Scrisoare de intenţie"Omenirea este un amestec ciudat de sori şi pietre de o varietate atât de infinită încât nu mai ştim unde un om încetează să mai fie piatra şi devine soare. Nu ştim nici măcar dacă sorii au fost creaţi pentru nevoia pietrelor de a fi încălzite sau pietrele pentru nevoia sorilor de a răspândi căldură. Ştim numai că, sori ori pietre, suntem cu toţii fără rost în lume de îndată ce rămânem unii fără ceilalţi." (Panait Istrate)

Stimată doamnă, stimate domnule, dragi prieteni,

O Zi bună să vă dea Dumnezeu, cer înalt şi idealuri pe măsura Cerului Cristalin!

ARTA-TRANSFORMĂRII este felul lui Dumnezeu de a se descoperii omului, în jocul Lui cu cerul şi cu oamenii, şi Primul Principiu din care s-au ivit în copilăria umanităţii cei trei eoni distincţi primordiali: Existenţa-Forma-Beatitudinea (PP-EFB). Aceasta este de altfel prima triadă, care poate fi transformată în următoarele triade: materie-energie-informaţie; creaţie-procreaţie-casă; sănătate-dragoste-bani. Căci acestea sunt cele trei fericiri. Şi în toate trei există Dumnezeu.
PUTEREA DE REZONANŢĂ a artei de a trăi şi a iubi nu poate dobândi viaţă publică fără susţinerea unor admirabili prieteni, care să-şi apropie darul lor într-o aspiraţie unică: aceea ca VALORILE UNIVERSALE ale religiei, artei şi ştiinţei româneşti şi europene să vibreze cu demnitate în lume, în armonie deplină cu OAMENII, Cerul Cristalin şi DUMNEZEU.
Simbolic, pentru a apăra VALORILE UMANE - IUBIREA, VISUL, ARTA, PACEA, LIBERTATEA, DREPTATEA şi ADEVĂRUL CREAŢIEI - vă solicit un sprijin financiar pentru a crea şi dezvolta o platformă online, site “TERRA MIRABILIS HABITAT – Comunitate autosustenabilă – PROCESSIO PER CONVERSIO – Ediţie Solară – Prietenii aurice şi proteice în artă şi ştiinţă”, în cadrul căreia să publicăm împreună la o Editură Virtuală o serie de articole şi cărţi cu tematica mai sus amintită, printre acestea cartea “semnal” – “Agonia Uniunii Europene – O sută de ani sub sabia psihotronică” (360 de pagini în trei volume ilustrate cu imagini din sculpturile lui CSM) Primul volum este deja publicat, începând cu 9 decembrie 2013, pe revista Confluenţe literare, în opt “Scrisori de tranziţie din Mileniul III către Prinţesa X”. Iar următoarele două volume urmează să le public, în coautorat, sau chiar cvadriautorat, semnate de mai mulţi colaboratori şi prieteni ai Artei-transformării PP-EFB.
Dacă am văzut că de şapte ani criza financiară mondială nu încetează, ba chiar se amplifică, ca la comunişti, în “cincinale”, am decis ca începând cu data de 19 februarie 2015 să trec pe blog contul meu în lei şi în valută.
La urma urmei, conştiinţa şi recunoaşterea valorilor sunt pietrele de temeile pentru fiecare familie, comunitate şi naţiune, fără de care omenirea nu poate supraveţui.
Vă mulţumesc pentru interesul acordat acestui proiect cultural european pe care sper să-l pot merita în întregime sau măcar într-o oarecare măsură.
Cu prietenie şi admiraţie, al dumneavoastră Constantin Sandu Milea
Tel: 0744994454

Cont curent la Banca Română de Dezvoltare BRD Grupe Societe Generale, pe numele Sandu-Milea Constantin: în lei: RO58BRDE080SV45322990800; şi euro în valută: RO16BRDE080SV36875130800

miercuri, 31 iulie 2013

Jurnal de Atelier I - Despre regionalizarea Romaniei - Fragment din 144 de Scrisori de tranziţie din Mileniul III către Prinţesa X – Scrisoarea Nr.66.

          Fotto: “Ultimul soare negru inainte de 2081”    În anul universului, 2012-2081, există o primăvară şi o toamnă a popoarelor şi a naţiunilor care necesită transformări sociale extrem de grave. În toamna acestui an, de exemplu, poporul român urmează să fie împărţit în opt sau zece provincii. Aşa au hotărât arhonţii de pe scara Puterii bruxelleze a Uniunii Europene, o entitate necunoscută a cărui conglomerat de culturi alcătuiesc în acest ceas 28 de state aşa zis “unite”, dar fără nici o constituţie europeană. Nu noi, poporul, am hotărât regionalizarea României, şi nici măcar parlamentul n-a votat lucrul acesta, căci aşa cum a anunţat recent prim-ministru legea regionalizării nu va trece prin parlament, ci doar guvernul îşi va asuma răspunderea. Acest lucru este extrem de grav. Să regionalizezi o ţară, care de peste 60 de ani şi-a păstrat vechile regiuni, fără acordul poporului său măcar a parlamentului, înseamnă începutul unei revoluţii politice în administraţia teritorială, care va declanşa în mod sigur o degringoladă în întreaga administraţie locală şi naţională, şi în final va declanşa o revoluţie de conştiinţa în întreaga Europă.

    Există o forţă uriaşă – a cincea forţă unificatoare a celor cinci forţe care guvernează planetă (E5) - care, atunci când se uneşte prin “trei mişcări într-una singură”, la un moment dat, vom ajunge să punem în mişcare această forţă uriaşă, pe care nu o vom mai putea controla, dar care, în schimb, ne va controla raţiunea, gândirea şi sentimentele noastre în întregime. Când această forţa e benefică e începutul Eonului mesianic, iar când e malefică e eonul Dracului. Legea regionalizării României, netrecuta prin parlament şi fără un referendum, e eonul Dracului, şi scânteia care va aprinde flacăra celei mai periculoase revoluţii care a existat vreodată pe pământ.

    Revoluţiile politice sunt lucruri extrem de grave. Nu trebuie recurs la ele decât în caz de extremă necesitate, când nu mai există nici o altă soluţie, când doctrina originalităţii inimii care produce viaţă - în cazul nostru, din păcate, produce un gen de viaţă alterată genetic – este maltratata, hibridizata şi necesită o schimbare fundamentală, o modificare profundă a stărilor de conştiinţă. În acest caz de conştiinţă europeană, nu oricine este chemat la o asemenea acţiune, ci numai acei europeni care se bucura de încrederea popoarelor europene, şi o face doar la momentul oportun.

    O revoluţie politică, europeană sau extraeuropeana, se aseamănă cu năpârlirea “Şarpelui cerului” (care reprezintă popoarele europene) şi schimbarea pielii de animal (de “animal politic”) care reprezintă conducătorul. Lupta pentru putere se dă în final între focul de dedesubt (al popoarelor) şi lacul îngheţat care produce grindină deasupra (conducătorul împreună cu baronii locali) care se combat şi se distrug reciproc. Acum, de exemplu, popoarele europene din aşa zisa UE, fără o constituţie europeană, sunt ca focul cu gheaţă. Astfel, popoarele din UE sunt doar învelite, împachetate în pielea unui animal (a unei “vaci nebune”, înnebunită de OMG Monsanto).

    Simbolul UE este un steag albastru care reprezintă lacul îngheţat de deasupra de culoare albastru-închis şi un cer cu stele galbene, care reprezintă focul popoarelor. Focul lunar e galben, focul solar e roşu, deci este vorba de un foc lunar şi nu foc solar. De aceea, propunerea mea este ca steagul viitoarelor State Unite ale Europei să aibă ca model steagul păcii, solar, roşu, galben şi albastru, cu două cercuri concentrice pe culoarea galbenă: în mijloc, în primul cerc, să aibă ca model “Steaua arzătoare cu opt raze”, de culoare roşie, iar în al doilea cerc, drapelul celor 28 de state europene, sau câte vor mai adera la SUE. Ca să nu mai fim consideraţi de americani, şi de către alţi extraeuropeni, popoare lunare, iar ei, americani, sa se creada popoare solare. Polemica asta dintre popoarele lunare şi solare trebuie odată lămurită şi atestata, genetic, cu acte în regulă. Altfel, nu vom avea niciodată nici o doctrină, iar dacă o vom avea, nu vom şti dacă e solară sau lunară. Ca alte cuvinte, dacă doctrina originalităţii inimii care produce viaţă, va fi hibridizata politic la nivel social-planetar, dogma religioasă va practica numai cultul morţii, nu şi cultul vieţii, al soarelui.

    Dacă nu aţi aflat încă – conform principiului entropiei - “mutaţia” genetică se face într-un sigur sens: de la superior la inferior. Aşa cum un măr ionatan nu se poate altoi cu un măr pădureţ (pentru că ionatanul moare), tot astfel nici noi, cele zece triburi din cele zece tari atlante, care aparţin de Atlanţii din Carpaţi, nu vom putea fi “altoiţi” cu genele lemurienilor, şi nici măcar cu genele noului “barbar arian”, din matriarhatul walkiriilor lui Angela Merkel. Se ştie rolul pe care l-a avut în Europa mitul barbarului arian (Nietzche, Gobinau, Chamberlan, Rosemberg); sau apologia bărbăţiei în nucleului cel mai fecund al latinităţii (susţinut de Giovanni Papini şi alţii) în crearea fascismului italian. Cu alte cuvinte, e cu neputinţă că superiorul să se nască din inferior. Saltul “cuantic”, pe care poate să-l facă “omul din om” şi omul fără destin, de la inferior la superior, este numai prin cultură, prin Arta-transformarii. Sângele (rasa) casta şi clasa socială sunt formulele prin care lumea se va împărţi mereu în două, aşa cum a fost la începutul Evului Mediu. Rasa nu se poate schimba decât printr-o “mutaţie” genetică, iar conştiinţa clasei sociale, fără cultură, se pierde de multe ori chiar şi în două generaţii, aşa cum s-a întâmplat în lagărul comunist, unde în 50 de ani s-a experimentat distrugerea în întregime a sămânţii de Inteligenta luminoasă a Atlanţilor din Carpaţi, a pelasgilor, a geto-dacilor şi a mesagetilor. Aceştia din urmă, după cercetările şi afirmaţiile dr. Lucian Iosif Cuesdean, sunt în număr de peste o sută de milioane de vorbitori de limba romana, şi se afla în tribul Punjab din India, undeva la graniţa Indiei cu Pachistanul, dar şi în Egipt, Iran şi Afganistan.

Fără unirea celor zece triburi din cele zece tari atlante în ţara mama – România – numită de toţi comentatorii antichităţii Terra Mirabilis, există riscul ca Europa, leagăn al civilizaţiilor lumi, să fie ruptă iarăşi în două, împărţită între nemţi şi ruşi: nemţii, care, ca să-şi vândă marfa, vor să facă vasali din cele 28 de state din UE, aşa zis “unite şi integrate”; şi ruşii, care nu vor nicicum să ne lase sub dominaţia capitalismului american. Vedeţi bine că, acum nici măcar economia spirituală a Creştinătăţii nu mai poate funcţiona, datorită acestui matriarhat german, cu origini darviniste. Matriarhatul e bun, dar numai în forma lui solară şi venusiana. Romanii trebuie să-şi cunoască originile lor atlante. Şi să ştie că, la Atlanţi, Soarele era zeiţa, iar Luna – zeu

    În acest moment greu prin care trece UE, printr-un colaps economic şi financiar la nivel social-planetar, pe care eu îl numesc sfârşitul istoriei celei mai mari înşelătorii umane, consider că intrarea şi ieşirea în, şi din, Cercul de foc al Europei o fac cei 28 de “tigri de foc”, care cu dungile lor negre foarte vizibile pe fond galben (lunar) îşi arata desenul de departe al noilor state, regiuni şi provincii din viitoarele State Unite ale Europei.    
   Astfel, când “tigrii de foc” urlă toate fiarele pădurii intra în panică şi începe “Vânătoarea republicană”, care nu seamănă nicicum cu “Vânătoarea regală”. La Vânătoarea regală, regele hăituieşte numai din trei părţi şi renunţă la vânatul care fuge înainte, ucide numai vânatul care, într-un fel, se oferă de la sine, în timp ce la “Vânătoarea republicană, preşedintele hăituieşte din toate părţile vânatul şi produce un masacru, aşa cum a făcut ex. Preşedintele Ion Iliescu când a adus sute de minerii din Valea Jiului în Bucureşti şi a terorizat capitala trei zile. Astfel, cei care vin la rege, sunt primiţi, cei care nu vin sunt lăsaţi să-şi vadă de drum. Regele nu roagă pe nimeni, nu linguşeşte pe nimeni: toţi vin la el de bună voie. Se stabileşte astfel o relaţie de respect şi subordonare liberă. Oamenii nu sunt constrânşi, ci îşi exprimă în linişte sentimentele.

    La fel stau lucrurile şi cu revoluţiile înfăptuite de oameni. La început apar nişte directive mari şi vizibile, aşa cum vin acum din UE (şi care altă dată veneau de la Moscova, dar care acum seamănă leit cu cele de la Moscova) pe care le poate înţelege oricine, până la un punct, mai puţin regionalizarea, pe care n-o mai înţelege nimeni.

    Fără solidarizare şi unire, unire culturală mai întâi, apoi politica şi economică, nu se poate construi şi dezvolta nimic în Europa. Când cei 28 de “tigri de foc” din UE se identifică cu petele de culoare de pe blana “panterelor” fiecărei ţări, se poate declanşa doar o revoluţie republicană, nu şi o revoluţie monarhică, solară. Pentru că acum cei 28 de “tigri de foc” nici nu mai au nevoie să înceapă prin a consulta popoarele şi parlamentele, căci, se vede treaba, ca oamenii mici şi baronii locali vin la ei în genunchi, astfel lupta pentru putere se va da pe viaţă şi pe moarte, dar va fi inegală. Acum “tigrii de foc” din UE îi cunoaştem, după “Cărarea numelor”, însă numele “panterelor” fiecărei ţări nu le putem cunoaşte, pentru că acestea îşi schimbă petele de pe blana în funcţie de omul nobil.    
   Or, omul nobil nu poate fi decât omul regal, care e chiar regele.

Dacă popoarele din UE nu se vor trezi din somnul lor de moarte prin anamnezis, şi nu vor strânge rândurile în jurul regelui, va fi vai şi amar de omul creştin, de omul din om şi de omul fără destin. Va fi vai şi amar de cei cinci sute de milioane de europeni din UE. Căci aceşti cinci sute de milioane de europeni nu vor mai suporta până la urmă aceste măsuri drastice de austeritate a matriarhatului german, care vor să transforme cele 28 de state din UE în vasalii Germaniei, sub aşa zisa protecţie republicană, şi odată cu “Vânătoarea republicană” de preşedinţi, de baroni locali şi de alţi guvernatori, va începe a doua mare migraţie europeană, (care de fapt nu mai este o migraţie liberă a popoarelor, ci deportări de mase aflate la Bariera atomilor mulţimii), după care va începe măcelul popoarelor din UE.

    Este limpede că se încearcă, prin regionalizarea forţată a popoarelor din UE, intrarea într-un cerc vicios, întemeind dreptul de viaţă şi de moarte pe dreptul de a înrobi cele 28 de state din UE, şi dreptul de a înrobi pe dreptul de viaţă şi de moarte. Or, sclavajul, cel puţin ca statut juridic, eu ştiu că a fost desfiinţat în 1848. Sper că UE, prin conducătorii ei actuali, să nu se întoarcă la 1848.

    De aceea, trebuie declanşată o revoluţie de conştiinţă europeană şi solară. Pentru că adevărată revoluţie este numai aceea care are dreptul să schimbe numele soarelui; numele soarelui galben cu soarele roşu şi alb, monarhic.

    Acum, vreau să lămurim ce e aceasta “austeritate germană”, ca să nu se creeze confuzii. Să lămurim de ce trebuie schimbată aceasta austeritate economică germana cu o altă strategie. În primul rând, trebuie ştiut faptul că neamţul este un om foarte tehnic, aşi spune, dar fără să se simtă jignit, ca el seamănă mai degrabă cu un „om de cauciuc”, şi oricât l-ai arunca pe scara Puterii bruxelleze, el cade tot în picioare şi urcă repede scările la loc până în vârful ierarhiilor. În al doilea rând, neamţul produce singur, cu roboţii lui industriali, pentru toată Europa, are atâtea fabrici şi roboţi încât celelalte popoare nu reuşeşte să cumpere cât produce Germania. De aceea se lupta Germania acum să facă vasali din restul popoarelor din UE, ca să poată să-şi vândă marfa. În concluzie, pe neamţ ori îl închizi într-un alt „zid al Berlinului”, dar de data aceasta „zidul” va trebui să fie rotund, transparent, un fel ce „cetate tehnică” ideală; ori îl scoţi definitiv din Europa (aşa cum tot cere George Soros), dar lucrul acesta ar fi nedrept şi imposibil. A treia variantă ar putea fi să acceptăm noi să devenim vasalii Germaniei, adică tot restul popoarelor din UE, vreo patru sute de milioane de sclavi, subvenţionaţi de Germania cu o rentă minimă, iar neamţul să devină un fel de semizeu care să îngenuncheze restul popoarelor din Europa, din Asia, Africa şi, posibil, şi trei sferturi din SUA. Căci cu americanii, nemţii au o mare răfuială tehnică, de când s-a încheiat al doilea război mondial şi a început „războiul rece”, prin împărţirea Germaniei în două, când toate tehnologiile şi toate geniile din Europa au fost forţate să emigreze în SUA.

    Cei trei mari „tigri de foc”. Rusia, China şi India, nu vor putea învinge Germania. Nu pentru că nu ar avea acum tehnologie şi arme nucleare la fel de puternice şi sofisticate ca şi Germania, ci doar pentru că aceste mari state nu au o administraţie sănătoasă şi un control total al populaţiei, aşa cum are Germania. Există însă un program de eugenie chineză care se dezvolta în paralel cu un alt program de inginerie genetică, de selecţie embrionica în oraşul Shenzen, la care participă 4000 de geneticieni din dinastia Han (printre ei şi geneticieni din alte rase, captivi prin propriile lor gene la acest program genetic). Dacă le va reuşi chinezilor secventierea genomului celor 4000 de geneticieni, identificarea alelelor (astrocitelor) cu IQ-ul cel mai mare, şi apoi însămânţarea a 1000 de chinezoaice din dinastia Han, acestea vor reuşi să cucerească întreaga civilizaţie a Occidentului.

    De aceea, Europa, inclusiv Rusia, ar trebui să renunţe la orgoliul de mari puteri şi imperii şi să se unească pe o singură axa creştină; unindu-se cât mai repede cele două biserici, ortodoxe şi catolice. Ca să poată rezista în fata invaziei islamice şi apoi în în fata invaziei chineze ce se pregăteşte acum. De peste o mie de ani ortodoxia sta pe mal, catolicismul e pe baltă, însă întoarcerea ei la liman nu va fi de bună voi, ci numai atunci când scapi de un naufragiu - iar ca să eviţi acest naufragiu – care pentru America va fi o fatalitate – este de preferat să uneşti cele două biserici creştine. Altfel nu văd cum s-ar mai putea rezista asaltului islamic asupra Europei şi asupra întregii civilizaţii Occidentale. Realizând această unire creştină, Europa s-ar putea întoarce la monarhia lui Dumnezeu, iar popoarele Europei, care de două mii de ani s-au dezvoltat pe această axa creştină, ar putea avea regi şi regine şi mai puţini preşedinţi care practică „Vânătoarea republicană” prin masacrul popoarelor, după modelul Vechiului Testament, după Cain, Abel, Moise. Pericolul real însă vine acum din China, extraeuropeana, care aşa cum am spus, dacă le va reuşi programul genetic de selecţie embrionica, va cuceri întreaga lume, ca să nu mai vorbim de islamul lui Mahomed care şi-a format deja bastioane în Europa centrală, şi a obţinut deja poziţii cheie chiar şi în parlamentele ţărilor dezvoltate din UE.

    SUA este deja cucerită financiar de China, UE este în acest moment fiară care se ridică din mare ca să facă război cu sfinţii; fiară care în final se va lupta cu Tigrul Chinei, sub cupola căruia se afla de fapt tot Orientul.

Personal, consider că, decât să fim ocupaţi de chinezi în următorii o sută de ani de sclavie financiară şi economică, este de preferat să începem şi noi, asemenea Chinei, un program de inginerie genetică, pentru a identifica genele din cele zece triburi atlante, şi apoi să aducem aceste triburi în ţara mamă, România, numită de toţi comentatorii antichităţii Terra Mirabilis.

    Voi încerca să scriu acum despre cum văd eu reconstrucţia României şi a Europei în următorii 20-30 de ani. Mai întâi va trebui, în cadrul unui proiect de inginerie umană, să aplicăm o strategie politică şi culturală conform căreia explozia este distructivă şi descensionala, iar implozia este creativă şi ascensională. Acesta este de altfel şi primul principiu al naşterii Universului. Dacă vom şti să aplicăm corect programul genetic pentru aducerea celor zece triburi atlante în România, vom putea învinge chiar şi poporul chinez, care în acest moment este cea mai mare putere financiară din lume, ca să nu mai vorbim că toate finanţările în cercetare ştiinţifică şi culturală la nivel social-planetar vin acum numai din China.

    Iată de ce cred că ceva trebuie să vină şi să se declanşeze din cea mai bogată ţară şi din cea mai săracă ţară europeană, dar cu o genă foarte puternică şi cu nucleul cel mai fecund al latinităţii. Or, a uni aceste contrarii nu e greu, când ai o astfel de gena puternică şi un nucleu fecund; poţi să uneşti la început cele zece triburi atlante sub o singură cupolă şi coroana regală, apoi să negociezi cu popoarele cu origini lemuriene pentru a uni şi restul popoarelor sub acest regat-sacru al Atlanţilor din Carpaţi.

    Strategia noastră, a românilor, ar trebui să urmeze viziunea lui Mircea Eliade şi a unicului său discipol Ioan Petru Culianu. Aceşti doi mari savanţi romani, şi fără îndoială cei mai mari istorici ai religiilor din lume, aveau viziunea „sacrului camuflat în profan şi a profanului camuflat în sacru”. Cu alte cuvinte, cunoşteau codurile popoarelor şi „ordinea secretă” în lucruri şi fiinţe. Împreună, ME şi IPC, credeau că popoarele extraeuropene ar putea salva civilizaţia Occidentului, aflată la apogeu, într-un grad mare de masculinizare şi de provincializare. Urmărind aceasta viziune şi strategie politică, noi ar trebui să ne reconsiderăm poziţiile strategice între Orient şi Occident, să dezvoltăm statul cultural roman, universal, şi să folosim ştiinţa acestor doi mari romani, ME şi IPC, nu numai să ne mândrim doar cu numele lor. Fiind o ţară strategică pe harta Europei, putem fi cei mai buni mediatori între Orient şi Occident, de exemplu, în conflictul dintre Iran şi Israel, şi să începem să aducem în ţara mama măcar câte un milion din cele zece triburi atlante care au expansionat în toate colţurile pământului în ultimii 3000 de ani.

    Aceste triburi atlante sunt: 1.Tribul Germania Buerebustas, care este al doilea regat atlant, avându-şi locuitorii originali în jurul lacului Constantă din Germania actuală. 2. Triburile etrusce din Italia, avându-şi locuitorii originali în Cortona, în provincia Toscană. 3. Triburile Punjab din India, care se pare că sunt în acest moment cel mai mare trib atlant, După afirmaţiile şi cercetările dr. Lucian Iosif Cuesdean, acest trib atlant, de masageţi, ar avea peste o sută de milioane de masageţi, vorbitori de limba romană. Acest trib se întinde de la graniţele Indiei cu Pakistanul până în Egipt, Iran şi Afganistan. În acest caz este posibil ca, unind tribul mesagetilor cu celelalte triburi atlante din alte nouă tari, regatul-atlant să numere, împreună, peste cinci sute de milioane de atlanţi cu origini în ţara mamă, România, ceea ce înseamnă că ar putea să depăşească populaţia Uniunii Europene, cât este în ceasul acesta. Tribul acesta al mesagetilor aparţine de cea de-a şasea tara atlanta. 4. Triburile solare din Egipt, aparţinând marilor regi solari, intermediari divini între oameni şi zeii solari a cărui Disc-solar era zugrăvit cu multe raze terminate cu mâini, uneori reprezentând Crucea de lumină, alteori o Stea arzătoare cu opt raze. Acest trib egiptean, solar, aparţine de cea de-a opta tara atlanta.

Celelalte cinci triburi: celtice, veneţiene, sumeriene, tunisiene şi babiloniene, toate aparţin de primul regat-sacru al Atlanţilor din Carpaţi.

Interesant este faptul consemnat şi în Dacia preistorică de Nicolae Densusianu, ca triburile de la vest de Carpaţi până la izvoarele Dunării (Pădurea Neagră) au fost ridicate de prima regină, Leukippe, atestată de cel mai războinic neam de pe pământ, un neam de pelasgi a cărui rege era Pelasgos. Acesta era un neam de uriaşi care trăiau în comuniune cu toate rasele pământului din vremea aceea. Unul dintre aceşti uriaşi atlanţi, de 12 metri, a fost găsit în Galeria Hiperboreanului din Roşia Montana încă din anul 1973, care din păcate, pentru că noi eram ocupaţi de ruşi, a fost dus în fosta Uniune Sovietică. Expansiunea şi forţa atlanţilor din Carpaţi a invadat toată Europa, Asia Mică, Africa şi toată America, după care a împărţit toată insula Atlantis în zece regate. Despre aceste regate-sacre, atlante, ne vorbeşte Platon în dialogurile sale în Timaios şi Kritias.

    Important de reţinut este faptul că noi, romanii, avem acum misiunea istorică de a uni aceste zece triburi atlante în matca lor primordială numită Terra Mirabilis. Or, această mare unire a atlanţilor de pretutindeni trebuie făcută nu prin explozie, ci prin implozia genetică a popoarelor. Pentru ca implozia e creativă şi ascensională, iar explozia e distructivă şi descensionala. Acesta este de altfel şi primul principiu de naştere al Universului. A acţiona prin explozie înseamnă a crea un masacru în toate popoarele lumii înghiţite acum în sfera de Putere bruxelleză condusă de extraeuropeni.

    Începutul Eonului mesianic, din primul an al universului care este acum de 69 de ani, şi trecerea noastră în cel de-al cincilea ciclu de existenţa umană, se va petrece în două perioade: în prima perioadă, 2012-2024, va fi primăvara popoarelor din cel de-al cincilea ciclu de existenţa umană, iar perioada 2024-2081, va fi toamna popoarelor, când „Ultimul soare negru înainte de 2081” îşi va face apariţia pe cer, iar popoarele vor parcurge Marea Trecere, care necesită transformări sociale extrem de grave la nivel social-planetar. Dar, mai înainte, vor fi mari transformări ecologice a planetei Terra, care se va transforma în Stea, într-o biosferă luminoasă şi translucidă, locuită şi în Pământul Interior şi pe suprafaţa ei cu alte neamuri şi popoare. Axa pământului, de asemenea, se va schimba în mod sigur, de la înclinaţia ei de 23 de grade, va reveni la vechea ei poziţie iniţială, aşa cum a fost în urmă cu peste 9000 de ani, în „fortăreaţa carpatică”.

    Ca o curiozitate, de ce credeţi că evreii au ales să cumpere această ţară verde, numită de toţi comentatorii antichităţii Terra Mirabilis?

Său: de ce credeţi că „marele exod” al iudeilor se va petrece în România, în Grădina Maicii Domnului? Pentru că numai aici, în acest spaţiu sacru, în ţara hiperboreenilor, întreaga sferă cerească se roteşte în jurul unei AXE ideale care trece prin centrul pământului. Axa este deci şi a cerului iar punctele în care ea străpunge Terra sunt numite "Coloanele Luminoase", adică „cardines mundi”, ele fiind două, una la nord - „axa boreală „şi alta la sud - axa australis”. Unde se afla aceasta „axis mundi „prin care trec " Coloanele Luminoase"? Mai întâi, Pliniu cel Bătrân, în Historia naturalis, ne spune că aceste "Coloane Luminoase" se afla în ţara hiperboreenilor, în spatele Munţilor Carpaţi, în „fortăreaţa carpatică”, acolo se afla „tatanele lumii”.

    Cu alte cuvinte, vom striga iar, aşa cum am strigat întotdeauna în istorie, si vom fi salvaţi în „Noul Ierusalim” al Atlanţilor din Carpaţi, pentru că se găseşte în Centrul Lumii. Pliniu cel Bătrân ne spune că Centrul Lumii este locul pe unde trece axa pământului, şi că locul acela să află în ţara hiperboreenilor din Terra Mirabilis. Este locul de unde izvorâse puterea regilor Atlanţi şi unde se născuse Oraşul Sacru – Atlantisul – Oraşul Coroanelor. Poetul Ovidiu indica cu mai multă precizie locul: „Viaţa mi-o petrec departe de patrie, sub axa boreală\Pe pământul care se afla în stânga Marii Euxine.” În Ponticele Ovidiu întăreşte aceasta afirmaţii: „Dar eu care sunt la extremitatea lumii sub tatanele lumii, Şi te văd venind de la Roma în mijlocul geţilor!”

    Iată de ce consider că numai aici se va putea uni „ramura cu rădăcina” în noul Pom al Vieţii. Pentru că în primul rând romanii, prin marca genetică a geto-dacilor, care poartă „codul 666”, sunt compatibili genetic cu lumea zeilor şi implicit cu poporul Israel, care au făcut deja un „dublu salt cuantic” prin homozigotare, prin simplitate şi puritate genetică.

    În al doilea rând, consider că este bine să se petreacă acest „mare exod” al evreilor în România, pentru că în contextul crizei mondiale şi al depresiei financiare prelungite în care se afla acum omenirea, din punct de vedere al PIB-lui România este în acest moment cea mai săracă ţară din Uniunea Europeană şi aproape pierdută financiar, economic şi politic. Pierdută financiar, dar nu şi inconştienţa cultural. „Cultura este puterea popoarelor”, ne spune Mihai Eminescu. Cultura poate fi în acelaşi timp şi putere politică şi putere religioasă, dar numai pentru acelor popoare care au o conştiinţă cosmică avansată, care sunt conştiente de propriile lor valori naţionale şi care recunosc în acelaşi timp şi valorile culturii universale, ale creaţiei de Idei mari, precum Infinitul şi Eternitatea.

    Iată de ce am spus mai sus că România este aproape pierdută financiar, economic şi politic, dar nu şi inconştienta cultural. Pentru că, atenţie mare, dragi romani, inconştienta este o ţară, o patrie, conştiinţa, un exil. Iar eternitatea României este chiar "cheia" cu care vom şti cum să intrăm în istoria culturii universale şi a civilizaţiilor lumii, prin acest exil perpetuum care se cheamă revoluţia conştiinţei cosmice de gradul I, ÎI şi III. În acest prim caz, de conştiinţă cosmică, (alegeţi dvs. gradul) sunt legitime şi obligatorii patru întrebări esenţiale:
    1. Sunteţi de acord cu amestecul raselor, pentru a întemeia un stat nou, atlant, multinaţional?
    2. Aţi fi de acord să devenim, în acelaşi timp, şi al 51-lea stat al SUA?
    3. Din punct de vedere genetic, în care tipologie de filiaţie ne regăsim noi, romanii, aflaţi între Orient şi Occident, în complexul de culturi şi civilizaţii euro-afro-asia-america?

    4. Sau, altfel spus: veţi fi de acord să aducem în ţara mamă, România, cele zece triburi atlante, împrăştiate prin toate colţurile lumii?

Toate astrele lucrează acum pentru noi, romanii. Acum e momentul istoric să devenim o mare naţiune pe harta lumii, şi cel mai mare regat-sacru din omenire.

    O singură Regina-mamă va da naştere de cinci ori unor gemeni de parte femeiască. Aceste gemene-regine-amazoane se vor lupta cu 30 de arhonţi, printre care zece demoni sublunari care locuiesc deja pe planeta noastră şi au în proprietate pământul nostru. Şi după ce îi vor învinge pe aceşti arhonţi, vor stăpâni pământul întreg printr-o Cultură matrifocala şi matrilocala paşnică. Lupta cea mare se va da în Grădina Maicii Domnului, în Creasta Anilor din Ardeal. Grădina aceasta înseamnă Gradina celor zece Regine atlante, care vor guverna întreaga lume sub Coroana regală, în viitorul Oraş sacru din Terra Mirabilis numit Atlantisul – Oraşul Coroanelor. Iar Regina care va naşte de cinci ori aceste zece regine-gemene este Fecioară cu inorogul.

    După calendarul solar, atlant, de la Sarmisegetussa, unde există relicva Ceasului Cosmic din urmă cu peste 9000 de ani, noi ne aflăm în anul 7520. În perioada 7520-7525, Fecioara Regina cu inorogul va fi însămânţata de la mai mulţi soţi pentru a da naştere la cinci perechi de Fecioare de lumină. Prinţul Consort al acestei Regine matca, descinde din Eve-Nor, din Primul Bărbat, numit şi A-Da-Mas. Regina şi Prinţul Consort vor fi atestaţi ca prima pereche nouă Adam-Eva; după refacerea posterităţii genetice, Regina va locui în Oraşul Coroanelor – Atlantisul din Crasta Anilor, şi va fi numită Marea Mama a Zeilor Atlanţi, descendenţi dintr-un monarh de la gurile Dunării şi din Regina Mamă a Greciei, singura regină creştină ortodoxă din lume. România şi Grecia aparţin de primul regat-sacru, atlant, din lume. Noi cu grecii suntem fraţi de cruce.

Pentru însămânţarea Reginei Moştenitoare a României din primul regat -sacru din Terra Mirabilis, se va da o luptă mare între zece regi atlanţi pentru ai cuceri favorurile. În final, însămânţarea va fi făcută pe cale spirituală în primele patruzeci de zile la formarea embrionului de către îngerii de lumină, şi artificial prin „implant uterin”, în urma unei „selecţii de astrocite” din cel puţin patru mii de bărbaţi din cele zece triburi atlante. După naşterea celor cinci gemene din Regina Mamă, aceasta va deveni Marea Preoteasa a Soarelui, care va deţine Discul-solar. Zece milioane de amazoane lucrătoare-de-lumină o vor păzi pe această Regina Mamă a zeilor solari din Europa. O vor păzi prin meditaţie transcedentală şi prin comunicare telepatică. Şi numai sub protecţia acestor zece Regine, conduse de Marea Preoteasa care va deţine Discul-solar, şi sub protecţia armatei celor zece milioane de amazoane lucrătoare-de-lumină, vom putea declanşa invazia celor zece triburi atlante în ţara mamă, România, din Terra Mirabilis.

    Dar ajunge cu viziunile solare şi cu alte explicaţii şi ascensiuni celeste, să trecem acum la fapte. Şi, asemenea chirurgilor care nu mai cred în adevărul explicaţiilor, ci doar în adevărul operaţiilor, să operăm şi noi în plan fizic şi spiritual, în unghiul de incidenta dintre planul cosmic şi planul uman: Discul-solar, Tronul energetic pentru Marea Preoteasa a Soarelui Corana Regală, Marea Cupolă, şi alte instrumente de comunicata telepatică şi de prestidigitaţie în viitorul Oraş Sacru – Atlantisul – Oraşul Coroanelor – le pot construi chiar eu. Ele sunt deja create şi construite în proporţie de 80%, mai trebuie doar procesate, după schiţele mele, tăiate cu tehnologie laser, apoi fabricate în serie mică şi distribuite acestor celor zece milioane de amazoane lucrătoare-de-lumină, şi altor regine şi preotese solare. Cu aceste instrumente se poate comunica telepatic, căci trebuie ştiut faptul că atlanţii comunicau numai pe cale telepatică. La Atlanţi, Soarele era zeiţa, iar Luna – zeu!

    După părerea mea, nu vom putea inghide-deschide un Cerc de lumină sau un Cerc de foc fără acest Disc-solar, Cupolă, Tron energetic, Coroana regală, Troita-RSB şi alte instrumente de comunicare telepatică (potir, cupa sfântă, chivot genetic) Cei care vor percepe lucrul acesta – preoţii atlanţi, străjerii sfântului gral, amazoanele lucrătoare-de-lumină, şi poate chiar şi una dintre regine, vor trebui să mă contacteze, mai întâi pe cale telepatică, apoi pe alte reţele de socializare, inclusiv cea de pe Facebook, pentru masaje mai puţin confidenţiale.

    După ce voi fi contactat telepatic, voi cere să formăm împreună o echipă, apoi o Confederaţie atlanta, cu un Consiliu de coroană format din două coroane, una Sus, în Cerul cristalin (pentru conexiuni cu Cerul Empireu) alta, jos, pe pământ, în care să acţioneze un milion de amazoane lucrătoare-de-lumină, în mijlocul cărora vor fi străjeri, mesageri, preoţi ai Artei-transformarii, din ambele tabere, atlante şi lemuriene, şi zece Cârmuitori Eonici. Printre toţi aceştia numiţi mai sus, vor fi, probabil, şi acei mesageri care încearcă acum să declanşeze a cincea mişcare dacista, transcedentală, din România. Nu vreau să-i nominalizez, pentru că deja să ştiu şi se cunosc între ei în mare parte.

    În altă ordine de idei, după părerea mea, toţi aceşti dacologi, renumiţi lingvişti, de o erudiţie ieşită din comun, printre ei, cu doctorate în 12 limbi şi buni cunoscători a culturilor eleate şi heraclitice, şi iniţiaţi în ştiinţă şi în „preştiinţa divină”, în esoterism şi exoterism, nu vor putea ajunge la acea geometrie secretă (carteziana şi post carteziana) fără construcţia acestor instrumente de comunicare telepatică, pe care le-am numit mai sus. Nu vom putea, aşa cum spuneam, să închidem sau să deschidem Marele cerc de lumină şi Centura de foc stelar ce înconjoară pământul. Eu singur operez în astral cu acest „foc stelar”, prin „Steaua arzătoare cu opt raze”. Şi este curios lucru ca, în afară de câteva entităţi de lumină din Cerul cristalin, aici, jos, pe pământ, încă nu m-a contactat nimeni, cel puţin telepatic, sau măcar pe reţeaua de socializare de pe facebook, unde am o prezentare cât de cât accesibilă. Ca o curiozitate, care desigur o să vă pară stranie, vreau să vă spun că, cu o astfel de Cupolă, cu Disc-solar şi Ceas cosmic şi cu aceste instrumente de comunicare telepatică, se poate comunica cu tot ce trece prin „spaţiul curbat” din Terra Mirabilis, inclusiv se poate schimba traiectoria unor meteoriţi care trec prin spaţiul sublunar şi prin spaţiul supralunar. Eu însumi am avut această experienţă. Dacă vă spun acum că, sub această Cupolă transcedentală, insensibilă la războiul informaţional şi atomic sau la radiaţiile cu vibraţie joasă, cu Discul-solar şi cu Toita RSB, se poate comunica cu Soarele uriaş din Pleiada, din cel de-al doilea Centru extragalactic, se poate schimba climă, sau să declanşezi o glaciaţiune, sau un potop, să rupi râul Styx care curge prin cer, ceea ce n-a reuşit nici Jupiter din vremea regelui Ianus-Birfons, veţi spune că sunt ori nebun, ori plecată cu pluta din lumea asta. Ori eu nu sunt un simplu nebun, am o „Stea arzătoare cu opt raze”, un „hârzob” cu care călătoresc pe ambele tărâmuri. Şi totuşi acest Disc-solar există şi are o putere uriaşă. Cu el se poate face să curgă râul Styx din cer vreme de patruzeci de zile şi să ridici nivelul mărilor şi oceanului cu vreo 40-50 de metri, sau să faci un potop de raze biofotonice din cel de-al cincilea soare – soarele mişcării - „Cel ce are ghiare şi se hrăneşte cu inimi omeneşti pentru că vrea mereu sângele şi regatul-atlant”, spune cartea sfântă. Poţi, de asemenea, să faci toate minunile pe care le-a făcut profetul Moise în Egipt. Şi, mai mult decât atât, poţi să declanşezi o glaciaţiune şi să muţi sediul regatului Marii Britaniei şi SUA în România, sau să-i convingi pe tarul Putin şi pe cancelarul Angela Merkel de utilitatea acestui Disc-solar cu Ceas Cosmic, nu doar pentru aşi salva „regatul” lor, ci chiar de a putea opri cu el meteoriţii, ca să nu mai cadă în spaţiul lor aerian. Acest Disc-solar există sub o Cupolă secretă, aşa cum există omul regal, omul de la zeu şi omul creştin.

    Coloanele infinite, genezele, ciclul reginelor, Apollon – Vânătorul steleor, Crucea de lumină, Steaua arzătoare cu opt raze, şi alte sculpturi pe care le puteţi vedea chiar şi pe reţeaua de socializare Facebook, ar trebui să vă convingă de puterea acestui Disc-solar. Care, amplasat sub o cupolă specială, şi aceasta amplasată într-un templu solar, ca acela pe care vreau să-l construim sub denumirea de TDMCE, ar putea să vă convingă pentru că, împreună, prin Arta-transformarii, sa putea începe o acţiune comună şi concretă, de a uni cele zece triburi atlante în ţara mamă, România, şi de a instaura monarhia lui Dumnezeu Creatorul pământului şi al cerul cel nou.

Dacă, însă, nu se întâmplă lucrul acesta, înseamnă că într-adevăr suntem încă conduşi de o forţă malefică care acţionează cu eonul Dracului. Dar nu va mai acţiona mult timp, pentru că timpul acestui eon malefic e pe sfârşite. De aceea, noi trebuie să intervenim în sistem şi să acţionăm prin implozie, prin influenţa unei forţe benefice care ne va conduce spre începutul Eonului mesianic.

    Treziţi-vă, romani! Strângeţi rândurile şi aprindeţi rugurile, ca să puteţi identifica aceste două forţe, diametral opuse, căci ceasul e aproape!

Ascultaţi Ceasul Cosmic cum bate din aripa de aur a timpului sacru!

    Sfărmaţi clanul de „aristocraţie muncitorească” din comunism şi din capitalism, care vrea să facă acum regionalizarea României cu cei zece arhonţi din UE, fără o consultare parlamentară şi un referendum.

    Rupeţi lanţurile sclaviei capitalismului marxist şi vulgar, care a făcut din România cea mai săracă ţară din UE!

    Organizaţi-vă în triburi atlante, în jurul marilor Familii Regale, în jurul Carmuitorilor Eonici, si in jurl oamenilor nobili care comunică cu Dumnezeu. Şi care au misiunea de a conduce toate popoarele înlănţuite genetic de lanţuri universale de femei, sub o singură Coroana Regală, pe noul pământ, conectată la Coroana cerească din Cerul Cristalin!

    Aşa cum spuneam, ceva trebuie să vină din cea mai bogată ţară şi din cea mai săracă tara, pentru a uni ramura cu rădăcina. Ceva trebuie să intervină din afară în sistem, o glaciaţiune sau chiar o intervenţie extraterestră, anunţată oficial, ar trebui să înceapă pentru a scoate lumea din letargie, din întuneric şi negaţie, din n' crize şi din agonia Europei în care zacem toţi acum de o mie de ani. Lumea creştină şi întreaga civilizaţie Occidentală a ajuns la apogeu. Masa critică există, chiar dacă nu este anunţată oficial, ea este formată şi aşteaptă doar semnalul pentru a declanşa cea mai mare revoluţie de conştiinţă solară care a existat vreodată pe pământ.

    Practic, lumea modernă şi postmodernistă este bolnavă psihic de trei generaţii, pentru că toţi aparţinem acum de o singură „aristocraţie muncitorească”, comunistă şi capitalista.

Pentru că am fost obijnuti să nu putem trăi fără stăpân. Şi numai faptul că nu s-a rescris până acum un nou sistem formal, axiomatic, teologic, filozofic, politic şi economic de guvernare a lumii, altul decât cel comunist, capitalist sau mai ştiu eu ce utopie, ar trebui să ne facă să înţelegem că noi suntem acum ultimul ciclu de existenţa umană, al cincilea, şi poate ultima generaţie de pământeni.

    De aceea, în coşmarul existenţei pe care-l trăim acum, ne simţim parcă tot mai izolaţi, fără posibilitatea de a ne construi prezentul şi viitorul, după legile noastre, cu talentul şi conştiinţa noastră solară, aceea a lui Nicola Tesla, Henri Coandă şi Hermann Oberth. Legile noastre le fac acum nişte arhonţi sublunari care pretind că încă deţin controlul planetei şi că au în proprietate pământul şi destinele noastre. Le fac acum prin sute de directive care vin de sub scara Puterii bruxelleze, iar noi suntem obligaţi să acceptăm aceste legi şi directive, chiar dacă nu rezonează nici cum cu idealurile noastre înalte de democraţie şi progres. Talentul şi ştiinţa noastră solară sunt limitate şi cenzurate, şi îngrădite de nişte legi false şi programe culturale şi ştiinţifice care sunt sterile, fără o finalitate aplicată, organică şi benefică în timp real. Toate aceste proiecte culturale şi programe de eugenie umană şi de cercetare ştiinţifică au la baza cultul morţii şi distrugerea întregii civilizaţii umane.

    Nu se poate salva această civilizaţie a Occidentală, fără o renaştere spirituală a popoarelor europene, înghiţite deja în sfera de putere politică ocultă, care a muşcat deja din mărul cunoaşterii „nucleare”. În adâncul sufletului european din ultima vreme se afla mânia persecuţie. După eşecul comunismului şi al capitalismului, mânia persecuţiei acţionează asupra populaţiei civile din Europa sub forma unui şoc fizic şi psihic, datorită măsurilor de austeritate aplicate popoarelor indirect de către Germania, supranumită „locomotiva economiei”, care cere acum ţărilor sărace cedarea suveranităţii, regionalizarea statelor şi împărţirea acestora în noi provincii, care apoi vor fi federalizate prin pierderea graniţelor istorice. Iar lucrul acesta va scandaliza întreaga UE. Cât timp nu vom avea o singură constituţie europeană care să apere în mod egal drepturile fundamentale a tuturor popoarelor statelor, popoarele europene se simt nesigure, neapărate, persecutate economic şi cultural, şi lipsite de o acţiune politică comună, cu finalitate în organizarea administrativă. Până şi regionalizarea noilor teritorii europene a celor 28 de state din UE se face forţat, fără măcar o dezbatere a legii regionalizării de către popor, fără un referendum naţional, sau european, sau măcar trecută legea prin parlamentele fiecărei ţări, ci doar prin asumarea răspunderii guvernelor marionetă de pa scara Puterii bruxelleze. Aşa încât orice acţiune născută din singurătatea atomică a acestor popoare europene, rămase fără stăpâni, la Bariera atomilor mulţimii, este explozivă, anarhica şi extrem de periculoasă, adică violenta şi distructivă. Pentru că puterea în lipsa Artei-transformarii care să o ordoneze şi să o transforme, s-a întors acum la stadiul de agresivitate pură.

    Practic, lumea europeană este în acest moment atât de obosită, de stresată şi de maltratata psihic, încât nu mai ascultă nimeni de nimeni, nimeni nu mai crede în nimeni, şi dacă ar fi să înceapă în chiar clipa aceasta un război civil în UE, acesta s-ar extinde rapid la nivel social-planetar, tulburând toate apele. Toţi s-ar răzbuna împotriva tuturor, dar fără sens, fără nici o finalitate politică şi socială. Iar lucrul acesta se întâmplă pentru că, probabil, 80% din populaţia lumii suntem deja în faza de hibridizare, aflaţi în comă tehnică şi politica la nivel social-planetar. Pentru că o gaşcă de păpuşari, globalişti şi globalizaţi, aflaţi în cârdăşie cu nişte codoşi imbecili şi rudimentari, care lucrează prin societăţi secrete pe care nici nu mai e nevoie să le mai numesc căci le ştie toată lumea acum, tot încearcă, fără rezultate concrete, să conducă omenirea prin cenzura tehnologică şi culturală, şi prin aşa zisul fenomen de globalizare forţată a lucrurilor şi de tribalizare a persoanelor într-o singură republica universală condusă din umbră de un singur guvern mondial, care vor cu orice preţ să facă un masacru al popoarelor până la eliminarea cu 90% din populaţia lumii.

    În 1989, în timpul revoluţie (sau loviluţie) am avut viziunea unei revoluţii la nivel social-planetar. Încercând să adorm măcar o oră în cele şapte zile şi nopţi de coşmar cât a durat revolta socială la Arad şi Timişoara, vedem armate întregi de terorişti care se deplasau atât din Orientul islamic cât şi din Occident, în frunte cu SUA, cu echipamente militare speciale, vedeam armate hibridizate şi teleghidate de două centre de putere care comandau să se distrugă reciproc. Astfel, populaţia civilă, fiind în mijlocul acestor bande de diversiune, organizate în aşa fel încât să se elimine reciproc, nu reuşea să se organizeze în spirit revoluţionar, de conştiinţă, din pricina unor zvonuri fale, precum „apa şi mâncare otrăvită”, electricitate tăiată, etc., astfel încât chiar şi după câteva luni de la revolutiennimeni nu putea să creeze o stabilitate politică în ţară.

Acum, dacă ar începe o altă revoluţie la nivel socila-planetar, aceasta ar putea fi un dezastru mondial. Şi nu cred că va înceta până nu se vor lichida toate clanurile de îmbogăţiţi peste noapte in ultimii 23 de ani, care nu prea mai au acum unde să se ascundă. Lumea este atâta de dezbinată şi de bolnavă în sfârşitul istoriei celei mai mari înşelătorii umane, încât nu văd pe cineva care ar mai putea să deţină controlul populaţiei la nivel social-planetar. Dumăi Dumnezeu şi Mama natură ar mai putea linişti acum această mare Tulburare a apelor din toată lumea.

Arta-transformarii este o fântână cu apă vie. Poţi să schimbi satul, oraşul său ţară unde te-ai născut, dar nu poţi schimba fântână cu apă vie sau să te mai scalzi o dată în Scăldătoare (în „Scăldătoarea Betseda”) Căci această fântână cu apă vie şi Scăldătoare, prin care trece doar odată îngerul şi tulbura apa, spre vindecare, acum nici nu scade, nici nu creşte după voinţa omului, ea scade sau creşte după voinţa lui Dumnezeu.

    Ceea ce mă interesează pe mine acum este că, prin sculpturile mele – unele având şi funcţie de instrumente de comunicare telepatică – să conectez duhul românesc pe orbita universalităţii şi să prelungesc Stâlpul Central al Coloanei soarelui de vis, de pa ază pământului pe axa Cerului cristalin. În acesta fel s-ar putea crea un imperialism românesc de ordin stric spiritual ce ar putea expansiona prin cele zece triburi atlante, făcând astfel din România cel mai puternic regat-atlant de spiritualitate din întreaga lume.

    Îşi iubeşte ţară şi neamul atlant acela care ştie că, dintotdeauna cultura este puterea popoarelor, şi că numai prin ştiinţa zeilor şi prin spiritualitate înalta vei putea rămâne şi tu aici, în Terra Mirabilis, legat şi păstrat de pământul tău românesc. Nu iubeşti numai tot ce a fost al strămoşilor tăi atlanţi şi geto-daci, sau ce este numai al tău – ci vrei şi să lupţi, printr-o judecată severă şi o îndurare totală, pentru că această cultură atlanta să fie cunoscută în eternitate, să rămână peste şi dincolo de istorie.

    Orice se poate întâmpla cu România acum, poate să fie regionalizata, federalizata, robita şi ştearsă de pe faţa pământului. Dar nici o forţă, nici măcar forţa malefică care e eonul Dracului, nu o poate scoate din eternitatea ei, de ţară atlanta, de primul regat-sacru al omenirii. Nici o revoluţie, nici un măcel, nici o catastrofă ecologică nu va putea ucide pe zeii noştri atlanţi, care s-au reîncarnat pe o „scară creaturala” de 50.000 de ani, de la misterioşii pelasgi, la zeii cei mari de la Dunăre; de la Neptunos – Atlas – Poseidon până la Orpheos, Zamolzis şi cele zece Preotese ale Soarelui din Vatră Atlanţilor, dintre care una deţine în mod sigur Discul-solar.

    Chiar dacă toate bibliotecile din toată lumea, care deţin aceste documente despre Atlanţii din Carpaţi, ar fi distruse într-un cataclism, aceşti mari zei atlanţi şi aceste zece Preotese ale Soarelui vor continua să domina şi să fertilizeze lumea.

    Aşa să ne ajute Dumnezeu!

                                            * * *

    PS: Pentru a şti despre ce Prinţesă X este vorba, public această legendă mai jos:

    Legenda: Prinţesa X = creştinism (MD-MM + cele trei Diana D3, respectiv Maica Domnului, Maria Magdalena, Diana-Luna-Hecate, Diana-Artemis-Bendis, Diana Sancta Potentisima) + islamism (F3 Fatima + cele 72 de Fecioare) + new age & satanism (Marea Zeiţă, înfăţişată adeseori sub aspectul teribil de regină a Morţilor + Lilith, Isis, Kali, Shakti, Eurynomes, Mnemosynes, Iele, Valkirii, etc.)
   
    Sirnea, 30 aprilie, 2013 – Groapa Hiperboreanului

Jurnal de Atelier I - Fragment din 144 de Scrisori de tranziţie din Mileniul III către Prinţesa X – Scrisoarea Nr.64. Draga Lucian,

                   Foto: Element din Coloana soarelui de vis

    Motto: " Fiecare om are în el un înger, nu îngerul păzitor, ci îngerul care geme închis în întunecimile sufletului fiecăruia dintre noi, şi pe care arareori, numai rareori, izbutim să-l descătuşăm, să-l lăsăm liber să-şi ia zborul, să se înalţe, şi atunci, o dată cu el, se purifică şi se înalţă şi sufletul nostru" (Mircea Eliade)
    Sirnea, 7 mai, 2013 – Grapa Hiperboreanului
       Dragă Lucian,
    O zi bună să-ţi de D-Zeu, cer înalt şi idealuri pe măsură Cerului cristalin! În Cerul Empireu încă nu am ajuns, dar te asigur că prin oglinda Cerului cristalin se poate vedea tot ce este acolo. Căci noi acum, cât suntem în trup, cunoaştem adâncimile cerului prin intuiţiile intelectuale prime, concepute ca fiind suflet viu, parte din sufletul lui Dumnezeu. Prin Intelectul Activ, se poate vedea doar unghiul de incidenta dintre planul cosmic şi planul uman doar din primul cer, al Lunii, unde „îngerii încătuşaţi” sunt responsabili cu mişcarea Lunii în jurul pământului, iar arhanghelii, din cel de-al doilea cer, sunt responsabili cu mişcarea Lunii în jurul axei sale, astfel că noi să nu-i putem vedea decât o fată a ei, de regulă fata rea nu şi faţa ei bună. Însă, prin intuiţiile Intelectului angelic, solar, putem vedem lumea şi universul „ca prin oglinda”, şi abia după ce vom reuşi să construim nişte instrumente de comunicare telepatică, vom cunoaşte pe Dumnezeu „faţă către faţă”. Când spun „a vedea”, mă refer la tentativa de a vedea toate tainele lumii în termeni geometrici şi astronomici precişi. Înseamnă a vedea ascensiunea celestă prin Coloana soarelui de vis, prin cele nouă ceruri, intrările pe Terra Mirabilis, şi ieşirile din TM spre staţia finală: Sfântul Soare.
Căci în urma acestor ascensiuni celeste, numărul drepţilor trebuie să fie egal, întotdeauna, cu numărul locurilor rămase goale, în urma căderii îngerilor serafimi din Cerul cristalin (al nouălea) în primul cer al Lunii, unde responsabili cu mişcarea Lunii sunt cele două cete de îngeri: ceata „îngerilor încătuşaţi” de pe pământ şi ceata îngerilor din primul cer al Lunii conduşi de Doamna Alba. Astfel, viteza Lunii în jurul axei sale este cea mai mică în vizibil, şi cea mai mare în invizibil. Dacă este aşa, deoarece toate orbitele planetelor, inclusiv a sateliţilor acestora, sunt totuşi mişcate de îngeri şi de arhangheli (inteligenţele separate ale grecilor şi arabilor; adică, a Intelectului Activ şi a „intelectului-angelic solar”), rezultă că punerea lor în mişcare şi schimbarea vitezei de revoluţie nu se face prin „contactus corpus”, ci prin „contactus virtualis”, cel puţin în cazul Lunii, care este acum proprietatea demonilor pământeşti.
    A vedea prin Legea universului înseamnă a vedea cum funcţionează întreg Universul pe principiul potrivit căreia, de la prima explozie a Big-Bang-ului, explozia e distructivă şi descensionala, iar implozia e creativă şi ascensională. Acesta e de altfel şi primul principiu de naştere a Universului. Acum, chiar nu mai fac nicio diferenţă între sufletul meu şi ideile mele, decât aceea care există între o bucată de lemn şi diversele figuri pe care le poate primi lemnul.
    Cred că ar fi bine să-ţi faci timp şi să confecţionezi, după modelul Stelei arzătoare cu opt raze, o Coroană regală, apoi s-o acoperi cu un strat subţire de sulfură de calciu. De îndată ce o vei pune pe cap, este posibil să vorbeşti în mai multe limbi, în timp ce coroana va deveni fosforescenţă, apoi luminoasă, deasupra ei apărând nişte raze luminoase şi colorate sub forma „oduri”, de globuri de lumină sau de alte forme şi corpuri umane, în funcţie de intelectul tău, activ sau angelic, şi de comunicarea telepatică cu alte entităţi de pe Soarele sau de pe Lună. Ceea ce mi se pare însă foarte important este faptul că vom putea identifica, cu această Coroană, pe omul de la zeu şi pe omul creştin, dar şi pe omul din om şi pe omul fără destin; acesta din urmă, fără suflet fiind, adică cu suflet mort. În privinţa culorilor emanate de razele din Coroana, purtată de omul fără destin şi de omul din om, aceştia ar putea emite prin Coroană raze de culoare brun-murdar; oamenii creştini, vor emite raze de culoare albastru-închis şi deschis; cât despre omul regal şi omul de la zeu, aceştia vor emite raze de culoare roz până la roşu-închis şi rosu-deschis şi, uneori, albastru-argintiu. Astfel, într-un cadru politic, de exemplu în parlamentul ţării sau în cel din UE, dregătorii ţării, şi a Europei, purtând o astfel de Coroană (scufiţa, aşa cum poartă evreii) nu vor mai putea înşela şi minţi pe nimeni, pentru că o astfel de coroană fosforescente, le-ar putea deconspira prin culoarea razelor lor toate gândurile lor ascunse din centrul vorbirii şi al vederii.
    Raza pe care o emite aceasta Coroană regală am numit-o Raza Troitei-RSB (Rezonator stelar de bioluminiscenţă solară). Aceste raze ale Troitei-RSB pot pătrunde prin toate corpurile materiale, îndeosebi prin lemn, metale şi părţi ale corpului uman. Dar, cel mai important lucru este faptul că putem învăţa să comunicăm la distanţă pe cale telepatică, transmiţând gândurile noastre în eter. Această comunicare va fi posibilă doar între doi mediumuri, dacă vor deţine o astfel de Coroană cu raza Troitei-RSB, confecţionată, aşa cum am mai spus, după modelul Stelei.       
   Această Stea arzătoare cu opt raz este o reprezentare familiară a cosmosului nostru în expansiune infinită, în care ar trebui să ne recunoaştem că entităţi atlante şi lemuriene. Steaua este în acelaşi timp şi circumferinţa şi centru. Tot după modelul acestei Stele s-ar putea confecţiona tot felul de bijuterii, cum ar fi coliere, brăţări, cercei, inele sau alte talismane, care, odată construite după modelul acestei Stele, pot deţine în ele o „flacără odica”.
    Această comunicare telepatică, cu astfel de instrumente, implică trei factori: agentul telepatic, primitorul telepatic (receptorul) şi instrumentul de comunicare, care deţine în el formă razei Troitei-RSB, care reuşeşte să transmită voinţa, intermediarul. Comunicarea telepatică cu raza T-RSB poate avea următoarele forme: transmiterea unui mesaj sau a unor imagini mentale de către un agent treaz unui mesager treaz; de către un agent treaz unui Cârmuitor Eonic în stare de somn, sub formă de vise; de către un Cârmuitor eonic (mesianic) în stare de veghe unui mesager adormit, sub forma unui spectru (fantoma în sensul de spirit lucitor şi subtil) vizibil însă; de către un mesager în stare de somn unui alt mesager treaz (în stare de veghe) sub forma vizibilă a unor imagini-regine reprezentând un semn arbitrar sau un simbol consacrat; de către un agent care a părăsit trupul în stare de „teleportare fotonică”, unui mesager viu, trează sau adormit, sub forma unei fantome, în sensul de Marele Spirit – înştiinţare foarte importantă, vis revelator sau inspiraţie salvatoare în cazul unui cutremur sau alte calamităţi. De reţinut, ultimul tip de comunicare telepatică (în stare de „teleportare fotonică”) va fi destinat numai acelor persoane iniţiate în cel mai înalt grad de conştiinţă solară. În oricare situaţie, dacă sunt din aceiaşi zonă spirituală, sau dacă sunt fraţi sau rude de sânge, succesul se constată rapid în comunicarea telepatică cu Raza Troitei-RSB. Pentru ceilalţi, din alte zone ale cosmosului, mai puţini spiritualizaţi, este necesară o pregătire de cel puţin două ore înainte de începerea comunicării telepatice, pentru că, dacă nu vor intra într-o stare pură de armonie sufletească, există riscul unui atac de cord sau chiar intrarea în moarte clinică. Şi nefiind asistaţi, s-ar putea să ne se mai poată trezi singuri, din neştiinţă, aşa cum de altfel mi s-a întâmplat şi mie atunci când am experimentat singur aceste fenomene de comunicare telepatică, fără să fiu asistat de cineva.
    Un lucru e cert şi sunt convins că, odată confecţionate aceste instrumente de comunicare telepatică cu efectul Razei Troitei-RSB (sub formă de coroane, talismane, coliere şi alte bijuterii) şi făcând schimb între ele, nu vom mai avea nevoie de telefoane celulare, laptopuri sau alte tablete electronice şi tot felul de plăci video sau de sunet pe bază de siliciu. Foarte interesant va fi şi faptul că, odată creată această nouă reţea de comunicare telepatică cu astfel de instrumente, aceasta va putea comunica cu reţeaua tehnică de internet, însă reţeaua de internet nu va putea comunica cu reţeaua telepatică. Or, lucrul acesta în mod sigur va crea o mică degringolada în reţeaua de comunicaţii la nivel social-planetar. Or, eu întocmai lucrul acesta am dorit să-l realizez, pentru a elimina cenzura tehnologică solară. Prin comunicarea telepatică, folosind aceste instrumente, precum Discul-solar, Troiţa RSB, omul poate nu numai să emane propriile lui radiaţii de oscilaţie mare în sens trigonometric, dar poate chiar să-şi creeze propria lui dublura, separându-se de corpul material, exteriorizându-se ca un corp astral prin teleportare fotonică, călătorind în timp şi în spaţiul sublunar şi supralunar, de pe axa pământului pe axa Cerului cristalin, până la Sfântul Soare şi înapoi pe pământ. Astfel, prin ascensiunea lui celesta, se poate încărca energetic de la soare cu energie bioluminiscenţa solară.
    Toate duhurile marilor spirite sunt corpuri astrale ale oamenilor de la zei şi a oamenilor profunzi creştini, decedaţi şi reînviaţi, apoi reincarnaţi în noile suflete embrionare; sau cum se întâmpla adesea, ale unor oameni încă vi. Oamenii ar trebui să ştie că, la formarea embrionului în primele patruzeci de zile aceste entităţi spirituale solare au o contribuţie esenţială la conceperea intelectului activ din viitorul om, care va fi angelic sau demonic, în funcţie de intervenţia acestor spirite înalte sau de adulterul comis de femeie după primele patruzeci de zile de la formarea embrionului.
    Folosind aceste instrumente de comunicare telepatică, omul poate singur să-şi creeze cea mai mare libertate de acţiune, ieşind din trup, îşi poate crea propria lui dublura sau holograma cosmică, bioenergetică, sau un corp astral, pentru a călătorii în spaţiul şi timp şi a se arăta apropiaţilor săi, atât în stare de veghe, fizică, cât şi în stare de somn sau visare. Separarea voită a corpului astral de cel material, cu aceste instrumente telepatice, cere însă o voinţă sănătoasă şi efort spiritual. Căci în timpul somnului, de exemplu, separarea se produce fără voie, sub acţiunea unei emoţii de lumină solară foarte puternică venită din Soarele uriaş. În stare de veghe, separarea se produce prin meditaţie transcedentală şi contemplare a Discului-solar; privim la Discul-solar, stând imobili, respiraţie încetineşte atât de mult, privind în gol, încât putem vedea cum corpul astral, dublura noastră rupe scoarţa trupului material şi ieşind din trup putem călători la mare distanţă de locul unde ne aflăm, chiar sub formă de corp strălucitor.    
   Eu am reuşit de câteva ori să realizez aceasta dublură a corpului astral, însă de călătorit am călătorit numai de pe axa pământului pe axa Cerului cristalin, prin Coloana soarelui de vis. Multe am putut să văd în acea călătorie astrală, însă oameni nu am văzut. De aceea, cred că doresc atâta de mult să realizez aceasta Troiţă RSB, apoi Tronul solar şi Coroana regală, pentru a putea face să ajungă ceea ce este Sus, în Coroana din Cerul cristalin, în Coroana de jos, pe pământ. Pentru aceasta, am nevoie de un sprijin financiar şi de un mecena, aşa cum au avut toţi marii artişti din renaştere care au iubit fără măsură lumea aceasta. Fără un mecena şi comenzi ferme, lumea nu ar fi avut azi nici pe Madonna din Vatican, nici pe David şi pe Moise de Michelangelo. Şi nici temple creştine, care ne ţin pe o axă creştină de peste două mii de ani.
    Toate gândurile mele se concentrează acum la cum aşi putea să obţin un sprijin financiar ca să pot continua cercetare pentru construcţia acestui Disc-solar cu Ceas cosmic, Troiţa RSB (care ar putea deveni chiar şi un aparat de zbor neconvenţional, alimentat doar de energia solară), Tronul energetic şi Coroana regală. Apoi, să construiesc Templul dragostei, al contemplării, al meditaţiei şi al eliberării (TDMCE); un templu solar, transcendental, mult visat de C. Brâncuşi, care nu s-a mai realizat.
Materia şi „spaţiul curbat” nu mai e de mult un obstacol pentru mine.  
   Obstacolul mare e omul materialist, distrugătorul de lumi fizice, şi hibridizarea lumii prin contaminare genetică la nivel social-planetar. Omul acesta, materialist, nu mai poate fi trezit acum, decât poate dacă e băgat în transă sau în catalepsie, apoi trecut printr-o Centură de foc stelar, dincolo de Bariera atomilor mulţimii. O altă metodă de a-l trezi ar putea fi cu Discul-solar şi Troiţa RSB, într-un templu solar (TDMCE), unde va primi botezul „focului sacru”. Eu văd un Disc-solar, după modelul „Stelei arzătoare cu opt raze”, în centrul stelei va fi montată Geneza cu 24 de raze; Discul-solar va fi format din doi sori: soarele mic, deasupra, orizontal, învârtindu-se în sens invers orar; şi soarele mare, vertical, învârtindu-se în sensul acelor de ceasornic. Aplicat la Troiţa RSB, acest mecanism de Ceas-cosmic numit Disc-solar, ar putea deveni un izvor de tămăduire a tuturor bolilor. Rotindu-se astfel acest Ceas cosmic, aplicat la Troiţa RSB, acesta ar putea crea un câmp energetic de sine stătător, vertical-orizontal, care va da naştere la o oscilaţie de „foc sacru” şi de „flacăra odica”. Dar, mai mult, oamenii primind botezul „focului sacru” cu această „flacără odica”, puterea şi forţa gândului lor s-ar putea mări în aşa fel încât toţi oameni să poată ieşi singuri din formă de sclavie pe care o trăim acum. 
   Această putere şi forţa a gândului, i-ar putea învăţa pe oameni să comunice telepatic, şi să se roage cu rugăciunea inimii la Dumnezeu Creatorul soarelui şi a oamenilor solari. Scopul rugăciunii, că va fi la Soarelui uriaş, cel vedic, sau la Dumnezeul creştinilor, este să te menţină întotdeauna conectat în starea modificată a conştiinţei solare, pe care o ai atunci când te rogi. Treaz sau adormit, când scri sau citeşti, indiferent ce faci, trebuie să porţi cu tine acest talisman din Raza Troiţei RSB, care îţi va aduce mereu aminte de Dumnezeu. A muri fără focul soarelui este poate cea mai mare tristeţe şi singurătate solară; înseamnă a muri la Bariera atomilor mulţimii, fără lumânare, adică fără Dumnezeu.
    Dar să revin la construcţia Troiţei RSB cu Disc-solar. Acesta se încarcă dimineaţa şi seara de la soare, creând un flux şi influx de energie oscilantă solară, pe orizontală şi verticală; o încărcare şi descărcare de energie solară în oameni prin oamenii, purtători de aceste instrumente, şi dincolo de oameni, în Cerul cristalin.
    Există cel puţin 20 de modele de astfel de instrumente de comunicare telepatică, pentru a uni focul soarelui cu această Troiţă RSB. În India sunt numite „mantre” sau „mandale” de chemare a focului solar. Troiţa RSB ar putea deveni o „mandala” solară universală. Dar, mai mult, aceasta Troiţă RSB ar putea să-l facă pe om să gândească nu numai ca personalitate separată, egoistă, pentru familia şi ţara lui, dar şi din punct de vedere planetar şi solar, să gândească la mituri integratoare şi compensatorii, în care unghiul de incidenta între planul cosmic şi planul uman să fie cunoscut oamenilor în întregime prin Legea Universului. Legea universului care, aşa cum spuneam, acţionează prin implozie, care e creativă şi ascensională, şi nu prin explozie, care este distructivă şi descensionala. Aşadar, să gândească la concepţia OM – PĂMÂNT COSMOS, şi să trăiască permanent în comunicare cu Dumnezeu.
Acesta Stea şi aceste Coloane infinite, înlănţuite asemenea unor verigi succesive al fiinţelor de lumină, m-au făcut să înţeleg la un moment dat structură interioară şi exterioară a planetelor şi a stelelor, dar şi a omului. Şi mi-au dat ocazia să-mi imaginez că toate lucrurile şi fiinţele sunt înlănţuite de aşa natură, încât de suntem pietre sau sori, depărtaţi sau apropiaţi, acestea nu pot fi atât de ascunse încât să nu le poţi vedea ori descoperi prin Arta-transformarii, cu ştiinţa şi preştiinţa divină, şi cu talent.
    Astfel, ştiinţa şi „preştiinţa divină”, prin Arta-transformarii devine geometrie sacră aplicată în geografie sacră prin ordine şi măsură. Toată ştiinţa şi filozofia se reduce în ultimă instanţă la Arta-transformarii, la geometrie şi geografie sacră, unde totul se poate explica prin raporturile matematice dintre lucruri şi transformarea lor, dintr-o formă primordială a creaţiei care se mişcă prin „trei mişcări într-una singură”, într-o infinitate de forme. Gratiei Artei-transformarii, omul a putut deveni centrul universului şi măsura tuturor lucrurilor care se sting şi se aprind cu măsură unei singure fiinţe primordiale numită Dumnezeu!
    Astfel, omul, în relaţie lui personală cu Dumnezeu, poate să urce până la stele, devenit el însuşi o Stea arzătoare cu opt raze, şi în acelaşi timp o fiinţă cerească şi pământeasca care nu poate face nimic împotriva propriei ei distrugeri.
    PS: Viziunile, dacă îţi sunt revelate, le poţi construi, desigur, verbal, poetic, dar şi mai bine le poţi construi geometric, cu astronomia lui Fudoxos, ascultând muzică clasică (orphica) – pentru că imaginaţia umană domina imaginaţia celorlalte simţuri, prin sonicitatea celor 12 laseri biofotonici. Să construieşti din cuvinte viziuni înseamnă să sapi acum că într-un munte de steril prin informaţia care circulă pe internet, sperând că vei putea să scoţi şi tu din el aur, smirna şi tămâie, sau măcar un gram de uraniu, tot aşa cum au scos din halda de pământ negru Piere şi Marie Curie „un gram de uraniu” cu care au cucerit SUA. Însă atunci când tai în materie măsură propriei tale fiinţe, viziunile scânteiază, cânta, plâng, şi se sfărâma în bucăţi toţi idolii materiei, până la zeii şi zeiţele din toate timpurile. Taie şi tu un lemn de stejar bătrân, şlefuieşte-i fibra lemnului până ce îţi cântă strămoşul şi strămoaşa în „şoapte divinatorii”, şi vei vedea cum plânge materia primordială a creaţiei ce se perpetuează prin codul tău genetic.
    Am convingerea că cu această Troiţă RSB te poţi conecta la Cerul cristalin, la cerul al optulea, la cerul stelelor fixe, unde celebrează continuu triumful Bisericii lui Hristos. Tocmai de aceea, ea va fi foarte utilă acum, având funcţia de releu energetic între toate bisericile creştine din lume. Troiţa RSB în mărime de doar 20-30-60 cm, ţinuta de fiecare creştin în casă, într-un altar special amenajat, poate deveni cel mai util instrument de comunicare telepatică între creştinii din toată lumea şi bisericile lor. Construită sub forma unei sfere, cu un mic motor magnetic în centru ei, Troiţa RSB poate deveni, în funcţie de mărimea ei, o hipersfera pulsatorie, diafană şi translucidă, care poate călători ca o „minidrona” oriunde în spaţiul cosmic. Motorul magnetic are rolul de ai crea Troiţei un câmp propriu de sine stătător, oscilant, care conectat la frecventa celorlalte Troiţe aflate în biserici, face să ascensioneze omul, biserica lui Hristos şi pământul în sistem planetar geocentric şi în sistem îngeresc, teocentric. Numai în acest fel s-ar putea curăţa cărarea în noul creştinism, şi cosmosul demonizat din primul cer, al Lunii, care mai deţine încă controlul sistemului planetar diavolocentric.
    Nu lumina, ci întunericul s-a înălţat mai întâi la Cerul cristalin, apoi în 30 de secunde Dumnezeu din Cerul Empireu l-a aruncat pe Diavol în adâncul pământului. Astfel, întunericul luminii a ajuns la apogeu. Acum, forţele întunericului sunt situate atât de sus, încât pot răni toate puterile lumii luminoase. În final, însă, această forţă diavolocentrica, tenebroasă, numită eonul Dracului, va peri datorită proprie sale întunecimi, întrucât căderea eonului Dracului trebuie să se producă chiar în momentul când eonul Dracului a învins complet binele şi, ca urmare, a consumat forţa căruia îi datora până atunci existenta, Astfel, apare în lume Eonul mesianic.
    Te îmbrăţişez, cu mult drag, tata! Doamne ajută!
                                                                * * *
    PS: Pentru a şti despre ce Prinţesă X este vorba, public această legendă mai jos:
Legenda: Prinţesa X = creştinism (MD-MM + cele trei Diana D3, respectiv Maica Domnului, Maria Magdalena, Diana-Luna-Hecate, Diana-Artemis-Bendis, Diana Sancta Potentisima) + islamism (F3 Fatima + cele 72 de Fecioare) + new age & satanism (Marea Zeiţă, înfăţişată adeseori sub aspectul teribil de regină a Morţilor + Lilith, Isis, Kali, Shakti, Eurynomes, Mnemosynes, Iele, Valkirii, etc.)


Jurnal de Atelier I - Fragment din 144 de Scrisori de tranziţie din Mileniul III către Prinţesa X – Scrisoarea Nr.67. De sunt eu atat de singur?

Foto: “Coloana Femeia-îngerul melancoliei” (dintr-o singură bucată de lemn de cireş de trei metri), si cele trei “zeiţe-mume” la Festivalul “Sighişoara Medievală” 2001 – în faţa primăriei

   Motto: " Fiecare om are în el un înger, nu îngerul păzitor, ci îngerul care geme închis în întunecimile sufletului fiecăruia dintre noi, şi pe care arareori, numai rareori, izbutim să-l descătuşăm, să-l lăsăm liber să-şi ia zborul, să se înalţe, şi atunci, o dată cu el, se purifică şi se înalţă şi sufletul nostru" (Mircea Eliade)

   Sirnea, 21 mai, 2013 – Grapa Hiperboreanului
   De aproape trei ani locuiesc în satul Sirnea, în Groapa Hiperboreanului din Văgăuna Hecatei. Am un destin închis în Ro., în „temniţa îngerilor” din primul cer, al Lunii. Ce trebuie să fac, şi cum să acţionez, ca să-l deschid pe calea cea bună?
* * *
   Doamne, dacă ai un plan cu mine - şi eu ştiu că ai un astfel de plan - deschide-mi unghiul de incidenta dintre planul cosmic şi planul uman, şi arată-mi calea bună pe care să merg, ca eu nu ştiu calea bună pe care să-mi îndrept paşii, numai Tu şti, Doamne! Tu şti ce vreau, chiar înainte de a-ţi cere ceva.
Doamne, dacă vezi bine ca cea mai mare chemare a mea acum este să realizez aceasta Troita-RSB, de ce nu mă ajuţi să fac macheta Troiţei, şi să înalţ acest Monument pentru Omenire?
   Da, cred că ştiu, Te-ai supărat pe lumea aceasta ce se afla acum pe pământ fără centru iar în cer într-un război al focului stelar...Te-ai supărat pe destinul biologic al poporului român, şi ne-ai împrăştiat pe toţi acum în cele patru vânturi; ori ne-ai închis ca pe o sămânţă în crăpătura unei stânci. De ce ne-ai lepădat de stâncă care ne-a născut? Se ce crezi că nu merităm noi acum un Monument pentru Omenire in Gradina Maicii Domnului? Dar Tu şti bine, Doamne, că este vorba de a înălţa o “Troiţă -Rezonator stelar de bioluminiscenţă solară”, cu 12 laseri biofotonci, prin care vom putea comunica telepatic cu primul regat-sacru al omenirii, cu zeii atlanţi din cele zece tari atlante, pentru a realiza ascensiunea celestă până în Cerul cristalin, până în faţa Tronului Tău din Cerul Empireu, ca să putem intra în starea de mântuire prin Arta-transformarii. A transformării Primului Principiu din care s-au ivit în copilăria umanităţii cei trei eoni distincţi, primordiali: Existenta, Forma şi Beatitudinea. Şi să aducem în sufletele oamenilor începutul Eonul mesianic.
   Adu-Ţi aminte, Doamne, când spuneai că, „Dacă mai sunt zece oameni de la zei în cetate, n-o vei distruge”. Prin aceasta Troiţă – RSB vom putea comunica cu zeii celor zece triburi atlante şi cu cele zece Preotese ale Soarelui, care au expansionat în urma cu mii de ani în cele zece tari atlante, iar acum vor să se întoarcă în ţara mamă, în ţara verde numită de toţi comentatorii antichităţii Terra Mirabils – în Grădina Maicii Domnului din Creasta Anilor, pentru a reconstrui din temelie Atlantisul – Oraşul Coroanelor!
   Doamne, Tu şti bine că aceasta Troiţă – RSB are doar rolul de a curăţa locul şi cărarea din Gradina unde se va întoarce în ceasul acesta Maica Domnului, Fecioara de lumină, prin puterea îngerilor tăi de lumină ce întrece toate luminile – Ajută-mă să înalţ Troiţa – RSB în Grădina Maicii Domnului!
Dumnezeul meu, Tu şti bine ce trebuie făcut, chiar înainte de a şti ce trebuie să fac eu. Leagă Tu ce trebuie legat acolo, Sus, în Cerul Empireu, ca să pot lega şi eu aici, jos, pe pământ, ce trebuie legat. Amin!
* * *
    „Acela care vrea să examineze temeinic un suflet dacă trăieşte drept sau nu, trebuie să posede trei lucruri: preştiinţa divină, bunăvoinţă şi sinceritate”, ne spune Socrate în dialogurile lui cu Gorgias despre retorica din Grecia antică. Şi tot Socrate se întreabă:” Cum trebuie să fie un bărbat drept, cu ce să se ocupe şi până unde, fie el tânăr, fie bătrân?”
   Omul drept socoteşte că-i mai ruşinos a comite o nedreptate, decât a o suferi”, mai spune Socrate.
   Adevărurile acestea din Grecia antică spuse de Socrate, îmi amintesc de Maria Tereza, care, la sfârşitul secolului trecut, spune:” Dacă ai ochi, să vezi. Ori unde ai merge în lume, vei găsi oameni nedoriţi, neiubiţi, neîngrijiţi, respinşi de societate, complet uitaţi, complet rămaşi singuri. Aceasta este cea mai mare sărăcie a ţărilor bogate”. Aceasta, zic eu, este şi cea mai mare ruşine a Uniunii Europene, unde sunt aşa zis „unite şi integrate” 28 de state: să menţii în sărăcie lumea est-europeană cu venituri de doar 150 de euro pe lună, în timp ce ţările bogate din Vestul Europei să aibă venituri de peste 3000 de euro pe lună, ca să nu mai vorbim de europarlamentari de pe scara Puterii bruxelleze care au salarii de 10000 de euro pe lună.
   Oare chiar degeaba am sculptat eu Coloane infinite si sute de sculpturi, si am taiat materia cu masura propriei mele fiiinte, prelungind Coloana fara de sfarsit (Stalpul Mostenirii, al unui alt “Brancusi ramas in tara”) de pe axa pamantului pe axa Cerului cristalin? Oare chiar degeaba ma lupt eu în ţara de 23 de ani cu „morile de vânt”, ca să-mi fac meseria cu pasiune şi onoare, să continui creaţia în sculptură artistică, şi să amplasez trei sculpturi monumentale în Braşov sau în oricare alt oraş din ţară. De aproape trei ani promoveze pe reţeaua de socializare facebook aceste sculpturi monumentale, şi încă nu se vede nici un interes real din partea oficialilor culturii sau din partea sectorului privat pentru a fi amplasate undeva aceste sculpturi.
   Dacă până în 2007 am reuşit să trăiesc numai din sculptura artistică, din drepturi de autor – în 2007, în Anul integrării României în UE, cand am avut şi ultima expoziţie personală de sculptură la Biblioteca Universităţii „Transilvania” în Braşov, (unde am făcut şi o tranzacţie de artă de 4000 de euro) - după declanşarea crizei mondiale în 2008, şi îndatorarea ţării la FMI de către Traian Băsescu în cele două mandate cu miliarde de euro, s-au tras obloanele tranziţiei, tara s-a scindat în două şi romanii au alte priorităţi acum: uni au ales calea exilului şi se lupta să supravieţuiască sub spectrul crizei mondiale la limita existenţei, atât în afara ţării cât şi în ţară, iar ceilalţi, din clanul de„aristocraţie muncitorească”, rămaşi în ţară, au strâns rândurile în jurul lui Băsescu, şi după dictonul preşedintelui „să trăiţi bine”, au început marea evaziune a României, şi trăiesc acum în subuman, „ca în sânul lui Adam”. In doua mandate, presedintele Basescu a indatorat tara cu peste o suta de miliarde de euro la FMI, si continua si azi escaladarea datoriilor la FMI, si sa vânda corporaţiilor străine ultimele active de stat, storcând din banii publici ultima bruma de sărăcie în care zace de 23 de ani poporul român.
   Împărtăşesc, aşadar, soarta milioanelor de romani, care după integrarea României în Uniunea Europeană, după ce s-au văzut minţiţi şi înşelaţi în idealurile lor democratice, au ales calea exilului, au optat pentru al doilea val de exil, chiar si pe criza asta mondiala. Suntem deportati fortat, din motive economice, ignoraţi şi marginalizaţi, atât în ţara cât şi afară, de nişte diavoli săraci, duşmani ai democraţiei, proveniţi din cea mai perversă aristocraţie care a existat vreodată pe pământ, „aristocraţia muncitorească”, comunistă şi capitalista. Duşmani ai libertăţii, egalităţii şi demnităţii umane, a idealurilor democratice si ai capitalismului, ajuns acum în cea mai pură formă de agresivitate umană - aceşti oameni ai urii, merg acum înainte ca orbii, prin întuneric şi negaţie, şi trag după ei cinci sute de milioane de europeni din aşa zisa Uniunea Europeană în groapa mizeriei comune.
   De aceea, nimic nu mă mai miră că am ajuns să trăiesc de trei ani în satul Sirnea, în Groapa Hiperboreanului, marginalizat la marginea Europei, la margini de imperii, şi la marginea ultimului Sat planetar, care se zice că „se construieşte” şi la noi în ţară. Care tara, mi-e greaţă s-o mai spun, o ştie toată lumea, de 23 de ani a rămas cea mai săracă ţară din UE.
   Îmi amintesc că renumitul analist politic Stelian Tănase, în urmă cu vreo şase ani, înainte de integrarea României în UE, avea o „obsesie”, aproape în fiecare editorial spunea:” Cineva, vrea cu orice preţ să ne facă tâmpiţi, vrea să ne menţine în pragul cel mai de jos al sărăciei, şi nu ne lasă să ne dezvoltăm în egalitate de şanse cu statele bogate din Vestul Europei, etc.” Acesta este, din păcate, diagnosticul pus pe poporul român de nişte arhonţi extraeuropeni de pe scara Puterii bruxelleze. Desigur, noi, ca popor, nu suntem nici pe departe „tâmpiţi”, o spun cu toată convingerea. Dar, dacă cineva acolo, sus, nu ne iubeşte, asta vor ei să facă din noi cu orice preţ. Să scoată, dacă ar putea, pe toţi românii din ţara aceasta verde, numită de toţi comentatorii antichităţii Terra Mirabilis. Numită chiar şi de papa Ioan Paul al II-lea, Grădina Maicii Domnului, pe care, atunci când a venit pentru prima dată în ţara noastră ortodoxă, a îngenunchiat pe aeroportul de la Bucureşti şi a sărutat pământul românesc, binecuvântând pe Maica Domnului. Am scris despre asta un articol în revista Confluente literare, pe care l-am numit „România eternă, Israelul şi Grădina Maicii Domnului”, care s-a dovedit a avea cei mai mulţi cititori, mai ales evrei.
   Acum, să mă întorc la preocupările mele artistice şi la suferinţele mele existenţiale, despre care tot scriu de aproape trei ani pe blog şi în revista Confluente literare. Ca să spun drept, am multe proiecte de sculpturi nerealizate încă, rămase doar în faza de schiţe, poate cele mai bune, şi mă doare sufletul că nu le pot sculpta, cât mai sunt în putere. Printre altele, am şi trei cărţi în lucru, care în mare parte sunt scrise, dar nu ştiu cum, şi unde, să le mai public acum. Mă gândesc că, dacă până şi Octavian Paler (1917-2006), care era deja ultraconsacrat, a declarat în ultimii ani ai vieţii la TVR ca în România nu se poate trăi din drepturi de autor, din cărţi de cultură, ce şanse aş putea avea eu, care sunt un sculptor roman pierdut în anonimat, şi care acum mai vrea să-şi publice şi Jurnalul de atelier în trei volume, care cuprinde:144 de Scrisori de tranziţie din Mileniul III către Prinţesa X, Reportaj imaginar la un congres internaţional al femeilor, şi Jurnalul atemporal (autobiografic) cu ilustraţii sculpturi. Poate doar să-l public pe banii mei (din vanzari de sculptura) şi să-l fac cadou la prieteni. Căci ICR (Institutul Cultural Roman) şi „statul mercenar” nu mai este interesat de proiecte culturale naţionale, şi de dezvoltarea statului cultural roman. Printre aceste proiecte de monumente, am chiar şi nişte proiecte de „instrumente de comunicare telepatică”, printre care „Troiţa RSB – Rezonator stelar de bioluminiscenţă solară”, pe care am prezentat-o şi pe reţeaua de socializare facebook, sperând să o fac oarecum cunoscută şi să obţin finanţare pentru construcţia şi amplasarea ei într-un spaţiu public.
   Se zice că acolo unde ai chemarea cea mai mare, acolo este bine să te îndrepţi. Chemarea mea cea mai mare este să realizez aceasta Troita-RSB, şi nu ştiu de ce nu pot să demarez proiectul, ajuns acum doar în faza de procesare şi machetare. Ori nu ştiu eu cum să fac promovarea pentru a obţine finanţare, ori romanii cu bani şi-au pierdut credinţa în neam şi ţara.
   În altă ordine de idei, cred, şi spun asta cu durere, că s-a „implementat” în natura mea o „gene blestemată” şi un principiu steril contra căruia mi-e imposibil să lupt singur. Simt asta începând din anul 2007, de când a intrat România în UE, şi din 2010 de când am pierdut atelierul de creaţie, unde am sculptat câteva sute de sculpturi timp de zece ani. În 2008 am fost nevoit să iau toiagul pribegiei şi să plec la muncă în Toscana, ca să pot plăti chirie atelierului de sculptură în centru Brasovului, sperând că la întoarcere voi putea continua creaţia în sculptură; în 15 ianuarie 2009 m-am întors în ţară pentru o comandă de troiţa, care nu s-a mai realizat nici ea din lipsă de fonduri. Iar din 2010, de când nu mai sculptez pentru că am dat faliment şi am pierdut şi atelierul de creaţie, simt ca voinţa mea mi-e încătuşată, sfărmata, bolnavă. Sunt chiar îngrijorat de faptul că este posibil să fi suferit în ultimii ani un şoc psihic şi fizic atât de mare, încât să nu-mi dau seama ce se petrece cu mine, că poate sunt bolnav psihic de aproape trei ani fără să ştiu. Şi cred că sunt, din moment ce în urmă cu o lună am făcut o criză de personalitate şi m-am certat cu sora mea din Italia, care este singura din familie în acest moment care mă ajută şi mă sprijină cu ce poate. Norocul meu că am o soră bine pregătită în materie de biologie şi alte boli psihice şi m-a iertat, după ce mi-am cerut scuze la telefon, cred că a înţeles mai bine decât mine ce se petrece cu mine aici, unde stau aproape complet izolat de aproape trei ani, închis în „temniţa îngerilor”. Îmi spune la telefon să nu deznădăjduiesc, ca deznădejdea e un păcat, să mă rog, că viaţa merită trăită chiar şi în cele mai grele condiţii, etc. Aşa o fi, răspund la telefon, însă eu rămân neîmpăcat cu lumea profana în care trăiesc, îmi duc crucea de unul singur într-un deşert spiritual, trăiesc în cele mai umile condiţii de promiscuitate, pe care mi-e greu să le mai descriu aici. Să fie oare veşnic acelaşi păcat împotriva spiritului, despre care până şi biserica ortodoxă spune că „se iartă”? Sau e doar o slăbire a credinţei şi o grea încercare a vieţii mele, ascensionând doar prin „vămile văzduhului” în sfârşitul istoriei cele mai mari înşelătorii umane?
   Cred că, dacă aş avea o credinţă mare aş crede în predestinare; de altfel, cred oricum. Dar în acelaşi timp văd că am un destin închis în Ro. Şi nu ştiu până când. Nu ştiu ce plan are Dumnezeu cu mine. T.S.Eliot spunea că: „există un timp pentru a crea şi un timp pentru a trăi şi a naşte, şi un timp ca vântul să spargă geamul ce se clătină”.
   În metafizica luminii astrale, se spune că, nu îţi poţi influenţa propriul tău destin biologic, fără o intervenţie din afară, de exemplu, de bioluminiscenţă solară, prin 12 laseri biofotonici. Poţi, cel mult să emigrezi, să te sinucizi, să trăieşti în evaziune, în subuman, sau să te întorci în Munţi de speranţă, sa te rogi cu rugaciunea inimii, să stai de vorbă cu Dumnezeu si cu zeii tăi, atlanţi sau lemurieni, şi să-ţi construieşti propria ta artă, propria ta „teorie ştiinţifică”, şi propriul tău sistem, fie el filozofic, economic sau cultural.
   Uneori, în zilele şi nopţile cele mai cumplite de singurătate solară, când mă încearcă mereu o altă depresie prelungită, mă trezesc la miezul nopţii, şi că prin vis, încep să recit singur din Eminescu, Nichita Stănescu sau din elegiile lui R.M. Rilke: „Ce-ai să te faci, Doamne, dacă mor? Dacă mă sfărm? (îţi sunt ulcior) Dacă mă stric (şi băutură-ţi sunt) Sunt meşteşugul tău şi-al tău veşmânt, cu mine rostul tău dispare.”
Alteori, mă rog dimineaţa şi seara la Sfântul Soare cu rugăciune creştină la Tatal nostru, apoi, cu rugăciune pre-vedica: „O, soare, văzător singuratic, fiul lui Dumnezeu Creatorul cerului şi al pământului, tu, cel ce controlezi totul în cer şi pe pământ, împrăştie-ţi razele, adună-ţi lumina din lumină, ca să putem vedea cea mai nobilă formă a ta, acele persoane care suntem noi - copiii tăi - fiinţe de lumină dintr-o lumină ce întrece toate luminile...”
   Dar, de când suntem noi – copiii soarelui atlant – datori progeniturilor spirituale a fiilor „soarelui negru”, chemaţi, şi refugiaţi, să migrăm spiritual prin trupuri succesive de 3000 de ani, pe acest planetoid viu, ajuns în ceasul acesta la şapte miliarde de oameni?
   Mesianismul românesc, adică organismul acesta viu, cu suflet atlant, şi-a împlinit destinul, iar acum suntem chemaţi cu toţii să trimitem în lumea Eonul mesianic, ca să putem uni cele zece triburi atlante împrăştiate prin toată lume. Mai întâi, deasupra, sub cerul patriei, în Cercul de foc, apoi în „fortăreaţa carpatică”, în ţara mama din Ardeal, în Centrul căreia, prelungind Stâlpul Central prin „Coloana soarelui de vis”, de pe axa pământului pe axa Cerului cristalin, cu Discul-solar cu Ceas cosmic şi cu Troiţa RSB, să aducem in tara, din “cerul stelelor fixe” şi pe Danubiu, toate triburile atlante, de la izvorul Dunării din Pădurea Neagră până la Marea Neagră, numită de toţi comentatorii antichităţii „Oceanul care înconjoară lumea”.
   Poate că acum a sosit momentul istoric, după două mii de ani de creştinătate, să unim pe toţi romanii de pretutindeni, din cele zece tari mari, cu origini atlante. Poate că acum, romanii atlanţi din cele zece triburi şi tari atlante se pot întâlni între ei, ca să-şi spună unul altuia: „Tu cât de mult îţi iubeşti mama? Ai fi în stare în orice moment să pleci pe mare după ea şi s-o întorci la liman în tara-mama, atlanta, numită România – Terra Mirabilis? Ai fi în stare s-o aduci pe Diana Sancta Potentisima şi pe Fecioara de lumină din Cerul cristalin în Grădina Maicii Domnului din Creasta Anilor? Eu cred că foarte mulţi creştini ortodocşi şi paleocreştini, printre ei şi câţiva „paleoconservatori” cu origini semite, ar fi gata în orice clipă să-şi dea viaţa pentru Marile Mame.
   Poetul înger, al necuvintelor, Nichita Stănescu, ne-a şi spus lucrul acesta în ultima lui carte „Noduri şi semne”: „Poţi tu să-mi smulgi din umăr braţul drept? E mama mea care m-a condamnat la moarte! Poţi tu să faci din mine un înţelept? E mama mea care m-a condamnat la moarte! Crezi tu că fericit mă poţi tu face? E mama mea care m-a condamnat la moarte!” Şi tot Nichita, ne spune: „Mai pune odată, mamă, mâna pe ceafa mea, vezi, nu ţi se udă de sânge? M-a lovit îngerul în spinare, mamă, nu sub forma plăcerii, ci sub forma durerii”
   Se zice că, cu o credinţă mică, cât un bob de muştar, te urci la cer, dar cu o credinţă mare, şi cu un gram de Iubire, aduci Cerul cristalin la tine. În cazul nostru, de conştiinţă solară, cred cu toată tăria că, cel puţin pentru cei care au practicat ascensiunile celeste, este vorba de Cerul cristalin, al nouălea, cerul stelelor fixe, din Pragul Tronului lui Dumnezeu, unde locuieşte în Cerul Empireu, şi unde se celebrează încontinuu, cu „chimvale şi alăute”, sărbătoare lui Hristos, într-o uriaşă Simfonie a Durerii şi Fericirii umane. Dar poate că tocmai de aceea, pentru că Cerul cristalin este foarte înalt, este şi mai greu de adus pe pământ. De aceea, mă lupt eu să construiesc, pe socoteala mea, un templu solar, un Templu al dragostei, al meditaţie, al contemplării şi al eliberării (TDMCE).
   De fapt, nici nu mai ştiu în acest moment de unde aşi putea să încep viaţa de la început. Căci templul meu, pe care l-am construit aici jos pe pământ vreme de un sfert de veac, acum este aproape sfărmat. Dar există modelul şi copia lui, acolo, Sus, şi puţin mai jos, pe internet, fragmente din el, pe cerul liber, încă deschis în toate sensurile posibile.
   Sunt foarte trist, pentru că nu mai am acum nici măcar un atelier unde să sculptez, şi nici un fel de subvenţii de stat sau de la alte fundaţii şi asociaţii, pe care de altfel nu le-am avut niciodată în 23 de ani, de când mă lupt eu şi tot sper că voi putea trăi în România din drepturi de autor, din creaţia mea artistică. Acum chiar că nu mai e cu putinţă, după criza asta mondială care ne-a înghiţit pe toţi.
   Pentru că nu mai fac sculptură artistică, şi pentru că nu mi-am urmat destinul, acolo unde aveam chemarea cea mai mare, am pierdut eu poate ce e mai important: Sensul Iubirii şi o parte din suflet, dăruit de Dumnezeu Creatorul. Sau, cum se spune în cabala teozofică: „Ai micşorat puterea Creatorului aici, jos, pe pământ, s-a micşorat şi puterea Lui acolo, Sus”, pentru că „m-am lepădat de stâncă care m-a născut”.
   Cu alte cuvinte, dacă un sculptor, cu vocaţie creştină şi paleocreştina, nu-i este îngăduit să taie în materie măsură propriei lui fiinţe, lumea sacră nu mai poate fi identificată în lumea profana, şi nici lumea profana în cea sacră. Şi întreg universul uman îngheaţă, sau încremeneşte într-un sistem fără ieşire. Şi unghiul de incidenta dintre planul cosmic şi planul uman, se închide şi el. Şi odată cu el se închid şi cerurile, pentru că nu mai are cine să le desfăşoare, spre cunoaşterea semnelor arbitrare şi simbolurilor consacrate.
   De multe ori mă întreb: de sunt eu atât de singur? Şi de ce, oare, trăiesc eu de ani de zile în afara sistemului? În zadar, mă întreb: De ce m-ai pedepsit, Doamne, făcându-mă să iubesc mai mult arta decât viaţa? Să iubesc mai mult o artă care face parte din familia sacrului, şi să ard în propriul meu rug aprins de un „duh ascuns” pe altarul Artei-transformarii. A transformării Primului Principiu din care s-au ivit în copilăria umanităţii cei trei eoni distincţi: Existenta, Forma şi Beatitudinea.
  Oare de ce nu îmi pot găsi şi eu „jumătatea infinită a bărbatului”? O femeie iubitoare de artă, care să mă iubească cu adevărat, dar care să mă sprijine şi financiar, să mă ajute să construiesc acest Templu solar, şi să mă accepte aşa cum sunt, în condiţia mea de artist-sculptor, şi nu după ce îşi face „meandrele” cu mine, să-mi întoarcă spatele şi să mă trimită la muncă de jos (unde de altfel am muncit până în 1991, în cele mai grele munci, în fabrici şi uzine, la locomotive şi avioane, la mina de cupru, sau în agricultură în Toscana, unde am lucrat în 2008, ca să pot plăti chiria atelierului, sperând că voi putea continua creaţia în sculptură artistică).
   Şi dacă eu sunt făcut din materia primordială a creaţiei ce se perpetuează prin codul meu genetic, eu de ce să nu tai în materie măsură proprie mele fiinţe, prelungind „Coloana soarelui de vis” de pe axa pământului pe axa Cerului cristalin? Cu alte cuvinte, dacă eu sunt făcut din pământ, pământul de ce să nu fie făcut din mine, prelungind „Coloana Femeia-îngerul melancoliei” şi „Coloana prizonierelor neantului divin” de pe axa pământului spre staţia finală – Sfântul Soare?
   Mi s-a făcut un dor de moarte, de „morte di băcio”, primită ca pe un semn de lumină, că îmi vine să mă urc pe Muntele Gărână şi s-o iau de unul singur pe Calea Lactee. Dar mai bine, mai bine recit ceva din Nichita şi Eminescu, până îmi trece de dor de artă lungă şi viaţa grea:
    „Du-mă fericire în Sus, izbeşte-mi fruntea de stele, până când se face coloana sau altceva, mult mai înalt şi mult mai curând...” (Nichita S)
    „O, stinga-se a vieţii fumegătoare facla/Să aflu căpătâiul cel mult dorit în racla! /N-aflai loc unde capul în lume să mi-l pun/Căci n-am avut tăria de-a fi nici rău, nici bun, /Căci n-am avut metalul demonilor în vine/Nici pacinica răbdare a omului de bine, /Căci n-am iubit nimica cu patimă şi jind... /Un creier plin de visuri s-o inima de rând. /” (M.Eminescu)
   Parcă niciodată nu am fost atât de singur că acum, atât de nedorit, de bleg şi mut şi neiubit şi nebăgat în seamă, aruncat în cea mai mare ignoranta, neîngrijit, respins de societate, complet uitat, complet rămas singur, aşa cum spunea Maria Tereza. Dar să nu exagerez totuşi, şi să-l supăr pe Dumnezeu, parcă ieri m-a sunat sora mea din Italia şi, printre altele, i-am spus că încă mai sper, dacă Dumnezeu îmi dă sănătate, să duc Coloana mare de cireş de trei metri, pe Apollon – Vânătorul stelelor şi Geneză din cupru într-o galerie de artă în Cortona. Să rămână acolo, în Toscana, aceste sculpturi monumentale, cât o vrea Dumnezeu, pentru că oricum, acolo, există şanse mai mari să le vadă într-o zi nişte italieni bogaţi; bogaţi spirituali şi material, să le vadă nişte etrusci care iubesc cu adevărat o artă care face parte din familia sacrului. Căci degeaba ţin eu aceste sculpturi de vreo 13 ani expuse spontan în spaţii neadecvate, căci se vede treaba că nu prea le vede nimeni pe aici prin Ro. Şi primesc doar câteva telefoane pe an de la nişte curioşi care mă întreba de preţ, sau în cel mai fericit caz mă felicita pentru ele. Trebuie să spun totuşi că de vreo trei ani, am avut bucurie să primesc de la prietenii de pe reţeaua de socializare facebook impresii şi aprecieri despre sculpturile mele, pentru care le mulţumesc din suflet pe acesta cale. Am citit nu de mult pe net un articol unde spunea că, un englez care îşi cumpără o maşină de o sută de mii de lire, cumpăra şi arta de un milion de lire. Naiv cum sunt şi romantic întârziat de când mă ştiu, am tot sperat ani de zile să se întâmple şi la noi lucrul acesta, adică să investească în cele din urmă şi romanii în arta autentică.
   În altă ordine de idei, sunt tare mâhnit în sufletul meu că aceste sculpturi monumentale nu şi-au găsit încă locul lor meritat, că nu sunt amplasate într-un spaţiu public său privat, în Braşov sau oriunde în ţară. „Apolon – Vânătorul stelelor” din stejar de 3,60 metri sta şi acum la Biblioteca Universităţii „Transilvania” în Braşov, din 2007, de când am avut ultima expoziţie personală, în Anul Integrării României în Uniunea Europeană. Iar „Coloana Femeia - îngerul melancoliei” din lemn de cireş de trei metri, Geneza din cupru, doua blazoane şi câteva replici de statui turnate în gips patinat cu „gold effekt”, stau şi ele expusă pe o scară interioară la Librăria „Cartea Românească” în Braşov. Iar “Coloana soarelui de vis” (din metal), ca o ironie a sorti, sta inchisa de trei ani intr-o pivnita, in loc sa fie inaltata la 64 de metri intr-o piata publica s-o vada toata lumea. Iar autorul ei sta inchis in Groapa Hiperboreanului, in”temnita ingerilor”, acoperit cu “lespedea neagra”, deasupra caruia sta o cohorta de demoni sublunari, supusi coruptiei. “Ridica-te Gheorghe, ridica-te Ioane...” - daca mai poti, ridica-te cu “lespede neagra” in spinare, si rastoarna odata placa turnanta a modernitatii, care apasa tot mai greu peste mormantul umanitati.
   De asemenea, sunt tare mâhnit în sufletul meu ca Lucian, băiatul meu cel mic, arhitect, care a promis în urmă cu un an de zile că va procesa Troiţa RSB şi va face apoi o machetă pentru a fi prezentată unui beneficiar din Hunedoara, pentru a fi apoi debitata cu tehnologia laser şi amplasată într-un spaţiul public în judeţul Hunedoara – n-a făcut-o nici până azi. Este foarte trist să constaţi că trăieşti într-un mediu atât de profan, încât nu se mai poate înalta nici măcar o Troiţă românească în această ţară. Înălţarea unei Troiţe, a unei Cruci de lumină, consacra ţinutul şi înseamnă într-un fel o nouă renaştere spirituală şi o reînnoire a Lumii. Văd, în schimb, din păcate, la „Casa Carol 53” din Bucureşti, unde Lucian este membru fondator, expuse tot felul de lucrări de arta modernă care au un caracter infernal, se înrudesc cu magia neagră, au un strigăt nemuzical, ba chiar m-am întristat de tot să văd expusă acolo, chiar la intrare, o „cruce păgână” plină de mortăciuni şi obscenităţi, parcă drept replică la ceea ce aş fi dorit să expun eu acolo. Aşa încât n-ar trebui să mă mai mire de ce Lucian nu mi-a făcut macheta Troiţei – RSB (Rezonator stelar de bioluminiscenţă solară), şi de ce lucrările mele de sculptură nu şi-au găsit locul, pentru a fi expuse şi ele la „Casa Carol 53” - Nod de cultură şi creaţie, unde am văzut pe net ca de un an de zile se perinda „lumea bună” a Bucureştiului. Căci bine spunea Paul Gauguin ca: „dacă artistul e bolnav, arta lui nu poate fi decât tot bolnavă”. Iată de ce există cultură pentru diavol şi cultură pentru bunul Dumnezeu. Adică, cultură pentru eonul Dracului şi cultură pentru începutul Eonului mesianic. Însă nimeni nu e condamnat azi să lucreze pentru unul dintre aceste entităţi. Fiecare caută creaţia care-i place, cultura care îi corespunde, după înclinarea care i-a dat viaţa. Dumnezeu nu condamna pe nimeni. Dumnezeu a dat omului „liberul arbitru”, teribilul privilegiu de a alege cultura vie sau cultura moartă. Adică o artă din familia sacrului sau „contracultura”.
   Iată ruptura!
   Adevărata artă are rolul de a identifica lumea sacră camuflată în profan şi lumea profana camuflată în sacru. Însă, este bine să fie scoase la lumina amândouă, deopotrivă, şi arta sacră şi arta profana, Or, dacă băiatul meu, arhitect, dar cu vocaţie în arta plastică şi cu un talent ieşit din comun, a ales în acest moment să identifice doar lumea profana camuflată în sacru, eu îi respect opţiunea lui în această „durată profana” şi aştept o reînnoire a „timpului sacru”, printr-o regenerare şi întoarcere la „timpul originar”.
    „Omul modern poate oricând uita ceea ce este fundamental, originar, şi anume că existenţa, forma şi beatitudinea nu sunt date de către ceea ce modernii (sau postmodernitatea) numesc „Natură” moartă, ci este o creaţie a Celorlalţi, adică a zeilor sau a „Fiinţelor semidivine”, ne spune Mircea Eliade în cartea sa „Sacru şi profan”.
   În concluzie, nu ştiu să promovez arta mea, nu ştiu să dezvolt o afacere de artă monumentala, sau să fac macar o producţie de serie mică şi să deschid o piaţă de artă în lumea civilizată, să intru în vizorul publicului sofisticat, ca sa pot continua creatia artistica. Dar nici nu gasesc in Romania un mecena, sa mă sprijine financiar, si cel mai trist lucru este ca nici măcar băieţii mei nu mai sunt interesati de arta mea. Sunt atât de sărac acum, incat nu am nici măcar 5000-10000 de euro, ca să torn în matriţe 5-10 sculpturi mai mari sau mai mici, să le expun apoi în galerii de artă în UE, unde să fie văzute şi cunoscute, şi intrate în circuitul valorilor de artă autentică, contemporana.
   În schimb, imi fac iluzii, pe criză asta mondială, şi îmi imaginez că odată va veni un timp cand voi putea continua creatia artistica, cand voi putea construi un Monument pentru Omenire. Acest monument va fi compus dintr-un triptic sculptural, alcătuit din „Coloana Femeia – îngerul melancoliei” de 64 de metri, amplasată pe un triunghi alb pe colţurile căruia vor fi cele trei „zeiţe-mume” ale pământului, iar acestea, împreună cu Coloana, înconjurate de două cercuri concentrice: primul, de foc, iar al doilea, de apă. Cercul de apa va avea o formă octogonala, având şi rolul de „Izvor al tămăduirii” şi de „Scăldătoare”, care, prin vibraţia apei asigurată de fluxul şi influxul energetic din din Coloana şi din „flăcările odice” din Cercul de foc, vor putea vindeca omenirea de toate bolile. Mai departe, aceste patru sculpturi, respectiv Coloana şi cele trei zeiţe-mume, vor fi amplasate pe un suport format din conturul hărţii României (care este aproape rotund) împrejurul căruia vor fi amplasate 12 sculpturi, printre care şi „Vânătorul stelelor” de 12 metri, care vor avea rolul de mediere energetică între cer şi pământ, dar şi de „pietre de hotar” între două lumi. Coloana de 64 de metri, ar avea 16 elemenţi-moduli de 3,60 metri elementul. Tripticul sculptural şi întreg complexul arhitectonic cu cele 16 sculpturi, ar fi împrejmuit apoi cu un gard confecţionat din 360 de elemenţi-moduli asemenea celor din Coloană. Întreg complexul arhitectonic acoperit apoi cu o construcţie octogonală, astfel: un dom central care se înalţă pe o bază octogonala formată din opt Coloane (toate formate din elemenţi-moduli ca acela din „Coloana soarelui de vis”. Octogonul central se va extinde printr-o capelă pătrată în fiecare din cele opt laturi. Capelele însăşi, formate din Coloane, vor fi perpendiculare pe trei „abside”, iar în centru cele opt Coloane vor susţine o Cupolă formată din „Steaua arzătoare cu opt raze”, care se înalţă deasupra Coloanei centrale. Un deosebit interes va constitui folosirea acestei „Stele” în octogonul central al planului de ansamblu, care va face legătura între Cupolă, cele opt Coloane care susţin Cupola şi cele 16 sculpturi amplasate în centru ei, jos. Acesta „Stea”, având funcţia de rezonator stelar de bioluminiscenţă solară, se va încărca energetic de la soare şi astfel poate să comunica telepatic prin rezonanţă cu cele două Coroane: Coroana de Sus („Keter”) şi Coroana de jos („Malchut”). Numai o astfel de construcţie transcedentală, ar mai putea întoarce pe Terra pe fiii şi pe fiicele Soarelui uriaş din Pleiade.
În conformitate cu planul de ansamblu al acestei construcţii transcedentale de forma octogonala, exteriorul ei, format din cele opt capele pătrate, vor fi articulate din abundenţă cu o succesiune neobişnuită de nişe şi „abside-intrări şi ieşiri”, cele dintâi conţinând, de asemenea, statui şi alte instrumente de comunicare telepatică, care vor avea rolul de a comunica ce zeii celor zece triburi atlante. Întreg complexul arhitectonic ar avea opt intrări, un dom central de 96 de metri înălţime, împrejmuit de cele opt capele pătrate, cu diametru de 64 de metri. După cum spun cărţile sfinte, au existat astfel de construcţii transcedentale înălţate în zece locuri în lume, pe vreme atlanţilor. Aceste construcţii erau denumite generatoare solare şi aveau puterea să capteze atâta energie solară încât să alimenteze cele zece Oraşe sacre ale atlanţilor, dar şi de a obţine revelaţii, provocând descinderea zeilor şi zeiţelor solare în astfel de statui special pregătite în acest scop. Astfel, omul de la zeu este în măsură să provoace coborârea fluxului divin asupra lui însuşi, devenind el însuşi un tron de energie solară peste care se aşează un alt tron cu Coroana regală.
   Îmi aduc aminte că Barbu Brezianu, înainte de a trece în eternitate, mi-a spus la telefon să fac tot posibilul să continui proiectul de templu al lui Brâncuşi. Spunea maestrul, în vârstă de 99 de ani, că „m-am apropiat mult, de ceea ce Brâncuşi a dorit să realizeze prin acest Templu, şi că este posibil să fac eu lucrul acesta.
PS: Transcriu mai jos un fragment din proiectul meu de Templu solar, denumit „Templul dragostei, al meditaţiei, al contemplării şi al eliberării” (TDMCE) – un templu pe care C. Brâncuşi a dorit mult să-l realizeze în Indor, în India, şi în România.
   Proiectul de Monument pentru Omenire – pentru Oraşul Sacru – Atlantisul – Oraşul Coroanelor din Terra Mirabilis, aşa cum l-am conceput şi l-am prezentat pe internet, încă din anul 1997, care a apărut, spontan, pe câteva site-uri pe internet:
* * *
   PS: Pentru a şti despre ce Prinţesă X este vorba, public această legendă mai jos:
Legenda: Prinţesa X = creştinism (MD-MM + cele trei Diana D3, respectiv Maica Domnului, Maria Magdalena, Diana-Luna-Hecate, Diana-Artemis-Bendis, Diana Sancta Potentisima) + islamism (F3 Fatima + cele 72 de Fecioare) + new age & satanism (Marea Zeiţă, înfăţişată adeseori sub aspectul teribil de regină a Morţilor + Lilith, Isis, Kali, Shakti, Eurynomes, Mnemosynes, Iele, Valkirii, etc.)