Scrisoare de intenţie"Omenirea este un amestec ciudat de sori şi pietre de o varietate atât de infinită încât nu mai ştim unde un om încetează să mai fie piatra şi devine soare. Nu ştim nici măcar dacă sorii au fost creaţi pentru nevoia pietrelor de a fi încălzite sau pietrele pentru nevoia sorilor de a răspândi căldură. Ştim numai că, sori ori pietre, suntem cu toţii fără rost în lume de îndată ce rămânem unii fără ceilalţi." (Panait Istrate)

Stimată doamnă, stimate domnule, dragi prieteni,

O Zi bună să vă dea Dumnezeu, cer înalt şi idealuri pe măsura Cerului Cristalin!

ARTA-TRANSFORMĂRII este felul lui Dumnezeu de a se descoperii omului, în jocul Lui cu cerul şi cu oamenii, şi Primul Principiu din care s-au ivit în copilăria umanităţii cei trei eoni distincţi primordiali: Existenţa-Forma-Beatitudinea (PP-EFB). Aceasta este de altfel prima triadă, care poate fi transformată în următoarele triade: materie-energie-informaţie; creaţie-procreaţie-casă; sănătate-dragoste-bani. Căci acestea sunt cele trei fericiri. Şi în toate trei există Dumnezeu.
PUTEREA DE REZONANŢĂ a artei de a trăi şi a iubi nu poate dobândi viaţă publică fără susţinerea unor admirabili prieteni, care să-şi apropie darul lor într-o aspiraţie unică: aceea ca VALORILE UNIVERSALE ale religiei, artei şi ştiinţei româneşti şi europene să vibreze cu demnitate în lume, în armonie deplină cu OAMENII, Cerul Cristalin şi DUMNEZEU.
Simbolic, pentru a apăra VALORILE UMANE - IUBIREA, VISUL, ARTA, PACEA, LIBERTATEA, DREPTATEA şi ADEVĂRUL CREAŢIEI - vă solicit un sprijin financiar pentru a crea şi dezvolta o platformă online, site “TERRA MIRABILIS HABITAT – Comunitate autosustenabilă – PROCESSIO PER CONVERSIO – Ediţie Solară – Prietenii aurice şi proteice în artă şi ştiinţă”, în cadrul căreia să publicăm împreună la o Editură Virtuală o serie de articole şi cărţi cu tematica mai sus amintită, printre acestea cartea “semnal” – “Agonia Uniunii Europene – O sută de ani sub sabia psihotronică” (360 de pagini în trei volume ilustrate cu imagini din sculpturile lui CSM) Primul volum este deja publicat, începând cu 9 decembrie 2013, pe revista Confluenţe literare, în opt “Scrisori de tranziţie din Mileniul III către Prinţesa X”. Iar următoarele două volume urmează să le public, în coautorat, sau chiar cvadriautorat, semnate de mai mulţi colaboratori şi prieteni ai Artei-transformării PP-EFB.
Dacă am văzut că de şapte ani criza financiară mondială nu încetează, ba chiar se amplifică, ca la comunişti, în “cincinale”, am decis ca începând cu data de 19 februarie 2015 să trec pe blog contul meu în lei şi în valută.
La urma urmei, conştiinţa şi recunoaşterea valorilor sunt pietrele de temeile pentru fiecare familie, comunitate şi naţiune, fără de care omenirea nu poate supraveţui.
Vă mulţumesc pentru interesul acordat acestui proiect cultural european pe care sper să-l pot merita în întregime sau măcar într-o oarecare măsură.
Cu prietenie şi admiraţie, al dumneavoastră Constantin Sandu Milea
Tel: 0744994454

Cont curent la Banca Română de Dezvoltare BRD Grupe Societe Generale, pe numele Sandu-Milea Constantin: în lei: RO58BRDE080SV45322990800; şi euro în valută: RO16BRDE080SV36875130800

joi, 18 aprilie 2013

Jurnal de Atelier I - Fragment din 144 de Scrisori de tranziţie din Mileniul III către Prinţesa X – Scrisoarea Nr.67. Europa din noi Foto: “Coloana Femeia-îngerul melancoliei” (dintr-o singură bucată de lemn de cireş de trei metri) împrună cu cele trei “zeiţe-mume” la Festivalul “Sighişoara Medievală” 2001 – în faţa primăriei 

         Dragi prieteni,
   Mistuit de un foc parcă numai de mine ştiut, pe care tot mai vreau să-l fac cunoscut oamenilor, supraveţuitor de cinci ani într-un mediu profan la margini de imperii, într-o lume ce se arată a fi pe pământ fără centru iar în cer într-un război al focului stelar, trăiesc de 23 de ani în afara sistemului, înconjurat parcă din toate părţile de o tragică pierdere de timp, de oameni şi de energii. Eu, care am sculptat “Coloana soarelui de vis” încă din 1990, după care au urmat alte opt Coloane infinite şi zeci de replici create în timp (majoritatea în lemn şlefuit) care puse cap la cap au ajuns la aproximativ 64 de metri de Coloană infinită, şi cu voia Domniilor Voastră tot eu, devenit între timp “Omul cu Coloana” din “fortăreaţa carpatică” - poreclă dată încă din anul 1999 de ziariştii din Braşov, pe când venisem cu o expoziţie de sculptură în Poiana Braşov, printre sculpturi prezentând şi “Coloana –Femeia îngerul melancoliei”, dintr-o singură bucată de lemn de cireş de trei metri, Coloana care apoi a “umblat vertical” prin toată ţară, urmând un itinerar spiritual de “procesiune iniţiatică”, pentru a fi văzută de milioane de români –, mi-am imaginat că, după valul de revoluţii din 1989 care a cuprins toată Europa de Est, Europa se va uni în primul rând cultural. Mi-am imaginat că toate bătăliile dintre europeni, care au fost ţinuţi dezbinaţi 50 de ani în chiar centrul şi inima Europei, vor culmina cu bătălia pentru cultura europeană. Dar n-a fost aşa.

   Se ştie că Puterea europeană este un concept ce include puterea economică, militară, culturală şi biologică. Aceasta din urmă îşi are însă rădăcini în “naşteri bune” sau “naşteri rele”, dar care pot fi considerate din punct de vedere metafizic “naşteri solare” (îngeri) sau “naşteri lunare” (demoni). Să nu credeţi că nu există un “control biologic” şi în astfel de “naşteri mistice” (mai puţin pământene) sau în “naşteri pământene”. Există, ba chiar există laboratoare secrete de inginerie genetică care practică aceste hibridizări şi încrucişări de astfel de “naşteri mistice”. Însă atunci când pretinzi că vrei să devi o Uniune Europeană puternică, unind Europa doar economic şi militar şi nu te ocupi serios în primul rând de puterea ei culturală şi biologică, aceasta înseamnă că Europa este deja pe un drum greşit şi că trebuie să-ţi reconsideri strategia de unificare a Europei, ba chiar să-ţi redefineşti statutul Uniunii, să evaluezi pierderile suferite în ultimul sfert de veac, să-ţi asumi eşecul, să identifici apoi sursele răului, de origine extraeuropene, să scoţi tot capitalul şi toate băncile străine din Europa, şi să dezvolţi o nouă strategie de unificare a Europei, mai întâi pe criterii culturale şi biologice, apoi economice şi militare.

   Europenii, talentaţi fiind, cu ştiinţa zeilor în dotare de mii de ani, dreptate având, evoluând de două mii de ani pe o axă creştină, pot totuşi să piardă multe bătălii cu oamenii (cu oamenii de la zei, cu oamenii creştini, cu oamenii din oameni şi cu oamenii fără destin) din cauza unei voinţe imuabile, atribuită unei forţe de nepătruns. O forţă care la un moment dat, vom ajunge cu ştiinţă şi credinţă să o punem în mişcare, dar pe care nu o vom mai putea controla, în schimb, ea, forţa, ne va controla sentimentele, raţiunea şi gândirea noastră. Când forţa aceasta e benefică e începutul Eonului mesianic, iar când forţa e malefică e Eonul dracului. Sensul acestei forţe de nepătruns este dat de Divinitatea însăşi, care acţionează prin mesageri şi Cârmuitori Eonici. Este vorba de acea credinţă rămasă permanentă la popoarele europene creştine, şi precreştine, anume că succesul şi reuşita în oricare dintre acţiunile omeneşti depind, în ultimă instanţă, nu doar de ştiinţa şi valoarea individuală, ci şi de ajutorul acordat de DumneZeu.

   Iată cât de importantă este axa creştină a Europei şi rolul Divinităţii în noua arhitectură europenă. De altfel, rolul Divinităţii pe “scara creaturală” ocupă prima treaptă numită Neantul Divin, după care urmează Dumnezeu, intelectul angelic sau universal (“Coloana soarelui de vis”), Raţiunea, Sufletul, Natura Mamă şi Trupul. Există chiar un sistem de verigi succesive al fiinţei care se comunică între ele de la nivelele inferioare la cele superioare, prin Coloane infinite, de pe axa Pământului pe axa Cerului Cristalin. Nimic nu e întâmplător pe lumea aceasta,  prima Coloana sculptată în lemn de stejar bătrân a primit “botezul” de  “Coloana prizonierelor neantului divin” a fost plătită şi achiziţionată de un italian încă din timpul lucrului şi dusă apoi în 1992 la “Castelul Diamantelor” în Ferrara, în nordul Italiei. Au urmat apoi alte Coloane infinite care au luat drumul Europei pe un itinerar spiritua de “iniţiere mistică” poate numai de Coloane ştiute. Revelaţia mistică a acestor Colaone infinite, Regine cu două şi cu patru feţe, Geneze prin implant şi prin interferenţă, Vânători, Strămoşi, Cruci de lumină şi Stele arzătoare cu opt raze, mi-au fost dată încă din anul 1986, eu umând doar să le realizez o parte din aceste sculpturi cu valoare de întrebuinţare energetică şi de “iniţiere mistică”. După revoluţia din ’89, eu chiar speram şi credeam că voi reuşi să urmez liniştit itinerarul meu artistic, să sculptez în întregime toate ciclurile de lucrări, urmând nişte “modele” absolut metafizice, să le pun în circulaţie în Europa, şi chiar să ajung să-mi construiesc şi o fabrică de sculpturi în acest sens. O fabrică de sculptură terapeutică cu un milion de angajaţi, în care dimineaţa să fie toţi sculpturi, după-amiază filozofi şi seara muzicieni.  Dar nu s-a întâmplat asta.

    După ce graniţele din lagărul comunist au început să se deschidă încet, după 50 de ani de închisoare comunistă, la început circulam doar cu paşaport, apoi începând cu 2007 am început şi noi, sclavii din Europa de Est, să circulăm liber prin Europa, mi-am imaginat că prin proiectul de Uniune Europeană se va crea o nouă orânduire gentilică, culturală şi economică, fără comunism sau capitalism, în care toate bunurile materiale şi valorile culturale şi spirituale vor fi stăpânite în comun de o singură familie mare europeană.

    Dar n-a fost aşa. Un duh rău care a încheiat un pact de agresiune cu cel mai înfricoşător înger al Infernului – Diavolul - a pus stăpânire pe Europa în ultimul sfert de veac şi a făcut ca toată bogăţia materială şi resursele interne ale Europei să ajungă în mâna la 0,1% din europeni sau poate chiar extraeuropeni, în timp ce cinci sute de milioane de europeni să rămână azi în agonie: 27 de naţiuni speriate şi ameninţate de un stat hegemon cu pierderea suveranităţii şi cu dezintegrarea statelor din graniţele lor istorice. Romantic şi întârziat de când mă ştiu, mi-am imaginat că bătrâna Europă - după ce o cohortă de demoni sublunari ieşiţi parcă dintr-un Hades subteran a siluit-o şi maltratat-o vreme de 1500 de ani până ce i-a preschimbat conştiinţa solară în inimă şi inima într-o Femeie de serviciu -  a fost nevoită ea însăşi de patru sute de ani să-şi vândă mereu capul cu preţul inimii şi inima cu preţul capului, drept pentru care fapte în ultima sută de ani a avortat două războaie mondiale şi un “război rece”, care prin “Zidul Berlinului” a tăiat Europa în două şi a ţinut-o în sclavie 40 de ani - Da, mi-am imaginat doar, şi încă o mai am în vizor pe această nobilă şi bătrână Doamnă Europa ca pe o Regină a Morţilor, care se va trezi din somnul cel de moarte prin “anamnezis” şi în ceasul al 13-lea se va întoarce la vechea ei Cultură matrifocală, matrilocală şi solară. Feminismul mondial şi internaţional, istoric şi protoistoric, ne arată că, prin această Cultură matrifocală din vechea Europă care datează de 30.000 de ani, femeia europeană suportă cu stoicism zeci de mii de ani de exploatare, dar când se trezeşte din somnul ei de moarte, nu iartă pe nimeni şi mătură totul în calea ei. Sper ca această Femeie uriaşă solară se va trezi şi va reînvia ca Pasărea Pheonix dintr-un ou de cenuşă, se va înălţa apoi ca Pasărea Măiastră deasupra Europei şi de acolo, din Palatul Vulturilor din Cerul Cristalin, se va întoarce la vechea ei Cultură matrifocală şi matrilocală paşnică şi va restabili în cele din urmă ordine în lucruri şi fiinţe dintru-început.

   Văd posibilă în Europa o Cultură matriarhală şi matrilocală paşnică, în care cei mai slăviţi dintre bărbaţi şi mai ahtiaţi după avere, în frunte cu Aristocraţia neagră, cu marile Familii Regale şi cu înalţii prelaţi şi cu toţi preoţii din cele mai mari metropole şi oraşe, îşi vor împărţi de comun acord averea în aşa fel încât să nu mai existe săraci în Europa, şi urmând exemplu Europei, să nu mai existe săraci în toată lumea liberă. Avem atâta energie de creaţie, energie verde şi atâta energie solară, încât să locuim pe spinarea acestui  planetoid viu nu numai şapte miliarde de oameni, câţi suntem acum, ci chiar de zece ori pe atât. Cu o singură condiţie:să facem o distribuţie a bogăţiilor în aşa fel încât să nu mai existe săracie în lume şi exploatare a omului de către om. Deţinem toate tehnologiile solare pentru a distribui energie liberă şi gratuită în toată lumea. Pentru mine, Europa este încă Leagănul civilizaţiilor lumii, este ţara solară a Atlanţilor şi hiperboreenilor din Carpaţi, ţara Iliadei lui Homer, veche de circa trei milenii, ţara pelasgilor, a geto-dacilor şi a tracilor. O ţară verde, mare şi întinsă de la Atlantic la Ural şi din fiordurile Finlandei şi Norvegiei până la Marea Mediteraneană şi Grecia antică, numită de toţi comentatorii antichităţii Terra Mirabilis. Romantic şi solar prin constituţie, mi-am imaginat că, după valul de revoluţii din ’89 din Europa de Est şi după dărâmarea “Zidului Berlinului” şi deschiderea graniţelor dintre Est şi Vest, după 50 de ani de agresiune comunistă şi capitalistă, toţi europenii se vor uni în cuget şi simţiri şi îşi vor dărui uni altora tot ce au mai bun şi mai preţios în ei, îşi vor dărui graţia, talentul şi ştiinţa, fără să aştepte altă răsplată, decât aceea de a trăi cu conştiinţa de europeni în egalitate de şanse, împreună cu marea Familie regală a Europei, în libertate şi în armonie deplină cu oamenii, cu Cosmosul şi cu Dumnezeu. A trăi cu conştiinţa de europeni în egalitate de şanse împreună cu marea Familie regală a Europei înseamnă oare a trăi ca într-o Stupină cu 27 de familii de albine lucrătoare, cu un rege şi o regină solară şi creştină? Dar dacă n-o mai fi bună Stupina asta europeană, s-a gândit cineva că poate un extraterestru ET-Y-X-Z  i-a spart acoperişul şi în cârdăşie cu bondarii vine şi ne fură mereu şi mierea şi hrana albinelor-lucrătoare? Cum să facem să roiască toate aceste 27 de familii de albine lucrătoare într-un Stup nou? Şi apoi cine să prindă Roiul cel mare altcineva decât Regina Mamă? Căci dacă între inimă şi raţiune Regina e o eroare, o eroare suntem şi noi acum, aflaţi deja în comă tehnică şi politică la nivel social-planetar. Că cineva ne “spală creierul” prin “implant informatic” şi vrea să ne bage forţat pe toţi acum într-o singură “Republică Universală”, nu mai încape nici o îndoială. De aceea, nu mai recunoaştem noi acum regele şi regina, protul şi învăţătorul, profesorul şi omul de ştiinţă şi toate valorile culturale şi spirituale pe care le moştenim de mii de ani. De aceea, popoarele sărace îşi uită primordiile şi îşi pierd suveranitatea, pentru că am ajuns acum să nu mai ştim ce înseamnă monarhie, republică, stat naţional, popor liber, independent şi suveran. Pentru că am devenit din cetăţeni liberi, care odinioară formam cetatea şi participam toţi prin asociere la autoritatea suverană, un popor de supuşi, întrucât ne supunem legilor statului, dar fără să cunoaştem legile. Iar astăzi aceste popoare sărace poartă numele de “Republică universală”, condusă din umbră de un Guvern Mondial. Ceea ce este nedemocratic şi în neconcordanţă cu sfârşitul istoriei celei mai mari înşelătorii umane, pe care îl  trăim noi acum.

   Ceea ce dă valoarea primordială a unui stat este în primul rând omul, regele şi regina, bărbatul şi femeia lui, care împreună formează familia şi celula de bază al societăţii, şi apoi resursele interne ale statului. Cei care se cred stăpâni pe această Europă şi pe această ţară doar pentru că prin mijloace oculte şi neortodoxe au ajuns în posesia bogăţiilor şi resurselor interne ale statului cu preţul distrugerii în 23 de ani a fondului genetic al Europei şi al poporului român, se înşală amarnic. Căci aşa cum s-a întâmplat în Islanda, va veni şi la noi vremea când toţi aceşti nemernici extraeuropeni vor fi identificaţi şi scoşi din ţară împreună cu capitalul şi băncile străine, iar cei care au colaborat cu ei vor fi judecaţi pentru înaltă trădare şi subminarea a Europei şi statului român prin crimă organizată şi prin genocid economic şi cultural la nivel social-planetar. Nu aşa se conduce şi se guvernează Uniunea Europeană şi statele europene: le distrugi mai întâi fondul genetic al statelor, “resursele intangibile” care sunt oamenii şi întreaga construcţie armonioasă a societăţilor civile europene, şi apoi te declari proprietarul Uniunii Europene şi Stăpân pe bogăţiile şi resursele interne ale bătrânei Europe. Cei care au condus şi guvernat Uniunea Europeană în ultimul sfert de veac, inclusiv România vreme de 23 de ani, sunt responsabili şi vor răspunde în faţa legii în primul rând de toate migraţiile popoarelor sărace din Est în Vest şi din Sud în Nord. În cazul nostru, din România, vor răspunde de emigrarea a cel puţin cinci milioane de români, printre care trei milioane de femei care au emigrat de 23 de ani şi care reprezintă fondul genetic de bază pentru construcţia societăţi civile în ţară şi pentru consolidarea familiei româneşti. Cele două-trei sute de euro trimise lunar familiei sărace rămasă în ţară de aceşti români imigranţi de 23 de ani nu ajută România, ci mai degrabă o distruge, subvenţionând astfel de ani de zile o administraţie şi birocraţie canceroasă şi un guvern corupt şi incapabil să administreze şi să conducă ţara, economic şi cultural.

   În concluzia, dacă aceste migraţii europene nu vor fi bine gestionate sau oprite la timp, Europa va atinge masa critică şi va intra într-un război biologic de exterminare. Europa nu este în criză şi în război economic despre care suntem mereu minţiţi şi înşelaţi cu tot felul de măsuri de Austeritate aberante, ci este într-un război biologic, printr-un program diabolic de “eugenie europeană”. Este posibil ca Europa să fi intrat deja în pragul unui război biologic fără precedent în Europa, printr-un plan de “eugenie europeană” , după modelul de “eugenie chineză”, care ni se ascunde. Fenomenul trebuie cercetat şi investigat de ziariştii din toată Europa. Dacă lucrul acesta a fost posibil, aceasta se datorează numai faptului că nu am ştiut sau nu am vrut să gestionăm corect şi religios migraţiile europene (căci aceste migraţi au şi un substrat metafizic şi religios, de “migraţii spirituale a sufletelor prin trupuri succesive”), şi aici mă refer în primul rând la migraţia femeilor din ţările sărace în ţările bogate ale UE, care ar fi trebuit să se facă printr-un  schimb loial de femei între ţări, aşa cum se făceau în marile triburi din marile imperii. În Culturile matrilocale tradiţionale când două clanuri se uneau într-un grup, singura regulă a exogamiei locale era apartenenţă mirilor de clanuri diferite. Astfel, în unele grupuri exogamia lua încetul cu încetul forma unui contract de schimb de femei: a lua o femeie dintr-un grup obliga grupul la recompensarea celuilalt cu prima ocazie, prin oferirea altei femei. Comparând această situaţie cu ceea ce se întâmplă la noi în “clubul” Uniunea Europeană, aş spune că relaţiile matrimoniale dintre Est şi Vest sunt în majoritatea cazurilor monogame. Excepţie fac numai cei/cele care, având dublă cetăţenie, pot avea şi în Vest şi în Est câte o soţie sau un soţ. De regulă, aici femeile ar trebui să-şi impună punctul de vedere, asigurându-şi astfel noi drepturi şi protecţie sociale, atât în Vest cât şi în Est. Dacă femeile din Europa nu vor lupta pentru aceste drepturi şi protecţie socială, vor ajunge sclavele islamiştilor care asimilează tot mai mult puterea biologică în Europa, prin căsătorii între 5 şi 50 de femei, după care va urma acapararea puterii economice, militare şi politice a Europei. În faţa acestor probleme de familie, analizând toate situaţiile (reprezentate printr-un cod liniar), omul a rămas prins tot în cercul celor trei tipuri de culturi tradiţionale: primul tip, de bază fiind vânătorul (omul politic); al doilea tip corespunde păstorului (clericul): iar al treilea, omul ajuns să fondeze mereu alte state, să inventeze şi să ridice noi Temple (maeştrii gândirii). Din păcate, eu cred că această gândire structualistă este deja perimată acum, iar celula Europei e din ce în ce mai degenerată. De aceea, consider că numai o Cultură matrilocală paşnică ar mai putea schimba radical aşa zisa „nouă arhitectură a Europei”.

   Cât priveşte aceste căsătorii, “naşteri mistice”, “selecţie embrionică” şi noile forme de guvernământ a statelor lumii, prin Culturi matrifocale paşnice, în mod sigur avem nevoie de procedeul referendumului pentru a restabili rânduiala creată de Dumnezeu şi principiile plăcerii anarhice, pentru a restabili acurateţea unei definiţii colective asupra familiei clasice şi a familiei moderne: uniune consimţită în mod liber dintre un bărbat şi o femeie, prin noi Culturi matriarhale, matrifocale şi matrilocale paşnice. Sau printr-o nouă lege a căsătoriilor dintre cele cinci caste, după modelul de inginerie genetică indiană din Cartea Legii lui Manu.

   Ceea ce se întâmplă acum, în Mileniul III, cu gestionarea migraţiilor în ultimul sfert de veac din Uniunea Europeană este de-a dreptul dramatic, dacă nu chiar o tragedie umană care se manifestată cu o agresivitate şi cu o barbarie de neimaginat. Dar ca să explic, ca să nu să creadă că exagerez, voi da exemplul României: Deci, eu, “maestru al gândirii” sau preşedinte de stat, ales prin vot “democratic” pentru două mandate, care reprezint o ţară săracă şi închisă în lagărul comunist timp de 50 de ani, deschid graniţele ţării mele şi timp de zece ani îţi trimit ţie, în ţara ta bogată şi liberă, trei milioane de femei românce, iar tu îmi trimiţi în schimb, prin organismele tale internaţionale precum NOW şi Troica UE, FMI şi BCE, investiţii de 100 de miliarde pe timp de zece ani, din care eu primesc comision 5 miliarde iar tu alte 5 miliarde, ca să putem guverna liniştiţi zece ani fără acordul popoarelor. Înfrângrea suferită la Referendumul din 29 iulie 2012 pentru demiterea preşedinteul României, prin votul celor 7,4 milioane de români care au votat pentru demiterea preşedintelui, şi rămânearea acestuia în funcţia supremă în stat, sub protecţia comisarilor din SUA şi din UE, demonstrează exact acest lucru, că suntem guvernaţi nedemocratic, fără votul populaţiei. Or, pentru mine lucrul acesta este foarte grav. Să distrugi fondul genetic al unei ţări, în baza unui plan de “eugenie europeană”, asta înseamnă proxenetism internaţional la nivel social-planetare între două imperii, trei codoşi, câteva târfe de lux şi o matroană impozantă cu părul gri care face jocurile în “triunghiul amoros” şi care deschide-închide “Cercul de Casă Europeană” după bunul ei plac. Să te joci cu fondul genetic a cinci sute de milioane de europeni care reprezintă “Leagănul civilizaţiilor lumii”, este  cea mai mare Sfidare mondială adusă omenirii şi cea mai mare ofensă adusă lui Dumnezeu însuşi. Cu astfel de codoşi demenţi şi lipsiţi de viziune, care după ce încheie tranzacţia (din planul puterii biologice în planul financiar) îşi suprimă şi reţeaua de târfe de lux şi de prostituate, şi cu această matroană impozantă cu părul gri care bea bine, mănâncă bine, doarme bine, face dragoste bine şi nu este nici o clipă atinsă de aripa morţii, aşa zisa Uniunea Europeană nu va fi unită niciodată şi nu va avea o Constituţie a ei prin care să se poată dezvolta într-o armonie culturală, economică şi politică. În contextul de globalizare a lucrurilor şi de noua tribalizare a persoanelor, la nivel social-planetar, doctrina politică de stat hegemon, cum se pretinde acum Germania, nu mai are nici ea nici o valoare în viitor. Căci însuşi statul hegemon, urmând politica de genocid economic şi cultural, la nivelul Uniunii Europene, îşi pierde el însuşi poziţia de lider european şi de “locomotivă economică” a Europei, cu vagoanele tot mai golite de marfă şi aflată pe “linie moartă” în pragul celui mai cumplit război biologic.

   Cu alte cuvinte, Europa nu va fi unită niciodată economic, dacă nu se înfăptuieşte mai întâi o unificare culturală şi religioasă între cele două biserici, ortodoxă şi catolică, care sunt divizate de 1000 de ani. O astfel de unificare culturală şi religioasă, care să poată în final să unească Europa într-un singur stat puternic şi consolidat în structura lui biologică, având o singură Constituţie, a fost concepută în urmă cu 30 de ani de Mircea Eliade (1907-1986), apoi, prin anii ’90, a avut-o în proiect Ioan Petru Culianu (1950-1991), şi mai recent de Günter Grass (poet, nuvelist, dramaturg, sculptor, romancier şi grafician german, laureat al Premiului Nobel pentru Literatură în anul 1999). Noi, toţi oamenii planetari, creăm acum adevărata revoluţie culturală de conştiinţă, pentru a crea o nouă realitatea politică globală. Creăm ce merităm. Lucrul acesta se întâmplă chiar şi pe reţelele de socializare de pe internet, cum e, de exemplu, Facebook-ul. Încăpăţânarea liderilor politici ai Uniunii Europene, fie ei liberali sau socialişti, comunişti sau  capitalişti, ba chiar printre ei şi fascişti ori globalişti globalizaţi, de a uni Europa doar economic, nu şi cultural şi religios, va duce în final la un război civil fără precedent în Europa.

   Iată, pe scurt, patru argumente pentru care Europa va trebui să se unifice mai întâi religios şi cultural şi apoi economic. Nu este exclus ca în anii următori femeile liberale să se unească cu femeile socialiste şi împreună să preia conducerea Uniunii Europene pentru a putea salva cinci sute de milioane de europeni care în acest moment nu au nici o Constituţie iar popoarelor Europei li se aplică măsuri drastice de Austeritate şi li se fac mari presiuni pentru cedarea suveranităţii şi a  teritoriilor prin pierderea graniţelor lor istorice.

      Argumentul religios:

   Cât de mare e Ignoranţa, atât de mare e bogăţia celui lacom. “Dacă ai ochi să vezi. În fiecare loc, oriunde ai merge, vei găsi oameni nedoriţi, neiubiţi, neîngrijiţi, respinşi de societate, complet uitaţi, complet rămaşi singuri. Aceasta este cea mai mare sărăcie a ţărilor bogate...Tu trebuie să fi sfânt în poziţia în care te afli şi eu trebuie să fiu sfântă în poziţia în care m-a pus Dumnezeu. Aşa încât nu e nimic extraordinar să fi sfânt. Sfinţenia nu e luxul câtorva. Sfinţenia este o simplă obligaţie pentru mine şi pentru tine. Noi am fost creaţi pentru aceasta.” (Maica Tereza)

      Argument feminist:

   Ceea ce este sfârşitul lumii pentru un copil care moare de foame, reprezintă un “fluture viu” în stomacul unei femei adevărate. Există femei adevărate, cu un grad de conştiinţă avansată, care se identifică spiritual cu cei peste două miliarde de oameni care trăiesc cu doar un dolar pe zi. Şi există, totodată, femei moarte spiritual, fără să ştie că au murit de mult, care se identifică doar cu consumul excesiv de bunuri materiale. Pacea lumii este la fel de importantă ca şi pacea sufletelor noastre.

      Argument cultural:

      Nu se poate construi o lume materială fără ca aceasta să fie subordonată culturii, fie ea naţională sau universală, pentru aşi regăsi bunăstarea, armonia şi adevăratul sens al vieţii. Orice inversare a acestei ordini spirituale în lucruri şi fiinţe lăsată de Dumnezeu pe pământ, conduce, mai devreme sau mai târziu, la negarea omului. Această piaţă economică, sau economie de piaţă liberă, globalizată, mai mult sau mai puţin, este rezultatul culturii şi nu invers. Cultură ar trebui să fie în fiecare ţară al doilea sector cu greutate în PIB-ul ţării, pentru că este baza industriilor creative şi factorul economic cel mai important. Se poate să creezi bogăţie şi tehnologie înaltă prin intermediul dezvoltării artelor. Banii pe care i-ar putea genera creaţia de idei, prin energia solară, de exemplu prin construcţia generatoarelor electrice fără fir (tahionice, magnetice, cu microunde sau cu “gaz Brown”), ar putea fi la fel de mulţi precum cei generaţi de industria aluminiului sau petrolului. Cu o singură condiţie, banii să nu fie obţinuţi uşor din speculaţie financiare şi economice.

        Argument economic:

   Dacă încerci să controlezi economia se blochează sistemul. Deci nu este posibil să planifici dezvoltarea economică. Dacă “nu faci nimic” pentru a organiza economic, aceasta are darul extraordinar de a se organiza singură. Cu cât o organizezi mai puţin, cu atât merge mai bine. Soluţia: să-ţi foloseşti talentul şi ideile pentru a inventa produse noi. N-ai produse noi, n-ai piaţă, n-ai nimic. Şi ne pierdem în mulţime dacă alergăm alături de ceilalţi. Eu nu pot să alerg după Germania, că nu o voi prinde niciodată. Eu trebuie să inventez produse noi pentru ţara mea, chiar şi mini fabrici şi uzine noi, pe roţi, care să proceseze şi să valorifice tot ceea ce această ţară verde produce în stare naturală, iar guvernul român are obligaţia să-mi asigure patentul, licenţă şi protecţie de piaţă. Dacă nu se întâmplă lucrul acesta înseamnă că guvernul din ţara mea este ilegitim şi incapabil să guverneze şi să administreze o ţară.

   Iată de ce văd întreaga Europă cum se zbate de 23 de ani ca o himeră între Orient şi Occident, între un trecut fantomatic şi un alt trecut fantezist, între dictatura statului magician capitalist şi noua dictatura a statului comunist, sub forma lui mascată, corporatistă, de globalizare forţată a lucrurilor şi de tribalizare a persoanelor. Nici o întâlnire între pământuri, nici un popor ales, nici un sistem care să reziste. Peste tot numai tâlhari, sfinţi, asasini, internetişti crepusculari şi trădători care predică doctrina nihilistă, revolta şi abolirea fiinţei umane. Universul tehnologic, atunci când e cenzurat şi operează prin genocid economic şi cultural, nu face nimic altceva, decât să acţioneze conform unui “program de deprogramare” a statelor  pentru a “elibera” oamenii către nimic. Ajunge un laptop şi o reţea de socializare precum Facebook-ul pentru a rămâne captivi în braţele descărnate ale nimicului care se întinde peste întreaga lume şi înhaţă două miliarde de oameni în doar zece ani.

   Democraţia europeană pe care o suportăm azi nu este interesată de om, de familie şi de valoarea ei primordială, cu atât mai puţin de artă. De 23 de ani, artă a devenit un bun colectiv doar în măsura în care artiştii sunt înregimentaţi de partidele care ne fărămiţează şi de ideologiile care ne ameţesc. Artă e bună numai după ce statul o cumpăra şi o legiferează ca pe o prostituată de lux pentru propria lui distracţie şi pentru a experimenta mereu alte dogme şi doctrine din ce în ce mai primejdioase, aşa cum s-a întâmplat în ultimii şapte ani cu Institutul Cultural Român.

   Iată de ce consider ca toate valorile biologice, culturale şi spirituale, care aparţin de civilizaţia noastră solară, românească şi europeană, trebuiesc inventariate şi păstrate  într-o “Capsulă a timpului”, care să cuprindă “Cele cinci testamente”(testamentul lui Sara şi Agar, testamentul latin, testamentul solar si testamentul lunar) şi codurile genetice pentru fiecare popor solar sau lunar din Europa, ca să ştim câţi suntem din Sara şi câţi din Agar, cât la sută din noi mai suntem îngeri (născuţi din femei solare) şi cât la sută suntem demoni sublunari (născuţi din femei lunare, care îşi au matricea în Diana-Luna Hecate). Aceste procente dacă nu se fac cunoscute acum printr-o Bază genetică reală, omenirea va dispare în maxim două-trei generaţii. Vă spune lucrul acesta un angel de sculptor român căzut din Cerul Hyperboreei într-un Cosmos demonizat – demonizat doar în “spaţiul sublunar” supus corupţiei, nu şi în “spaţiul supralunar” de origine solară – apoi urcat la cer cu Coloana în expansiune infinită, prelungind Coloana fără de sfârşit (al unui alt “Brâncuşi “teleportat fotonic” şi reîntors în ţară prin Coloana infinită, care până la urmă este chiar “Stâlpul Moştenirii”) de pe axa Pământului pe axa Cerului Cristalin.

   Acum, vorbesc cât se poate de serios şi mă adresez tuturor europenilor: nu se poate construi o Europă democratică fără ca aceasta să fie subordonată celor trei ministere de bază care conduc lumea: Ministerul religiilor şi al politicilor social-planetare, Ministerul Culturii şi al Artei-transformării şi Ministerul tehnologiilor înalte. Cât despre idealurile înalte, proiecte europene şi idei mari care ar putea transforma lumea, trebuie să spun cu tristeţe că din păcate aceste idealuri democratice, proiecte şi idei nu se pot aplica în forma de democraţia europeană pe care o urmăm noi acum. Ne lipseşte mereu “elementul vital”, sau cum se mai spune “veriga lipsă” din “lanţul genetic”. Ştiţi, mi-a plăcut un răspuns dat de Petre Tutea când distinsul filosof a fost întrebat ce este cu democraţia? „Democraţia? Să fim serioşi, cum să uneşti geniile cu imbecilii?!” a răspuns Petre Ţuţea. Nu se pot uni geniile cu imbecilii rudimentari, dar îngerii cu demonii sublunari se pot uni, cu ajustările genetice de rigoare. Există acum o tehnică de emitere de undă genetică şi tahionică prin care se pot extirpa aceste “gene blestemate” la nivel social-planetar şi vindecă omenirea în proporţie de 80%. Problema este că nu se doreşte acest lucru de forţele oculte. Când vom atinge însă masa critică, vom fi nevoiţi să apelăm la această ştiinţă genetică, însă mă tem să nu fie prea târziu pentru 50% din omenire. Imbecili rudimentari, târfe de lux, matroane impozante cu părul gri şi codoşi frustaţi, disperaţi şi lipsiţi de orice viziune, sunt în toate popoarele, indiferent de etnie. În timp ce femei speciale, genii, îngeri şi demoni supraluri sunt doar în popoare solare. De aceea, în democraţie nu se iau în considerare ideile mari, idealuri înalte şi Adevărul Creaţiei, pentru care mă lupt eu, şi pentru care s-ar părea că mă sacrific degeaba pe altarul “Artei-transformării” dacă nu restabilim “scara creaturală” a valorilor şi prioritatea ideilor şi idealurilor democratice. Democraţia, prin însăşi esenţa ei e lunatică, prinde doar la popoarele lunare nu şi la cele solare. Democraţia lucrează doar cu demonii şi pentru demoni, sub protecţia “minunatei doamne a lunii arginti”, pe numele ei adevărat Diana-Luna-Hecate. Democraţia are acces limitat doar în “spaţiul sublunar” supus corupţiei, în spaţiul supralunar, de origine solară, au acces doar îngerii, mesagerii şi Cârmuitorii Eonici care locuiesc doar în popoarele solare.

   Eu nu vă cer acum să mă credeţi ceea ce vă spun, că există popoare solare şi popoare lunare, cum vă cer preoţii dogmatici care spun: “crede şi nu cerceta”. Nu vă cer nici măcar să vă închinaţi toată viaţa îngenunchiaţi cu faţa-n genunchi pe întunericul ăsta de vorbe, pentru că închinându-vă la dumnezei inventaţi sau la idolii materiei, de oricare ar fi ei, cu chip cioplit sau doar închipuiţi, veţi deveni habotnici, îngenunchiaţi, umili şi tot mai sterili genetic şi spiritual. Vă cer să faceţi terapie prin artă şi să vă cercetaţi propriul vostru suflet până la cunoaşterea de Sine, veţi ajunge astfel la Adevărul Creaţiei, singura alternativă la toată “Istoria ideilor şi credinţelor religioase”. Dacă nu ştiaţi încă faptul că întreaga omenire este bolnavă de credinţe false, este foarte grav doamnelor, domnişoarelor şi domnilor! De această boală grea, moştenire de familie religioasă, profită de mii de ani 90% din preoţii şi politicieni imbecili care conduc lumea prin cultivarea credinţei şi minciunii, prin jaf în dragoste şi crime organizate. Credinţa, fără artă şi ştiinţă, considerată adevăr este patologică! Dacă vă scriu acum că am aflat că Adevărul Creaţiei poate fi singura alternativă în sfârşitul istoriei celei mai mari înşelătorii umane, nu scriu pentru a vă prosti “intelectul angelic” sau universal, pentru a mă crede, nu o fac să vă îmbolnăvesc de credinţa că există îngeri şi demoni, o fac să înţelegeţi că există în fiecare dintre voi aceste entităţi spirituale care se manifestă prin “intelectul activ”, drept Sursă de energie inepuizabilă care derivă din energia tahionică, şi care este în acelaşi timp sursă a intuiţiilor intelectuale prime conceput ca fiind Suflet viu, parte din Sufletul lui Dumnezeu Creatorul cerului şi al Pământului, al tuturor văzutelor şi nevăzutelor. De aceea, consider că ar fi bine să schimbăm chiar şi Crezul creştin, sau dacă nu schimbat prin părţile esenţiale, în mod sigur modificat şi introdus în el Legea sacră şi Divină, Legea Universală şi Primul Principiu din care s-au ivit în copilăria umanităţii cei trei eoni distincţi, primordiali: Existenţa, Forma şi Beatitudinea. Dacă nu vom face lucrul acesta, lumea va continua să oscileze doar între cei ce văd şi Ştiu Adevărul Creaţiei, care sunt în proporţie de nici 0,1% şi restul lumii care merg înainte ca orbii ţinându-se de mână spre groapă mizeriei comune. Raportul acesta dintre forţele infernale şi cele cereşti trebuie schimbat în următorii 5-10 ani, dacă vrem să restabilim ordinea în lucruri şi fiinţe şi să evităm un război biologic precedat de un proiect de “eugenie europeană” sau chiar de un război nuclear cu consecinţe ecologice fără precedent în istorie. E greu să alegi între aceste două războaie, între “mătură” şi atom, pentru că riscurile sunt la fel de mari de ambele părţi. Opţiunea mea este, desigur, pentru războiul genetic, pentru a delimita popoarele solare de popoarele lunare şi de a le integra pe acestea din urmă în noile tehnologii solare. Nu se poate ca noi să creăm, să le inventăm şi să le şi realizăm tehnologii solare în proporţie de 100%, (aşa cum le-a realizat Nicolas Tesla, Henri Coandă, Herman Oberth, ca să numesc doar trei mari savanţi români din cei cel puţin 50 de savanţi geniali cât a dat lumii România) şi să beneficieze doar 0,001% din omenire de aceste cuceriri ale ştiinţei moderne. Aceasta înseamnă deja crimă organizată împotriva omenirii, sau mai direct spus, “Un atentat extraterestru comis de ET-Y-X-Z asupra omenirii”, la care scrie acuma intens, într-o nouă ediţie, doctorul militar român Toni Victor Moldovan. De aceea, spuneam că, între războiul biologic şi războiul nuclear, este de preferat să punem pentru început în circulaţie, la nivel social planetar, Generatoarele electrice fără fir, (tahionice, magnetice, cu microunde sau cu “gazul Brown”) şi aparatele de zbor vertical, neconvenţionale, Aerodinele lenticulare realizate 100% încă din anii ‘50-‘70 de Henri Coandă.

   “Când doi orbi se ţin de mână, amândoi cad în şanţ”, ne spune Apostolul Toma. Iată cum lumea oscilează între ştiinţă şi cunoaştere şi credinţele religioase, care însemnează lumina raţională opusă destinului orb. “A crede şi a nu cerceta” este echivalent cu a comite o “crimă cu premeditare”.

   Strămoşii noştri – Atlanţii din Carpaţi şi geto-dacii – ştiau că am fost creaţi pentru a deveni creatori, spre deosebire de restul lumii care îşi puneau bază în tot felul de dumnezei imaginaţi de oameni. Interesul nostru faţă de adevăraţii noştri strămoşi – Atlanţi-hyperboreeni-pelasgi-geto-dacii şi traci, ar putea să producă o reactivare a memoriei ancestrale. Iliada de Homer şi Dacia preistorică de Nicolae Densuşianu sunt cele mai bune  surse a protoistoriei poporului român, pentru reactivarea memoriei noastre ancestrale.

   Noi trebuie să ştim mai întâi ce înseamnă o comunicare ştiinţifică, religioasă şi de artă cu valoare de întrebuinţare universală. Noi trebuie să ştim mai întâi că există o Lege a Universului care nu poate fi călcată cum sunt călcate legile dumnezeilor inventaţi de oameni. Omenirea trebuie să afle că Legile Creatorului sunt ascunse oamenilor patologic credincioşi dar descoperite doar mesagerilor luminii, Cârmuitorilor Eonici şi celor cu judecată înaltă.

    În cazul construcţiei viitoarelor State Unite ale Europei, se pune întrebarea legitimă şi obligatorie pentru toţi europenii: Mai există ţări solare şi ţări lunare în Europa, acum când Uniunea Europeană cere insistent să renunţăm la suveranitate şi încearcă să aplice pentru a doua oară măsuri drastice de Austeritate economică şi financiară, în mod special în ţările din Est? Eu cred că mai există astfel de popoare solare şi lunare, care ar trebui unite pe alte criterii decât acelea militare şi economice. Dar pentru că ele există, cineva vor să le distrugă, dar nu va reuşi. Despre ce uniune şi reîntregire a neamurilor mai poate fi vorba în Europa, când vedem bine cum expansiune teritorială a demonilor sublunari din reţeaua iudeo-masonic-demonică, după ce au transformat SUA dintr-un stat puternic într-o ţară socialistă, au ajuns pe scara Puterii europene la Bruxelles, Troici avem, comisari şi emisari din UE şi din SUA avem în toate ţările, printre ei şi dintre aceia care lucrează pentru Rusia, directive ne trimite UE cu sutele de mii, ca la comuniştii din epoca de tristă amintire, de zici că UE e copia la indigou după uniunea lui Lenin & Troţki, doar că acum e executată în versiunea NOW & OMG Monsanto , extratereştri ET-Y-X-Z şi G.Soros & comp.

   Şi totuşi există încă mari şanse să răsturnăm Căruţa cu proşti din Balcani, din vagoanele golite de marfă conduse pe “linie moartă” de locomotivă Europei de Austeritatea Angelei Merkel. Avem toată ştiinţa în noi şi opţiunea “copy/past” pe „continentul secret” Facebook & Google, prin care ne putem organiza şi apoi să declanşăm cea mai mare revoluţie care a existat vreodată pe pământ: o revoluţie de conştiinţă solară paşnică. O numesc revoluţie de conştiinţă solară pentru că o revoluţie de aia e revoluţie, ca să avem dreptul să schimbăm numele soarelui. Dacă nu ştiaţi, aflaţi acum că la Atlanţi soarele e zeiţă iar luna – zeu! Să schimbăm, aşadar, Soarele negru, bolşevic şi iudeo-masonic-demonic, cu cel de-al treilea soare, Soarele Alb, numit şi „soarele mişcării”, despre care spune cartea sfântă că are ghiare şi se hrăneşte cu inimi omeneşti pentru că vrea necontenit sângele şi Regatul pierdut. Avem un Rege solar în ţară, această înseamnă deja o mare şansă. Însă, pentru a recâştiga Tronul României şi al Europei, primul deziderat al revoluţiei este ieşirea din lagărul socialist european numit UE, reîntregirea graniţelor ţării în hotarele României Mari, apoi începerea negocierilor cu Marea Britaniei şi cu SUA pentru a declara România primul Regat Solar din Terra Mirabilis care va avea capitala în “Atlantis – Oraşul Coroanelor” - sub protecţia Coroanei Angliei. Dacă, Doamne fereşte, va începe o nouă glaciaţiune în Nordul Europei, Coroana Marii Britaniei se va muta în mod sigur în “Fortăreaţa Carpatică”. Cred că prinţul Charles ştie ceva în acest sens şi de aceea îşi caută originile în primul regat din istoria omenirii din “Vatra Atlanţilor” din Carpaţi. Deci este bine să avem în vedere acest lucru. Şi dacă în SUA se va declanşa o revoluţie socială, care se pare că inevitabil se va declanşa, statul american va trebui să aibă şi el un “refugiu strategic” în Europa (că tot au amplasat ei Scutul atomic în RO.), iar noi, românii, le-am putea oferi o găzduire pe măsura puterii lor militare, ca să ştim o socoteală: cu cine mergem la război (biologic, tehnologic şi nuclear) cu Anglia şi SUA sau cu Rusia. Să nu luptăm iar, degeaba, doar făcându-le jocul marilor puteri oculte, iudeo-masono-demonic, cum am luptat în al doilea război mondial pe ambele fronturi cu generalul Ion Antonescu şi după Armistiţiu am fost consideraţi trădători de ambele părţi (sau cum codoşea, un imbecil rudimentar de pe un forum din SUA, că „se uneşte un ţăran beţiv (România) cu o ţărancă proastă (Moldova) ca să lupte pentru drepturile omului în Europa şi în final va câştiga tot reţeaua iudeo-demonic-masonică.” S-o creadă el asta, tăranca aceea “proastă” din Moldova împreună cu tăranul român sunt zeificaţi, sunt zei şi zeiţe solare în structura lor genetică, iar imbecilul asta rudimentare care a afirmat batjocora despre tăranii români este un om fără destin, care nu se va putea ridica nici măcar la calitatea de înger sau demon, darămite la calitatea de zei, mesageri sau Cârmuitori Eonici. Eu numai dacă ridic “Troiţa-Rezonator stelar de bioluminiscenţă solară” şi o vede, imbecilul ăsta rudimentar cade în genunchi în faţa ei, îşi cere iertare de la aceşti ţărani români şi primeşte “botezul cu “foc sacru” tot atunci. Eu însă sunt convins că îngerii solari îi bat pe demonii sublunari la orice oră din zi şi noapte cu propriile lor arme, fără să folosească armelele lor solare. Demonii sublunari sunt înfricoşători dar n-au putere şi nici arme ca ale noastre să ne bată. Demonii sublunari sunt doar nişte diavoli săraci, duşmani ai democraţiei şi a idealurilor înalte, pentru că sunt sterili, lipsiţi de idei şi n-au “scânteie” şi nici “intelect activ”, n-au strategii şi nici programe viabile, ci doar sunt oportunişti, fură doar programele îngerilor solari şi a demonilor supralunari şi după ce intră în cârdăşie cu nişte politicieni corupţi, imbecili şi rudimentari, strică programele şi apoi ies mereu în faţă cu nişte “programe de deprogramare” a statelor lumii, ies ca tâlharii la drumul mare şi lovesc ca nişte laşi pe la spate.

   Câteva strategii, reguli şi metode de luptă vor trebui precizate din capul locului: nu va mai fi, Doamne fereşte, o revoluţie sângeroasă în Europa, la Bariera atomilor mulţimii. Căci dacă se încearcă numai a se repeta o astfel de revoluţie riscăm să aprindem în orice clipă scânteia războiului nuclear. Va fi un război în primul rând al spionajului economic pentru câştigarea noilor tehnologii solare şi trasarea noilor zone transfrontaliere între „Luna dezmoşteniţilor” de soartă, a oamenilor fără destin care ocupă încă poziţii în sistem în proporţie de 70% şi poziţionarea noilor oameni solari, regali şi printre ei creştini în nouă structură de conducere a Lumii. În final, pentru liniştirea spiritelor dionisiace şi a extremiştilor xenofobi şi rasişti din toată lumea, va fi o „tragedie fără morţi”, cu un final apollinic. Apolinic, pentru că în marile momente de afirmare a Formei, Existenţei şi Beatitudinii doar sufletul apolinic e pregătit să absoarbă ca pe o băutură divină plasma albastră şi idealul de frumuseţe al acestui Pământ care se va transforma din planetă în Stea. Şi va fi o “tragedie fără morţi”, pentru că acum suntem toţi prinşi într-o uriaşă „grotă electromagnetică” precum grecii în „Văgăuna Ciclopului” aşteptându-şi fiecare rândul să fie mâncaţi. Iar noi vom fi uşor dar sigur electrocutaţi prin “atacuri electromagnetice” până ce vom deveni nişte „morţi electrici” pasivi. Şi activi doar cei care mai păstrează în ei “itelectul activ”, cei care cunosc, văd şi Ştiu cum va funcţiona  noul sistem solar creat pe un “pămănt nou” sub un “cer nou”, ba chiar vor şti să se “teleporteze fotonic” la nevoie de pe axa Pământului pe axa Cerului Cristalin.

   Fenomenul declinului Europei nu poate fi explicat fără admiterea luptei dintre spiritul apolinic şi spiritul dionisiac, dintre îngerii solari şi demonii sublunari. Însă stoparea acestui declin şi relansarea Noii Europei pe axa ei proprie Centrală, va fi posibilă numai în baza unor date genetice luate din fiecare popor, pentru a şti bine care popoare sunt solare şi care sunt lunare. Abia admiterea acestei lupte genetice şi macrobiologice ne poate lumina asupra fenomenelor sociale de masă la care am asistat (sub formă de cobai) în secolul XX şi care se vor accentua incomparabil în secolul XXI la nivel social-planetar. Problema dacică şi originea poporului român, în baza unor date genetice reale, este parte integrantă din activitatea de autoapărare naturală a rasei solare europene. Războiul raselor şi amestecul lor a făcut ca toate miturile şi religiile să fie la fel de vulgare şi de adevărate, dar abia acum ştiinţa va  demonstra diferenţierea genetică dintre popoarele solare şi popoarele lunare.

   În noul procesul de restructurare a popoarelor solare şi lunare, dinamica luptei dintre îngeri şi demoni va cere ceea ce duşmanii europenilor – „Demonii care au ieşit din mare şi au intrat în porci” - au combătut în al doilea război mondial. Chinezii au înţeles această necesitate biologică şi îşi vor dovedi ascensiunea în faţa unor europeni deprimaţi şi oripilaţi de agresiunea sălbatică din al doilea război mondial şi de ideologia imperialistă antieuropeană. Aşi putea da doar un singur exemplu în acest sens, în cadrul institutului BGI-Shenzhen lucrează intens mai bine de 4.000 de cercetători (printre ei şi străini) la două proiecte alternative: unul de dezvoltare şi selectare a fondului de gene chinezesc (“jiyinku”) din dinastia Han, celalalt, un proiect de eugenie chineză, şi nu numai. Acest “proiect de eugenie” reprezintă deja o ameninţare existenţială reală la adresa civilizaţiei occidentale.

   În concluzie, foarte pe scurt, doresc să arăt cum se poate distruge sau reface un popor solar sau lunar: Se ştie că Puterea Naţionala este un concept ce include puterea economică, militară, culturală şi biologică. Aceasta din urmă îşi are însă rădăcini în “naşteri bune” sau “naşteri rele”, care pot fi considerate din punct de vedere metafizic “naşteri solare” (îngeri) sau “naşteri lunare” (demoni). Să nu credeţi că nu există un “control biologic” şi în astfel de “naşteri mistice” (mai puţin pământene) sau în “naşteri pământene”. Există, ba chiar există laboratoare secrete care practică aceste hibridizări şi încrucişări de astfel de “naşteri mistice”. De exemplu, există cercetători care practică chirurgia genetică şi care secvenţiază genomul a peste 4000 de persoane cu IQ foarte ridicat din întreaga lume, încercând să identifice alelele care prezic un IQ foarte mare. Când reuşeşte să identifice aceste entităţi spirituale care au un astfel de IQ foarte mare, are loc o “selecţie embrionică” care permite că IQ-ul selectat din cei “4000” să fie apoi implantat, prin “implant uterin” sau prin “implant pe creierul bicameral”, în grupuri de până la 1000 de familii cu aşa zisă “conştiinţă avansată, să zicem, până la Gradul 12, Gradul 32 sau chiar Gradul 64. De regulă, între Gradul 60 şi Gradul 64, se petrec, uneori, aceste “naşteri mistice”. E ceea ce eu numesc, metaforic, o uriaşă Simfonie a Durerii şi Fericirii umane, acompaniată în corzi şi stringuri, de “chimvale şi alăute”, cu 60 de Octave sau cu 64 de Octave. În astfel de practici, de “selecţie embrionică”, făcută doar la nivel extraeuropean, competitivitatea globală a Occidentului ar putea fi eliminată în maxim două  generaţii. Cam lucrul acesta se întâmplă cu noi acum, la nivel social planetar. De aceea, spuneam că fără o bază genetică reală nu vom avea poate niciodată o viaţă normală în marea familie europeană şi un echilibru în fiecare familie, ca să putem trăi în armonie deplină cu oamenii, cu Cosmosul şi cu Dumnezeu.

   V-am scris despre aceste “naşteri mistice” şi “selecţie embrionică”, ca să un mai spuneţi că, “eu sunt mic, nu ştiu nimic, tata în pod beleşte oaia”, ca să ştim cum se distruge sau se reface un popor solar sau lunar, ca să ne putem privi uni pe alţii cu ochi de înger sau demoni şi să înţelege odată că, îngeri sau demoni, pietre sau sori, vii sau morţi, avem nevoie uni de alţii, ba chiar suntem obligaţi acum să trăim “cu viii şi cu morţii laolaltă” cum bine spunea poetul necuvintelor Nichita Stănescu. “Am trecut şi eu printre voi, fiinţe monstruoase, dar un prea aveam prin ce trece, şi nici cu cine, şi nici cu ce, petrece.”, spunea poetul în vremurile de tristă amintire din aşa zisă “epocă de aur”. Nu-i aşa că începeţi deja să vedeţi cu ochii minţii această Mare Trecere? O vedeţi, în mod sigur cu ochii, mai greu e cu inima şi cu sufletul vostru de plumb, pe care nu prea mai are cine să vi-l scoată acum. Cum bine spunea Platon: “Ştiinţa nu o bagi în om, ci o scoţi din om. Iar ca să i-o scoţi, mai întâi trebuie să-i scoţi plumbul din suflet. Nefericitul poet, Bacovia, ştia el ce ştia, de tot vroia în urmă cu  o sută de ani să ne scoată din “Sicriele de plumb”. În acelaşi timp Lucian Blaga ne scria “la orizontul misterului” – “Poemele luminii”.

   Soluţia europeană este posibilă. Pentru că Europa a fost, este şi va fi Leagănul civilizaţiilor lumii. Este cea mai mare minciună să spui că Europa nu are un fond genetic capabil de a se regenera, când ştim bine că din acest Leagăn european şi până la urmă din acest “Chivot genetic” a expansionat  Atlanţii din Carpaţi, cele “Cinci testamente”, “Aletheia” şi toate Ideile de Adevăr din Grecia antică, când ştim bine ca, aşa cum afirma Henri Coandă, “dacă şi alte popoare ar fi dat atâtea genii şi oameni de ştiinţă câte a dat România altfel ar fi arătat azi configuraţia lumii de azi”. Este însă necesară o prietenie solară extinsă cu celelalte popoare, pentru a putea opri expansiunea popoarelor lunare, printre acestea multe popoare islamice şi ariene. În acelaşi timp este necesară aplicarea unei strategii proeuropene de acţiune solară în care valoarea centrală să fie omul european, care este de origine solară şi regală. În viitor trebuie să vedem acţiunea de redacizare a României ca un proces de regenerare simultană a acelei părţi din naţiunea română care este autentică purtătoare de gene solare cu descendenţă dacică. Dacă nu vom înţelege şi nu ne vom grăbi să regenerăm rasa europeană solară, noi, care ne considerăm europeni solari vom ajunge să ne sinucidem treptat în propria noastră Casă europeană conform voinţei extraeuropenilor, în mod special al islamiştilor.

   În concluzie, faceţi un recesămant serios în UE, puneţi cele cinci sute de milioane de europeni pe calculator, daţi o rentă minimă celor care nu au nimic, pentru a preveni efectele unui potenţial război civil european, cu urmări grave în întrgul  sistem social-planetar. Declaraţi oficial sfârşitul Capitalismului. Paradisul prin distrugerea omenirii, aceasta este esenţa oricărei utopii. Eliberaţi popoarele de toate utopiile comuniste, capitaliste şi fasciste. Opriţi genocidul economic şi cultural, eliminaţi cenzura tehnologică solară şi lăsaţi popoarele să se dezvolte singure prin autosuficienţă economică şi culturală. Cerul Cristalin şi acest sferoid viu pe spinarea căruia locuim şapte miliarde de oameni, vă va mulţumi şi va rodi de bunătate. Sau, dacă îl mai hărţuiţi mult, de oboseală îşi va scutura de două ori spinarea lui de Creastă albastră şi jumătate din copiii lui rebeli vor intra cu pământ cu tot sub apă, aşa cum se va întâmpla cu America şi cu Nordul Europei.

   sculptor, Constantin Milea Sandu

   PS: Pentru a şti de la început despre ce Prinţesă X este vorba, public această legendă mai jos.

   Legenda: Prinţesa X = creştinism (MD-MM + cele trei Diana D3, respectiv Maica Domnului, Maria Magdalena, Diana-Luna-Hecate, Diana-Artemis-Bendis şi Diana Sancta Potentisima) + islamism (F3 Fatima + cele 72 de Fecioare) + new age & satanism (Marea Zeiţă, înfăţişată adeseori sub aspectul teribil de regină a Morţilor + Lilith, Isis, Kali, Shakti, Eurynome, Mnemosyne, Iele, Valkirii, etc.)


miercuri, 17 aprilie 2013

Jurnal de Atelier I - Fragment din 144 de Scrisori de tranziţie din Mileniul III către Prinţesa X – Scrisoarea nr.68. Despre creştinii comunişti (CC) şi comuniştii creştini capitalişti (CCC)


         Foto: Mister în Unu, Mister în doi şi Mister în trei

        Dragi prieteni,

   ce mai faceţi? Cum o mai duceţi cu sănătatea, cu bani şi cu dragostea? Triada asta era odată un dicton american, aplicat cu mare succes prin anii ’70, când lumea era împărţită în două, avea două feţe şi se credea că SUA şi Vestul e faţa bună, căci ei aveau sănătate, bani şi dragoste, iar Estul şi Restul din Lumea a Treia era faţa rea. Cu alte cuvinte, ei cu bogăţia capitalistă, noi cu sărăcia comunistă. Adică ei mumă iar noi ciumă. Oare, chiar aşa să fi fost?

   Karl Marx, iubitor de violenţă şi înarmat cu o ură viscerală asupra burgheziei, şi-a imaginat un stat comunist universal, al proletariatului. Practic, un stat al turmei oarbe, al glotei şi al prostiei, fără adevărata Aristocraţie a spiritului şi a sângelui, care spunea Da vieţii şi garanta viitorul, ci doar un stat  condus numai de slugi, argaţi şi servitori, din cea mai joasă spiţă a societăţii. Aceştia fiind consideraţi, paradoxal, ca având originea cea mai sănătoasă dintre toate clasele sociale. Apoi, tot Marx, după ce a scris 40 de ani Capitalul, un fals tratat de economie care s-a dovedit a fi drept cea mai mare cacialma politică, conceput să funcţioneze în baza unei pieţe “centralizate-descentralizate”, a reuşit să împartă lumea în două. Cu aceste teorii ale dictaturii de execuţie armată, inventând “Statul şi revoluţia proletară”, a fost de ajuns să găsească un revoluţionar de profesie, precum a fost Lenin, un fanatic nebun, violator de dame şi de copii, pentru ca Lenin în persoană să declanşeze marea revoluţie din octombrie 1917 în Rusia ţaristă şi să legitimeze crima colectivă, execuţia unei clase sociale de către o altă clasă. Pentru Marx, proletariatul este “idolul” tuturor claselor sociale şi “groparul burgheziei” şi marii Aristocratii din toată lumea. Aşa au luat fiinţă, timp de o sută de ani, fără să bage de seamă Marx, două dictaturi puternice care au ajuns să se urască de moarte una pe alta: dictatura statului magician, liber capitalist, descentralizat şi bogat, şi dictatura statului  comunist, centralizat; practic, un stat de sclavi conduşi de cei mai săngeroşi dictatori, un stat comunist închis vreme de peste 50 de ani în cel mai mare lagar pe care l-a cunoscut omenirea. După valul de revoluţii din Europa de Est din 1989, şi după aproape un sfert de veac de aşa zisă tranziţie de la dictatura statului comunist la dictatura statului capitalist, la noua economie de piată liberă, iată că i-a sunat ceasul şi hoitului de capitalism. Iar noi toţi suntem acum o apă şi-un pământ, cuprinşi de aşa zisul fenomen de globalizare a lucrurilor şi de noua tribalizare a persoanelor într-un singur Stat Universal, a cărui ţintă în aceste vremuri extrem de tulburi este crearea unei generaţii fără identitate, spălată pe creier, pentru a putea fi guvernată la nivel social-planetar. În concluzie, un duh rău al banilor şi al bogăţiei nelimitate, al trufiei şi a egoismului fără margine a făcut alianţă cu cel mai înfricoşător înger al Infernului – Diavolul – şi a pus stăpânire pe întreaga lume liberă. Cum s-a ajuns acum la crearea unui singur Stat Universal şi un singur Guvern Mondial? Prin trădarea elitelor naţionale de pe ambele maluri ale Oceanului, din fiecare stat, şi risipirea popoarelor pe drumul Babilonului, prin cea mai tragică pierdere de energie, de oameni şi de timp, din lipsă de păstori. Acum murim murim cu zile albe şi cu zile negre, murim cu viii şi cu morţii laolaltă, murim de două ori, de 50 de ani de un comunism leninist, sectar şi steril, şi de 23 de ani de un capitalism sălbatic, marxist şi vulgar, aflat acum în cea mai pură formă de agresivitate umană. Căci Puterea Naţională în lipsa unei Aristocraţii a spiritului şi a sângelui care să spună Da vieţii, să o ordondeze şi să o transforme, prin Arta-transformării, s-a întors la stadiul de agresivitate pură. Aşadar, murim şi de o parte şi de cealaltă a Oceanului ce înconjoară lumea aceasta ce se arată a fi pe pământ fără centru iar în cer într-un război al focului stelar. Războiul dintre SUA şi Europa mocneşte deasupra oceanului în “focul stelar”. Doar câteva “scântei” mai sunt de extras din inteligenţa-arbitru, din celula vie în care a fost implantată informaţia cromozomică (de cele mai multe ori accidentală -  voi scrie despre aceste “accidente cromozomiale” în această scrisoare) de pe ambele maluri ale Oceanului şi Armaghedonul din ziua Judecăţii de Apoi va chema pe toţi împăraţii lumii la “războiul zilei celei mari”. În cele şapte biserici şi în Cercurile de Casă, numărătoarea inversă a început, împărţiţi-vă averea şi moştenirea în ultimul ceas şi împăcaţi-vă cu vecinul, cu lumea şi cu aproapele căci mult nu mai avem de trăit “cu viii şi cu morţii laolaltă”. Da, ştiu, e tot mai greu acum pe ambele fronturi şi în Vest şi în Est, plătiţi câte 150 de taxe pe an, gazele şi energia se scumpesc şi în America şi în Europa, pentru că suntem legaţi de o sută de ani de “sârma” lor electrică şi de conducta lor spartă deja prin “gazele de şist”, şi încep să scadă şi rezervele din  conturile voastre secrete orchestrate de troica UE, BCE şi FMI, după scandalul financiar cu “Fata-Morgană” din Cipru, după care va urma Slovenia, Portugalia, Grecia, Italia, Spania, etc. Dar parcă nici nu vă pasă, nu-i aşa?! Pe la voi încă nu a ajuns “glaciaţiunea financiară”, vă transferaţi doar conturile mari din “paradisul fiscal din Cipru în “Paradisul prin distrugerea omenirii” cu sediul în bătrâna Elveţie şi continuaţi să trăiţi în “Paradisul prin distrugerea omenirii” avându-i ca adversari pe oamenii înşişi, crezând că veţi scăpa, după formula: cine scapă, scapă, cine nu îl ia Mama Diavolului. Iată că de data asta nu mai scapă nimeni. Dar până când, până când, chiar nu vedeţi că vă arde lumânarea la ambele capete în propria voastră mână, de bolşevici şi de menşevici, şi din Est şi din Vest? Comunişti sau capitalişti, sunteţi acum o apă şi-un pământ. Sau aţi trecut deja din Planul A în Planul B, la  “tiparniţă financiară” după modelul socialist aplicat de Barack Obama în Orchestra de Cameră a Reprezentanţilor Lumii, dirijată cu “baghete capitaliste” şi dirijori de Cai morţi în întreaga lume? Măcar acum, la spartul târgului în “ceasul morţii” ultimului capitalism marxist, sălbatic, vulgar şi agresiv, din spiţa lui Cain şi Abel, poate vă gândiţi serios - ca să nu triumfe iarăşi comunismul NOW & OMG Monsanto  sub noua lui formă de “comunism creştin” - să renunţaţi mai întâi la aceşti paraziţi sociali şi gregari, Abel şi Cain, amândoi în solda celui mai înfricoşător înger al Infernului – Diavolul, să refaceţi posteritatea perechii Adam-Eva, şi să vă împărţiţi averea săracilor din Lumea a Treia. Averea voastră obţinută prin cele mai false utopii care îşi au esenţa în “Paradisul prin distrugerea omenirii” şi care îi au ca adversari pe oamenii înşişi; averea voastră câştigată uşor, mai ales în ultimul sfert de veac pe Tărâmul visurilor* , fără creaţie şi muncă cinstită, ci doar prin furt de tehnologie, prin jaf în dragoste şi prin speculaţii  financiare, la nivel social-planetar – aţi ajuns “bogaţi şi deştepţi”, nu-i aşa?  Voi - “proletari uniţi din toate ţările” , uniţi sub “lampa lui Lenin” care încă mai arde cu gazul lui Karl Marx, încă mai pâlpâie în fitilul lui Karl Popper şi alde G.Soros & comp., capitalişti întorşi pe dos şi menşevici în curul gol şi comunişti bolşevici şi violatori de dame şi de copii, cei care aţi pornit în viaţă cu sloganul “ Deştepţii să moară, proştii să trăiască” şi care aţi avut drept călăuză lozinca proletară: “Moarte intelectualilor” -  aţi ajuns acum să faceţi chiar şi din SUA o ţară socialistă, şi în curând comunistoidă – Se aude de pe malul Potamacului că se încearcă acum să se unească doctrina comunismului anticreştin cu un nou creştinismul mistic şi dionisiac, de sorgintă greco-latină, pentru a învinge pe cel ami înfricoşător înger al Infernului – Diavolul. Cu alte cuvinte, drumul spre iad este pavat cu intenţii bune, numai că Diavolul Orientului, de coloratură islamică, ne lucrează în detaliu, nu-i aşa? Voi, “elitele” din Occident, care în o sută de ani aţi acordat 200 de premii Nobel şi care pretindeţi că ştiţi cum se fac şi se desfac celebrităţile –  Celebrii dar cam împuţiţi, căci aţi furat tehnologiile noastre solare (de la Nicolos Tesla, Henri Coandă şi Herman Oberth) şi aţi împuţiţi lumea în ultima sută de ani cu două războaie mondiale şi cu un “război rece” care a rupt Europa în două şi a ţinut-o închisă în lagărul socialist 50 de ani, nu-i aşa? – Voi, diavoli săraci, duşmani ai Adevărului Creaţiei umane şi a democraţiei din toate timpurile, renunţaţi acum, cât mai e timp, la “Palatul Canceroşilor” din care vă hrăniţi şi vă înfruptaţi de o sută de ani din hoitul capitalismului vulgar şi marxist, pentru că, dacă încă nu aţi aflat până acum cât sunteţi de bolnavi şi aflaţi în comă tehnică şi politică şi în colaps biologic la nivel social-planetar, veţi afla în curând, printr-un comunicat oficial dat de Consiliul Superior al Înţelepţilor Lumii (CSÎL) din “Palatul Vulturilor de Cristal”, că suntem toţi acum prinşi într-o uriaşă “grotă electromagnetică” precum greci în “Văgăuna Ciclopului” aşteptându-şi fiecare rândul să fie mâncaţi; suntem toţi acum un creier uriaş şi un singur organism social-planetar, bolnav, pregătiţi pentru a fi arşi, măcinaţi şi tescuiţi într-un singur Teasc, şi băgaţi acum în aceiaşi Oală care fierbe financiar şi dă în clocot în Balcani, în Asia, în Europa şi în lumea întreagă. Că suntem toţi acum, dar absolut toţi, afectaţi de războiul financiar-economic nu mai încape nici o îndoială, dar faptul că nu vrem să recunoaştem oficial “moartea capitalismului”, şi să punem în circulaţie Generatoarele electrice fără fir (tahionice, magnetice, cu microunde sau cu “gazul Brown”) pentru a salva omenirea, ori că suferim toţi acum de “Sindromul LNH-CCC” -  asta e deja strigător le cer! Desigur, fostul Consiliul Comunist Central (CCC-ul) din fiecare ţară comunistă s-a transformat în 23 de ani în “Consiliul Comunist Creştin Internaţional” (CCCI), sub masca globalizării şi a marilor corporaţii internaţionale care subminează toate economiile prospere pentru a “elibera” oamenii către nimic, prin genocid economic şi cultural. CCC-ul vă sună familial, nu-i aşa? Mai ales vouă, celor care aţi activat în ultimii 50 de ani în administraţia statelor comuniste şi capitaliste, cu state de plată în comerţul exterior în ambele tabere, centralizate şi dezcentralizate, înainte de “loviluţia” din ’89 şi după, atât în Est cât şi în Vest, dar despre “LNH-ul” vostru nu prea aţi auzit nimic din păcate, nu ştiţi de pildă că, în sfărşitul istoriei celei mai mari înşelători umane, suntem toţi acum bolnavi de LNH-ul CCC-ului, pentru că ne hrănim toţi din cea mai perversă “aristocraţie” care a existat vreodată pe pământ: “aristocraţie muncitorească” . Este vorba de cea de-a patra “aristocraţie”, despre care Marin Preda, unul din cei mai mari scriitori pe care i-a avut România, spunea, în ultimii ani de viaţă, în cercul lui de prieteni apropiaţi (printre care şi câteva bestii de bolşevici criminali, care se pare că tot atunci l-au omorât în bătaie îm Palatul Mogoşoaia, căci se ştie că MP nu a murit de moarte bună), spunea, deci, Marin Preda aşa: : “Să ne ferească Dumnezeu să ajungă la putere această “aristocraţie muncitorească”, căci tot atunci va veni sfârşitul lumii!”. Iată că am ajuns să trăim aceste vremuri tulburi, poate cele mai cumplite pe care le-a cunoscut omenirea.

   Azi, chiar dacă prin arta mea sculpturală mi-am descoperit singur, pe socoteala mea, legături simbolice de descendenţă în “aristocraţia cerească” a Sfântului Soare (a Soarelui uriaş), din punct de vedere biologic, pentru că nu există încă o bază genetică reală, n-am cum să  ştiu de care aristocraţie pământeană aparţin acum: de aristocraţia spiritului, de aristocraţia sângelui sau de “aristocraţia” banului convertit în sânge? Căci atunci când conştiinţele noastre sunt maltratate, ele se preschimbă în inimi. Iar când sângele se dă drept inimă, apar morţii, revoluţiile şi războaiele. Practic, sistemul numit BANI se bazează pe “bani” care nu au existat şi nu vor exista niciodată. Banii sunt creaţi din nimic! Asta trebuie să înţeleagă populaţia din întreaga lume. Sunt creaţi de persoane care nu au nevoie de bani, ci doar să deţină puterea asupra populaţiei din întreaga lume. Un sistem simplu de bancă, cu aplicaţii social-planetare, ar putea fi acela în care o bancă naţională ar deţine aur în valoarea de cât consum într-un an de zile locuitorii din ţara respectivă. Din acel capital acea bancă naţională ar distribui în mod egal la toţi locuitorii venituri minime şi maxime (între 100 şi 500 de dolari), în funcţie de necesităţile lor existenţiale şi de contribuţia fiecăruia la dezvoltarea armonioasă a societăţii. Astfel toţi locuitorii ar putea avea o rentă decentă, un loc de muncă la domiciliu,fiecare în domeniul lui, o locuinţă decentă, într-un sistem politic, de sănătate, cultură şi învăţământ sănătos. Iar conducătorii ţării respective nu ar permite sub nici o formă strângerea de averi câştigate din speculaţii financiare şi economice, prin genocid economic şi cultural. Căci procedând astfel, toate bogăţiile unei ţări ar putea ajunge în mâinile la doar 0,1% din populaţia ţării iar restul populaţiei ar trăi în cea mai cruntă sărăcie, ceea ce se şi întâmplă acum în UE, în America şi în lumea întreagă. În realitate, banii sunt doar virtuali, o iluzie!!! Ca să nu mai vorbim ca băncile nu plătesc impozit la stat…Practic, aristocraţia banului n-ar trebui să existe. Pentru că orice obiect vândut sau fiinţă vândut, inclusiv organele cum ar fi, de exemplu, capul cu preţul inimii sau inima cu preţul capului, toate aceste obiecte, fiinţe şi organe, când sunt “mercificate” şi transformate în”marfă” pe piaţa liberă, îşi pierd în cele din urmă, iremediabil, jumătate din valoarea lor reală. Tot ce este pe pământ şi în cer se poate înjumătăţii. Numai valoarea soarelui nu se poate înjumătăţii, soarele fiind unicul văzător şi veghetor singuratic care controlează totul pe pământ şi în cer.

   În orice caz, născut în cel mai  mizerabil stat comunist şi poliţienesc din Europa de Est, la 10 ani  după terminarea primului război mondial şi la 7 ani de la schimbarea formei de guvernământ din monarhie în republică, mă simt victima celei mai bolnave şi perverse “aristocraţii” care a existat vreodată pe pământ, numită “aristocraţia muncitorească”. Un studiu recent făcut de doctorul militar Toni Victor Moldovan despre “Programul de inginerie genetică indian” demonstrază că omenirea actuală este condusă de ultima şi cea mai joasă castă de pe scara evoluţiei umane, numită “sudra”, casta slugilor, servitorilor şi argaţilor. Din această ultimă castă s-a născut cea mai perversă “arisocraţie muncitorească”, contestată de aristocraţia spiritului şi a sângelui, şi de antropologii care nu disociază “extazul” de “posesiune”, şi care nici până azi nu au reuşit să răspundă la întrebarea: cum oare posesiunea este teoretic posibilă – prin “pierderea sufletului” şi înlocuirea lui de către spirite, sau fără pierderea sufletului? Răspunsul meu este următorul: ca să disociem extazul “apollinic-dionysiac” de posesiunea “eurynomes-mnemosynes”, căci până la urmă de o experienţă a extazului este vorba,  trebuie să parcurgem trei mari experienţe umane şi să distingem două feluri de suflete: sufletul trupesc, al cărui rost exclusiv este de a menţine funcţiile vitale ale viului, şi sufletul liber, care poate părăsi trupul în stare de catalepsie sau de inconştienţă, de transă. Cu alte cuvinte, presupunând că starea modificată a conştiinţei (SMC) include trei stări de extaz (prin posesiune, prin transă şi prin catalepsie) rezultă două mari experienţe edificatoare Spiritului Universal: 1. O experienţă la limita morţii (ELM), în care posesiunea bărbatului este posibilă prin pierderea sufletului femeii, care deţine doar două “pachete” de suflete-seminţe şi înlocuirea lui de către spiritul Celor Opt Sophii cu o “sămânţă de moarte” (de moartea din dragoste primită ca pe un semn de lumină). 2. O experienţă în afara corpului (EAC), unde posesiunea femeii este posibilă prin pierderea sufletului bărbatului, care deţine trei “pachete” de suflete-seminţe şi înlocuirea lui de către Inteligenţa Luminoasă, care e “sămânţa de viaţa”, creier bicameral şi memorie universală în extazul lui mistic, apollinic-dionysiac, sau eurynomes-mnemosynes, numiţi-l cum vreţi. Aceste două mari experienţe pe care le-am numit mai sus, demonstrează printre altele şi ipoteză conform căreia seminţe de viaţă şi de moarte exista peste tot în Univers şi că viaţa pe Pământ a început atunci când aceste seminţe au ajuns aici, posibil aduse de un mic corp ceresc numit meteorit, asteroid sau planetoid. Acest proces de Fecundaţie cosmică este cunoscută sub denumirea de Panspermie stelară, şi este făcut cunoscut doar unei părţi foarte mici din populaţia globului, de aproximativ 1000 de pământeni, printre ei, jumătate, nepământeni, cunoscuţi sub denumirea de mesageri, îngeri sau demoni şi Cârmuitori Eonici .

   De aceea, consider că fără o bază genetică reală, prin care fiecare popor să-şi poată identifica genele lor solare sau lunare, nu văd cum am mai putea acum să ne cunoaştem sufletele noastre, moarte, raţionale şi divine. Şi apoi să renaştem ca Pasărea Pheonix dintr-un Ou de cenuşă, ori ca popoare înnoite dar înlănţuite genetic, şi din păcate născute de o Femeie care naşte de două mii de ani una din cealaltă acelaşi copil: un Copil cu o faţă de soare în două mâini, din care se naşte, în chiar clipa aceasta, un alt Copil cu o Dublă-faţă, divină şi umană, una de soare iar cealaltă de lună întorasă mereu spre o singură “Coloana a sorelui de vis”. Nu ştiu cum vă simţiţi Domniile Voastre în compania acestei Femeie pe care am numit-o mai sus, pe  numele ei adevărat Diana-Luna-Hecate, care face trafic intens cu aceşti trei Copii, dintre care unul e Dionysos-copil din Aristocraţia neagră, al doilea este “Copilul care joacă dame” din marile Familii Regale, iar al treilea este veşnic acelaşi Copil care moare de foame, “Prinţ şi cerşetor”, în faţa căruia nu rezistă nici un sistem politic, nici o “civilizaţie a cărţii” şi nici măcar sticla aceea cu “purici verzi” sau borcanul acela cu “embrioni umani” & extratereştri ET-Y-X-Z. O Femeie, spuneam, pe care dacă vreţi s-o cunoaşteţi mai bine va trebui să faceţi cunoştinţă mai întâi cu cele “144 de Scrisorile de tranziţie din Mileniul III către prinţesa X”. Deci, cum vă spuneam, nu ştiu cum se simt Domniile Voastre în compania acestei Femei, unică în felul ei şi specială, care e grea acum cât o planetă cu şapte miliarde de oameni şi valorează cât o Antigonă din Grecia antică, dar eu, unul, drept să spun am început să mă simt parcă tot mai aproape de un “Mutant” , dar un “Mutant special”, format dintr-un amestec de geto-dac-grec-pelasg şi Atlant din “Grapa Hyperboreanului” la confluenţa a trei fluvii de sânge din “Vâgăuna Hecatei” & Cele trei Diane: Diana Sancta Potentisima, Diana Artemis Bendis, cea tracică şi de origine fino-ugrică şi Diana-Luna-Hecate din “fortăreaţa carpatică”. Un “Mutant” având şi un rol de mesager şi de Cârmuitor Eonic, menit să facă Marea Trecere din universul tehnologic actual - care ne va elibera către nimic – în evoluţia naturală a ştiinţei viului, “teleportat fotonic” de toate aceste entităţi feminine spirituale, trecut apoi din “spaţiul sublunar” supus corupţiei, în “spaţiul supralunar” de origine solară. Iată de ce azi, am uitat parcă şi de ce scriu, pentru cine scriu, şi cui mă adresez, în revolta mea romantică, dar n-am uitat nici o clipă cine sunt, de unde vin şi încotro mă îndrept. Azi singura formă de luptă şi singurele arme cu care lupt prin Arta-transformării, prin care încerc să trezesc conştiinţele noastre angelice şi demonice, maltratate genetic, sunt sculpturile mele cu valoare de mediare energetică între cer şi pământ, având rolul şi de “antene tahionice”, şi aceste “144 de Scrisori de tranziţie din Mileniul III către Prinţesa X” la care scriu acum, ajuns la Scrisoarea cu numărul 69.
   Scrisoarea aceasta cu numărul 69, la care scriu acum, pare a fi lungă cât “o zi de post” din postul Paştelui din Vinerea Mare. Având şi un număr “predestinat” (Da, ştiu, nu mă mai criticaţi, că ortodoxia nu acceptă “predestinarea”. Multe nu acceptă ortodoxia, nu acceptă predestinarea şi nici reâncarnarea, dar a acceptat doctrina comunistă (care era anticreştină) 50 de ani, până ce i-a dărămat bisericile şi satele româneşti, şi în curând va accepta noua doctrina de “comunism creştin”. Dar oare Sf. Augustin doar pentru că era negru, credea în “predestinare”?) Spuneam că, Scrisoarea aceasta va fi ceva mai colorată, asemenea unei compoziţii de de artă-modernă în care Legea universului se doreşte a fi până şi Ea îndreaptă şi îmblânzită armonic pe coordonatele ei primordiale: orizontală-verticală, închis-deschis, alb-negru, cald-rece, rigoare-emoţie. Cu alte cuvinte, va fi o scrisoare cu dublu-sens, cu dus-întors, care se va întoarce, probabil, chiar şi asupra mea ca un bumerang, cu care îmi plăcea să mă joc în copilărie. M-aş bucura să aflu că va fi citită de cât mai mulţi prieteni de pe Facebook, şi nu numai de pe FB, dar mai ales m-aş bucura să ştiu că o citesc toate Prinţesele Ovul, blonde sau brune, cu 47 sau 45 de cromozomi, care se pretind “De trei ori femeie”. Poate că e bine să facem şi puţină genetică elementară, chiar dacă nu vom cunoaşte întregul “alfabetul genetic” care se pare că cuprinde, după cum afirmă geneticienii, între 10.000 şi 30.000 de gene, măcar primele “litere” din acest imens “alfabet genetic” şi tot ar fi bine şi foarte util să le cunoaştem cu toţii acum. În primul rând pentru protecţie noastră biologică, şi în al doilea rând pentru a putea trăi în armonie cu toţi semenii noştri, umani şi mai puţini umani, ba chiar inumani cu tendinţe tot mai clare de extratereştri “ET-Y-X-Z”. Aşi putea da doar un singur exemplu în acest sens, în cadrul institutului BGI-Shenzhen lucrează intens mai bine de 4.000 de cercetători la fondul de gene chinezesc (“jiyinku”). Se ştie că ovulul este cea mai mare celulă din corpul uman, iar spermatozoidul este cea mai mică celulă din corpul uman. Şi că în momentul fecundaţie dintre aceste două celule se stabileşte destinul genetic al fiecăruia dintre noi. Ceea ce nu se ştie însă, sau nu vrea să se ştie, este faptul că, atunci când două celule se unesc, tot atunci vine şi Dumnezeu Creatorul şi pune “scânteia divină” în noul om creat. Dacă Dumnezeu nu vine în sufletul omului la concepţia noului om creat, un cromozom în plus sau în minus poate din păcate antrena moartea produsului de concepţie sau supravieţuirea lui cu preţul unor deformaţii foarte grave numite accidente cromozomiale. Astfel, Femeie 45, X, poate să fie cu talie mică, cu sânii plaţi (în locul lor se pot vedea doar două bandelote fibroase), cu toracele larg şi impresionant prin forma lui, cu gâtul de sfinx. Caz absolut nefericit, care apare în număr de 3 la 10.000 de fete, ceea ce este foarte mare, la nivel social-planetar. Apoi, de exemplu, Femeie 47 XXY, poate să fie blondă, roşcată sau brunetă, cu ochii verzi, albaştri, negri, căprui sau chiar, foarte rar, violeţi (precum ochii celebrei actriţei Elizabeth Taylor); aceasta este o femei perfect normală, dar care nu se deosebeşte cu nimic de femeile anormale, de aceea sunt greu de identificat cele normale de cele anormale, fără o bază genetică reală. Un alt exemplu este Femeia 47 XXX, cu trei cromozomi X, care deşi nu se deosebeşte cu nimic de fetele normale, este din păcate înapoiată mintal, şi încrucişată în mare “secret medical”, cu protecţie juridică şi psihologică, cu Bărbaţi 48, XXYY, sau cu B, XXY, care sunt delicvenţi, cu un comportament antisocial, traşi parcă la indigou de toate aberaţiile cromozomiale posibile. Din păcate, aceste Femei 47, XXX şi aceşti Bărbaţi 47, XXYY şi B, XXY se pare că ocupă tot mai multe locuri în  sistemele cheie din conducerea politică, financiară şi economică, la nivel social-planetar, altfel nu-mi pot explica de ce suntem ţinuţi, parcă aşi zice eu, din “neştiinţă”, în aceste valuri de criză de toate felurile de care nu mai scăpăm de vreo şase ani.

   În concluzie, voi încerca foarte pe scurt, să arăt cum se poate distruge sau reface un popor solar sau lunar: Se ştie că Puterea Naţionala este un concept ce include puterea economică, militară, culturală şi biologică. Aceasta din urmă îşi are însă rădăcini în “naşteri bune” sau “naşteri rele”, care pot fi considerate din punct de vedere metafizic “naşteri solare” (îngeri) sau “naşteri lunare” (demoni). Să nu credeţi că nu există un “control biologic” în astfel de “naşteri mistice” (mai puţin pământene) sau în “naşteri pământene”. Există, ba chiar există laboratoare secrete care practică aceste hibridizări şi încrucişări de astfel de “naşteri mistice”. De exemplu, există cercetători care practică chirurgia genetică şi care secvenţiază genomul a peste 1000 de persoane cu IQ foarte ridicat din întreaga lume, încercând să identifice alelele care prezic un IQ foarte mare. Când reuşeşte să identifice aceste entităţi spirituale care au un astfel de IQ foarte mare, are loc o “selecţie embrionică” care permite că IQ-ul selectat din cei “1000” să fie implantat, prin “implant uterin” sau prin “implant pe creierul bicameral”, în grupuri de familii cu aşa zisă “conştiinţă avansată, să zicem, până la Gradul 12, Gradul 32 sau chiar Gradul 64. De regulă, între Gradul 60 şi Gradul 64, se petrec, uneori, aceste “naşteri mistice”. E ceea ce eu numesc, metaforic, o uriaşă Simfonie a Durerii şi Fericirii umane, acompaniată în corzi şi stringuri, de “chimvale şi alăute”, cu 60 de Octave sau cu 64 de Octave. În astfel de practici, de “selecţie embrionică”, în câteva generaţii, competitivitatea globală a Occidentului ar putea fi eliminată în maxim două-trei generaţii. Cam lucrul acesta se întâmplă cu noi acum. De aceea, spuneam că fără o bază genetică reală nu vom avea poate niciodată o viaţă normală în marea familie europeană şi un echilibru în fiecare familie, ca să putem trăi în armonie deplină cu oamenii, cu Cosmosul şi cu Dumnezeu.

   V-am scris despre aceste “naşteri mistice” şi “selecţie embrionică”, ca să nu mai spuneţi că, “eu sunt mic, un ştiu nimic, tata-n pod beleşte oaia”, ca să ştim cum se distruge sau se reface un popor, solar sau lunar, ca să ne putem privi uni pe alţii cu ochi de înger sau demoni şi să înţelegem odată că, îngeri sau demoni, pietre sau sori, vii sau morţi, avem nevoie uni de alţii, ba chiar suntem obligaţi acum să trăim “cu viii şi cu morţii laolaltă” cum bine spunea poetul necuvintelor Nichita Stănescu. “Am trecut şi eu printre voi, fiinţe monstruoase, dar un prea aveam prin ce trece, şi nici cu cine, şi nici cu ce, petrece.”, spunea poetul în vremurile de tristă amintire din aşa zisă “epocă de aur”. Nu-i aşa că începeţi deja să vedeţi cu ochii minţii această Mare Trecere? O vedeţi, în mod sigur cu ochii, mai greu e cu inima şi cu sufletul vostru de plumb, pe care nu prea mai are cine să vi-l scoată acum. Cum bine spunea Platon: “Ştiinţa un o bagi în om, ci o scoţi din om. Iar ca să i-o scoţi, mai întâi trebuie să-i scoţi plumbul din suflet. Nefericitul poet, Bacovia, ştia el ce ştia, de tot vroia în urmă cu aproape o sută de ani să ne scoată din “Sicriele de plumb”. În acelaşi timp Lucian Blaga ne scria “la orizontul misterului” – “Poemele luminii”.

   Cât priveşte aceste căsătorii, “naşteri mistice”, “selecţie embrionică” şi noile forme de guvernământ a statelor lumii, prin Culturi matrifocale paşnice, în mod sigur avem nevoie de procedeul referendumului pentru a restabili rânduiala creată de Dumnezeu şi principiile plăcerii anarhice, pentru a restabili acurateţea unei definiţii colective asupra familiei clasice şi a mafiliei moderne: uniune consimţită în mod liber dintre un bărbat şi o femeie, prin noi Culturi matriarhale, matrifocale şi matrilocale paşnice. Sau printr-o nouă lege a căsătoriilor dintre cele cinci caste, după modelul de inginerie genetică indiană din Cartea Legii lui Manu.

   Şi acum să ne distrăm, eventual, să şi râdem puţin, ca să ne descreţim fruntea cu Prinţul Spermin şi Prinţesa Ovul de pe Facebook. V-aţi întrebat vreodată cum arată diavolul ăsta de Facebook, când îl scarpini pe spate? Câteodată arată atât de bine, încât îl ceri de nevastă. Şi bestia asta mică de feisbukistă, care la începu e cât un timbru, ba chiar la mine pe mini laptopul meu Toshiba e cât unghia de la degetul cel mic, dar care, după ce dai “click” pe ea şi o măreşti pe ecran şi începe să crească în tine şi devine tot mai erotică şi senzuală, chiar îţi răspunde feisbukista asta mică şi îţi trimite prima dată o poză “avatar” pe Facebook, care seamănă de multe ori cu cea mai perfectă “maşinuţa biologică”, cu toată “instalaţia ei erotică”, cosmetizată, bineînţeles, cu toate ingredientele şi inventarul erotic în dotare, în aşa fel încât să nu mai şti cu ce “baterii” funcţionează “maşinuţa”, cu baterii solare sau lunare, apoi îţi trimite chiar maşina ei personală la scară, te urci în “maşinuţa ei biologică”, şi pleci cu ea la Bucureşti, la Timişoara, la Miercurea Ciuc sau mai ştiu eu unde bate ploaia şi vântul, şi când ajungi la ea acasă cu emoţii şi flori şi cu sticla de şampanie, nici nu apuci să faci un duş şi să ieşi din baie că ea e deja în pat, în capot alb sau roşu, transparent, de mătase, siliconată şi bronzată, de zici că-i Riţa fecioară cu ochii de jar şi cu sânii ca de piatră, ajunsă divă de la ţară - de pe malul gârlei de unde mai ieri păştea gâştele Capitoliului - la oraş, divă cu dividende şi active de stat şi cu cine mai ştie ce antecedente, dar poate că tocma de aceea e acum cam supărată, ca s-o bine dispui, îi spui bancul cu “Oamenii de ştiinţă britanici care au stabilit ca iepuroaicele niciodată nu apucă să spună că le doare capul”! Ea, diva, se face că nu prea înţelege bancul şi afirmă supărată că pe ea chiar o doare capul. Atunci treci direct la subiect şi îi spui: “Nu vreau să par nepoliticos, dar aş vrea să fac dragoste cu tine acum”. Iar ea, fericită, îţi răspunde: “Vai, ce drăguţ şi prostuţ eşti, dragul meu! Nici eu nu vreau să par curvă, dar sunt de acord să mi-o tragi chiar acum!” Tu, delicat şi romantic întârziat, o mângâi şi o săruţi pe tot corpul, faci dragoste trei zile şi două nopţi cu micuţa bestia triumfătoare şi după ce îşi face meandrele cu tine, de începi să simţi şi tu că parcă soarta îţi pregăteşte un şut în fund, dai să te întorci, şi atunci ea îţi dă “faţa la-ntors” şi primeşti lovitura de grazie, de esenţă tare, direct în cap, iar ea, bestia, a doua zi dă un anunţ la Matrimoniale FB de genul: “Doresc să fac cunoştinţă cu 3-4 bărbaţi pentru relaţii serioase, şi nu numai, eventual şi ceva tranzacţii financiare cu active de stat, bonduri, etc. De preferinţă, bondari, primari şi în mod special Consuli din “CCC” cu “C” mare...”. Nu-i aşa că-i bună? E bună tare bestia asta mică, blondă şi triumfătoare, care te racolează în doi timp şi trei mişcări pe via Facebook, tu intri în ea ca în locomotiva lui Angela Merkel, cu “micromegul” tău ca “vai de lume”, iar ea intră în tine cu tancul, ca Ana Pauker în Ghiorghiu Dej, şi după aia îţi dă cu “tifla”, ba chiar dacă îndrăzneşti să-i mai mărturiseşti ceva şi de “inimă albastră” sau chiar de existenţa ta de artist, mai şubredă cum e acum în valuri de criză, te înjură, aşa, direct în faţă, pe nepusă masă, chiar de mamă, şi în final îţi dă foc la valiză cu sticle incendiare pline de purici verzi, marka Molotov-Ribentrov & Lenin-Troţchi şi alte G.Soros & comp. Cam asta se întâmplă în 69% din cazuri, când o cauţi ziua mare cu lumânarea în mână şi scarpini pe spate diavoliţele astea de feisbukiste de pe continentul secret Facebook.

   Acum, să trecem la lucruri mai serioase. Azi, m-am gândit să vă scriu iar, de data asta revoltat într-un delir extrem de mistic şi să mă adresez Domniilor Voastre din ipostaza de angel de sculptor român, căzut din Cerul Hyperboreei într-un Cosmos demonizat; demonizat doar în “spaţiul sublunar” supus corupţiei, nu şi în “spaţiul supralunar” de origine solară. Cu alte cuvinte, să vă scriu pe suflet - Căci la “tatuaje runice” nu mă prea pricep. Ce bine era, dacă aş fi avut şi eu un gram de spirit mercantil de “mercificare”, făceam o firmă de “tatuaje runice” prin zonele cele mai intime şi azi poate că eram deja bogat, nu-i aşa?. Dar ce vină am eu că, la concepţia mea, a lipsit tocmai acea genă blestemată, moştenită de la reptilieni, care se află în creierul mic. Creierul mic, care potrivit afirmaţiei neorochirurgilor numai acesta ia acum toate deciziile financiare la nivel social-planetar, iar creierul mare revenindu-i doar sarcina de dezvoltare a întregului organism social. Aşa încât, acum, nu mai pot decât să vă scriu pe suflet, eventual să încercăm acum pe Internet, avem această şansă, să facem împreună un “salt cuantic” pe “scara creaturală” într-o succesiune de verigi succesive în procesiune inversă, după o “schemă alexandrină”, de pe trapta Neantului Divin - via – Dumnezeu - Intelectul angelic sau universal (“Coloana soarelui de vis”) – Raţiune – Sufletul – Natura Mamă şi Trupul - în Oglinda Cerului Cristalin şi din Cerul Cristalin să vă trimit prin intermediul îngerului săgeţi în “Scăldătoarea Betseda” întru tulburare, vindecare sau alunecare în neantul vostru valah otrăvit de cancerul comunismului comunitar (“CCC”). Să vă scriu, aşadar, direct pe sufletele vostre moarte şi raţionale, care la origine a fost suflete vii, divine şi solare, dar care acum au devenit malefice, lunare şi împestriţate; să vă scriu cu lacrimi şi sânge despre îngeri şi demoni lunari şi supralunari... despre Primăvara Soarelui uriaş ce vine acum spre noi din adâmcimile cerului...despre vibraţia primordială a Creaţiei ce se perpetuează prin codul nostru genetic...şi despre victoria sufletului meu asupra nevoinţei de a fi a naturii. Aşadar, voi începe cu o Epistolă introductivă la un Concert pentru Vioară, Violă, Violoncel şi Contrabas, acompaniat în sunete de timpane cu glasul spart de Orchestra de Cameră a Reprezentanţilor Lumii, inclusiv Lumea a Treia din care facem parte şi noi, cu minorităţi cu tot. Şi voi încheia cu o Invitaţie la un Concert de Cameră, fără zei şi zeiţe, fără “chimvale şi alăute”, ci doar acompaniat în corzi şi stringuri de un Cântec de aprigă Slavă, într-o uriaşă Simfonie a Durerii şi Fericirii umane, cu 64 de Octave, “dirijat” la “şase mâini” şi “trei baghete” , de un Cârmuitor Eonic şi doi soldaţi uriaşi de plumb cu braţe tari şi picioare de lut.

    Aşadar, vă invit în corzi şi stringuri şi în salturi cuantice, să cântăm, prieteni! Să cântăm împreună în ultimul Concert din primul Soare de ură înainte de 2081 - Întâia Noapte de dragoste primită ca pe un semn de lumină ce întrece toate luminile. Ce bine că eşti...femeie zâmbitoare şi stea mântuitoare ce mijloceşte în folosul oamenilor...Ce mirare că suntem seminţe de pietre, de sori şi de flori într-o veşnică “Panspermie stelară”...ca pulberea stelară din “Steua arzătoare cu opt raze”...ori ca pulberea florilor noi din pulberea florilor vechi...seminţe de sori ori de pietre funerare de vânzare încălzite la soare de cel de-al cincilea soare -  “soarele mişcării” -  despre care cartea sfântă ne spune că “are ghiare şi se hrăneşte cu inimi omeneşti, pentru că vrea mereu sângele şi Regatul pierdut”. Ce albastru şi argintiu e cerul sufletului meu translucid în Oglinda Cerului Cristalin...şi ce plină de ovoizi e “Coloana soarelui de vis”, cănd e turnată în trupul tău de pământ îmbrăcat în mătasea verde a sufletului tău marin...Ce moale sunt eu când simt că mor...Şi ce subţire e raza de lumină când se desparte de mine...Frică mi-e de noaptea nesfârşită şi de raza care nu se mai despică...Dar de moartea din dragoste primită ca pe un semn de lumină şi de singurătate nu mai îmi este frică. Ce moale mi-e sufletul şi ce moale sunt eu când simt că mor, străpuns de o astfel de lumină ce întrece toate luminile... Cei ce împart lumina printr-un sărut scapă doar pentru un timp de singurătate. Dar cel ce taie  materia prin creaţie cu măsura propriei lui fiinţe, se prelungeşte ca o rază şi dă roată Pământului de la un Pol la altul şi naşte bucurie, linişte şi pace, adică naşte viaţă şi devine Coloană luminoasă...şi “Stea arzătoare cu opt raze” asemenea  zeiţelor pământului, venite din cer, pline de senzualitate, de bogăţie şi mister...Ce negru şi nocturn e “Ultimul Soare de ură, înainte de 2081” ce vine spre noi cu viteza luminii în sunete de timpane cu glasul spart...vine să te caute pe tine, Marea Zeiţă a extazului, înfăţişată adeseori sub aspectul teribil de Regină a Morţilor, despre care se spune că “locuieşte în morminte” şi că îşi ucide iubiţii cu “lumina ascunsă “ din ochii ei...Ochii ei, ca două stele verzi, ori ca două bile negre cu dungă de smarald...Dar el, iată că vine călare pe şapte Cai, călărind pe “Caii negri ai iubirii”, vine Prinţul Negru să te caute pe tine în gaură de şarpe, să te scoată din “Văgăuna Hecatei, şi să te ducă departe, acolo unde a înţărcat Dracul Iapa de Secundă, care te-a lovit în undă, ca să mai vină odată şi pe la noi Potopul şi apa, ca să mai spargem odată Oul acesta uriaş...”Sparge oul acesta uriaş şi se naşte femeia şi se naşte bărbatul...” spune cartea sfântă. “Şi de odată trece o pasăre mare, albă, care ouă o altă lună pe cer...” Pasărea, Oul, Luna şi Ovulul din care se naşte “De trei ori Femeia!”. F3 – Fatima şi Cele trei Diane D3: Femeia-Fecioară XX şi Fecioara-Bărbatul YY. Şi între ele Fecioara de Lumină. Care împreună vor trăi şi vor muri. Dar se vor naşte din nou în cele mai misterioase şi miraculoase combinaţii de pietre şi sori. Se vor naşte şi vor muri din nou şi încă odată se vor naşte la confluenţa dintre plasma albastră a Soarele uriaş şi plasma albastră a Soarele nostru galactic. Şi nu vor înceta niciodată să se nască, pentru că moartea e o minciună!

    Vine Soarele uriaş, mamă! Vine o altă primăvara plasmatică, translucidă şi albastră, din cel de-al Doilea Centru supragalactic! Vine victoria sufletului meu asupra nevoinţei de a fi a naturii sublunare. Vine Fiica şi Fiul Soarelui uriaş, ca doi îngeri plasmatici, vin cu o lumină verde-albastră ce întrece toate luminile...vin ca două biosfere de bioluminiscenţă solară...vin ca două plasme albastre, spermatice, amestecându-se şi prelungindu-se prin globuri de lumină de pe axa Pământului pe axa Cerului Cristalin, în expansiune infinită, spre Staţia finală – Sfântul Soare! Ca să putem “terraformata” noul pământ în Stea. Vine Soarele uriaş din adâmcimile cerului, mamă! De acolo venim noi! Ce bine că există acest Soare uriaş, care vine acum spre noi cu viteza luminii ce întrece toate luminile, ca să ne încălzească pe toţi la fel cu Lumina Caldă, cu căldura lui proprie, indiferent dacă suntem pietre sau sori, îngeri sau demoni, săraci sau bogaţi, vom depinde uni de alţi, căci altă şansă nu mai există acum, “cerul cel nou” şi pământul cel nou” ne va uni pe toţi sub cerul liber şi deschis în toate sensurile posibile, sub “ultimul Soare negru, înainte de 2081”. Cine are ochi de văzut să vadă...Şi cine are urechi de auzit să audă, căci el ne vede acum cu Ochil Magic şi ne ascultă şi ne ceartă în sunete de timpane cu glasul spart. Şi aruncă spre noi cu seminţe de pietre şi flori din plasma lui albastră până în miezul Pământului Interior, acolo unde locuiesc Atlanţii din Carpaţi, zeii solari şi toate zeiţele pământului înflorite şi venite din cer, pline de senzualitate, de bogăţie şi mister. Ce bine că avem acum toţi, dar absolut toţi, toate instrumentele de comunicare la îndemână şi această mare şansă, poate unica, Internetul-celest şi libertatea de a ne exprima şi de a ne mărturisi, cine suntem, de unde venim şi încotro mergem. Adică, numai bine nu e pentru mine acum, care trec prin cele mai grele momente din viaţă, dar pentru că ştiu că toate sunt de la Dumnezeu şi că în sfârşitul istoriei celei mai mari înşelătorii umane este bine ca cineva – nu ştiu de ce şi cine m-a ales pe mine să facă lucrul acesta - să spună adevărul gol-goluţ, care doare, dar care trebuie spus cu orice preţ, ca să iasă durerea până la capăt, să nu-l ducem cu noi în mormânt. Deşi, parcă a început şi tabloidul asta, mare cât un continent secret, să oscilize acum în sunete de timpane cu glasul spart şi să se scindeze în două: pe de o parte, “Internetul-celest” care dă semne tot mai clare de cenzură a Ideilor, iar pe de altă parte, un Internet bun doar, aşa cum spuneam, de scărpinat diavolul pe spate, iar pe diavoliţele astea frumoase bune doar de contemplat pe cerul deschis acum în toate sensurile posibile. Dar bune tare, pentru că sunt extrem de erotice şi exotice, de barbare şi ireductibile, şi contursionate, mai ales atunci când dansează psihedelic pentru tine şi cântă  despre “Pernele moi” într-o “Seară tristă” ca aceasta  – “Barbar cânta  femeia aceea / Târziu, în cafeneaua goală / Barbar canta, dar plin de jale, - /Si-n jur era aşa răscoală…” (de George Bacovia) Dar pentru că aceste zeiţe ale pământului sunt venite din cer, pline de senzualitate, de bogăţie şi mister...de mister în unu, în doi, în trei şi în câţi vrei..., cu voia Domniilor Voastră, vă cer să le iertăm, că-i vechi păcatul, şi tare îmi sunt dragi şi mie, chiar dacă moartea  printre crini adie, le voi iubi etern şi chiar după aceea!

    “Şi acum să vă cânt o melodie în La!” ...despre “Caii verzi pe pereţi” – O, nu! Staţi liniştiţi, oi fi eu romantic şi întârziat, dar  încă n-am dat în boala oilor nebune. Este doar un titlu lung a unui şlagăr de muzică uşoară românească, pe care îl aud toată ziua la radio. Încă n-am ajuns chiar toţi din “cai româneşti” – “ vaci franceze”, cum s-a întâmplat recent în scandalul cu “carnea de cal românesc” exportată în Franţa şi devenită “carne de vacă franceză”. Încă n-am ajuns chiar toţi românii “Caii verzi pe pereţi”, dar nici mult nu mai avem, suntem doar în faza de regionalizare a României, în faza de  “Dansez – psihedelic - pentru tine” , îţi cânt lasciv despre “Pernele moi” şi visez la “Caii verzi pe pereţii” din spaţiul Schengen. Şi dacă mai stăm mult la Masa Rotundă în Clubul din troica UE, BCE şi FMI şi nu schimbăm “Masa” şi “Clubul B” cu “Clubul Farmacia Naturii”, vom ajunge să mâncăm nu numai “carne de cal” românesc numită “vacă franceză“, ci chiar şi “carne de om”, aşa cum mâncau nu tare de mult timp la mesele festive “carne de om” dictatorul Bukassa împreună cu generalii şi prietenii lui dictatori veroşi din toată lumea, printre care şi Ceauşescu şi chiar şi celebrul general francez Charles de Gaull, sau cum mânăncă acum chinezii ca  desert “embrioni umani”, în cel mai amplu şi mai eficient proiect de eugenie chineză, care se desfăşoară de 30 de ani şi care reprezintă deja o ameninţare existenţială la adresa civilizaţiei occidentale.

   Cu alte cuvinte, ţara arde, poporul român se dă de “ceasul morţii” ca să intre în spaţiul Schengen şi tot mai visează la “Caii verzi pe pereţi” şi la dictatura lui Lenin şi Troţchi, aud chiar acum la radio că liderul ortacilor mineri din Valea Jiului, care nu tare de mult timp a terorizat trei zile Bucureştiul şi a intrat cu o hoardă de mineri în Parlamentul României, iar acum, ieşit din puşcărie, candidează la funcţia supremă în stat, babele lui Ilici Iliescu Papură Vodă şi a lui Traian Băsescu se piaptănă şi parcă-s  tot mai blonde, mai creţe şi mai bine coafate ca oricând şi la Bucureşti şi sub scara Puterii europene la Bruxelles, iar Băse “behăie” acompaniat de “Fiara care se ridică din mare ca să facă război cu sfinţii”. Când ar fi trebuit deja să-şi dea demisia de onoare după înfrângerea suferită la Referendumul din 29 iulie 2012, Traian Băsescu continuă să behăie şi să grohăie ca un “porc de câine” mândru şi jigărit şi să ne călărească politic de opt ani împreună cu matroana lui blondă, Elena din Troia de carton, în veşnic aceiaşi arenă romană cu pâine şi circ şi cu “telonovela Elodia*”, care reprezintă exemplu de modelul negativ al  justiţiei române. Elodia Marilena Ghinescu este o avocată omorâtă de soţui ei, inspector principal de poliţie Constantin Cristian Cioacă şi dispărută de peste cinci ani într-o moarte neelucidată. “Trei doamne şi toţi Trei” – Melodia, Elodia şi Fiara – aceasta este Trilogia băsistă şi tragicomedia românească pe care o auzim zilnic la radio şi o vedem la Televiziunea română şi de care se vede treaba că nu mai scăpăm nici după 23 de ani de pâine şi circ românesc. De 23 de ani mă tot întreb: Cum am ştiut să răsturnăm cea mai cruntă dictatură din cel mai mizerabil stat poliţienesc din Europa de Est şi să murim eroic în revoluţia din ‘89, oare chiar suntem morţi de tot, încât să nu mai avem energia şi puterea să mai murim odată pentru ideile şi idealurile noastre înalte? Sau poate chiar ne-am transformat, fără să ştim, din foşti “mutanţi” comunişti în alţi “mutanţi” şi cabai capitalişti, pentru cel mai cumplit “proiect de eugenie europeană” şi experiment românesc de inginerie genetică ce are loc, în chiar clipa aceasta, în sufletele, în inimile şi în minţile noastre bântuite de îndoială şi mister?

   Adevărul e că am început să mă simt ca un mort, care nu mai are putere să moară pentru o Idee, pentru idealurile mele înalte, aşa cum mor acum când scriu despre “Aletheia”, despre Idea de Adevăr din Grecia antică. Aşa cum am murit de altfel de 23 de ani şi de când mă ştiu pentru Ideea de Adevăr al Creaţiei, alternativă la toată “Istoria  ideilor şi credinţelor religioase”, jertfindu-mă cu bună ştiinţă pe altarul “Artei-transformării” Primului Principiu din care s-au ivit în copilăria umanităţii cei trei eoni distincţi, primordiali: existenţa, forma şi beatitudinea.

   Adevărul e că nu mai suport să văd cum acest “popor de iepuri”, de la referendumul din 29 iulie 2012 pentru demiterea preşedintelui Traian Băsescu, e scindat şi rupt acum în două, în tâmpiţi şi idioţi* ca noi, ţinuţi de 23 de ani de o gaşcă de codoşi demenţi şi lipsiţi de viziune, de bolşevici şi câţiva “Canguri” sub scara Puterii europene, vieneze şi bruxelleze, pe lesa socialistă a comisarilor şi emisarilor lui Barach Obama, J.M.Barosso, Francois Hollande, Angela Merker şi alde Soros & comp. Gata! M-am supărat, de data asta voi dirija eu însumi propriul meu  Concert pentru Vioară, Violă, Violoncel şi Contrabas, acompaniat în sunete de timpane cu glasul spart de Orchestra de Cameră a Reprezentanţilor Lumii, inclusiv Lumea a Treia din care facem parte şi noi, cu minorităţi cu tot. Un Concert de Cameră Mortuară, fără zei şi zeiţe, fără “chimvale şi alăute”, ci doar acompaniat în corzi şi stringuri de un Cântec de aprigă Slavă, în veşnic aceiaşi uriaşă Simfonie a Durerii şi Fericirii umane, cu 64 de Octave, dirijat la “şase mâini” şi “trei baghete” (una creştin comunistă care arată acum ca un pumnal înfipt în spatele lui Isus, a doua creştin capitalistă care seamănă cu o sabie Ninja care îţi tai capul dintr-o singură lovitură, şi a treia o bachetă monarhistă care seamănă cu “Securea-dublă” a lui Saturn) de un Cârmuitor Eonic şi Doi soldaţi de plumb cu braţe tari şi picioare de lut. Dar parcă am mai vorbit despre asta. Da, ştiu că v-ar fi plăcut un “jeaz cuantic” cu “chimvale şi alăute”, şi mie mi-ar fi plăcut, în locul acestui Concert de război al “focului stelar” , pe un pământ rămas fără Centru.

   Ieri, pe la ora 13 fix, în ziua de 25 din luna a treia din anul Domnului, 2013, în Sfânta sărbătoare creştină de “Buna Vestire”, am avut o “revelaţie mistică de gradul III”, o vedenie a Doi soldaţi uriaşi ce ieşeau din Oceanul Atlantic. Se făcea că era un “cer nou” şi un “pământ nou” şi între cer şi pământ era...O, nu! Nu mai era nimic! Căci o revelaţie mistică nu se poate povesti şi nici măcar descrie prin cuvinte, ci doar descoperisem pe mini laptopul meu Toshiba conetcat la Cerul Cristalin, aşa, întâmplător, într-un “Anotimp numit Sahara”, pe un “continent secret” precum e Facebook-ul, două personaje uriaşe cu “picioare de lut”, absolut imperiale, venite parcă din Cercul Uriaşilor de pe Înălţimile Platoului Golan şi  scoase din “Visul lui Nebucadneţar” şi din “Profeţiile lui Daniel”; doi soldaţi care stăteau “făţă către faţă”, ca doi doi  martiri cu braţe tari şi răstigniţi pe ruguri, dar aflaţi în comă tehnică şi politică la nivel social-planetar. Deşi locuiau pe două maluri diferite, fiecare pe malul lui, se certau acum panicaţi şi se lupta cu înverşunare pe viaţă şi pe moarte, “corp la corp” , în săbii de aur şi de argint lămurit în foc; din când în când, obosiţi de spaime metafizice şi de gânduri negre, dialogau în van despre criza datoriilor suverane şi despre “drepturile omului” veţuitor sub cerul negru şi nocturn din Oceanul de “eter-aer-foc-apă”. Cu alte cuvinte, dialogau în valuri de crize, naufragiaţi în Oceanul care înconjoară lumea aceasta ce se arată a fi pe pământ fără centru iar în cer într-un război al “focului stelar”. Suspendat, pe o “Stea arzătoare cu opt raze” pe a cărui colţuri i-am fixat câte o Coloană Luminoasă spre a-mi stabili echilibrul între cer şi pământ, eu eram Stâlpul Central ţâşnit din centrul Stelei deasupra Oceanului la orizontul Misterului în Trei, sau poate că eram chiar “stâlpul de foc” din centrul Stelei, nu mai ştiu precis, dar El, “Focul negru de mânie al lui Marte” cu siguranţă ştie!

   Iată cum am avut eu privilegiul să văd din Cerul Cristalin cum se băteau în sabii şi în sunete de timpane cu glasul spart, aceşti doi soldaţi uriaşi de plumb cu braţe tari, cu piepturile de aramă, cu capete de aur şi de argint lămurit în foc, dar cu picioare de lut. Numele lor e scris în Cartea Vieţii şi aparţin de două triburi imperiale: tribul lui Dan şi tribul lui Josepf. In aceste valuri de criză, când Nona, Mona şi Mamona incită parcă întradins îngerul întru “Tulburarea apelor” din “Scăldătoarea Betseda”, spre vindecare sau spre alunecare, nici nu se puteau bate alte entităţi, decăt aceşti doi soldaţi uriaşi din două triburi cu nume predestinate: unul scoborâtor din “tribul danaiţilor”(poate chiar din spiţa lui Samson), de unde izvorăşte râul Iordan, iar celălalt, ceva mai la vale pe malul Iordanului, şi mai alunecat cu neuronul (care “neuron” nu moare niciodată, ci doar e puţin leşinat din lipsa “astrocitelor”.) din cel de-al treisprezecilea trib de evrei scăpătaţi. Dialogul celor doi soldaţi (foarte interesant de altfel, cu mărturisiri de credinţă date în “ceasul morţii”, că ai fi zis că “Zidul plângeri” e nimic pe lângă lacrimile, sângele şi ura ce ieşeau din acest duel, ba chiar şi o aură de “sfânt” travestit se întrezărea din când în când din entitatea soldatului Dan) îl puteţi găsi pe wall-ul domnului Dan Stoica de pe tabloidul Facebook, dacă nu l-a şters între timp. Cum tribul acesta mare al danaiţilor descinde chiar din izvorul Iordanului, care la sfintele sărbători de Bobotează se întoarce după cum vrea Duhul Sfânt, mai trebuie să precizez, ca să-l puteţi şi găsi la o adică printre atâţia daniţi împrăştiaţi prin lume, că domnul Dan Stoica este un om de cultură, erudit, din breasla elitelor româneşti, este regizor şi autor dramatic de teatru, cu piese jucate la Viena şi Tel Aviv. Iar pe domnul “paleoastronaut” şi “paleoconservator” convins, Joseph Mitch Nixon, pilot de linie şi zburător din RO. în SUA încă din anii ’83 , ca să nu se creadă că fac vreo separaţie în prezentare, de simpatie sau empatie, îl găsiţi, deasemenea, şi pe domnia sa pe acelaşi tabloid Facebook.

   Deci, ieri, aşa cum vă spuneam, în ziua “Bunei Vestiri”, călărind pe un fulger de lumină cu Steaua mea arzătoare cu opt raze prin Cerul Cristalin, şi supărat foc la orizontul misterului pe lumea aceasta ce se arată a fi pe pământ fără centru iar în cer într-un război al “focului stelar”, şi cum “focul stelar” la mine când se aprinde şi se stinge în expansiune lui infinită, în explozia şi implozia primordială a creaţiei ce se perpetuează prin codul meu genetic cu măsura şi ordinul divin de 8 la puterea 64 de “Stele arzătoare cu opt raze”, nu-l ma poţi stinge nici cu toate apele mării, mi-am înălţat la hotarul dintre două lumi “scutul meu tahionic” format din “Troiţa- Rezonator stelar de bioluminiscenţă solară”, am întins Arcul prin tehnica de emitere de undă genetică, dobândită prin TRATAKA şi, în legitimă apărare, am lansat “Săgeată de aur” al lui Abaris şi am tras cu “arma secretă” a lui Apollon Hyperboreanul în aceşti doi soldaţi de plumb cu picioare de lut, sfărmându-le la amândoi deodată capetele cu “Securea-dublă” a lui Saturn . De ce am tras? Aşa, de aia! Ca să le “sune “apa grea” din cap” şi să le scot plumbul din suflet, cum ar spune Platon în Republica lui din Grecia antică. Da’ credeţi că a curs ceva “apă vie” şi plumb topit din sufletelor lor egiptene de “fier negru din cer” din spiţa lui Moise? Nu! N-a curs nimic. Nici măcar praful din memoria “pulberei stelară” n-a curs din ţestele lor sparte de “Securea-dublă” a lui Saturn. Tare m-am întristat atunci, de vidul acela în care am fost aruncat de neştiinţa lor sectară şi proletară, când am descoperit că amândoi soldaţi de plumb cu picioare de lut aveau sufletele şi inimile de “fier negru din cer” din spita lui Moise egiptianu. Şi tot atunci, stând aşa, suspendat, între cer şi pământ, pe Steaua mea arzătoare cu opt raze, ca pe un covor fermecat în poziţia de Lotus, la hotarul dintre două lumi, cu amândouă craniile de soldaţi sparte în palmele mele, am cugetat precum un Hamlet eminescian la “Mortua est!”: “Şi totuşi ţărână frumoasă şi moartă, de harfa ta reazem eu ţeasta mea spartă. Şi moartea ta n-o plâng, ci mai fericesc o rază fugită din chaos lumesc.”

   Am stat eu ce am stat, aşa, un timp, în “repaos divin”, cu amândouă relicve sparte în palmele mele şi am tot cugetat în  chaosul eminescian cu aceste două cranii de soldaţi uriaşi: “Din chaos, Doamne-am apărut /Şi m-aş întoarce-n chaos.../Şi din repaos m-am născut, / Mi-e sete de repaos” – De “Masa Tăcerii” al lui Brăncuşi şi de “Stălpul Moştenirii”, prelungind “Coloana soarelui de vis” de pe axa Pământului pe axa Cerului Cristalin...Dar parcă am mai vorbit despre Fantasmagoria asta şi nu mă aude nimeni pe aici, zic eu, despre “Săgeata de aur” a lui Abaris, despre “arma tahionică” a lui Apollon Hyperboreanul şi despre  “Securea-dublă” a lui Saturn ce deschide cerurile şi desparte tăriile apelor de apele de pe pământ, ca să “lege marea cu porţi”. Şi după ce am terminat de cugetat şi dialogat cu craniile Celor doi soldaţi de plumb cu picioare de lut şi cu suflete de “fier negru din cer” din spiţa egipteanului Moise, m-am gândit să schimb strategia mea de tragere indiană cu Arcul “SVAMI SHIVANANDA SARASVATI”, care în traducere liberă din sanscrita veche înseamnă: “Imaginaţi-vă omul ca pe un arc, principiul gândirii ca pe o săgeată şi pe DUMNEZEU ca pe o ţintă”. Apoi mi-am zis: dacă însuşi Dumnezeu e ţinta, ia să încerc să cuget eu acuma teatral asupra ţintei, că poate aşa mă aude şi mă vede bunul Dumnezeu şi îmi va răspunde: “Nu mai trage, dom’ Semaca! Sunt eu şi mă predau. Sunt gata!” se auzi ecoul unuia din soldaţii de plumb. Şi-am tras din nou asupra ţintei cu Săgeata, cam tot aşa cum tragea celebrul actor Toma Caragiu în monologul lui când spunea:” Dacă mişcă cineva, trag! Dacă trage cineva, mişc!” Ceva din sfera  bunului Dumnezeu parcă mă auzise, ba chair unul din soldaţi se predase, iar celălalt  începuse chiar să se mişte, oscilând auric în sunete de timpane cu glasul spart în craniul soldatului Dan, pe care-l ţineam în palma stângă. Aşa încât, la final, mi-am zis că dacă tot am descoperit eu în sculptura mea cum se unesc “trei mişcări într-una singură” din care apare vibraţia primordială a creaţiei şi unda genetică replicativă din care derivă energia tahionică...şi dacă tot tai eu în spiritul materiei măsura propriei mele fiinţe, sfârmând cu dalta şi ciocanul idolii materiei, de ce să nu tai eu acum şi prin  coduri de cuvinte”, că doar de aia sunt sculptor, nu-i aşa? Atenţie! Am zis că tai doar prin “coduri de cuvinte” nu şi prin “cuvinte de cod”, care încă nu le-a venit vremea lor, dar şi când le-o veni, să ne ferească Dumnezeu! Deci, pănă atunci, mi-am zis aşa: de ce să nu le sfarm eu acum, cât mai e timp, conştiinţa lor sectară şi proletară şi să-i reâncarnez pe aceşti doi soldaţi de plumb cu braţe tari şi cu picioare de lut, rătăciţi şi ei în tranziţie prin “Valea Oaselor” la Târgul de Oale sparte în mijlocul Pieţelor Universităţilor Lumii, de pe axa Berlin-Moscova pe axa Londra-Washington şi în final să-i “teleportez fotonic” din Cercul Uriaşilor de pe Înălţimile Platoului Golan şi să-i aduc la ei Acasă în Fortăreaţa Carpatică din ţara lor de baştină Terra Mirabilis? Căci dacă domnul Dan, literat veteran şi căpitan de plai Mioritic dar cam Apocaliptic, m-a cam luat peste picior şi a făcut  “mişto” de meseria mea ancestrală, pe care se pare că ori n-a văzut-o, ori a văzut ce sculptez dar din neştiiţă a ignorat arta mea sacră, eu de ce să nu tai acum în carne vie şi să le sfarm toţi idolii materiei acestor Doi soldaţi cu braţe tari şi suflet de plumb. Şi atunci, supărat foc, m-am hotărât să le scriu acestor doi soldaţi uriaşi dar cam nevăzători şi săraci cu duhul, care încă mai umblă prin tranşeele tranziţiei cu făcăleţul în mână de pe malul Potomacului pe malul Dâmboviţei, această

                          EPISTOLĂ introductivă

   “Domnilor soldaţi veterani, şi stimabilor tovarăşi saltimbanci din “epoca de aur” de tristă amintire, “când doi orbi se ţin de mână, amândoi cad în şanţ”, ne spune Apostolul Toma. Mai bine stingeţi mai întâi “lampa lui Lenin” şi apoi luaţi-vă de mână, că amândoi vă aflaţi într-o gravă eroare, pentru că sunteţi deja hibridizaţi şi aflaţi în comă tehnică şi politică la nivel social-planetar, chiar dacă unul, fost PCR-ist, declară că urăşte din SUA comunismul care l-a creat pe el şi l-a făcut pilot de linie în România, iar celălalt, care deşi n-a fost membru PCR, se declară, paradoxal şi obsesiv, “creştin comunist cu toată puterea sufletului şi trupului”, asta dovedeşte clar că amândoi suferiţi de sindromul “CCC”, cred că vă şi sună familial acest Comitet Central Comunist (CCC), nu-i aşa? . Cu alte cuvinte, suferiţi amândoi de “cancerul comunismului comunitar”, suferiţi de ceea ce în genetică moleculară se identifică cu LNH –ul. Pentru edificare (posibil chiar şi o vindecare în prealabil, cu un implant de celule injectate amândouă deodată, în tandem de celule “telocite-stem”, marca savantului român doctor şi mare academician MPL, aspirant la premiul Nobel), vă trimit două linck-uri: unul cu programul genetic de la Institutului BGI-Shenzhen unde lucrează intens la proiectul de eugenie chineză mai bine de 4.000 de cercetători la fondul de gene chinezesc (“jiyinku”) Şi al doilea despre “Programul de inginerie genetică indian”, de pe blogul doctorului militar Toni Victor Moldovan. TVM este un bun român şi atlant deopotrivă, încă sănătos şi nealterat genetic la minte şi la trup, care încearcă din exil, într-o modalitate absolut profesionistă, să ne explice ce e LNH-ul, ce se întâmplă cu noi, cine suntem, de unde venim, ba chiar mai mult, încearcă să ne lămurească ce se va petrece cu noi în viitorul apropiat şi să ne şi înlumineze cu ştiinţă pe o parte dintre noi. Aşadar, cu scuzele de rigoare pentru duritatea textului şi diagnosticul pus pe Domniile Voastre, vă invit să accesati aceste linck-uri şi să citiţi proiectul de eugenie chineză şi programul genetic indian, eventual şi  să citiţi si Programul Terra şi să renunţaţi cât mai e timp la aceste false utopii, precum comunismul, capitalismul sau fascismul, toate trei doctrine sectare, care îşi au esenţa în “Paradisul prin distrugerea omenirii” şi care îi au ca adversari pe oamenii înşişi.

    Recent, am descoperit că mai e unul ca voi, din tribul danaiţilor, locuieşte la Bruxelles, îl cheamă Dan Alexe, şi e otrăvit şi el de tot de “Sindromul LNH-ului CCC”. Dan este un mistic erudit prin excelenţă, cu umor negru, plin de talent care ar putea să joace şi rolul de înger solar nu numai de demon sublunar, dar din păcate şi-a ales rolul de “extremist de centru” care atacă tot ce prinde “la orzontul misterului”. Anul acesta a intrat cu bocancii lui de vagabond diplomatic bruxellez în “Dacia preistorică” a lui Nicolae Densuşianu, şi cu otrava strânsă parcă din sfera celui mai înfricoşător înger al Infernului asiatic şi-a propus să facă “praf şi pulbere” din această carte sacră, care pentru noi, românii, este într-un fel chiar biblia noastră preistorică şi paleocreştină cu valoare inestimabilă. Ca un blestemat, Dan Alexe nu se lasă mai prejos şi parcă ar vrea să repete şi el istoria tristă a lui Horia Roman Patapievici, care ca reuşit deja “performanţa”, după ce a scris “Ochii Beatricei – Cum arăta cu adevărat lumea lui Dante” , să  afirme că poetul Mihai Eminescu este “ cadavrul din debara”.  

     Fie că avem studii de fizică atomică, doctorate în 12 limbi (şase orientale şi şase moderne), ori că ne declarăm cercetători privaţi în istoria ideilor sau mari specialişti în culturi eleate şi heracleitice, s-ar părea că suntem atât de bolnavi şi de ruinaţi în structura noastră interioară, încât am ajuns să ne batem acum cu “cadavre”, nici măcar nu reuşim să trăim la limita decenţei, “cu viii şi cu morţii laolaltă”, cum bine spunea un alt poet genial, al necuvintelor, Nichita Stănescu. “Am trecut şi eu printre voi, fiinţe mostruoase, dar nu prea aveam prin ce trece, şi nici cu cine, şi nici cu ce, petrece…” , spunea poetul în tristeţile lui din anii cei mai tulburi de tristă amintire comunistă. Acum vă las să vă bateţi singuri în “debaraua” laboratoarelor voastre hibride din NOW & OMG Monsato cu cadavrele voastre vii şi sectare, comuniste şi capitaliste, contursionate de trei generaţii în “lampa lui Lenin” care încă mai pâlpie în fitilul lui Karl Popper şi alde G.Soros & comp.

   Acum vă las în grija bunului Dumnezeu. Căci este mai important să vă scot din Cosmosul demonizat, din „spaţiul sublunar” supus corupţiei, în „spaţiul supralunar” de origine solară şi să vă îndrept pe „Calea numelor” spre Staţia finală – Sfântul Soare, decăt să rămâneţi în „Talpa Iadului” şi, din neştiinţă, conduşi de cel mai înfricoşătore înger al Infernului – Diavolul -, să distrugeţi acest sferoid viu pe spinarea căruia locuiesc acum şapte miliarde de oameni.

   Va veni şi Ziua când veţi vedea cu ochii voştri cum cad îngerii de lumină din Cerul Hyperboreei într-un al Cosmos demonizat şi cum urcă şi pogoară pe Scara lui Iacob mesagerii  de lumină şi Cârmuitorii Eonici.
   PS: Deci, pentru a reciti aceste „144 de Scrisori de tranziţie din Mileniul III către Prinţesa X”, printre care şi această Epistolă introductivă în Cheie mistică revelatoare, cu sens-dublu, propus şi dorit de mine, nu este neapărat nevoie să-mi plătiţi drepturi de autor (deşi s-ar cuveni); căci mai degrabă cred şi ştiu că mă înjuraţi şi mă insultaţi în toate felurile posibile, pentru că am avut curajul să scriu despre Adevărul Creaţiei, decât să aprindeţi în schimb la Biserică şi la Templu, două lumânări: una la Morţi, deoarece strămoşii noştri geto-daci-traci, pelasgi, atlanţi şi hyperboreeni mureau încă în plina lor glorie, şi odată cu ei mureau şi soţiile lor care se aruncau alături de soţii lor în „Rugul aprins”, fiincă ştiua că merg împreună la Sfântul Soare; iar altă lumânare să o puneţi la Vii, deoarece, chiar dacă multora din Domniile Voastre cred sau nu cred, le place sau nu, astăzi noi suntem chiar urmaşii lor direcţi moştenindu-le ştiinţa zeilor, intelectul activ, Sursă a intuiţiilor intelectuale prime, conceput ca fiind Suflet viu, parte din Sufletul lui Dumnezeu, comportamentul şi limba lor scrisă şi vorbită de 7000 de ani (a se vedea Tăbliţele de la Tărtăria)

   Cu salutări prieteneşti, SMC-KA!

   (A nu se citi Sandu Milea Constantin, ci stare modificată a conştiinţei de la stânga spre dreapta şi Cartea morţii şi a celor şapte suflete Ka, viceversa.)

      Iată şi link-ul promis:


    * ”Tărâmul visurilor” este o carte scrisă de un scriitor din Islanda, Andri Magnason, în 2006; un manual de auto-ajutor pentru o naţiune speriată. O carte unde se denunţa un model economic bazat pe banii obţinuţi uşor din speculaţie financiare şi economice.

   *Idiotul, pentru cei care nu ştiu, vine din limba rusă, de la verbul “idti” a merge, a urma (o persoană), a însoţi. Aşadar, idioţii sunt precum potăile proaste care urmează orice om care “miroase” a mâncare şi îi aruncă din când în când câte un ciolan de ros.

   PS 1: Pentru a şti de la început despre ce Prinţesă X este vorba, public această legendă mai jos.

   Legenda: Prinţesa X = creştinism (MD-MM + cele trei Diana D3, respectiv Maica Domnului, Maria Magdalena, Diana-Luna-Hecate, Diana-Artemis-Bendis şi Diana Sancta Potentisima) + islamism (F3 Fatima + cele 72 de Fecioare) + new age & satanism (Marea Zeiţă, înfăţişată adeseori sub aspectul teribil de regină a Morţilor + Lilith, Isis, Kali, Shakti, Eurynome, Mnemosyne, Iele, Valkirii, etc.)

                                            * * *
   PS 2: În cazul în care nu-l mai gasiţi pe wall-ul Facebook al domnului Dan Stoica, iată şi un fragment din dialogul dintre cei “doi soldaţi” care m-a inspirat pe mine pentru a scrie această Episolă:
Dan Stoica:  Democraţia sau probabiltatea arbitrariului.
Democraţia nu fereşte pe nimeni de nimic. Drepturile omului pot fi acordate sau restrânse democratic. Bogaţia sau sărăcia nu pot fi hotărâte democratic pentru că derivă din economic si aceasta activitate nu intră în competenta democratiei.
Atunci ce intră în competenta  democratiei?
Relatia stăpân slugă există bine merci  si în democratie ca si în monarhie...Vezi mai mult


Joseph Mitch Nixon : Dl Stoica , drepturile omului i sunt date la naştere , de acel eveniment , el are dreptul la viaţă , libertate si un destin ales de EL , DIFERENŢA CAPITALISMUL , îţi da o şansa sa faci ce poţi  îţi garantează asta începutul si drumul spre prosperitate si se poate , Gates , Jobs , Ford , etc .
SOCIALISMUL , spune GREŞIT , drepturile le ai de la stat , noi punem toate pidicile posibile sa nu ajungi burghez si îţi garantam ca vei fii ca toţi ceilalţi. La bloc la coada in mizerie .
Deci unul îţi da o şansa egala la toţi, altul un outcome egal .

Buze Corina inca o data rupeti fara ezitare toate valurile dupa care se ascunde " caldutul" ,"nehotaratul" ,adeptul lui "e bine sa facem ca ceilalti" ca sa nu se priveasca adanc in suflet...de teama ca ar gasi ceva neconform cu " trendul"....iar faceti chirurgie prin cugetul nostru...doare, dar poate, poate insanatoseste...

Dan Stoica : Joseph Mitch Nixon , Draga prietene, eu nu traiesc intr-o tara in care trebuie sa imi apar dreptul la viata cu arma in mana, asa ca gândesc liber de grija asta. Restul il cunoşti.

Joseph Mitch Nixon : Nimeni aici nu face asta . Eu discutam de cele doua filosofi una îţi da dreptul la căutarea fericirii prin munca si invatatura cealaltă  îţi asigura fericirea garantat fără prea mult sbucium SOCIALIAMUL , enjoy.

Dan Stoica : Joseph Mitch Nixon : Am înteles. Dar fiecare sta pe alt mal al apei si asta ne face sa vedem altfel rasaritul soarelui. Numai bine.

Joseph Mitch Nixon : eu stiu cum se vede de pe ambele maluri am train pe malul celalart 33 de ani si pe aste 30 , si este o chestie ciudata , numai la romani , SE VAITA , si daca le dai dreptate incep LASA BA CA SI LA VOI ........... , dar noi nu ne vaitam . pacat ca de la o chestie filozofica de principiu se ajunga la .... mare pacat .

Dan Stoica Joseph Mitch Nixon : Nu stiu de ce vrei sa ai alta parere decat ceilalti. Te/a contrazis cineva? Asa este cum spui, numai adevarul sughita... de atâta dulceaţă de vişine acre. Daca sunt comunist la mine acasă nu înseamnă că am să vin în Florida să încerc să îţi iau ceva din capitalismul tău. Poartă-l sănătos şi lasă-mă şi pe mine să trăiesc. Dacă nu vrei vino cu arma în mână şi omoară-mă şi ia-mi tot punând steagul american deasupra ca o cucerire de drept. O să-ţi dau tot şi nu o să-mi pară rău. E nu am nimic, voi capitaliştii nu vă mai săturaţi să aveţi. Cu sănătate!

Joseph Mitch Nixon : eu nu am nici o parere , eu nu am arma in mina sa-mi apar viata dar la o adica am arme sa o apar , dar nu despre timpenia asta era vorba , eu am spus despre ce este vorba de mai multe ori acum nu o sa ma mai repet , comunismul nu a adus fericire nicaieri , libertatea da , communismul toti stim ce fata are dar daca dumneata il iubesti e perfect , eu ca un om civilizat am dat o parere , eu nu am fost acela care a adus in discutie " arma in mina " . spunea unu pe vremuri , e usor a scrie versuri cind nimic nu ai a spune " dumneata ai fost in arte , corect si frumos , eu am fost in economie politica si istorie .

Dan Stoica:  Domnule eu te cred. Eu nu sunt fericit, sunt om şi om întreg pentru că sunt comunist şi creştin. Ca vrei să mă crezi sau nu nu mai e problema mea. Şi eu nu am arme nici la o adică... pur si simplu nu le am pentru că a îndrepta o armă împotriva unui om e ca şi cum  aş îndrepta-o împotriva mea.

Joseph Mitch Nixon : Fara suparare dar pt mine comunist - crestin , este curat - murdar . nu mai stiu ce sa zic , si aici multi au votat cu obama multi socialisti si comunisti , acesta a incercat sa ii faca pe toti fericiti cu fel de fel de programe guvernamentale ce a facut , a marit taxele care i-au facut pe multi nefericiti , iar cei ce au primit au primit cit sa nu crape nu sa aiba ceva , ca rezultat s-au inchis multe fabrici , sunt multi someri prostitutia jocul de noroc crimele au crescut lumea este foarte agitata si nu este bine . am vazut , si am inteles cind guvernul lasa omul in pace si el munceste este fericit , cind am venit in america plateam cam 25% taxe gazul era 075 dolari un gallon care este 3.75 litri , azi taxele sunt 60

Joseph Mitch Nixon : % si gazul este 4 dolari un gallon . taxele si prea multe reguli distrug societatea . asta e ce am vazut cu ochii mei . europa nu prospera ca sunt prea multe legi guvernul este bagat in toate detaliile vietii omului , omul nu are bani sa cumpere deci cel ce produce nu poate vinde nici el nu prospera si asa mai departe . mare pacat mare .

Dan Stoica : Domnule ce nu înţelegi dumneata este ca nu poţi înţelege anume parti din realitate. Nu te condamn. Banii ma lasa rece. Deci ce imi explici de asemenea. Fiecare a avut drumul lui. Accept. Nu vreau sa fac prozeliti. Nici eu nu inteleg tot, dar ce am inteles este ca trebuie sa ii las pe altii sa traiasca si altii sa ma lase pe mine.

Dan Stoica : Nu am Masina, nu ii duc lipsa. Traiesc intr/o tara fara violenta cu un Standard de civlizatie mult peste cel american. Ce imi pot dori mai mult.

Joseph Mitch Nixon : aici aveti perfecta dreptate , pe mine lumea ma lasa in pace , pot zice orice eu i-mi vad de ale mele .

Mariana Cristiana Haloiu Ghera : Dumnezeu e unul pentru toti perceperea lui e alta....si mai e ceva povestile si legile sunt diferite dar ..in principiu cam aceleasi...Cred ca dumnezeu a stiut ca vom avea propleme mari cu comunicarea si perceperea....nu se aduna prea multi la un loc sa vada sau sa gindeasca la un fel.... Si pt. Nixon ....comunismul....comun....e o utopie ....o obsesie repetata zilnic in tara de bastina a noastra...sistemul a fost impus...dar comunisti nu sunt nici aia de impusera nici pina in ziua de azi....ce e acum nu distruge....? Ar fi raiul pe pamint...sa fim egali adica sa gindim si sa vedem la un fel florile....padurea...marea...sa mincam cit ne trebuie si restul sa dam nu sa aruncam..sa nu calcam pe sufletul numanui strigind ..sa intelegem ca nu conteaza multe...ci sufletul...E....e prea mult de spus si asta e ....

Joseph Mitch Nixon : nimic pe lumea asta nu urasc mai mult decit comunismul , am suferit de pe urma lui , familia a suferit , bunicul a murit la canal ca era chiabur , mama a intrat in partid a fost in CC PCR si s-a sinucis la 57 de ani . am avut sansa , fiind pilot de linie sa colind toata lumea , tot globul si am vazut toata lumea , am inteles ca un guvern mare si puternic care se baga in toate aspectele vietii DISTRUGE . cultura politica nu o am din medie nu o am din ce am vazut si discutat cu omul de rind , de la patroni pina la hamali viata de zi cu zi . m-a interesat . si am inteles , am 64 de ani si nimeni nu mai poate sa-mi schimba convingerile . azi ma uit in europa ce a facut socialismul in europa , MIZERIE . si asta nu se poate negocia , americanii au fost fascinati de obama , la-au adus la putere de doua ori , dar nu a adus decit mizerie , a promis prea mult la prea multi si nu se poate nu sunt bani , pe unii ia taxat de moarte si au ajuns in faliment iar altii nu au primit mai nimic , de consumat a consumat guvernu marele monstru .

Dan Stoica : Acum te hotaresti ce urasti mai mult, pe PCR-ul sau pe Obama. Fiecare cu necazurile lui. Nu am fost membru PCR. Spre deosebire de dumneata eu am luptat cu arma in mana impotriva comunismului pe care l-ai urât ata incât ai fugit din fata lui. Eu am infruntat gloantele de care dumneata te-ai ascuns in spatele vorbelor. Asa ca mai usor cu morala. Ai fost Pilot si ai colindat lumea pentru ca mama dumitale a fost in CC. Fara comunisti nu erai niciodata unde esti. Deci...

Joseph Mitch Nixon : Nimeni nu ii întrece pe romani in Filozofie , nu se poate purta o discuţie civilizata fără atac la persoana , am mai încercat odată , shame on me!

Dan Stoica:  Tu m/ai atacat la mine pe perete intr/o discutie care nu a vrut sa fie politica. Impostura iese mereu la iveala. Ai fost sau nu membru PCR?

Joseph Mitch Nixon : Am fost , tata a fost colonel de securitate si eu personal am avut o vila pe Primăverii de unde am plecat in 1983 . Am avut si am o viaţă de aur . Nu am furat .poate mai citesti odată , eu nu atac pe nimeni , NU AM DE CE ?

Dan Stoica : Joseph Mitch Nixon , Nu am vrut sa te atac ci sa ajungem la un adevar comun. Suntem produsul uneia si aceleasi societati. Tu o urasti eu o privesc circumspect. Tata a fost ofiter politic in Divizia Tudor Vladimirescu şi membru PCUS din 43. A fost mai inainte si ofieter de cariera cu scoala militara terminata la Sibiu unde l/a trimis bunicul cand a aflat ca s/a inhaitat cu comunistii din Iasi unde studia dreptul. Personal am fost foarte suparat pe comunism pana prin 98 cand credinta mea in Iisus mi/a adus lumina in minte si am inteles ca nimic nu functioneza separat. Ce cred in ceruri este si pe pamant si se numeste comunism. Citind Evangheliile inca odata m/am lamurit ca nu poti fi crestin pana nu esti si comunist. Asta inseamna ca nu pot crede in Cel de Sus fara sa aplic ceea ce imi spune sa fac. Si de atunci sunt comunist cu toată puterea sufletului si trupului. Pe masura ce imi adancesc credinta si intelegere vad mai clar ca cele doua lucruri nu pot merge decat mana in mana. Multe din greselile si unora si altora se datoreaza ca nu au respectat aceasta uniune. Biserica fara comunism nu face doi bani, comunismul fara credinta este ce ati vazut cu toii in ultima suta de ani. Amin.Dan Stoica : Constantin Sandu Milea: Frumos gandit in termeni de politica ideala. Numai ca eu sunt crestin si in consecinta comunist. Consecintele se inteleg de la sine.Constantin Milea Sandu: Dan Stoica: Da, cred că înţeleg nuanţele, dar mă tem că sunt doar ideologice, fără suport tehnologic, aşa cum există  catolici protestanţi şi protestanţi catolici (“paleoconservatori”), ar trebui să existe, întradevăr, aşa cum spuneţi, sau să mai existe, “creştini comunişti” şi “comunişti creştini”, aceştia din urmă urmând, cu fanatismul lor iudeo-masonic-demonic, să mai “eliberaze” odată omenire, în varianta extrem de dureroasă şi riscantă de globalizare forţată a lucrurilor şi de tribalizare a persoanelor într-un singur Guvern Mondial, în aşa zisa “Republică Universală” scoasă din notele de subsol din Republica lui Platon din Grecia antică (din ce am citit eu, printre rânduri, în Republica lui Platon, a existat chiar un “comunism al femeilor” în Grecia antică)...Dar, mă întreb, şi vă întreb (făcând abstracţie de “ideologii”) cu ce să mai “eliberem” noi lumea acum? Tot cu “lampa lui Lenin”, aprinsă în fitilul lui Karl Popper şi alde G.Soros & comp. Cred, însă, că războiul dintre forţele infernale şi cele cereşti se dă tot pentru Tron şi, mai mult, se dă cu extratereştri ET-Y-X-Z pentru punerea în circulaţie, de exemplu, a tehnologiilor solare precum “generatoarele electrice fără fir” (tahionice, magnetice, cu microunde sau cu gaz Brown). Personal, cred, sau doar îmi fac iluzi, că am gasit răspunsul şi “soluţia finală”, mai trebuie să negociem serios cu evreii şi să începem “fantasmagoria”. În revista Confluenţe litereare, urmează să public câteva scrisori de tranziţie (144), în care încerc să răspund la aceste probleme şi dileme. Cu stimă şi respect, CMS!

                                 * * *