Scrisoare de intenţie"Omenirea este un amestec ciudat de sori şi pietre de o varietate atât de infinită încât nu mai ştim unde un om încetează să mai fie piatra şi devine soare. Nu ştim nici măcar dacă sorii au fost creaţi pentru nevoia pietrelor de a fi încălzite sau pietrele pentru nevoia sorilor de a răspândi căldură. Ştim numai că, sori ori pietre, suntem cu toţii fără rost în lume de îndată ce rămânem unii fără ceilalţi." (Panait Istrate)

Stimată doamnă, stimate domnule, dragi prieteni,

O Zi bună să vă dea Dumnezeu, cer înalt şi idealuri pe măsura Cerului Cristalin!

ARTA-TRANSFORMĂRII este felul lui Dumnezeu de a se descoperii omului, în jocul Lui cu cerul şi cu oamenii, şi Primul Principiu din care s-au ivit în copilăria umanităţii cei trei eoni distincţi primordiali: Existenţa-Forma-Beatitudinea (PP-EFB). Aceasta este de altfel prima triadă, care poate fi transformată în următoarele triade: materie-energie-informaţie; creaţie-procreaţie-casă; sănătate-dragoste-bani. Căci acestea sunt cele trei fericiri. Şi în toate trei există Dumnezeu.
PUTEREA DE REZONANŢĂ a artei de a trăi şi a iubi nu poate dobândi viaţă publică fără susţinerea unor admirabili prieteni, care să-şi apropie darul lor într-o aspiraţie unică: aceea ca VALORILE UNIVERSALE ale religiei, artei şi ştiinţei româneşti şi europene să vibreze cu demnitate în lume, în armonie deplină cu OAMENII, Cerul Cristalin şi DUMNEZEU.
Simbolic, pentru a apăra VALORILE UMANE - IUBIREA, VISUL, ARTA, PACEA, LIBERTATEA, DREPTATEA şi ADEVĂRUL CREAŢIEI - vă solicit un sprijin financiar pentru a crea şi dezvolta o platformă online, site “TERRA MIRABILIS HABITAT – Comunitate autosustenabilă – PROCESSIO PER CONVERSIO – Ediţie Solară – Prietenii aurice şi proteice în artă şi ştiinţă”, în cadrul căreia să publicăm împreună la o Editură Virtuală o serie de articole şi cărţi cu tematica mai sus amintită, printre acestea cartea “semnal” – “Agonia Uniunii Europene – O sută de ani sub sabia psihotronică” (360 de pagini în trei volume ilustrate cu imagini din sculpturile lui CSM) Primul volum este deja publicat, începând cu 9 decembrie 2013, pe revista Confluenţe literare, în opt “Scrisori de tranziţie din Mileniul III către Prinţesa X”. Iar următoarele două volume urmează să le public, în coautorat, sau chiar cvadriautorat, semnate de mai mulţi colaboratori şi prieteni ai Artei-transformării PP-EFB.
Dacă am văzut că de şapte ani criza financiară mondială nu încetează, ba chiar se amplifică, ca la comunişti, în “cincinale”, am decis ca începând cu data de 19 februarie 2015 să trec pe blog contul meu în lei şi în valută.
La urma urmei, conştiinţa şi recunoaşterea valorilor sunt pietrele de temeile pentru fiecare familie, comunitate şi naţiune, fără de care omenirea nu poate supraveţui.
Vă mulţumesc pentru interesul acordat acestui proiect cultural european pe care sper să-l pot merita în întregime sau măcar într-o oarecare măsură.
Cu prietenie şi admiraţie, al dumneavoastră Constantin Sandu Milea
Tel: 0744994454

Cont curent la Banca Română de Dezvoltare BRD Grupe Societe Generale, pe numele Sandu-Milea Constantin: în lei: RO58BRDE080SV45322990800; şi euro în valută: RO16BRDE080SV36875130800

duminică, 17 februarie 2013

Jurnal de Atelier I – Fragment din 144 de Scrisori de tranziţie din Mileniul III către Prinţesa X – Scrisoarea nr.76. Ce ar trebui să ne îngrijoreze pe toţi pământenii?


    Foto: Două Coloane infinite care sprijină cerul
  
     Dragi prieteni,
   Doamnelor, domnişoarelor şi domnilor, pământeni şi nepământeni, internauţi crepusculari de pretutindeni şi de oriunde vă aflaţi la orizontul misterului, celor care doriţi acum să vă explicaţi un mister prin intermediul altui mister, iar atunci când căutaţi ceva găsiţi mereu altceva – vă cer acum Domniilor Voastre să încercaţi să răspundeţi fiecare la această întrebare fundamentală, contemplând lumea din afara ei şi în acelaşi timp aflându-vă în ea. Procedând astfel, prin fenomenul dublei-distanţări de lumea cotidiană şi de noi înşine, şi găsind fiecare dintre dumneavoastră 10-15 răspunsuri la întrebărea generică din acest articol (eu voi încerca să formulez mai jos doar 16 răspunsuri posibile), veţi constata că toţi trăim de fapt înlănţuiţi şi dependenţi de reţele tehnologice, că odată cunoscute aceste reţele şi mecanisme, depindem în egală măsură uni de alţii şi toţi laolaltă de un singur angrenaj diabolic.

   Dar poate că cel mai straniu lucru este faptul că odată pus în mişcare angrenajul, această reţea tehnologică aflată la nivelul de comadă informaţional-energetic devine o forţă uriaşă, un fel de creier uriaş externalizat undeva în afara lumii (cabaliştii numesc acest creier uriaş “cărarea numelor pierdute”); un creier care nu mai poate fi controlat, dar care, în schimb, îţi poate controla raţiunea şi, mai grav, sentimentele şi gândirea ta. Astfel, constaţi că spaţiul şi timpul şi chiar şi materia din jurul tău îşi schimbă neîncetat starea şi dimensiunile, se comprimă sau se dilată; la fel se întâmplă cu cerul şi cu idealurile tale, se schimbă sau se pierd de la un an la altul, ele devin totul sau nimic, călcate în picioare de semenii tăi sau înălţate la cer. Pentru ca, în final, să îţi dai seama că nu eşti altceva decât o existenţă în contratimp, un om singur, faţă în faţă cu adversitatea, o tentaţie a neorealismului.
  
   M-am întrebat adeseori: de ce sunt eu atât de singur? Şi cum am ajuns să trăiesc, practic, de când mă ştiu, în afara sistemului? Răspunsul meu începe să se contureze tot mai clar: este mult mai bine să avem o implozie interioară cunoscându-ţi propriul tău suflet (ADN-ul) decât să avem o explozie exterioară înpingând astfel omenirea la război, în groapa mizeriei comune, aşa cum se întâmplă acum. Exploziile sunt distructive. Imploziile sunt creative. Acesta este Primul Principiu creator al universului. Am înţeles lucrul acesta de mult, în clipa când mi-am dat seama că ştiinţa nu o bagi în om ci o scoţi din om.

   Navigând pe internet, prin acest labirynt al cunoaşterii, se poate spune că totul se stinge şi se aprinde în noi cu măsura Cerului Cristalin. Un Cer ce se naşte, creşte şi moare în fiecare dintre noi la orizontul misterul, atingând punctul terminus al cunoaşterii lui Dumnezeu. Aici este vorba în mod sigur de “a doua moarte” – moartea spirituală - de un “pământ nou” şi un “cer nou”, care potrivit afirmaţiei lui Dante Alighieri din Divina Comedie se află în “mintea divină”. Acest Cer Cristalin este reprezentat în Renaşterea italiană prin nişte “verigi succesive” ale fiinţei care se urcă la cer şi coboară din cer pe o “scară creaturală” cu şapte trepte, într-o procesiune de reconversie a sufletului în expansiune infinită. Gradele procesiunii pe această “scară creaturală” sunt următoarele: Neantul Divin, Dumnezeu, Intelectul angelic sau “Coloana soarelui de vis”, Raţiunea, Sufletul, Natura-mamă şi Trupul. În sculptura monumentală “Coloana Femeia-îngerul melancoliei” am încercat să reprezint simbolic aceste “verigi succesive” ale fiinţei în expansiune infinită.

   Când pun întrebarea în titlul articolului de azi, întrebare de altfel legitimă şi obligatorie pentru noi toţi: “Ce ar trebui să ne îngrijoreze pe toţi pământenii?” -  mă refer desigur la acei oameni care au conştiinţa că trăim toţi înlănţuiţi într-un singur Sat planetar, şi vor să devină cu adevărat oameni liberi, cetăţeni care odinioară formau cetatea şi participau toţi prin asociere la autoritatea suverană. Iar când pun întrebarea “ce ar trebui să ne îngrijoreze”, mă refer la faptul că trăim acum toţi sub spectrul unui univers tehnologic care ne va elibera pe toţi către nimic. Căci universul tehnologic, aşa cum este de exemplu universul Computer, conectat la generatoarele electrice cu fir, prin “lampa lui Lenin”, în mod sigur ne va elibera către nimic. Voi încerca să explic acest lucru într-o foarte scurtă istorie.

   Arta de a trăi fericiţi, şi implicit de a guverna o familie europeană, un popor sau 27 de state unite în Europa, constă în capacitatea fiecăruia de a trăi viaţa celuilalt, prin recunoaşterea valorilor culturale, naţionale şi universale ale fiecărui popor. Conştiinţa, recunoaşterea valorilor universale şi capacitatea fiecăruia de a trăi viaţa celuilalt sunt pietrele de temelie pentru fiecare popor şi pentru orice edificiu social-planetar. Din neştiinţă, însă, trăim într-o lume în care banul, câştigul, profitul, au ajuns să facă legea împotriva omului şi împotriva naturii.

    “În general, arta de a guverna popoarele constă în capacitatea de a lua bani de la o parte din cetăţeni, pentru a o da altora”, afirma în secolul al XVII-lea ateistul Voltaire.
Nu capacitatea de a lua banii de la uni şi ai da altora este arta de a guverna popoarele, împărţind mereu lumea în bogaţi şi săraci, în stăpâni şi sclavi, sfărmând astfel conştiinţele oamenilor, apoi exploatând popoarele sărace prin dreptul celui mai tare, cu “Contract social” şi convenţii civile pe “Principiile dreptului politic” scrise în urmă cu sute de ani. Nu “Contractul social” va salva omenirea, ci “Contractul natural”, aplicat cu ştiinţa viului.

   Acest “Contract social”, în principiu un contract de asociere cu oamenii, conceput de J.J.Rousseau în urmă cu 250 de ani, pentru că nu s-a avut în vedere şi problema tehnologiilor, s-a dovedit până la urmă a fi drept cea mai mare cacialma politică, folosit de republicanii din “Aristocraţia neagră” în defavoarea marilor Familii Regale. Astfel, monarhia, în 250 şi-a pierdut poziţiile strategice şi de control pe care le avea iniţial în proporţie de 75 % din omenire. De aceea, consider că acest tratat despre dreptul politic trebuie rescris pe alte principii fundamentale, care să aibă ca idee centrală “Contractul natural” şi trei ministere de bază: Ministerul Tehnologiilor solare, Ministerul Artei-transformării şi Ministerul politicilor mondiale şi al religiilor solare matrifocale. Singure, aceste trei ministere de bază, pot administra şi guverna toate popoarele înlănţuite de peste 100 de ani în sfera de putere a Timpurilor Moderne.

   Pentru că nu s-au rescris de sute de ani aceste tratate, dogme şi doctrine politice, cei care ajung la guvernare – despotismul – din neştiinţă, violează pactul social încheiat între biserică şi stat, deschid calea anarhiei şi apoi trăiesc ca în Paradis. În timp ce popoarele sărace îşi uită primordiile şi îşi pierd suveranitatea, pentru că nu mai ştiu azi ce înseamnă monarhie, republică, stat naţional, popor liber, independent şi suveran. Pentru că devin din cetăţeni liberi, care odinioară formau cetatea şi participau toţi prin asociere la autoritatea suverană, un popor de supuşi, întrucât se supun legilor statului, dar fără să cunoască legile. Iar astăzi aceste popoare sărace poartă numele de “Republică Universală”, condusă din umbră de Guvernul Mondial.

   Cu alte cuvinte, cei ce guvernează omenirea acum trăiesc ca în “sânul lui Adam”, pentru că popoarele sunt adormite de sute de ani de aceste dogme religioase vechi, precum creştinismul, islamismul, iudaismul sau budismul, care practică cultul morţii nu cultul vieţii. Şi după ce încheie un “pact de agresiune” între puterea religioasă şi puterea politică mondială, toate guvernele popoarelor se folosesc de nişte doctrine politice care au la bază nişte sisteme moarte şi reci, precum utopiile comuniste, fasciste şi capitaliste; utopii care îşi au esenţa în Paradisul prin distrugerea omenirii şi care îi au ca adversari pe oamenii înşişi.

   Paradisul prin distrugere, aceasta este esenţa oricărei utopii. De aceea, viaţa celui mai mic patron corporatist face azi cât o mie de sărăntoci, fie ei intelectuali, muncitori sau ţărani. Peste tot în lume, un capitalist bogat face mulţi morţi. Iar un politician corupt, hibridizat şi aflat într-o formă de comă tehnică şi politică, la nivel social-planetar, într-un singur mandat distruge un oraş, în două mandate distruge o ţară, iar dacă mai este ales şi în Parlamentul Europei distruge 27 de state în care vieţuiesc cinci sute de milioane de oameni. Astfel, cu cât vor fi patroni corporatişti, capitalişti şi politicieni mai puţini, mai corupţi şi mai bogaţi, aflaţi într-o formă de comă tehnică şi politică la nivel social-planetar, aşa cum se întâmplă acum în lume prin aşa zisa Nouă Ordine Mondială (NOW), cu atât vor fi mai mulţi morţi în UE şi în lumea întreagă.

   Karl Marx, explică de altfel în ultimele file ale Capitalului (un tratat de economie politică mondială, care a fost scris timp de 40 de ani şi care a fost cenzurat şi ţinut în secret până azi) că în final vor fi prinşi integral în acest angrenaj atât pe capitalişti, cât şi pe politicieni şi muncitori; iar ei nu pot face altceva decât îi obligă mecanismul, adică, vor provoca o deteriorare tot mai gravă a umanităţii. Partea cea mai secretă din Capitalul spune că “un capitalist bogat face mulţi morţi” – asta era una din formulele sale secrete ale cărţii, întrucât Marx credea că în final vor rămâne foarte puţini capitalişti, iar cvasitotalitatea oamenilor le va reveni rolul de victime ale acestui proces diabolic, fără precedent în istorie. În final, spune chiar Marx, capitalismul nu poate fi reformat sub nici o altă formă, poate doar să fie distrus; aspiraţia către o societate mai bună înseamnă să-l distrugi.

   În concluzie, trăim închişi sub un Clopot de sticlă într-o “uriaşă grotă electromagnetică”, precum grecii odinioară în văgăuna Ciclopului, aşteptând să le vină rândul să fie mâncaţi. Supravieţuitori vor fi, probabil, doar cei care îşi vor injecta două-trei tipuri de celule deodată, un fel de tandem de “celule telocite-stem”, marca savantului nostru român LMP, aspirant la premiul Nobel. Problema este cum să convingem popoarele să le injectăm (să-i vaccinăm) cu astfel de “celule telocite-stem” în tandem, pentru că aceste curioase “celule” au darul de a te vindeca până la urmă de toate bolile de lumină şi de bolile de întuneric şi de toate maladiile creaţiei, şi poate chiar de aţi prelungi viaţa cu cel puţin două-trei generaţii, adică cu exact tot atâtea generaţii cu câte se doreşte, de către forţele oculte, să se scape de noi, prin aplicarea noului Codex Alimentarius, prin implanturilor RFID şi altor opioide, droguri şi medicamente pe bază de OMG, fabricate în laboratoarele hibride de NOW şi de ET-X-Y-Z.

   În ultimul sfert de veac, de când o specie necunoscută de extratereştri care trăiesc printre noi şi se împreunează cu cele mai frumoase fiice ale oamenilor, problema tehnologiilor a luat însă o întorsătură şocantă, acestea fiind folosite acum pentru distrugerea programată a omenirii, prin “Programul Terra”. Astfel, tandemul genetic fiinţă extraterestră – Om (ET-X-Y-Z – Om) a fost extins la tandemul genetic Om – Codex Alimentarius, ceea ce se întâmplă cu noi pe planeta Terra a fost perfect descris în Cartea Legii lui Manu şi în Zohar (Cartea Splendorii) cu mii de ani în urmă.

   Cu alte cuvinte, suprimarea celor şapte miliarde de oameni câţi suntem acum pe pământ se va face cu ştiinţa zeilor, prin cinci cicluri de existenţă umană, printr-un experiment diabolic, dar în sens invers, adică prin incompatibilitatea noastră cu ştiinţa zeilor, prin dizarmonia genetică între Codexul Alimentarius (GMO) şi genetica omului. De aceea, trebuie negociat cu orice preţ prin Arta-transformării problema tehnologiilor solare, la nivel social-planetar, în tandemul genetic ET-X-Y-Z şi Om planetar, ceea ce nu-i deloc uşor acum, când trăim toţi, dar absolut toţi, cu viii şi cu morţii electrici laolaltă, într-o lumea ce se arată a fi pe pământ fără centru iar în cer într-un război al focului stelar.

   Iată de ce consider că, pentru a răspunde corect la întrebarea legitimă şi obligatorie “Ce ar trebui să ne îngrijoreze pe toţi pământenii?”, avem nevoie în primul rând de un experiment artistic inedit, prin exerciţiul Artei-transformării, la nivel social-planetar, coordonat de trei-patru maxim cinci ascunşi mecena, care să reprezinte, printr-un agent literar-artistic, oficial, un număr de două-trei sute de artişti, scriitori şi inventatori (de preferinţă neconsacraţi), împărţiţi în trei mari tabere. Aceştia vor trebui să inventeze, să conceapă şi să elaboreze noul univers tehnologic solar, care să funcţioneze aşa cum am afirmat prin cele trei ministere de bază menţionate mai sus.

   Părerea mea este că, aceste trei grupuri de creatori de idei, în orice zonă ar fi, la nivel social-planetar, este absolut necesar să comunice între ei şi chiar să locuiască undeva împreună, de exemplu într-o “Cetate virtuală a oamenilor viitorului”. Acolo, cu arme şi bagaje şi cu trusa de instrumente la purtător, împreună, să inventeze, să conceapă şi să elaboreze un Proiect-pilot prin care să putem uni în final Orientul cu Occidentul, Europa cu Asia şi cu Africa şi SUA cu cei trei mari tigri asiatici: Rusia, China şi India.
                                             * * *
   Formulez mai jos 16 răspunsuri posibile la întrebarea generică din titlul articolului: “Ce ar trebui să ne îngrijoreze pe toţi pământenii?”
   1. Atacul extraterestru (ET-X-Y-Z) care se comite tot mai vizibil de vreo 30 de ani asupra umanităţii.
   2. O enormă risipă de oameni, de energie şi de timp. În primul rând de oameni din întreaga Europă, care a fost leagănul civilizaţiilor lumii. Şi care acum este în agonie şi extaz mistic, pentru că Europa a ajuns la capătul dezvoltării excesive a unei tehnologii nucleare, care printr-un accident nuclear poate în orice clipă să pună capăt civilizaţiei noastre.
   3. Pericolul islamizarea Europei. Un islam care este pregătit în acest moment să ia cu asalt întreaga Europa. Pentru că, în afară de concept de “multiculturalitate”, noi nu avem, sau cel puţin nu conosc eu, un Proiect-pilot viabil pentru a uni Orientul cu Occidentul şi din punct de vedere politic şi religios, nu numai economic. De fapt, Orientul nu e unit nici cum economic cu Occidentul, ci doar e unit cu forţa prin despotismul care din neştiinţă violează pactul social de 1400 de ani, prin genocid economic şi cultural.
   4. Lipsa unui sistem nou politic, altul decât cel comunist, capitalist sau cel intermediar, fascist.
   5. O clasă politică hibridizată, aflată în comă tehnică şi politică la nivel social-planetat.
   6. Moştenirea genetică a Europei şi puterea ei biologică care în urmă cu doar 150 de ani avea puterea să asimileze toate culturile şi civilizaţiile din lume.
   7. Bărbaţii bogaţi ajunşi într-o formă de coconi hibridizaţi, aflaţi în comă tehnică şi politică, la nivel social-planetar.
   8. O matroană impozantă cu părul gri, care bea bine, mănâncă bine, doarme bine, face dragoste bine şi nu este atinsă nici o clipă de aripa morţii. Aceasta, cred eu, conduce din culise, toate femeile fatale, care nu vor să se implice în politica mondială şi refuză, camuflat, să preia “ordinea secretă” în lucruri şi fiinţe, pentru a trece bărbatul în planul secund.
   9. Creşterea şi educaţia copiilor în sistem centralizat comunist sau fascist, sau în sistem descentralizat, camuflat, capitalist. Fără îndoială, copiii vor trebui să fie educaţi în familie, prin învăţământ la domiciliu, fără nici o discriminare. Instituţionalizarea copiilor o consider drept cel mai mare pericol în viitor.
   10. Educaţia copiilor, elevilor şi studenţilor în sistem instituţionalizat.
   11. Noile naşteri de copii selecţionaţi genetic prin “implant uterin” , şi a noilor soldaţi coconi şi hibridizaţi pentru viitoarele armate ale aşa zisei Noii Ordini Mondiale (NOW).
   12. Dispreţul pentru problema existenţei umane, la nivel social-planetar, şi refuzul de a se consolidarea noilor Familii Matriarhale, care aparţin de o Cultură matrifocală paşnică,
   13. Mitul locuitorilor pământului şi a Marii Ignoranţei, care se pare ca lucrează acum prin dizarmonia genetica între Codexul Alimentarius (OMG) şi genetica omului .
   14. Refuzul de a scoate dolarul şi euro de pe piaţa mondială şi a lasa toate ţările să se dezvolte libere, fiecare cu monedă proprie. Şi nu după bunul plac al ţărilor aza zis bogate, care consideră că, pentru uni oameni bunăstarea materială presupune o contra-valoare de 100.000 de euro pe lună, iar pentru alţii de doar 100 de euro pe lună.
   15. Promovarea statului utopic patriarhal, prin tribalizarea persoanelor de tip Indian, Han, Canan, European, African şi American.
    16. Programul de eugenie ce se desfăşoară de 30 de ani la nivel social-planetar şi care este cea mai mare ameninţare existenţială la adersa civilizaţiei occidentale.
   Desigur, întrebările şi răspunsurile pot continua la nesfârşit, ceea ce este important acum este găsirea unor soluţii optime pentru salvarea planetei şi a celor şapte miliarde de oameni, dar fără război prin genocid economic şi cultural, sau prin suprimarea celor şapte miliarde de oameni prin cele mai fanteziste scenarii de aşa zise “riscuri demografice”, “riscuri electorale” şi alte valuri de crize de toate felurile posibile.
   Personal, văd salvarea acestei lumi, paradoxal, printr-o “tragedie fără morţi”.
   
                                            * * *
  De ce consider eu că este nevoie de continuarea unui experiment artistic prin Arta-transformării, la nivel social-planetar:
    1. Pentru că există pericolul unui dezastru ecologic la nival social-planetar, în cadrul universului tehnologic construi diabolic pentru a elibera oamenii către nimic. De exemplu, scăpă un microb sau un virus în sistemele moarte şi reci, în angrenajul social-planetar al capitalului politic şi economic despre care am vorbit mai sus; scapă în universul Computer  un astfel de virus capabil de autoreproducere, şi crează haos şi autodistrugere social-planetară, în baza unui “Program Terra” necontrolat. Să nu fim naivi şi să ne amăgim degeaba şi în Mileniul III: toate estimările oamenilor de ştiinţă spun  că, dacă nu schimbăm acum structurile de guvernare şi de control tehnologic, în mai puţin de şapte ani vor fi pe pământ peste două miliarde de oameni care vor tânji după muncă şi pensii şi nu le vor mai găsi nicăieri. Gândiţi-vă doar la acest aspect de natură apocaliptică: ce se poate face, dacă printr-un virus se întrerupe curentul electric în marile metropole, la nivel social planetar, fără generatoare electrice fără fir, sau fără combustibil pentru a transporta sute de milioane de oamenii din zonele afectate de calamitate?
   2. O revoltă a oamenilor viitorului, programaţi din neştiinţă de nişte arhonţi criminali (ET-X-Y-Z) implicaţi în războiul de epurare genetică, prin experimentele lor periculoase; de exemplu, prin “implanturile uterine” de embrioni umani amestecaţi cu embrionii de extratereştri reptilieni Anunnaki, ar putea grăbi sfârşitul lumii într-o singură generaţie de astfel de roboţi “automate ale morţii”, cum bine îi numea în scrierile sale Ioan Petru Culianu.
   3: Sfârşitul universului computer ar putea fi, de asemenea, punctul terminus al cunoaşterii Adevărului ultim al Creaţiei, alternativă la toate Ideile şi credinţele religioase, dar în acelaşi timp şi punctul terminus al cunoaşterii lui Dumnezeu, Creatorul Programului Terra Mirabilis şi implicit al omului, prin care Dumnezeu şi-a încununat creaţia Sa.
    Universul computer este în acest sens poate singurul instrument folosit acum cu succes la Întâlnirea dintre pământuri, între Dumnezeu şi Om, întru Înălţarea - Împlinirea şi Împărăţia sufletelor de lumină fără de sfârşit. Şi în mod sigur cel mai bun mediator energetic în Marea Trecere din universul tehnologic – care este construi diabolic pentru a ne elibera către nimic - în evoluţia naturală a ştiinţei viului, prin cunoaşterea şi folosirea celor 12 laseri biofotonici “BEMF” (biologici, electrici, magnetic şi biofotonici), pe care îi mai numesc odată şi în această scrisoare pentru a fi bine cunoscuţi. Aceştia sunt: moleculari, membranali, nucleari, celulari, oragno-sociali, organo-spaţiali, planetari, astrocitici, octogonali, acrocentrici, galactici şi universali. Primele şase lasere de natură inferioară sunt subordonate organismului vegetal, animal şi uman, iar celelalte şase lasere superioare sunt destinate nivelului de comandă a organismului energetic-informaţional.
   Există în acest sens un nucleu de cercetare ştiinţifică, condus de Prof. Dr. Traian D.Stănciulescu şi Prof. Dr. Mariana Daniela Manu, care fac eforturi să înfiinţeze în ţară un Institut Internaţional de Bioluminiscenţă Solară. Acest institut, unic în lume, ar putea contribui substanţial la rezolvarea problemelor grave cu care se confruntă omenirea acum, în procesul dureros de globalizare forţată a oamenilor şi a cunoştiinţelor tehnice, a bunurilor şi capitalului, a învăţăturilor şi simbolurilor – proces care în ultimul sfert de veac a zdruncinat întreaga omenire, aruncând-o în cinci valuri de criză mondială.
   Pentru noua generaţie de creatori înluminaţi şi îndumnezeiţi, este o binecuvântare cerească să te naşti pe o planetă în care oamenii au ajuns stăpâni pe energia atomică. Dar este în acelaşi timp şi o mare responsabilitate umană, pentru că, în cazul în care nu o vom putea controla şi stăpânii, vom fi şi ultima generaţie de pământeni.

   Noi nu suntem acum altceva decât nişte fiinţe captive de o realitate virtuală, într-un program pe computer, de care cel care ne-a creat s-ar putea într-o bună zi să se sature de jocul cu cubuleţele ADN-ului nostru primordial al creaţiei ce se perpetuează prin codul nostru genetic, să închidă PC-ul şi să plece pe altă planetă; bineînţeles, mai avansată ca a noastră. Practic, 90% din fundamentele Artei-moderne, artefactele care rezultă din modelul digital de prelucrare a Datelor noastre, aşa cum îl aplicăm noi la ora actuală în politică şi economie, în ştiinţă şi artă, arhitectură, muzică chiar, etc., sunt mediocre. Datorită calculatorului digital, pe care am înţeles eu bine, suntem foarte aproape de a reduce acum fiinţele umane la simple resturi de vieţi omeneşti în prelucrarea digitală a datelor noastre personale biometrice (NUP-uri).

   Este de ajuns să vedem cantitatea imensă de snobi, mediocrii şi lingăi, care este generată acum pe reţelele de socializare, precum facebook-ul, cu ajutorul acestor tehnologii extrem de productive, numite calculatoare digitale, mape, i-Fonuri şi i-Paduri extrem de sofisticate, pentru ca să ne dăm seama cine suntem şi ce se întâmplă cu noi.
   În itinerarul nostru spiritual ca specie umană, se pare că vom afla foarte curând că vom fi puşi într-o poziţie inferioară care nu mai poate fi apărată nicicând. Continuând astfel creaţia noastră de idei în universul computer, ne vom pierde cu siguranţă perspectivă apartenenţei noastre la o imagine a omului întreg (Omul întreg = cerul întreg), în care fiinţa de lumină este doar un segment din bioluminiscenţa noastră  solară. Interacţiunea minţii noastre cu ea însăşi, cu organismele vii, este mult mai interesantă decât interacţiunea cu această generaţie de calculatoarele digitale. Din nefericire, doar foarte puţini din această interacţiune a organismelor vii este urmărită pe reţelele de socializare pe internet.
  
      Dragi prieteni,
   În Scrisoarea nr.78 am propus înfiinţarea unui Case a creaţie de idei în cadrul căruia să funcţioneze un Istitut privat de semiotică şi desing interior şi desing urban pentru peisagistică. Chiar dacă ar fi o muncă semititanică pentru a înfiinţa acum din resurse propri această Casă a creaţiei de idei (de exemplu, în Bucureşti sau undeva în Parcul Naţional “Piatra Craiului” din Munţii Bucegi), vă propun, printr-o muncă de voluntariat, să organizăm împreună o licitaţie de artă de caritate pentru a înfiinţa această Casă de creaţie de idei. (Eventual această licitaţie de artă să fie prezentată de una din divele noastre – Mihaela R sau Andreea M, etc.) Personal, sunt dispus să ofer trei lucrări de sculptură, dintre care două sculpturi monumentale de peste trei metri, respectiv “Genza” din cupru (50 de kg), “Coloana Femeia-îngerul melancoliei” (dintr-o singură bucată de lemn de cireş de trei metri) şi “Vânătorul stelelor” din lemn de stejar de 3,60 metri. Aceste două sculpturi monumentale s-ar putea vinde la licitaţie la un preţ de strigare începând cu 50.000 de euro bucata. Bineînţeles, după ce le vom face publicitatea necesară pentru a intra în vizorul publicului sofisticat. Arta de a vinde obiecte de artă contemporană nu e dată oricui, este nevoie de publicitate specială şi de “samsari” care ştiu bine cum să le introducă în circuitul valorilor universale.
   Am citit pe internet că un englez, de exemplu, care îşi permite să cumpere o maşină de 100.000 de lire, cumpără şi artă de un milion de lire. Ar fi cazul să se întâmple şi la noi în România lucrul acest lucru.
   Vă multumesc pentru atenţia acordată!
   sculptor Constantin Milea Sandu
   E-mail:cmileasandu@yahoo.com
                                                * * *
   PS: Pentru a şti de la început despre ce Prinţesă X este vorba, public această legendă mai jos:
   Legenda: Prinţesa X = creştinism (MD-MM + cele trei Diane D3, respectiv Maica Domnului, Maria Magdalena, Diana-Luna-Hecate, Diana-Artemis-Bendis şi Diana Sancta Potentisima) + islamism (F3 Fatima + cele 72 de Fecioare) + new age & satanism (Marea Zeiţă, înfăţişată adeseori sub aspectul teribil de regină a Morţilor + Lilith, Isis, Kali, Shakti, Eurynome, Mnemosyne, Iele, Varkirii, etc.)


joi, 14 februarie 2013

Jurnal de Atelier - Fragment din 144 de Scrisori de tranziţie din Mileniul III către Prinţesa X – Scrisoarea nr.78 Despre înfiinţarea unui Institut privat de semiotică şi desing interior şi desing urban pentru peisagistică (în Casa Carol 53)


                 Foto: Atelier sculptură, Braşov, 2004.
         Dragă Luci şi Alex,
    Propuneţi prietenilor voştri, arhitecţi, să înfiinţaţi, în cadrul “Nodului cultural” creat de voi în Bucureşti în “Casa Carol 53”, un Institut privat de semiotică şi design interior şi desing urban pentru peisagistică, care să cuprindă toate gradele procesiunii de reconversie pe “scara creaturală” (Neantul Divin, Dumnezeu, intelectul angelic sau “Coloana soarelui de vis”, Raţiunea, Sufletul, Natura-mamă şi Trupul); adică, de la comunicarea virtuală, prin design de calcul şi design de produs pentru dezvoltare durabilă la vizualizarea de semne arbitrare şi simboluri consacrate; de la proiectarea de ferme mici, mini grădini şi sere ecologice (care să producă produse organice şi alimente pentru maxim trei familii) la locuinţe mobile-lenticulare (care să fi amplasate oriunde în lume, la nivel social-planetar); de la proiectarea viitoarelor Oraşe planetare-octogonale (cu maxim 5000 de locuitori) la transporturi cu automobile electrice şi biofotonice, etc.
   Un institut care, în final, să formeze un curent nou de opinii, care să formeze şcoli de Idei şi creaţii noi, de educaţie liberă la domiciliu (care să le înlocuiască pe cele vechi, cu programe standard); un institut care să funcţioneze doar cu energie solară, cu tehnologii solare şi materiale ecologice, cu Generatoare electrice fără fir, concepute de Nikolas Tesla în urmă cu 100 de ani, şi cu aparate de zbor vertical, neconvenţionale, procesate şi construite de voi, după modelul Aerodinelor lenticulare şi a Farfurilor zburătoare, concepute şi realizate de Henri Coandă şi Herman Oberth în urmă cu 70 de ani, dar care sunt încă ţinute în mare secret în Germania şi SUA. Şi nu în ultimul rând să amenajaţi în Casa Carol 53 acele Ateliere de Creaţie de Idei, unde să puteţi anticipa, concepe şi proiecta viitorul, inclusiv acele “vehicule biofotonice”, pentru a realiza acea mult visată “teleportarea fotonică” prin unificarea celor 12 laseri biofotonici “BEMF” (biologice, electrice, magnetice şi fotonice) Aceste lasere biofotonice sunt: moleculari, membranali, nucleari, celulari, organo-sociali, organo-spaţiali, planetari, astrocitici, octogonali, acrocentrici, galactici şi universali.  Primele şase lasere, inferioare, sunt  subordonate organismului vegetal, animal şi uman, iar celelalte şase lasere, superioare, sunt destinate nivelului de comandă al organismului energetic-informaţional.
   Există în acest sens un Nucleu de cercetare ştiinţifică, condus de Prof. Dr. Traian D. Stănciulescu şi de Prof. Dr. Mariana Daniela Manu, care se luptă să înfiinţeze un Institut Internaţional de Bioluminiscenţă. Acest institut de bioluminiscenţă, unic în lume, ar putea contribui la rezolvarea tuturor problemelor grave cu care se confruntă omenirea acum, în procesul dureros de globalizare forţată a oamenilor şi a cunoştiinţelor tehnice, a bunurilor şi capitalului, a învăţăturilor şi simbolurilor - proces care în ultimul sfert de veac a zdruncinat întreaga omenire, aruncând-o în cinci valuri de criză mondială.
   Pentru noua generaţie de creatori înluminaţi, aşa cum sunteţi voi, este o binecuvântare dumnezeiască să te naşti în ultimul sfert de veac pe o planetă care va trece între ani 2012-2081 prin cele mai mari transformări social-planetare şi galatic-universale. Dar este şi o mare Datorie a vieţii noastre să împlinim un mare Destin românesc prin Arta-transformării.
    În Manifestul feminist universal, publicat pe revista de cultură Confluenţe literare sub titlul provizoriu de “Reportaj imaginar la un congres internaţional al femeilor”, am încercat să găsesc soluţii la aceste problemele fundamentale ale omenirii şi chiar să anticipez viitorul până în anul 2081.
   Oricât aţi ignora voi acum creaţia mea artistică şi experienţa mea de viaţa trăită în afara sistemului, veţi vede până la urmă, fiecare pe socoteala voastră, că Ideile mele prezentate în acest Jurnal de Atelier şi materializarea lor  în câteva sculpturi monumentale vor rămâne în conştiinţa oamenilor, chiar şi în sfârşitul istoria cele mai mari înşelătorii umane, pe care îl trăim acum, la nivel social-planetar, sub Cerul Cristalin. Un Cer Cristalin, care potrivit afirmaţiei lui Dante Alighieri din Divina Comedia se afla în mintea divină. Un Cer care se afla în prelungirea Coloanelor luminoase şi infinite, de pe axa Pământului pe axa celui de-al nouălea cer.
   (În cel de-al şaptelea cer a avut acces pe la anul 613, pe linie creştină, până şi ultimul profet, malefic, Mahomed, condus de Arhanghelul Gabriel până în faţa Tronului lui Dumnezeu. Atunci, se spune în Mistica Tronului că însuşi Dumnezeu i-a pus mâna pe creştetul umbrei profetului. Acest gest i-a provoacă lui Mahomed o stare de stupoare extatică, iar Dumnezeu i-a comunică faptul că a fost ales ca mesager pe lângă toate rasele de pe pământ şi că poporul său va fi cel mai mare dintre popoare. Tot atunci însă, întors pe pământ Profetul a rupt şi sfărmat axa creştină în două şi ruptă a rămas până azi. – Recent am scris pe blog un articol, “Despre globalizarea României şi pericolul islamizării Europei”, în care am încercat să demitizeze acest fals profet al Islamului. Articolul îl gaseşti şi pe revista de cultură Confluenţe literare. M-aş bucura să-l citeşti.)
   În cel de-al optelea cer însă, spre care mă îndrept eu acum cu umilele mele forţe prin voinţa bunului Dumnezeu, locuieşte Mama Divină, Cea care creează şi întreţine tot ce e viu, Sursa Alimentaţiei Divine, Sursa Iubirii pure, necondiţionate, Sursa îndurării şi a compasiunii, Zeiţa Celui Unic, mama tuturor zeilor şi zeiţelor (venite din cer şi plecate la cer, pline de senzualitate, de bogăţie şi mister); ocolo, spuneam, locuieşte Mama Divină a omenirii, liantul Cosmic din spatele creaţiei, Sursa graţiei şi a Bucuriei; acolo, în al noulea Cer nu au acces decât aproximativ 400 de pământeni, teleportaţi fotonic. Aceştia ar putea fi: Mesagerii solari, Cârmuitorii Eonici, Responsabilii Pământului, reprezentanţii marilor Familii Regal, şi se pare că şi o mică parte din “Stăpânii Lumii”. Aceştia din urmă, împreună cu “Aristocraţia neagră”, împing şi acum omenirea  în prăpastie, ori o ţin ostatică, sub presiunea arhonţilor extratereştri ET-X-Y-Z, la Bariera atomilor mulţimii.
   Se pare că suntem cu adevărat prinşi în borcanul lor de “supă genetică” sub un Clopot de sticlă, într-o imensă “grotă electromagnetică”, asemenea grecilor prinşi în văgăuna Ciclopului, aşteptând să le vină rândul să fie mâncaţi. ( în cazul nostru, “mâncaţi” în tandemul genetic fiinţă extraterestră - om, extins acum la tandemul genetic om – Codex Alimentarius, prin incompatibilitate noastră cu                                                 ştiinţa zeilor, adică prin dizarmonia genetică între Codexul Alimentarius (GMO) şi genetica omului.)
   Nu ignoraţi ceea ce scriu eu în articolele recente pe revista de cultură Confluenţe literare, pentru ca în aceste articole încerc să dau răspunsuri la problemele cu care vă veţi confrunta, în chiar clipa aceasta, voi, tânăra generaţie.
   Văd pe internet că trăiţi intens într-o activitate culturală mediatizată,  inaugurată recent la Casa Carol 53, şi asta mă bucură. Dar, în prima fază cred că şi voi v-aţi dat seama că este doar un pact încheiat cu iluzia sub spectrul zeiţei Maya. Ca membri fondatori, va urma, desigur, a doua fază, când va trebui să vă cunoaşteţi bine adversarul cu care urmează să vă luptaţi pe viaţă şi pe moarte, ca să vă realizaţi visul. Trebuie să înfiinţaţi cât mai urgent o asociaţie sau fundaţie culturală pentru a legaliza tot ce urmează să renovaţi şi să construiţi acolo. Nu vreau să par critic, sceptic ori pesimist, dar prin ceea ce încercaţi voi să formaţi acolo - un “Nod cultural” la Casa Carol - veţi avea de luptat cu un sistem mort politic, despre care scriu eu acum de vreo doi ani (căci sculptură nu mai fac din cauza crizei economice, şi ignorat de falsele elite, trăiesc în singurătate “jalea acestei lumi”). Or, nu e deloc uşor să te lupţi cu acest sistem mort politic şi hibridizat . (vedeţi, de exemplu, cazul recent: lupta artistului Florin Chilian cu Ministerul culturi şi cu Televiziunea română pentru respectarea dreptului de autor)
   (Alex, pentru a vă cunoaşte mai bine adversarul cu care aveţi de luptat, ţi-am trimis pe e-mail Facebook un link cu un articol în care preşedintele Ordinului Arhitecţilor Români, Şerban Sturza, arhitect Stefan Bortnowski, istoricul Andrei Pippidi şi ministrul culturii Teodor Paleologu, descriu cum s-a desfigurat Oraşul regal Sinaia în anii de după revoluţia din ’89 de către potentaţii prezentului. Citez doar un scurt fragment: " Sinaia e un oraş în care mafia îşi instalează rădăcinile: e un spaţiu violat, violat în permanenţă.", scrie Stefan Bostnowski, arhitect) Articolul poartă titlu de “Poponeţ, la curta Regelui Carol I”, poate că îl mai gasiţi pe net, să-l daţi să-l citească şi prietenii voştrii, arhitecţi.)
   De fapt, acest sistem politic mort este în comă tehnică şi politică de 65 de ani, de când s-a schimbat forma de guvernămât din monarhie în republică, printr-o lovitură de stat dată de ruşii bolşevici, când în 1945 au intrat cu tancurile sovietelor în Bucureşti şi au ocupat apoi toată ţară. Iar noi trăim guvernaţi şi conduşi de cea mai falsă aristocraţie de pe pământ: “aristocraţia muncitorească” provenită din cel mai mizerabil stat poliţienesc comunist în care ne-a fost dat să ne naştem şi să supraveţuim la limita existenţei. Dar asta este istoria cea mai dureroasă a poporului român, pe care o veţi găsi (dacă vreţi vrea să cunoaşteţi cu adevărat în ce ţară trăiţi, şi cine ne-a furat cultura prin terorism intelectual) în stenograma numită “Ancheta asupra agresiunii comuniste din 1954, Londra, Anglia”, publicată în cartea “Convorbiri cu Mihai I al României” la Editura Humanitas în anul 1991. 
   Fie ca bunul D-Zeu să vă binecuvânteze de trei ori:
   Odată prin unirea extatică dintre sufletul social-planetar cu sufletul galactic-universal, parte din Sufletul lui Dumnezeu, la confluenţa dintre plasma solară şi plasma albastră de spectroscopie stelară a biotopului nostru terestru!
   A doua oară prin sămânţa de Inteligenta Luminoasă a maestrului Artei-transformării Primului Principiu din care s-au ivit în copilăria umanităţii cei trei eoni distincţi, primordiali: existenţa, forma şi beatitudinea!
   Şi a treia oară prin Sfânta Familie!
(care cuprinde acum pe Marele Spirit, Marele Sfânt, Maica Domnului care l-a nascut pe Mântuitorul nostru Iisus Cristos, Maria Magdalena  şi pe cele trei Diane: Diana-Luna-Hecate, Diana-Artemis-Bendis (cea thracica şi de origine fino-ugrică) şi Diana Sancta Potentissima. Aceasta din urmă, mijloceşte direct cu Dumnezeu şi cu Mama Divină din al noulea Cer şi  rămâne pentru noi Maica Domnului din Terra Mirabilis, din Creasta Anilor, Născătoare de Dumnezeu Fecioară, cea care a împreunat pe Dumnezeu cu oamenii, Stăpâna îngerilor, cea care a împreunat pe Good angel cu Fiica dragostei, bucuria celor necăjiţi şi ajutorul celor străini! – Cu străinii aceştia veţi avea acum mare lucrare!
  Ave Maria grazie plena!
  Arte e amore mio!
  Vă îmbrăţişez cu drag, tata!
  0ctombrie, 2012

                                                 * * *
 
    PS: De ce consider eu că este nevoie de înfiinţarea unui astfel de Institut de semiotică şi de desing interior şi desing urban pentru peisagistică (în Casa Carol 53):
                                      
   1. Pentru că există pericolul unui dezastru al universului tehnologic, construit diabolic pentru a elibera oamenii către nimic; de exemplu, scapă un microb sau un virus în sistemele moarte şi reci, sau şi mai
grav, scapă în universul Computer, capabil de autoreproducere, şi                                                
crează haos şi autodistrugere social-planetară (nu însă şi galactic-universală)
   2. O revoltă a oamenilor viitorului, programaţi din neştiinţă de nişte arhonţi criminali (ET-X-Y-Z) implicaţi în războiul de epurare genetică,
prin metoda “implanturilor uterine” de embrioni umani amestecaţi cu embrioni de extratereştri reptilieni Anunnaki, ar putea grăbi sfârşitul lumii într-o singură generaţii de astfel de oameni roboţi, “automate ale morţii, cum bine îi numea în scrierile lui, Ioan Petru Culianu.)
   3. Sfârşitul universului computer ar putea fi punctul terminus al cunoaşterii Adevărului Creaţiei, alternativă la toate Ideile şi credinţele religioase, dar în acelaşi timp şi punctul terminus al cunoaşterii lui Dumnezeu, Creatorul Programului Terra Mirabilis şi implicit al omului, prin care Dumnezeu şi-a încununat creaţia.
   Universul computer ar putea fi în acest sens instrumentul cel mai bun la Întâlnirea dintre pământuri, la Întâlnirea dintre Dumnezeu şi om, întru Înălţarea-Împlinirea şi Împărăţia sufletelor de lumină fără de sfârşit. Şi poate cel mai bun mediatorul în Marea Trecere din universul tehnologic, construit, aşa cum spuneam, pentru a elibera omul către                                                 
nimic, în evoluţia naturală a ştiinţei viului, prin cunoaşterea şi folosirea celor 12 laseri biofotonici (BEMF )pe care i-am numit mai sus.
   Doamne ajută!
   PS1: Noi nu suntem, acum, altceva decât nişte fiinţe captive de o realitate virtuală, într-un program pe computer, de care cel care ne-a creat s-ar putea într-o bună zi să se sature de jocul cu cubuleţele (ADN-ului primordial al creaţiei ce se perpetuează prin codul nostru genetic), să închidă PC-ul şi să plece pe altă planetă; bineînţeles, mai avansată ca a noastră. Practic, 90% din Fundamentale Artei Modernă,                                               
artefactele care rezultă din modelul digital de prelucrare a datelor, aşa cum îl aplicăm în artă, arhitectură, muzică chiar, etc., etc., sunt mediocre.
   Datorită calculatorul digital, pe care am înţeles eu bine, suntem foarte aproape de a reduce acum fiinţele umane la simple resturi de vieţi în prelucrarea digitală a datelor noastre personale (NUP-uri). Uitaţi-vă la cantitatea imensă de snobi, mediocrii şi lingăi, care este generată acum                                                
pe reţelele de socializare, precum facebook-ul, cu ajutorul acestor                                                
tehnologii extrem de productive, numite calculatoare digitale, mape, i-Fonuri şi i-Paduri extrem de sofisticate. În itinerarul nostru spiritual ca specie umană, vom afla foarte curând că vom fi puşi într-o poziţie inferioară care nu mai poate fi apărată nicicând. Continuând astfel
Creaţia de Idei în universul computer, ne vom pierde cu siguranţă perspectivă apartenenţei noastră la o imagine Omului întreg (omul întreg=cerul întreg), în care fiinţa de lumină este doar un segment din bioluminiscenţa creatoare. Interacţiunea minţii noastre cu ea însăşi, cu Organismele vii, este mult mai interesantă decât interacţiunea cu calculatoarele digitale. Din nefericire, doar foarte puţin din această interacţiune a Organismelor vii este efectiv urmărit pe reţelele de socializare pe internet.
                                                  * * *
   PS2: Despre cum ar putea deveni Casa Carol 53 o Casă a Creaţiei de Idei (este doar părerea mea)
   Recomand mai întâi instalarea unui script "Chipin" unde oamenii pot dona $ sau euro pentru Ideea voastră de “Nod cultural”! Ideal ar fi să se strângă prin donaţii o sumă de minim 100.000 de euro în contul Casei, ca să puteţi crea liniştiţi acolo măcar doi ani acolo!
   Apoi, toate butoanele cu 'like' + etc. Pentru a se duce informaţia virtuală pe internet.
   Încheiat cât mai urgent un parteneriat cu “Asociaţia Salvaţi Patrimoniu românesc” a domnului Cantacuzino.
   O mică pagina cu bannere pe care să le pună oamenii pe site-urile lor (non profit!)... (idee de banner generic “Nod cultural” este foarte bună - asta îmi aminteşte de ultima carte a genialului poet Nichita Stănescu,                                                                                                                                                “Noduri şi semne”, dar mai pot fi adăugate şi alte bannere: de exemplu, “Arta-transformarii” sau “Programul Terra Mirabilis” - Adevărul Creaţiei, alternativa la toate ideile şi credinţele religioase.
   Recomand ca lider spiritual şi model de Homus-Universalis pe Ioan Petru Culianu, singurul roman necompromis la nivel mondial de forţele oculte     
   Şi dacă se poate, mai multe poze (puteţi colabora cu toţi artiştii din zona “semnelor arbitrare” şi “simbolurilor consacrate”, în cadrul unei Galerii de artă – îmi imaginez Casa Carol 53 îmbrăcată în artă pe toţi pereţii de sus până jos, interior şi exterior – vă asigur că la interval de trei luni va trece pe acolo un “samsar” colecţionar de artă şi va cumpăra tot, pentru ca apoi să îmbrăcaţi Casa Carol din nou cu “semne şi simboluri consacrate” – pentru galerie aveţi nevoie de un depozit-rastel şi de o galeristă vivace  care să preia lucrări în regim de consignaţie şi să ştie apoi să le tranzacţioneze prin vizorul publicului sofisticat.)
   În final, un film documentar de câteva ore, care să cuprindă prezentarea lucrărilor de artă de un critic avizat, ideile principale ale Casei, inclusiv manifestul cultural, din “Nodul cultural”. Vândut apoi ca DVD sau pliant în mii de exemplare!
      PS 3: Şi chiar dacă ar fi o muncă semititanică de renovat Casa Carol 53, prin voluntariat, vă propun să organizaţi o licitaţie de artă de caritate pentru renovarea casei (eventual prezentată de una din divele noastre – Mihaela R, Andreea M, etc.) Personal, sunt dispus să vă ofer trei sculpturi monumentale
: Geneză din  cupru (50 kg) şi două sculpturi monumentale de peste trei metri din lemn, respectiv “Vânătorul stelelor” (din stejar) şi “Coloana Femeia – îngerul melancoliei” ( dintr-o singură bucată de lemn de cireş de trei metri); acestea două sculpturi monumentale le puteţi vinde chiar şi cu 50.000 de euro bucata. (bineînţeles, după ce le veţi face publicitatea necesară - eventual vândute şi prin licitaţie online pentru cauza voastră nobilă, sau prin clickbank.com (de ex. , puteţi vinde pictură şi sculptură cu mii de $ şi euro şi afiliaţii care se înscriu pe clickbank pot primi un comision, negociabil. Am citit pe internet că un englez care îşi permite să cumpere o maşină de 100.000 de lire, cumpără şi artă de un milion de lire).
   Felicitări pentru iniţiatva creată la Casa Carol 53! Casa e a voastră acum, însă exista credinţa că atunci când se investesc bani curaţi, munciţi cu trudă, aceştia se vor înmulţi benefic, iar dacă se investesc “bani negri”, exista riscul ca, odată, să se ducă totul pe apa sâmbetei. Casa aceasta, dacă va fi bine administrată, cu o destinaţie clară de promovare a ştiinţei viului şi a Artelor-frumoase care aparţin de familia sacrului, ar putea deveni în cinci ani Mană Cerească!
   Se poate instala, deasemenea, şi un forum, pentru cine este dispus să vă ajute în acest sens! Operaţiunea ar putea fi în prima fază de Proiect-pilot de ameliorare a umanităţii şi de dezombificare a României – a României care a devenit deja mai Occidentală decât Occidentul şi mai Orientală decât Orientul, pentru că e plină de comisari- culturali, de emisari-politici şi spioni veniţi de pe toate fronturile:)
   Veţi reuşi în mod sigur să vă realizaţi visul, pentru că forţa Eonului mesianic care acţionează prin ritmul istoriei este de partea voastră”.
   PS 4: Pentru a şti despre ce Prinţesă X este vorba, public această legendă mai jos:
    Legenda: Prinţesa X = creştinism (MD-MM + cele trei Diana D3, respectiv Maica Domnului, Maria Magdalena, Diana-Luna-Hecate, Diana-Artemis-Bendis, Diana Sancta Potentisima) + islamism (F3 Fatima + cele 72 de Fecioare) + new age & satanism (Marea Zeiţă, înfăţişată adeseori sub aspectul teribil de regină a Morţilor + Lilith, Isis, Kali, Shakti, Eurynomes, Mnemosynes, Iele, Valkirii, etc.)

   sculptor Constantin Milea Sandu

                                      * * * * * * * *miercuri, 13 februarie 2013

Jurnal de Atelier I - Fragment din 144 de Scrisori de tranziţie din Mileniul III către Prinţesa X – Scrisoarea Nr.111. Un sculptor român din UE caută o femeie bogată care să-i devină mecena şi să-l moştenească.


                                    Foto: CMS
    Un sculptor român din UE a scris pe reţeaua de socializare Facebook, cerând sfaturi despre cum să găsească o femeie bogată care să-i devină mecena, să-l moştenească şi să-l susţină financiar în proiectele lui artistice până la trecerea lui la cele veşnice: deja acest caz a devenit distracţia Doamnelor de bine şi a Doamnelor în roz de pe Facebook. Dar partea cea mai tare e ceea ce i-a răspuns pe e-mail o Doamnă de bine.
                                                * * *
   Artistul: “Sunt artist-sculptor, făuritor de Coloane infinite, mă recomand Omul cu Coloana din Fortăreaţa Carpatică. Tastaţi doar numele meu: “Coloana Soarelui de vis “şi mă veţi găsi în prelungirea “Coloanei Femeia-îngerul melancoliei” , de pe axa pământului pe axa Cerului Cristalin...Cer care potrivit afirmaţiei lui Dante Alighieri din Divină Comediei se afla în cel de-al noulea cer, în chiar mintea divină...Mai concret, sunt printre puţinii care văd explozia lumii în tot ceea ce se naşte acum la confluenţa dintre plasmă solară şi plasma albastră a magnetismul biotopului nostru terestru...Am în proiect un templu solar – un “Templu al Dragostei, al Meditaţiei, al Contemplării şi al Eliberării” (TDMCE), în care vor fi amplasat 24 de sculpturi, printre care şi un “Rezonator Stelar de bioluminiscenţă solară”...Cu alte cuvinte, tai în spiritul materiei cu măsura proprie mele fiinţe...şi încă mai cred în Arta-transformarii Primului Principiu din care s-au ivit în copilăria umanităţii cei trei eoni distincţi, primordiali: existenţa, forma şi beatitudinea...Cred în Iubirea care există dinaintea Facerii Lumii...şi ştiu bine că arta adevărata este felul lui D-zeu de a se descoperii omului în jocul lui cu cerul şi cu dragostea care mişca soarele şi celelalte “Stele arzătoare cu opt raze” la care sculptez acum... bla-bla-bla!”. Şi mai departe, scrie artistul: “Sunt inteligent, talentat şi şarmant, încă  viril, dar rupt în coate şi de aceea fac o artă care face parte din familia sacrului camuflat în profan...Aş vrea să devin sclavul unei femei speciale...unei doamne cu Inima Caldă, nobilă şi bogată, cu lumină şi căldură proprie dacă se poate, care să mă primească sub acoperişul casei ei...Eu, bunăoară, să continui cercetarea privată în arta formelor sculpturale şi, bineînţeles, să muncesc ca un sclav în grădina doamnei, pe care o voi înfrumuseţa cu sute de statui, iar nobilă doamnă să devină mecena al artei mele...o adevărată regina coeli care la nevoie să-mi poruncească (în paranteză, fie-mi îngăduit să spun că regina coeli este, pentru mine, o stea mântuitoare care mijloceşte în folosul umanităţii...).
   Există cineva pe reţeaua asta de socializare Facebook, vreo nobilă doamnă care să vrea să devină mecena pentru un sculptor făuritor de Coloane luminoase? Sau soţii de milionari care pot să-mi dea un sfat în sensul dorit? Am intrat deja în corespondenţă cu câteva dive bogate (de exemplu cu Mihaela R, care mi-au scris că este doar interesată să-i donez sculpturi pentru licitaţiile ei de caritate; altele, pur şi simplu câteva doamne mai în etate, mi-au scris că sunt interesate doar să mă cumpere şi să mă închirieze pe mine ca bărbat, ocazional, pentru colecţia lor de “trofee de lux”.
  PS: Recent, am aflat de un sculptor (AC), care face sculptură ca şi mine şi este influenţat de opera lui Constantin Brâncuşi, dar care nu ştiu cum naiba face că vinde sculpturi elitei mondiale cu sute de milioane de euro, şi care nu e atât de talentat ca mine, ca să nu mai zic că nici măcar nu vede explozia lumii în tot ceea ce se naşte acum. De aceea, mă tot întreb şi eu, aşa, ca prostu’: prin ce reţea vinde AC sculpturi cu milioane de euro şi ce a făcut AC ca să merite acest lucru şi de ce eu nu reuşesc? Cum pot să ajung şi eu la performanţa lui financiară? Acum, nu după ce voi muri.
                                                * * *
   Dar iată ce mi-a scris într-o zi o Doamnă de bine, bogată, prea blondă şi prea bine coafata, însă nu suficient de “paranormală” pentru a finaliza tranzacţie cu mine.
  Doamnă de Bine: “Stimate domnule artist, am citit e-mail-ul d-voastră cu mult interes, m-am gândit profund la cazul d-voastră de conştiinţă artistică şi am dat imediat dispoziţie la secretara mea să elaboreze şi să vă trimită imediat un proiect cultural standar în acest sens. (I-am răspuns prin e-mail doamnei că nici măcar nu mai trebuie elaborat proiectul, că am conceput eu deja un proiect cultural universal sub denumirea de “EXISTENŢA – FORMA – BEATITUDINE”, şi că îl trimit negreşit la domnia sa pentru analiza, să-l implementeze în sensul dorit de standardul ei). Vă asigur, mi-a răspuns imediat doamnă, că nu vă fac să pierdeţi timpul cu mine, deoarece câştig sute de milioane de euro pe an numai din tranzacţii cu active de stat, şi din astfel de proiecte culturale standard, de care mă ocup de ani de zile în cercul meu de afaceri şi de prieteni. Ca să nu mai vorbesc, mai scrie doamnă, că pe valurilea astea de criză mondială, lucrez intens la o corporaţie internaţională pentru Guvernul Mondial, unde pur şi simplu am ajuns un fel de Vânzătoare de corăbii: vând şi cumpăr acum corăbii şi ţări de pe cinci continente, pentru următoarele cinci valuri de criză. Vă rog să mă credeţi că, efectiv, nu mai am timp acum nici măcar să înot în piscina mea personală (care mai nou a devenit acum ganflabilă şi o iau cu mine ori pe unde zbor peste mări şi ţări) la câte oferte şi active de stat am eu acum pe biroul meu, mă doare capul şi drept să spun o relaţie cu un artist romantic şi întârziat ca d-voastră chiar mi-ar prinde bine...Dar, ca să clarificat acest lucru, domnule artist, consider faptele d-voastră de artă în următorul mod: Ceea ce d-voastră oferiţi în artă, văzută din perspectiva unei femei speciale ca mine, pe care o căutaţi, e pur şi simplu o afacere proastă pentru mine. Şi acest lucru din următoarele motive: Lăsând la o parte oferta de artă frumoasă din familia sacrului...bla-bla-bla, ceea ce d-voastră oferiţi pentru mine e o negociere foarte simplă.
   D-voastră îmi scrieţi că oferiţi o creaţie artistică de idei, reprezentată prin frumuseţea şi calitatea unor obiecte de artă sculpturală de valoare, fizică, iar eu, stimate domnule artist, vă ofer banii mei, lichizi, înţelegeţi? Banii mei, obţinuţi din tranzacţii de proprietăţi şi active de stat. Aşadar, propunerea d-voastră pentru mine este foarte clară, dar există o mică problemă. În mod sigur creaţia d-voastră de artă se va diminua puţin câte puţin şi într-o zi va dispare definitiv din istorie odată cu suveranitatea poporului de care încă mai aparţineţi, în timp ce e foarte probabil să crească progresiv contul meu din bancă (BM) şi din FMI, din corăbiile şi ţările pe care le tranzacţionez, din activele de stat pe care le vând şi din proiectele culturale standard pe care le coordonez acum.
   Mai concret, în termeni economici d-voastră sunteţi un intelect-activ care suferă de deprecierea artei prin pierderea suveranităţii ţării în care locuiţi, în timp ce eu sunt o divă activa de stat care produce dividende, din ţările pe care le tranzacţionez pe piaţa mondială, din miile de activele de stat pe care le vând, şi din proiectele culturale standar pe care le coordonez, în calitatea mea de mandatară în UE. D-voastră nu numai că suferiţi o depreciere a artei din cauza pierderii suveranităţii ţării în care locuiţi, dar aceasta se întâmplă tocmai prin distrugerea valorilor culturale a ţării d-voastră, în baza  unui program bine stabilit, de genocid economic şi cultural, la nivel social-planetar.
   Să vă explic mai bine: Azi arta d-voastră valorează acum exact cât valoraţi d-voastră ca om fără bani. Or, un om fără bani, peste tot în lume, e mai puţin decât nimic acum. E adevărat că sunteţi un bărbat şarmant, dar ăsta poate să mai dureze 5-10 ani, cât vă storc eu de talent şi vă usuc tot intelectul-activ din cap. Şi, într-o zi, când veţi observa chipul d-voastră în oglindă vă veţi da seama că arătaţi ca un castravete murat. Acest lucru, în termeni de piaţă economică înseamnă că 5-10 ani veţi fi bine cotat de mine că prezenţă de bărbat la curtea mea (sau, mă rog, în casa mea de la ţară) în epoca ideală, aşa cum e aceasta de criza mondială, să fiţi bine vândut ca bărbat, dar nici într-un caz cumpărat de mine. Ca să mă înţelegeţi mai bine, voi utiliza un limbaj wall street, vă spun că cine vă posedă pe d-voastră azi ca bărbat trebuie să vă pun exact în poziţia de comerţ cu “carne vie “şi nu (cumpără-i artă şi ţine-l), cum se pare că sugeraţi d-voastră că vreţi să deveniţi sclav la curte unei regine coeli...bla-bla-bla!
   Aşadar, în termeni comerciali, mezalianţa cu mine, sau mă rog, mecenatul pe care-l cereţi nu e o afacere bună pe termen mediu său lung pentru mine. În schimb, închirierea d-voastră ca persoană fizică în baza unui contract de căsătorie mixtă, pe o anumită perioadă de timp poate fi din punct de vedere economic o afacere înţeleaptă şi aşi putea să o iau în calcul...Am putea să avem o relaţie de probă pentru o anumită perioadă de timp...şi poate să vă iau chiar în custodie. Iar dacă mă gândesc bine şi ca să mă asigur că sunteţi şi viril nu numai şarmant, eu, potenţială stăpână şi viitoare moştenitoare care mă gândesc serios să vă închiriez în postura de sclav, cer ceea ce este corect: să facem mai întâi un test de probă. Şi dacă dragostea d-voastră se confirmă voi încheia o convenţie civilă în sensul dorit, pe care o voi respecta cât îmi va place şi pe care d-voastră o veţi respecta cât îmi va place mie..
   Vă rog să stabiliţi dată şi ora, ca să trimit secretara mea să vă ia cu maşina şi să vă aducă în ashramul meu pentru proba de contact.
   Cu stimă, Moştenitoarea D-voastră, ES!
                                                       * * *
   Pentru a şti de la început despre ce Prinţesă X este vorba, public această legendă mai jos.
   Legenda: Prinţesa X = creştinism (MD-MM + cele trei Diana D3, respectiv Maica Domnului, Maria Magdalena, Diana-Luna-Hecate, Diana-Artemis-Bendis şi Diana Sancta Potentisima) + islamism (F3 Fatima + cele 72 de Fecioare) + new age & satanism (Marea Zeiţă,  înfăţişată adeseori sub aspectul teribil de regină a Morţilor + Lilith, Isis, Kali, Shakti, Eurynome, Mnemosyne, Iele, Valkirii, etc.)