Scrisoare de intenţie"Omenirea este un amestec ciudat de sori şi pietre de o varietate atât de infinită încât nu mai ştim unde un om încetează să mai fie piatra şi devine soare. Nu ştim nici măcar dacă sorii au fost creaţi pentru nevoia pietrelor de a fi încălzite sau pietrele pentru nevoia sorilor de a răspândi căldură. Ştim numai că, sori ori pietre, suntem cu toţii fără rost în lume de îndată ce rămânem unii fără ceilalţi." (Panait Istrate)

Stimată doamnă, stimate domnule, dragi prieteni,

O Zi bună să vă dea Dumnezeu, cer înalt şi idealuri pe măsura Cerului Cristalin!

ARTA-TRANSFORMĂRII este felul lui Dumnezeu de a se descoperii omului, în jocul Lui cu cerul şi cu oamenii, şi Primul Principiu din care s-au ivit în copilăria umanităţii cei trei eoni distincţi primordiali: Existenţa-Forma-Beatitudinea (PP-EFB). Aceasta este de altfel prima triadă, care poate fi transformată în următoarele triade: materie-energie-informaţie; creaţie-procreaţie-casă; sănătate-dragoste-bani. Căci acestea sunt cele trei fericiri. Şi în toate trei există Dumnezeu.
PUTEREA DE REZONANŢĂ a artei de a trăi şi a iubi nu poate dobândi viaţă publică fără susţinerea unor admirabili prieteni, care să-şi apropie darul lor într-o aspiraţie unică: aceea ca VALORILE UNIVERSALE ale religiei, artei şi ştiinţei româneşti şi europene să vibreze cu demnitate în lume, în armonie deplină cu OAMENII, Cerul Cristalin şi DUMNEZEU.
Simbolic, pentru a apăra VALORILE UMANE - IUBIREA, VISUL, ARTA, PACEA, LIBERTATEA, DREPTATEA şi ADEVĂRUL CREAŢIEI - vă solicit un sprijin financiar pentru a crea şi dezvolta o platformă online, site “TERRA MIRABILIS HABITAT – Comunitate autosustenabilă – PROCESSIO PER CONVERSIO – Ediţie Solară – Prietenii aurice şi proteice în artă şi ştiinţă”, în cadrul căreia să publicăm împreună la o Editură Virtuală o serie de articole şi cărţi cu tematica mai sus amintită, printre acestea cartea “semnal” – “Agonia Uniunii Europene – O sută de ani sub sabia psihotronică” (360 de pagini în trei volume ilustrate cu imagini din sculpturile lui CSM) Primul volum este deja publicat, începând cu 9 decembrie 2013, pe revista Confluenţe literare, în opt “Scrisori de tranziţie din Mileniul III către Prinţesa X”. Iar următoarele două volume urmează să le public, în coautorat, sau chiar cvadriautorat, semnate de mai mulţi colaboratori şi prieteni ai Artei-transformării PP-EFB.
Dacă am văzut că de şapte ani criza financiară mondială nu încetează, ba chiar se amplifică, ca la comunişti, în “cincinale”, am decis ca începând cu data de 19 februarie 2015 să trec pe blog contul meu în lei şi în valută.
La urma urmei, conştiinţa şi recunoaşterea valorilor sunt pietrele de temeile pentru fiecare familie, comunitate şi naţiune, fără de care omenirea nu poate supraveţui.
Vă mulţumesc pentru interesul acordat acestui proiect cultural european pe care sper să-l pot merita în întregime sau măcar într-o oarecare măsură.
Cu prietenie şi admiraţie, al dumneavoastră Constantin Sandu Milea
Tel: 0744994454

Cont curent la Banca Română de Dezvoltare BRD Grupe Societe Generale, pe numele Sandu-Milea Constantin: în lei: RO58BRDE080SV45322990800; şi euro în valută: RO16BRDE080SV36875130800

miercuri, 7 august 2013

Jurnal de Atelier I - Fragment din 144 de Scrisori de tranziţie din Mileniul III către Prinţesa X – Scrisoarea Nr.65. Despre cei ce vor să trăiască în afara sistemului

            Fotto: “Ultimul soare negru inainte de 2081”

    Sirnea, 23 iulie, 2013 – Grapa Hiperboreanului

    Cine vrea să trăiască în afara sistemului, acela va trebui să gândească, să scrie şi să-şi construiască propriul său sistem filozofic şi ştiinţific. Or, după căderea comunismului şi a capitalismului, creatori de sistem, care să gândească şi să rescrie în întregime un sistem formal, axiomatic, la nivel social-planetar, sunt foarte puţini acum. Iar cei care au încercat - la început în antichitate, precum Aristotel, să scrie o teorie a ştiinţei, apoi, în Renaştere, începând cu anul 1600, după ce ştiinţa a fost transformată în sistem, să rescrie în întregime sistemul, fie el teologic, filozofic, ştiinţific, politic sau economic -, aşa cum a încercat Gioacchino da Fiore, Toma d' Aquino, Giordano Bruno, J.J. Rousseau, Karl Marx, şi mai aproape de noi, Mircea Eliade, Lucian Blaga şi Ioan Petru Culianu - aceştia sunt îngropaţi acum în munţi de steril, datorită exploziei informaţionale care circulă acum pe internet.
    Fără aceste modele de mari umanişti, nu ştiu cine s-ar mai încumeta azi să rescrie sistemul în întregime. E ca şi cum ai încerca să scoţi aur, smirna şi tămâie din munţi de steril pentru alţi Munţi de Speranţă, aşa cum Marie şi Piere Curie au scos dintr-o haldă de pământ negru un gram de uraniu, cu care MC a cucerit apoi America.
    Un lucru, însă, trebuie spus, răspicat, că dacă există o teorie a sistemelor create, aceasta funcţionează pe principiul potrivit căruia sistemele create trebuie să se recunoască reciproc. Numai astfel, sistemul nou creat va înlocui vechiul sistem. Însă, atunci când exista o luptă inegală între cele două sisteme create, pentru a înlocui sistemul vechi cu unul nou, apare furtul de idei şi de tehnologie înaltă, iar din această evaziune se scindează societatea şi se nasc utopiile. Or, se ştie că orice utopie, fie ea comunistă sau capitalistă, fascista, hitleristă, stalinista sau legionara, îşi are esenţa în „Paradisul prin distrugerea omenirii”, şi nu în „eliberarea” ei, aşa cum se tot trâmbiţează de falşi filozofi, savanţi şi sociologi, până azi.
    Nicio utopie nu este în stare să creeze valori spirituale. Utopismul e “jocul cu masca si fara masca” a Aristocratiei negre, e masca cea mai perversa, daca vrem, cea a demonului perfid care se travesteste in inger. De aceea, toate utopiile au dus la practicile unui asasin cu vocaţia terorismului politic în sânge, la „crime cu semnificaţii rituale” sau la „crime cu semnificaţii intelectualiste”. Nici măcar economia spirituală a creştinătăţii nu mai poate funcţiona acum, pentru că în locul ei s-a instaurat deja în Uniunea Europeană matriarhatul german a lui Angela Merkel, care în cârdăşie cu tribul sovietic al tarului Putin şi cu câţiva emisari din SUA, vor să facă acum vasali din cele 28 de state aşa zis „unite si integrate” în UE. Pâine nu vor mai mânca decât arienii din matriarhatul german al walkiriilor lui AM, care aparţin acum de un singur clan capitalist, corporatist, condus de o gaşcă de păpuşari globalişti şi globalizaţi, cu agenţi şi comisari în fiecare stat aşa zis „integrat şi unit” în UE, care nu au altă misiune decât aceea de a îndatora ţările din UE, prin troica FMI, BM şi BCE, pentru 50 de ani de sclavie financiară, după „modelul” Greciei.
    De asemenea, idei mari în creaţie, în cazul nostru, de reconstrucţie a noilor State Unite ale Europei, nu vor mai putea avea decât, eventual, cei care deţin formulele magice ale economiilor multinaţionale, care aplica forţat globalizarea lucrurilor şi noua tribalizare a persoanelor la nivel social-planetar, pentru a crea un singur Sat planetar, şi o singură Republica Universală, condusă din umbră de un singur Guvern Mondial.
    În acest scenariu diabolic de globalizare forţată a bunurilor şi a capitalului, a oamenilor şi a cunoştinţelor tehnice, a crezurilor şi a sectelor, a învăţăturilor şi a simbolurilor, nici măcar un colaps financiar nu se mai poate crea la nivel social planetar, pentru că până şi banii circulă acum sub forma virtuală, în colonii economice virtuale, prin corporaţii globale, sub controlul troicei FMI (Fondul monetar internaţional), BM (Banca mondială) şi BCE (Banca comercială europeană).
    Practic, sistemul numit BANI se bazează pe “bani” care nu au existat şi nu vor exista niciodată. Banii sunt creaţi din nimic! Asta trebuie să înţeleagă populaţia din întreaga lume. Sunt creaţi de persoane care nu au nevoie de bani, ci doar să deţină puterea asupra populaţiei din întreaga lume. Un sistem simplu de bancă, cu aplicaţii social-planetare, ar putea fi acela în care o bancă naţională ar deţine aur în valoarea de cât consum într-un an de zile locuitorii din ţara respectivă. Din acel capital acea bancă naţională ar distribui în mod egal la toţi locuitorii venituri minime şi maxime (între 100 şi 500 de dolari), în funcţie de necesităţile lor existenţiale şi de contribuţia fiecăruia la dezvoltarea armonioasă a societăţii. Astfel toţi locuitorii ar putea avea o rentă decentă, un loc de muncă la domiciliu, fiecare în domeniul lui, o locuinţă decentă, într-un sistem politic, de sănătate, cultură şi învăţământ sănătos. Iar conducătorii ţării respective nu ar permite sub nici o formă strângerea de averi câştigate din speculaţii financiare şi economice corporatiste, prin genocid economic şi cultural. Căci procedând astfel, toate bogăţiile si patrimoniu unei ţări ar putea ajunge în mâinile la doar 0,1% din populaţia ţării respective, iar restul populaţiei ar trăi în cea mai cruntă sărăcie, ceea ce se şi întâmplă acum în UE, în America şi în lumea întreagă. În realitate, banii sunt doar virtuali, o iluzie!!! Ca să nu mai vorbim că băncile nu plătesc impozit la stat. Practic, “aristocraţia banului” n-ar trebui să existe. Pentru că orice obiect vândut sau fiinţă vândut, inclusiv organele cum ar fi, de exemplu, capul cu preţul inimii sau inima cu preţul capului, toate aceste obiecte, fiinţe şi organe, când sunt “mercificate” şi transformate în” marfă” pe piaţa liberă, îşi pierd în cele din urmă, iremediabil, jumătate din valoarea lor reală. Tot ce este pe pământ şi în cer se poate înjumătăţii. Numai valoarea soarelui nu se poate înjumătăţii, soarele fiind unicul văzător şi veghetor singuratic care controlează totul pe pământ şi în cer. De aceea, ar trebui să învăţăm toţi de la soare, măcar cum să-i folosim energia şi căldura lui, care ne încălzeşte pe toţi la fel.
    După înfrângerea comunismului şi capitalismului (despre care am tot scris mereu pe blog), dacă vrem să creăm un sistem nou politic, economic şi cultural, trebuie în primul rând să recunoaştem că libertatea e indivizibilă, atât în Occident cât şi în Orient. Ori se bucura toată lumea de ea, ori până la urmă nu se mai bucura nimeni pe pământ. Ori este atât religioasă, cât şi politică, ori nu este deloc.
    Libertatea politică înseamnă în primul rând idealuri democratice şi stat de drept. Or, tocmai acestea nu mai sunt respectate în UE şi în America, ca să nu mai vorbim de ţările islamului lui Mahomed care sunt pregătite să ia cu asalt Europa şi întreaga civilizaţie a Occidentului. Pentru că şi-au creat deja din nou acele bastioane islamice în ţările cele mai dezvoltate din UE şi din lumea întreagă.
    O constituţie universală a drepturilor omului planetar, ar putea da valoarea centrală a Occidentului, pe care acesta o împarte cu Orientul, şi ar putea crea egalitate de şanse în religie şi putere, atât în Occident cât şi în Orient. Greşeala iluminista, dar în acelaşi timp şi greşeala religioasă comisă de catolicism, de a considera că interesul privat, inclusiv biserica privată, poate coincide cu interesul public, a făcut ca toată bogăţia şi patrimoniul universal al umanităţii să ajungă acum în mâinile la mai puţin de 1% din cei şapte miliarde de locuitori ai planetei, cât suntem în ceasul acesta.
    De aceea, o personalitate puternică în stare să creeze un sistem nou de valori spirituale, la nivel social-planetar, nu ar trebui să stea pe acelaşi plan cu altul care suporta, pur şi simplu, normele culturale, suporta acest proces de globalizare forţată, care suporta toate aceste rituri aşa zis „integratoare şi compensatorii”, care au la origine „crime cu semnificaţii rituale”, şi „crime cu semnificaţii intelectualiste”, crime care au degenerat în genocid economic si cultural la nivel social-planetar, si in cel mai de temut terorism internaţional, începând cu 11 septembrie 2001.
    A crea propriul tău sistem filozofic înseamnă a transcende mai multe lumii într-una singură; înseamnă a transcende lucrul creat faţă de care îţi demonstrezi existenta creatoare, adică propria-ţi cultura. Azi, pactul dintre biserică şi statul laic, dintre „maeştrii gânditori”, politicieni şi înalţii prelaţi, trebuie rupt şi rescris pe alte criterii filozofice şi politice, pe alte criterii de libertate şi demnitate umană, în aşa fel încât creşterea puterii să fie şi ea distribuită în egalitate de şanse la nivel social-planetar.
    Cu alte cuvinte, ori se bucura toţi oamenii de aceste drepturi, egalităţi, demnităţi şi libertăţi, ori nu se mai bucura nimeni pe pământ. Nu poţi să spui că toţi oamenii sunt liberi şi responsabili de viaţa lor; adică o poţi pierde, sau o poţi crea, căci atunci devenim “automate ale morţii”, adică rataţi, sau oameni vii şi întregi. Omul viu=Cerul întreg, nu-i aşa? Cum nu poţi să spui că toţi oamenii sunt egali în faţa lui Dumnezeu, dar exista uni care sunt mai egali decât alţii. Nu poţi să ai un univers tehnologic schizoid ca acesta – unul diavolocentric, adică centrat de pământ – un univers tehnologic care în mod sigur ne va elibera către nimic – şi unul centrat pe Dumnezeu. Nu merge! Lumea atârna de Dumnezeu numai prin faptul că toţi oamenii, dar absolut toţi, evoluam acum pe o singură axă, de pe axa Pământului pe axa Cerului cristalin, şi pentru că toţi ne învârtim şi alunecam odată cu cerul, cu Luna şi cu Soarele. Aceasta înseamnă deja o legătură foarte puternică între noi.
    Fără susţinerea cosmosului de Dumnezeu, lucrurile şi fiinţele ar cădea unele peste altele şi ordinea secretă s-ar strica în 24 de ore. Or, această “ordine secretă” este chiar Iubirea care există dinaintea Facerii Lumii. Nicio societate secretă, nici o dictatură, şi nici măcar natura, nu poate face nimic împotriva omului creator de sistem; nu poate suprima creaţia artistică sau un geniu adevărat, o personalitate autentică. Cu cât apăsă o dogmă religioasă sau o doctrină politică peste o astfel de personalitate autentică, cu atât mai mult spiritul ei – de vreme ce s-a născut sub semnul luminii – va ieşi la lumină.
    Să nu ne înşelăm asupra sensului libertăţii sau asupra acestor cuvinte: religie, creaţie şi spiritualitate. Nu e vorba doar de o singură religie, de creaţii artistice sau ştiinţifice, de experienţe metafizice şi spirituale exprimate prin gânduri şi emoţii. Ci este vorba mai cu seamă de o „libertate fără efort” şi de stabilirea unui echilibru sufletesc în relaţiile dintre oamenii de la zei, oamenii creştini, oamenii din oameni şi oamenii fără destin. Oamenii de la zei şi oamenii creştini, împreună, au Datoria şi misiunea vieţii lor de ai salva pe aceştia din urmă, adică pe oamenii din oameni şi pe oamenii fără destin, în mijlocul vieţii obiective în care trăim toţi acum „cu viii şi cu morţii laolaltă”, cum bine spunea Nichita Stănescu în ultima lui carte „Noduri şi semne”.
    Creştinismul, de exemplu, a însemnat în istorie mai mult decât toate războaiele şi revoluţiile la un loc, pentru că a înlocuit veche ordine economică a Legii, care se făcea prin profeţi, cu noua economie şi religie a Iubirii. Cu excepţia cenzurii din Summa Theologiae a lui Toma d' Aquino, creştinismul la origine a fost o religie a Iubirii, în timp ce islamul ultimului profet Mahomed a rămas până azi o religie a urii şi a războiului, a invaziilor de barbari, care prin bastioanele create deja în UE vor lua cu asalt Europa şi întreaga lume civilizată a Occidentului.
    Este cea mai mare sfidare ideologică, politica şi religioasă, aruncată omenirii de cei mai perverşi filozofi, preoţi şi politicieni, să afirmi că în momentele limita popoarele optează intre compromisul libertăţii şi sinucidere (sacrificiu) după modelul ştiinţific practicat de Giordano Bruno şi Galileo Galilei. Primul şi-a susţinut public ideile lui de a reforma întreaga societate la nivel social-planetar, însă ideile pe care se întemeia societatea prin vechea ordine (din Summa Thelogiae a lui Toma d' Aquino) se aflau într-un raport conflictual cu acesta. Iar al doilea, Galileo Galilei, a pactizat cu biserica catolică.
    Este o mare nedreptate care i se face şi azi lui Giordano Bruno să afirmi că Bruno a murit înainte de vreme nu pentru că ar fi cunoscut concepţia heliocentric, ci pentru că nu a cunoscut aşa zisul adevăr sociologic potrivit căruia nici un establishment nu se schimbă din temelie. Şi că, vezi Doamne, GG în schimb ştia asta şi a supravieţuit. GG a fost un trădător, pentru că a preferat să-şi vândă sacii cu ştiinţa bisericii catolice, după care s-a exilat cu saci cu tot în Olanda, pentru că îi plăceau gâştele grase şi vinul roşu. Iar biserica catolică a expansionat la nivel social-planetar cu ştiinţa furată de la Bruno şi de la GG. În schimb, Bruno a preferat să moară ca un erou, sacrificat de biserica catolică, decât să-şi vândă ştiinţa bisericii. Bruno a vrut să schimbe din temelie societatea şi cursul istoriei. Exact ceea ce a dorit şi Ioan Petru Culianu, care a plătit cu propria lui viaţă, la fel ca idolul lui, Bruno.
    “Mai tare vă este vouă frică să mă condamnaţi decât mie să accept sentinţa voastră”, acestea au fost ultimele cuvinte înainte de a intra în rugul aprins. Nu este exclus că Bruno să fi văzut în propriu-i rug actul final al unei schimbări care se îndeplinise în el însuşi deja cu mult timp înainte: deposedarea de umanitate, statui ale memoriei artificiale (pe care dorea să le facă cunoscute oamenilor), trecerea la o condiţie divină, prin teleportarea fotonică, care se poate realiza astăzi, după patru sute de ani.
    A doua mare nedreptate, făcută popoarelor de către „maeştrii gânditori”, filozofi şi sociologi, este să afirmi că societăţile, ca şi speciile, nu se sacrifica în favoarea individului. Că ele tind în mod „natural” să-şi conserve vechea ordine stabilită, confiscând în acest scop elementele rebele, considerate o ameninţare la adresa vechii ordini. Sau că, o ordine radicală cere fie sacrificarea individului care încearcă să o introducă (cazul Iisus, Gioacchino, Giordano Bruno, I.P. Culianu), fie eliminarea rebelilor care o boicotează (cazul revoluţiilor).
    Când te opui cursului istoriei pe care o face o foarte mică minoritate – o face de regulă prin crime organizate şi prin războaie genocidare – ai trei opţiuni: 1. Să alegi între sinucidere sau exil (deportare); 2. Să te refugiezi într-o existentă subumană, în evaziune; 3. Să lupţi cu sistemul pentru a-l reforma din temelie, pentru a crea un sistem nou.
    În spatele paravanului care desparte lumea văzută de lumea nevăzută – „lumea sacră camuflată în profan şi lumea profana camuflată în sacru” – are loc un furt de tehnologie înaltă, pentru a putea guverna restul lumii. Vestul şi Lumea a Treia. Vestul şi Restul, nu-i aşa?
    Paradoxal, cu tehnologie înaltă ciber-, nano-, bio-, are loc un furt de tehnologie solară, aşa cum s-a întâmplat în ultima sută de ani cu aceşti trei mai inventatori şi savanţi de origine romana, Nicola Tesla, Henri Coandă şi Hermann Oberth, care au creat invenţii solare pentru întreaga omenire, dar care sunt folosite doar de o gaşcă de papusari, ajunşi acum globalişti şi globalizaţi, care exploatează toate popoarele lumii. Dar, mai mult, odată cu acest furt de tehnologie solară are loc şi un jaf în dragoste, pentru că există arhonţii care se reproduc pe cale hermafrodită şi îngerii şi demonii care se reproduc între ei în societăţi secrete, în ceea ce analiştii politici şi sociologii ştiu deja ce se întâmplă acolo, şi le numesc o „rasă în interiorul rasei”, care deţin puterea politică la nivel social-planetar, sub denumirea de Aristocraţia neagră.
    Cu toate aceste furturi şi jafuri în dragoste, nicio tiranie din lume nu poate să-ţi interzică creaţia artistică, să gândeşti liber şi să-ţi creezi propriul tău sistem. Creez, deci exist, nu-i aşa? Ca să-l parafrazez pe R.Decartes.
    “În cea mai absolută dictatura a lumii moderne – în ordinele călugăreşti stareţul calabrez Gioacchino din Fiore, în urma unei experienţe mistice, a primit viziunile libertăţii, egalităţii şi demnităţii umane”, ne spune Mircea Eliade într-un articol publicat în Cuvântul din 1935. Cu alte cuvinte, stareţul Gioacchino a primit “viziuni şi profeţii”, care apoi au fost furate de Toma d' Aquino, şi după ce l-au condamnat pe Gioacchino prin protocolul din Anagni, din aceste „viziuni şi profeţii” s-a putut gândi din nou toată teologia creştină. “S-a putut gândi” aceste “viziuni şi profeţii” din care s-a scris şi standardizat Summa Theologiae a lui Toma d' Aquino.
Atâtea “libertăţi, egalităţi şi demnităţi umane” avem noi astăzi, câte libertăţi, egalităţi şi demnităţi i-au fost furate de Toma d' Aquino stareţului calabrez Gioacchino din Fiore. Cu toate astea, Renaşterea a cunoscut o libertate mai mare decât o avem noi astăzi. Prin Summa Theologiae a lu Toma d' Aquino, omul modern este silit să renunţe la libertate pentru drepturile care îi sunt date de alţii – de biserică şi de ONU, de exemplu. Drepturi de care, însă, nu profita aproape nimeni în statele moderne de azi. Căci omul modern accepta să-şi ia “dreptul dat de alţii”, neştiind că, acceptând acest drept, îşi pierde toată libertatea.
    Un om cu adevărat liber este numai acela care nu accepta drepturi date de alţi oameni, sau date de instituţii, la capătul căruia se afla tot un om, de decidenta căruia depinde dreptul, egalitatea, demnitatea şi libertatea ta.
După părerea mea, dacă e să vorbim serios despre aşa zisul „fenomenul de globalizare” a lucrurilor şi de noua tribalizare a persoanelor, sau despre cum s-ar putea crea un singur sistem politic universal de guvernare a popoarelor, pentru ca aceste popoare să trăiască cu adevărat libere, în armonie deplină cu toţi oamenii de pe pământ, cu cosmosul şi cu Dumnezeu, nu ar trebui să existe decât un singur drept şi o singură egalitate, demnitate şi libertate pentru toată lumea. Şi o singură Constituţie universală a drepturilor omului. Or, noi nu avem în acest ceas, după un sfert de veac de tranziţie la aşa zisa „economie de piaţa liberă”, nici măcar o Constituţie europeană, unde vieţuiesc aproape 10% din populaţia globului.
    Constantin Milea Sandu
         * * *
    PS: Pentru a şti despre ce Prinţesă X este vorba, public această legendă mai jos:
    Legenda: Prinţesa X = creştinism (MD-MM + cele trei Diana D3, respectiv Maica Domnului, Maria Magdalena, Diana-Luna-Hecate, Diana-Artemis-Bendis, Diana Sancta Potentisima) + islamism (F3 Fatima + cele 72 de Fecioare) + new age & satanism (Marea Zeiţă, înfăţişată adeseori sub aspectul teribil de regină a Morţilor + Lilith, Isis, Kali, Shakti, Eurynomes, Mnemosynes, Iele, Valkirii, etc.)