Scrisoare de intenţie"Omenirea este un amestec ciudat de sori şi pietre de o varietate atât de infinită încât nu mai ştim unde un om încetează să mai fie piatra şi devine soare. Nu ştim nici măcar dacă sorii au fost creaţi pentru nevoia pietrelor de a fi încălzite sau pietrele pentru nevoia sorilor de a răspândi căldură. Ştim numai că, sori ori pietre, suntem cu toţii fără rost în lume de îndată ce rămânem unii fără ceilalţi." (Panait Istrate)

Stimată doamnă, stimate domnule, dragi prieteni,

O Zi bună să vă dea Dumnezeu, cer înalt şi idealuri pe măsura Cerului Cristalin!

ARTA-TRANSFORMĂRII este felul lui Dumnezeu de a se descoperii omului, în jocul Lui cu cerul şi cu oamenii, şi Primul Principiu din care s-au ivit în copilăria umanităţii cei trei eoni distincţi primordiali: Existenţa-Forma-Beatitudinea (PP-EFB). Aceasta este de altfel prima triadă, care poate fi transformată în următoarele triade: materie-energie-informaţie; creaţie-procreaţie-casă; sănătate-dragoste-bani. Căci acestea sunt cele trei fericiri. Şi în toate trei există Dumnezeu.
PUTEREA DE REZONANŢĂ a artei de a trăi şi a iubi nu poate dobândi viaţă publică fără susţinerea unor admirabili prieteni, care să-şi apropie darul lor într-o aspiraţie unică: aceea ca VALORILE UNIVERSALE ale religiei, artei şi ştiinţei româneşti şi europene să vibreze cu demnitate în lume, în armonie deplină cu OAMENII, Cerul Cristalin şi DUMNEZEU.
Simbolic, pentru a apăra VALORILE UMANE - IUBIREA, VISUL, ARTA, PACEA, LIBERTATEA, DREPTATEA şi ADEVĂRUL CREAŢIEI - vă solicit un sprijin financiar pentru a crea şi dezvolta o platformă online, site “TERRA MIRABILIS HABITAT – Comunitate autosustenabilă – PROCESSIO PER CONVERSIO – Ediţie Solară – Prietenii aurice şi proteice în artă şi ştiinţă”, în cadrul căreia să publicăm împreună la o Editură Virtuală o serie de articole şi cărţi cu tematica mai sus amintită, printre acestea cartea “semnal” – “Agonia Uniunii Europene – O sută de ani sub sabia psihotronică” (360 de pagini în trei volume ilustrate cu imagini din sculpturile lui CSM) Primul volum este deja publicat, începând cu 9 decembrie 2013, pe revista Confluenţe literare, în opt “Scrisori de tranziţie din Mileniul III către Prinţesa X”. Iar următoarele două volume urmează să le public, în coautorat, sau chiar cvadriautorat, semnate de mai mulţi colaboratori şi prieteni ai Artei-transformării PP-EFB.
Dacă am văzut că de şapte ani criza financiară mondială nu încetează, ba chiar se amplifică, ca la comunişti, în “cincinale”, am decis ca începând cu data de 19 februarie 2015 să trec pe blog contul meu în lei şi în valută.
La urma urmei, conştiinţa şi recunoaşterea valorilor sunt pietrele de temeile pentru fiecare familie, comunitate şi naţiune, fără de care omenirea nu poate supraveţui.
Vă mulţumesc pentru interesul acordat acestui proiect cultural european pe care sper să-l pot merita în întregime sau măcar într-o oarecare măsură.
Cu prietenie şi admiraţie, al dumneavoastră Constantin Sandu Milea
Tel: 0744994454

Cont curent la Banca Română de Dezvoltare BRD Grupe Societe Generale, pe numele Sandu-Milea Constantin: în lei: RO58BRDE080SV45322990800; şi euro în valută: RO16BRDE080SV36875130800

duminică, 16 decembrie 2012

Jurnal de Atelier II - Fragment din Scrisori de tranziţie din Mileniul III către Prinţesa X – Scrisoarea Nr.136


   Foto: Crucea de lumină (lemn de stejar)
“Curăţă câmpul, ca să aibă loc să aterizeze îngerii” (Nichita Stănescu)

      Dragi prieteni,
    Duminică dimineaţa, la ora opt, veranda casei din Sirnea, unde locuiesc în provizorat, era îngheţată bocnă, am deschis uşa casei să ies afară să curăţ zăpada şi mi s-a lipit mâna de clanţă de metal. Sâmbătă noapte a nins în Sirnea de o jumătate de metru, iar pe unde a viscolit zăpada s-a făcut de un metru. Aşa încât, în chiar duminică alegerilor parlamentare a trebuit vreo patru ore să curăţ zăpada din jurul casei. Luni-noapte a fost un ger năprasnic, a nins doar de o palmă şi a viscolit mai puţin, ies acum să curăţ zăpada ca să pot coborî scările la parter. Zăpada scârţie sub tălpile bocancilor, în jurul meu se răspândeşte o ceaţă rece, groasă, albastră şi lipicioasă. Uşa exterioară de la bucătărie, din lemn vopsit roşu, e plină de o promoroacă groasă şi de zăpadă viscolită. O curăţ de zăpadă, ca să pot să o deschid, în timp ce mă gândesc că ar trebuie să şi mănânc ceva cald, să nu mai îmi beau cafeaua de dimineaţă pe stomacul gol şi să mă autodistrug, aşa cum se întâmplă în ultimul timp, pe criză asta mondială.
     E dimineaţă şi e ger şi frig de îţi îngheaţă sufletul în vene, cum se mai spune pe la noi. Sau, cum ar spun poetul: “La mine-n suflet este vifor şi vin nebuni să facă schi”. Vine o iarnă când ne mor cangurii, seniori, luaţi aminte! Vine o vreme când mor caii ("caii negrii ai iubirii"), vine o vreme când se-nvechesc “maşinuţele biologice” şi nu mai şti cine îţi fură bateriile, solare sau lunar... Vine şi o Noapte de 72 de ore, când se încheie Anul galactic de 24900 de ani, când vom cădea de pe lume, spun profeţii. În 21 decembrie 2012 vom încheia al patrulea ciclu de existenţă umană şi planetară şi vom intra în cel de-al cincilea ciclu de existenţă, şi poate ultimul de “terraformatare”. A cincea forţă, încă necunoscută de oameni, din cel de-al cincilea soare, soarele mişcării - “cel care are gheare şi se hrăneşte cu inimi omeneşti”, spune cartea sfântă -, s-a unit cu cele patru forţe cunoscute de oameni şi stăpâneşte acum şi guvernează întreaga planetă Pământ. Când forţa e benefică e începutul Eonului mesianic. Iar când e malefică e eonul dracului.
   Începe un nou Eon planetar şi poate ultimul de existenţă umană şi de “terraformatare”. E începutul sfârşitului acestui Pământ opac, de natură organică, şi transformarea lui într-o planetă nouă, asemenea unei biosferă de bioluminiscenţă solară, ecologică şi perfect translucidă. E dimineaţa de 11 decembrie şi peste exact 10 zile vom parcurge împreună Marea Trecere, din universul tehnologic – care ne va elibera către nimic – în evoluţia naturală a ştiinţei viului, prin universul Artei-transformării Primului Principiu din care s-au ivit în copilăria umanităţii cei trei eoni primordiali, distincţi: existenţa, forma şi beatitudinea.
    Curăţând zăpada din jurul casei, mă gândeam că, dacă tot am ratat în 2008 emigrarea şi “terraformatarea” mea în Toscana – De fapt, am “ratat” pentru că trebuia să plec din ţară cu 20 de ani mai devreme, nu să mă încăpăţinez să trăiesc din artă în România şi să mă lupt cu diavolii săraci, duşmani ai democraţiei, şi cu demonii sublunari, supuşi corupţiei, ca să amplasez trei sculpturi monumentale, cu valoare de mediere energetică între cer şi pământ, la nivelul de comandă galactic-universal, între plasma solară şi plasma albastră a magnetismul biotopului nostru terestru. Deci, spuneam că, dacă tot am “ratat” această “terraformatare”, există şansă să construiesc portalul de biorezonanţă “T-RSB” şi să mă teleportez fotonic o vreme de pe axa “Pământul Interior”din Terra Mirabilis pe axa Cerului Cristalin. Mai concret, să mă “terraformatez” într-o nouă biosferă antigravitaţională, de bioluminiscenţă solară şi să zbor apoi cu Telostelleratorul meu spre staţia finală – Sfântul Soare, ca să o aduc înapoi pe Pământ pe mama noastră, Diana Sancta Potentisima.
    În jocul lui Dumnezeu – “Iocari serio” – cu cerul şi cu oamenii, “Omul cu Coloana soarelui de vis” îşi are fără îndoială rolul lui de prim-jucător. Şi poate chiar, cu voia lui Dumnezeu, de Cârmuitor Eonic. Să facem cel mai simplu calcul matematic, pentru a vedea şi a înţelege rolul şi contribuţia unui Cârmuitor Eonic în “terraformatarea” planetei Pământ. În ultima sută de ani s-au născut şi au trăit pe Pământ aproximativ douăzeci de miliarde de oameni, dintre care întotdeauna sunt programaţi trei sferturi să moară şi doar un sfert să trăiască. De ce? Noi nu putem şti, acest raport între vii şi morţi este poate cea mai mare taină rezervată lui Dumnezeu. Probabil că aşa a fost stabilit iniţial în Programul Terra Mirabilis de la Începutul Lumii, de când Dumnezeu, acest Mare arhitect al Universului galactic, a creat, împreună cu Cârmuitorii Eonici, acest Sferoid antigravitaţional, numit planeta Terra şi l-a dat în stăpânire Cârmuitorilor Eonici.
   Din informaţiile de care dispunem în momentul de faţă, suntem aproximativ şapte miliarde de oameni trăitori pe Terra. Apoi, trebuie să luăm în calcul că în ultima sută de ani există în lume doar aproximativ 200 de persoane care guvernează planeta, dintre care 100 sunt Responsabilii Pământului ( Familiile Regale) şi 100 sunt Stăpânii Lumii ( probabil, Republicanii). Între aceştia, intuiţia mea îmi spune că mai există 100 de Cârmuitori Eonici, dintre care 50 pe Pământ şi 50 Mesageri între universul social-planetar şi galactic-universal, care coordonează toate rânduielile de pe planetă, pentru a stabili echilibrul dintre forţele infernale şi cele cereşti. Să nu ne facem iluzii, aceste forţe, diametral opuse, au existat dintotdeauna şi vor mai exista cât va dăinui planeta Terra prin Voinţa bunului Dumnezeu. În concluzie, şansa de a deveni un Cârmuitor Eonic este 1 la 100 de milioane (şapte miliarde contra 200 de conducători (RP & SL), adică 1 la de cinci ori populaţia României. Aşadar, şansa de a deveni un posibil Cârmuitor Eonic şi Mesager, îşi are rolul ei de jucător.
   Acum, să mă dau iar de mâncare (măcinat, tescuit, ars,  înnobilat, simplificat şi purificat), aici, în ţara Lupilor argintii, urlători la lună pe plaiurile mioritice, ar fi o greşeală fatală. Adică, urlători la lună după Diane-Lune şi Hecate? Sau după Lupoaicele lor angelice, câte or mai fi rămas pe la noi prin ţară? Căci majoritatea au emigrat de 23 de ani de pe plaiurile mioritice în alte ţări străine. Căci ce..., Doamne iartă-mă, aş mai putea să fiu eu, aici, altceva decât un Lup flămând şi însetat de artă lungă şi viaţă grea în Fortăreaţa Carpatică din Terra Mirabilis, care urlă de unul singur la Lună şi nu-l mai aude nici o Diană-Luna-Hecate? Urlă Lupul apolinic şi însingurat în pustietăţile mioritice... urlă la Minunata doamnă a lunii argintii, care l-a prins în lanţuri universale de femei... Urlă la lună şi la stele, dar măcar ştie cine a rupt în 1994 dublul lanţ genetic, departe de Troia, şi cine poartă cu el o “Stea arzătoare cu opt raze”...
   Când aştri răsar dimineaţa şi seara, Lupii Daciei îi întâmpină urlând. Pentru că, fiecare stea răspunde la un sunet, care e numele ei. Curăţ zăpada argintie şi îmi vin în minte numai versuri de Nichita Stănescu, care mi se potrivesc acum de minune şi mă trezesc recitând versuri singur, la minus 20 de grade, în cătunul Sirnea din Munţii Piatra Craiului:” M-am dat de mâncare lupilor, dar lupii erau friguroşi şi bolânzi... Mâncaţi-mă! Am strigat la ei, am strigat / Noi nu, mi-au răspuns, / noi nu mâncăm om îngheţat!".
   Dar mai bine...mai bine prăjeşte-ţi repede pe aragaz două felii de pâine uscată din sacul de rafie, unge-le cu puţină untură, înfulecă-le repede, fă-ţi cafeaua de dimineaţă, cea care te ajută să scapi de greaţă, şi urcă în camera ta de la etaj...Urcă primele trepte şi imaginează-ţi că urci primele “cinci ceruri”, din care poţi vedea, medita şi contemplă “Camera morţilor electrici”, unde statul român te constrânge acum prin măsuri de austeritate să te auto condamni singur la suferinţă, izolare şi înstrăinare, prin foame, frig, frică, întuneric şi singurătate; unde statul român te condamnă acum la auto deportare forţată de la oraş la sat şi de la sat într-un alt sat mai mare, numit de politicienii globalişti şi globalizaţi, Satul planetar. Mai urcă pe Muntele Golgota încă patru trepte de lumină şi imaginează-ţi că ai urcat până în al nouălea cer, cu Crucea de lumină în spate, până în Cerul Cristalin
   - Nu mai cerşi pe internet indulgenţe de bioluminiscenţă solară, Omule cu coloană! Nu mai cere ajutor, să-ţi mai ia cineva Crucea de lumină. Degeaba! Azi, nu ţi-o mai ia nimeni. Urcă şi coboară cu ea, singur, de pe axa Pământului pe axa Cerului Cristalin şi din Cerul Cristalin până în Camera Reprezentanţilor Lumii din Biroul Oval...Şi din BO până în Confederaţia Galactică din Fortăreaţa Carpatică a ultimilor morţi electrici din ultimul Sat planetar...Din Satul planetar, unde Uniunea Europeană, după ce te-ai integrat politic din 2007, de cinci ani te constrânge acum prin aceleaşi false utopii, comuniste şi capitaliste, care îşi au esenţa în “Paradisul prin distrugerea omenirii”, prin genocid economic şi cultural şi, mai nou, prin măsuri de Austeritate germană aplicate României. Urcă, Omule cu Coloana soarelui de vis, urcă şi coboară...coboară şi urcă... Şi scrie! Scrie, că atât ţi-a mai rămas, să scri cu sânge albastru pe Cerul Cristalin! Şi mulţumeşte-I lui Dumnezeu că ţi-a mai dat o zi! Nu mai cerşi, Constantine! Iubeşte-i pe fiii tăi, Alexandru şi Lucian! Şi mergi înainte cu bunul Dumnezeu!
   La orizontul misterului, pe un Munte de piatră, străluceşte “Ultimul soarele negru înainte de 2081” într-un alt Munte de Speranţă... Am pus cafeaua la fiert în ibricul de inox pe aragaz, apoi am ieşit din bucătărie pentru cinci minute, cât fierbe cafeaua, să contemplu soarele din piept numit suflet şi Muntele de piatră strălucind în soarele dimineţii pe Creasta Anilor... Ce-ar fi, îmi zic în gând, să-mi fac după rugăciunea creştină de dimineaţă şi rugăciunea soarelui, pe care n-am mai făcut-o de mult şi cred că încep să o uit în trecerea anilor...
   “O, soare, văzător singuratic, fiul fiicei soarelui uriaş din Pleiade, tu, cel ce controlezi totul în cer şi pe pământ, împrăştie-ţi razele, adună-ţi lumina din lumină, ca să putem vedea cea mai nobilă formă a ta, acele persoane din Terra Mirabilis, care suntem noi, fiinţe de lumină din bioluminiscenţa ta solară!”
   ...Dar timpul trece ca Păianjenul Hermion şi întunericul nu se mai sfârşeşte la români... O fi Noaptea asta de 72 de ore cea mai lungă Noapte de Cristal din sfârşitul Anului galactic de 24900 de ani?! Şi nimeni nu ştie ce se va întâmpla cu noi, în Grădina Edenului, după alinierea planetelor din sistemul nostru solar... A fi sau a nu fi, aceasta-i întrebarea! Să mori, să dormi ori poate să visezi... Să visezi cu ochii deschişi în adâncimile cerului şi să vezi cum se întorc Acasă din Pleiade, în chiar clipa aceasta, în universul soarelui nostru galactic, milioane de biosfere translucide, de bioluminiscenţă solară, şi e de-ajuns ca să-i poţi mulţumi în fiecare zi lui Dumnezeu că ţi-a dat ţie să sculptezi “Coloana soarelui de vis” şi să te jertfeşti pe altarul Artei-transformării, pentru Telostelleratorul ce urmează să fie construit pe planeta Albastră.
... Cafeaua de dimineaţă dă în clocot, a fiert... soarele din piept numit suflet s-a topit şi a curs pe pământ, din adâncimile cerului un alt Soare uriaş mi-a auzit rugăciunea şi se ridică acum pe cer ca un om - omul fotonic - , iar eu urc scările, adulmecând mirosul cald de cafea din ibric. Singurul meu viciu şi răsfăţ pe care mi l-am rezervat, şi care mă ajută să scap de greaţă, aici, unde stau, exilat, în singurătatea mea solară, ca un zeu zdrenţuros şi teribil din Munţii fabuloşi ai Destinului, în Fortăreaţa carpatică din Creasta Anilor... Exilat de un duh rău care a ajuns stăpân peste această planetă. Înlănţuit de o zeiţă a pământului venită din cer, plină de senzualitate, de bogăţie şi mister. Şi sfâşiat de singurătate de o altă Diana Cyntiană, complice la o crimă care nu ştie, sau nu vrea, să-mi recunoască transcendenţa mea de Cârmuitor Eonic.
   Ajuns în camera de la etaj, deschid laptopul şi îmi sorb cafeaua cu lăcomie, ţinând cu amândouă palmele ceaşca mare de cafea, suprapunâdu-mi degetele reci de pe o palmă pe alta, ca să le încălzesc de ceaşca fierbinte. După aproximativ o oră, timp în care eu scriu de zori pe mini laptopul meu Toshiba, fereastra camerei se dezgheaţă, ceaţa cea groasă, albastră şi lipicioasă a dispărut, s-a ridicat sau a intrat în pământ ca o plasmă, cerul devine senin, luminos, zăpadă străluceşte pe dealuri, bradul verde de la fereastra, acoperit de zăpadă, scânteiază şi el de bucurie cu lumină verde-galbenă şi albastră. Azi soarele şi-a adus aminte de noi, şi-a întors faţa cea bună din adâncimile cerului şi a împrăştiat norii cenuşi de zăpadă, ca să ne lumineze încă o Zi mare şi sfânta cu Lumină Caldă.
   Da, acum ştiu că există cel de-al cincilea soare, soarele mişcării, care dansează şi lucrează... Dansează la unii, în acorduri de chimvale şi alăute cu Soarele uriaş din Pleiade. Şi lucrează la alţii, în sunete de timpane, cu gasul spart, cu cea de-a cincea forţă uriaşă. Când forţa aceasta e benefică e începutul Eonului mesianic. Iar când e malefică e eonul dracului. De aceea, dacă te rogi cu faţa la soare, şi îţi vezi soarele din piept numit suflet, Dumnezeu îţi dă lumină, uneori chiar mai mult decât poţi duce, pentru că El ştie ce vrei chiar şi înainte de ai cere ceva. Iar dacă te rogi la Apusul soarelui pe malul unei ape sau a unui lac, pe malul mării sau pe malul Oceanului, stând cu spatele la Apusul soarelui, îţi poţi vedea Destinul în oglinda apei. Da, trebuie doar să şti cum să-i întinzi Mâna Destinului şi El te vede şi îţi spune dacă destinul tău e deschis sau închis, dacă e cald său rece, dacă îl bate ploaia şi vântul, sau dacă e luminos ca soarele şi te luminează cu Lumină caldă.
   Şi totuşi se învârte şi levitează o altfel de biosferă de bioluminiscenţă stelară în capul meu...” Şi totuşi, ţărână frumoasă şi moartă, /De racla ta reazem eu harfa mea spartă/Şi moartea ta n-o plâng, ci mai fericesc/O rază fugită din chaos lumesc.” (Mortua Est! De Mihai Eminescu) Să mori, să dormi, ori poate să visezi... Ca o zeiţă a pământului venită din cer şi plecată la cer, plină de senzualitate, de bogăţie şi mister?... Sau ca un zeu zdrenţuros şi teribil din Munţii fabuloşi ai Destinului, într-o tară verde numită de toţi comentatorii antichităţii Terra Mirabilis?! Acum chiar că aşi emigra într-o pădure virgină, necălcată de om, undeva într-o biosferă de bioluminiscenţă solară, din Bucura-Dumbravă, via Sfinxul-Babele-Vârful Omu’... Să ies odată pentru totdeuna din sfera Pământului opac şi să mă pierd prin pădurea verde-albastră de cristal... într-o altă biosferă luminoasă, clară, translucidă şi scânteietoare, pe Drumul soarelui cu Lumină Caldă... Ca să nu mai ştie nimeni de mine, cine am fost, cine sunt şi ce mult v-am iubit pe toţi!
   O, soare, văzător singuratic, tu, care controlezi totul în cer şi pe pământ - pentru că ştiu că mă ai şi pe mine în vizorul tău eonic, ajută-mă să emigrezi acum într-o pădure verde-albastră, de cristal. Dar vezi cum faci cu oasele mele care mai scânteiază, să nu am soarta lui Acteon, transformat în cerb de Diana Cyntiana şi apoi sfâşiat de proprii lui câini de vânătoare, ci să mă găsească acolo Cerbul ăl bătrân din Fortăreaţa carpatică, să stau de vorbă cu el şi să-l rog frumos să mă ia şi pe mine în coarnele lui ancestrale, genealogice şi imperiale... şi să mă ducă unde o vrea el... la margini de ape sau la margini de pădure, să mă îngroape, sub zăpadă argintie la rădăcina unui copac secular.
   Şi dacă bătrânul Cerb Atlant nu va veni la Întâlnirea dintre Pământuri, în pădurea verde de cristal şi plasmă albastră, plângându-se că e prea frig în Satul planetar şi nu mai e destulă iarbă, atunci... atunci nu-mi mai rămâne decât să strig de trei ori: vai mie! Vai, Doamne! Vai, bunicule! Vai, mamă, care m-ai născut! Nu mă mai blestemaţi şi pe mine de trei generaţii, ca să mor cu zile în alte trei generaţii de ani singur, sfâşiat de singurătate, cum sunt acum, rătăcit prin Munţii Piatra Craiului şi trăind ca vai de lume... singur într-un Munte de Speranţă! Vai, mamă, iartă-mă! Iartă-mă, că n-am ajuns lângă tine, când mă strigai de auzea tot satul, în iarna lui februarie 2005... când auzea tot satul meu natal cum mă strigai matale, mamă: “Teluu!... Teluuuu!... Teluuuuuuuu!” Numai eu nu auzeam cum mă strigai, mamă... Numai eu un auzeau cum mureai, matale, mamă, îngheţată de frig şi de singurătate, cu pumnii strânşi, aşteptând până în ultima clipă să vină la tine măcar unul din cei trei copii ai tăi, să te ţină de mână şi să-ţi închidă ochii tăi verzi ce ne-au luminat toată copilăria şi viaţa...
   Iartă-mă, buna mea mamă, că am ajuns la tine târziu, când tu erai deja în sicriu, am aflat, după aceea, de la tanti Ileana lui Ticaneţ, că ai murit singură în casă, îngheţată de frig, în februarie, la minus 26 de grade, cu pumnii strânşi, în semn de apărare, aşa cum te-am găsit în sicriu! Ştiu că acum e prea târziu să-mi cer iertare şi să mă ierţi, dar nu ştiu de ce aşi vrea să cred şi aşi vrea să ştiu că, măcar în ultima clipă, un înger alb şi bun a coborât atunci din cer în singurătatea ta, ca să îţi ia sufletul tău frumos şi să-l ducă la cer, la bunul Dumnezeu pe care l-ai iubit şi pe care l-ai dorit atât de mult în inima ta... Ce mult te-am iubit, mamă! Nu ştiu de ce aşi vrea să cred şi aşi vrea să ştiu că ultimele tale cuvinte, din ultimele tale clipe de singurătate trăite în grea suferinţă pe pământ, au fost adresate bunului Dumnezeu, tatălui tău, tatălui meu şi celor trei copii ai tăi, care sunt în viaţă. Şi că bunul Dumnezeu ţi-a auzit strigătul tău şi a trimis la tine îngerul bun, ca să îţi ia sufletul şi să-l ducă la cer.
   Buna mea mamă, eu port steagul! Steagul biruinţei sufletelor de lumină fără de sfârşit. Şi drapelul tău îndoliat de atâtea suferinţe umane, simbol al renaşterii noului eon românesc şi începutul sfârşitului acestui Pământ opac ce va fi în curând transformat într-un pământ nou sub un cer nou!
   Buna mea mamă, eu sunt sămânţă din sămânţa sufletul tău de lumină ce s-a urcat la cer, prelungind acum Coloana sufletului de lumină din lumină, de pe axa Pământului pe axa Cerului Cristalin, spre o nouă planetă Albastră, luminoasă, clară, translucidă şi perfect “terraformatată” de fiul tău, Constantin!
    Buna mea mamă, eu sunt ultimul strigăt al fiului către Tatăl ceresc! Sunt ultimul ţipăt către mama lui care l-a condamnat la moarte! Şi poate ultimul glas din uriaşa Simfonie a Durerii şi Fericirii umane, în cea mai lungă Noapte de Cristal din sfârşitul Anul Galactic 2012!
   Auzi-mă, buna mea mamă, când te strig în sunete de timpane, cu glasul spart! Auzi-mă, când te chem şi te strig din adâncimile cerului, aşa mă strigai matale, mamă, în ceasul morţii, în urmă cu şapte ani, pe patul de moarte.
   Dacă m-ai condamnat atunci la moarte prin blestem – dezleagă-mă de blestem, buna mea mamă! Şi eliberează-mă din lanţul reîncarnărilor, ca să pot muri liniştit, pe mine mie redă-mă!
   Dacă m-ai condamnat atunci la moarte prin iubire – primindu-mi propria moarte ca pe un semn de lumină şi iubirea ca un blestem – ridică-mi blestemul şi redă-mi iubirea dintr-început, buna mea mamă, acea Iubire care există dinaintea Facerii Lumii!
   Şi dacă m-ai condamnat la suferinţă veşnică prin artă lungă şi viaţă grea – întăreşte-mi credinţa, buna mea mamă, ca să pot să-mi duc Crucea de lumină până la capăt cu demnitate! Precum în cer, aşa şi pe pământ! Amin!
... E o dimineaţă de iarnă tristă şi rece, suntem în 11 decembrie 2012 şi exact peste zece zile, pe data de 21 decembrie, se încheie Anul galactic de 24900 de ani, după Calendarul mayaş. Toată lumea aşteaptă fenomenul cosmic de aliniere a planetelor din sistemul nostru solar, după care, spun toate profeţiile şi cărţile sfinte, se încheie un ciclu de existenţă umană şi inagurăm al cincilea ciclu de existenţă, şi poate ultimul de “terraformatare”. Ce se va întâmpla atunci, şi după această dată, nu ştie nimeni exact. Dar cei mai mulţi dintre internauţii cârcotaşi, bârfesc acum Anul Cosmic pe toate forumurile şi râd în barba lui Dumnezeu. Râd şi batjocoresc sfârşitul lumii, fără să se gândească măcar că, nu aduce ceasul ce aduce clipă, că toate au un început şi un sfârşit şi că orice este posibil să se întâmple, în chiar clipă aceasta.
   În fiecare zi viaţa mea începe de la început... Dar parcă am mai vorbit despre asta... Despre cum se repetă mereu aceiaşi istorie a unui mari înşelătorii umane. Voi scrie şi azi în Jurnalul meu de Atelier despre ştiinţa faptelor mele de artă, care nu se repetă. Voi scrie şi azi despre universul Artei-transformării… Voi continua să fac terapie prin scris, cu umilele mele forţe artistice pe care le mai am. Voi căuta şi azi ceva... Nici eu nu mai ştiu ce... Dar sigur voi căuta ceva nou...
   ”Caută şi vei găsi, bate şi ţi se va deschide, cere şi ţi se va da”, spune cartea sfântă. Da de unde! Azi poţi să cauţi, să baţi şi să ceri şi Ziua şi Noaptea şi Luna de pe cer, că nu-ţi mai dă nimeni nimic... Nici măcar nepotul marelui şef divin care a facut lumea, nu-ţi mai dă Luna, care atârnă şi azi pe peretele de bârne, sau măcar Ziua, închisă în “Cutia de lemn cioplit” în care stă ascunsă lumina zilei, atârnată de grinda Casei. Îţi dă bunicul numai Noaptea la cutie. Şi chiar şi Cutia e pe datorie, acum. Dar şi când voi sparge eu Cutia de lemn cioplit şi fermecat în care stă închisă Ziua, ca să vedeţi toţi cum se umple universul de “lemnyoactivitate” şi de bioluminiscenţă solară, să vă ferească Dumnezeu! Să vă ferească Dumnezeu, când se va stinge universul întreg într-un singur Zeu!... Atunci...“totul va fi o singură Zi”, spune cartea sfântă. Atunci... “Se stinge universul întreg în noi /O rază încă... încă o scânteie /Şi apoi dispare tot... şi apoi /Simt încă glasul tău iubit, femeie /Şi apoi nu vom mai fi nimic noi doi!”, spune Mihai Eminescu.
    Azi, parcă toţi ne închidem unul altuia porţile către cer, către cerul sufletelor fără chei... Or s-or fi aruncat deja toate cheile sufletelor peste bord, s-au tras obloanele democraţiei, iar noi plutim acum pe o apă tot mai tulbure, pe un ocean de moluşte. Sau pe un Ocean de eter-aer-foc-apă, într-o lume ce se arată a fi pe pământ fără centru iar în cer într-un război al focului stelar.
   Azi albul e negru şi negrul e alb. Azi cerul e deschis în toate sensurile posibile. Dar numai cerul e deschis, nu şi omul. Azi, când se încheie Anul galactic, omul se închide în el şi devine tot mai golit de suflet, tot mai singur şi mai trist. Constat cu o tristeţe solară că, cu cât se deschid cerurile mai mult, cu atât omul se închide în el şi devine mai înstrăinat...
   ”Tristă va fi faţa soarelui... Lumea se va goli de oameni, se va micşora şi va fi umilită...”, spune cartea sfântă. Aceasta nu poate fi decât un semn ceresc, că timpul sacru e aproape. Şi că din 21 decembrie 2012 trebuie să ne pregătim toţi, dar absolut toţi, întru Înalţarea-Împlinirea şi Împărăţia sufletelor de lumină fără de sfârşit... Aşadar, să ne pregătim pentru ultima călătorie atemporală, spre staţia finală – Sfântul Soare! Cu un singur bilet de Intrare, la Ultimul spectacol jucat serios. “Iocari serio” este Jocul lui Dumnezeu cu cerul şi cu oamenii. Cu cerul, prin alinierea planetelor. Şi cu oamenii, prin Mesagerii şi Cârmuitorii Lui Eonici, într-o Uriaşă Simfonie a Durerii şi Fericirii umane.
     Jocul lui Dumnezeu cu cerul şi cu oamenii, fără îndoială va continua şi după 21 decembrie 2012, până în 2081. Dar vă asigur că va fi un Joc serios, spre Marea Trecere în universul Artei-transformării... De aceea, orice căutăm noi, pe pământ şi în cer, vom găsi mereu altceva... Să cauţi ceva şi să găseşti altceva. Fenomenul acesta se cheamă serendipitate. Să cauţi aur în “Fortăreaţa Carpatică” şi să-ţi găseşti strămoşul tău de 30.000 de ani într-un Templu tăiat în marmură, nu-i dat oricărui muritor. Românii şi-au găsit strămoşul lor, îngropat aici, la noi. S-a găsit în Roşia Montana scheletul unui Atlant de 12 metri din Oraşul Sacru - Atlantisul - din Terra Mirabilis. O mai mare minune ca această nu există.
   Ar trebui să mediatizăm la maximum aceste mari descoperiri arheologice, care ne aparţin nouă în întregime. Şi să sărbătorim oficial evenimentul acestor descoperiri cosmice. Nu să jucăm “Alba-neagra” în parlamentul ţării şi în parlamentul Uniunii Europene. De ce tace Ministerul Culturii şi Academia română şi ICR-ul şi nu dau nici măcar un comunicat cu privire la această mare descoperire cosmică? Iar pe forumurile şi reţelele de socializare internauţii cârcotaşi bârfesc toată ziua propria noastră istorie milenară de zeci de mii de ani... Aceasta e dovada că lumea noastră sinucigaşă  e programată spre catastrofa umană şi ecologică de un duh rău care a ajuns stăpân peste planetă.
   Istoria adevărată este ştiinţa faptelor care nu se repetă. Suntem noi doar un popor de iepuri, aşteptând Iarna  când vor muri cangurii? Sau suntem cel mai vechi şi cel mai viteaz popor din toate neamurile pământului, un popor de pelasgi, de atlanţi şi de geto-daci, aşa cum ne-au numit toţi comentatorii antichităţii?

     * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
    
    Să cauţi ceva şi să găseşti altceva. Fenomenul acesta se cheamă serendipitate.

   Să cauţi Infinitul în “Coloana fără de sfârşit” - în “Stâlpul Moştenirii” - şi să găseşti “Coloana prizonierelor neantului divin”, cum iese din Pământ…
   Serendipity!
   Să cauţi Eternitatea în “Coloana prizonierelor neantului divin”… şi să găseşti “Coloana soarelui de vis”, cum coboară din cer…
   Serendipity!
   Să cauţi Visul în “Coloana soarelui de vis” şi să găseşti “Coloana Femeia-îngerul melancoliei”, cum cântă un cântec de aprigă slavă!
   Seredipity!
   Să cauţi Dragostea în “Coloana Femeia-îngerul melancoliei” şi să găseşti “Copilul care joacă dame”... Cum se joacă cu “săgeata de aur” a lui Abaris şi cu arma de “foc stelar” a lui Apollon Hyperboreeanul!
   Seredipity!
  Să cauţi Libertatea pe pământ... şi să descoperi că de fapt nu eşti altceva decât “ Vânătorul stelelor”, care trage cu “săgeata de aur” în cer, prelungind Coloana infinită, de pe axa Pământului pe axa Cerului Cristalin, ca o Rază Cosmică ce se întoarce spre tine precum un bumerang sub forma unei “Stele arzătoare cu opt raze”!
   Serendipity!
   Să mori, să dormi şi să visezi cum, de zece ani (perioada de incubaţie), “Steaua arzătoare cu opt raze” îţi umblă prin cap, levitează, oscilează şi pulsează în cap şi în inimă, precum soarele din piept numit suflet!
    Serendipity!
   Să cauţi Visul, Dragostea, Infinitul şi Eternitatea într-o “Stea arzătoare cu opt raze”, pe a cărui raze i-ai fixat opt Coloane luminoase spre aşi stabili echilibrul între cer şi Pământ... Şi să vezi cum din centrul ei ţâşneşte Coloana soarelui de vis, ca un Stâlp Central, luminând tot vazduhul. Iar din Coloanele luminoase, să vezi cum se formează mereu, în expansiune infinită, alte 64 de “Stele arzătoare cu opt raze”...
   Serendipidy!
   Să cauţi a cincea forţă în explozia Big-Bang-ului lui A. Einstein, de ordinul şi mărimea 10 la puterea 60... şi să găseşti o altă explozie şi implozie, a AND-ului primordial al creaţiei universale ce se perpetuează prin codul tău genetic, de ordinul divin şi mărimea 8 la puterea 64 de “Stele arzătoare cu opt raze”. Dar lucrul acesta nu-i dat oricărui muritor.
    Serendipity!
    Să cauţi o muzică cerului în imensitatea variaţiunilor de ritm cosmic şi istoric... şi să descoperi şapte miliarde de fiinţe umane... Dintre care, un sfert dintre acestea fiinţe de lumină dansează un dans al biosferelor de bioluminiscenţă solară şi cântă un cântec de aprigă Slavă la unison cu Dumnzeu şi cu Soarele uriaş din Pleiade, în armonii de chimvale şi alăute... Iar trei sferturi din omenire dansează dansul soarelui galactic şi cântă în sunete de timpane cu glasul spart, într-o uriaşă Simfonie a Durerii şi Fericirii umane.
   Serendipity!
   Să-ţi cauţi strămoşii şi strămoaşele în coloanele de popoare înlănţuite genetic... şi să descoperi Soarele uriaş din Pleiade, care colcăie de fiinţe înaripate!
   Serandipidi!
   Să-l cauţi pe tatăl tău în Soarele uriaş din pleiade şi pe mama ta în Soarele galactic... şi să descoperi în Luceafărul de dimineaţă “Geneza prin implant”, iar în Luceafărul de seară “Geneza prin interferenţă”.
   Seredipity!
   Să cauţi în adâncimile cerului naşterea celor cinci sori, care interferează în Anul galactic, odată cu alinierea planetelor, într-un singur Soare uriaş ce se ridică pe cer ca un om... Şi să descoperi Infinitul, Eternitatea, Visul, Dragostea, Libertatea şi respectul pentru Divinitate şi pentru Legea Sacră... Să descoperi toate aceste valori eterne, fără de care omenirea nu v-a putea supravieţui!
   Serendipity!
   Sirnea, 11 decembrie 2012

 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
    PS:Fie ca odată cu încheierea Anului galactic, prin fenomenul cosmic de aliniere a planetelor, data de 21.12. 2012 să devină  începutul unui nou Eon social-planetar şi galactic-universal. Iar planeta Terra să devină o Stea. O Stea luminoasă şi perfect translucidă, ca o biosferă de lumină verde- albastră, aşa cum a fost concepută şi proiectată de fapt în faza iniţial de Dumnezeu, împreună cu genialii lui arhitecţi şi Cârmuitori Eonici, dintr-un Telostellerator “ terraformatat” dintr-o “Stea arzătoate cu opt raze”, care oscilează de milioane de ani la confluenţa dintre plasma solară şi plasma albastră a magnetismului biotopului nostru terestru.
    Oamenii de ştiinţă spun că miezul Pământului se va transforma, din plasmă roşie în plasmă albastră. Şi că această transformare a miezului Pământului face ca să nu mai pulseze energie, ci va emite în mod continuu şi constant fluxuri de particole “SAR” în spaţiul cosmic. Apoi, tot ei spun că nici o planetă nu s-a mai transformat aşa, pănă acum. Şi că această transformare s-a petrecut numai în cazul unor stele şi niciodată în cazul unei planete.
   Eu cred că Pământul Interior este gol, locuit de Cârmuitori Eonici. Şi că plasma din interiorul Pământului a fost dintotdeuna albastră. În privinţa transformării planetei în stea, eu cred că, din moment ce toate planetele au fost în faza iniţială de concepţie şi proiecţie nişte “Stele arzătoare cu opt raze”, această transformare din planetă în stea este benefică şi urmează evoluţia ei firească şi naturală,  pe scara creaturală, în ştiinţa viului.
   Dacă nu ar fi aşa, atunci universul ar fi staţionar şi tehnologic. Ori noi ştim că Universul întreg este constiinţă în expansiune infinită. Iar universul nostru social-planetar şi galactic-universal nu poate fi decât un Organism viu, pe o scară creaturală, în expansiune infinită, de pe axa Pământului pe axa Cerului Cristalin, într-o permanentă explozie şi implozie, a ADN-ului primordial al creaţiei ce se perpetuează prin codul nostru genetic, de ordinul divin şi mărimea 8 la puterea 64 de Stele arzătoare cu opt raze.
   Universul este conştiinta în expansiune infinită, iar noi suntem particole, noduri şi semne, scântei şi flăcări vii, albe si negre, din Holograma cosmică. Cand aceste particole, scântei, flăcări, etc., încep să scadă sub 3000 de grade celsus,  proporţional cu expansiunea Universului, se produc evenimente cosmice şi ecologice importante: lumina din lumina se separă de materia şi iese din întunericul universului bioluminiscenţa solară. Aşa cum s-a întâmplat, de altfel, şi în Geneza : "Pământul era fără formă şi gol; şi întuneric era peste faţa adâncului şi Spiritul lui Dumnezeu se mişca peste întinderea apelor. Şi Dumnezeu a zis: "Să fie lumină!" Şi a fost lumină. Dumnezeu a văzut că lumina era bună; şi Dumnezeu a despărţit lumina de întuneric"

   Dar, pentru ca viaţa să fie posibilă în universul social-planetar şi galactic-universal, trebuie să există atât stele mari cât şi stele mici, precum această “Stea arzătoare cu opt raze”. Stelele mari trebuie să existe pentru că numai în cuptoarele lor termonucleară, sono-atomice, se produc toate elementele necesare vieţii. Iar stelele mici, precum Soarele, Pământul sau alte planete (care urmează şi ele să se transforme în stele), trebuie să existe pentru că numai stelele mici ard destul de mult pentru a menţine viaţa pe o planetă.

   Astfel, toate corpurile din cer şi de pe pământ ard, pulsează, emite raze, se sting şi se aprind, în explozia şi implozia ADN-ului primordial al creaţiei ce se perpetuează prin codul nostru genetic, de ordinul divin şi mărimea 8 la puterea 64 de Stele arzătoare cu opt raze. Toate corpurile şi fiinţele din cer şi de pe Pământ, se sting şi se aprind cu măsură, în oscilaţii, vibraţii şi rezonanţe, în stringuri şi în corzi, ca nişte note muzicale, în 64 de Octave, într-o uriasă Simfonie a Durerii şi Fericirii umane.

   Vă mulţumesc pentru interesul acordat operelor mele de sculptură şi acestor proiecte şi scrisori, pe care sper să-l pot merita în întregime sau măcar într-o oarecare măsură.
   Vă doresc cer înalt şi idealuri pe măsura Cerului Cristalin!
  Cu sinceritate şi admiraţie, Sandu-Milea Constantin


      * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
         Dragi prieteni,
   Fie ca naşterea Domnul nostru Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu şi Lumina lumii, să ne aducă bucurie şi lumină în sufletele noastre!
   Şi Anul care vine, odată cu încheierea Anului galactic care ne bate în porţi prin alinierea planetelor, să fie începutul sfârşitului acestui Pământ opac. Şi transformarea Pământului să se petreacă la nivelul universului social-planetar cu Lumină Caldă în fiecare ţară, în fiecare casă şi în fiecare om.
      Sărbători fericite!
      La multi ani!
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
  

miercuri, 12 decembrie 2012

Jurnal de Atelier II - Fragment din Scrisori de tranziţie din Mileniul III către Prinţesa X – Scrisoarea Nr.137


   Foto: Două Coloane infinite care sprijină cerul: Coloana Femeia – îngerul melancoliei şi Coloana infinită (“Stâlpul Moştenirii”) în atelier, Braşov, 2007

“Curăţă câmpul, ca să aibă loc să aterizeze îngerii” (Nichita Stănescu)
       Dragi prieteni,
   În România, în Europa şi poate în întreaga lume, cel mai greu lucru în viaţă este să-ţi creşti copiii şi să-ţi ierarhizezi priorităţile. Există momente când prioritatea absolută este familia şi cariera profesională. Însă prioritate absolută ar trebui să fie acum pentru noi toţi triada: iubirea, ţara şi planeta; iubirea pentru că Iubirea există dinaintea Facerii Lumii, ţara pentru că este locul unde te-ai născut, şi planeta pentru că Pământul ne rabdă pe toţi. Dar lucrul acesta se întâmplă numai acelor oameni care iubesc fără măsură lumea aceasta, care sunt cu adevărat patrioţi şi au vocaţia universului social-planetar şi galactic-universal.
   Insă atunci când din ierarhia priorităţilor în viaţă rămâne doar supravieţuirea, a oamenilor, a instituţiilor şi a statelor lumii, la nivel social-planetar, viaţa devine un coşmar din care ajungi să nu mai şti cum să ieşi din ea. Acum ţara ta e defectă, iar viaţa ta a ajuns o jucărie stricată, imposibil să o mai repari, ca să te poţi întoarce la ceea ce ai fost în copilăria umanităţii. Pentru că, atunci când constaţi că România, Uniunea Europeană şi chiar şi SUA au intrat deja într-un program de “deprogramare” a statelor lumii, nu mai şti în ce Program social-planetar să mai crezi şi să te integrezi. Pentru că atunci când prioritatea absolută în viaţă devine supravieţuirea, organismul social-planetar oboseşte, intră în comă tehnică, şi după primul val de criză mondială de cinci ani trăieşti deja sentimentul ratării şi înstrăinării, atât în ţara ta, cât şi la nivel social-planetar.
   În concluzie, ratat este omul acela care acţionează conform unui program în care nu mai crede. Singure, două ministere ar putea rezolva Conflictul programelor, la nivel social-planetar: ministerul tehnologiilor şi ministerul Artei-transformării.
   Dacă lumea noastră sinucigaşă, programată spre catastrofa umană şi ecologică de acest duh rău care se cheamă fenomenul de globalizare forţată a lucrurilor şi tribalizarea persoanelor într-un singur Guvern Mondial, care a ajuns acum stăpân peste întreaga planetă, mai are vreo şansă de a supravieţui în următorii 25 de ani, şi mai ales de a renaşte pentru un nou ciclu de existenţă umană, atunci această şansă se numeşte România şi universul Artei-transformării!
   Dragii mei prieteni, există a cincea forţă, încă necunoscută şi stăpânită la nivel social-planetar, o forţă care dacă nu vei şti cum să o uneşti cu cele patru forţe deja cunoscute (forţa gravitaţională, forţa electromagnetică, forţa nucleară slabă şi forţa nucleară tare), aceasta devine o forţă uriaşă care, odată pusă în mişcare, nu mai poate fi controlată, dar care, în schimb, îţi va controla raţiunea, sentimentele şi gândirea ta. Când forţa aceasta e benefică e începutul Eonului mesianic. Iar când forţa e malefică e Eonul dracului. Cam asta e lumea în care oscilăm noi acum, la confluenţa dintre plasma solară şi magnetismul biotopului nostru terestru. (am zis plasmă solară, nu şi plasmă de bioluminiscenţă solară, care au două nuanţe diferite)
   Un nou eon al Europei şi poate al lumii este fără îndoială eonul românesc. Iar noi, românii, trebuie să credem cu toată tăria şi cu toate forţele în El. Secretul acestui Eon mesianic, dar şi secretul celei de-a cincea forţă, stă în cel de-al cincilea soare, soarele mişcării, “care are ghiare şi se se hrăneşte cu inimi omeneşti”, spune cartea sfântă. Începutul Eonului mesianic ar putea fi un “sferoid antigravitaţional” pe care eu, în Scrisoarea Nr.140, l-am numit “Telostelleratorul”. Acesta, odată construit, are darul să te înveţe teleportarea cuantică şi teleportarea fotonică prin cele 12 feluri de lasere biofotonice. Apoi, tot acest “Telostellerator” poate să devină o viitoare casă-ovală, solară, perfect ecologică, un Generator de bioluminiscenţă solară, portabil, cu lumină caldă, şi chiar un aparat de zbor discoidal, neconvenţional, cu care se poate călători în spaţiul cosmic.
  Ce pot eu să vă spun în acest Jurnal de atelier este că, în urmă cu câţiva ani, mai exact în 1997, am avut inspiraţia, venită de Sus, să-mi dau seama că trebuie construit acest “sferoid antigravitaţional”. Zece ani de zile, în condiţii foarte grele de supravieţuire, m-am luptat să cercetez şi să încep, pe socoteala mea, construcţia acestui sferoid. Zece ani am avut permanent în cap “Steaua arzătoare cu opt raze” şi construcţia sferoidului care oscila şi levita, dimineaţa şi mai ales seara, exact în zona crepusculară când se desparte Ziua de Noapte, acest sferoid levita nu numai în mintea mea ci pur şi simplu levita în atelierul meu de creaţie. Aceasta a fost perioada de incubaţie, de zece ani. Apoi, a venit brusc primul val de criza mondială, care m-a aruncat mult la margine, care practic m-a scos afară din viaţă, căci între anii 2007-2010 am pierdut tot, am pierdut atelierul de creaţie, pentru că vânzările de artă nu mai mergeau nici cum, şi în final am pierdut până şi pe bunii mei prieteni care mă vizitau în atelier, fapt ce m-a făcut să mă înstrăinez de tot..
   De aceea vă spuneam că, atunci când pierzi totul şi prioritatea absolută în viaţă devine supravieţuirea, îţi mai rămâne doar credinţa în bunul Dumnezeu şi în Maica Domnului, care lucrează prin universul acesta virtual de unde vă scriu eu acum pe Cerul Cristalin. Da, ştiu, acum nu vedeţi acest Cer Cristalin, pentru că cea mai mare parte dintre voi trăiţi încă asistaţi şi aveţi alte priorităţi în viaţă, dar timpul sacru şi “secerişul” e aproape şi în curând îl vom vedea toţi. Din acest Cer Cristalin pornesc zilnic spre Pământ, mai exact spre noi, un milion de astfel de “sferoizi antigravitaţional”, la bordul cărora se află oameni biofotonici. Partea tristă este faptul că Ei nu au portaluri lunare (stargate) ca să intre în viaţa noastră particulară, iar noi, din neştiinţă, nu reuşim acum să ne construim portaluri solare, ca să-i vedem pe cei care vin spre noi sau pe cei care au sosit deja printre noi. Din neştiinţă, spuneam, şi bineînţeles din lipsă de bani şi de libertate în creaţie. Căci au avut grijă ceilalţi, din echipa adversă, ET-X-Y-Z, să ne bage în cinci valuri de criză mondială, să ne ia banii şi libertatea de creaţie, ca să nu mai putem cerceta şi construi noile tehnologii solare.
   Există totuşi şi perspective să negociem cu Ei în privinţa acestor noi tehnologii solare, pentru construcţia şi utilizarea, în primul rând, al acestor portaluri solare. Ei deţin, aşa cum vă spuneam, doar portaluri lunare (stargate) şi tare ar vrea şi Ei să plece definitiv de pe Pământ şi de pe Lună, şi dacă se poate chiar din galaxia noastră solară. În acest moment greu, de sfârşit de istorie a celei mai mari înşelătorii umane, se poate negocia financiar numai cu China, pentru că e singură bancă mondială care a mai rămas fără datorii. Şi care poate finanţa cele mai mari state din lume. În plus, în China încă mai există o tradiţie şi un respect pentru cultură şi creativitate. În cultura Chinei, de exemplu, există o reprezentare artistică a universului prin sfere intricate şi păpuşi înlănţuite. Acest exemplu, de reprezentare artistică a universului, ar trebui să-l urmeze toate popoarele.
   La polul opus, în privinţa construcţiei acestor portaluri solare, s-ar putea negocia şi cu câteva triburi din India. Aceste triburi din India (printre care există un trib de optzeci de milioane de vorbitori de limba română) nu au bani, dar au o mare credinţă şi voinţă să plece din India şi să se reîntoarcă în ţările lor de origine din Europa, România fiind ţara cea mai căutată acum de ei. Aceste portaluri solare le-ar fi de mare folos în viitoarea lor călătorie iniţiatică, la început pe cale virtuală, prin “teleportare fotonică, apoi fizică, cu aparate de zbor discoidale, neconvenţionale.
    Spun lucrul acesta, pentru că sunt aproape convins că, într-un viitor foarte apropiat, graniţele nu se vor mai putea închide, nici între ţări, nici între imperii sau între Orient şi Occident, războaie mondiale de exterminare nu se mai pot face decât atomice, iar acestea implica o repetare a istoriei printr-o confruntare fatală între aceleaşi două mari civilizaţii, Atlanţii şi Lemurienii, cu consecinţe grave care se ştiu şi se cunosc deja din istoria recentă de doar 9500 de ani. De intrat în Pământul Interior nu se mai poate, pentru că şi Atlanţii şi Lemurienii, care au supravieţuit ultimului mare război atomic, vor să iasă din PI la suprafaţă pe Pământ iar cei care vor să intre trebuie să negocieze, la schimb între îngeri şi demoni, cu cei care vor să iasă din PI. De plecat în Cosmosul demonizat, pe Lună, nu prea mai vrea nimeni acum, căci de vreo 50 de ani se cam ştie ce e pe acolo, după faţa nevăzută a Lunii, e Minunata doamnă a lunii arginti, pe numele ei adevărat Diana-Luna-Hecate, care stă în baldachinul ei la taifas cu Clara şi cu toate Dianele, Walkiriile şi Amazoanele rămase pe Pământ, şi care negociază şi ele, la schimb, între Amazoane, Iele şi Walkirii, cu ET-X-Y-Z!!!
   O soluţie reală pentru ieşirea din aceste cinci valuri de criză mondială, în care ne-au băgat, din neştiinţă oculta NWO, ar putea fi ştiinţa genetică, aplicată popoarelor prin injectarea a două tipuri de celule deodată, un fel de “tandem de celule telocite-stem”, marca savantului nostru român LMP, aspirant la premiul Nobel. Problema este cum să convingem popoarele să le injectăm (să-i vaccinăm) cu astfel de “celul-stem” în tandem, pentru că aceste “celule” au darul de a te vindeca de toate bolile şi de toate maladiile creaţiei şi poate chiar de aţi prelungi viaţa cu cel puţin două-trei generaţii, adică cu exact tot atâtea generaţii cu care se doreşte, de către forţele oculte, să scape de noi, prin aplicarea noului Codex Alimentarius, prin implanturile RFID şi alte opioide, droguri şi medicamente pe bază de GMO, fabricate în laboratoarele hibride de NWO şi ET-X-Y-Z. În concluzia, trebuie negociat între vii şi morţi, ceea ce nu-i deloc uşor azi, cânt trăim cu viii şi cu morţii electrici laolaltă, într-o lume care se arată a fi pe Pământ fără un Centru Coordonator iar în cer într-un război al focului stelar.
   Într-o analiză riguroasă asupra şanselor noastre de a intra în vizorul Responsabililor Pământului şi al Stăpânilor Lumii, ca jucători şi vizionări, cu şanse egale la nivelul universului social-planetar, dar şi cu şanse egale de a obţine premiul Nobel, savantul nostru român face următorul calcul matematic, citez din analiza Prof. Dr. LMP: “Vorbeam de şansă. Să vă dau nişte exemple. Căutând în informaţiile de care dispunem în momentul de faţă, am găsit următoarele cifre. După 1900, au trăit 15-20 de miliarde de oameni. Trebuie să mai luăm în calcul că premiul Nobel s-a acordat prima dată în 1901 şi până în 2012 inclusiv s-a decernat la 201 persoane. Şi-atunci, şansa de a obţine un premiu Nobel este 1 la 100 de milioane (15-20 de miliarde contra 200 de acordări), adică 1 la de cinci ori populaţia României. Aşadar, şansa îşi are rolul ei de jucător.”
   Distinsul nostru savant LMP uită însă cu premeditare să ne mai spună că, din 15-20 de miliarde de oameni câţi s-au născut şi au trăit în ultima sută de ani, trei sferturi au murit dintre ei – de ce oare întotdeuna trei sferturi a trebuit să moară şi doar un sfert să trăiască, asta nu mai aflăm de la savantul nostru jucător şi aspirant la premiul Nobel. Eu cred că există şi alte soluţii, mai umaniste, de a depăşi “limita Hayflick” şi a divide la infinit celulă umană, pentru a nu se mai degenera “nepoliticos”, sau, mă rog, pentru a mai trăi o viaţă, două sau trei vieţi, problema este cum să aplici aceste soluţii genetice la nivelul social-planetar. Presupun că aceste operaţii pe cord, pe creier, sau alte transplanturi de celule şi organe (sper să fie numai umane. Nu şi animale, Doamne fereşte!) au şi alte scopuri, de regulă politice, cu aspect demografic, pentru a avea permanent în control naşterile, reproducerile şi controlul populaţiei. Cam asta cred eu că e până la urmă scopul injectării acestor celule în “tandem telocit-stem”.
   Cât despre premiul Nobel, să fim serioşi, cam de mulţi ani nu se mai decernează pentru meritul şi contribuţia adevăratelor idealuri democratice şi valori universale, culturale şi ştiinţifice. Aflu, chiar azi, pe undele radio, că premiul Nobel pentru Pace a fost acordat anul acesta de Norvegia eorosceptică Uniunii Europene, înmânat personal celor trei lideri care conduc UE, şi anume preşedintele Consiliului Herman Van Rompuy, Comisiei Jose Manuel Barroso şi Parlamentului Martin Schuonlz, toţi trei antidemocraţi, care nu mai respectă regula de bază a democraţiei în Europa, aşa cum s-a întâmplat recent, anul acesta, la Referendumul din 29 iulie pentru demiterea preşedintelui României, când J.M.Barroso şi H.V. Rompuy, sprijiniţi de comisarul USA, P.Gordon, au intervenit în forţă în România, schimbând regula de bază a democraţiei, prin “Erată ilegală” dată de CCR care a invalidat Referendumul şi a reinstalat în funcţia supremă în stat pe T.Băsescu, după ce şapte milioane patru sute de mi de români, respectiv 78% din electori, au votat pentru demiterea preşedintelui. Iată cum, paradoxal, idealurile democratice şi pacea Europei şi poate şi a lumii se “apără” cu valori antidemocratice.
   A doua soluţie pentru ieşirea din aceste cinci valuri de criză în care ne-au aruncat Oculta mondială este să negociem, la schimb, cu NWO şi ET-X-Y-Z, respectiv G1 şi G2, aceste Generatoare electrice cu plasmă solară: Ei să accepte prin ONU o Constituţie Universală a Drepturilor Omului, prin care să ne asigurăm, în prima fază, o protecţie socială pentru toţi locuitorii planetei Pământ, iar noi să le construim Lor, în prima fază, aceste portaluri solare, apoi aparate de zbor discoidale, neconvenţionale, cu care să plece pe alte planete în călătorii exotice de iniţiere genetică în Culturi matrifocale paşnice cu Lumină caldă, cu aeronava “Virgin Galactic Space”, eventual, varianta VGS-II şi VGS-III, pe planeta Marte, pe Jupiter, pe Luna lui Saturn sau chiar într-o misiune specială pe planeta Venus. Problema acestor ET-X-Y-Z nu este acum să-i convingem de acest schimb, ci mai degrabă să acceptă noi să le dăm la schimb şi un milion de Fecioare lucrătoare-de-lumină şi vreo patru sute de mame de popoare, căci asta vor Ei odată cu plecarea lor (probabil, pe Marte), care s-ar putea să fie fără întoarcere. Dar lucrul acesta s-ar putea să ne coste mai scump decât toate tehnologiile şi ştiinţa genetică pe care le deţinem în acest moment, în două Chivote genetice, unul marca Adam-Eva, celălalt marca Cain-Abel.
   Bine ar fi ca bătălia finală să se dea pentru noul Chivot genetic. Aici, savantul nostru român, ar putea avea un rol Cheie în împlinirea unui mare destin al românilor, deşi pare suspectă intervenţia în sistem, pentru că în ultima ierarhie a priorităţilor savantului LMP ţara ocupă locul trei, după familie şi medicină românească. Cel puţin pentru noi românii, acum trebuie să recunosc că devin un pic cinic, ar fi o şansă mare pentru a deveni o parte dintre noi chiar nişte viitori Cârmuitori Eonici şi mesianici, care ne vom lupta până la urmă cu rivalii noştri evrei. Lupta va fi, desigur, inegală în osmoză celor două seminţii şi coduri genetice, respectiv codul “665” şi codul “666”, între îngerii solari şi demonii sublunari. Dar chiar şi aşa se poate negocia cu Venus şi Jupiter pentru “deblocarea mareică” a Lunii noastre, “blocată mareic” de Luna lui Saturn. Nu intru în detalii tehnice, despre felul cum Jupiter a aruncat-o pe Venus de pe orbita sa, iar Venus, care a fost cândva o lună a lui Jupiter, a trebuit să absoarbă apa şi aerul de pe Marte, dar sigur se poate negocia viitoarele poziţii geopolitice şi strategice, la nivel social-planetar şi galactic-universal, măcar până când se vor întoarce, din călătoria lor atemporală, opt milioane de Fii şi de Fiice al Soarelui uriaş, timp în care va fi linişte pe planeta Pământ, dar nu mult timp, ci doar până la apariţia “Ultimului soare negru, înainte de 2081. Ar fi totuşi un real câştig pentru noi şi pentru întreaga lume liberă.
   Fie ca bunul Dumnezeu şi Maica Domnului să ne ajute, prin Cârmuitorii Eonici, să facem ordine în lucruri şi fiinţe. Şi să rânduiască ierarhia priorităţile mai bine decât o facem noi, pentru că noi chiar nu ştim calea bună pe care să mergem, numai Dumnezeu ştie Calea, Adevărul şi Viaţa!
   Maica Domnului, Născătoare de Dumnezeu-Fecioară, Cea care ai împreunat pe Dumnezeu cu oamenii, Stăpâna îngerilor, bucuria celor necăjiţi şi ajutorul celor străini - Mijloceşte pentru noi la Domnul, Dumnezeul tău, pentru toată rămăşiţa aceasta, căci eram mulţi, dar am mai rămas numai un mic număr de oameni, cum ne vezi tu însuţi cu ochii tăi. Domnul Dumnezeul tău să ne arate drumul pe care trebuie să mergem şi să ne spună ce avem de făcut! Amin!
   Vă mulţumesc pentru interesul acordat operelor mele de sculptură şi acestor proiecte şi scrisori, pe care sper să-l pot merita în întregime sau măcar într-o oarecare măsură.
   Vă doresc cer înalt şi idealuri pe măsura Cerului Cristalin!
  Cu sinceritate şi admiraţie, Sandu-Milea Constantin

   PS: Legenda: Prinţesa X = creştinism (MM-MD + cele trei Diana D3 (Maria Magdalena, Maica Domnului, Diana-Luna-Hecate, Diana-Artemis-Bendis, Diana Sancta Potentisima) + islamism (F3 – Fatima) + new age & satanism (Lilith - Isis - Eurynomes – Mnemosynes - Artemis – Bendis), etc.

duminică, 9 decembrie 2012

Jurnal de Atelier II - Fragment din Scrisori de tranziţie din Mileniul III către Prinţesa X – Scrisoarea Nr.138


    Foto: Două Coloane infinite care sprijină cerul: Coloana Femeia – îngerul melancoliei  şi Coloana infinită (“Stâlpul Moştenirii”) în atelier, Braşov, 2007
   
    “Curăţă câmpul, ca să aibă loc să aterizeze îngerii”   
   ( Nichita Stănescu)
    “Începe un nou eon al Europei şi poate al lumii: eonul românesc. Dacă lumea noastră sinucigaşă, programată spre catastrofa umană şi ecologică de un duh rău care a ajuns stăpân peste planetă, mai are vreo şansă de a supravieţui, şi mai ales de a renaşte pentru un nou ciclu în mileniul ce vine, atunci această şansă se numeşte România! “
   ( Dan Zamfirescu - 1990)

   Pentru faptul că ni s-a ascuns de mii de ani Adevarul Creaţiei, drept alternativă la toate ideile şi credinţele religioase, ni s-a ascuns ce suntem de fapt solari în esenţă, ni s-a spus mereu că toţi suntem nişte fiinţe păcătoase ( prin păcatul originar şi păcatul antecedent), la care se adaugă şi Marea Ignoranţă în care încă mai suntem ţinuţi, aceste aşa zise supercivilizaţii intraterestre ( IL & SD) au reuşit să ne manipuleze inoculandu-ne în subconstientul colectiv că avem nevoie de un Mesia pentru a fi salvaţi. Da, avem nevoie de Eonul mesianic, avem nevoie de Cârmuitori Eonici, dar aceştia există în fiecare dintre noi, trebuie doar să-l descoperim singuri, în soarele din piept numit suflet.  Aici, în  propria noastră  Hologramă cosmică au reusit aceşti ET-X-Y-Z să ne manipuleze şi să ne aducă la starea actuală în care am ajuns... Zoharul are o explicaţie extrem de clară: Satan este tot ceea ce nu-i compatibil genetic cu zeii evreilor,  iar evrei sunt atât de  puţini... cu mult mai puţini decât cei declaraţi...
   Iniţial au fost doar 70 de evrei, din care nu se ştie câţi dintre Ei au făcut un salt cuantic, prin homozigotare şi simplitate genetică...se pare că ei au codul genetic “665” iar noi, românii, avem codul “666”, de aceea vor ei să vină aici la noi, în Grădina Maicii Domnului...Ei cred că sunt compatibili genetic cu noi…iar  noi ştim că suntem compatibil cu ştiinţa zeilor sapienţiali…Să vine, zic şi eu, însă trebuie să negociem serios cu ei, dacă vor să conveţuiască cu noi în această ţară verde, numită de toţi comentatorii antichităţii Terra Mirabilis, trebuie să negociem  în primul rând problema tehnologiilor înalte, de natură solară…In articolul “ România eternă, Israelul şi Gradina Maicii Domnului” am scris cum văd eu exodul evreilor în GMD…Intrebarea este: cum se va împăca Maica Domnului, care este evreică, cu Diana Sancta Potentisima, care este la noi, în Gradină, în Creasta Anilor, ca să nu mai spun cum se va împăca cu mai ştiu eu câte sute de Diane-Lune-Hecate, de Iele şi Walkirii, şi alte câteva milioane de amazoane care au fost arse şi sacrificate genetic în urmă cu 9500 de ani, în “Holocaustul Amazoanelor” de lemurience în războiul atomic între Atlanţi şi Lemurieni, care sunt gata pregătite acum să se arunce în luptă pentru a se răzbuna că li s-au închis pântecele atunci, care sunt pregătite acum să-şi  apere matricea şi  “Givotul genetic” din spaţiul nostru mioritic...Există o mare taină, în legătură cu oraşul sacru Atlantisul, nedezlegată pâna azi între aceste două mari civilizaţii, Atlanţii din Carpaţi şi Lemuria. Dar mai bine să nu intru în detalii tehnice…
   PS: Să sperăm că - după ce am fost odată păcăliţi electoral anul acesta, păcăliţi şi tranzacţionaţi politic de UE şi USA, vânaţi de comisarul american P.Gordon şi apoi vânduţi de preşedintele Consiliului Europei J.M.Barroso, prin “Erata ilegală” dată de CCR la Referendumul pentru demiterea preşedintelui T.Băsescu din 29 iulie - după alegerile din 9 decembrie 2012, nu vom ajunge tot noi, românii, cel mai oropsit popor din Europa, sacrificat genetic, dresat mereu cu pâine şi circ de Austeritate germană şi ţinuţi în curtea de rezervă a UE, pe axa Berlin-Moscova, apoi iarăşi vânduţi şi cumpăraţi la Târgul Oalelor Sparte în mijlocul Pieţei Universităţilor Lumii, pe axa Londra-Washington, şi în final conduşi din umbră de mereu aceeaşi specie de politicieni hibrizi şi corupţi, de o formă bizară de coconi tehnologici şi tehnocraţi, intraţi într-o formă tehnică de comă politică, la nivel mondial.
   Mergeţi la vot, dacă veţi accepta să mai fiţi conduşi încă patru ani de această specie bizară de coconi politici, hibridizaţi tehnologic în “lampa lui Lenin”şi intraţi într-o formă tehnică de comă politică, în aşa zisa “Republică Universală”. Cu oricine veţi vota, veţi fi conduşi acum exact ca o turmă mare de oi balcanice condusă de un guvern de lupi de stepă - condusă de data asta chiar în “transhumanţă” spre o altă “Fermă de Animale Rare Nereproductibile” - şi din aceste resturi de ARN-uri probabil că va mai rămâne din UE doar o mică turmă de Guverne de Lupi de stepă condusă din umbră de Guvernul Mondial ( prin sinagoga satanei G1 sau G2).
   Dragi prieteni, încercaţi să vă explicaţi cum funcţionează frica la români prin “efectul de turmă”: deşi se ştie că lupul dă ocoale turmei de oi, niciuna dintre ele nu vrea să se uite la lup, nimeni nu vrea să recunoască că acest “lup” este pregătit să atace turma de “oi”. Sau, inversănd termenii din mitologia noastră românească, să încercăm să auzim acum urletul Lupilor Daciei peste pustietăţile mioritice româneşti şi să ne întrebăm: unde ne sunt acum Lupoaicele noastre angelice şi apollinice, acele peste trei milioane de mame de popoare sacrificate genetic prin ţări străine, de peste 23 de ani? Şi cum să mai putem noi salvăm acum această ţară verde, condamnată la segregare şi la sclavie europeană, condamnată să rămână republică de 65 de ani, prin dezumanizare şi exterminare, mai întâi, prin Austeritatea germană aplicată românilor, apoi prin tot felul de scenarii politice de fărmiţare şi regionalizare forţată a ţării, cum se tot încearcă de ani de zile?
   Dragi români, singura soluţie de salvare a ţării şi de întregire a graniţelor ei dintru-început este schimbarea formei de guvernământ, prin trecerea de la forma de republică (comunistă şi post-comunistă ) la forma tradiţională de Monarhie constituţională şi aplicarea Constituţiei din 1923. Această formă de guvernământ se poate schimba în parlament, prin anularea actului de abdicare a regelui în 1947, care a fost ilegal, ilegitim şi nevalidat de parlamentul de atunci din lipsă de cvorum. 
   ( Legenda: Prinţesa X = creştinism (MM-MD + cele trei Diana D3 (Maria Magdalena, Maica Domnului, Diana-Luna-Hecate, Diana-Artemis-Bendis, Diana Sancta Potentisima) + islamism (F3 – Fatima) + new age & satanism (Lilith - Isis - Eurynomes – Mnemosynes - Artemis – Bendis), etc. )
   Vă multumesc pentru interesul acordat operelor mele de sculptură şi acestor proiecte şi scrisori, pe care sper să-l pot merita în întregime sau măcar într-o oarecare măsură.
   Vă doresc cer înalt şi idealuri pe măsura Cerului Cristalin!
  Cu sinceritate şi admiraţie, Sandu-Milea Constantin

vineri, 7 decembrie 2012

Jurnal de Atelier II - Fragment din Scrisori de tranziţie din Mileniul III către Prinţesa X – Scrisoarea Nr.139


   “Curăţă câmpul, ca să aibă loc să aterizeze îngerii”      ( Nichita Stănescu)
    
    Dragi prieteni, de pe facebook şi de pretutindeni,
   Eu  nu pot să admit, de exemplu, că principiul de funcţionare a undelor radio şi a energiei fără fir, precum telefonia mobilă, care are la bază proprietăţile de captare şi reflexie a undelor de radionuclizi ale inosferei din Centura Van Allen pe suprafaţa unui “sferoid” antigravitaţional, nu este aplicabil şi în cazul curentului electric fără fir. Omenirea se află, din neştiinţă, datorită cenzurii tehnologiilor, într-un tunel al timpului de 100 de ani, a cărui luminiţă se află  în chiar Turnul Wardenclyfe de transmisie de electricitate fără fire, construit de Nikolas Tesla în urmă cu 104 ani prin intermediul căruia urma să transmită energie electrică în mod gratuit în orice loc de pe planetă.
    Din nefericire, trăim într-un univers tehnologic care în mod sigur ne va elibera către nimic, pentru ca în final să putem vedem toţi, dar absolut toţi, că există printre noi o civilizaţie solară mai avansată cu 1500 de ani decât civilizaţia noastră. Această nouă civilizaţie solară a reuşit să domine dimensiunea Timp iar acum, în chiar clipa aceasta, se încearcă obţinerea controlului total asupra planetei Pământ şi asupra popoarelor (care au fost înghiţite în sfera de putere ocultă a Timpurilor Moderne), pentru a nu mai exista războaie atomice şi guvernări utopice, precum comunismul, nazismul şi capitalismul, care îşi au esenţa în “Paradisul prin distrugerea omenirii, prin genocid economic şi cultural, la nivel social-planetar.
   În 1910, Henri Coandă, la doar 24 de ani, facea primul salt vertical în aer, la Paris, cu primul său aparat de zbor discoidal. Tânărul inginer Radu Manicatide a fost martorul primei farfurii zburătoare. Pe youtube găsiţi filmul cu mărturia lui RM. Mult mai târziu, Coandă avea să descrie evenimentul astfel: “Nu mi-am dat de fel seama ce se petrece în jurul meu. Dar am ridicat capul şi am văzut că nu mai eram pe pământ. În acelaşi timp mi-au apărut zidurile Parisului – da, Parisul avea în acea vreme ziduri împrejmuitoare – zidurile cetăţii Paris, care veneau cu o viteză enormă asupra mea”.
   Daţi-mi voie să vă mărturisesc cu mâna pe soarele din piept numit suflet, că exact aceeaşi stare de zbor pe care a trăit-o Coandă atunci în 1910, am trăit-o şi eu în 1986, când am deschis “romboidul” din Coloana infinită a lui Brâncuşi, din “Stâlpul Moştenirii” până la urmă, pentru ca să elaborez, să proiectez, să desenez şi apoi să sculptez primul meu “zbor vertical”, prelungind Coloana infinită (al unui alt Brâncuşi rămas în ţară) de pe axa Pământului pe axa Cerului Cristalin. Atunci am realizat, practic, prima ieşire, conştientizată, din “spaţiul sublunar” în “spaţiul supralunar”. Mai ieşisem de câteva ori din “spaţiul sublunar” în 1983, dar starea aceea era o stare metafizică, de transă, realizată doar în mintea mea. Acum însă, în 1986, realizasem primul zbor fizic, expansionam prin Coloana infinită într-un aer de aur topit şi transparent, la început albastru-violet, apoi tot mai roşu-strălucitor, cu lumină caldă, cristalină, aveam controlul acelui “zbor vertical”, de pe axa Pământului pe axa Cerului Cristalin, dar nu aveam şi “cheia de contact” pentru oprire-pornire şi întoarcerea pe Pământ. (pentru lipsa acestei “chei de contact” am plătit scump, am scris ce am păţit în Scrisoarea nr. 142)
   Aşa am hotărât, în vremurile acelea tulburi prin care trecea ţara, să încep construcţia primei Coloane infinite, din lemn de stejar, pe care am numit-o “Coloana prizonierelor neantului divin”. Soarta a făcut ca, în 1990, încă din timpul construcţiei Coloanei, căci nu apucasem să şlefuiesc mai mult de jumătate din elemenţii-moduli, să vină  în atelier nişte italieni din Padova, care au văzut-o, le-a plăcut, şi tot atunci mi-au plătit-o pe loc, şi peste vreo două luni Coloana avea să plece în Italia, în Padova, dar nu înainte de a fotografia eu însumi  Coloană infinită, pe malul Mureşului în Arad, în cinci poziţii de expansiune, în data de 16 martie 1990, la 33 de ani de la trecerea în eternitate a lui Constantin Brâncuşi, şi la 36 de ani, vârsta pe care o aveam eu atunci.
   Acum să mă întorc la Henri Coandă. Iată ce afirma renumitul savant român în anul 1969: “Farfuria zburătoare eu am construit-o!” Această declaraţie “de paternitate” îi aparţine lui Henri Coandă şi a fost dată în faţa ziaristului Gh. Brătescu, în cadrul unui interviu pe care acesta i l-a luat savantului în 1969. În documentaţia anexată brevetului, Coandă aprecia că un astfel de vehicul, greu de o tonă, ar putea ajunge în trei secunde la o mie de metri înălţime. În plus, “Aerodina” putea să decoleze şi să aterizeze la punct fix, fără să ruleze pe o pistă construită special. Motiv pentru care Coandă însuşi era convins că: “Nu peste mult timp, întâiul avion discoidal va aduce răspuns la numeroase întrebări legate de viitorul aviaţiei”.
   Faptul că  nu avem astăzi  în circulaţie avioane discoidale, după 100 de ani de la descoperirea lor, este numai vina cenzurii şi a Responsabililor Pământului, care de peste o 100 de ani se ceartă cu Stăpânii Lumii, şi negociează, probabil, şi azi  în privinţa punerii în circulaţie a tehnologiilor solare. Se pare că, de vreo 30 de ani, au intervenit până la urmă nişte mesageri solari în sistemul universului social-planetar şi au ridicat într-un fel cenzura, în privinţa noilor tehnologii ultramoderne, iar acum evoluam într-o formă accelerată pentru a abandona economia de război permanent şi pentru a o transforma într-o economie sustenabilă. Întreg Universul este conştiinţă în expansiune infinită şi este firesc ca şi conştiinţa umană să se dezvolte  pentru a intra în sfera universului galactic-universal, pentru a relaţiona în mod deschis cu alte specii de extratereştri solari care au în control expansiunea planetei Pământ..
   Exista însă o normă  primordială, o Lege a Universului, care spune că nu se intervine în evoluţia unei civilizaţii de pe altă planetă. Dar în foarte puţin timp omul va trebui să învăţe singur să folosească teleportarea cuantică. Mai concret, va trebui să învăţam toţi teleportarea fotonică cu 12 feluri de laseri biofotonici, ca să putem să scoatem energie solară din spaţiul cosmic. În acest moment, primul pas important este înfiinţarea primului Institut Internaţional de Bioluminiscenţă, la noi în ţară. Încă puţin timp vom mai sta în era de tranziţie lunară, timp în care trebuie să se decidă fiecare dintre noi, care mergem către o tranziţie solară, către o evoluţie naturală în ştiinţa viului, prin cunoaşterea celor 12 feluri de laseri biofotonici, cu aplicaţii în universul Artei-transformării, şi care vor rămâne în spaţiul sublunar, supus corupţiei, care vor intra, probabil, în Pământul Interior.
   Eu sunt de mult convins  că există extratereştri benefici pe Pământ, care acţionează după Legea Universului, şi anume se amestecă în viaţa oamenilor şi intervin atunci când fac mari greşeli ori accidente şi trebuiesc salvaţi. Sau se amestecă în treburile interne ale Stăpânilor Lumii care se ceartă cu Responsabilii Pământului, pentru schimbarea tehnologiilor şi pentru a rândui supremaţia puterilor în statele lumii. Dar mai ales, se amestecă atunci când este absolut necesar, adică atunci când, spre exemplu, pericolul nuclear este iminent, trimit Raza Cosmică (care funcţionează cu cele 12 laseri biofotonici) pentru neutralizarea bombelor atomice şi a armelor scalare care funcţionează cu tehnologia haarp.
    Există oameni solari, care au descoperit singuri, pe socoteala lor, că fiecare dintre noi deţinem de fapt o particolă sau un mănunchi de raze din această Rază Cosmică, o scânteie divină de suflet până la urmă, parte din sufletul lui Dumnezeu, şi tocmai această scânteie face ca să se dărâme tot acest eşafodaj al manipulării la care suntem supuşi de la naştere în această lume. Există, totodată, oameni care nu mai deţin această scânteie divină, ca parte din sufletul lui Dumnezeu, care trăiesc doar în “spaţiul sublunar”, supuşi permanent corupţiei, aceştia nici măcar nu mai pot azi să gândească la o soluţie pentru a contracara acţiunile criminale de genocid economic şi cultural, planificat pe care Cabala le pune acum în aplicare în fiecare stat.
   Mai mult, aceşti oameni care trăiesc doar în “spaţiul sublunar, sub influenţa nefastă a Rezelor de Lună, au devenit nişte conducători malefici, care dispun de mult timp de anumite portaluri energetice lunare (“stargate”) care le permit să plece oricând de pe Pământ pe faţa nevăzută a lunii, teleportîndu-se instantaneu de pe Pământ pe Lună şi de pe Lună în alte locuri din Univers, de exemplu, pe Venus sau pe Marte, dar pe Jupiter sau pe Sfântul Soare nu au acces. Există însă în acelaşi timp Cârmuitori Eonici, care vin din alt sistem solar prin alte portaluri energetice solare, şi care aparţin de o rasă de ET care au monitorizat Pământul de mii de ani. Unul din aceste portaluri energetice solare ar putea fi, după ştiinţa mea, chiar această “Stea arzătoare cu opt raze”.
   Ca să înţelegem mai bine semnificaţia acestor două portaluri energetice şi spaţii esenţiale, bunăoară, spaţiul sublunar şi spaţiul supralunar, marii poeţi romantici, care au iubit fără măsură lumea aceasta, au ilustrat prin versuri cât se poate de evident acest lucru. În poezia Demonism, scrisă în 1872, Mihai Eminescu are viziunea acestor portaluri energetice şi spaţii cosmice, galactice şi extragalactice:
    “O raclă mare-i lumea. Stelele-s cuie / Bătute-n ea şi soarele-i fereastra / La temniţa vieţii. Prin el trece / Lumina frântă numai dintr-o lume, / Unde în loc de aer e un aur, / Topit şi transparent, mirositor / Şi cald. “... Nu credeţi cum că luna-i lună. Este / Fereastra cărui ziua-i zicem soare.”
    Sau, tot Eminescu, în poezia “Mortua Est!” ( 1871) vede prelata nesfârşită a cerului spartă şi eliberarea noastră din universul tehnologic către nimic:  “Se poate că bolta de sus să se spargă / Să cadă nimicul cu noaptea lui largă / Să văd cerul negru că lumile-şi cerne / Că prăzi trecătoare a morţii eterne...”
   Un alt poet solar, mai aproape de noi ( 1932-1983), vede cele cinci cicluri de existenţă umană, parcurse în cinci ere de tranziţie, pe care le ilustrează atât de frumos în poezia sa:
   Vine o vreme când mor caii. /  Vine o vreme când se-nvechesc maşinile. / Vine o vreme când plouă rece şi toate femeile poartă capul tău şi rochiile tale. /
Vine şi o pasăre mare, albă, care ouă pe cer luna."  (Nichita Stănescu)
  Sau: “Vine soarele uriaş, mamă, vine victoria sufletului meu asupra nevoinţei de a fi a naturii...” (din volumul “Eu vă iubesc pe toţi” (1982) de Dan David)
   …De aceea, spuneam, că atunci când  vine Soarele uriaş, vine şi Noaptea de 72 de ore de întuneric beznă, ca să ne ardă  generatoarele astea lunare, stelleratoare şi contorsionate, şi să  ne întrerupă  curentul electric şi toate comunicaţiile de pe Pământ, iar noi dacă rămânem în minte... în mintea care cunoaşte frica - frica de moarte prin “uciderea soarelui” prin “moarte integrală” sau prin “uciderea lunii” prin “deblocare mareică” -  nu vom scăpa...şi în mod sigur nu vom parcurge Marea Trecere din universul tehnologic - care ne va elibera în mod sigur către nimic – în universul Artei-transformării, în evoluţia naturală a ştiinţei viului, cu 12 feluri de laseri biofotonici, care vor funcţiona cu Lumină Caldă, şi care va înlocui toate acele sisteme moarte şi reci care ne guvernează de peste 100 de ani.
   Dacă vine Îngerul negru din Cosmosul demonizat şi ne trage cortina asta neagră şi nocturnă şi plină de găuri concentrice…şi roasă toată de molii acum şi de toate păcatele noastre originare şi antecedente…şi dacă trece şi Îngerul Alb, mai strălucitor la vedere decât lumina ce întrece toate luminile, şi ne trage prelata nesfârşita a cerului desfăşurată acum în toate sensurile posibile, în mod sigur 90% dintre noi nu suntem  pregătiţi să parcurgem Marea Trecere spre Staţia finală – Sfântul Soare – întru Înălţarea-Împlinirea şi Împăraţia sufletelor de lumină fără de sfârşit… Nu suntem pregătiţi pentru că, cu mintea noastră de acum, nu putem trece  printr-o stare modificată a conştiinţei (SMC), apoi  printr-o experienţă la limita morţii (ELM), şi în final  printr-o experienţă în afara corpului (EAC).
     Dragi prieteni, încercaţi să ieşiţi singuri din mintea voastră de acum...ca să puteţi experimenta şi intra în starea modificată a conştiinţei solare şi a conştiinţei lunare...dar ca să intraţi în această stare de conştiinţă extinsă, trebuie să învăţaţi mai întâi cum să muriţi “solar” şi “lunar”, cât sunteţi în viaţă. Căci nu poţi să mergi prin  “forma de foc a adevăratei ape”, sau să înveţi “teleportarea fotonică” cu 12 laseri biofotonici, dacă eşti în mintea care cunoaşte frica de cele două morţi despre care am vorbit mai sus.
   Suntem creaţi aici pe pământ pentru ai ajuta pe cât mai mulţi oameni să parcurgă Marea Trecere...Învăţaţi să muriţi, să opriţi şi să porniţi rotiţa “ying and yang”, ca să puteţi să ieşiţi mai întâi din Cosmosul demonizat, supus corupţiei, apoi să intraţi  în Marea Roată a Cosmosului solar, în Centrul Ei, cât sunteţi acum în viaţă, acolo este un Eon primordial prin care puteţi opri acest “ying and yang” şi atunci veţi putea părăsi corpul fizic şi ieşind în afara cercului veţi putea călătorii atemporal, prin teleportare fotonică, oriunde doriţi în spaţiu, şi în orice timp...alegerea este la voi, dar nu în mintea voastră, ci chiar în soarele din piept numit suflet.
    Învăţaţi să trăiţi solar, ca Unu în Centrul “Stelei arzătoare cu opt raze”, şi ca o “Stea” în Centrul universului social-planetar şi galactic-universal, pe un “sferoid” antigravitaţional!
   Oameni buni, nu mai încercaţi să depăşiţi viteza luminii cu minte care cunoaşte frica de moarte, nu o puteţi face decât cu soarele din piept numit suflet, conectat prin “Coloana soarelui de vis” la Troiţa - RSB prin “Steaua arzătoare cu opt raze”, de deasupra capului. Procesaţi această Stea şi jucaţi-vă cu “sferoidul” Ei antigravitaţional -  spre binele vostru şi în sănătate celulei din familia Domniilor Voastre!
   Când în Big - Bang-ul ADN-ului vostru primordial - acea genă solară explodează în voi la o distanţă pe care mintea voastră încă nu o poate percepe şi măsura cu masura şi ordinul divin de 8 la puterea 64 de Stele arzătoare cu opt raze, atunci când inima voastră nu-i poate simţii lumina ei caldă, şi atunci cânt urechea voastră nu o mai poate auzi cum cântă din chimvale şi alăute în sunte de timpane cu 64 de Octave, tot atunci se petrece o implozie a AND-ului care se întoarce în voi printr-o  genă blestemată, cu măsura şi ordinul Big-bang-ului lui A. Einstein de 10 la puterea 60 de raze lunare, în 62 de Octave…şi de accea muriţi…ca nişte bestii…şi de acceea sunteţi morţi electrici şi ajungeţi ca nişte coconi tehnologici, intraţi într-o formă tehnică de comă, cum sunteţi acum, în chiar clipa aceasta.
   Mergeţi în particola solară, în mănunchiul Razei Cosmice cu 12 laseri biofotonci a “Stelei arzătoare cu opt raze”... acolo, unde “ying and yang” se învârt în armonie deplină în Marea Roată, învăţaţi să muriţi şi să ieşiţi în afara cercului, numai aşa vă veţi da seama de acest dublu fenomen cosmic şi veţi reintra în Marele Cerc al Universului, dar să nu vă opriţi decât în centrul roţii, şi tot intraţi-ieşiţi...intraţi-ieşiţi…prin explozia şi implozia ADN-ului primordial al creaţiei ce se perpetuează prin codul vostru genetic. După această etapă, ieşiţi din materie, din forma de coconi tehnologici în stare tehnică de comă, ieşiţi din gândire materialistă şi din toate sistemele moarte şi reci…şi deveniţi Cârmuitori Eonici şi Observatori- veşnici solari.
   Dragi prieteni, lumea de azi s-a scindat în două mari tabere. Acum, după 12 ani de la spargerea dublului lanţ genetic, chiar nu mai avem timp pentru comunicări clasice între noi, pentru că  90% din omenire va continua, probabil, să comunice doar prin Cosmosul demonizat în spaţiul sublunar, supus corupţiei, în explozia şi implozia AND-ului uman de ordinul şi mărimea 10 la puterea 60, în sunete de timpane cu 62 de Octave…Iar restul de doar 10% din omenire vă comunica telepatic prin acest “sferoid” antigravitaţional, care oscileză din spaţiul galactic în spaţiul extragalactic… Da, vom comunica telepatic prin inducţia magneto-sferică a AND-ului primordial al creaţiei de ordinul şi mărimea 8 la puterea 64 de Stele arzătoare cu opt raze, în sunete de chimvale şi alăute, cu 64 de Octave, într-o uriaşă Simfonie a Durerii şi Fericirii umane…În limbaj tehnic şi artistic, aceasta  înseamna că nu vom mai putem comunica între noi, nici măcar ca nişte note muzicale, în stringuri şi corzi, până ce nu vom scoate definitiv ştiinţa din relativitate, religia şi armata de sub tutela statului şi cultura din subordinea lumii materiale. Pentru cine are urechi să audă şi ochi să vadă.
    Cum voi nu aţi avut timp până acum pentru Tatăl vostru, timp de peste două mii de ani de când Mama voastră s-a împreunat cu Dumnezeu prin puterea Îngerilor, nici Dumnezeu, plecat de mult în călătoria lui atemporală, nu mai are acum timp pentru voi…Sunaţi-l acum pe Dumnezeu vostru, eventual, pe I-fonul telepatic din Cerul Cristalin...ca să vedeţi ce zei sapienţiali v-a ţinut în palme soarele din piepturile voastre numit suflet...şi ce Mărie Magdalena, cu altă pălărie, din Dinastia Merovingienilor, în combinaţie cu vreo 70 de Diane-Lune-Hecate ne-a  finanţat nouă “Comunismul femeilor” din Republica Universala a lui Platon din Grecia antică…şi care, după cum vedeţi, încă ne mai “finanţează nerambursabil” Capitalismul nostru sălbatic…de cumetrie rusească şi de botez prin “tăierea moţului angelic” de Austeritatea germană, după “vestita” integrarea a României în UE, în Anul de graţie 2007, pe axa Londra-Washington, şi în anul de “disgraţie politică” 2012, pe axa Berlin-Moscova!
    Nah! Că după ce mi-au mâncat sufletul toată viaţa şi toată moarte, şi mi-au stors tot talentul de artă lungă şi viaţă grea, în cele 57 de călătorii gratuite petrecute în jurul soarelui, aceste dihănii-lune şi hecate, angelice şi demonice, încă mai am complimente pentru Mama Ielelor voastre de Walkirii, să o ridic la rangul de Mare Zeiţă a Morţilor ce locuieşte în morminte, despre care se spune că îşi ucide iubiţii cu lumina ascunsă din ochii ei...Da, îşi ucide cu sânge rece pe chiar  proprii ei copii, cu flacăra neagră din praf de lună verde-albastră, şi cu scântei din bateriile lunare din “lampa lui Lenin”, care încă mai pâlpie  în fitilul lui Karl Popper, prin aşa zisa “Societate deschisă şi noii ei duşmani”...din FDSC & GDS & ICR, toţi, unul şi unul, duşmani de clasă, de rasă şi de castă, conduşi de filantropul ET-X-Y-Z, marka G.Soros.
    Dragii mei prieteni, cum eu nu m-am lăsat ucis de femeia care naşte una din cealaltă acelaşi copil..., nici voi să nu vă lasaţi ucişi de aceeaşi femeie…aveţi grijă de maşinuţile voastre biologice, căci atunci când  vine din Cosmosul demonizat  în inspecţie tehnică pe planeta Pământ un ET –X-Y-Z, însoţit întotdeauna de un ying and yang, care nu ştie să facă alte “maşinuţe biologice”, dar în schimb ştie să vă recicleze maşinuţele, să vă spargă cubuleţele AND-ului primordial, şi să vă fure vouă bateriile, ca să  rămâneţi doar cu bateriile lunare, nu şi cu cele solare, atunci în mod sigur veţi rămâne doar în spaţiul sublunar, supus corupţiei…atunci, spuneam, în mod sigur mă veţi căuta ca să vă încărcaţi bateriile solare, dar mă tem că va fi prea târziu…căci eu voi fi plecat de mult în alt sistem solar, de unde am venit în lumea voastră, ca să vă arăt lumea care nu se vede, căci cea care se vede e trecătoare…am venit, spuneam, să pun în voi scânteia şi sâmânţa Artei-transformării…a transformării Primului Principiu din care s-au ivit în copilăria umanităţii cei trei eoni distincţi, primordiali: existenţa, forma şi beatitudinea!
   PS: Cea mai mare farsă pe care Dumnezeu i-a întins-o Diavolului a fost căsătoria şi preoţimea, două sacramente pe care Dumnezeu le-a rezervat domeniului social-planetar, sperând că, singure, căsătoria şi preoţimea, pot schimba societatea; celelalte cinci, din cele şapte sacramente, păstrându-le încă în secret pănă azi. Dar nici Diavolul nu s-a lăsat mai prejos şi i-a răspuns lui Dumnezeu cu aceeaşi monedă: a scos pe piaţă mondială banul, drept târfă universală, cum bine l-a numit William Shekespeare…a scos pe piaţă dolarul, care a băgat în eclipsă nu numai cele cinci sacramente care au mai rămas, ba chiar a reuşit să cumpere cu bani multe indulgenţe şi printre ele, probabil, şi vreo trei sacramente.
    Aşa încât, rămânând acum Dumnezeu cu doar două sfinte sacramente, se cuvine să facem un compromis din ambele tabere: Diavolul să scoată definitiv banul - “târfa universală” - de pe piaţa mondială (ceea ce se pare că se şi întâmplă acum), iar bunul Dumnezeu să ne revele măcar unul din cele două sacramente sfinte. Unul să rămână sacru, de nepătruns de nici un muritor de rând  din spaţiul sublunar, iar cel revelat să-l dea bunul Dumnezeu la schimb Stăpânilor Lumii, care negociează acum la greu cu Responsabilii Pământului pentru a-i mai lăsa să guverneze lumea o vreme, măcar până în 2081, să stăpănească  prin Guvernul lor Mondial (G1 şi G2) peste cele două sisteme politice: comunismul şi capitalismul.
   Să stăpânească, zic şi eu, prin Monarhie constituţională, nu printr-o egalitate neghioabă, aşa cum a fost în comunismul “Republicii Universale”, prin falsa revoluţie tehnico-stiinţifică de o sută de ani, sau cum stăpânesc acum în capitalismul sălbatic de cumetreie, cu Capitalul lui Marx extins şi globallizat, unde bunăstarea materială presupune pentru uni o contra-valoare de 100 euro pe lună, iar pentru alţii 1.000.000 euro pe lună. Să stăpânească prin Monarhie constituţională şi să  guverneze nu să domnească. Să guverneze cu ştiinţa universului Artei-transformării ! A transformării Primului Principiu din care s-au ivit în  copilăria umanităţii cei trei eoni disticţi, promordiali: existenţa, forma şi beatitidinea.
   PS: De ce Prinţesa Joponiei Kaoru Nakamaru este convinsă că începând cu 22 decembrie 2012 vor fi 3 zile de ascensiune a acestui Pământ în cea de-a cincea dimensiune iar celelalte femei nu cred? Părerea mea: pentru că Principesa Japoniei este de origine solară iar restul de femei, în proporţie de 90%,  sunt de origine lunară. Acum să vedem de ce  90%  din europence nu cred  în ascensiunea Pământului în cea de-a cincea dimensiune? Răspunsul  meu este următorul: Toate cosmogoniile spun ca femeile vin de pe planeta Venus. Însă, există o teorie astronomică care ne spune că planeta Venus a fost cândva o lună aruncată de către planeta Jupiter, aruncată din gelozie, din cearta lui Jupiter cu Luna lui Saturn (Luna lui Saturn care este de fapt chiar luna care ne-a “blocat mareic”  luna noastră de pe Pământ); deci, spuneam, Venus a fost aruncată  nu de prea mult timp, ci doar de vreo 10.000 de ani.   Mai concret, în anul 9500 î.Hr. fragmente din supernava Vela au intrat în sistemul nostru solar şi au distrus ecologia de pe Marte. Marţienii, cu vreo 1500 de ani mai avansaţi decât noi, s-au refugiat o parte dintre ei pe Luna iar altă parte în  Pământul Interior. Există mărturia astronautului Buzz Aldrin că i-au văzut în 1969 pe aceşti marţieni în misiunea lui pe Lună cu Apollo XI. Deci, spuneam că în timp ce capricioasa Lună traversa sistemul nostru galactic, geloasă fiind pe planeta Marte, apa şi aerul de pe Marte au fost absorbite de catre Venus. În acest timp, o planeta misterioasă dintre Marte şi Jupiter s-a dezintegrat pentru ca să creeze Centura de asteroizi, şi probabil şi a cincea bandă din Centura fotonică. Tot  atunci, au avut loc schimbări geografice de “terraformatare” a planetei Pământ. Astfel, în urma războiului atomic dintre lemurieni şi atlanţi, după ce o parte din atlanţi şi atlantide au fost arşi de lemurieni în “Holocaustul Amazoanelor”, Atlantida ( o colonie extraterestră), împreună cu celebrul oraş sacru Atlantisul, s-a scufundat în Oceanul Atlantic, din acest război atomic au mai supraveţuit doar 1% din populaţia celor două civilizaţii ultravansate, Lemuria şi Atlantida. Iată cum s-a întâmplat toate aceste cataclisme, pentru că plimbăreaţa lună vensiancă a interferat cu fregvenţa fundamentală de rezonanţă  magnetică  de pe Marte, Pământ şi alte planete; deci a interferat cu rezonanţa magnetică de mărimea şi ordinul  10 la puterea 60, în sunete de timpane cu doar 62 de Octave. Iar Principesa Japoniei interferează cu fregvenţa fundamentala de rezonanţă şi cu armonicele solare, de mărimea şi ordinul divin de 8 la puterea 64  de “Stele arzătoare cu opt raze”, în armonii de “chimvale şi alăute” cu 64 de Octave. Aşa încât nici nu ar trebui să ne mai mirăm de ce Pământul e plin acum cu Diane-Lune-Hecate, care nu mai cred acum în ascensiunea Pământului şi în acest fenomen cosmic de aliniere a planetelor din sistemul nostru galactic, în consonanţă, sau dacă vreţi, în sintonie, cu Soarele uriaş din Pleiade. Sunt multe de spus despre aceste Diane-Lune-Hecate care nu rezonează cu fregvenţa Modonna Inteligenţa Eurynomes...Cele mai mari păcate ale acestor Diane-Lune-Hecate vin din chiar “comunismul femeilor” din Republica lui Platon din Grecia antică.  Este totuşi interesant faptul că în România există grupuri de femei de conştiinţă solară care interferează cu o fregvenţă aflată în centru galaxiei noastre.
    Despre planeta Jupiter: este de doua ori si jumatate mai masiv decât toate celelalte planete la un loc. Din cauza masei lui uriase, a gravitatiei uriase, si a pozitiei sale între pamânt si norii de comete care înconjura sistemul solar, Jupiter fie atrage cometele (prin gravitatie) pâna când acestea se ciocnesc de el, asa cum s-a întâmplat în iulie 1994 sau, mai adesea, le deviaza (tot prin gravitatie) în afara sistemului solar. Daca nu ar fi existat Jupiter, noi nu am fi în apropiere de staţia finală - Sfântul Soare - pentru a studia originea sistemului solar.

   Legenda: Prinţesa X = creştinism (MM-MD + cele trei Diana D3 (Maria Magdalena, Maica Domnului, Diana-Luna-Hecate, Diana-Artemis-Bendis, Diana Sancta Potentisima) + islamism (F3 – Fatima) + new age & satanism (Lilith - Isis - Eurynomes – Mnemosynes - Artemis – Bendis), etc.

   Vă multumesc pentru interesul acordat operelor mele de sculptură şi acestor proiecte şi scrisori, pe care sper să-l pot merita în întregime sau măcar într-o oarecare măsură.
   Vă doresc cer înalt şi idealuri pe măsura Cerului Cristalin!
   Aşa să ne ajute Dumnezeu!
  Cu sinceritate şi admiraţie, Sandu-Milea Constantin