numit “Troiţei – Rezonator stelar de bioluminiscenţă solară”, pentru că, pe de altă parte, altcineva ne atacă energetic de vreo 20 de ani cu arme psihotronice, cu vibraţii joase ce depăşesc mult limitele admise de corpul nostru energetic.
  PS: În privinţa Schiţelor pe care mi le cereţi, vă mărturisesc, cu mâinile pe soarele din pieptul numit suflet, că mă regăsesc şi mă aflu exact în aceiaşi postură în care se afla şi Constantin Brâncuşi, când a primit o comandă prin 1953 (cu patru ani înainte de trecere în eternitate, “teleportat fotonic” prin Coloana infinită) să construiască o Coloană gigant (de vreo 400 de picioare) pe malul Lacului Chicago (povestea cu comanda Coloanei o găsiţi acum şi pe internet, cred, cu toate detaliile de rigoare, descrisă de Sidney Gesit), când inginerii americani din vremea aceea îi tot cereau lui Brâncuşi “schiţe” pentru construcţia Coloanei, şi Brâncuşi le răspundea că: “nu există nici o schiţă, în afară de acest “modul” şi modelul Coloanei construită deja la Târgul Jiu.” Arhitecţii americani şi constructorii din vremea aceea nu înţelegeau nici cum efectul de expansiune infinită a acestei Coloane formată prin “lipirea” şi asamblarea “romboizilor-moduli” pe un miez pătrat, vertical. Nu înţelegeau atunci, şi din păcate nu înţeleg nici macar azi, când am intrat cu ţoţii în Anul galactic - 2012. Dovadă că nici până azi nu s-a construit această “Coloană gigant” după “modulul” Brâncuşi, având şi întrebuinţare de locuinţă,  foare benefică pentru celula vie. S-a încercat, recent, de către un arhitect evreu, în urmă cu vreo zece ani, construcţia unui edificiu în New York după modelul Coloanei lui Brâncuşi, ( am vazut clădirea pe internet ) dar, din păcate, nici pe departe nu s-a respectat construcţia “modulului” conceput de Brâncuşi. Ba şi mai mai grav, în loc să construiască clădirea dintr-un singur “modul” în linie ondulatorie, pe verticală, a “combinat” (şi lipit) mai multe “module în suprafeţe drepte” pe orizontală şi verticală, şi astfel a ieşit o clădire opturată în ascensiune de “razele gamma” şi băgat din punct de vedere energetic, malefic, în pământ. În concluzie, bietul arhitect, din neştiinţă, a oprit ascensiunea infinită şi benefică a construcţiei pe verticală, şi a băgat toată casa, malefic, în pământ. E tristă, insolită şi încă neelucidată poveste Coloanei lui Brâncuşi... din păcate, acesta-i adevărul. Nu se cunoaşte semnificaţia Coloanei infinite a lui Brâncuşi, pentru că trăim încă captiv în teoria relativităţii lui Albert Einstein...cu explozia Big-bang-ului lui de 10 la puterea 60, cu 62 de Octave, în loc de explozia şi implozia cea adevărată a ADN-ului nostru primordial, în expansiune infinită, de ordinul divin şi de mărimea 8 la puterea 64 de”Stele arzătoare cu opt raze”, şi cu 64 de Octave...
   În concluzie, la rândul meu, considerându-mă un discipol a lui Brâncuşi, dar şi moştenitorul spiritual şi testamentar al “Stâlpului moştenirii”, prelungind Coloana infinită (al unui “alt Brâncuşi rămas în ţară”) de pe axa Pământului pe axa Cerului Cristalin, îmi fac o datorie de onoare şi vă trimit Domniei Voastre, deocamdată, această schiţă de “element-modul”, formată din goluri şi plinuri echivalente. Fotografia şablonului acestui “element-modul” (pentru care eu am lucrat la perfecţiunea lui timp de vreo 20 de ani) este făcută de băiatul meu, Lucian, ajuns azi arhitect, aşchie din trunchiul meu (“aşchia nu sare departe de trunchi”, zice un proverb românesc), dar, se pare că preocupări artistice ale viitorului arhitect Lucian, oscilează întru cu totul şi cu totul alte sfere ale creaţiei, galactic-universale. Sper să ne mai regăsim, odată, în aceeaşi Confederaţie Galactică, dacă nu aici pe Terra Mirabilis, cu siguranţă în Pleiade...
    Aşadar, cu talentul, entuziasmul şi ştiinţa d-voastră de arhitect în dotare, vă recomand să începeţi să procesaţi şi apoi să construiţi din acest “element-modul” o “sferă & capsulă-lenticulară”, îmbrăcată apoi în două centuri (tot din “elemenţi-moduli”) perpendiculare pe axa sferei. Din cele două centuri, în partea de jos a sferei sau a capsulei lenticulare, extindeţi patru “elemenţi-moduli” pentru echilibrarea şi sprijinirea “sferei & capsulă lenticulară” pe pământ. Pentru o mai bună echilibrare a sferei & capsulei-lenticulare, construiţi a treia centură în jurul sferei din “elemenţi-moduli”, asamblată perpendicular pe primele două centuri, şi montată prin răsucirea cu 90 de grade a celor patru “elemenţi-moduli” din primele două centuri. Pentru fixarea şi ancorarea sferei & capsulei-lenticulare de pământ este necesară construcţia „Coloanei soarelui de vis”, în variantă dublă, asamblată în centrul sferei & caplulei-lenticulare, în prelungire de pe axa pământului pe axa Cerului Cristalin. O treime din această „Coloană a soarelui de vis”, va fi bine zidită şi “betonată” în pământ ( cu un ciment  din “fier negru din cer” în amestec cu un aliaj din cupru, bronz şi wolfram) pentru o mai bună comunicare a sferei & capsulei-lenticulare cu cerul şi pământul şi în acelaşi timp pentru susţinerea acestui “sferoid”, ca să nu se desprindă de pământ…
   ... Când procesaţi şi apoi construiţi o antenă cu rezonană cosmică, sau un aparat de zbor, neconvenţional, sau, şi mai simpl, un aparat de rezonanţă magnetică, portabil, niciodată să nu vă gândiţi din ce material va fi construit aparatul; materialul va ieşi la suprafaţă de la sine ( “materialul sunt chiar eu, unealta”, spunea Brâncuşi. Cât de adevărat. Toate materialele şi toată ştiinţa noastră este în noi, în AND-ul nostru primordial.Şi numai ceea ce vine din afară este artificial. De aceea, tot ce este introdus artificial în noi generează război, mai întâi război cu tine însuţi şi în final război cu toată lumea. ).
   Construiţi , aşadar, mai întâi virtual, din acest „element-modul-stea” toate aparatele necesare acum, şi toate obiectele şi lucrurile necesare în arhitectura unei viitoare “case solare”. Apoi faceţi-le cunoscute pe tot pământul; alţi constructori, poate mai dibaci decât noi, vor şti să facă din acest „element-modul-stea” alte case solare şi obiecte de utilitate maximă, care depăşesc imaginaţia umană. Până când, într-o Zi mare şi sfântă, multă lume va vedea cu cel de-al treilea ochi că, lucrurile cele mai simple sunt cel mai greu de făcut, însă atunci când ai intrat în starea de a le face, acel lucru este deja realizat în mintea ta, ele sunt ca şi făcute şi în realitate fizică în care trăim. Tot ceea ce vedem doar cu cei doi ochi în planul fizic care ne înconjoară, sunt lucruri trecătoare, toate trec, în chiar clipa în care le-aţi văzut, numai ceea ce veţi vedeţi cu ochii minţii, cu cel de-al treilea ochi, are viaţă nemuritoare şi un nou început în Marele Eon mesianic: Existenţa, Forma şi Beatitudinea!
     Cu speranţa că veţi începe procesarea “Stelei”, va mulltumesc pentru interesul acordat sculpturilor şi proiectelor mele, şi pe care sper să-l pot merita în întregime sau măcar într-o oarecare măsură.
   Cu sinceritate şi admiraţie, Constantin Milea Sandu
   PS: În proiectul meu de “Troiţă – Rezonator stelar de bioluminiscenţă”, postat  în fişierul albumului de sculptură pe facebook, am scris despre ce fel de contract de licenţă de fabricare doresc eu sa închei cu cineva interesat în acest sens. ( În legătură cu contractul de colaborare şi fabricare, am optat pentru o plată ulterioară de numai 8 euro pentru fiecare Troiţă vândută (în mărime de format A3) împreună cu redevenţe de 8 cenţi pentru fiecare imagine a Troiţei vândută la fiecare produs, pentru a putea oferii astfel din contract, la fel ca şi mie, fiecărui colaborator, tot câte 8 euro pentru fiecare Troiţă vândută, adică pentru fiecare colaborator, care este intereasat de acest contract de fabricare, şi care doreşte să procesze şi să construiască această Troiţă-RSB. E mult, e puţin, nu-mi prea dau seama, pentru că drept să vă spun, de când am descoperit “scopul şi secretul de fabricare a banilor”, nu mai sunt interesat de bani, pentru că ştiu exact ce se întâmplă cu banii aştia şi cu noi în următorii 12 ani; aşi fi fericit să pot redeschide undeva atelierul meu de creaţie, şi să continui cercetarea mea în arta formelor sculpturale. Doamne ajuta!
   Transmiteţi salutări mele prieteneşti, prietenului dvs. arhitect DAJ, pentru provocarea şi intenţia domniei sale de construi şi o posibilă macheta a “Stelei arzătoare cu opt raze”. 
   Cu mulţumiri, SMC !
   PS:2: Legenda: Prinţesa X = creştinism (MM-MD + cele trei Diana D3 ( Maria Magdalena, Maica Domnului, Diana-Luna-Hecate, Diana-Artemis-Bendis, Diana Sancta Potentisima) + islamism ( F3 – Fatima ) + new age & satanism ( Lilith - Isis - Eurynomes – Mnemosynes - Artemis – Bendis ), etc.

                    Şablon - "Element-modul pentru Steaua arzătoare cu opt raze"

marți, 20 noiembrie 2012

Jurnal de Atelier I - Fragment din Scrisori din Mileniul III către Prinţesa X – Scrisoarea Nr.144

                          Prinţesa X ( bronz ); autor: Constantin Milea Sandu

 
   “Dacă vreţi să mă gasiţi, căutaţi-mă în soarele din piept numit suflet. Dacă nu mă veţi găsi, nu disperaţi, căutaţi-mă în statuile fotonice. Şi dacă nici în aceste statui al memoriei nu mă veţi găsi, căutaţi-mă în memoria pulberei stelare; acolo locuiesc eu, într-o “Stea arzătoare cu opt raze”  
   (SMC- Jurnal de Atelier, 2012)

      Doamnelor, domnişoarelor şi domnilor,

   Dragi prieteni, de pe facebook şi de pretutindeni, o zi bună să vă dea Dumnezeu, cer înalt şi idealuri pe măsura Cerului Cristalin! Daţi-mi voie să vă mărturisesc, cu mâinile pe soarele din piept numit suflet, cât de mult  m-a impresionat corespondenţă cu dumneavoastră pe reţelele de socializare de pe internet, şi cât de recunoscător le sunt tuturor zeilor şi zeiţelor care au făcut posibilă întâlnirea noastră cu începutul Eonului mesianic în acest spaţiu virtual al Internetului-celest. În acest sens, ţin să vă mulţumesc foarte mult Domniilor Voastre, şi în mod special zeiţelor solare venite din cer, pline de senzualitate, de bogăţie şi de mister, pentru că au facut posibilă, prin Lumina Caldă, întâlnirea noastră virtuală pe Cerul Cristalin.

   Astăzi, când din nefericire trăim într-o lume ce se arată, din păcate, pe pământ fără centru iar în cer într-un război al focului stelar, trimit în eter spre Excelenţelor şi Domniilor Voastre a două Scrisoare, şi poate ultima din corolarul meu de „144 de Scrisori din Mileniul III către Prinţesa X”, prin care doresc, printre altele, o colaborare cu dumneavoastră: un contract privind licenţa de fabricare a unei Troiţe, patent românesc, având funcţia de Rezonator stelar de bioluminiscenţă solară. Detalii despre acest proiect de Troiţă - RSB le puteţi găsi pe albumul meu de sculptură, distribuit pe reţeaua de socializare Facebook.

    Pe scurt, este vorba de un aparat de rezonanţă magnetică ( portabil, foarte benefic pentru celula vie) şi dispozitiv de protecţie asupra radiaţiilor nocive, asupra cipului RFID, sau a altor implanturi uterine sau implanturi pe creierul bicameral, pe care Noua Ordine Mondială ( NWO ) împreună cu Monsanto le implantează şi implementează acum, la nivel social-planetar, prin noul Codex Alimentarius, Etc. Gândesc că este spre binele nostru să ne unim eforturile pentru a salva sănătatea economică şi culturală a planetei, şi să prevenim împreună o catasfrofă demografică şi ecologică cu zece ani mai devreme, decât să ne închidem unul altuia porţile către cer, sau să ne săpăm singuri groapa mizeriei comune spre care se îndreaptă acum întraga omenire, şi în final să ajungem toţi, din neştiinţă, să uităm de Creatorul nostru bunul Dumnezeu, Atotputernicul, care ne-a dat toate bunele experienţe, bogăţii materiale şi spirituale, şi puteri de a construi şi organiza împreună cu ştiinţă şi talent întreaga noastră planetă Pământ pentru a face din aceasta cel mai frumos Sat Planetar admirat şi iubit de toţi prietenii de pretutindeni.

     „Ce-ai să te faci, Doamne, dacă mor? Dacă mă sfarm? (îţi sunt ulcior) Dacă mă stric (şi băutură-ţi sunt) Sunt meşteşugul tău şi-al tău veşmânt,  cu mine rostul tău dispare.” se întreba retoric exact în urmă cu 100 de ani, într-una din elegiile duineze, poetul austric Rainer Maria Rilke. După o sută de ani de singurătate, la această întrebare transcendentală şi existenţială, cei mai mulţi dintre noi răspund, desigur, cu afirmaţia nihilistă şi vulgară de genul: „Cine scapă, scapă, cine nu, îl ia Mama Dracului! Şi gata, nu-i aşa?! Lumea nu se termină cu noi şi nici fără noi...lumea merge înainte!”, vor afirma cu supunera şi neruşinare cei mai mulţi dintre cumuniştii orbi şi capitaliştii gregari, nihilişti puri şi vulgari, din seminţia lui Abel şi Cain. Trecut şi eu printre voi, trăitor cu ziua în această lume la margini de imperii, dar într-o lume care ne aparţine acum, deopotrivă, în egală măsură, afirm cu tărie, cu credinţa şi cu toată ştiinţa Artei-transformării în dotare că de data această, oricare ar fi „soluţia finală” din formula „Cine scapă, scapă, cine nu, îl ia Mama Dracului”, nu mai scapă nici Mama şi nici Dracul.

   Fără o schimbare profundă a imaginaţiei umane, trecând printr-o stare modificată a conştiinţei, care să transforme radical puterea politică mondială şi puterea religioasă pe nouă axă zamolxiano-atlantico-lemuriano-cristică, în războiul dintre forţele infernale şi cele cereşti ce se petrece, în chiar clipa aceasta, în sufletele, în inimile şi în miniţile noastre, nu mai scapă absolut nimeni! Fară Dumnezeu, Atotputernicul, Creatorul programului nostru din Terra Mirabilis - Creator adevărat din Dumnezeu adevărat, care ni se descoperă nouă prin soarele din piept numit suflet - lumea va rămâne pe Pământ fără Stâlpul Central - Templu Regenerator de putere „sono-atomică”, iar în cer într-un razboi al „focului stelar”. Din nefericire, în acest moment greu al istoriei, în toată Uniunea Europeană, la fel ca si în SUA, întraga populaţie este angrenată puternic într-un sistem infernal creat special pentru a ne spăla creierele bicamerale şi a ne maltrata inimile noastre solare. Toti oamenii politici, globalişti şi globalizaţi, sunt orientaţi doar în sfera de putere şi interes a comisarilor trimişi de Noua Ordine Mondială (NWO) în fiecare ţără, ca să le comandă guvernelor marionetă ce să facă şi cum să gândească.

   Se cunoaşte deja cazul guvernului Ponta, cât de umil şi obedient s-a comportat la Referednumul pentru demiterea preşedintelui României (T.Basescu) din 29 iulie 2012, când 7,4 milioane de români, respectiv 87% din cei 8,5 milioane prezenţi le vot, au votat pentru demiterea preşedintelui, iar preşedintele Consiliului Europei (L.M.Barroso)  împreună cu comisarul american (P.Gordon), care a venit urgent la Bucureşti, au intervenit în forţă, schimbând regula de bază a democraţiei, cu alte reguli transmise urgent printr-o scrisoare primului ministru Ponta în 12 directive, prin care s-a ordonat exact ce decizie să ia CCR, şi ce să facă primul ministru cu electoratul român, astfel încât prezidentul TB să rămână în funcţie supremă în stat. Aşa încât, cel puţin noi, românii, începând cu anul de „graţie cosmică” 2012, care s-a încheiat cu anul de „disgraţie politică” în 29 iulie 2012, la cinci ani de la Anul integrării României în UE - 2007, putem să spunem, definitiv: Adio, UE! Adio  libertate şi democraţie!

   Apocalipsa acum, în chiar clipa aceasta, stă să se nască în UE din chiar trupurile noastre „născânde” sub semnul revelaţiei la Kilometru O – România, printr-o nouă revoluţie! Pentru această mare înşelătorie umană, petrecută la Referendumul din 29 iulie 2012, România, UE şi SUA vor plăti scump. Căci nu vor trece nici trei ani şi noi, românii, vom ieşi din UE şi din NATO. Noua Ordine Mondială ( NWO ) are control total asupra economiei fiecărei tări, asupra sistemului politic, din armată, din scoli, din finanţe si chiar din sferele de preocupari extraprofesionale. Cu alte cuvinte, peste 90% din populaţia lumii habar nu are ce se întâmplă cu ea în următorii 5-10 ani la nivelul de comandă informaţional-energetic, şi la nivelul de comandă politică, datorită nerespectării democraţiei , prin declanşarea “Conflictelor programelor” de “deprogramare” a tuturor statelor lumii. Noua Ordine Mondiala face acum jocul extrem de periculos extremiştilor politici şi extratereştrilor si asta nu ca ar dori-o sau ar face-o cu placere, ci pentru ca este obligată sa execute ordinul chiar la comanda ET-X-Y-Z. EI – fiinţele extratrestre care trăiesc printre noi - au fost si sunt mereu în culisele istoriei celei mai mari înşelătorii umane.

   Toti cei denumiţi generic NWO cunosc doar o parte din program guvernului mondial, G1 şi G2. Există planul A, planul B şi întoarcerea, prin “soluţia finală” nazistă, la vechiul plan C (CCC, va sună familial, nu-i aşa?) Planul C este o formă arhaică de “comunism al femeilor”, concepută în urmă cu 2500 de ani de Platon într-un tratat de “Republică Universală” în Grecia antică. (În finalul acestei Scrisori voi încerca să spun ce este această aşa zisă “Republică Universală”). Sunt sigur ca Monsanto nu produce de capul ei substanţe toxice, pe care Ei le numesc acum, paradoxal, noile “culturi agricole ecologice” pentru noul Codex Alimentarius, au fost obligaţi de ET-GMO să producă aceste culturi modificate genetic şi medicamente otrăvite în concernele farmaceutice şi să le scoată pe piaţa mondială pentru a “adormi” cu “opioide” şi “medicamentele” lor anestezice - GMO toată omenirea, ca să o poată guverna, sau, mai grav, pentru a sacrifica 99% din omenire în 2-3 generaţii. Daca ar putea, maine ar fi toată planeta cultivată cu produse GMO marca Monsanto şi cam în două generaţii am fi cu toţii dispăruţi.

   Iată de ce doresc să vă spun cu toată responsabilitatea că, prin punerea în circulaţie şi valorificare a acestui nou aparat de rezonanţă magnetică şi dispozitiv de protecţie asupra radiaţiilor nocive, pe care eu l-am numit „Troiţă – Rezonator stelar de bioluminiscenţă solară”, păstrătoare a focului sacru, a focului lui Dumnezeu, a luminii solare, am putea opri acest proces de globalizare forţată a lucrurilor şi de îmbolnăvire şi tribalizare a persoanelor; un proces extrem de periculos, condus acum de ET- GMO prin NWO. Aşadar, alegerea vă aparţine acum Domniilor Voastre. Începeţi procesarea şi construcţia Troiţei-RSB şi puneţi-o cât mai repede în circulaţie şi valorificare pe tot globul. Schiţele şi documentaţia le puteţi găsi pe albumul meu de sculptură de pe facebook.

   Din câte ştiu eu, din sursă sigură de la un român dr.genetician (MB )care a participat la „Proiectul de decodificare a celor 10.000 de gene”, s-a reuşit spargerea dublul lanţ genetic uman încă din anul 1994, iar acum se încearcă să se reconstruiască în întregime genomul umane pe alte criteri de structură umană. Uni zic că va fi un genom complet nou, asemenea genomului primordial cu 12 lanţuri de spiarale ADN; alţi savanţi ne spun că nu va fi deloc aşa, ci vom intra cu toţii întru cu totul şi cu totul alta stare modificată a conştiinţei extinsă. Eu, mai retrograd decât orice pasăre zburătoare şi mai neliniştit decât orice animal zburător, precum „Apollon - Vânătorul stelelor”, nu pot să vă spun decât că, în cel mai fericit caz, vom deveni, probabil, nişte „oameni fotonici” într-o călătorie atemporală, cosmică, sprea Staţia finală – Sfântul Soare...şi de pe SS mai departe spre alte planete galactice şi extragalactice, în expansiunea infinită a ADN –ului primordial de ordinul divin şi mărimea 8 la puterea 64 de „Stele arzătoare cu opt raze”.

   Practic, s-a demonstrat deja ştiinţiific, şi lumea ar trebui să ştie, că întreg Universul este conştiinţă în expansiune infinită. Cum altfel ar putea expansiona în imensitatea variaţiunilor de ritm cosmic şi istoric, fără conştiinţa noastră solară, întregul Univers al Artei-transformării Primului Principiu, de pe axa Pământului pe axa Cerului Cristalin, în aliniament cu axa Soarelui nostru galactic şi cu axa extragalactică a Soarelui uriaş din Pleiade? A Universului Artei-transformării Primului Principiu, spuneam, din care s-au ivit în copilăria umanităţii cei trei Eoni distincţi, primordiali: Existenţa, Forma şi Beatitudinea (EFB). Ce..., Doamne iartă-mă! aşi mai putea să fiu eu altceva, decât o conştiinţă în expansiune infinită, născut dintr-o Femeie care naşte una din cealaltă acelaşi Copil cu o faţă de soare în două mâini, din care se naşte, în chiar clipa aceasta, un alt Copil (EFB) cu o dublă-faţă, divină şi umană, una de soare iar cealaltă de Lună întoarsă mereu spre o simplă „Coloană a soarelui de vis”?

   Omenirea a gasit un remediu împotriva morţii, şi leacuri pentru vindecarea cancerului, şi multe alte invenţii şi inovaţii în domeniul energetic, dar Stăpânii Lumii nu doresc să le pună în circulaţie.
   Extratereştrii ET-Y-GMO-Monsanto au gasit o otravă pentru întreaga omenire şi au pus-o deja în circulaţie, prin noul Codex Alimentarius, care acţionează acum prin Noua Ordine Mondială (NWO).
   Spuneţi NU universului tehnologic, care operează cu sisteme moarte şi reci, prin medicamente otrăvite şi culturi agricole modificate genetic (GMO)!
   Spuneţi DA universului Artei-transformării, care ne va ajuta să parcurgem Marea Trecere, în sens invers, din universul tehnologic - care ne va elibera catre nimic - în evoluţia naturală a ştiinţei viului.  
   Spuneţi NU morţii colectiv, ca să putem opri războiul dintre forţele infernale şi cele cereşti ce se petrece, în chiar clipa aceasta, în sufletele, în inimile şi în minţile noastre.
   Moartea este un NU spus vieţii; dar şi viaţa este un Nu spus morţii.  
   Aveţi curajul de a spune NU şi veţi învia a treia zi –  A treia zi după cea mai lungă Noapte de Cristal - „Noapte de 72 de ore”. Cine are urechi să audă. Şi ochi să vadă. Să vadă cu ochiul stâng în ochiul drept, soarele din piept numit suflet, şi globul de lumină ce întrece toate luminile, cu cel de-al treilea Ochi, care vede totul!

   Dacă în programul corpului nostru somatic ceasul biologic al acestui Copil solar (EFB) a fost, parţial, spart, în plan metafizic, se pare că şi Ceasul Cosmic ( ET-X-Y-Z ) a suferit o spărtură în membrana Centurii de radiaţii Van Aleen, începănd cu anul 1986.  Surse care au lucrat în Consiliul Superior al Înţelepţilor Lumii (CSÎL) spun că extratereştrii din Pleiade afirma că Soarele nostru galactic a intrat în Centura fotonică pentru trei zile în 1986 pentru a o întâlni acolo pe Fiica Regelui Soare, Alcyone. Apoi, în 1987, au intrat Mesagerii soarelui, pentru a primi Pecetea peceţilor. Dar că, din 11 august 1999, după eclipsa totală a Soarele nostru galactic, al cincilea soare – soarele mişcării, cel ce are ghiare şi se hrăneşte cu inimi omeneşti, pentru că vrea sângele şi regatul de aur pierdut – a intra în plin în Centură fotonică, iar acum suntem în consonanţă deplină cu Soarele uriaş. Se afirmă că, după ce Terra Mirabilis va intra în Centura fotonică începând cu data de 21 decembrie 2012, adică, peste exact 31de zile, pe planeta Pământ se vor întoarce Fiii şi Fiicele Soarelui din Pleiade!

   În finalul aceastei Scrisori, pecetluită de „Troiţa – RSB”, doresc să confirm Escelenţelor şi Domniilor Voastre începutul Eonului mesianic şi felul cum se vor întoarce Fiii şi Fiicele Soarelui uriaş din Pleiade în Gradina Maicii Domnului din Terra Mirabilis. Trei Mesageri ai luminii, a luninii stelare, urmează să vină dinspre Răsărit, cu zeii lor în spinare, care bat acum în Poarta de metal (Ocidentul), ca să deschidă „Marea cu Porţi, cand s-a aruncat din pântecele Mamei sale”( Cartea lui Iov). Un Mesager a luminii s-a întors din Apus şi este deja la noi, în Tarra Mirabilis, împreună cu cele cinci Fiice a Regelui Soare, frate cu Soarele nostru Atlant -  Venusianul  Alcyon (AVA) din Fortăreaţa Carpatică...!

   ...Dragi  prieteni, toată lumea a aflat că în data de 21.12.2012 se încheie Anul galactic de 26.000 de ani, şi că vom începe al cincilea ciclu de existenţă umană, şi ultimul, de „terraformatare”. Dar nimeni nu ştie exact ce se va întâmpla cu noi, românii, după acest unic fenomen cosmic, în „Programul de terraformatare” a celor două Coroane Regale, una Sus, în Cerul Cristalin, iar cealaltă jos, aici, pe planeta Pământ, şi care comunică între ele prin „Stâlpul Central de bioluminiscenţă solară”, pe care eu l-am sculptat şi construit cu mâinile mele, pe socoteala mea, şi pe care l-am numit „Coloana soarelui de vis”. Ei bine, uite că cineva ştie! Şi e timpul să ştie toţi romanii de pretitindeni! Astfel încât întregul poporul, cu inimile libere de orice nelinişte, la adăpost de oboseală şi mizerie, să fie pregătit, între anii 2012-2024, pentru această Mare Trecere, din universul tehnologic (care ne va elibera către nimic) în evouţia naturală a ştiinţei viului.

    Un lucru, însă, trebuie ştiut clar de la început de către toţi românii de pretutindeni: Aceasta Mare Trecere, întru Înălţarea-Împlinirea şi Împărăţia sufletelor de lumină fără de sfârşit, nu vine atunci când o cauţi, ci numai atunci cânt eşti pregătit să-ţi primeşti „cea de-a doua moarte” ca pe un semn de lumină din lumina ce întrece toate luminile. Aceasta este chiar starea modificată a conştiinţei extinse ce are loc prin separarea luminii din bioluminiscenţa noastră solară, la confluenţa dintre plasma Soaelui uriaş din Pleiade şi a Soarelui Galactic cu magnetismul biotopului nostru din Terra Mirabilis.

    Astfel, „Când Luceafărul vestitor (n.n: AVA) va apare, în sfârşit, pe cer în ţara verde numită de toţi comentatorii antichităţii Terra Mirabilis, toţi românii de pretutindeni se vor îmbrăţişa şi vor dansa; iar apoi, spune cartea sfântă, Soarele se va ridica pe cer ca un om...” ( n.n: adică, se va înălţa pe Cerul Cristalin ca „noul om” –  acesta este „om fotonic”.)
   „...Din chiar clipa aceea, mai spune cartea sfântă, oamenii se grăbesc, la sfârşitul fiecărei Nopţi, să primească Luceafărul de Ziuă şi să vadă Soarele înălţăndu-se pe Cerul Cristalin. Când Soarele stă să se nască pe „cerul cel nou”, Ei vor spune:

    -  De acolo venim noi! „
   (n.n: adică din neamul Fiilor şi Fiicelor Soarelui uriaş
   
    Pentru cine are ochi de văzut, să vadă! Să vadă, aşa cum vă spuneam, cu ochiul stâng în ochiul drept, soarele din piept numit suflet (AVA), şi prin Ochiul acestui al cincilea soare, să vadă Soare uriaş din Pleiade, care vine spre noi cu viteza luminii ce întrece toate luminile...Să vadă acest timp care se comprimă şi acest „spaţiul curbat” care se extinde în expansiune infinită, prin conştiinţa ierarhică binară – Ierarhia luminii solară şi Ierarhia razelor lunare - de pe axa Pământului pe axa Cerului Cristalin, care se află în mintea divină.

    Iată! Clipa cea mare se apropie şi bate cu Aripa de aur a Timpului Sacru în cele două Porţi de metal, dinspre Răsărit şi dinspre Apus. Aici este vorba de „Marele Porţi” din placi de metal (cu conţinut mare de „fier negru din cer” în amestec cu un aliaj din aur, argint, cupru şi în mod special wolfram) care au închis „Oceanul primordial care înconjoară lumea”, ca să nu se arunce „Marea cea mare din pântecele Mamei sale”( Cartea lui Iov) –  două dintre ceste placi de metal se află chiar aici la noi în Tarra Mirabilis; una descoperită în 1974 în Roşia Montana, împreună cu relicva unui Atlant gigant de 12 metri. De accea, spuneam că noi, românii, intraţi deja în Noaptea cea mai lungă de Cristal, vom fi mediatorii şi mesagerii luminii, între două lumi, Orient şi Occident, care deşi se zice că sunt două lumi diferite, la origine au acelaşi Dumnezeu – Sfântul Soare uriaş, fie numele lui binecuvântat.
  
   Şi a fost seară – mai precis Occident ( Abendland ), adică tărâmul unde se-ndeplineşte uciderea soarelui prin moarte integrală – Şi a fost dimineaţă, Orient ( Morgenland ) – zi, întâi – primind setea Duhului fără spaţiu şi timp şi intrarea în Neantul Divin prin Coloanele de popoare înlanţuite genetic, devenind călători neînfricaţi spre Împărăţia sufletelor de lumină fără de sfârşit, prin Stâlpul Central:  “Coloana Soarelui de vis”.

   Dar, atenţie! Spuneam că această Împărăţie-Înălţare-Împlinire a sufletelor de lumină fără de sfârşit nu vine atunci când o cautăm în verbul „a avea”, ci numai atunci când suntem pregătiţi să împlinim un mare destin, prin verbul „a fi”; a fi fiinţă de lumină, când şti şi vezi soarele din pieptul tău numit suflet, ca parte din Sufletul Lui Dumnezeu Soarele uriaş, care împrăştie lumina din lumină, apoi adună razele din corpul nostru luminos. De aceea, razele corpului nostru luminos cresc şi descresc din fereastră în fereastră între două inimi, odată cu „spaţiul curbat” care stă între noi şi un alt corp luminos, cum e Luna sau Soarele sau o altă fiinţă luminoasă. Dar de ce cresc şi descresc razele corpului nostru luminos, numai Dumnezeu şi Maica Domnului ştie, noi nu ştim!

    Românii şi-au primit moarte cu o demnitate cerească de lungul istoriei milenare în revoluţii şi războaie. Însă au murit neîmpăcaţi sufleteşte, pentru ca nu şi-au găsit încă locul în istoria contemporană a acestei lumi ce se arată a fi pe pământ fără centru, iar în cer într-un război al focului stelar. Românii au dreptul, acum, şi vor, să devină odata în istorie o mare naţiune şi un Centru Cultural Universal al tutoror naţiunilor lumii. Românii au o cultură universală, prin mesagerii lor de pe tot globul. Henri Coandă spunea nu tare de mult timp că dacă fiecare popor ar fi dat în ultuma sută de ani atâtea valori umane câte au dat poporul roman, altfel ar fi aratat configuraţiea lumii de azi

    E târziu, dar va trebui să formatăm şi să „terraformatăm” totul cu orice preţ, pentru reconstruţia din temelie a lumii noi şi a planetei Pământ - Terra Mirabilis. E prea târziu să mai spui acum „clipei cea repede”: Opreşte-te, Clipă, din bătaia de Aripi a Ceasului Cosmic şi mai măsoară odată linia conturului ce urmăreşte frumuseţea omenească! Şi totuşi, eu cred că există o frumuseţe mântuitoare de lumi, pe un Pământ Viu care se învârte şi expansionează întreg Universul, pentru că aşa vrea bunul Dumnezeu şi Maica Domnului, care lucrează prin Fiii şi Fiicele Sfântului Soare!

    ...Mi-ar place ca în acest nou ciclu de existenţă, al cincilea ciclu de existenţă umană şi de „terraformatare”, după acest unic fenomen cosmic, de aliniere a planetelor din sistemul nostru solar, să avem în Terra Mirabilis o Noapte de 72 de ore. Şi o Zi mare cât Cerul Cristalin. Cer care potrivit afirmaţiei lui Dante Alighieri din Divina Comedie se află în chiar mintea noastră divină. Mi-ar place, spuneam, şi mi-ar fi drag şi mie...chiar dacă viaţa printre crini adie...”Întoarce-te şi-ascultă, grăi, - Beatrice către Dante şi Orpheus - că rai nu-i doar în ochii mei!” ...Vedeţi, numai ce-am amintit de Dante, şi Beatrice ne şi trimite versuri orificilor protejaţi de zeul Apollon din Cerul Cristalin...

    Să ne trezim, aşadar, pentru totdeuna, din cântecul acesta ameţitor şi bolnav, cântat în sunete de timpane, de sirene cu 62 de Octave. Şi să cântâm împreună un nou Cântec solar şi divin, cu 64 de Octave...Să cântăm, aşadar, din „chimvale şi din alăute”, împreună cu zeiţe noastre solare, venite din cer, pline de sezualitate, de bogăţie şi de mister, înfăşurate într-o Lumină Caldă...Să ne trezim odată din zăpăciala asta de carne rece şi moartă, să venerăm cultul Vieţii, nu cultul Morţii. Ca să nu mai căutăm, ca hienele, încă o mie de ani, asemenea lui Dante Alighieri din Divina Comedie, „versuri prin morminte”. Sau să-l răstignim încă odată cu bestialitate pe noul Iisus pe aceeaşi Cruce de lemn, însângerată mereu prin jertfa celor şapte miliarde de oameni, câţi suntem noi acum pe această planetă Pământ, care e Vie şi abia ne mai rabdă pe toţi...
  
     Să ne trezim din somnul cel de moarte prin „anamnezies”, ca să ştie toată lumea că în mintea, în inima şi în soarele din pieptul nostru numit suflet, există o scânteie divină, ca parte întreagă din Holograma cosmică ce aparţie de Sufletul şi de Harta Minţii lui Dumnezeu, Creatorul programului nostru genetic, Creator adevărat din Dumnezeu adevărat. Mi-ar place, spuneam, ca fiecare barbat de stat şi femeie, mamă de popoare, să înteleagă că, atunci când două celule umane se unesc, tot atunci vine şi Dumnezeu şi pune scănteia divină! Tot astfel ar trebui să se întâmple şi când se unesc popoarele din UE.

   ...Lumea fizică, în care trăim noi, sau ni se pare că trăim acum în plan virtual, este proiectată de o conştiinţă cosmică solară pe un sferoid planetar Viu; un sferoid desprins, la origine, dintr-o „Stea arzătoare cu opt raze” de formă lenticulară, apoi „terraformatat” într-un glob de bioluminiscenţă solară, încărcat la nivel informaţional-energetic de  Soarele Galactic ce se roteşte pe orbita sa cu 106.000 km pe oră, în consonanţă cu Soarele uriaş din Pleiade, în expansiunea infinită, şi permanent în legătură cu explozia şi implozia ADN-ului nostru primordial, de ordinul divin şi de mărimea  8 la puterea 64 de “Raze arzătoare cu opt raze”.

    Mai mult, spuneam că pentru stabilirea echilibrului dintre forţele infernale şi cele cereşti, noi, pământenii, suntem permanent impregnaţi de Dumnezeu din spaţiul Cosmic cu un cântec de aprigă Slavă, cântat aici jos, în Bisericile şi Catedralele Luminoase cu 62 de Octave, iar acolo, Sus, în Cerul Cristalin, cu un alt cântec divin, cântat „din alăute şi din chimvale”, cu 64 de Octave. Astfel, încât noi nu suntem altceva decât „nişte  note muzicale în imensitatea variaţiunilor de ritmuri şi vibraţii cosmice, într-o uriaşă Simfonie a Durerii şi Fericirii umane”. Am citat, din memorie, din opera lui Vasile Pârvan, un savant român, genial, preocupat îndeosebi de arheologie, preistorie şi istoria civilizaţiei greco-romane, care moare răpus de o moarte stupidă, la varsta de doar 45 de ani, într-o banală operaţie de apendicită.

    Aşadar, să ne trezim odata cu toţii din ameţeala asta de manipulare genetică, a istoriei celei mai mari înşelătorii umane, prin „programul” de „deprogramare” al popoarelor (PIG). Şi să intram şi noi odată în linie dreaptă, în linie ondulatorie şi în „linia continuă”, a Cerului Cristalin, care uneşte „trei mişcări într-una singură”(eu le-am unit în sculptura „Apollon -Vânătorul stelelor”), din care apare unda genetică replicativă, de celulă Stem. Spuneam deci că apare unda genetică replicativă, care, spun geneticienii, dacă o captezi acum la nivelul de comandă energetic-informaţională şi o transpui de pe embrionul de broască pe embrionul de crocodil, poţi face din crocodil o broască testoasă şi din broasca testoasă un nou crocodil, ori poate chiar un dinozaur sau un leviatan (ca acela din Carte lui Iov) sau un lamantin, acesta a fost în urmă cu milioane de ani strămoşul Atlanţilor din Carpaţi.

     De aceea, poate că este bine să ştim fiecare dintre noi acum chiar şi de ce toţi politicienii noştri, globalisti şi globalizaţi, au culoare unui camelion. Pentru că, potrivit geneticii moleculare, văzută prin prisma genealogiei umane, preistorică, „camelionul are culoare unui camelion numai atunci când stă pe un alt camelion”, spune un proverb anonim.  Aştept Clipa cea mare când vom învăţa cu toţii respiraţia holotropică de conştiinţă estinsă solare, ca să putem trăi împreună şi fără frică alături de toţi aceşti politicieni globalişti şi camelioni, care descind chiar din strămoşii noştri dinozauri, leviatani şi lamantini atlantici. Descind de fapt, antropologic, din toate speciile şi din toate neamurile şi rasele de pământeni şi de nepământeni, galactici şi extragalactici, şi amestecaţi acum între ei, că nici un ghicitor în pietre, ca acelea din „Deşertul ICA”, nu le-ar mai putea afla originea.
  
    Analizând însă serios, cu ştiinţă, problema originilor, din punct de vedere genetic ar trebui acum, cu ştiinţa în dotare, şi la purtător, să scăpăm odată pentru totdeuna de handicapul asta genetic, că „toţi suntem egali şi fricoşi în faţa lui Dumnezeu, dar există uni mai egali şi mai fricoşi decât alţii”. Acum, ţoţi suntem Unul şi Unul suntem toţi. Căci nu există o egalitate mai neghioabă decât egalitatea comunistă şi o frică mai mare decât frica de moartea capitalistă ( că veţi rămâne în curând fără bani şi pensii). Aceasta este, azi, cea mai mare sărăcie, materială şi spirituală, a ţărilor bogate, din UE, din SUA, din Lumea a Treia şi din Restul Lumii... Vestul şi Restul, nu-i aşa? Căci nu există altă moarte decât moartea spirituală şi nu există un păcat mai mare decât păcatul împotriva Marelui Spirit, a Marelui Sfânt şi a Sfântului Soare – Dumnezeu, Atotputernicul.

   Dragi prieteni, în continuare, pentru a ne trezi cât mai repede din somnul  cel de moarte prin „anamnezis”, şi din fricile păcatului împotriva spiritului (Atenţie! Am spus doar din fricile păcatului împotriva spiritului, nu şi din frica de Dumnezeu, Atotputernicul), voi încerca să vă scriu acum şi câteva mici fragmente din profeţiile pământenilor noştri şi în mod special din profeţiile vechilor popoare solare ale Americii Centrale. Iată ce ne spune o profeţie astecă:

   „Tristă va fi faţa soarelui...Scurtă va fi bucuria vieţii, a anunţat nevăzutul, cel care are mamă, dar nu are început: Oameni îmbrăcaţi (n.n: „în fier negru din cer”) vor veni peste noi, vor stăpâni pământurile noastre şi ne vor ucide...Când rasa aceasta ciudată va termina de ţesut pânza de păianjăn (n.n: Internetul), ne vor închide în case cenuşii şi pătrate, pe un pământ sterp, şi în acela case vom muri de foame, frig, frică şi întuneric...Nimeni nu va avea scăpare...Multă mizerie va fi în anii în care va domni lăcomia. Oamenii vor deveni scalvi. (n.n: pe pământurile lui Mamona Monsanto). Lumea se va goli de oameni, se va micşora şi va fi complet umilită şi nimicită...”

     Acum, iată şi o profeţie mai pământeană, contemporană cu noi:
   „Dacă ai ochi, să vezi. Peste tot, ori unde ai merge, vei gasi tot mai mulţi oameni nedoriţi, neiubiţi, neîngrijiţi, respinşi de societate, complet uitaţi, coplet rămaşi singuri. Aceasta este cea mai mare sărăcie a ţărilor bogate”, ne avertiza prin 1986 Maica Tereza de Calcuta, de origine albaneză, trezită de mesagerii luminii cu o sută de ani mai devreme decât noi.
   „ Tu trebuie să fi sfant în poziţia în care te afli, iar eu trebuie să fiu sfântă în poziţia în care m-a pus Dumnezeu. Aşa încât nu e nimic extraordinar să fi sfânt. Sfinţenia nu e luxul câtorva. Sfinţenia este o obligaţie pentru mine şi pentru tine. Noi am fost creaţi pentru aceasta.” ( am citat tot din inepuizabila Maica Tereza )

    Cu riscul de a deveni acum în ochii dumneavoastră un sculptor nebun după „Coloane infinite, Imagini-Regine, Coroane regale şi alte Stele arzătoare cu opt raze”, mă declar un monarhist absolut, convins prin  descendenţa spirituală a Cârmuitorilor Eonici. Căci după o cercetare a formelor sculpturale vreme de peste 40 de ani, am descoperit singur că sunt şi eu doar unul dintre voi. Daţi-mi voie, aşadar, să mă ofer mai întâi în rolul de emisar paleo-creştin, ca să le sting „paleoconservatorilor” „lampa lui Lenin”, care, din neştiinţă, încă mai pâlpâie în fitilul lui Karl Popper. Apoi, cu voia dumneavoastră, să mă fac interpretul unei profeţii revelatoare, de monarhiei absolută, eonică, mesianică şi stelară, ca să vă pot spune ceea ce urmează:

    „...Departe, în adâncimile cerului un Soare uriaş se naşte acum. Forma, căldura, lumina şi energia lui iradiantă şi tot mai puternică o veţi vedea în curând în Stâlpul Central, numit „Coloana soarelui de vis”. Roiuri de popoare, înghiţite în sfera de puterea a Timpurilor Moderne şi a tehnologiilor ultramoderne, vor veni să vadă această minune a lumii noi. Şi tot mai mult această nebuloasă umană se va transforma, prin această „Coloană a soarelui de vis”, în „oameni fotonici”, printr-un nou proces de separare a luminii din bioluminiscenţa soară. Din nefericire, în marele momente de afirmare a formei, existenţei şi beatitudinii, doar sufletul apolinic s-ar părea că e pregătit să absoarbă ca pe o băutură divină această bioluminiscenţă solară şi idealul de frumuseţe umană măntuitoare de lumi.”

   ...Oameni buni, vă mărturisesc, cu mâinile pe soarele din piept numit suflet, că eu vă iubesc pe toţi, cu sufletul la gură! Dar, pentru numele lui Dumnezeu, treziţi-vă şi voi odată din somnul cel de moarte prin „anamnezis”, ca să puteţi, mai întâi, să vă stingeţi unul altuia „Lampa lui Lenin”, apoi să puteţi vedea cu adevărat, în visele voastre cele mai intime, prin Stâlpul Central, cum această „Coloana a soarelui de vis” adună razele şi împrăştie lumina din lumină, prin bioluniniscenţa ei creatoare de lumi noi!  Vă implor, dar ce...Doamne iartă-mă, mai pot eu găsi în mama voastră, dacă nu ieşiţi  odată afară din sistemul acesta globalist şi globalizat şi corupt până-n măduva oaselor, care vă ţine captivi şi orbi, surzi şi ologi în singurătatea „sono-atomică” prin negarea negaţiei ! Opriţi Istoria cele mai mari înşelătorii umane, care v-a castrat eonul imaginaţiei, ca să puteţi coborâ la Prima şi Ultima Staţie finală – Sfântul Soare! Alungaţi negurile istoriei din ghearele „Ultimului Soare negru de ură, înainte de 2081”, ce se hrăneşte, în chiar clipa aceasta, cu inimi omeneşti ascunse acum în piepturile voastre de aramă şi de plumb, în „Ultima Noapte de dragoste, Întâia Noapte de război” -  ca să vă puteţi  scoate unul altuia (în „Noaptea de 72 de ore”), plumbul din suflet şi arama lămurită în „focul stelar”!

   Oameni buni, vă implor, dar credeţi-mă şi pe mine când vă spun, că nu mai pot să ţin prelata nesfârşită a cerului desfăşurat în toate sensurile posibile...e grea ca lutul, cortina şi prelata asta neagră şi nocturnă şi roasă toată de molii...cănd văd cum trec prin gaurile ei concentrice toate fantomele văzduhului, dezlănţuite în Noaptea cea mai lungă...când văd cum cad şi trec prin ea cohorte întregi de îngeri şi de demoni, de barbari şi demoniţe, de zei şi de zeiţe ale pământului...când văd şi ştiu cum cad şi trec din spaţiul sublunar, supus corupţiei, în spaţiul supralunar, şi invers proporţional cu pătratul distanţei dintre Pământ şi faţa nevăzută a Lunii...când văd cum cad Îngerii de lumină din Cerul Hyperboreei într-un Cosmos demonizat...cad în sus şi în jos si în toate părţile deodată...şi credeti-mă şi pe mine că nici eu nu mă simt prea bine...

     Dar mai bine...mai bine să-mi „terraformatez” căderea din Hyperboreea verde-albastră şi argintie de cristal, în Gradina Maicii Domnului, în Creasta Anilor din Hardeal...Ca să nu se mai spargă odată Bolta de Cristal, ori să cadă iar Coroana aceea roşie şi colţuroasă peste Palatul Vulturilor de clestar...Cer, aşadar, Excelenţelor şi Domniilor Voastre, să vă căutaţi fiecare în sângele vostru pe Femeia care naşte una din cealaltă acelaşi copil cu o faţă de soare în două mâini, din care se naşte, în chiar clipa aceasta, un alt Copil, cu o Dublă-Faţă, divină şi umană, una de Soare iar cealaltă de Lună întoarsă mereu spre o Simplă Coloană şi Coroană Cristalină a Soarelui de vis! Da, asta cer eu acum Domniilor Voastre, să o căutaţi pe Lilith...şi pe Maria Magdalena din Dinastia Merovingiană...şi pe Femeia aceea venită din cer, numită Pasăre Măiastră...Dar mai bine...mai bine să o căutăm cu toţii în inima noastră pe Maica Domnului, Născătoare de Dumnezeu Fecioară, cea care a împreunat pe Dumnezeu cu oamenii de lumină şi s-a înalţăt la cer prin puterea îngerilor de bioluminiscenţă solară fără de sfârşit!

   Ave Maria, graţie plena!

    Cer Domniilor Voastre, aşa cum de altfel v-am cerut mereu prin toate articolele şi scrisorile mele, să vă creaţi singuri, prin noile Culturi matrifocale paşnice, solare, propria dumneavoastră Hologramă cosmică, apoi să vă conectaţi prin „Bila de memorie” la universul social-planetar şi galactic-universal, în aliniament cu Centru galaxiei noastre solare şi cu cel de-al doilea Soare uriaş din cel de-al doilea Centru extragalactic din Pleiade. Faceţi lucrul acesta şi veţi vedea minunea cea mare. Veţi vedea cum  pogoară Maica Domnului înapoi pe planeta Pământ, prin Stâlpul Central de Lumină, şi prin „Coloana soarelui de vis, în Grădina Măririi din Creasta Anilor din Terra Mirabilis !

    Astfel, vom reuşi împreună să contemplăm Templul Soarelui, care nu e altul decât cerul-pământesc. Şi singurul  nostru Templu Divin care ne-a mai rămas de explorat acum: Templu Dragostei, al Meditaţiei, al Contemplării şi al Eliberării (TDMCE)! Al eliberării noastre definitive -  prin cel de-al cincilea soare, soarele mişcării – al eliberării din cele cinci cicluri al devenirilor ( fizice, chimice, genetice, biologice şi informaţionale ), din ciclul reîncarnărilor (minerale, vegetale, animale, umane şi spirituale) şi din veşnicul balans între mai bine şi mai rău a celor mulţi...Da, cam prea mulţi, şapte miliarde de oameni, pentru un singur Sat Planetar, într-un singur Stup. Dar veţi vedea că se poate, dacă Stupul va fi Eonic, transparent şi solar.

     De aceea, cer Excelenţelor şi Domniilor Voastre, să Ieşiţi afară, în chiar clipa aceasta, din „spaţiul sublunar”, să Intraţi în „spaţiul  supralunar”, de origine solară...şi apoi, de acolo, de Sus, să porunciţi Soarelui uriaş să-şi trimită din adâmcimile cerului Fiii şi Fiicele soarelui  pe planeata Pământ, ca să ne lumineze Calea, Adevărul şi Viaţa, drumul orbilor şi singurătatea „sono-atomică” în care suntem angrenaţi toţi acum, dar absolut toţi, cu viii şi cu „morţii electrici” laolaltă!

      Cer înalt şi idealuri pe măsura Cerului Cristalin, asta cer vă eu acum,  Excelenţelor şi Domniilor Voastre! Să Contemplaţi soarele din piept numit suflet, suprapus peste Soarele Central din inima voastră luminată cu o lumină verde-albastră, de bioluminiscenţă solară şi stelară. Şi să vă rugaţi aşa:  „O, Soare, văzător singuratic, fiul lui Prajapati şi frate cu Fiul Soarelui uriaş din Pleiade, Tu, care controlezi totul în Cer şi pe Pământ, împrăştie-ţi razele de bioluminiscenţă solară peste noi, adună-ţi lumina din lumina sufletelor de lumină fără de sfârşit, ca să putem vedea în Coroana de Lumină cea mai nobilă formă a Ta...acolo, Sus, acele persoane care colcăie de fiinţe înnaripate, şi aici, jos, acele fiinţe de lumină din lumina care întrece toate luminile, care suntem noi, Atlanţii din Carpaţi !”

   ...Oameni buni, solari şi mistici şi bătuţi în cap cu leauca şi cu scara creaturală, şi veniţi dintr-un neam mândru şi ars...mândru, pentru că ştim din ce sânge şi din ce amestec de fiare şi de zei solari ne tragem...şi arşi, pentru că în urmă cu 26.000 de ani am fost şi noi arşi în „Holocaustul Amazoanelor”...am fost arşi-macinaţi-tescuţi şi purificaţi de Lemurieni şi apoi înnobilaţi de Zeii noştri Atlanţi uriaşi veniţi din Pleiade, şi apoi iarăşi spălaţi în toţi aceşti ani în apele Celor două Lune, una care a fost pe cer în vremea regelui Pelasgos şi a reginei Larisa, dar care acum nu mai este, iar cealaltă este chiar Luna actuală şi sora Ei mai mică, „blocată mareic” de Luna lui Saturn, care încă ne mai scaldă şi acum în apele memoriei şi al uitării ( în „Scăldătoarea Bethseda”), prin Minunata doamnă a lunii arginti, pe numele Ei adevărat, Diana-Luna-Hecate! Şi totuşi, eu cred că noi toţi, la origine, am fost, suntem şi vom fi mereu Copiii Soarelui ! Noi toţi suntem veniţi în lume din Soarele uriaş din Pleiade, de peste 26.000 de ani. Şi dacă o fi să cadem de pe lume în „Noaptea asta de 72 de ore”, vom cădea exact aşa cum am venit în lume, pentru că pe noi  nimeni nu ne mai poate schimba acum, suntem nemuritori şi indestructibili.

   Dragi prieteni, Anul galactic se încheie în data de 21.12.2012! Peste exact 31 de zile, după o Noapte de Cristal de 72 de ore -  o Noapte, desigur, simbolic consacrată Cerului Cristalin; consacrată doar pentru cine are ochi de văzut semnele arbitrare şi simbolurile consacrate - vom parcurge împreună, începând cu această Noapte de Cristal, Marea Trecere, în sens invers, din universul tehnologic (care ne va elibera către nimic) în universul Artei-transformării, în evoluţia naturală a ştiinţei viului, cu toată ştiinţa genetică în dotare, cu armele şi cu sufletul viu la purtător...Şi tot atunci, în chiar Noaptea asta de Cristal, care va să vie în inimile noastre, după Voinţa fiecăruia dintre noi, tot atunci, spuneam, se vor întoarce pe Pământ Fiii şi Fiicele Soarelui din Pleiade în Cetăţile noastre solare din Terra Mirabilis. Aceştia vor purta cu ei un toiag de aur ce se termină în partea de sus cu o „Troiţă -  Rezonator stelar de bioluminiscenţă solară”, înfăşurată în steagul tricolor românesc...

   ”...Când Porţile Cetăţilor solare se vor deschide, de către soarele din piept numit suflet, în locul acela unde va Voii să înfigă toiagul de aur din prima lovitură, urmează să se întemeieze, în chiar locul acela, noul Regat de Aur!...”, spune cartea sfântă.

   „...Urcaţi pe tronul regal al României din Terra Mirabilis, Regele Soare Mihai I al României, Regina Ana a României, Principesa Moştenitoare Margareta a României şi a Terrei Mirabilis, Principele Consort Radu de România şi Principele Nicolae al României, aceştia vor Voii să se poarte asemenea tatălui lor, fratele geamăn Regele Soare Atlant din Fortăreaţa Carpatică întors din Pleiade, care prin Voinţa sănătoasă a acestuia ne vor da lumină, limpezime şi căldură, vor alunga ploaia şi burniţa (n.n: otrăvite de GMO Monsanto şi provocată artificial cu tehnologia Haarp), vor ajuta culturile naturale să înflorească din nou, vor înmulţii turmele sănătoase şi nu vor lăsa să treacă nici o zi fără să viziteze lumea din noul Regat de Aur al României – Terra Mirabilis..., mai spune cartea sfântă”.

   „ ...Şi unde nu vor încerca să înfigă toiagul de aur, (n.n: având drept simbol această Troiţă-RSB) ! Pământul nu-i va primi, iar Ei vor căuta mai departe în lumea nouă, spune cartea sfântă...!”

    „...Se vor căţăra prin sate îndepărtate şi prin ţancuri (n.n: ţancuri=zgomote ascuţite şi asurzitoare, cu rezonanţă metalică), vor traversa podişuri şi munţi şi vor trece prin ape vijelioase şi tulburi. Şi tot ce vor atinge cu picioarele lor marea  Familie Regală se va schimba în aur, (n.n: prin aceasta Troiţă – RSB): pământurile aride vor deveni mănoase, mlaştinile vor seca, iar vadurile se vor umple de ape limpezi şi de peşti. În zori vor fi însoţiţi de gâştele sălbatice, iar la asfinţit de condori...”

    „...În sfarşit - în apropierea Muntelui Sacru Kogaionu din Munţii Piatra Craiului şi a Muntele Sfânt din Creasta Anilor din Grădina Măririi, acolo unde în Stâlpul Central octogonal va fi adăpostit în Templul Soarelui Chivotul sfânt, iar în Chivot Codexul Razelor Atlanţilor din Carpaţi şi Inima Reginei şi a tuturor „Reginelor Amazoanelor” din toate timpurile - când Fiii şi Fiicele batrânului Rege Soare Atlant vor înfige toiagul de aur, Pământul îl va înghiţi şi un Curcubeu mare cu zece culori se va arăta pe Cerul ce nou. Acest Curcubeu va fi simbolul consacrat al noului nostru Legământ cu Dumnezeu, cu Soarele uriaş din adâncimile cerului, cu Coroana Regală din Cerul Cristalin şi cu noii oamenii solari din Terra Mirabilis...”

    „...Si tot atunci, în chiar clipa aceea, primul dintre români va spune surorii şi femeii lui:

-         Să adunam lumea şi pe toţi românii de pretutindeni!”

   „...Între lanţul muntos din Fortăreaţa Carpatică şi podişurile Transilvaniei, se vor aduna lume multă şi români de pretutindeni. Toţi vor urma pe batrânul Rege Soare Mihai I al României. Toţi vor crede în Marea Familie Regală, unită şi puternică. Căci strălucirea cuvintelor şi a ochilor batrânului nostru Rege Soare ne-a spus de cănd s-a întors în ţără că Fiii şi Fiice Regelul Soare nu mint niciodată, că ceea ce trebuia să se întâmple s-a întâmplat, şi că ceea ce se întâmplă acum, în chiar clipa aceasta, este scris să se întâmple. Toţi românii de bună credinţă îi vom însoţiti aşadar până în locurile unde ne aşteptă, nenăscut încă (n.n: adică, în plan virtual, noua Casă Comună Europeană Virtuală), nemuritorul Oraş Sacru  - ATLANTISUL - ORAŞUL COROANELOR din Terra Mirabils!, mai spune cartea sfântă.”

      „Traiască Regele Soare !
      Traiască Familia Regală !
      Trăiască România Mare !
      Trăiască Terra Mirabilis !
      Trăiască Atlanţii din Carpaţi!
      Românii să trăiască !
      La Multi ani, Majestate !”

      Dragi prieteni, Om fi noi, românii, cea mai săracă ţară din Uniunea Europeană acum...săraci şi mistici şi veniţi dintr-un neam mândru şi ars...mândri, pentru că ştim din ce sânge şi din ce amestec de fiare şi de zei solari ne tragem...şi arşi, pentru că am fost şi noi arşi în „Holocaustul Amazoanelor”...arşi-macinaţi-tescuţi şi purificaţi de Lemurieni, apoi înnobilaţi de Zeii noştri Atlanţi, uriaşi, veniţi din Pleiade, şi apoi spălaţi în apele Lunii de Minunata doamnă a lunii arginti, pe numele Ei adevărat Diana-Luna-Hecate...Om fi noi, românii, un amestec de paleo-creştini mistici cu un păgânism apolinic şi dionisiac...Dar ce mare noroc să te naşti român, cu aşa mari strămoşi şi strămoaşe, într-o ţară verde numită de toţi comentatorii antichităţii Terra Mirabilis! Dar ce mare noroc, spuneam, să te naşti român, solar, şi să mai ai şi un Rege şi o Regină în ţară! Un rege ajuns la onorabilă vârstă de 91 de ani, trecut ca un Leu prin foc şi sabie, un Atlant solar şi venusian, care a negociat cu Responsabilii Pământului, a stat la masă cu Stăpânii Lumii şi a traversat cu demnitate istoria celei mai mari înşelătorii umane. Orice s-ar spune despre faptele istorice petrecute în trecut, Regele Mihai este Regele nostru, al românilor.

    Cine ar putea să ne demonstreze nouă, românilor, că generalul acela care a condus armata română peste graniţele ţării şi a luptat pe ambele fronturi, şi care până la urmă s-a dovedit că era de origine evreiască, ar fi fost, vezi Doamne, mai bun decât Regele nostru, Mihai I al României? Să fim serioşi, domnilor! La urma urmei „urmei de zenit”, un general valorează exact cât un general şi nimic mai mult. Iar un Rege valorează cât un popor de regi şi de regine biologice, peste care guvernează Regele şi Regina în Stup. Guvernează în Stup, şi chiar şi deasupra Stupului, prin externalizare, prin hipercomunicarea ADN-ului primordial al Regelui solar şi a Reginei solare cu ADN-ul poporului său solar.

   Dar s-a demonstrat şi ştiinţific, domnilor, lucrul acesta acum. Dacă, de exemplu, externalizezi regina dintr-un stup, la o anumită distanţă de acesta, albinele-lucrătoare îşi continuă lucrarea în stup, datorită reginei-matcă, care continuă să le dirijeze activitatea albinelelor, prin inducţia electromagnetică transmisă albinelor în chiar hipercomunicarea ADN-ului lor. Acelaşi lucru s-a întâmplat şi cu Regele nostru Mihai şi Regina Ana, au fost externalizaţi forţat de regimul comunist, scoşi afară din Stupul lor. Dar lucrul nedrept şi strigător la cer, este faptul ca au fost externalizaţi mult prea mult timp, 50 de ani de exil, vă daţi seama, ceea ce a determinat cea mai grea suferinţă umană, în egală măsură, atât pentru Rege şi Regină, cât şi pentru poporul româ. De aceea consider că, tocmai datorită aceastei mari suferinţe umane, pricinuită în egală masură, atât Familiei regale cât şi poporului român, se cuvine să considerăm acum întreaga Familie Regală românească o Familie Regală solară şi martiră, iar poporul român un popor regal, solar şi martir.

    Regele este Rege! El rămâne veşnic, Unsul Divinităţii, al Cârmuitorilor Eonici. În comuniune permanentă cu sufletul poporului său, El este reprezentantul Sfântului Soare pe pământ şi chipul Coroanei din cel de-al noulea cer, Cerul Cristalin, care se află în mintea divină. Înţelepţii şi marii artişti care iubesc fără măsură lumea aceasta au pătruns acest simbol consacrat. Căci numai Soarele din piept numit suflet are entităţi de selecţie. Sunt convins că Ceasul Cosmic al istoriei noastre milenare e aproape şi lucrează pentru noi acum. În curând, prin Voinţa bunului Dumnezeu şi al iubitei noastre Familii Regale, vom deveni o mare naţiune pe harta lumii noi, alături de Marea Familie Regală a viitoarelor State Unite ale Europei !
  
      În Anul galactic 2012 – anul de „graţie cosmică”, dar în acelaşi timp şi anul de „(dis)graţie politică”, pe care îl traversăm acum, în acest moment greu al istoriei, la limita suportabilităţii existenţei popoarelor din UE -  pentru a crea un echilibru dintre forţe, în războiul declanşat deja între forţele infernale şi cele cereşti ce se petrece, în chiar clipa aceasta, în sufletele, în inimile şi în minţile noastre, dar şi pentru a creea o bună stabilitatea geopolitică în UE şi întreaga lume, aflată în criză de Proiect-pilot de nouă Civilizaţie umană, se cuvine să medităm cu toată responsabilitatea la cele două mari modele de civilizaţie umană: Monarhia şi Republica.

     Poate că ar fi bine ca USA să renunţe la „paleoconservatorismul” ei de faţadă, o moştenire grea, de familie anglo-saxonă, ocultată sau condamnată la o sclavie perpetuă, prin dezumanizarea constituţională, mai întâi a negrilor, prin segregare, apoi a întregii Americi, şi se întoarcă definitiv la vecheile ei tradiţii solare, la perechea primordială Adam-Eva, ocultată în urmă cu cinci sute de ani. Iar Europa să redevină prin noua întregirea a statelor ei, ceea ce a fost dintotdeuna – Leagăn al Civilizaţiilor Lumii - Şi o Monarhie absolută, condusă de o Cultură Matrifocală paşnică, solară, din vechea Europă, prin perechea primordială Zemora-Zamolxis & Eve-Nor-Leukipe & kleitho-Poseidon. Şi să terminăm odată pentru totdeuna cu republica asta aşa zisă „Republică Universală”, care funcţionează după o formă arhaică de „comunism al femeilor”(de origine lunară (D3+DLH) după modelul de Republică a lui Platon din Grecia antică, care de 2500 de ani ne-a adus numai războaie fratricide şi mari necazuri în toate statele lumii. Republica lui Platon, care, aşa cum se ştie, a fost transformată apoi în cele mai periculoase experimente şi utopii politice, care îşi au esenţa în „Paradisul prin distrugerea omenirii”, sub forma comunismului, fascismului şi capitalismului, nihilist, pur şi vulgar, din seminţia al lui Abel şi Cain, şi care operează prin genocid economic şi cultural, la nivel social-planetar.
 
    Dragi prieteni,
   v-am scris  această scrisoare adresată Excelenţelor şi Domniilor Voastre, cu 31de zile înainte de Marea Trecere din 21.12.2012, ca să nu am mustrări de conştiinţă că nu contribui la măreţia omului cu umilele mele forţe şi arme artistice, sau că nu ajut umanitatea şi Familia Regală românească, căruia îi aparţin prin sămânţa Artei-transformării. V-am scris această scrisoare,  poate ultima din corolarul meu de “144 de Scrisori din Mileniul III catre Prinţesa X”, ca să nu mai trăim în viitor ca nişte bărbaţi rataţi şi rătăcitori prin lume, ori ca nişte mame de popoare vândute şi sacrificate genetic prin ţări străine. Rataţi sunt toţi acei oameni care acţionează conform unui program politic în care nu mai crede nimeni. Şi vânduţi sunt toţi oamenii care şi-au vândut capul cu preţul inimii şi inima cu preţul capului. De aceea, orice obiecte, lucruri sau fiinţe vândute îşi pierd jumătate din valoare. Numai valoarea soarelui din piept numit suflet viu, nu se poate înjumătăţii.
   V-am scris, spuneam, această ultimă Scrisoare cu speranţa că, în final, vom reuşi împreună să instituim Civilizaţia Iubirii pe pământ, cu sentimentul dragostei de Adevăr şi Dreptate, între Dumnezeu şi neamul nostru românesc. Căci Dumnezeu e Dumnezeu pentru toate neamurile şi popoarele din lume, nu numai pentru unul singur. Vă reamintesc, ce v-am scris de altfel şi în Scrisoarea nr.143, că Dumnezeu e Marele Eon din care îşi trag seva, existenţa, forma şi beatitudine toate neamurile şi popoarele din lume. Iar Arta-transformării este chiar felul în care Dumnezeu se descoperă omului în jocul Lui serios - “Iocari serio” - cu Cosmosul, cu Cerul Cristalin şi cu oamenii, prin amestecul celor două sămânţe divine de lumină din lumina ce întrece toate luminile. Adică prin amestecul celor două celule din perechea primordială Adam-Eva & Zemora-Zamolxis, care atunci când se unesc într-o singură celulă, vine Dumnezeu şi pune Scânteia divină, pentru a rămâne veşnic unite prin Good angel cu Fiica dragostei în Terra Mirabilis. Cine are urechi să audă! Şi Ochi să vadă!
  
   Mulţumesc Domniilor Voastre pentru interesul acordat operelor mele de sculptură şi acestor Scrisori, pe care sper să-l pot merita în întregime sau măcar într-o oarecare măsură.

   Cu sinceritate şi admiraţie, sculptor, Constantin Milea Sandu

   Aşa să ne ajute Dumnezeu!

   E-mail: cmileasandu@yahoo.com; tel: 0744994454;