Scrisoare de intenţie"Omenirea este un amestec ciudat de sori şi pietre de o varietate atât de infinită încât nu mai ştim unde un om încetează să mai fie piatra şi devine soare. Nu ştim nici măcar dacă sorii au fost creaţi pentru nevoia pietrelor de a fi încălzite sau pietrele pentru nevoia sorilor de a răspândi căldură. Ştim numai că, sori ori pietre, suntem cu toţii fără rost în lume de îndată ce rămânem unii fără ceilalţi." (Panait Istrate)

Stimată doamnă, stimate domnule, dragi prieteni,

O Zi bună să vă dea Dumnezeu, cer înalt şi idealuri pe măsura Cerului Cristalin!

ARTA-TRANSFORMĂRII este felul lui Dumnezeu de a se descoperii omului, în jocul Lui cu cerul şi cu oamenii, şi Primul Principiu din care s-au ivit în copilăria umanităţii cei trei eoni distincţi primordiali: Existenţa-Forma-Beatitudinea (PP-EFB). Aceasta este de altfel prima triadă, care poate fi transformată în următoarele triade: materie-energie-informaţie; creaţie-procreaţie-casă; sănătate-dragoste-bani. Căci acestea sunt cele trei fericiri. Şi în toate trei există Dumnezeu.
PUTEREA DE REZONANŢĂ a artei de a trăi şi a iubi nu poate dobândi viaţă publică fără susţinerea unor admirabili prieteni, care să-şi apropie darul lor într-o aspiraţie unică: aceea ca VALORILE UNIVERSALE ale religiei, artei şi ştiinţei româneşti şi europene să vibreze cu demnitate în lume, în armonie deplină cu OAMENII, Cerul Cristalin şi DUMNEZEU.
Simbolic, pentru a apăra VALORILE UMANE - IUBIREA, VISUL, ARTA, PACEA, LIBERTATEA, DREPTATEA şi ADEVĂRUL CREAŢIEI - vă solicit un sprijin financiar pentru a crea şi dezvolta o platformă online, site “TERRA MIRABILIS HABITAT – Comunitate autosustenabilă – PROCESSIO PER CONVERSIO – Ediţie Solară – Prietenii aurice şi proteice în artă şi ştiinţă”, în cadrul căreia să publicăm împreună la o Editură Virtuală o serie de articole şi cărţi cu tematica mai sus amintită, printre acestea cartea “semnal” – “Agonia Uniunii Europene – O sută de ani sub sabia psihotronică” (360 de pagini în trei volume ilustrate cu imagini din sculpturile lui CSM) Primul volum este deja publicat, începând cu 9 decembrie 2013, pe revista Confluenţe literare, în opt “Scrisori de tranziţie din Mileniul III către Prinţesa X”. Iar următoarele două volume urmează să le public, în coautorat, sau chiar cvadriautorat, semnate de mai mulţi colaboratori şi prieteni ai Artei-transformării PP-EFB.
Dacă am văzut că de şapte ani criza financiară mondială nu încetează, ba chiar se amplifică, ca la comunişti, în “cincinale”, am decis ca începând cu data de 19 februarie 2015 să trec pe blog contul meu în lei şi în valută.
La urma urmei, conştiinţa şi recunoaşterea valorilor sunt pietrele de temeile pentru fiecare familie, comunitate şi naţiune, fără de care omenirea nu poate supraveţui.
Vă mulţumesc pentru interesul acordat acestui proiect cultural european pe care sper să-l pot merita în întregime sau măcar într-o oarecare măsură.
Cu prietenie şi admiraţie, al dumneavoastră Constantin Sandu Milea
Tel: 0744994454

Cont curent la Banca Română de Dezvoltare BRD Grupe Societe Generale, pe numele Sandu-Milea Constantin: în lei: RO58BRDE080SV45322990800; şi euro în valută: RO16BRDE080SV36875130800

vineri, 29 martie 2013

Jurnal de Atelier I - Fragment din 144 de Scrisori de tranziţie din Mileniul III către Prinţesa X – Scrisoarea Nr.71. Cine va conduce lumea în următorii 40 de ani
   Foto: “Coloana Femei-îngerul melancoliei” (dintr-o singură bucată de lemn de cireş de trei metri) pe “triunghiul alb” împreună cu cele trei “zeiţe-mume” şi “Apollon-Vânătorul stelelor “pe harta verde a României
   Motto: "Ţi-am scris o scrisoare lungă pentru că nu am avut timpul necesar pentru a-ţi scrie una scurtă." (Blaise Pascal (1623 - 1662), matematician şi filozof francez)

    Dragi prieteni,
   doamnelor, domnişoarelor şi domnilor, pământeni şi nepământeni, internauţi crepusculari de pretutindeni şi de oriunde vă aflaţi la orizontul misterului – o zi bună să vă de Dumnezeu, cer înalt şi idealuri pe măsura Cerului Cristalin!

    Parafrazându-l pe André Malraux, care spunea că “Secolul XXI va fi religios sau nu va fi deloc”, daţi-mi voie să vă mărturisesc cu amândouă mâinile pe soarele din piept numit suflet şi să vă spun cu toată credinţa că, lume aceasta va fi condusă cu Iubire de femei sau va dispare pur şi simplu în Neantul Divin, acolo, de unde a apărut odată cu Iubirea care există dinaintea Facerii Lumii. Spun lucrul acesta cu convingerea că lumea noastră, chiar dacă nu e cea mai bună dintre lumi (a se vedea “Principiul antropic”*), aparţine de o Cultură matrifocală şi matrilocală paşnică şi eventual ginecocratică din vechea Europă de 8000 de ani, care face referire la trei Mari Zeiţe.
   Voi încerca să prezint pe scurt aceste trei zeiţe, aşa cum le-am cunoscut eu, din poveşti şi din mitologia românească, dar chiar şi pe viu, reâncarnate în viaţa cea de toate zilele. Aceste entităţi feminine, care mi-au marcat existenţa, vor face subiectul unor “Scrisori atemporale”, numite “Jaf în dragoste”, pe care le voi publica la timpul potrivit în volumul II în Jurnalul de Atelier.)
   Prima, cea mai preferată mie în momentul de faţă este Diana Sancta Potentisima, sora Soarelui, iubită de el, de care ea fuge, de frica incestului şi locuieşte “în prundul mării” (sau în “ostrovul mării”) la Mânăstirea Albă. Sfântul Soare o caută îndelung prin lună şi prin stele şi zideşte special pentru ea, ca dar de nuntă, pe insula pontică Leuke, un templu solar, apollinic (având forma unui ou uriaş, identificabil ipotetic cu Mănăstirea Albă), sperând ca, odată, se va întoarce la el. În mitologia folclorică românească, Diana Sancta Potentisima, numită Sora Soarelui, este identificată şi cu Ileana Cosânziana. În basmul Sora Soarelui, se spune că, într-o epocă arhaică, Soarele era un împărat terestru cu capul de aur, iar sora sa – o fată cu cap de argint. Împreună, hotărâseră să se căsătorească; nunta plănuită cu mare alai e însă împedicată de răpirea fetei (“răpirea miresei” – într-o variantă de însuşi Dumnezeu, dar cu alură de zeu păgân) şi metamorfozarea ei în Lună, apoi situarea într-o poziţie de unde Soarele n-o mai poate zări (probabil, după faţa nevăzută a Lunii, unde stă şi azi într-un Baldachin de aur, ori poate chiar într-o “scorbură de mătase”, împreună cu “minunata doamnă a lunii argintii” pe numele ei adevărat  Diana-Luna-Hecate, tot încercând de mii de ani să vândă sori şi pietre funerare la reducere, sperând că va scăpa din ghiarele arhonţilor selenari.)
   A doua Mare Zeiţă, la fel de dragă mie ca şi prima (pe care în sculptură am încercat s-o imortalizez sub denumirea de  “Prinţesa X”, cu o coroană pe cap formată din patru păsări cu aripele deschise care ţin pe aripi trei piramide, simbolizând cele trei săgeţi ale  timpului) este Diana-Artemis-Bentis, zeiţa traco-dacică, ea însăşi identificabilă cu Diana Sanca Potentisima, dar şi cu oceanida Eurynome – Zeiţa extazului. Această Mare Zeiţă a tuturor lucrurilor şi fiinţelor, a despărţit cerul de mare şi a dansat pe valuri, pentru a crea vântul de nord şi naşterea, după care s-a retras pe fundul oceanului. Şi a treia, este neâmblănzita şi enigmatica Mare Zeiţă Diana-Luna-Hecate, cea care patronează magia, vrăjile şi toate otrăvurile din lume, înfăţişată adeseori sub aspectul teribil de regină a Morţilor ce locuieşte în mormite şi despre care se spune că îşi ucide iubiţii (dianaticii – cei posedaţi de cele trei Diane) cu “lumina ascunsă” în ochii ei. Căci nu degeaba stau copiii noştri, şi nu numai copiii, cu “butonul roşu” în mână şi încă mai “sug” prin “ţâţa” televizorului Samsung – “O tehnologie pentru o viaţă prin Ana-electronic”!
    Invocarea acestor Trei Mari Zeiţe (“zeiţe-mume”) din Grecia pre-elenică ne poate deschide spre bucuria şi extazul vieţii, pentru a ne vindeca de emoţiile noastre rănite, dar în acelaşi timp ne poate deschide câmpurile tahionice informaţional-energetice, trecând astfel prin două mari experienţe care ne marchează existenţa: o experienţă la limita morţii (ELM) şi o experienţă în afara corpului (EAC), după care putem intra într-o stare permanentă de modificată a conştiinţei, controlată de câmpul-akashic prin “Coloana soarelui de vis”, prelungind această Coloana, în expansiune  infinită, de pe axa Pământului pe axa Cerului Cristalin. Cer care, potrivit afirmaţiei lui Dante Alighieri în Divina Comedie se află în mintea divină.
   Din clipa în care am aflat, şi am descoperit de-a lungul anilor prin artă mea sculpturală că, la Atlanţi, Soarele era zeiţă, iar Luna – zeu, n-am mai putut să-mi imaginez o altă de lume, decât aceea condusă de aceste Trei Mari Zeiţe (zeiţe-mume) ale pământului venită din cer, plină de senzualitate, de bogăţie şi mister: primele două, Diana Sancta Potentisima şi Diana Artemis Bendis, amândouă având o Dublă-Faţă, divină şi umană, una de soare iar cealaltă de lună întoarsă mereu spre o simplă “Coloană a soarelui de vis”, iar cea de-a treia, Diana-Luna-Hecate, cu patru-feţe. Aceasta din urmă zeiţă mi-a creat mari probleme în viaţă, căci am încercat, chiar şi pe viu, s-o îmblânzesc, dar n-am reuşit nici cum. Apoi, bineînţeles, am imortalizat-o într-o sculptură, în două variante.
   Prima variantă, am tăiat-o în lemn de nuc, cu două perechi de sâni mari, cu patru-feţe (cu ochii goi, găuriţi, prin care trecea lumina intersectându-se din ambele feţe) şi pe cap i-am construit o coroană formată din “patru păsări” cu aripile desfăcute care ţin pe aripile lor o piramidă cu nouă trepte ce simbolizează “săgeata timpului”. După ce am terminat de sculptat “Vrăjitoarea”, ea însuşi, “sculptura-totem” mi-a creat mari probleme, atât mie, cât şi colecţionarului care a achiziţionat-o ulterior.(numele lui este Dan Diţescu, i-a plăcut mult această “sculptură-totem” şi a dorit s-o cumpere, însă pentru că achiziţia nu a mai fost onorată aşa cum trebuia, se pare că însuşi sculptura s-a răzbunat pe colecţionar şi a creat un “scandal”, după cum mărturisea chiar soţia lui.)
   A doua variantă, tăiată tot în lemn de nuc, tot cu patru sâni mari, cu patru-feţe dar cu ochii plini, şi pe cap tot cu o coroană formată din “patru păsări” cu aripile desfăcute dar care ţin pe aripile lor nouă piramide simbolizând “săgeţile timpului” celor nouă vieţi, s-a dovedit a fi mai “blândă” şi atunci am fost şi eu mai bun cu ea şi am numit-o în final “Androginul”, cu patru- feţe şi nouă vieţi. Această sculptură se află în colecţia particulară a domnului colonel şi medic chirurg Cristian Badea, de la Spitalul Militar “Regina Maria” din Braşov, şi sunt mândru ca a ajuns pe “mâini bune”.
   Tot pe atunci, între anii 1989-2008, sculptând în paralel la Geneze, la ciclul Reginelor şi la cele opt Coloane infinite, care de lungul anilor, aceste Coloane, puse cap la cap, au ajuns, cred, la vreo 64 de metri, am înţeles că Femeia este cea mai mare entitate spirituală, venită din cer  pe pământ, şi tot ea este şi o “Stea arzătoare cu opt raze” în Templul Iubirii. Un templu solar, apollinic, care nu e altul decât “cerul-pământesc”. Am înţeles, ulterior, că Femeia este doar înrudită cu Dumnezeu, prin Raza lui, de aceea o numim noi mama lui Dumnezeu, adevărata regina coeli, stea mântuitoare care mijloceşte în folosul umanităţii. Ea nu este şi nici n-a fost vreodată o iubită pământeană. Ea este chiar Iubirea întruchipată şi adusă de ea însăşi pe pământ, iar eu, fie-mi îngăduit cu Voia Dumneavoastră, sunt doar cel ce o iubeşte etern şi chiar după aceea.
   Femeia este creatoare de îngeri şi demoni pe pământ, ea nu este creată de zei pământeni. De aceea, Civilizaţia Iubirii este singură constantă în univers. Iubirea este flacăra din Infinit şi va fi memoria eternă a pulberii stelare. Într-adevăr, între două inimi există o fereastră de lumină cărui ziua-i zicem soare iar noaptea lună. Într-adevăr, razele corpului nostru luminos cresc odată cu “spaţial curbat” care stă între noi şi un alt corp luminos, cum e lună sau soarele sau o altă fiinţă luminoasă. Dar de ce cresc şi descresc aceste Raze luminoase din “fereastră în fereastră” numai Dumnezeu ştie (şi venerabila lui Femeie), noi nu ştim!
   Iată de ce oamenii de ştiinţă, antropologii, filozofii, artiştii şi scriitorii au ajuns la concluzia şi sunt tot mai convinşi că, pe parcursul următorilor 40 de ani femeile vor dispune de o putere de decizie fără precedent în istorie, în mod special în “Ministeria Facerii” prin “Artă-transformării”, în politică (deja 80% dintre europarlamentarii liberali sunt femei) şi în distribuţia finanţelor la nivel social-planetar. Şi tot ei, oamenii de cultură, afirmă că procesul de multiculturalitate va continua în toată lumea şi că migraţia musulmană către Occident se va amplifica până la unificarea celor două culturi, eleate şi heracleitice, Occident & Orient. Pentru că, aceste culturi, deşi sunt deametral opuse, la origine au acelaşi Dumnezeu din vechea religie astrală a Soarelui, a Lunii şi a lui Venus.  
   Există câteva predicţii pe care românii, şi nu numai ei, ar trebui să le ştie şi, eventual, să le facă cunoscute şi publicului larg. De exemplu, că Statele Unite ale Americii vor depinde de România în următorii 50 de ani, pentru a se aproviziona cu şapte metale rare (în special “oricalcul”, aur alb, uraniu şi wolfram, acesta din urmă recent descoperit în România în cantităţi mari), indispensabile pentru fabricarea noilor tehnologii solare, dar şi a unor dispozitive şi produse specifice, precum radarele, armele psihotronice, generatoarele electrice cu energie tahionică, automobilele hibrid şi aparatele de zbor vertical, neconvenţionale, după modelul Farfuriilor zburătoare şi Aerodinelor lenticulare construite de Henri Coandă, Nicolas Tesla şi Herman Oberth, toţi trei savanţi de origine română.
    Astfel, arta, ştiinţa şi tehnologiile solare se vor dezvolta într-un ritm atât de ameţitor, încât cei mai mulţi oameni nu vor mai putea să “digere” acest aflux de „imagini-regine”, de tehnologii solare şi de informaţii genetice şi spirituale, şi vor fi tentaţi, de frică, să se “deconecteze” de la acest ritm de viaţă trăită intens, trepidant, la limitele cunoaşterii adevărului creaţiei. Oamenii vor atinge punctul terminus al cunoaşterii adevărului, care va fi de altfel şi adevărul ultim, alternativă la sfârşitul istoriei celei mai mari înşelătorii umane, dar şi alternativă la toată “Istoria ideilor şi a credinţelor religioase”.
   Pentru următoarele patru decenii, oamenii de ştiinţă, filozofi şi futurologi renumiţi precum Alvin Tofller şi Ervin Laszlo, sfătuiesc pe tot mai mulţi intelectuali să formeze Grupuri de conştiinţă solară până la gradul XII, în cadrul unor Culturi matrilocale paşnice, pentru a prelua conducerea acestei lumi. Iar marile Familii Regale, prin regii şi reginele lor, sfătuiesc şi ele, deasemenea, pe toţi oamenii ca să se retragă, în prima etapă, în zonele de dealuri şi de munte şi să îşi cultive singuri propriile legume şi să-şi producă singuri alimentele, pentru a depinde tot mai puţin de marii producători şi distribuitori din industria alimentară.
   De ce să devenim noi, acum, cultivatori?
   Pentru că în ultimul sfert de veac Blocarea Alimentaţiei noastre naturale ne conduce spre Atrofia vieţii , pentru că problema economiei şi a tehnologiilor a luat o întorsătură şocantă, acestea (tehnologiile, în mod special genetica sub-moleculară) fiind folosite acum pentru distrugerea programată a omenirii. Astfel, tandemul genetic fiinţă extraterestră - Om (ET-X-Y-Z - Om) a fost extins la tandemul genetic Om – Codex Alimentarius, ceea ce se întâmplă cu noi pe planeta Terra a fost perfect descris în Zohar (Cartea Splendorii) cu 5000 de ani în urmă.
   Cu alte cuvinte, suprimarea celor şapte miliarde de oameni, câţi suntem acum pe pământ ( suprimarea prin arderea de tot, tescuirea, innobilarea, purificarea si simplificarea corpului nostru spiritual, dupa ce se va petrece “ a doua moartea”), se face cu ştiinţa acestor zei şi zeiţe, prin cinci cicluri de existenţă umană, printr-un experiment diabolic, dar în sens invers, adică prin incompatibilitate noastră cu ştiinţa zeilor, prin dizarmonia genetică între Codexul Alimentarius (OMG) şi genetica omului.
   Supravieţuitori vor fi, probabil, doar cei care îşi vor injecta două-trei tipuri de celule deodată, un fel de tandem de “celule telocite-stem”, marca savantului român Prof. Dr. LMP, aspirant la premiul Nobel. Problema este cum să convingem popoarele să le injectăm (să-i vaccinăm) cu astfel de “celule telocite-stem” în tandem, pentru că aceste “celule” au darul de a te vindeca de toate bolile şi de toate maladiile creaţiei, şi poate chiar de aţi prelungi viaţa cu cel puţin două-trei generaţii, adică cu exact tot atâtea generaţii cu câte se doreşte, de către forţele oculte, să se scape de noi, prin aplicarea noului Codex Alimentarius, prin implanturile RFID şi alte opioide, droguri şi medicamente pe bază de GMO, fabricate în laboratoarele hibride de NWO şi de extratereştri “ET-X-Y-Z”.
   În concluzia, trăim închişi sub un Clopot de sticlă într-o “uriaşă peşteră electromagnetică”, precum grecii în văgăuna Ciclopului aşteptând să le vină rândul să fie mâncaţi. De aceea, trebuie negociat prin “Arta-transformării” problema tehnologiilor solare la nivel social-planetar, în tandemul genetic extratereştri ET-X-Y-Z şi Om, ceea ce nu-i deloc uşor, când trăim cu viii şi cu morţii electrici laolaltă, într-o lume ce se arată a fi pe pământ fără centru iar în cer într-un război al focului stelar.
      În viitorul apropiat, războaiele convenţionale nu vor mai fi posibile sub nici o formă, datorită acestor tehnologii cum sunt Cyber-, bio-, şi nano-, nu vor mai exista nici "state poliţieneşti" pe planeta Terra, pentru că asemenea comunismului şi capitalismul va fi declarat nul, iar oamenii vor trăi într-o “liberate fără efort”, conectaţi la un Computer Central, fără state, fără bani, doar cu o rentă minimă stabilită de aceste “femei speciale” între 100 şi 500 de euro, de dolari sau o altă monedă care va fi pusă în circulaţie cât mai curând. Regionalizarea şi fărmiţarea statelor mici şi mari din UE şi de pretutindeni va continua în viitor într-un ritm ameţitor, până când întreaga planetă Terra Mirabilis va deveni un singur Sat Planetar, iar locuitorii lui vor deveni un singur popor, nu “ales”, nu bogat sau sărac, mic sau mare, ci solar, unit, îndumnezeit şi înluminat cu o Lumină Caldă.
    Vă veţi pune, desigur, întrebarea legitimă şi obligatorie acum: de ce această regionalizare, aproape forţată, să înceapă chiar acum cu noi, românii? În 2011 am încercat să dau un răspuns la această întrebare în articolul “România eternă, Israelul şi Grădina Maicii Domnului”, publicat în revista Confluenţe literare. Însă, un răspuns direct, geo-politic, la nivel social-planetar, ar putea fi acesta: Pentru că universul tehnologic în care trăim noi acum, legaţi de peste o sută de ani pe sărmă de “lampa lui Lenin”, este o eliberare tehnologică a omului către nimic. Pentră că toate estimările oamenilor de ştiinţă spun că, după eşecul comunismului şi al capitalismului, nu vor trece nici şapte ani şi vor fi, pe pământ, sute de milioane de şomeri care vor tânji după muncă şi pensii şi nu le vor mai găsi nicăieri. Desigur, soluţia salvatoare ar putea fi punerea cât mai urgent în circulaţie a Generatoarelor electrice fără fir, însă Stăpânii Lumii care lucrează prin NOW cu extratereştrii “ET-X-Y-Z” nu vor acest lucru, vor să ne suprime mai întâi pe noi.
   Iată de ce consider că, numai cine va învăţa să construiască un astfel de generator tahionic şi aparat de zbor vertical “d’a capo al fine”, acela va descoperii singur, pe socoteala lui, că această nobilă şi divină zămislire, concepută de o minte solară, inspirată de o înaltă Inteligenţă Luminoasă, care a creat, odată cu omul solar, acest sferoid planetar viu, desprins, ca un glob incandescent, din Soarele Galactc, nu va muri în faşă, ori suprimat de aceşti arhonţi “ET-X-Y-Z” şi, mai mult, va trăi printre oameni ca un nemuritor indestructibil, cât timp acest Pământ cu spinarea lui vie se va roti în jurul soarelui şi în jurul Axei sale, acest om solar va prelungii Coloana infinită, prin “Coloana soarelui de vis”, de pe axa Pământului pe axa Cereului Cristalin. Aşadar, soluţia salvatoare, cel puţin pentru noi, românii, care suntem un popor solar, este să ne facem acum toţi ingineri, constructori de Generatoare tahionice, de aparate de zbor vertical şi de Farfurii zburătoare, pentru a redevenim ceea ce am fost şi suntem de mii de ani: mesageri solari şi Cărmuitori Eonici.
   Dacă vrem să prevenim o catastrofă ecologică la nivel social-planetar, care ar putea transforma nu numai Iranul şi Israelul în cenuşă, dar şi jumătate din globul terestru într-un deşert locuit de libărci, în primul rând evreii, care ocupă locuri cheie în sistem, ar trebui să investească mai întâi în “resursele intangibile”, care sunt oamenii şi întreaga construcţie armonioasă a societăţii româneşti –  nu să le distrugă românilor mai întâi fondul genetic, apoi să creadă că vor ajunge la băgăţiile şi resursele interne ale statului.
   Nu aşa se cucereşte o ţară solară, cu un potenţial ştiinţific şi de creaţie mult peste media altor ţări. “Ştiinţa zeilor” solari nu o scoţi din om cu forţa, şi nici nu o bagi în “omul de la om” cu forţa, sau îi furi ştiinţa, apoi îl omori, crezând că astfel rezolvi problema prin “soluţia finală”. Poporul evreu dacă vrea să conveţuiască în armonie deplină cu celelate popoare, ar trebui să se trezească la realitate şi să înveţe ceva din istoria Americii, să nu facă cu românii ce au făcut conducătorii Americii cu amerindienii.
   Ceea ce dă valoarea primordială a unui stat multicultural este în primul rând omul de la zeu, omul solar, omul regal şi omul creştin, şi apoi resursele statului. Evreii, dacă vor să nu fie consideraţi de celelalte popoare drept “oameni fără destin”, şi dacă vor cu adevărat să conveţuiască în armonie deplină cu românii, vor trebui să-şi schimbe strategia de a cuceri această ţară şi să ne acorde credit în dezvoltarea acestei ţări, prin politici sociale şi de cercetarea ştiinţifică şi culturală. Cu alte cuvinte, dacă vor să se salveze ca stat şi popor pe harta geopolitică a lumii, să-şi investească acum toată averea lor în construcţia Farfuriilor zburătoare după modelul Aerodinelor lenticulare a lui Henri Coandă şi în Generatoarele tahionice care transmit energie electrică fără fir, construite de Nicola Tesla în urmă cu 100 de ani. Cu aceste două invenţii, care sunt ale noastre, cucerim întreaga lume. De aceea, spuneam, nu ar trebui să ne fie frică de orice popor ar veni peste noi, ca să ocupe această ţara verde numită de toţi comentatorii antichităţii Terra Mirabilis.
   Aşa cum Henri Coandă ne-a salvat în 1968 cu “arma secretă” –  cu “laserul biofotonic” - de cea de-a treia invazie a tancurilor sovietelor (prima, după Pacea de la BrestLitovsk, prin declaraţia de război a lui Lenin, făcută României, la începutul lui 1918, a doua în august 1944 când au intra în Bucureşti cu 6000 de tancuri şi apoi au ocupat întreaga ţară, şi a treia, în 1968, care datorită acestei “arme secrete” nu a mai fost posibilă intrarea cu tancurile în ţară), tot astfel un alt savant român ne va apăra şi de data aceasta de imperiul “Demonilor lui Dostoievschi”şi de alte invazii ale triburilor barbare conduse de forţelor oculte. Poporul acesta solar nu va dispare niciodată de pe harta geopolitică a lumii, pentru că poartă în el o genă solară ce aparţine de primii conducători divine ai omenirii din vechea Atlantidă, care deţineau “arme secrete” şi stiau să scrie acum 7000 de ani (vezi tabliţele de la Tărtăria, jud. Alba). Şi poate că de aceia este indestructibil de mii de ani.
   Nu vi se pare curios faptul că de peste o sută de ani transmitem orice fel de mesaje, de la cele telegrafice până la sms-uri fără fir pe care le transmitem acum pe telefoane celulare, transmitem vocea umană, sunete şi/sau  “imagini-regine” pe undele radio şi pe Televiziunea Globală, dar nu putem transmite energie electrică fără fir, în cantităţi nelimitate oriunde pe glob? Aceasta înseamnă că există un jaf în dragoste şi o cenzură tehnologică de natură solară de peste patru sute de ani, la nivel social-planetar.
   Nu vi se pare curios faptul că nu avem azi în circulaţie, la nivel social-planetar, generatoare electrice fără fir, avem în schimb tehnologii puternice, cum sunt Cyber-, bio-, şi nano-, care produc deja arme psihotronice care lansează atacuri pe cale electromagnetică, capabile să lase un întreg oraş sau o ţară fără curent electric sau sisteme de comunicaţie. Nici măcar nu mai e un secret azi, că un oscilator electromagnetic pus în pământ, care rezonează cu aceeaşi frecvenţă cu a Pământului, sau o bombă nucleară pusă sub apă, poate să producă cutremure sau tsunami artificiale, cu consecinţe ecologice dezastroase şi cu pierderi mari de vieţi omeneşti, aşa cum s-a întâmplat recent, în 2004 în Sumatra şi în 2011 în Japonia.
   Nu ştiu de ce, cred însă că în final vom ajunge la comunicarea pe cale telepatică, aşa cum a fost în copilăria umanităţii. Paradoxal, această comunicare nu va fi posibilă însă fără pierderea (“ştergerea”) memoriei şi înlocuirea acesteia cu o altă memorie, de preferinţă solară. Dar nu îmi pot imagina o comunicare telepatică perfectă în haosul sonor în care trăim noi acum, fără a intra mai întâi în posesia unei “antene tahionice” care să faciliteze această comunicare. Această “antenă tahionică” ar putea facilita comunicare cu mintea divină care se află în Oglinda Cerului Cristalin. Câţiva români deţin o astfel de “antenă tahionică”.
   În acest moment, Internetul joacă un rol crucial în vieţile noastre personale. Practic, este posibil în viitorul apropiat, printr-un algoritm creat cu maxim 19 klicuri, să comunici în mod direct prin laptopul tău cu absolut toate reţelele şi sutele de milioane de noduri create la nivel social-planetar. Astfel, Internetul ar putea perfecta un proces revoluţionar de restructurare permanentă a culturilor care în final va cuprinde întreaga civilizaţie umană, la nivel social-planetar, transformând toate fiinţele vii şi în mod special popoarele în “maşini biologice” cu baterii solare şi lunare, la nivel sub-molecular, iar pe oameni în “scuturi energetice” şi “antene tahionice”.
   O parte din oamenii de ştiinţă, solari, care au acces la “spaţiul supralunar”, afirmă cu certitudine că acest proces de tahionizare, de restructurare permanentă a popoarelor prin “Arta-transformării”, ar putea salva omenirea, că întreg procesul durează practic 14 zile, şi că rezultatul este 100% permanent şi este verificabil în laborator, practicând două mari experienţe, o experienţă la limita morţii (ELM) şi o experienţă în afara corpului (EAC), după care intri definitiv într-o stare modificată a conştiinţei (SMC). În timp ce o altă parte din oamenii de ştiinţă, selenari, cu acces doar în “spaţiul sublunar” supus corupţiei, practică un alt proces, extrem de dureros pentru noi toţi, de globalizare forţată a bunurilor şi a capitalului, a crezurilor şi a sectelor, a învăţăturilor şi a simbolurilor, şi de nouă tribalizare a persoanelor care vor fi conduse de un singur Guvern Mondial, sub aşa zisa “Republică Universală”, care va distruge iremediabil omenirea.
   Aşa încât nici nu ar trebui să ne mai mire de ce avem, pe de o parte o clasă politică demonizată şi hibridizată, aflată în comă tehnică şi politică la nivel social-planetar, iar pe de altă parte avem un grup mic de oameni solari, de mesageri şi Cârmuitori Eonici  care se luptă să salveze acest sferoid planetar viu, pe spinarea căruia locuiesc într-un minim de spaţiu pe un maximum de conţinut şapte miliarde de oameni.
   Întrebarea legitimă şi obligatorie pentru noi toţi acum, pământeni şi nepământeni, îngeri sau demoni este: ce se întâmplă cu creierul nostru, care a devenit acum un creier uriaş, ajuns în faza incipientă de Hologramă cosmică care comunicare cu harta Minţii lui Dumnezeu. Cu inima, deşi are o rezonanţă magnetică superioară creierului, se pare că au “rezolvat-o” într-un fel, după decodificare în întregime a genomului uman, cel puţin aşa pretind geneticienii aşa zişi “consacraţi” şi neodarvinişti.
   Creierul fiecăruia dintre noi are însă o frecvenţă de rezonanţă bioelectrică unică, exact cum fiecare dintre noi are o amprentă genetică unică. Odată detectată această frecvenţă, creierul poate fi în întregime “programat “cu ajutorul undelor de frecvenţă electromagnetică (EMF) transmise din afară, prin trimiterea unor semnale electromagnetice care sunt “traduse” ca imagini sau/şi sunete. Acesta este unul din principiile războiului psihotronic care se practică acum. De exemplu, un microcip (“RFID”) de 5 micromilimetri plasat prin intermediul PC-ului în nervul optic al unei persoane, “suge” impulsurile nervoase din acea zonă a creierului responsabilă pentru miros, văz şi auz şi le trimite spre înregistrare unui Computer universal. Sistemul electronic al NASA, de exemplu, este capabil, printr-un Computer central, să gestioneze, să urmărească şi să prelucreze simultan sute de milioane de date provenite de la astfel de oameni, cu scopul de a avea în final un control total al populaţie de pe glob sau de a tortura o parte din aceşti oameni. Cam asta se întâmplă cu noi în ultimul sfert de veac.
      Ideea care stă la baza acestor computere (care până la urmă se va dovedi că nu sunt altceva nici ele decât tot nişte “arme psihotronice”), de radio fregvenţă, şi proliferare a acestora, este de a determina ca toţi oamenii să-şi piardă capacitatea de a raţiona emoţional asupra problemei existenţei şi a sufletului uman. Iar lucrul acesta se întâmplă fără să-i ucizi, ci doar pentru a-i lua ostateci, pentru a le zădărnici orice formă de rezistenţă fără a-i răni fizic, iar aceasta se face chiar fără ca ei să-şi dea seama ce se întâmplă în sufletul, în mintea şi în inima lor. Toate tehnologiile de modificare a stărilor mentale pe cale electromagnetică sunt construite cu acest scop, dar din moment ce nu sunt recunoscute oficial ele pot fi folosite oriunde şi oricând, după bunul plac al celor care hotărăsc şi ne influenţează destinul. De aceea, existenţa acestor arme psihotronice de radio fregvenţă afectează în mod direct creierul şi sistemul nervos uman.
    Să ne gândim la faptul că tendinţa creierului nostru este de imitare a mediului ambiant: dacă, de exemplu, din exterior se aplică sunete şi vibraţii de undă de frecvenţă alpha, betta, gamma, tetha, atunci creierul va intra şi el în starea modificată a conştiinţei specifică undelor respective. Cercetările de unde genetice de celule stem transpuse, replicative, captive de pe un corp pe altul, au demonstrat că subiectul poate să nu fie conştient de aceste sunete şi vibraţii înalte sau joase, adică chiar dacă subiectul în cauză nu le poate vedea, auzi sau simţii, aceste sunete şi vibraţii, operează totuşi cu eficienţă, determinând trecerea creierului în zona de frecvenţă dorită. De aceea este mare nevoie de aparate de rezonanţă magnetică şi mecanisme de protecţie energetică „BEMF” (biochimice, electrice, magnetice, fotonice). De exemplu, prin setarea sensului circuitelor oscilante, o “Troiţa RSB” ar putea oferi o modalitate de a obţine o mulţime de stări modificate de conştiinţă, în sensul dorit.
  Henri Coandă, explică de altfel atât de clar în ultimi ani ai  vieţii că: “Oamenii trebuie să înţeleg că toţi, dar absolut toţi, suntem implicaţi într-un război psihotronic; că toate vibraţiunile de toate felurile, electromagnetice ca lumina, ca sunetele, electrochimice că gustul şi mirosul, se transformă toate prin organizarea simţurilor într-un flux nervos de frecvenţe diferite care ajung la creier. Cu alte cuvinte, oamenii trebuie să înţeleagă că tocmai această transformare a tuturor vibraţiilor într-un flux nervos de frecvenţe diferite care trec prin inimă şi ajung toate la creier, este de altfel şi principiul de funcţionare a armelor psihotronice, care ne bombardează toate simţurile cu fregvenţe ce depăşesc limitele admis”. De aceea este nevoie de aceste aparate şi dispozitive cu rezonanţă magnetică, de protecţie energetică împotriva radiaţiilor nocive şi a armelor psihotronice.
      Toată speranţa noastră acum este în punerea în circulaţie a noile tehnologiile solare, a generatoarelor tahionice care vor funcţiona cu 12 lasere bifotonice şi care vor face războiul imposibil, de orice formă ar fi el. Pentru că, de exemplu, laserul biofotonic BEMF (biologic, electric, magnetic şi fotonice), poate crea pentru fiecare om un “zid invizibil” în jurul lui, iar noi ne vom putea transforma din “maşinuţe biologice” în “scuturi energetice” de protecţie, care prin intermediul unei “antene tahionice” ne putem “teleporta fotonic” oriunde dorim pe glob şi în spaţiul cosmic. Uni cred că această “antenă tahionică” este echivalentă cu o “holograma cosmică”. Eu nu sunt de aceiaşi părere, pentru că o “holograma cosmică” se poate realiza doar în mentalul tău, în timp ce “antena tahionică” se poate realiza fizic şi te poţi, practic, “teleporta fotonic” oriunde doreşti în spaţiu şi în timp (bineînţeles, creându-ţi un “dublul al tău”, să nu se creadă altceva).  
   Pentru a fi cunoscută şi de alţi români, am prezentat pe reţeaua de socializare Facebook proiectul unei “Troiţe-Rezonator stelar de bioluminiscenţă solară”, care va avea rolul de “antenă tahionică” (staţionară sau portabilă) şi de “scut energetic” de protecţie umană. Ştiu că ceea ce încerc eu să construiesc acum, pe socoteala mea, este greu de realizat singur, fără un sprijin financiar, însă am convingerea că prin înfiinţarea unui Institut Internaţional de Bioluminiscenţă solară la noi în ţară, care se pare că se înfiinţează acum, s-ar putea rezolva toate problemele grave cu care se confruntă omenirea, aruncată acum de forţele oculte în cinci valuri de criză mondială, declanşate artificial.
   O astfel de “Troiţă –Rezonator stelar de bioluminiscenţă solară”, având şi funcţia de “antenă” pentru captarea de “energie tahionică” ar putea fi considerată în viitor ca fiind un dar divin şi poate primul “Car Ceresc” prin care putem călători până la Cerul Cristalin care se află în “mintea divină”.
   Lumea noastră se află acum într-o stare de haos, la nivel social-planetar. Mă rog din toată inima ca fiecare fiinţă vie să vadă, să cunoască şi să înţeleagă că până la urmă, de suntem pietre încălzite la soare sau sori incandescenţi din bulgărele de aur al umanităţii, toţi depindem unui de alţii, că toţi locuim pe spinarea acestui pământ viu şi evoluăm pe aceiaşi Axă, într-o ordine secretă şi divină în lucruri şi fiinţe, care derivă din energia tahionică. Mă rog ca  fiecare om să-şi găsească echilibrul în războiul declanşat deja între forţele infernale şi cele cereşti ce se petrece, în chiar clipa aceasta, în minţile, în inimile şi în sufletele noastre. Eu cred că numai împreună putem transforma lumea aceasta ce se află pe pământ fără centru iar în cer într-un război al focului stelar. Va veni şi ziua în care omenirea va putea trăi fără bani, folosind doar energia liberă tahionică antigravitaţională, care va alimenta Generatoarelor electrice fără fir. Chiar acum ne apropiem de această Zi mare când lumea se va bucura şi va fi complet liberă.
   O cultură solară iniţiată însă de cele Trei Mari Zeiţe pe care le-am numit mai sus, în mod special Marea Zeiţă  Eurynome – Zeiţa Extazului -  printr-o Cultură matrifocală şi matrilocală paşnică, despre care scriam la începutul acestui articol, care să acţioneze prin exerciţiul “Artei-transformării”, ar putea deveni acum singurul univers capabil să transforme Primul Principiu din care s-au ivit în copilăria umanităţii cei trei eoni distincţi, primordiali: existenţa, forma şi beatitudinea. Numai o adevărată revoluţie culturală, anticipând o mişcare feministă universală prin “Arta-transformării”, ar mai putea acum salva România – ţară prin excelenţă solară - şi Uniunea Europeană pentru a face posibilă Marea Trecere din universul tehnologic şi politic (hibridizat şi aflat în comă tehnică) în evoluţia naturală a ştiinţei viului.
   O revoluţie culturală de conştiinţă solară ar putea avea acum multe consecinţe la nivel social-planetar, chiar politice. O astfel de revoluţie culturală, care să poată în final să unească cu adevărat Europa şi lumea întreagă, a fost concepută în urmă cu 30 de ani de Mircea Eliade, apoi, prin anii ’90 de Ioan Petru Culianu, şi mai recent de Günter Grass (poet, nuvelist, dramaturg, sculptor, romancier şi grafician german, laureat al Premiului Nobel pentru Literatură în anul 1999). Noi toţi, oamenii planetari, creăm acum adevărata revoluţie culturală de conştiinţă, pentru a crea o nouă realitatea politică globală. Creăm ce merităm. Lucrul acesta se întâmplă chiar şi pe reţelele de socializare de pe internet, cum e, de exemplu, Facebook-ul.
   O revoluţie culturală corelată însă cu o mişcare feministă universală, construită pe „imagini-regine”, mântuitoare de lumi paralele, folosind cu bună ştiinţă “semnele arbitrare” şi “simbolurile consacrate”, ar putea uni sub Coroana Marii Britaniei toate ţările Europei. România, Anglia şi SUA, împreună, având întocmai rolul fundamental de a uni în final aceste două lumi diferite, diametral opuse, Orientul latin cu Occidentul ultra tehnologizat, dar care au la origine acelaşi Dumnezeu. O astfel de revoluţie culturală declanşată la nivel social-planetar ar putea acum, cu toată ştiinţa solară în dotare, pentru prima dată în istorie, să identifice lumea sacră (care se manifestă prin simboluri consacrate) camuflată în profan şi viceversa, lumea profana (care operează cu semne arbitrare) camuflată în sacru.
   Structura axiomatică a întregii plăci a modernităţi, dar şi a “postmodernismului” apărut la sfârşitul secolului trecut prin anii ’80, potrivit căreia “Sacrul este camuflat în profan şi profanul e camuflat în sacru” (expresia îi aparţine, cred, lui Mircea Eliade), este de altfel şi esenţa Adevărului Creaţiei, alternativă la toată “Istoria ideilor şi a credinţelor religioase”, dezvoltată de Mircea Eliade în 16 volume, pentru care ar fi trebuit să ia premiul Nobel. Or, această revoluţie culturală de conştiinţă solară ar putea avea loc doar declanşând mai întâi o Mişcare feministă universală, pornită alternativ din nucleul cel mai fecund al Orientului latin - România - şi la polul opus - Anglia şi SUA. Anglia, care prin tradiţia ei va rămâne cea mai puternică monarhie din lume şi SUA care, prin amestecul raselor prin “naţiunile transplantate” din euro-afro-asia în America Latină şi din America Latină în America de Nord, a devenit acum cel mai puternic model de supercivilizaţie din întreaga lume, prin “rasa metisă”..
   În acest Jurnal de Atelier, printre aceste “144 de Scrisori de tranziţie din Mileniul III către Prinţesa X”, am publicat online pe revista de cultură Confluenţe literare un eseu teatrologic – un manifest feminist universal, în opt părţi, sub titlul provizoriu de “Reportaj imaginar la un congres internaţional al femeilor”. Aş fi bucuros să citiţi “Reportajul imaginar...”(scris în memoria Prinţesei Diana), şi să îmi scrieţi părerea d-voastră despre această scriere, absolut feministă şi monarhistă. Vă mulţumesc anticipat.
   Ipoteza mea de lucru: există două ministere de bază care conduc lumea: “Ministeria Facerii” care lucrează prin exerciţiul “Artei-transformării” şi Ministerul tehnologiilor înalte (care amândouă ministere lucrează camuflat, potrivit afirmaţiei lui Mircea Eliade, enunţată mai sus). “Arta-transformării”  are însă o comportare de aşa natură, încât anticipează viitorul organismelor vii, modifică trecutul sistemelor moarte şi reci şi influenţează prezentul cu o Lumină Caldă, pentru ca universul tehnologic să nu mai elibereze oamenii către nimic, aşa cum se întâmplă de o sută de ani, prin “lampa lui Lenin”. Sau dacă îi vom mai “elibera” odată, după eşecul comunismului şi capitalismului, lucrul acesta se va întâmpla numai după o negociere asupra tehnologiilor solare, la nivel înalt între extratereştri “ET-X-Y-Z”, Aristocraţia neagră şi marile Familii Regale.
   Modelul meu, bazat pe teoria Artei-transformării: toate sistemele din lume evoluează până în centrul unei “Stele arzătoare cu opt raze”, după care intră într-o bifurcaţie de stele bioluminiscente solare care se pot “produce şi reproduce” prin derivaţie de energia tahionică, folosind “teleportare fotonică”, în toate direcţiile posibile, pe verticală şi orizontală, în expansiune infinită, prin explozia şi implozia ADN-ului primordial al creaţiei ce se perpetuează prin codul nostru genetic, de ordinul divin şi mărimea 8 la puterea 64 de Stele arzătoare cu opt raze, cu 64 de Octave. Am numit acest fenomen “Octomorfoza stelei arzătoare de bioluminiscenţă solară”. Astfel încât noi, oamenii, la nivel social planetar, nu suntem altceva decât “nişte note muzicale în imensitatea variaţiunilor de ritmuri cosmice şi istorice, într-o uriaşă Simfonie a Durerii şi Fericirii umane” (am citat din memorie din opera lui Vasile Pârvan – un renumit savant şi arheolog român preocupat de preistoria geto-dacilor şi în mod special de civilizaţia greco-elenă)
    M-am întrebat adeseori: de ce suntem noi, ca popor, diferiţi de celelalte popoare? Şi cum am ajuns să supravieţuim de mii de ani în sfârşitul istoriei celei mai mari înşelătorii umane? Răspunsul meu începe să se contureze tot mai clar: pentru că suntem un popor solar. În subconştientul nostru colectiv se petrece un lucru uimitor, atunci când ajungi singur la concluzia că: este mult mai bine să ai o implozie interioară cunoscându-ţi propriul tău suflet (ADN-ul primordial al creaţiei) decât să ai o explozie exterioară împingând omenirea înainte, în groapa mizeriei comune, devenind astfel războinic. Exploziile sunt distructive, Imploziile sunt creative. Acesta este Primul Principiu creator al Universului. Am înţeles lucrul acesta de mic copil, din clipa când mi-am dat seama că ştiinţa nu o bagi în om ci o scoţi din om. Tot pe atunci cred că mi-a fost dat să văd “ioni” (tahioni) care vin din soare.
   Pentru a înţelege cât este de necesară expansiunea “imaginilor-regine”şi a femeilor în următorii 40 de ani, la nivel social-planetar, în religie, ştiinţă şi artă, în politică, economie şi finanţe, şi practic în conducerea întregii lumi, este de-ajuns să comparăm această expansiune cu dinamica spaţiului virtual. Dacă radioului i-a luat 35 de ani pentru a ajunge la o audienţă de 50 de milioane de persoane, televiziunii 10 ani, iar internetul a ajuns la aceeaşi cifră de utilizatori în doar 5 ani, expansiunii “imaginilor-regine” şi a femeilor virtuale în conducerea întregii omeniri îi trebuie maxim şapte ani să preia conducerea întregii lumii, pentru ca bărbaţii să treacă în planul secund. Un singur detaliu lipseşte pentru realizarea acestui deziderat: cedare puterii politice de către bărbaţi, care se pare că se apropie acum cu paşi repezi de “ceasul morţii”.  Pentru că 80% din politicienii bărbaţi sunt deja hibridizaţi şi aflaţi în comă tehnică şi politică, la nivel social-planetar, în timp ce 80% din europarlamentarii liberali sunt femei, care vor avea în viitor o putere de decizie fără precedent în Europa şi în întreaga lume.
   Cu speranţa că această expansiune feministă paşnică continuă la nivel social-planetar, că ea va fi bine văzută, cunoscută şi înţeleasă de Stăpânii Lumii, de Aristocraţia neagră şi în mod special de marile Familii Regale, şi că zeii, titanii şi titanidele, şi zeiţele noastre solare vor face posibile şi alte întâlniri viitoare la „orizontul misterului” cu începutul Eonului mesianic în acest spaţiu virtual al Internetului-celest, vă mulţumesc Domniilor Voastre pentru atenţia acordată acestor Scrisori de tranziţie! Mulţumesc, deasemenea, în mod special zeiţei Eurynome – Zeiţa Extazului, care practic prin eros, magie şi renaştere, dă naştere la toate celelalte zeiţelor solare ale pământului venite din cer, pline de senzualitate, de bogăţie şi de mister, pentru ca împreună să facem posibilă, prin lumina lor caldă, întâlnirea noastră virtuală pe Cerul Cristalin al Internetului-celest.
   Cu sinceritate şi admiraţie, SMC-KA!
   ( A nu se citi Sandu Milea Constantin, ci stare modificată a conştiinţei (SMC) de la stânga spre dreapta şi Cartea Morţii şi Sufletului Ka, viceversa).
                                                * * *
  PS: Pentru a şti de la început despre ce Prinţesă X este vorba, public această legendă mai jos.
   Legenda: Prinţesa X = creştinism (MD-MM + cele trei Diana D3, respectiv Maica Domnului, Maria Magdalena, Diana-Luna-Hecate, Diana-Artemis-Bendis şi Diana Sancta Potentisima) + islamism (F3 Fatima + cele 72 de Fecioare) + new age & satanism (Marea Zeiţă, înfăţişată adeseori sub aspectul teribil de regină a Morţilor + Lilith, Isis, Kali, Shakti, Eurynome, Mnemosyne, Iele, Valkirii, etc.)
                                                * * *
   Notă: Mi-am făcut un obicei de a transcrie, practic de a repeta, câteva fraze în mai multe Scrisori din cele 144, pentru că am convingerea că, odată, aceste “144 de Scrisori de tranziţie din Mileniul III către Prinţesa X” vor fi puse în circulaţie de un editor de treabă, printr-un volum într-o carte scrisă. Dar şi că, în acelaşi timp, aceste 144 de Scrisori... vor circula şi separat pe Internet, prin promovarea lor cu “linkuri” şi cu numerotarea lor specifică
                                                * * *
   * “Principiul antropic” este un mit, salutat cu entuziasm de toţi cei care acordă credit mitului biblic al Facerii lumii. În Biblie, omul reprezintă încoronarea creaţiei, al cărui sens este acela de a fi supusă omului. Principiul atropic se străduieşte să demonstreze că, dacă lumea aceasta nu ar fi avut structura pe care o are, apariţia vieţii ar fi fost imposibilă. Pe de altă parte, omul este produsul cel mai înalt al vieţii, perfect adecvat pentru a funcţiona în această lume. Dacă în nici o altă lume n-ar fi putut apărea omul, nicio altă creatură nu se potriveşte mai bine acestei lumi decât omul însuşi.” ( am citat din “Jocurile minţii – Istoria ideilor, teoria culturii, episemologie” de Ioan Petru Culianu)

duminică, 24 martie 2013

Jurnal de Atelier I - Fragment din 144 de Scrisori de tranziţie din Mileniul III către Prinţesa X – Scrisoarea Nr.71. România între sinucidere şi adevăr. Turnul de veghe al României.

    Foto: “Coloana Femei-îngerul melancoliei” (dintr-o singură bucată de lemn de cireş de trei metri) pe “triunghiul alb” împreună cu cele trei “zeiţe-mume” la Festivalul “Sighişoara Mediavală” în 2001.
 
   “O, cântă zeiţă, mânia ce-aprinse pe-Ahil Peleianul, Patima crudă ce-aheilor mii de amaruri aduse” (Iliada – strămoaşa poeziei universale)

      Dragi prieteni,
   Doamnelor, domnişoarelor şi domnilor, pământeni şi nepământeni, internauţi crepusculari de pretutindeni şi de oriunde vă aflaţi “la orizontul misterului” cum ar spune Lucian Blaga – O zi bună să vă dea Dumnezeu, cer înalt şi idealuri pe măsura Cerului Cristalin!
   În România nici nu mai e nevoie să te sinucizi, este de-ajuns să spui doar adevărul. Adevărul gol-goluţ doare, însă el până la urmă trebuie spus, ca să iasă durerea până la capăt, să nu-l ducem cu noi în mormânt. Adevărul despre lumea în care trăim, azi, poate să facă parte din sfârşitul istoriei celei mai mari înşelătorii umane. Avem acum toţi, dar absolut toţi, toate instrumentele de comunicare la îndemână şi această mare şansă, poate unica, internetul şi libertatea de a ne exprima şi de a ne mărturisi, cine suntem, de unde venim şi încotro mergem. Paradoxal, adevărul este o absenţă ce poate fi cunoscut în fibrele lui cele mai intime, dându-i o formă de femeie şi o formă de bărbat.
   În Coloanele mele infinite, în Genezele prin implant şi prin interferenţă, în ciclul “Imaginilor-Regine”, în Strâmoşul şi Strămoaşa, în Apollon - Vânătorul stelelor, în Crucile de Lumină, în Troiţa-Rezonator stelar de bioluminiscenţă solară,  în Steaua arzătoare cu opt raze şi în toate sculpturile pe care le-am realizat de lungul anilor, eu asta am încercat să realizez: să reprezint Adevărul Creaţiei umane, unind o formă de Femeie cu o formă de Bărbat, pentru a rezolva problema dificilă şi nebunească de a obţine toate formele într-una singură. 
    Am încercat, spuneam, dar ce folos, dacă pierderea identităţii culturale este acum cea mai mare dramă a poporului român. În acest moment, care nu e departe, tot mai mulţi români văd deja că ne paşte o gravă evoluţie de dezintegrare, o alianţă nefastă a marilor puteri europene, şi nu numai, ne vor cu orice preţ dezbinaţi, ne vor fără indentitate, fără istorie, fără cultură, fără inteligenţe, fără lideri, fără economie, fără agricultură. Cu alte cuvinte, ne vor fără mamă, fără tată, fără suflet şi fără Dumnezeu. Un demon înfricoşător care a pus stăpânire pe această ţară, vrea să ne aducă pe toţi în starea de scalvie, să muncim pe bani puţini, să vindem ieftin produsele noastre şi în final să ne transforme într-o ţară de “ronţăitori” de produse alimentare pe bază de OMG fabricate numai de patroni corporatişti în laboratoarele hibride a NOW şi a extratereştrilor ET-Y-X-Z.
   După o tragică pierdere de energie, de oameni şi de timp, suferită de români vreme de aproape un sfert de veac, iată cum după regionalizare, care e pe calendar anul acesta, vine şi pierderea suveranităţii, prin dezintegrarea ţării.
   Mă gândeam zilele acestea că toate estimările oamenilor de ştiinţă, antropologi, filozofi, artişti şi scriitori spun că, pe parcursul următorilor 40 de ani femeile vor dispune de o putere de decizie fără precedent în istorie, în mod special în finanţe şi politică, deja 80% dintre europarlamentarii liberali sunt femei, conform afirmaţiei recente a domnului Crin Antonescu. Apoi tot aceşti analişti politici şi futurologi renumiţi precum Alvin Tofller şi Ervin Laszlo, afirmă că migraţia musulmană către Occident se va amplifica până la unificarea celor două culturi, eleate şi heracleitice, Occident & Orient. Mă gândesc, totodată, că, dacă 80% dintre europarlamentarii liberali sunt femei, asta înseamnă un lucru bun pentru viitorul Europei, nu ştiu însă dacă e un lucru bun şi pentru România, ştiind bine cam ce femei ne reprezintă interesele în Parlamentul european.
   Aşa cum Germania, după război, a fost salvată de nemţoaice, poate că tot astfel şi româncele noastre ar trebui să se organizeze în Grupuri de conştiinţă şi, împreună cu cinci preoţi de confesiuni diferite, printre care un preot militar şi un preot al “Artei-transformării”, să formeze un turn de veghe în Parlamentul României şi un alt turn de veghe în Parlamentul european, eventual să intre chiar şi în greva foamei, pentru a salvă această ţară verde numită de toţi comentatorii antichităţii Terra Mirabilis. Dacă nu o vor face, costurile vor fi foarte mari nu numai pentru România ci pentru întreaga Europă, aflată în comă tehnică şi politică. Nu intru în detalii şi alte scenarii, ca să nu creiez panică şi să atrag personajele spre centru dezastrului sau spre mitul Marii Ignoranţei şi Dezastrul refuzului.
   Dacă femeia română nu s-a trezit încă din somnul cel de moarte prin “anamnezis” în care a aruncat-o blestemul biblic şi milenii de civilizaţie mediteraniană, când se va trezi, nu va cruţa pe nimeni şi va mătura totul în calea ei. În acest moment, care nu e departe, pentru că suntem toţi în aceiaşi Oală care fierbe şi dă în clocot în Balcani, pentru că am intrat deja toţi europenii în sfârşitul istoriei celei mai mari înşelătorii umane, românca noastră îşi va da seama că, dacă e o minoritate în “Clubul european”, e una foarte puternică şi cu interese primordiale pentru viitorul Statelor Unite ale Europei.
   Am convingerea că, odată preluată puterea politică de către aceste românce, pe care eu le consider nişte femei absolut speciale (cum e, de exemplu, această distinsă doamnă Maria Diana Popescu, cu nume “predestinat” de zeiţă, DIANA, care conduce acum din Germania poate cea mai bună şi elitistă revistă de cultură românească “ART-EMIS”) , politica mondială nu se va mai face sub nici o formă prin distrugerea fondului genetic naţional, prin genocid economic şi cultural, ci printr-un război biologic dur, prin manipulare genetică directă între cele două structuri mari corporatiste care conduc lumea: Aristocraţia neagră şi marile Familii Regale. Aceste două structuri disputându-şi în secret şi cu discreţie mereu aceiaşi trei copii misterioşi: pe Dionysos-copil şi pe “Copilul care joacă dame” în cele două extreme şi, cu voia d-voastră, la  mijloc, pe veşnicul acelaşi Copil care moare de foame, în faţa căruia nu rezistă nici o “civilizaţie a cărţii” şi nici măcar sticla cu “purici verzi” sau borcanul acela cu embrioni umani & extratereştri “ET-Y-X-Z”.
   Atunci, în chiar clipa aceea, care nu e departe, când aceste femei speciale vor prelua puterea politică în proporţie de 80% , nu numai europeană ci chiar la nivel social-planetar, în mod sigur o româncă frumoasă, deşteaptă şi puternică, cum e doamna DIANA “ART-EMIS” (din păcate republicană convinsă, dar care arde ca o flacără vie în turnul de veghe a României), va putea în sfârşit să pună degetul pe rană şi să-i spună verde-n faţă preşedintelui SUA două vorbe de “duh ascuns”, care îl va da peste cap pe mister prezident:
   1.“ Domnule preşedinte, SUA este deja dependentă de România pentru următorii 50 de ani, pentru şapte metale rare pe care urmează să le deţine, printre care wolframul, descoperit recent în ţara mea, dacă nu îmi aduci învestiţii de 100 de miliarde de dolari în zece zile, aduc eu investitori de 300 de miliarde din China sau din India, care îmi pune la dispoziţie şi tribul Punjab de 80 de milioane de indieni de origine română, pe care îi voi aduce eu personal în România, ca să nu ne mai ţăcănească de 23 de ani cu ţancuri* la cap alde G.Soros & comp. cu evreii lui unguri şi să-mi sfarme şi să-mi ia poporul meu român”.
   2. “Dacă nu începem în zece zile negocierile pentru ca România să devină al 51-lea stat al SUA, îmi fac calendarul politic cu India pentru următorii 50 de ani. Rog pe mister prezident Barack Obama să-mi dea un răspuns în scris şi verbal, acum, în Biroul Oval!”
   Acum, vorbesc serios, poate că ar fi bine să strângem un milion de semnături, că tot e moda petiţilor acum (Da!Un milion de semnături, de ce numai Inna să ia milioane de “like-uri” şi să nu girăm şi o conştiinţă feminină românească), speneam, deci, să-i acordăm în ultimul ceas un “Mandat de Excelenţă” doamnei Maria Diana Popescu, dacă nu se poate pentru toate activele României (aşa cum au fost în 1996 girate 3000 de active, practic toate activele României, de ex. Preş. Emil Constantinescu lui Adrian Costea), măcar pentru “activele intangibile”, care sunt oamenii şi întreaga construcţie armonioasă a societăţii civile româneşti, şi să o trimitem noi, societatea civilă românească, la mister prezident Barack Obama, pe această frumoasă doamnă blondă DIANA “ART-EMIS” (o Marilyn Monroe în varianta patentului pur românesc), că tot a dat de înţeles domnia sa într-un interviu recent că ar fi dispusă să negocieze cu preşedintele SUA soarta României, să ne reprezinte în astfel de negocieri, pe care am încercat să le sugerez mai sus. Să vedeţi atunci negocieri la nivel înalt în “Biroul Oval”, să vedeţi atunci cum cad îngerii de lumină din Cerul Hyperboreei într-un alt Cosmos demonizat (demonizat doar în “spaţiul sublunar”, supus corupţiei, nu şi în “spaţiul supralunar” de origine solară); să vedeţi atunci tablou cu Renaşterea Venerei României ca Pasărea Pheonix dintr-un ou de cenuşă; să vedeţi atunci cum leşină Franţa şchiopului Francois Hollande, cum se scufundă America lui Iţig şi Ştrul, şi cum o scoate în trei zile Diana Sancta Potentisima de sub apă, ca să cadă toată Troia asta de carton a lui alde Soros & comp.; să vedeţi atunci Schimbarea la faţă a România în 24 de ore, întoarcerea aşa zisei “Uniuni Europene” la 360 de grade, de pe axa Berlin-Moscova pe axa Londra-Washington şi apoi reconstrucţia Statelor Unite ale Europei (SUE) pe Axa Centrală Moscova-Bucureşti-Washington-, şi cum ies în zece zile toţi grangurii şi toţi piticii în frunte cu Alba-ca-zăpada de sub scara Puterii europene, ca să-şi cumpere alte “indulgenţe” de la Ţarul Putin.
   Acum, desigur, mă gândesc că, la polul opus, ar fi corect politic să trimitem şi pe nobila şi distinsa doamnă MR ( Consilier în Consiliul de taină şi Cavaler al Ordinului Coroana României) împreună cu alte două Diane monarhiste (nu le mai dau numele din superstiţie, că le vede sayanim-ul Mossadului şi iar plasează câte un kamikaze pe traseu la fiecare Grand Hotel şi alte tuneluri şi “poduri de suflete”) la Prinţul Charles să negocieze “Tronul merovingiienilor” din “fortăreaţa carpatică” a României, “De la Nistru pân’ la Tissa“ , via Sfinxul-Babele-Vârful Omu’ & Grădina Maicii Domnului din Creasta Anilor şi, bineânţeles, regionalizarea ţării în opt provincii, care în final, dacă, Doamne fereşte, va începe o altă glaciaţiune în nordul Europei, vor trona toate sub Corana Marii Britaniei, în Oraşul Sacru din Terra Mirabilis – Atlantisul – Oraşul Coroanelor!  
   Eii, ce ziceţi, doamnelor, domnişoarelor şi domnilor, mai avem noi, oare, şanse să ne Răscumpărăm Grădina Maicii Domnului şi să ne luăm ţara înapoi în “ceasul morţii” din ghiarele Fiarei care se ridică acum din mare ca să facă război cu sfinţii? Eu zic că încă mai avem şanse, dacă mai păstrăm în noi un gram de Credinţă şi dacă ne reglăm fiecare Ceasul Cosmic şi intrăm toţi în Marea Roată, în care suntem deja prinşi ca nişte note muzicale în imensitatea variaţinilor de ritmuri cosmice şi istorice, într-o uriaşă Simfonie a Durerii şi Fericirii umane, ca să nu mai cântăm, alti 60 de ani într-o altă  republică bolşevică, în sunete de timpane cu glasul spart, ca să nu mai cântăm poate cel mai tragic cântec de aprigă Slavă, pentru că noi suntem acum placa turnantă a modernităţii dintre Orientul latin şi Occidentul aflat în comă tehnică şi politică, la nivel social-planetar.
   Cu peste zece milioane de atlantide, de Diane-Lune-Hecate şi de Amazoane războinice aflate în trafic intens prin UE şi prin toată lumea, printre ele şi Preotese ale soarelui şi foarte multe Iele şi Walkirii, ba chiar şi câteva triburi de Amazoane de culoare, originare din nordul Africii, gata pregătite să-ţi taie capul cu sabia dintr-o singură lovitură, eu zic că suntem pregătiţi să declanşam acum, dacă nu o Revoluţie a măturilor în tandem cu electronii, protonii şi neutronii atlanţi de pe plaiurile Mioritice, aflaţi la Bariera atomilor mulţimii, măcar o Mişcare feministă universală, declanşată alternativ din nucleul cel mai fecund al Orientului latin – România, via Italia-Spania-Franţa şi la polul opus – SUA, care, prin amestecul raselor, claselor şi castelor, prin “transplantarea popoarelor” din euro-afro-asia în America Latină şi din America Latină în America de Nord, a devenit acum cea mai puternică supercivilizaţie din lume, pentru că poartă în ea o Idee caldă, umană şi rodnică, pe care americanii, reâncarnaţi de 500 de ani în amerindieni, o numesc acum “rasa metisă”.
   Aştept clipa şi momentul istoric când 30 de milioane de românii, din ţară, din Basarabia şi de pretutindeni, sau măcar o parte semnificativă dintre ei, o masă critică, se vor deştepta şi se vor trezi din „somnul cel de moarte” în sfârşitul istoriei celei mai mari înşelătorii umane, pentru ca împreună cu celelalte 27 de state din UE să răsturnăm odată pentru totdeuna Căruţa cu proşti din Uniunea Europeană, să stingem butoiul cu pulbere din Balcani şi să aprindem o altă flacără a revoluţiei, de data aceasta o flacără a Revoluţiei de conştiinţă solară, care să cuprindă toată Uniunea Europeană şi în final întreagă lume liberă.
   sculptor, Constantin Milea Sandu
                                                 * * *
 PS: Iată şi fragmentul cu pricina (la care fac referinţă în acest articol despre MDP) din editorialul excelent al revistei Agero, sub titlu „Trupa de saltimbanci şi sperietoarea pentru lăstuni” de Maria Diana Popescu
„...Ce act de voluntariat din partea generalului! Îmi ofer şi eu voluntariatul preşedintelui Obama, poate reuşim împreună să punem capăt cutremurului continuu din România şi războaielor nedrepte din lume. Dacă nu ne grăbim cu impusa împărţire pe regiuni, s-ar putea ca luptătorul (n.n: pensionarul american Wesley Clark) din fosta Iugoslavie să devină avocat al planului Kosovo si la noi.”
                                                * * *
 PS1: Pentru a şti de la început despre ce Prinţesă X este vorba, public această legendă mai jos.
   Legenda: Prinţesa X = creştinism (MD-MM + cele trei Diana D3, respectiv Maica Domnului, Maria Magdalena, Diana-Luna-Hecate, Diana-Artemis-Bendis şi Diana Sancta Potentisima) + islamism (F3 Fatima + cele 72 de Fecioare) + new age & satanism (Marea Zeiţă, înfăţişată adeseori sub aspectul teribil de regină a Morţilor + Lilith, Isis, Kali, Shakti, Eurynome, Mnemosyne, Iele, Valkirii, etc.)
  *ţancuri = zgomote ascuţite şi asurzitoare, cu rezonanţă metalică