Scrisoare de intenţie"Omenirea este un amestec ciudat de sori şi pietre de o varietate atât de infinită încât nu mai ştim unde un om încetează să mai fie piatra şi devine soare. Nu ştim nici măcar dacă sorii au fost creaţi pentru nevoia pietrelor de a fi încălzite sau pietrele pentru nevoia sorilor de a răspândi căldură. Ştim numai că, sori ori pietre, suntem cu toţii fără rost în lume de îndată ce rămânem unii fără ceilalţi." (Panait Istrate)

Stimată doamnă, stimate domnule, dragi prieteni,

O Zi bună să vă dea Dumnezeu, cer înalt şi idealuri pe măsura Cerului Cristalin!

ARTA-TRANSFORMĂRII este felul lui Dumnezeu de a se descoperii omului, în jocul Lui cu cerul şi cu oamenii, şi Primul Principiu din care s-au ivit în copilăria umanităţii cei trei eoni distincţi primordiali: Existenţa-Forma-Beatitudinea (PP-EFB). Aceasta este de altfel prima triadă, care poate fi transformată în următoarele triade: materie-energie-informaţie; creaţie-procreaţie-casă; sănătate-dragoste-bani. Căci acestea sunt cele trei fericiri. Şi în toate trei există Dumnezeu.
PUTEREA DE REZONANŢĂ a artei de a trăi şi a iubi nu poate dobândi viaţă publică fără susţinerea unor admirabili prieteni, care să-şi apropie darul lor într-o aspiraţie unică: aceea ca VALORILE UNIVERSALE ale religiei, artei şi ştiinţei româneşti şi europene să vibreze cu demnitate în lume, în armonie deplină cu OAMENII, Cerul Cristalin şi DUMNEZEU.
Simbolic, pentru a apăra VALORILE UMANE - IUBIREA, VISUL, ARTA, PACEA, LIBERTATEA, DREPTATEA şi ADEVĂRUL CREAŢIEI - vă solicit un sprijin financiar pentru a crea şi dezvolta o platformă online, site “TERRA MIRABILIS HABITAT – Comunitate autosustenabilă – PROCESSIO PER CONVERSIO – Ediţie Solară – Prietenii aurice şi proteice în artă şi ştiinţă”, în cadrul căreia să publicăm împreună la o Editură Virtuală o serie de articole şi cărţi cu tematica mai sus amintită, printre acestea cartea “semnal” – “Agonia Uniunii Europene – O sută de ani sub sabia psihotronică” (360 de pagini în trei volume ilustrate cu imagini din sculpturile lui CSM) Primul volum este deja publicat, începând cu 9 decembrie 2013, pe revista Confluenţe literare, în opt “Scrisori de tranziţie din Mileniul III către Prinţesa X”. Iar următoarele două volume urmează să le public, în coautorat, sau chiar cvadriautorat, semnate de mai mulţi colaboratori şi prieteni ai Artei-transformării PP-EFB.
Dacă am văzut că de şapte ani criza financiară mondială nu încetează, ba chiar se amplifică, ca la comunişti, în “cincinale”, am decis ca începând cu data de 19 februarie 2015 să trec pe blog contul meu în lei şi în valută.
La urma urmei, conştiinţa şi recunoaşterea valorilor sunt pietrele de temeile pentru fiecare familie, comunitate şi naţiune, fără de care omenirea nu poate supraveţui.
Vă mulţumesc pentru interesul acordat acestui proiect cultural european pe care sper să-l pot merita în întregime sau măcar într-o oarecare măsură.
Cu prietenie şi admiraţie, al dumneavoastră Constantin Sandu Milea
Tel: 0744994454

Cont curent la Banca Română de Dezvoltare BRD Grupe Societe Generale, pe numele Sandu-Milea Constantin: în lei: RO58BRDE080SV45322990800; şi euro în valută: RO16BRDE080SV36875130800

sâmbătă, 7 septembrie 2013

Jurnal de Atelier I - Despre regionalizarea României - Fragment din 144 de Scrisori de tranziţie din Mileniul III către Prinţesa X – Scrisoarea Nr.66.


            Fotto: “Ultimul soare negru inainte de 2081”

    În anul universului, 2012-2081, există o primăvară şi o toamnă a popoarelor şi a naţiunilor care necesită transformări sociale extrem de grave. În toamna acestui an, de exemplu, poporul român urmează să fie împărţit în opt sau zece provincii. Aşa au hotărât arhonţii de pe scara Puterii bruxelleze a Uniunii Europene, o entitate necunoscută a cărui conglomerat de culturi alcătuiesc în acest ceas 28 de state aşa zis “unite”, dar fără nici o constituţie europeană. Nu noi, poporul, am hotărât regionalizarea României, şi nici măcar parlamentul n-a votat lucrul acesta, căci aşa cum a anunţat recent prim-ministru legea regionalizării nu va trece prin parlament, ci doar guvernul îşi va asuma răspunderea. Acest lucru este extrem de grav. Să regionalizezi o ţară, care de peste 60 de ani şi-a păstrat vechile regiuni, fără acordul poporului său măcar a parlamentului, înseamnă începutul unei revoluţii politice în administraţia teritorială, care va declanşa în mod sigur o degringoladă în întreaga administraţie locală şi naţională, şi în final va declanşa o revoluţie de conştiinţa în întreaga Europă.
    Există o forţă uriaşă – a cincea forţă unificatoare a celor cinci forţe care guvernează planetă (E5) - care, atunci când se uneşte prin “trei mişcări într-una singură”, la un moment dat, vom ajunge să punem în mişcare această forţă uriaşă, pe care nu o vom mai putea controla, dar care, în schimb, ne va controla raţiunea, gândirea şi sentimentele noastre în întregime. Când această forţa e benefică e începutul Eonului mesianic, iar când e malefică e eonul Dracului. Legea regionalizării României, netrecuta prin parlament şi fără un referendum, e eonul Dracului, şi scânteia care va aprinde flacăra celei mai periculoase revoluţii care a existat vreodată pe pământ.
    Revoluţiile politice sunt lucruri extrem de grave. Nu trebuie recurs la ele decât în caz de extremă necesitate, când nu mai există nici o altă soluţie, când doctrina originalităţii inimii care produce viaţă - în cazul nostru, din păcate, produce un gen de viaţă alterată genetic – este maltratata, hibridizata şi necesită o schimbare fundamentală, o modificare profundă a stărilor de conştiinţă. În acest caz de conştiinţă europeană, nu oricine este chemat la o asemenea acţiune, ci numai acei europeni care se bucura de încrederea popoarelor europene, şi o face doar la momentul oportun.
    O revoluţie politică, europeană sau extraeuropeana, se aseamănă cu năpârlirea “Şarpelui cerului” (care reprezintă popoarele europene) şi schimbarea pielii de animal (de “animal politic”) care reprezintă conducătorul. Lupta pentru putere se dă în final între focul de dedesubt (al popoarelor) şi lacul îngheţat care produce grindină deasupra (conducătorul împreună cu baronii locali) care se combat şi se distrug reciproc. Acum, de exemplu, popoarele europene din aşa zisa UE, fără o constituţie europeană, sunt ca focul cu gheaţă. Astfel, popoarele din UE sunt doar învelite, împachetate în pielea unui animal (a unei “vaci nebune”, înnebunită de OMG Monsanto).
    Simbolul UE este un steag albastru care reprezintă lacul îngheţat de deasupra de culoare albastru-închis şi un cer cu stele galbene, care reprezintă focul popoarelor. Focul lunar e galben, focul solar e roşu, deci este vorba de un foc lunar şi nu foc solar. De aceea, propunerea mea este ca steagul viitoarelor State Unite ale Europei să aibă ca model steagul păcii, solar, roşu, galben şi albastru, cu două cercuri concentrice pe culoarea galbenă: în mijloc, în primul cerc, să aibă ca model “Steaua arzătoare cu opt raze”, de culoare roşie, iar în al doilea cerc, drapelul celor 28 de state europene, sau câte vor mai adera la SUE. Ca să nu mai fim consideraţi de americani, şi de către alţi extraeuropeni, popoare lunare, iar ei, americani, sa se creada popoare solare. Polemica asta dintre popoarele lunare şi solare trebuie odată lămurită şi atestata, genetic, cu acte în regulă. Altfel, nu vom avea niciodată nici o doctrină, iar dacă o vom avea, nu vom şti dacă e solară sau lunară. Ca alte cuvinte, dacă doctrina originalităţii inimii care produce viaţă, va fi hibridizata politic la nivel social-planetar, dogma religioasă va practica numai cultul morţii, nu şi cultul vieţii, al soarelui.
    Dacă nu aţi aflat încă – conform principiului entropiei - “mutaţia” genetică se face într-un sigur sens: de la superior la inferior. Aşa cum un măr ionatan nu se poate altoi cu un măr pădureţ (pentru că ionatanul moare), tot astfel nici noi, cele zece triburi din cele zece tari atlante, care aparţin de Atlanţii din Carpaţi, nu vom putea fi “altoiţi” cu genele lemurienilor, şi nici măcar cu genele noului “barbar arian”, din matriarhatul walkiriilor lui Angela Merkel. Se ştie rolul pe care l-a avut în Europa mitul barbarului arian (Nietzche, Gobinau, Chamberlan, Rosemberg); sau apologia bărbăţiei în nucleului cel mai fecund al latinităţii (susţinut de Giovanni Papini şi alţii) în crearea fascismului italian. Cu alte cuvinte, e cu neputinţă că superiorul să se nască din inferior. Saltul “cuantic”, pe care poate să-l facă “omul din om” şi omul fără destin, de la inferior la superior, este numai prin cultură, prin Arta-transformarii. Sângele (rasa) casta şi clasa socială sunt formulele prin care lumea se va împărţi mereu în două, aşa cum a fost la începutul Evului Mediu. Rasa nu se poate schimba decât printr-o “mutaţie” genetică, iar conştiinţa clasei sociale, fără cultură, se pierde de multe ori chiar şi în două generaţii, aşa cum s-a întâmplat în lagărul comunist, unde în 50 de ani s-a experimentat distrugerea în întregime a sămânţii de Inteligenta luminoasă a Atlanţilor din Carpaţi, a pelasgilor, a geto-dacilor şi a mesagetilor. Aceştia din urmă, după cercetările şi afirmaţiile dr. Lucian Iosif Cuesdean, sunt în număr de peste o sută de milioane de vorbitori de limba romana, şi se afla în tribul Punjab din India, undeva la graniţa Indiei cu Pachistanul, dar şi în Egipt, Iran şi Afganistan.
    Fără unirea celor zece triburi din cele zece tari atlante în ţara mama – România – numită de toţi comentatorii antichităţii Terra Mirabilis, există riscul ca Europa, leagăn al civilizaţiilor lumi, să fie ruptă iarăşi în două, împărţită între nemţi şi ruşi: nemţii, care, ca să-şi vândă marfa, vor să facă vasali din cele 28 de state din UE, aşa zis “unite şi integrate”; şi ruşii, care nu vor nicicum să ne lase sub dominaţia capitalismului american. Vedeţi bine că, acum nici măcar economia spirituală a Creştinătăţii nu mai poate funcţiona, datorită acestui matriarhat german, cu origini darviniste. Matriarhatul e bun, dar numai în forma lui solară şi venusiana. Romanii trebuie să-şi cunoască originile lor atlante. Şi să ştie că, la Atlanţi, Soarele era zeiţa, iar Luna – zeu
    În acest moment greu prin care trece UE, printr-un colaps economic şi financiar la nivel social-planetar, pe care eu îl numesc sfârşitul istoriei celei mai mari înşelătorii umane, consider că intrarea şi ieşirea în, şi din, Cercul de foc al Europei o fac cei 28 de “tigri de foc”, care cu dungile lor negre foarte vizibile pe fond galben (lunar) îşi arata desenul de departe al noilor state, regiuni şi provincii din viitoarele State Unite ale Europei. Astfel, când “tigrii de foc” urlă toate fiarele pădurii intra în panică şi începe “Vânătoarea republicană”, care nu seamănă nicicum cu “Vânătoarea regală”. 
   La Vânătoarea regală, regele hăituieşte numai din trei părţi şi renunţă la vânatul care fuge înainte, ucide numai vânatul care, într-un fel, se oferă de la sine, în timp ce la “Vânătoarea republicană, preşedintele hăituieşte din toate părţile vânatul şi produce un masacru, aşa cum a făcut ex. Preşedintele Ion Iliescu când a adus sute de minerii din Valea Jiului în Bucureşti şi a terorizat capitala trei zile. Astfel, cei care vin la rege, sunt primiţi, cei care nu vin sunt lăsaţi să-şi vadă de drum. Regele nu roagă pe nimeni, nu linguşeşte pe nimeni: toţi vin la el de bună voie. Se stabileşte astfel o relaţie de respect şi subordonare liberă. Oamenii nu sunt constrânşi, ci îşi exprimă în linişte sentimentele.
    La fel stau lucrurile şi cu revoluţiile înfăptuite de oameni. La început apar nişte directive mari şi vizibile, aşa cum vin acum din UE (şi care altă dată veneau de la Moscova, dar care acum seamănă leit cu cele de la Moscova) pe care le poate înţelege oricine, până la un punct, mai puţin regionalizarea, pe care n-o mai înţelege nimeni.
    Fără solidarizare şi unire, unire culturală mai întâi, apoi politica şi economică, nu se poate construi şi dezvolta nimic în Europa. Când cei 28 de “tigri de foc” din UE se identifică cu petele de culoare de pe blana “panterelor” fiecărei ţări, se poate declanşa doar o revoluţie republicană, nu şi o revoluţie monarhică, solară. Pentru că acum cei 28 de “tigri de foc” nici nu mai au nevoie să înceapă prin a consulta popoarele şi parlamentele, căci, se vede treaba, ca oamenii mici şi baronii locali vin la ei în genunchi, astfel lupta pentru putere se va da pe viaţă şi pe moarte, dar va fi inegală. Acum “tigrii de foc” din UE îi cunoaştem, după “Cărarea numelor”, însă numele “panterelor” fiecărei ţări nu le putem cunoaşte, pentru că acestea îşi schimbă petele de pe blana în funcţie de omul nobil. Or, omul nobil nu poate fi decât omul regal, care e chiar regele.
    Dacă popoarele din UE nu se vor trezi din somnul lor de moarte prin anamnezis, şi nu vor strânge rândurile în jurul regelui, va fi vai şi amar de omul creştin, de omul din om şi de omul fără destin. Va fi vai şi amar de cei cinci sute de milioane de europeni din UE. Căci aceşti cinci sute de milioane de europeni nu vor mai suporta până la urmă aceste măsuri drastice de austeritate a matriarhatului german, care vor să transforme cele 28 de state din UE în vasalii Germaniei, sub aşa zisa protecţie republicană, şi odată cu “Vânătoarea republicană” de preşedinţi, de baroni locali şi de alţi guvernatori, va începe a doua mare migraţie europeană, (care de fapt nu mai este o migraţie liberă a popoarelor, ci deportări de mase aflate la Bariera atomilor mulţimii), după care va începe măcelul popoarelor din UE.
    Este limpede că se încearcă, prin regionalizarea forţată a popoarelor din UE, intrarea într-un cerc vicios, întemeind dreptul de viaţă şi de moarte pe dreptul de a înrobi cele 28 de state din UE, şi dreptul de a înrobi pe dreptul de viaţă şi de moarte. Or, sclavajul, cel puţin ca statut juridic, eu ştiu că a fost desfiinţat în 1848. Sper că UE, prin conducătorii ei actuali, să nu se întoarcă la 1848.
    De aceea, trebuie declanşată o revoluţie de conştiinţă europeană şi solară. Pentru că adevărată revoluţie este numai aceea care are dreptul să schimbe numele soarelui; numele soarelui galben cu soarele roşu şi alb, monarhic.
    Acum, vreau să lămurim ce e aceasta “austeritate germană”, ca să nu se creeze confuzii. Să lămurim de ce trebuie schimbată aceasta austeritate economică germana cu o altă strategie. În primul rând, trebuie ştiut faptul că neamţul este un om foarte tehnic, aşi spune, dar fără să se simtă jignit, ca el seamănă mai degrabă cu un „om de cauciuc”, şi oricât l-ai arunca pe scara Puterii bruxelleze, el cade tot în picioare şi urcă repede scările la loc până în vârful ierarhiilor. În al doilea rând, neamţul produce singur, cu roboţii lui industriali, pentru toată Europa, are atâtea fabrici şi roboţi încât celelalte popoare nu reuşeşte să cumpere cât produce Germania. De aceea se lupta Germania acum să facă vasali din restul popoarelor din UE, ca să poată să-şi vândă marfa. În concluzie, pe neamţ ori îl închizi într-un alt „zid al Berlinului”, dar de data aceasta „zidul” va trebui să fie rotund, transparent, un fel ce „cetate tehnică ideală”; ori îl scoţi definitiv din Europa (aşa cum tot cere George Soros), dar lucrul acesta ar fi nedrept şi imposibil. A treia variantă ar putea fi să acceptăm noi să devenim vasalii Germaniei, adică tot restul popoarelor din UE, vreo patru sute de milioane de sclavi, subvenţionaţi de Germania cu o rentă minimă, iar neamţul să devină un fel de semizeu care să îngenuncheze restul popoarelor din Europa, din Asia, Africa şi, posibil, şi trei sferturi din SUA. Căci cu americanii, nemţii au o mare răfuială tehnică, de când s-a încheiat al doilea război mondial şi a început „războiul rece”, prin împărţirea Germaniei în două, când toate tehnologiile şi toate geniile din Europa au fost forţate să emigreze în SUA.
    Cei trei mari „tigri de foc”. Rusia, China şi India, nu vor putea învinge Germania. Nu pentru că nu ar avea acum tehnologie şi arme nucleare la fel de puternice şi sofisticate ca şi Germania, ci doar pentru că aceste mari state nu au o administraţie sănătoasă şi un control total al populaţiei, aşa cum are Germania. Există însă un program de eugenie chineză care se dezvolta în paralel cu un alt program de inginerie genetică, de selecţie embrionica în oraşul Shenzen, la care participă 4000 de geneticieni din dinastia Han (printre ei şi geneticieni din alte rase, captivi prin propriile lor gene la acest program genetic). Dacă le va reuşi chinezilor secventierea genomului celor 4000 de geneticieni, identificarea alelelor (astrocitelor) cu IQ-ul cel mai mare, şi apoi însămânţarea a 1000 de chinezoaice din dinastia Han, acestea vor reuşi să cucerească întreaga civilizaţie a Occidentului.
    De aceea, Europa, inclusiv Rusia, ar trebui să renunţe la orgoliul de mari puteri şi imperii şi să se unească pe o singură axa creştină; unindu-se cât mai repede cele două biserici, ortodoxe şi catolice. Ca să poată rezista în fata invaziei islamice şi apoi în în fata invaziei chineze ce se pregăteşte acum. De peste o mie de ani ortodoxia sta pe mal, catolicismul e pe baltă, însă întoarcerea ei la liman nu va fi de bună voi, ci numai atunci când scapi de un naufragiu - iar ca să eviţi acest naufragiu – care pentru America va fi o fatalitate – este de preferat să uneşti cele două biserici creştine. Altfel nu văd cum s-ar mai putea rezista asaltului islamic asupra Europei şi asupra întregii civilizaţii Occidentale. Realizând această unire creştină, Europa s-ar putea întoarce la monarhia lui Dumnezeu, iar popoarele Europei, care de două mii de ani s-au dezvoltat pe această axa creştină, ar putea avea regi şi regine şi mai puţini preşedinţi care practică „Vânătoarea republicană” prin masacrul popoarelor, după modelul Vechiului Testament, după Cain, Abel, Moise. Pericolul real însă vine acum din China, extraeuropeana, care aşa cum am spus, dacă le va reuşi programul genetic de selecţie embrionica, va cuceri întreaga lume, ca să nu mai vorbim de islamul lui Mahomed care şi-a format deja bastioane în Europa centrală, şi a obţinut deja poziţii cheie chiar şi în parlamentele ţărilor dezvoltate din UE.
    SUA este deja cucerită financiar de China, UE este în acest moment fiară care se ridică din mare ca să facă război cu sfinţii; fiară care în final se va lupta cu Tigrul Chinei, sub cupola căruia se afla de fapt tot Orientul.
Personal, consider că, decât să fim ocupaţi de chinezi în următorii o sută de ani de sclavie financiară şi economică, este de preferat să începem şi noi, asemenea Chinei, un program de inginerie genetică, pentru a identifica genele din cele zece triburi atlante, şi apoi să aducem aceste triburi în ţara mamă, România, numită de toţi comentatorii antichităţii Terra Mirabilis.
    Voi încerca să scriu acum despre cum văd eu reconstrucţia României şi a Europei în următorii 20-30 de ani. Mai întâi va trebui, în cadrul unui proiect de inginerie umană, să aplicăm o strategie politică şi culturală conform căreia explozia este distructivă şi descensionala, iar implozia este creativă şi ascensională. Acesta este de altfel şi primul principiu al naşterii Universului. Dacă vom şti să aplicăm corect programul genetic pentru aducerea celor zece triburi atlante în România, vom putea învinge chiar şi poporul chinez, care în acest moment este cea mai mare putere financiară din lume, ca să nu mai vorbim că toate finanţările în cercetare ştiinţifică şi culturală la nivel social-planetar vin acum numai din China.
    Iată de ce cred că, ceva trebuie să vină şi să se declanşeze din cea mai bogată ţară şi din cea mai săracă ţară europeană, dar cu o genă foarte puternică şi cu nucleul cel mai fecund al latinităţii. Or, a uni aceste contrarii nu e greu, când ai o astfel de gena puternică şi un nucleu fecund; poţi să uneşti la început cele zece triburi atlante sub o singură cupolă şi Coroana regală, apoi să negociezi cu popoarele cu origini lemuriene pentru a uni şi restul popoarelor sub acest regat-sacru al Atlanţilor din Carpaţi.
    Strategia noastră, a românilor, ar trebui să urmeze viziunea lui Mircea Eliade şi a unicului său discipol Ioan Petru Culianu. Aceşti doi mari savanţi romani, şi fără îndoială cei mai mari istorici ai religiilor din lume, aveau viziunea „sacrului camuflat în profan şi a profanului camuflat în sacru”. Cu alte cuvinte, cunoşteau codurile popoarelor şi „ordinea secretă” în lucruri şi fiinţe. Împreună, ME şi IPC, credeau că popoarele extraeuropene ar putea salva civilizaţia Occidentului, aflată la apogeu, într-un grad mare de masculinizare şi de provincializare. Urmărind aceasta viziune şi strategie politică, noi ar trebui să ne reconsiderăm poziţiile strategice între Orient şi Occident, să dezvoltăm statul cultural roman, universal, şi să folosim ştiinţa acestor doi mari romani, ME şi IPC, nu numai să ne mândrim doar cu numele lor. Fiind o ţară strategică pe harta Europei, putem fi cei mai buni mediatori între Orient şi Occident, de exemplu, în conflictul dintre Iran şi Israel, şi să începem să aducem în ţara mama măcar câte un milion din cele zece triburi atlante care au expansionat în toate colţurile pământului în ultimii 3000 de ani. Intuiţia mea îmi spune că noi, romanii de pretutindeni, trebuie să ne unim acum nu numai cu republica Moldova, care e trup din trupul ţării, ci trebuie să ne unim cu cele zece triburi atlante, pentru că poporul român are o putere extraordinare de asimilare a tuturor popoarelor.
    Aceste triburi atlante sunt: 1.Tribul Germania Buerebustas, care este al doilea regat atlant, avându-şi locuitorii originali în jurul lacului Constantă din Germania actuală. 2. Triburile etrusce din Italia, avându-şi locuitorii originali în Cortona, în provincia Toscană. 3. Triburile Punjab din India, care se pare că sunt în acest moment cel mai mare trib atlant, După afirmaţiile şi cercetările dr. Lucian Iosif Cuesdean, acest trib atlant, de masageţi, ar avea peste o sută de milioane de masageţi, vorbitori de limba romană. Acest trib se întinde de la graniţele Indiei cu Pakistanul până în Egipt, Iran şi Afganistan. În acest caz este posibil ca, unind tribul mesagetilor cu celelalte triburi atlante din alte nouă tari, regatul-atlant să numere, împreună, peste cinci sute de milioane de atlanţi cu origini în ţara mamă, România, ceea ce înseamnă că ar putea să depăşească populaţia Uniunii Europene, cât este în ceasul acesta. Tribul acesta al mesagetilor aparţine de cea de-a şasea tara atlanta. 4. Triburile solare din Egipt, aparţinând marilor regi solari, intermediari divini între oameni şi zeii solari a cărui Disc-solar era zugrăvit cu multe raze terminate cu mâini, uneori reprezentând Crucea de lumină, alteori o “Stea arzătoare cu opt raze”. Acest trib egiptean, solar, aparţine de cea de-a opta tara atlanta.
Celelalte cinci triburi: celtice, veneţiene, sumeriene, tunisiene şi babiloniene, toate aparţin de primul regat-sacru al Atlanţilor din Carpaţi.
Interesant este faptul consemnat şi în Dacia preistorică de Nicolae Densusianu, ca triburile de la vest de Carpaţi până la izvoarele Dunării (Pădurea Neagră) au fost ridicate de prima regină, Leukippe, atestată de cel mai războinic neam de pe pământ, un neam de pelasgi a cărui rege era Pelasgos. Acesta era un neam de uriaşi care trăiau în comuniune cu toate rasele pământului din vremea aceea. Unul dintre aceşti uriaşi atlanţi, de 12 metri, a fost găsit în Galeria Hiperboreanului din Roşia Montana încă din anul 1973, care din păcate, pentru că noi eram ocupaţi de ruşi, a fost dus în fosta Uniune Sovietică. Expansiunea şi forţa atlanţilor din Carpaţi a invadat toată Europa, Asia Mică, Africa şi toată America, după care a împărţit toată insula Atlantis în zece regate. Despre aceste regate-sacre, atlante, ne vorbeşte Platon în dialogurile sale în Timaios şi Kritias.
    Important de reţinut este faptul că noi, romanii, avem acum misiunea istorică de a uni aceste zece triburi atlante în matca lor primordială numită Terra Mirabilis. Or, această mare unire a atlanţilor de pretutindeni trebuie făcută nu prin explozie, ci prin implozia genetică a popoarelor. Pentru ca implozia e creativă şi ascensională, iar explozia e distructivă şi descensionala. Acesta este de altfel şi primul principiu de naştere al popoarelor din intraga lume. A acţiona prin explozie înseamnă a crea un masacru în toate popoarele lumii înghiţite acum în sfera de Putere bruxelleză condusă de extraeuropeni.
    Începutul Eonului mesianic, din primul an al noului univers care este acum de 69 de ani, şi trecerea noastră în cel de-al cincilea ciclu de existenţa umană, se va petrece în două perioade: în prima perioadă, 2012-2024, va fi primăvara popoarelor din cel de-al cincilea ciclu de existenţa umană, iar perioada 2024-2081, va fi toamna popoarelor, când „Ultimul soare negru înainte de 2081” îşi va face apariţia pe cer, iar popoarele vor parcurge Marea Trecere, care necesită transformări sociale extrem de grave la nivel social-planetar. Dar, mai înainte, vor fi mari transformări ecologice a planetei Terra, care se va transforma în Stea, într-o biosferă luminoasă şi translucidă, locuită şi în Pământul Interior şi pe suprafaţa ei cu alte neamuri şi popoare. Axa pământului, de asemenea, se va schimba în mod sigur, de la înclinaţia ei de 23 de grade, va reveni la vechea ei poziţie iniţială, aşa cum a fost în urmă cu peste 9000 de ani, în „fortăreaţa carpatică”.
    Ca o curiozitate, de ce credeţi că evreii au ales să cumpere această ţară verde, numită de toţi comentatorii antichităţii Terra Mirabilis?
Său: de ce credeţi că „marele exod” al iudeilor se va petrece în România, în Grădina Maicii Domnului? Pentru că numai aici, în acest spaţiu sacru, în ţara hiperboreenilor, întreaga sferă cerească se roteşte în jurul unei AXE ideale care trece prin centrul pământului. Axa este deci şi a cerului iar punctele în care ea străpunge Terra sunt numite "Coloanele Luminoase", adică „cardines mundi”, ele fiind două, una la nord - „axa boreală „şi alta la sud - axa australis”. Unde se afla aceasta „axis mundi „prin care trec " Coloanele Luminoase"? Mai întâi, Pliniu cel Bătrân, în Historia naturalis, ne spune că aceste "Coloane Luminoase" se afla în ţara hiperboreenilor, în spatele Munţilor Carpaţi, în „fortăreaţa carpatică”, acolo se afla „tatanele lumii”.
    Cu alte cuvinte, vom striga iar, aşa cum am strigat întotdeauna în istorie, si vom fi salvaţi în „Noul Ierusalim” al Atlanţilor din Carpaţi, pentru că se găseşte în Centrul Lumii. Pliniu cel Bătrân ne spune că Centrul Lumii este locul pe unde trece axa pământului, şi că locul acela să află în ţara hiperboreenilor din Terra Mirabilis. Este locul de unde izvorâse puterea regilor Atlanţi şi unde se născuse Oraşul Sacru – Atlantisul – Oraşul Coroanelor. Poetul Ovidiu indica cu mai multă precizie locul: „Viaţa mi-o petrec departe de patrie, sub axa boreală\Pe pământul care se afla în stânga Marii Euxine.” În Ponticele Ovidiu întăreşte aceasta afirmaţii: „Dar eu care sunt la extremitatea lumii sub tatanele lumii, Şi te văd venind de la Roma în mijlocul geţilor!”
    Iată de ce consider că numai aici se va putea uni „ramura cu rădăcina” în noul Pom al Vieţii. Pentru că în primul rând romanii, prin marca genetică a geto-dacilor, care poartă „codul 666”, sunt compatibili genetic cu lumea zeilor şi implicit cu poporul Israel, care au făcut deja un „dublu salt cuantic” prin homozigotare, prin simplitate şi puritate genetică.
În al doilea rând, consider că este bine să se petreacă acest „mare exod” al evreilor în România, pentru că în contextul crizei mondiale şi al depresiei financiare prelungite în care se afla acum omenirea, din punct de vedere al PIB-lui România este în acest moment cea mai săracă ţară din Uniunea Europeană şi aproape pierdută financiar, economic şi politic. Pierdută financiar, dar nu şi inconştienţa cultural. „Cultura este puterea popoarelor”, ne spune Mihai Eminescu. Cultura poate fi în acelaşi timp şi putere politică şi putere religioasă, dar numai pentru acelor popoare care au o conştiinţă cosmică avansată, care sunt conştiente de propriile lor valori naţionale şi care recunosc în acelaşi timp şi valorile culturii universale, ale creaţiei de Idei mari, precum Infinitul şi Eternitatea.
    Iată de ce am spus mai sus că România este aproape pierdută financiar, economic şi politic, dar nu şi inconştienta cultural. Pentru că, atenţie mare, dragi romani, inconştienta este o ţară, o patrie, conştiinţa, un exil. Iar eternitatea României este chiar "cheia" si “medalionul” cu care vom şti cum să intrăm în istoria culturii universale şi a civilizaţiilor lumii, prin acest exil perpetuum care se cheamă revoluţia conştiinţei cosmice de gradul I, II şi III. În acest prim caz, de conştiinţă cosmică, (alegeţi Dvs. gradul) sunt legitime şi obligatorii patru întrebări esenţiale:
    1. Sunteţi de acord cu amestecul raselor, pentru a întemeia un stat nou, atlant, multicultural si multinaţional?
    2. Aţi fi de acord să devenim, în acelaşi timp, şi al 51-lea stat al SUA?
    3. Din punct de vedere genetic, în care tipologie de filiaţie ne regăsim noi, romanii, aflaţi între Orient şi Occident, în complexul de culturi şi civilizaţii euro-afro-asia-america?
    4. Sau, altfel spus: veţi fi de acord să aducem în ţara mamă, România, cele zece triburi atlante, împrăştiate prin toate colţurile lumii?
Toate astrele lucrează acum pentru noi, romanii. Acum e momentul istoric să devenim o mare naţiune pe harta lumii, şi cel mai mare regat-sacru din omenire.
    O singură Regina-mamă va da naştere de cinci ori unor gemeni de parte femeiască. Aceste gemene-regine-amazoane se vor lupta cu 30 de arhonţi, printre care zece demoni sublunari care locuiesc deja pe planeta noastră şi au în proprietate pământul nostru. Şi după ce îi vor învinge pe aceşti arhonţi, vor stăpâni pământul întreg printr-o Cultură matrifocala şi matrilocala paşnică. Lupta cea mare se va da în Grădina Maicii Domnului, în Creasta Anilor din Ardeal. Grădina aceasta înseamnă Gradina celor zece Regine atlante, care vor guverna întreaga lume sub Coroana regală, în viitorul Oraş sacru din Terra Mirabilis numit Atlantisul – Oraşul Coroanelor. Iar Regina care va naşte de cinci ori aceste zece regine-gemene este Fecioară cu inorogul.
    După calendarul solar, atlant, de la Sarmisegetussa, unde există relicva Ceasului Cosmic din urmă cu peste 9000 de ani, noi ne aflăm în anul 7520. În perioada 7520-7525, Fecioara Regina cu inorogul va fi însămânţata de la mai mulţi soţi pentru a da naştere la cinci perechi de Fecioare de lumină. Prinţul Consort al acestei Regine matca, descinde din Eve-Nor, din Primul Bărbat, numit şi A-Da-Mas. Regina şi Prinţul Consort vor fi atestaţi ca prima pereche nouă Adam-Eva; după refacerea posterităţii genetice, Regina va locui în Oraşul Coroanelor – Atlantisul din Crasta Anilor, şi va fi numită Marea Mama a Zeilor Atlanţi, descendenţi dintr-un monarh de la gurile Dunării şi din Regina Mamă a Greciei, singura regină creştină ortodoxă din lume. România şi Grecia aparţin de primul regat-sacru, atlant, din lume. Noi cu grecii suntem fraţi de cruce.
Pentru însămânţarea Reginei Moştenitoare a României din primul regat -sacru din Terra Mirabilis, se va da o luptă mare între zece regi atlanţi pentru ai cuceri favorurile. În final, însămânţarea va fi făcută pe cale spirituală în primele patruzeci de zile la formarea embrionului de către îngerii de lumină, şi artificial prin „implant uterin”, în urma unei „selecţii de astrocite” din cel puţin patru mii de bărbaţi din cele zece triburi atlante. După naşterea celor cinci gemene din Regina Mamă, aceasta va deveni Marea Preoteasa a Soarelui, care va deţine Discul-solar. Zece milioane de amazoane lucrătoare-de-lumină o vor păzi pe această Regina Mamă a zeilor solari din Europa. O vor păzi prin meditaţie transcedentală şi prin comunicare telepatică. Şi numai sub protecţia acestor zece Regine, conduse de Marea Preoteasa care va deţine Discul-solar, şi sub protecţia armatei celor zece milioane de amazoane lucrătoare-de-lumină, vom putea declanşa invazia celor zece triburi atlante în ţara mamă, România, din Terra Mirabilis.
    Dar ajunge cu viziunile solare şi cu alte explicaţii şi ascensiuni celeste, să trecem acum la fapte. Şi, asemenea chirurgilor care nu mai cred în adevărul explicaţiilor, ci doar în adevărul operaţiilor, să operăm şi noi în plan fizic şi spiritual, în unghiul de incidenta dintre planul cosmic şi planul uman: Discul-solar, Tronul energetic pentru Marea Preoteasa a Soarelui Corana Regală, Marea Cupolă, şi alte instrumente de comunicata telepatică şi de prestidigitaţie în viitorul Oraş Sacru – Atlantisul – Oraşul Coroanelor – le pot construi chiar eu. Ele sunt deja create şi construite în proporţie de 80%, mai trebuie doar procesate, după schiţele mele, tăiate cu tehnologie laser, apoi fabricate în serie mică şi distribuite acestor celor zece milioane de amazoane lucrătoare-de-lumină, şi altor regine şi preotese solare. Cu aceste instrumente se poate comunica telepatic, căci trebuie ştiut faptul că atlanţii comunicau numai pe cale telepatică. La Atlanţi, Soarele era zeiţa, iar Luna – zeu!
    După părerea mea, nu vom putea inghide-deschide un Cerc de lumină sau un Cerc de foc fără acest Disc-solar, Cupolă, Tron energetic, Coroana regală, Troita-RSB şi alte instrumente de comunicare telepatică (potir, cupa sfântă, chivot genetic) Cei care vor percepe lucrul acesta – preoţii atlanţi, străjerii sfântului gral, amazoanele lucrătoare-de-lumină, şi poate chiar şi una dintre regine, vor trebui să mă contacteze, mai întâi pe cale telepatică, apoi pe alte reţele de socializare, inclusiv cea de pe Facebook, pentru masaje mai puţin confidenţiale.
    După ce voi fi contactat telepatic, voi cere să formăm împreună o echipă, apoi o Confederaţie atlanta, cu un Consiliu de coroană format din două coroane, una Sus, în Cerul cristalin (pentru conexiuni cu Cerul Empireu) alta, jos, pe pământ, în care să acţioneze un milion de amazoane lucrătoare-de-lumină, în mijlocul cărora vor fi străjeri, mesageri, preoţi ai Artei-transformarii, din ambele tabere, atlante şi lemuriene, şi zece Cârmuitori Eonici. Printre toţi aceştia numiţi mai sus, vor fi, probabil, şi acei mesageri care încearcă acum să declanşeze a cincea mişcare dacista, transcedentală, din România. Nu vreau să-i nominalizez, pentru că deja să ştiu şi se cunosc între ei în mare parte.
    În altă ordine de idei, după părerea mea, toţi aceşti dacologi, renumiţi lingvişti, de o erudiţie ieşită din comun, printre ei, cu doctorate în 12 limbi şi buni cunoscători a culturilor eleate şi heraclitice, şi iniţiaţi în ştiinţă şi în „preştiinţa divină”, în esoterism şi exoterism, nu vor putea ajunge la acea geometrie secretă (carteziana şi post carteziana) fără construcţia acestor instrumente de comunicare telepatică, pe care le-am numit mai sus. Nu vom putea, aşa cum spuneam, să închidem sau să deschidem Marele cerc de lumină şi Centura de foc stelar ce înconjoară pământul. Eu singur operez în astral cu acest „foc stelar”, prin „Steaua arzătoare cu opt raze”. Şi este curios lucru ca, în afară de câteva entităţi de lumină din Cerul cristalin, aici, jos, pe pământ, încă nu m-a contactat nimeni, cel puţin telepatic, sau măcar pe reţeaua de socializare de pe facebook, unde am o prezentare cât de cât accesibilă. Ca o curiozitate, care desigur o să vă pară stranie, vreau să vă spun că, cu o astfel de Cupolă, cu Disc-solar şi Ceas cosmic şi cu aceste instrumente de comunicare telepatică, se poate comunica cu tot ce trece prin „spaţiul curbat” din Terra Mirabilis, inclusiv se poate schimba traiectoria unor meteoriţi care trec prin spaţiul sublunar şi prin spaţiul supralunar. Eu însumi am avut această experienţă. Dacă vă spun acum că, sub această Cupolă transcedentală, insensibilă la războiul informaţional şi atomic sau la radiaţiile cu vibraţie joasă, cu Discul-solar şi cu Toita RSB, se poate comunica cu Soarele uriaş din Pleiada, din cel de-al doilea Centru extragalactic, se poate schimba climă, sau să declanşezi o explozie solara, sau o glaciaţiune, sau un potop, să rupi râul Styx care curge prin cer, ceea ce n-a reuşit nici Jupiter din vremea regelui Ianus-Birfons, veţi spune că sunt ori nebun, ori plecată cu pluta din lumea asta. Ori eu nu sunt un simplu nebun, am o „Stea arzătoare cu opt raze”, un „hârzob” cu care călătoresc pe ambele tărâmuri. Şi totuşi acest Disc-solar există şi are o putere uriaşă. Cu el se poate face să curgă râul Styx din cer vreme de patruzeci de zile şi să ridici nivelul mărilor şi oceanului cu vreo 40-50 de metri, sau să faci un potop de raze biofotonice din cel de-al cincilea soare – soarele mişcării - „Cel ce are ghiare şi se hrăneşte cu inimi omeneşti pentru că vrea mereu sângele şi regatul-atlant”, spune cartea sfântă. Poţi, de asemenea, să faci toate minunile pe care le-a făcut profetul Moise în Egipt. Şi, mai mult decât atât, poţi să declanşezi o glaciaţiune şi să muţi sediul regatului Marii Britaniei şi SUA în România, sau să-i convingi pe tarul Putin şi pe cancelarul Angela Merkel de utilitatea acestui Disc-solar cu Ceas Cosmic, nu doar pentru aşi salva „regatul” lor, ci chiar de a putea opri cu el meteoriţii, ca să nu mai cadă în spaţiul lor aerian. Acest Disc-solar există sub o Cupolă secretă, aşa cum există omul regal, omul de la zeu şi omul creştin.
    Coloanele infinite, genezele, ciclul reginelor, Apollon – Vânătorul steleor, Crucea de lumină, Steaua arzătoare cu opt raze, şi alte sculpturi pe care le puteţi vedea chiar şi pe reţeaua de socializare Facebook, ar trebui să vă convingă de puterea acestui Disc-solar. Care, amplasat sub o cupolă specială, şi aceasta amplasată într-un templu solar, ca acela pe care vreau să-l construim sub denumirea de TDMCE, ar putea să vă convingă pentru că, împreună, prin Arta-transformarii, sa putea începe o acţiune comună şi concretă, de a uni cele zece triburi atlante în ţara mamă, România, şi de a instaura monarhia lui Dumnezeu Creatorul pământului şi al cerul cel nou.
Dacă, însă, nu se întâmplă lucrul acesta, înseamnă că într-adevăr suntem încă conduşi de o forţă malefică care acţionează cu eonul Dracului. Dar nu va mai acţiona mult timp, pentru că timpul acestui eon malefic e pe sfârşite. De aceea, noi trebuie să intervenim în sistem şi să acţionăm prin implozie, prin influenţa unei forţe benefice care ne va conduce spre începutul Eonului mesianic.
    Treziţi-vă, romani! Strângeţi rândurile şi aprindeţi rugurile, ca să puteţi identifica aceste două forţe, diametral opuse, căci ceasul e aproape!
    Ascultaţi Ceasul Cosmic cum bate din aripa de aur a timpului sacru!
    Sfărmaţi clanul de „aristocraţie muncitorească” din comunism şi din capitalism, care vrea să facă acum regionalizarea României cu cei zece arhonţi din UE, fără o consultare parlamentară şi un referendum.
    Rupeţi lanţurile sclaviei capitalismului marxist şi vulgar, care a făcut din România cea mai săracă ţară din UE!
    Organizaţi-vă în triburi atlante, în jurul marilor Familii Regale, în jurul Carmuitorilor Eonici, si in jurul oamenilor nobili care comunică cu Dumnezeu. Şi care au misiunea de a conduce toate popoarele înlănţuite genetic de lanţuri universale de femei, sub o singură Coroana Regală, pe noul pământ, conectată la Coroana cerească din Cerul Cristalin!
    Aşa cum spuneam, ceva trebuie să vină din cea mai bogată ţară şi din cea mai săracă tara, pentru a uni ramura cu rădăcina. Ceva trebuie să intervină din afară în sistem, o glaciaţiune sau chiar o intervenţie extraterestră, anunţată oficial, ar trebui să înceapă pentru a scoate lumea din letargie, din întuneric şi negaţie, din n' crize şi din agonia Europei în care zacem toţi acum de o mie de ani. Lumea creştină şi întreaga civilizaţie Occidentală a ajuns la apogeu. Masa critică există, chiar dacă nu este anunţată oficial, ea este formată şi aşteaptă doar semnalul pentru a declanşa cea mai mare revoluţie de conştiinţă solară care a existat vreodată pe pământ.
    Practic, lumea modernă şi postmodernistă este bolnavă psihic de trei generaţii, pentru că toţi aparţinem acum de o singură „aristocraţie muncitorească”, comunistă şi capitalista.
    Pentru că am fost obijnuti să nu putem trăi fără stăpân. Şi numai faptul că nu s-a rescris până acum in intregime un nou Sistem formal, axiomatic, teologic, filozofic, politic şi economic de guvernare a lumii, altul decât cel comunist, capitalist sau mai ştiu eu ce utopie, ar trebui să ne facă să înţelegem că noi suntem acum ultimul ciclu de existenţa umană, al cincilea, şi poate ultima generaţie de pământeni.
    De aceea, în coşmarul existenţei pe care-l trăim acum, ne simţim parcă tot mai izolaţi, fără posibilitatea de a ne construi prezentul şi viitorul, după legile noastre, cu talentul şi conştiinţa noastră solară, aceea a lui Nicola Tesla, Henri Coandă şi Hermann Oberth. Legile noastre le fac acum nişte arhonţi sublunari care pretind că încă deţin controlul planetei şi că au în proprietate pământul şi destinele noastre. Le fac acum prin sute de directive care vin de sub scara Puterii bruxelleze, iar noi suntem obligaţi să acceptăm aceste legi şi directive, chiar dacă nu rezonează nici cum cu idealurile noastre înalte de democraţie şi progres. Talentul şi ştiinţa noastră solară sunt limitate şi cenzurate, şi îngrădite de nişte legi false şi programe culturale şi ştiinţifice care sunt sterile, fără o finalitate aplicată, organică şi benefică în timp real. Toate aceste proiecte culturale şi programe de eugenie umană şi de cercetare ştiinţifică au la baza cultul morţii şi distrugerea întregii civilizaţii umane.
    Nu se poate salva această civilizaţie a Occidentală, fără o renaştere spirituală a popoarelor europene, înghiţite deja în sfera de putere politică ocultă, care a muşcat deja din mărul cunoaşterii „nucleare”. În adâncul sufletului european din ultima vreme se afla mânia persecuţie. După eşecul comunismului şi al capitalismului, mânia persecuţiei acţionează asupra populaţiei civile din Europa sub forma unui şoc fizic şi psihic, datorită măsurilor de austeritate aplicate popoarelor indirect de către Germania, supranumită „locomotiva economiei”, care cere acum ţărilor sărace cedarea suveranităţii, regionalizarea statelor şi împărţirea acestora în noi provincii, care apoi vor fi federalizate prin pierderea graniţelor istorice. Iar lucrul acesta va scandaliza întreaga UE. Cât timp nu vom avea o singură Constituţie europeană care să apere în mod egal drepturile fundamentale a tuturor popoarelor statelor, popoarele europene se simt nesigure, neapărate, persecutate economic şi cultural, şi lipsite de o acţiune politică comună, cu finalitate în organizarea administrativă. Până şi regionalizarea noilor teritorii europene a celor 28 de state din UE se face forţat, fără măcar o dezbatere a legii regionalizării de către popor, fără un referendum naţional, sau european, sau măcar trecută legea prin parlamentele fiecărei ţări, ci doar prin asumarea răspunderii guvernelor marionetă de pa scara Puterii bruxelleze. Aşa încât orice acţiune născută din singurătatea atomică a acestor popoare europene, rămase fără stăpâni, la Bariera atomilor mulţimii, este explozivă, anarhica şi extrem de periculoasă, adică violenta şi distructivă. Pentru că puterea în lipsa Artei-transformarii care să o ordoneze şi să o transforme, s-a întors acum la stadiul de agresivitate pură.
    Practic, lumea europeană este în acest moment atât de obosită, de stresată şi de maltratata psihic, încât nu mai ascultă nimeni de nimeni, nimeni nu mai crede în nimic, şi dacă ar fi să înceapă în chiar clipa aceasta un război civil în UE, acesta s-ar extinde rapid la nivel social-planetar, tulburând toate apele. Toţi s-ar răzbuna împotriva tuturor, dar fără sens, fără nici o finalitate politică şi socială. Iar lucrul acesta se întâmplă pentru că, probabil, 80% din populaţia lumii suntem deja în faza de hibridizare, aflaţi în comă tehnică şi politica la nivel social-planetar. Pentru că o gaşcă de păpuşari, globalişti şi globalizaţi, aflaţi în cârdăşie cu nişte codoşi imbecili şi rudimentari, care lucrează prin societăţi secrete pe care nici nu mai e nevoie să le mai numesc căci le ştie toată lumea acum, tot încearcă, fără rezultate concrete, să conducă omenirea prin cenzura tehnologică şi culturală, şi prin aşa zisul fenomen de globalizare forţată a lucrurilor şi de tribalizare a persoanelor într-o singură republica universală condusă din umbră de un singur guvern mondial, care vor cu orice preţ să facă un masacru al popoarelor până la eliminarea cu 90% din populaţia lumii.
    În 1989, în timpul revoluţie (sau loviluţie) am avut viziunea unei revoluţii la nivel social-planetar. Încercând să adorm măcar o oră în cele şapte zile şi nopţi de coşmar cât a durat revolta socială la Arad şi Timişoara, vedem armate întregi de terorişti care se deplasau atât din Orientul islamic cât şi din Occident, în frunte cu SUA, cu echipamente militare speciale, vedeam armate hibridizate şi teleghidate de două centre de putere care comandau să se distrugă reciproc. Astfel, populaţia civilă, fiind în mijlocul acestor bande de diversiune, organizate în aşa fel încât să se elimine reciproc, nu reuşea să se organizeze în spirit revoluţionar, de conştiinţă, din pricina unor zvonuri fase, precum „apa şi mâncare otrăvită”, electricitate tăiată, etc., astfel încât chiar şi după câteva luni de la revolutie nimeni nu putea să creeze o stabilitate politică în ţară.
    Acum, dacă ar începe o altă revoluţie la nivel socila-planetar, aceasta ar putea fi un dezastru mondial. Şi nu cred că va înceta până nu se vor lichida toate clanurile de îmbogăţiţi peste noapte in ultimii 23 de ani, care nu prea mai au acum unde să se ascundă. Lumea este atâta de dezbinată şi de bolnavă în sfârşitul istoriei celei mai mari înşelătorii umane, încât nu văd pe cineva care ar mai putea să deţină controlul populaţiei la nivel social-planetar. Dumai Dumnezeu şi Mama natură ar mai putea linişti acum această mare Tulburare a apelor din toată lumea.
    Arta-transformarii este o fântână cu apă vie. Poţi să schimbi satul, oraşul său ţară unde te-ai născut, dar nu poţi schimba fântână cu apă vie sau să te mai scalzi o dată în Scăldătoare (în „Scăldătoarea Betseda”) Căci această fântână cu apă vie şi Scăldătoare, prin care trece doar odată îngerul şi tulbura apa, spre vindecare, acum nici nu scade, nici nu creşte după voinţa omului, ea scade sau creşte după voinţa lui Dumnezeu.
    Ceea ce mă interesează pe mine acum este că, prin sculpturile mele – unele având şi funcţie de instrumente de comunicare telepatică – să conectez duhul românesc pe orbita universalităţii şi să prelungesc Stâlpul Central al Coloanei soarelui de vis, de pa axă pământului pe axa Cerului cristalin. În acesta fel s-ar putea crea un imperialism românesc de ordin strict spiritual ce ar putea expansiona prin cele zece triburi atlanteene, făcând astfel din România cel mai puternic regat-atlant de spiritualitate din întreaga lume.
    Îşi iubeşte ţară şi neamul atlant acela care ştie că, dintotdeauna cultura este puterea popoarelor, şi că numai prin ştiinţa zeilor şi prin spiritualitate înalta vei putea rămâne şi tu aici, în Terra Mirabilis, legat şi păstrat de pământul tău românesc. Nu iubeşti numai tot ce a fost al strămoşilor tăi atlanţi şi geto-daci, sau ce este numai al tău – ci vrei şi să lupţi, printr-o judecată severă şi o îndurare totală, pentru că această cultură atlanteeana să fie cunoscută în eternitate, să rămână peste şi dincolo de istorie.
Orice se poate întâmpla cu România acum, poate să fie regionalizata, federalizata, robita şi ştearsă de pe faţa pământului. Dar nici o forţă, nici măcar forţa malefică care e eonul Dracului, nu o poate scoate din eternitatea ei, de ţară atlanta, de primul regat-sacru al omenirii. Nici o revoluţie, nici un măcel, nici o catastrofă ecologică nu va putea ucide pe zeii noştri atlanţi, care s-au reîncarnat pe o „scară creaturala” de 50.000 de ani, de la misterioşii pelasgi, la zeii cei mari de la Dunăre; de la Neptunos – Atlas – Poseidon până la Orpheos, Zamolzis şi cele zece Preotese ale Soarelui din Vatră Atlanţilor, dintre care una deţine în mod sigur Discul-solar.
    Chiar dacă toate bibliotecile din toată lumea, care deţin aceste documente despre Atlanţii din Carpaţi, ar fi distruse într-un cataclism, aceşti mari zei atlanţi şi aceste zece Preotese ale Soarelui vor continua să domina şi să fertilizeze lumea.
    Aşa să ne ajute Dumnezeu!
   Sirnea, 30 aprilie, 2013 – Groapa Hiperboreanului
                            * * *
    PS: Pentru a şti despre ce Prinţesă X este vorba, public această legendă mai jos:
Legenda: Prinţesa X = creştinism (MD-MM + cele trei Diana D3, respectiv Maica Domnului, Maria Magdalena, Diana-Luna-Hecate, Diana-Artemis-Bendis, Diana Sancta Potentisima) + islamism (F3 Fatima + cele 72 de Fecioare) + new age & satanism (Marea Zeiţă, înfăţişată adeseori sub aspectul teribil de regină a Morţilor + Lilith, Isis, Kali, Shakti, Eurynomes, Mnemosynes, Iele, Valkirii, etc.)

joi, 5 septembrie 2013

Despre Iniţiativa cetăţenilor pentru un Venit Minim Garantat, Necondiţionat

                           "Ultimul soare negru inainte de 2081" (ulei pe placaj, 1997)
  
   Motto: “Sărăcia nu este un viciu, numai mizeria este un viciu, domnule!” (Dostoievschi)

    Iniţiativa cetăţenilor pentru un Venit Minim Garantat, Necondiţionat, ar putea schimba fundamental modul în care gândim despre “lăţimea de banda mentală” a europeanului, care la oamenii săraci este limitată, iar la oamenii bogaţi este deja hibridizata, aflata in coma tehnica si politica.
    Cu alte cuvinte, starea de sărăcie în care a ajuns Europa a impus o povară psihică asemănătoare cu a pierde 16 puncte de IQ, sau comparabile cu diferența de cunoaştere si perceptie, care se poate observa, de exemplu, între adulți normale si oamenii hibridizati (prin cele două Geneze, prin implant şi prin interferenţa; adică, prin implant uterin şi prin implant pe “creierul bicameral”, care se fac acum prin genetică moleculară şi prin noul program de alimentaţie, Codexul Alimentarius &OMG Monsanto)
    Astfel, oamenii fără venituri sunt bolnavi psihic, cu venituri mici (între 150 şi 300 de dolari) sunt vaccinaţi pe creier să se gândească doar la problemele lor financiare efectuate prost (la facturi, de exemplu); sunt obsedaţi tot timpul de foame, frig, frică, întuneric şi negaţie. Oamenii cu venituri mari (între 3000 şi 10.000 de euro) sunt deja hibridizaţi, aflaţi în comă tehnică şi politică, la nivel social planetar; ei sunt vaccinati pe iris, pur si simplu nu mai vad decat in Cercul lor de casa; sunt rupţi de realitate, pentru că toţi sunt în cârdăşie acum cu oamenii politici, care când ajung la guvernare trăiesc ca “în sânul lui Adam”.
    Toate cercetarile asupra creierului uman arată că nu este vorba de europeni săraci mental, este vorba mai degrabă despre oameni care se întâmplă să fie în sărăcie, pentru că trăiesc într-un mediu profan, creat artificial. Toate cercetarile medicale si sociologice ne spun că nu popoarele europene sunt sărace, ci politicienii bogati aflaţi la guvernare, care sunt deja hibridizati şi aflat în comă tehnică şi politică, la nivel social planetar, datorită fenomenului de globalizare forţată a lucrurilor şi de tribalizare a persoanelor.
    Eu cred că ocultă mondială conduce Europa după formulă magică furata de la Mircea Eliade, si aplicata gresit, potrivit căruia “sacrul este camuflat în profan şi profanul este camuflat în sacru”.
    Cred, totodata, ca nu există oameni inutili, ci doar o societate bolnava care nu este în stare să le descopere utilitatea iar ei suferă. De aceea, acest surogat de societate nu va fi bună nici pentru cei realizaţi, nici pentru cei nerealizaţi, tocmai pentru că primii îi condamna pe ultimi.
    Dacă nu vom semna toţi aceasta Iniţiativa VMG, în mai puţin de doi ani vom ajunge la sute de milioane de şomeri, de oameni care vor tânji după muncă şi pensii pe care nu le vor mai găsi nicăieri acum. Pentru că ocultă mondială ne-a băgat deja în cinci valuri de criza mondială financiară, creată artificial, ca să ne bage, in final, pe toţi, într-un război civil.
    Dragi prieteni, vă invit să citiţi cu atenţie această Iniţiativa a cetăţenilor pentru un Venit Minim Garantat/Necondiţionat, luată la nivelul cel mai înalt de 15 state din UE, care ne va garanta în întregime libertatea, egalitatea şi demnitatea umană, pentru toţi cetăţenii europeni. Şi, bineînţeles, să o semnaţi! Această Iniţiativă ne va ajuta la eliminarea: a) diviziunii sociale. B) dezbaterilor dominate de invidie, corupţie, de abuzuri şi de toate consecinţele acestora. C) birocraţiei atât de costisitoare, superflue, represive şi excluzive din punct de vedere al inspecţiei şi controlului social.
În contextual în care salariile din România se află printre cele mai precare din UE, cetăţenii români au tot interesul să semneze!

miercuri, 4 septembrie 2013

Jurnal de Atelier II – Fragment din 144 de Scrisori de tranzitie din Mileniul III către Prinţesa X. Scrisoarea nr. 55.

       Foto: Coloana Femeia ingerul melancoliei ( lemn de cires)


    Pentru Amba, Ambica, Ambalica, Amaterasu, Adama, Ana, Anica, Anisoara, Angela, Angelica, Artemis, Aphrodite, Astarte, Beatrice, Belagina, Bellona, Bendis, Brigit, Cassandra, Cassiopeia, Claudia, Copia, Cotytto, Cosinziana, Dalila, Danaida, Dana, Dike, Daphne, Dea-Dia, Debora, Demeter, Danae, Deverra, Discordia, Diana, Dina, Daniela, Didina, Domnica, Elena, Eirene, Enyo, Eos, Epona, Eris, Eurydike, Europe, Eurynome, Euterpe, Eva, Fama, Fames, Faustitas, Fecioara Maria, Feronia, Flora, Florina, Fornax, Fortuna, Freyja, Fulla, Furina, Gaia, Galateia, Ganga, Gabriela, Hainuwele, Harmonia, Haris, Helene, Helpis, Hekate, Hera, Hertha, Hespera, Hestia, Hila, Hina, Hine-Ahu, Hippolyte, Hortensia, Isis, Iris, Irina, Ishtar, Iuno, Iulia, Iuliana, Iana, Julieta, Ki, Kala, Kali, Kami, Keto, Klotho, Klymene, Koleada, Kubaba, Kybele, Kamelia, Kleitho, Laka, Lakshumi, Lamia, Lara, Larisa, Lato, Leto, Lebe, Leda, Lethe, Leukippe, Lenuta, Lilith, Liliana, Luminita, Luna, Maia, Maitryi, Margareta, Medeia, Meder, Medusa, Melusine, Meriem, Metis, Minerva, Maria, Magdalena, Mariana, Mira, Miriam, Mirela, Narcisa, Nemesis, Nike, Niobe, Nundina, Nut, Nyx, Ofelia, Onelia, Ortansa, Pales, Pandora, Parvati, Penelope, Persephone, Phoibe, Pomona, Proserpina, Patricia, Raluca, Radha, Rhea, Rodica, Ruth, Rumia, Selena, Sarasvati, Semele, Semonia, Sirene, Sinziana, Steluta, Stefana, Tatiana, Tanith,Themis, Thetis, Ultio, Umai, Uni, Urania, Uto, Uttu, Utu, Uza, Vach, Vacuna, Vana, Venus, Vesta, Veronica, Zemora!

    Şi pentru toate femeile pe care le-am iubit de la naşterea mea şi pe care le voi iubi etern şi chiar după aceea – şi mă scuz pentru celelalte bucatele de femei (care, fără îndoială, sunt şi ele jumătatea infinită a bărbatului) pe care le-am putut uita pe drum, în călătoria mea atemporală, prin Coloana soarelui de vis, de pe axa pământului pe axa Cerului cristalin.      Motto:

    “Du-mă fericire în Sus, izbeşte-mi fruntea de stele, până când se face coloana sau altceva, mult mai înalt şi mult mai curând!...Ţărmul s-a rupt de mal şi te-a urmat, ca o umbră, ca un şarpe dezarmat!...Trec fantome ale verii în declin...corăbiile sufletului meu marin...Mai pune odată, mama, mâna pe ceafa mea, vezi, nu ţi se udă de sânge!? M-a lovit îngerul în spinare, mama, nu sub forma plăcerii, ci sub forma durerii!...” (Nichita Stănescu)    "Fiecare om are în el un înger, nu îngerul păzitor, ci îngerul care geme închis în întunecimile sufletului fiecăruia dintre noi, şi pe care arareori, numai rareori, izbutim să-l descătuşăm, să-l lăsăm liber să-şi ia zborul, să se înalţe, şi atunci, o dată cu el, se purifică şi se înalţă şi sufletul nostru" (Mircea Eliade)    “Cineva spunea că un popor rămâne liber câtă vreme îşi păstrează zeii şi limba. E foarte discutabil dacă noi ne-am păstrat zeii. Prin zei înţeleg, fireşte, valorile esenţiale în care noi trebuie să credem. Mă tem că din multe puncte de vedere am putea să parafrazăm în modul nostru specific afirmaţia lui Malraux “secolul XXI va fi religios sau nu va fi deloc”, în sensul că pentru noi, ca popor, dacă ne vom descoperi zeii pe care i-am pierdut sau pe care i-am degradat, va exista viitor. Dacă nu, nu!” (Octavian Paler)       Draga Prinţesa X,

    Mă bucur că ne-am cunoscut, fie şi numai virtual, pe reţeaua de socializare Facebook.

    O zi bună să-ţi dea Dumnezeu, cer înalt şi idealuri pe măsura cerului Cristalin!

    Într-un răgaz de linişte şi de meditaţie artistică, în scurtă dimineaţa cenuşie, la o primă deschidere a raţiunii, pe care rugăciunea inimii nu o cunoaşte, pentru că ea urmează cântecul de cocos al pozitivismului; la micul dejun, în zenitul umanităţii din amiaza soarelui antic, sau poate chiar în ceasul serii, la apusul “Ultimului soare-negru înainte de 2081”, în momentul celei mai scurte umbre, de care suntem toţi atinşi, acum, în sfârşitul istoriei celei mai mari înşelătorii umane - s-ar putea să te regăseşti în această ultimă Scrisoare de tranziţie din Mileniul III către Prinţesa X. (Legenda Ei o vei găsi în finalul scrisorii)

    Nu ştiu cine eşti, cum nu ştiu nici cine este “Prinţesa X” sau “Negresa Blondă” a lui Brâncuşi. Uni exegeţi ai operei maestrului spun că ar putea fi chiar o stră-strănepoată a lui Mathusalem sau o strănepoata a împăratului Napoleon, cândva, patroana oraşului Paris. Dar, după felul cum a tăiat-o Brâncuşi în materie cu măsura propriei lui fiinţe, în mod sigur Ea există de mii de ani. Dovada că, “Prinţesa X Bonaparte”, expusă la New York, la începutul Secolului trecut, a scandalizat toată “elita” mondială a vremii, afirmând că e “indecenta”, şi tot atunci a fost scoasă din Salonul internaţional al expoziţiei.

    S-ar putea ca, la un moment dat, tot ce a sculptat Brâncuşi, să fie continuat şi de alţi artişti, şi recunoscut drept model universal prin Matricea stilistică, şi prin ceea ce am sculptat eu - prelungind “Coloana fără de sfârşit” (prelungind, de fapt, “Stâlpul Moştenirii”, al unui alt “Brâncuşi rămas în ţară”) de pe axa pământului pe axa Cerului cristalin, prin “Coloana soarelui de vis”, prin Geneze, şi prin aceste “imagini-regine”, printre ele, posibil, câteva Preotese ale soarelui, cu reminiscente din primele zeiţe-mume ale pământului venite din cer, pline de senzualitate, de bogăţie şi mister, provenite dintr-o Cultură matrilocala paşnică din vechea Europa, care s-a menţinut vreme de douăzeci de mii de ani, până la invaziile indo-europene în jurul anilor 7000 i.H.

    Eu, spun, ca Brâncuşi, trăieşte. Astfel, când trupul lui Brâncuşi îi moare pe pământ, o copie a lui va muri pe Soare, care colcăie de fiinţe înaripate, de fiinţe de lumină ce întrece toate luminile, pentru ca să se nască apoi un alt “Brâncuşi întors în ţară”. Motivul instrucţiunilor de a aduce trupul lui Brâncuşi de la Paris în ţară, nu poate fi altul decât deschiderea Porţii stelare către cer, care nu se poate deschide decât dinăuntru, pentru aflarea altor “Chei” de deschidere a altor Porţi stelare. Brâncuşi e “cheia” şi “medalionul” acestei ţări, care nu se poate deschide decât dinăuntru.  
   Astfel, viaţa lui Brâncuşi continuă şi azi (chiar dacă nu în formă actuală, ci doar “teleportat fotonic” în Sfântul Soare, mereu într-o călătorie atemporală, prin 231 de Porţi stelare). Brâncuşi a promis că se va întoarce în ţara mama, numită de toţi comentatorii antichităţii Terra mirabilis! Un fragment din Testamentul lui sună aşa: “Nici nu vă puteţi da încă seama de ceea ce vă las Eu!...Coloana fără de sfârşit este negarea Labirintului...mă aflu, acum, foarte aproape de bunul Dumnezeu; şi nu îmi mai trebuie decât să întind o mână înspre El, ca să îl pipăi!...O voi face, când mă voi întoarce în tara-mama... Il voi aştepta pe bunul Dumnezeu în Atelierul meu...Nu mai sunt demult al acestei Lumii: Sunt departe de mine însumi, desprins de propriul meu trup – mă aflu printre lucrurile esenţiale...într-o călătorie atemporală spre tara-mama, Terra Mirabilis!...”.

    Brâncuşi a fost primul părinte al artei moderne. Prin Complexul arhitectonic creat la Targu-Jiu, prin lucrările Începutul Lumii, Cocoşul, Coloana infinită, Domnişoara Pogany şi prin cele 49 de Păsări măiestre, expuse toate, la un moment dat în New York, într-un “salon oval”, Brâncuşi a fost primul înger de lumină care a ieşit prin Cercul de foc al pământului, şi a rupt lanţurile din “temniţa îngerilor”, din primul cer, al Lunii, din închisoarea noastră de lut, ca să descoperim, apoi, singuri, cine suntem, de unde venim şi încotro mergem.

    Se spune că o nobilă doamnă (o Prinţesă moldavă, pe care Brâncuşi o cunoscuse la Paris) văzând în expoziţie la New York toate aceste 49 de Păsări măiestre expuse în “salonul oval”, a îngenunchiat în fata lucrării “Pasăre în spaţiu umplând Bolta Cerului” (din marmură, 189 cm) şi s-a rugat la Ea, cu rugăciune creştină, spunând că vede în lucrare o “flacără de lumânare care se urcă până la cer”. Aceasta, mărturiseşte Brâncuşi spre sfârşitul vieţii, a fost pentru el cea mai mare recunoaştere a artei sale.

Caut forma în tot ce fac, pentru a rezolva problema dificilă şi nebunească de a obţine toate formele într-una singură. Cred că o formă adevărată ar trebui să pară că şi cum ar pleca din masa într-o existenţa mai perfectă şi mai completă.”, spunea Brâncuşi, într-unul din aforismele lui.

    Brâncuşi, ştia că noi suntem Atlanţi, veniţi din stele; ca noi şi stelele suntem una, şi visa să unească toate formele într-una singură... Brâncuşi, ştia că structura noastră interioară este identică cu structură stelelor...ştia că există o Formă întreaga care poate să unească toate formele într-o singură Coloana infinită; într-o Coloană fără de sfârşit, despre care Nichita Stănescu spunea că vede în Ea “nişte sicrie dacice puse unul peste altul care se urcă la cer”.

    Eu nu am făcut altceva prin sculptura mea, decât să deschid “romboidul” din Coloana fără de sfârşit; să deschid aceste “sicrie dacice”, în care am găsit “Coloana soarelui de vis”, “săgeata de aur” a lui Abaris şi “Genezele”, prin implant şi prin interferenţa, care sunt chiar armele lui Apollon Hiperboreanul – “Vânătorul stelelor”; şi un ciclu de “imagii-regine”, venite din cer, pline de senzualitate, de bogăţie şi mister. De aceea, este posibil să nu mai mă regăsesc nici eu în această lume, aflată, acum, pe pământ fără centru iar în cer într-un război al focului stelar.

    De fapt, toţi suntem acum nişte copii care nu vor să-şi împrumute, unii altora, jucăriile, pentru că sunt deja stricate, şi suntem incapabili să le mai reparăm...pentru că noi am ajuns acum ca nişte “maşinuţe biologice”, care funcţionează cu baterii lunare şi solare. Cineva, un extraterestru (ET-X-Y), pentru că nici el nu ştie originea acestor “maşinuţe biologice', se joacă nu noi; se joacă cu Cuburile ADN-urilor noastre, le tot schimba mereu structură, pentru că altceva nu ştie nici el ce să facă. Cu alte cuvinte, le schimba doar “bateriile” lunare cu cele solare şi viceversa. Brâncuşi cred că ştia asta, şi de aceea a hotărât să spargă limbajul artistic, să devină el însuşi Coloana infinită.

    Nu este exclus ca Brâncuşi, deposedat de umanitate, să se fi “teleportat fotonic” doar până în staţia finală - Sfântul Soare, pentru că omul din el – omul de la zeu - nu se mai plasa pe nici o listă a societăţilor omenirii. Dovada că, după ce a trăit 53 de ani de exil la Paris, la sfârşitul vieţii, când a dorit să doneze opera lui de sculptură poporului român, statul român, prin reprezentanţii lui din vremea aceea, a refuzat opera artistului; printre reprezentanţii care au refuzat să semneze actul de donaţie a artistului, se afla şi marele scriitor Mihail Sadoveanu şi marele critic al vremii, George Călinescu, cel care a scris “Scrinul negru” (mai bine l-ar fi numit “soarele negru”, căci negru a rămas până azi.).

    Brâncuşi, prin Coloana infinită, a devenit STÂLPUL MOŞTENIRII, şi STEAUA NOASTRĂ NOROCOASĂ, care ne apăra ţara de trădători.

Cine vede şi cunoaşte semnificaţia acestei Coloane infinite, vedea lumina ce întrece toate luminile; vede lumina Sfântului Soare, şi lumina acestei “STELE arzătoare cu opt raze” care arde prin implozie atât de puternică, încât expansionează cu măsură şi ordinul de opt la puterea 64 de “Stele arzătoare cu opt raze”; arde într-o uriaşă Simfonie a Durerii şi Fericirii umane. E absolut CLAR că sufletul lui Brâncuşi era solar. Se va ţine de Soarele Atlanţilor din Carpaţi! Brâncuşi, a găsit calea dreaptă. Categoric, exista o cale să-ţi aperi Tara de Trădători...”

    Numai această “Coloană fără de sfârşit”, prelungită, prin “Coloana soarelui de vis”, de pe axa pământului pe axa Cerului cristalin, şi e de ajuns pentru a continua expansiunea Atlanţilor din Carpaţi, pe ideea ascensiunilor celeste, cu alte “semne arbitrare” şi “simboluri consacrate', cu un “semnal” de la omul din lumea de dincolo, “teleportat fotonic” în “pulberea stelară”. Numai această artă, care face parte din familia sacrului, şi este de ajuns pentru că România se devină Stâlpul Central al viitoarelor State Unite ale Europei; şi să redevină, ceea ce a fost din timpuri imemoriale, primul regat-sacru din Terra Mirabilis şi primul Centru de spiritualitate crestina si solară din lume.

În eseul “Brâncuşi în conştiinţa românească”, puteţi găsi şi alte detalii despre această artă sacră, românească.

    Voi continua această Scrisoare cu un citat de T.S.Eliot, care se leagă într-un fel de “teleportare fotonica” al lui Brancusi in Stele, in “pulberea stelara”, in ascensiunea lui celesta prin cele nouă sau zece ceruri, pana in Pragul Tronului lui Dumnezeu.

    “Este un timp pentru a clădi şi un timp pentru a trăi şi a naşte, şi un timp ca vântul să spargă geamul ce se clatină”. Şi tot T.S.Eliot, dacă îmi amintesc bine, mai spune: “Plecaţi, plecaţi, a spus zburătoarea, specia umană nu poate suporta prea multă realitate!”.

    Eu sunt de mult convins ca, o parte din noi suntem copiii soarelui, călărind pe “săgeată magică”, pe “săgeata de aur” a lui Abaris spre staţia finală – Sfântul Soare!!...Ca să nu mai spun despre femei, care în mod sigur sunt păsări stralucitoare venite din cer, printre ele şi câteva Păsări măiestre care şi-au pierdut nu tare de mult “aripile”, şi care zboară acum pe cerul deschis în toate sensurile posibile; zboara doar cu o singură “aripă” - unele, doar pe faţa nevăzută a Lunii, altele, spre Staţia finală: Sfântul Soare! - cu sofisticata aeronava “Virgin Galactic Space”!!!

    Nu ştiu ce va fi în viitorul apropiat pe Planeta albastra , dar cred ca stiu ce va fi pe Terra Mirabilis. Văd, adeseori, in Gradina Maicii Domnului, femei strălucitoare închise într-un uriaş Cub negru (în “Cubul negru” de Bacovia), ori închise într-o “cameră obscură”; le văd cum le cresc “aripi” ascuţite până la Cerul cristalin, care sparg cu ele “camera obscură” şi sfarmă neîncetat colţurile Cubului. Văd “Lecţia despre cub”, despre cubul sfărmat, de Nichita Stănescu; văd “Noduri şi semne”, mereu alte “semne arbitrare” şi alte “simboluri consacrate” în Holograma cosmică, in holograma Europei, în cazul nostru. E că un experiment sau poate chiar un Joc serios – “Iocari serio” – cu “Pisica lui Schrodingger” închisă în cameră obscură. Nu degeaba se spune că romanul are şapte vieţi, mai puţin cu două decât pisica, care are nouă.

    Nu ştiu ce se va întâmpla cu noi, pamantenii, în viitorul apropiat, dar văd că trăim parcă din ce în ce mai intens în ultimul imperiu al globalizării lucrurilor şi al noilor tribalizari şi detribalizări a persoanelor.    Trăim într-un timp al mişcărilor violente şi accelerate într-un Cosmos demonizat in “spaţiul sublunar”, supus corupţiei. Pe de o parte se încearcă acum să se opreasca trecerea din universul tehnologic (care, aşa cum este acum, încă legat de “lampa lui Lenin”, în mod sigur ne va elibera către nimic) în evoluţia naturală a ştiinţei viului, iar pe de altă parte, se încearcă, prin Arta-transformarii, să parcurgem impreuna Marea Trecere, să transformăm pământul în Stea. Adica, să transformăm Primul Principiu din care s-au ivit in copilaria umanitatii cei trei eoni distincti, primordiali, existenta, forma şi beatitudinea, într-un “pamant nou” sub un “cer nou”, in care intraga omenire sa poata evolua pe o singura axa, de pe axa pamantului pe axa Cerului cristalin; pe o noua axa crestina, in care calauza sa ne fie la toti inceputul Eonului mesianic, nu si eonul Dracului, care mai are putin de trait pe pamant.

    Trăim un timp sacru si o noua sacralizare a Facerii Lumii; un timp care se comprima si se dilata sub ochii nostri; un timp care, cu Mână Destinului, slujeşte creşterea, iar cu cealaltă mână distrugerea, descreşterea si desacralizarea lumii, dezvrajirea ei din vechea ordine. Sau, cum spunea poetul Vasco Popa: “ Intr-o palma ploua, intr-una creste iarba”. Dar cu ce “ploua”acum din cer, peste sufletele noastre lovite de indoiala si mister, si ce “iarba” va creste pe “noul pamant” in Gradina Maicii Domnului, numai Ei stiu (prin noua tehnologie Haarp si prin genetica moleculara)! Ei si bunul Dumnezeu!! Faca-se voia Ta, Doamne!     
   Cu alte cuvinte, trăim într-un timp în care pe de o parte se încearcă distrugerea iremediabilă a omenirii, iar pe de altă parte salvarea ei. Daca nu vom reconstrui Europa – leaganul civilizatiilor Lumii - pe o noua axa crestina, nu este exclus sa fim ultima generatie de pamanteni. Însă, după părerea mea, nicio tiranie sau dictatură din lume nu cred că ar mai putea acum, în Secolul XXI, să distrugă fiinţele de lumină, solare. Aşa cum nu poate să distrugă o mare şi adevărata personalitate.

    Aşa cum am citit intr-un comentariu pe facebook, cred că esti cu adevărat o fiinţă feminină solară, marcată de o personalitate puternică, venită dintr-o stea nobila cu lumina şi căldură proprie, dar şi cu o mare misiune pe pământ. Grea şi mare, de altfel, pentru toţi pamantenii si nepamantenii acum. Cred că ai un suflet bun, romanesc, şi ar fi păcat să nu il folosesti în sensul dorit.

    Aşa cum bine şti, poporul român este un popor solar, are o mare misiune pe pământ, şi o extraordinară vitalitate, o judecată severă şi o îndurare totală, şi o putere de a asimila toate popoarele lumii, fără să-şi piardă zestrea lui genetică. De aceea, cred că este posibil să începem să dezvoltăm împreună statul cultural, pentru că, în primul rând, cultura este puterea popoarelor, apoi să începem să unim cele zece triburi atlante în ţara mama, România, numită de toţi comentatorii antichităţii Terra Mirabilis. În articolul “Despre regionalizarea României şi pericolul islamizării Europei” am încercat să prezint şi un posibil scenariu de unificare a acestor zece triburi atlante în Terra Mirabilis.

    După părerea mea, după comunism şi capitalism, nici un sistem politic nu mai poate opri acum evoluţia omenirii pe o singură axă, cum nu poate opri, de exemplu, Transferul de personalitate, care este alfa şi omega tuturor experienţelor umane din toate timpurile.

    O personalitate autentică rezista în orice sistem politic său religios, chiar şi pe rug, aşa cum a rezistat Giordano Bruno. “Mai tare vă este vouă frică să mă condamnaţi decât mie să accept sentinţa voastră”, acestea au fost ultimele cuvinte înainte de a intra în rugul aprins. Nu este exclus că Bruno să fi văzut în propriu-i rug actul final al unei schimbări care se îndeplinise în el însuşi deja cu mult timp înainte: deposedarea de umanitate, statui ale memoriei artificiale (pe care dorea să le facă cunoscute oamenilor), trecerea la o condiţie divină (prin teleportarea fotonică, care se poate realiza astăzi, după patru sute de ani).

    Nicio tiranie din lume nu mai poate acum să-ţi interzică cercetarea stiintifica, creaţia artistică, ascensiunile celeste, şi să gândeşti liber. Creez, deci exist, nu-i aşa? Ca să-l parafrazez pe R.Descartes.

În cea mai absolută dictatura a lumii moderne – în ordinele călugăreşti stareţul calabrez Gioacchino din Fiore, în urma unei experienţe mistice, a primit viziunile libertăţii, egalităţii şi demnităţii umane”, ne spune Mircea Eliade într-un articol publicat în Cuvântul din 1935.

    Cu alte cuvinte, stareţul Gioacchino a primit “viziuni şi profeţii”, care apoi au fost furate de Toma d' Aquino, şi după ce l-au condamnat pe Gioacchino prin protocolul din Anagni, din aceste „viziuni şi profeţii” s-a putut gândi din nou toată teologia creştină.

    “S-a putut gândi” aceste “viziuni şi profeţii” din care s-a scris şi “standardizat” Summa Theologiae a lui Toma d' Aquino. Atâtea “libertăţi, egalităţi şi demnităţi umane” avem noi astăzi, câte libertăţi, egalităţi şi demnităţi i-au fost furate de Toma d' Aquino stareţului calabrez Gioacchino din Fiore.

    Dar chiar şi cu aceste furturi de viziuni, inchiziţii şi condamnări, Renaşterea a cunoscut o libertate mai mare decât o avem noi astăzi. Prin Summa Theologiae a lui Toma d' Aquino, omul modern este silit să renunţe la libertate pentru drepturile care îi sunt date de alţii – de biserică şi de ONU, de exemplu. Drepturi de care, însă, nu profita aproape nimeni în statele moderne de azi, din UE şi de pretutindeni. Căci omul modern accepta să-şi ia “dreptul dat de alţii”, neştiind că, acceptând acest drept, îşi pierde toată libertatea.

    Un om cu adevărat liber este numai acela care nu acceptă drepturi date de alţi oameni, sau de instituţii, nationale sau internationale, la capătul căruia se afla tot un om (de cele mai multe ori un tiran), de decidentă căruia depinde dreptul, egalitatea, demnitatea şi libertatea ta. După părerea mea, nu ar trebui să existe decât un singur drept şi o singură egalitate, demnitate şi libertate pentru toată lumea, garantate de o singură Constituţie Universală.

    Ideea ca, drepturile omului nu ar trebuie sa existe, ci numai indatoriri, este falsa si inumana. Asa cum exista Contract social, scris de J.J. Rousseau, care a functionat peste 250 de ani, tot astfel trebuie sa existe si un “Contract natural”, in care, printr-o Constitutie Universala, sa fie scrise Drepturile si indatoririle fundamentale a omului universal, la nivel social planetar, ca sa terminam odata cu utopiile hitleriste, fasciste, comuniste si legionare, care toate isi au esenta in “Paradisul prin distrugerea omenirii”, si adversari pe oamenii insisi.

    Cu alte cuvinte, ori se bucura toţi oamenii de aceste libertăţi, drepturi, egalităţi şi demnităţi şi umane, ori nu se mai bucura nimeni pe pământ. Nu poţi să spui că toţi oamenii sunt liberi şi responsabili de viaţa lor; adică o poţi pierde, sau o poţi crea, în funcţie de ţară de care te naşti, de ghetoul religios, sau de ghetoul comunist sau capitalist, căci atunci devenim toţi un fel de “automate ale morţii colective”, adică rataţi, sau oameni vii şi întregi. Omul viu şi întreg = Cerul întreg, nu-i aşa?

Cum nu poţi să spui că toţi oamenii sunt egali în faţa lui Dumnezeu, dar există uni care sunt mai egali decât alţii. Nu poţi să ai un univers tehnologic schizoid că acesta – diavolocentric, adică centrat pe pământ – un univers tehnologic care în mod sigur ne va elibera către nimic – şi unul centrat pe Dumnezeu. Nu merge!

    Lumea atârna de Dumnezeu numai prin faptul că toţi oamenii, dar absolut toţi, evoluăm acum pe o singură axă, de pe axa Pământului pe axa Cerului cristalin, şi pentru că toţi ne învârtim şi alunecam odată cu cerul, cu Lună şi cu Soarele, în armonie deplină cu Cosmosul şi cu Dumnezeu. Aceasta înseamnă deja o legătură foarte puternică între noi.

Fără susţinerea cosmosului de Dumnezeu, lucrurile şi fiinţele ar cădea unele peste altele şi “ordinea secretă” s-ar strica în 24 de ore. Or, această “ordine secrete” este chiar Iubirea care există dinaintea Facerii Lumii.

    Nicio societate secretă, nici măcar natură, nu poate face nimic împotriva omului creator; nu poate suprima creaţia sau un geniu adevărat, o personalitate autentică. Cu cât apăsă o dogmă sau o doctrină peste o astfel de personalitate autentică, cu atât mai mult spiritul ei – de vreme ce s-a născut sub semnul luminii – va ieşi la lumină.

    Să nu ne înşelăm asupra sensului libertăţii , egalitatii si demnitatii umane. Sau asupra acestor cuvinte: munca si lucrare; creaţie şi spiritualitate. Cultul muncii nemotivate mă revoltă la culme. Pentru că, “munca este o tortură psihică şi morală”, a spus-o Emile Zola în romanul Munca în urmă cu aproape două sute de ani. Cum să ai cultul torturii psihice şi morale? Nu! Nu se poate guverna la nivel social planetar cu aceste metode de tortură umană. Cuvântul “muncă” trebuie scos din dicţionare şi înlocuit cu cuvântul “lucrare”. Pentru că numai lucrarea făcută fără constrângere, de oameni liberi, prin creaţie de idei, dezvolta omenirea spre un progres real. In privinta cuvintelor creatie si spiritualitate, nu e vorba doar de creaţii artistice sau ştiinţifice, de experienţe metafizice şi spirituale exprimate prin gânduri şi emoţii. Ci este vorba de o „libertate fără efort” şi de stabilirea unui echilibru sufletesc în relaţiile dintre oamenii de la zei şi oamenii creştini, care, împreună, au Datoria şi misiunea vieţii lor (Asta îmi aminteşte de celebrele conferinţe ţinute de Vasile Pârvan, publicate într-o cărţulie mică după revoluţie sub titlul de “Datoria vieţii noastre”) - de ai salva pe ceilalţi oameni: pe oamenii din oameni şi pe oamenii fără destin, în mijlocul vieţii obiective în care trăim toţi acum „cu viii şi cu morţii laolaltă”, cum bine spunea Nichita Stănescu în ultima lui carte „Noduri şi semne”.

    Creştinismul, de exemplu, a însemnată în istorie mai mult decât toate războaiele şi revoluţiile la un loc, pentru că a înlocuit veche ordine economică a Legii, care se făcea prin profeţi, cu noua economie şi religie a Iubirii.

    Cu excepţia cenzurii din Summa Theologiae a lui Toma d' Aquino, creştinismul la origine a fost o religie a Iubirii, în timp ce islamul ultimului profet Mahomed a rămas până azi o religie a urii şi a războiului, a invaziilor de barbari, care prin bastioanele create deja în UE vor lua cu asalt Europa şi întreaga lume civilizată a Occidentului.

    Este cea mai mare sfidare ideologică, politica şi religioasă, aruncată omenirii de cei mai perverşi filozofi, înalţi preoţi şi politicieni, să afirmi că în momentele limita popoarele optează între compromisul libertăţii şi sinucidere (sacrificiu) după modelul ştiinţific practicat de Giordano Bruno şi Galileo Galilei. Primul şi-a susţinut public ideile lui de a reforma întreaga societate la nivel social-planetar, însă ideile pe care se întemeia societatea prin vechea ordine (din Summa Thelogiae a lui Toma d' Aquino) se aflau într-un raport conflictual. Iar al doilea, Galileo Galilei, a pactizat cu biserica catolică.

    Este o mare nedreptate care i se face şi azi lui Giordano Bruno să afirmi că Bruno a murit înainte de vreme nu pentru că ar fi cunoscut concepţia heliocentrică, ci pentru că nu a cunoscut aşa zisul adevăr sociologic potrivit căruia nici un establishment nu se schimbă din temelie. Şi că, vezi Doamne, GG în schimb ştia asta şi a supravieţuit. GG a fost un trădător, pentru că a preferat să-şi vândă sacii cu ştiinţa bisericii catolice, după care s-a exilat cu saci cu tot în Olanda, pentru că îi plăceau gâştele grase şi vinul roşu. Iar biserica catolică a expansionat la nivel social-planetar cu ştiinţa furată de la Bruno şi de la GG. În schimb, Bruno a preferat să moară ca un erou, sacrificat de biserica catolică, decât să-şi vândă ştiinţa bisericii. Bruno a vrut să schimbe din temelie societatea şi cursul istoriei. Exact ceea ce a dorit şi Ioan Petru Culianu, care a plătit cu propria lui viaţă, la fel ca idolul lui, Bruno.

    A doua mare nedreptate, făcută popoarelor de către filozofi şi sociologi, este să afirmi că societăţile, ca şi speciile, nu se sacrifica în favoarea individului. Că ele tind în mod „natural” să-şi conserve vechea ordine stabilită, confiscând în acest scop elementele rebele, considerate o ameninţare la adresa vechii ordini. Sau că, o ordine radicală cere fie sacrificarea individului care încearcă să o introducă (cazul Iisus, Gioacchino, I.P. Culianu), fie eliminarea rebelilor care o boicotează (cazul revoluţiilor).

    Când te opui cursului istoriei - pe care o face de regula o foarte mică minoritate; o face de regulă prin crime organizate şi prin războaie genocidare - ai trei opţiuni: 1. Să alegi între sinucidere sau exil (deportare); 2. Să te refugiezi într-o existenţa subumană sau în evaziune; 3. Să lupţi cu Sistemul, pentru a-l rescrie in intregime si a-l reforma din temelie. În spatele paravanului care desparte lumea văzută de lumea nevăzută – lumea sacră camuflată în profan şi lumea profana camuflată în sacru – are loc un furt de tehnologie înaltă, solara, pentru a putea guverna restul lumii.

    Vestul şi Restul, nu-i aşa? Paradoxal, chiar cu această tehnologie înaltă, ciber-, nano-, bio-, are loc acest furt de tehnologie solară, dar în acelaşi timp are loc şi un jaf în dragoste, între arhonţii care se reproduc pe cale hermafrodită şi îngerii şi demonii care se reproduc între ei în societăţi secrete, în ceea ce analiştii politici şi sociologii ştiu deja ce se întâmplă acolo, şi le numesc o „rasă în interiorul rasei”, care deţin puterea politică la nivel social-planetar, sub denumirea de Aristocraţia neagră.

Şi cu asta închei această mult prea lungă „Introducere la bunătatea timpului nostru”, ca să-l parafrazez pe Constantin Noica, care şi-a intitulat o carte chiar cu acest titlu.

    Draga Printesa X, voi încerca să îţi scriu acum despre un alt timp sacru si o alta sacralizare a Lumii, a facerii unei Lumii Noi; despre un timp reactualizat de alte rituri sociative religioase; despre alte rituri integratoare şi compensatorii, prin care putem practica „zborul magic”, un fel de „teleportare fotonică” şi o formă de meditaţie transcedentală ce ar putea lega istoria noastră de preistoria Atlanţilor din Carpaţi.

    Ca să spun drept, m-am săturat să tot cerşesc indulgente, “libertăţi, drepturi egale şi demnităţi umane” de la aceste religii care practica cultul mortii, şi de la această Aristocraţie neagră, în spatele căruia se află cea mai perversă şi otrăvitoare aristocraţie care a existat vreodată pe pământ: „aristocraţia muncitorească”, comunistă şi capitalista. Despre care Marin Preda spunea in ultima parte a vietii: “Sa ne fereasca Dumnezeu sa ajunga la putere “aristocratia muncitoreasca”, ca atunci va veni sfarsitul lumii. Iata ca am ajuns sa traim aceste timpuri, poate cele mai tulburi din istoria omenirii, pe care trebuie sa le infruntam cu curaj si demnitate.

De aceea, imediat după revoluţia din 1989 am spus: Sunt un om liber! Voi încerca să-mi construiesc propriu meu mit, fără nici un fel de ajutor de la stat. Acest crez al libertăţii, a fost şi a rămas pentru mine ca un fel de jurământ pentru Arta-transformarii, într-un fel la polul opus „jurământului pentru sărăcie, castitate şi supunere”, practicat de religia ortodoxă.

    Deşi trăisem în mare parte şi înainte de revoluţie în afara sistemului, cu atât mai mult după revolutia („loviluţie”) din '89 hotărâsem să continui să trăiesc în afara sistemului, numai din drepturi de autor. Dar, bineînţeles, pe o axă creştină. Hotărâse să-mi construiesc propriu meu sistem, prin Arta-transformarii, pentru că eram convins că şi capitalismul va fi mai rău decât comunismul, mai sălbatic şi mai agresiv.

    Învăţasem de mult de la Anton Dumitriu, şi din „Fenomenologia spiritului” şi din Logica lui Kant, că teoria sistemelor, inclusiv “sistemul autonom” al religiilor, funcţionează pe principiul potrivit căruia toate sistemele create, ca să funcţioneze, trebuie să se recunoască reciproc prin implozie şi nu prin explozie, pentru că explozia e distructivă şi descensionala, iar implozia e creativă şi ascensională. Pentru ca aflasem de la inaintasii mei - Eminescu, Grigorescu, Enescu, Brancusi, Eliade, Noica, Cioran, Blaga, Nichita Stanescu si Ioan Petru Culianu - ca, in primul rand cultura este puterea popoarelor, ca un popor fara cultura dispare din istorie, iar istoria adevarata este stiinta faptelor care nu se repata, tot atunci mi-am spus că, dacă statul, inclusiv biserica şi oficialii culturii nu recunosc creaţia mea artistică, nici eu nu voi recunoaşte puterea statului şi pe emanaţii ei: intelectuali şi politicieni corupţi.

    Târziu, mi-am dat seama că, de fapt, aceşti „emanaţi” nu există, că toţi aparţin de un singur clan, format din slugi şi servitori şi din proletari, care alcătuiesc acest deşeu de „aristocraţie muncitorească”. Dovada că şi acum, după aproape un sfert de veac, mă văd umblând pe străzi cu o geantă în spate plină de cataloage de sculptură, strecurându-mă pe lângă nişte ziduri ori case cenuşi şi pătrate puse una peste alta şi încălzite de „soarele negru”, căutând un om căruia să-i prezint catalogul meu de creaţie artistică, ca să-l conving de necesitatea şi utilitatea acestei arte din familia sacrului, argumentând de multe ori cu citate din Eminescu sau Petre Tutea, precum acestea: „Cultura este puterea popoarelor” (Eminescu) Sau:” Artă este felul lui Dumnezeu de a se descoperii omului” (P.Tutea) – în jocul lui ce cerul şi cu oamenii, complectam eu pe PT.

    După douăzeci de ani de la revoluţie, aveam să aflu eu însumi că, tot traversând oraşele de-a curmezişul şi toată ţara în lung şi-n lat, umblăm degeaba printr-un deşert spiritual, călăuzit doar de o Stea, mereu în căutarea unui mecena sau a unui cumpărător de artă, ca să pot continua creaţia artistică, ca să pot trăi din drepturi de autor. Dar n-a fost cu putinţă, m-am luptat în Ro. cu “morile de vând”.

    Dacă până în 2007, a mai mers cum a mers, după declanşarea crizei mondiale, a inceput agonia, în 2008, ca sa pot plati chiria atelierului de creatie in centrul Brasovului, am fost nevoit sa iau toiagul pribegiei si am plecat si eu, ca tot romanul, în Toscana, unde am muncit in agricultura, sperand ca la intoarcere sa pot continua creatia in sculptura artistica, în 2009 m-am întors în ţară pentru o comanda de Troita romaneasca, care nu s-a mai realizat din lipsa de fonduri, iar în 2010 am pierdut atelierul de creaţie, pe care reuşisem să-l ţin aproape zece ani, şi am dat faliment.

    Azi, văd bine că nici măcar un „troc” nu se mai poate face, pe criză asta mondială, când s-au tras obloanele tranziţiei şi Titanicul românesc e tot mai avariat de Aisbergul de austeritate aplicat de UE, care în curând se va scufunda de tot. Nu de mult timp, mi s-a ars placa de baza de la mini laptopul meu Toshiba, abia iesit din garantie de trei luni, si neavand bani sa-mi cumpara altul nou, am vrut să schimb o sculptură cu un laptop şi nu am reuşit. Adică, am vrut să schimb „orzul” lui Giordano Bruno cu o „gască” din sacul lui Galileo Galilei. Şi nu am găsit un „evreu cu gasca”.

Pe puntea lui – a Titanicului românesc, înclinat acum la 45 de grade - e degringolada, şi bărcuţe de salvare nu mai sunt nici măcar pentru europarlamentari, darămite pentru „Eternă şi fascinanta Românie”, care de 23 de ani a rămas cea mai săracă ţară din UE.

    După profeţiile părintelui Iustin Parvu, care s-a dus la Dumnezeu anul acesta, e posibil ca începând cu anul 2014, după regionalizarea României, să cădem încet-încet de pe lume, şi să mai rămânem foarte puţini în ţară, în „cortul lui Dumnezeu” – în lumina dumnezeiasca în loc de soare, numită când „soarele negru”, când „soarele mişcării”, „cel ce are ghiare şi se hrăneşte cu inimi omeneşti pentru că vrea mereu sângele şi regatul-sacru pierdu”, spune cartea sfântă.

    Paradoxal, o explozie solară sau o glaciaţiune ne-ar putea salva, cel puţin pe noi, românii din Terra Mirabilis.

    Aşa cum spuneam, de la explozia primului Big-bang, legea universului funcţionează pe principiul potrivit căruia explozia e distructivă şi descensionala, iar implozia e creativă şi ascensională, Acesta este de altfel şi Primul Principiu al naşterii Universului, de conservare prin implozie prin Arta-transformarii, şi de explozie prin sistemul politic al liberalismului conservator şi „paleoconservator”, care ne pregătesc acum Armaghedonul, războiul final între Orient şi Occident, între îngeri şi demoni, între popoarele care descind din lemurieni şi popoarele care descind din cele zece triburi atlante împrăştiate prin toate colţurile lumii.

Ori, eu nu sunt decât o reminiscenţă dintr-un semizeu atlant, zdrenţuros şi teribil din munţii fabuloşi ai Destinului, care mai are în tolba lui „săgeata lui Abaris”, Geneza prin implant şi interferenţă, arma lui Apollon Hyperboreanul, şi pe „Apolon – Vânătorul stelelor”. Şi un mic cont în bancă, atâta cât să-mi iau un bilet de avion cu destinaţia în cele zece tari atlante, în tribul Punjab, de exemplu, în ultimul trib al mesagetilor care număra vreo sută de milioane de vorbitori de limba romana, după cercetările dr. Lucian Iosif Cuesdean, care am citit recent ca a intrat în polemică cu Academia Română pentru a restabili adevărul istoric al actului de formare a poporului român. Ca să nu mai spun că mai am şi un „cuţit” înfipt în spate de duşmanii lui Iisus, care nu prea mă lasă să umblu în voia, aşa cum umblam în „Tinereţe fără bătrâneţe, viaţa fără de moarte”.

    Cu alte cuvinte, când puterile Creatorului slăbesc acolo Sus, creatorul de jos se întreabă: De ce m-ai lepădat de stâncă care m-a născut? Acest fapt poate fi comparat cu întâmplarea unui olar sau sculptor căzut din cerul Hiperboreei într-un cosmos demonizat din primul cer, al Lunii, care este pus să facă chipul unui rege şi pe cele trei zeiţe-mume ale pământului venite din cer, pline de senzualitate, de bogăţie şi mister. Când şi-a încheiat lucrarea, cineva, o entitate feminină astrală, a venit în atelierul sculptorului şi a spus: Dar regele şi zeiţele-mume al pământului nu mai arăta aşa! Imediata puterea mâinilor sculptorului s-a micşorat şi el a spus: Al cui chip v-a trebui să-l fac eu acum, acela al primului rege atlant, Pelasgos, sau al celui de-al doilea rege, Ianus-Bifrons? Aşa face şi Sfântul Soare, fie numele lui binecuvântat, el se implica vreme de patruzeci de zile în formarea embrionului şi, la sfârşit, femeia lui, Luna, comite adulterul cu un alt bărbat, arhontele hermafrodit. Imediata mâinile sculptorului slăbesc iar el spune: Al cui chip de zeiţa-mumă să-l sculptez şi să-l tai în materie cu măsură propriei mele fiinţe – păstrând linia conturului ce urmăreşte frumuseţea omenească - al Dianei Sancta Potentisima, care e Maică sfântă şi preacurată a atlanţilor din Carpaţi, îmbrăcată în haine împărăteşti alb-argintii, cu coroana pe cap, cu marginile şi ghiletii aurii? Sau al Maicii Domnului, care e evreică din Israel? Căci pe Diana Artemis Bendis şi pe Diana-Luna-Hecate le-am tăiat deja şi ştiu cine sunt acum.

    Iată ruptura!

    Iată omul! Cu o dublă faţă, divină şi umană, una de soare iar cealaltă de Lună, întoarsă mereu spre o Simplă Coloana a soarelui de vis. Şi cum o se le mai putem noi împacă acum pe aceste două Maici, una creştină, cealaltă, precreştina, izgonite, cand una, cand cealalta, din Gradina Maicii Domnului?

    Eu cred că singura soluţie ce ne-a mai rămas acum, cel puţin pentru noi românii din Terra Mirabilis, este să învăţăm, prin Arta-transformarii, cum să ne deschidem unul altuia Porţile către cer. Către cele 231 de Poţi stelare din Cerul cristalin (al nouălea) şi către cele 144000 de porţi din Cerul Lunii, care sunt încă închise, unde ingerii sunt responsabili cu mişcarea Lunii în jurul pământului, iar responsabili cu mişcarea Lunii în jurul axei sale sunt arhanghelii din cel de-al doilea cer, care nu ne lasă pe noi acum - zic ei - să vedem faţa nevăzută a Lunii.

    Dinaintea acestor Porţi stelare, iniţiatul trebuie să rostească această formulă magică: „Şi eu sunt o Stea („Steaua arzătoare cu opt raze”) care merge cu voi, care se iveşte din adâncuri cu razele ei: oxyoxerthouth (cu raza Troitei-RSB - Rezonator stelar de bioluminiscenţă solară) şi se înălţa până în Cerul cristalin. Astfel, Zeul-paznic Foc îl face pe iniţiat să pătrundă în lumea zeilor, regat al celor zece zei nemuritori ai cosmosului. După ce s-a rugat şi l-a constrâns în chip magic pe zeul soarelui, iniţiatul, omologat, nominal? Ca un vultur (din Palatul Vulturilor de cleştar), este precedat de Helios în ascensiunea lui spre Pol. Ajuns în faţa porţii, unde iniţiatul trebuie doar să-i spună paznicului din dreapta intrării: „Deschide!” poarta se deschide, şi din adâncuri apar zece Preotese ale Soarelui îmbrăcate în mătase, cu chipurile de şerpi, ele sunt numite zeiţele celeste ale Sorţii şi au sceptre de aur, iar una dintre ele deţine Discul-solar. Aceste zece Preotese ale soarelui întruchipează “Şarpele cerului”, care ţine omenirea înlănţuită genetic în lanţuri universale de femei, de îngeri şi demoni, pe care le putem vedea la orizontul misterului, seara şi dimineaţa, la apusul şi la răsăritul soarelui.

    Căci numărul drepţilor trebuie să fie egal, întotdeauna, cu numărul locurilor rămase goale, în urma căderii îngerilor serafimi din Cerul cristalin (al nouălea) în primul cer al Lunii, unde responsabili cu mişcarea Lunii sunt cele două cete de îngeri: ceata „îngerilor întemniţaţi” de pe pământ şi ceata îngerilor din primul cer al, Lunii, conduşi de Doamna Alba. Iar viteza Lunii în jurul axei sale este cea mai mică în vizibil, şi cea mai mare în invizibil. Dacă este aşa, deoarece toate orbitele planetelor, inclusiv a sateliţilor acestora, sunt totuşi mişcate de îngeri şi de arhangheli (inteligenţele separate ale grecilor şi arabilor; adică, a Intelectului Activ şi a „intelectului angelic solar”), rezultă că punerea lor în mişcare şi schimbarea vitezei de revoluţie nu se face prin „contactus corpus”, ci prin „contactus virtualis”, prin Cetatea eternă virtuală, cel puţin în cazul Lunii, care este acum proprietatea demonilor pământeşti.

    În acest caz de conştiinţă solară, uite cum face, draga Printesa X: ştiind bine ca la Atlanţi, Soarele e zeiţa, iar Luna – zeu, eu mai stau un timp închis în “temniţa îngerilor”, în anticamera zeilor solari din Cerul cristalin pe „hârzobul” meu stelar, unde mai am de deschis „că prin oglindă” vreo 87 de Porţi, până ce voi construi Troita RSB, ca sa pot ajunge cu ea în staţia finală – Sfântul Soare – ca să pot obţine „Cheia” de pe Luna lui Saturn, de la Principele Orifiel al planetei Saturn, din cel de-al şaptelea Cer, iar tu, care vei deveni din Printesa X o Preoteasă a soarelui a Atlantilor din Carpati (încă nu ştiu care din cele zece), va trebui intre timp să intri în contact cu cei doi arhangheli (extratereştri ET-Y-X) din cerul al doilea şi să le spui aşa: Noi (Ielele şi Walkiriile din Terra Mirabilis) deţinem Cheia de deblocare mareică a Lunii (Cheia de deblocare mareică a Lunii e pe Luna lui Saturn şi un model al ei este la mine, şi negociez acum cu Principele stelei Saturn să fac o copie a ei, fara de care nu se mai poate pleca în Stele, nici măcar pe Marte), Cheie pe care voi, arhangheli şi arhonţi nebuni, pretindeţi că o aveţi şi, mai mult, pretindeţi că sunteţi acum proprietari pe Lună şi stăpâni pe pământ şi pe destinele noastre.

    Cu alte cuvinte, le propui un „troc” cu privire la unghiul de incidenta între planul cosmic şi planul uman, pe care vor să-l închidă Ei acum. Dar nu au nici o şansă. Le ceri pur şi simplu să cedeze în 24 de ore puterea militară, politica, economică şi culturală în proporţie de 75% din Programul Terra (nu toată puterea, ci doar 75% din PT), în schimbul Cheii de „deblocare mareică” a Lunii, care e la noi, Atlanţii din Carpaţi. Dacă nu sunt de acord, spune-le celor doi arhangheli (ET-Y-X) să le transmită arhonţilor hermafrodiţi că, cu “Troiţa RSB”, în patru minute ajungem la soare (în patru minute, nu în opt, după calculul lui A.Einstein), şi în 30 de secunde „deblocam mareic” Luna din regiunile ei ultraceleste, îi mărim viteza de rotaţie în jurul axei sale şi o întoarcem într-o Zi mare de 72 de ore cu faţa spre Pământ, astfel încât să vadă toată lumea, cum cad de pe lume, din Cosmosul demonizat, de pe Lună si de pe pământ o cohortă de demoni sublunari, supusi coruptiei.

    Dacă nici aşa nu acceptă acest „troc”, spune-le că, dacă nu cedează femeilor Atlantilor din Carpati puterea planetei Terra Mirabilis, lăsându-le popoarelor atlante suveranitatea, ca să putem ieşi din valurile de criză mondială în care ne-au băgat, 80% din femei veti intra în Parlamentul Europei şi în toate Camerele Reprezentanţilor Lumii, inclusiv Lumea a Treia, după care veţi declanşa o Mişcare feministă universală, pornită alternativ din nucleul cel mai fecund al latinităţii – România, Italia, Spania, etc., şi la polul opus – SUA – care prin amestecul raselor şi prin „naţiunile transplantate” din euro-afro-asia în America Latină şi din AL în cea de Nord, a devenit acum cea mai puternică naţiune din lume.

    Şi dacă nici de această „mişcare feministă universală” nu se sperie, spune-le celor doi arhangheli că în 24 de ore declanşaţi o Grevă generală la malul Mării Negre, sau în largul oceanului care înconjoară lumea aceasta, pe un Titanic special, la care vor adera toate femeile bogate de pe planetă, inclusiv cele din FMI şi din Walkiriile matriarhatului darvinist al Angelei Merkel, iar ei vor rămâne singuri, fără cele mai frumoase femei, pe care tot vor sa le duca pe alte planete cu sofisticata aeronava “Virgin Galactic Space”; spune-le ca nu au nici o sansa sa plece, ca sunt legati inca de blestemul Marelui Sfânt şi al Marelui Spirit: Sfântul Soare.

    Mai spune-le celor doi extratereştri (ET-Y-X) că toate Cheile Împărăţiei sufletelor de lumină fără de sfârşit sunt tot la noi, la Sfinţii Părinţi. Şi să-i ferească Dumnezeu de blestemul Marelui Sfânt, că le închidem nu numai „marea cu porţi”, dar le închidem şi cele nouă ceruri până în Cerul cristalin, şi nu vor mai avea acces la Cerul Empireu, ca să se poată reîntoarce acum macar pe Marte, ori pe planetele lor de unde au venit pe pământ. Spune-le ca vor rămâne singuri, la fel ca şi noi, în singurătatea atomică, sub Centura de foc a pamantului, la Bariera atomilor mulţimii.

    Şi dacă nici aşa nu vor vrea să cedeze suveranitatea popoarelor atlante, pe care vor să o fure ei acum, vom aplica soluţia finală: intrăm într-o meditaţie transcedentală de gradul 12, declanşăm cu Discul-solar o explozie solară sau o glaciatiune şi le ardem placă video şi placa de bază a Computerului selenar, şi întrerupem comunicarea Pământ-Lună, cu regiunile infraceleste.

    Punem apoi în circulaţie Discul-solar cu Ceas cosmic şi Troita-RSB (Rezonator stelar de bioluminiscenţă solară cu 12 laseri biofotonici) şi începem comunicarea telepatică între cele zece triburi atlante din „fortăreaţa carpatică”, la început cu doar 1% din omenire, şi cu restul popoarelor declanşăm marea migraţie spirituală prin trupuri succesive, astfel:

    În prima fază, construim din Troita-RSB un “talisman” cu 12 sigilii, care ne va permite intrarea şi ieşirea în si din staţia finală – Sfântul Soare - şi ascensiunea celestă a sufletelor de lumina prin cele nouă ceruri până în Cerul cristalin al stelelor fixe, până în Pragul Tronului lui Dumnezeu, ca să putem trece de barierele celeste, păzite de „puteri” sau de arhonţi.

În faza a doua, construim după modelul „Stelei arzătoare cu opt raze” o Hesperossfera diafană şi perfect translucidă. O Hesperossfera este o Terra Mirabilis în miniatură, care se autoreproduce în expansiune infinită, printr-o pulsaţie şi oscilaţie mare de elongaţie în sens trigonometric, de pe axa pământului pe axa Cerului cristalin.

    Cu alte cuvinte, aceasta Hesperossfera în miniatură expansionează în patru minute până la Soare, prin cele nouă ceruri până în Cerul cristalin din cerul stelelor fixe, unde se afla Pragul Tronului lui Dumnezeu, se încarcă astfel energetic cu sămânţa de lumina din Panspermia stelară de la Sfântul Soare şi de la toate celelalte planete, şi în următoarele patru minute se întoarce pe Pământ cu această sămânţă a Artei-transformarii, numai bună de însămânţat acum toate femeile, pe care le pregătesc cei doi arhonţii hermafrodiţi (ET-Y-X) să le închidă pântecul lor, începând cu cele bogate şi aristocrate si terminand cu cele mai necajite si nefericite din Lumea a Treia.

    Te vei intreba, desigur, cum se poate autoreproduce aceasta Hesperossfera? O Hesterossfera se autoreproduce acum pe calea „dornelor genetice” acţionate prin “Panspermia stelară”, începând cu cea mai mare „drona genetică”, care e cât un „ţânţar” (care te înţeapă la degetul cel mic, aşa, ca sa vada daca mai ai suflet in tine si să-ţi ia doar analiza genetică a sângelui proaspăt ( a LNH-ului) pentru noile laboratoare din nouă Hesperosfera) şi până la cea mai mică drona, care acţionează acum prin implant informatic. Adică, îţi intră prin irisul ochiului stâng şi iese prin ochiul drept, ca să meargă prin reţeaua IT din care vezi şi scri direct în “Ochiul bionic”, în Ochiul Lumii, si in Scanerul biofotonic cu 12 laseri, care controlează totul în cer şi pe pământ. Sau îţi intră mini drona genetica printr-o ureche, în chiar clipa aceasta, şi îţi iese prin cealaltă ureche (de aceea e bine să porţi la ureche o pereche de cercei sau măcar o mică Stea a zeiţei Venus, atârnată la urechea ta dreaptă - de preferat, acum, dupa modelul „Stelei arzătoare cu opt raze”, tăiată cu laser dintr-un material nobil: aur, argint, wolfram sau „oricalcul”). Sau îţi intră mini drona direct prin creştetul capului şi îţi iese, uneori, prin cea mai misterioasă instalaţie erotică dintre coapsele tale, după care, timp de şapte sau nouă luni, începi să simţi şi tu că, ori „astrocitele” tale scânteiază văzând cu ochii (scânteiază pe umeri, pe piept şi pe cap, în funcţie de „talismanul cu Stea”), ori simţi pur şi simplu cum îţi creşte în pântec o Hesperossfera diafan şi perfect translucidă. Lucrul acesta se întâmplă de altfel în primele patruzeci de zile de la formare embrionului uman, prin intervenţia Eonului mesianic, după care embrionul este atacat de alte entităţi malefice lunare prin care se produce adulterul de către femeie.

    Acum, să spun drept adevărul din inima - aşa cum îl simt şi îl văd eu cu adevăr divin, dar şi cu o judecată severă şi o îndurare totală - eu văd o reproducere pe cale telepatică prin „teleportare fotonică” într-o Hesperossfera uriaşă care îmbracă pământul cu o Centură fotonică prin care circulă aproximativ un miliard de Prinţese Ovul şi vreo şapte miliarde de spermatozoizi care expansionează prin cele 144000 de astrocite cu banda mentala a IQ-ului cea mai largă.

    Acum, vorbesc serios, eu chiar m-aş implica vreme de patruzeci de zile în formarea unui astfel de „embrion umano-solaroid” pe acest planetoid viu care abia ne mai rabdă pe toţi pământenii, dar mă tem că, la sfârşit, dintr-un miliard de Prinţese Ovul, (care circulă acum prin Centura fotonică, via Internetului-celest) 999,999% dintre ele vor comite iarăşi un adulter cu arhontele hermafrodit (ET-Y-X), şi doar una singură dintr-un milion de Prinţese Ovul s-ar putea să aleagă o reminiscenţa din forma unui semizeu atlant.

    Sansă ca un bărbat fără bani, fie el chiar si genial, sau un copil solar din euro-afro-asia sau de aiurea care moare de foame, să-şi găsească, primul o femeie solară, iar copilul o mamă adoptivă, este una la un milion. Dar şi aceasta înseamnă deja o mare şansă şi o legătură foarte puternică între noi, pentru ca, într-adevăr, acum evoluam toţi pe o singură axă, de pe axa Pământului pe axa Cerului cristalin. 
   De aceea, trebuie urgent acordat acest “Venit Minim Garantat, Necondiţionat”, aşa cum bine s-a luat Iniţiativă anul acesta la nivelul cel mai înalte de o parte a elitei creştine europene. Se pare că această Iniţiativă VMG, luată la nivelul cel mai înalt, a venit cam prea târziu, pentru că,acum, aproape 80% din omenire este deja hibridizata, aflată în comă tehnică şi politica la nivel social planetar. De aceea nu i se acorda atenţia cuvenită. Apoi, trebuie acordată o protecţie socială minimă la toţi, dar absolut la toţi pământenii, câţi suntem acum pe planetă, vreo şapte miliarde, în acest ceas. 
   Cum bine spunea filozoful existenţialist francez, J.P. Sartre, ca: „În faţa unui copil care moare de foame nu rezistă nicio carte” - 
   Într-adevăr, fără acest VMG la nivel social planetar, nu rezista nicio o civilizaţie a cărţii, fie ea chiar şi virtuală; nu rezista nici un sistem politic, după comunism şi capitalism, pentru ca lăţimea de banda mentală umană este acum tot mai îngustă, iar starea de sărăcie a lumii a impus o povară psihică asemănătoare cu pierderea a 16 puncte din IQ. 
   Dar aceasta pierdere nu este valabil şi în cazul popoarelor atlante, solare, care şi-au resuscitat “astrocitele” şi acum ştiu bine ce au de făcut. De remarcat este faptul că aceasta “resuscitate” a astrocitelor solare se face acum prin meditaţie transcedentală, însă atunci când deţi şi nişte instrumente de comunicare telepatică, se poate spune că manifestarea stărilor “născânde” şi a celor trei experienţe (ELM, EAC şi SMC) este benefică pentru întreaga omenire. 
   Din păcate, aşa cum spuneam, se pare ca 80% din omenire este deja hibridizata şi spălata pe creier, oamenii şi-au pierdut capacitatea de a iubi, de a trăi viaţa celuilalt, pur şi simplu ne-am urâţit aproape toţi la suflet. Trăim, practic, paradoxal, o “tragedie fără morţi”, care va avea un final apolinic. Sau cum spunea Maică Tereza: „Dacă ai ochi, să vezi. Ori unde ai merge, vei găsi oameni nedoriţi, neiubiţi, neîngrijiţi, respinşi de societate, complet uitaţi, complet rămaşi singuri, Aceasta este cea mai mare sărăcie a ţărilor bogate”. Dar aceasta este şi cea mai mare groapa a mizeriei comune, să continui sa ţi in UE, de 75 de ani, popoare sărace din Estul Europei în pragul sărăciei cu venituri de doar 150 de euro pe lună, în timp ce alte popoare să le dai, haotic, venituri de 3000 de euro pe lună, ca să nu mai vorbim că statisticile spun azi că peste 50% din tinerii din UE nu mai au un loc de muncă, în timp ce salariile europarlamentarilor au ajuns la 10.000 de euro pe lună.

    După părerea mea, exista riscul ca în mai puţin de şapte ani, să ne trezim cu sute de milioane de oameni care tânjesc după muncă şi pensii pe care nu le vor mai găsi nicăieri acum, după declanşarea, artificială, a acestor cinci valuri de criza mondială financiară, si dupa aplicarea masurilor de Austeritate economica de catre germania, pentru pierderea suveranitatii popoarelor si cedarea granitelor lor istorice. De aceea, consider ca, fără această Iniţiativă VMG, nu văd cum s-ar mai putea porni motorul economiei din UE şi din întreaga lume liberă. 
   La urma urmei, banii sunt acum virtuali, şi nimeni nu mai poate controla distribuţia lor la nivel social planetar, în afară de aşa zisii bangheri care sunt toti acum in solda Guvernului Mondial, prin asa zisului fenomen de globalizare forţată a lucrurilor şi de tribalizare a persoanelor, pe care se ştie bine acum ce societati secrete face lucrul acesta, si cu ce scop. 
   Soluţii de energie libera exista, exista generatoare electrice fără fir, însă nu se doreşte aplicarea lor, pentru ca o bestie triumfătoare tot mai vrea să conducă omenirea cu aceleaşi utopii, cu biciul fascist şi hitlerist, care biciuieşte omenirea comuniste şi capitaliste spre groapă mizeriei comune, înlănţuita şi legată încă de “lampa lui Lenin”; legata de cureaua ultra comunistă, care acţionează prin aşa zisa globalizare forţată, şi de angrenajul capitalist, în care suntem prinşi toţi acum, şi nu mai scăpa nimeni, a spus-o chiar Marx în ultimele file ale capitalului. 
   Un capitalist bogat face mulţi morţi, în final vor fi foarte puţin capitalişti bogaţi şi foarte mulţi morţi, aceasta era unul din secretele cărţii Capitalul lui Marx. De aceea, azi, viaţa celui mai mic patron corporatist face cât o mie de sărăntoci. 
   Toate utopiile îşi au esenţa în Paradisul prin distrugerea omenirii, şi îi au ca adversari pe oamenii înşişi. Soluţia nu este alta decât să restabileşti libertatea, egalitatea şi demnitatea umană la nivel social planetar, printr-o Constituţie Universală a drepturilor si indatoririlor omului. “Sărăcia nu este un viciu, numai mizeria este un viciu”, spunea Dostoievsky.

    În cazul acestor tari aşa zis „bogate”, care trăiesc în mizerie, care şi-au pierdut simţul măsurii şi nu mai au capacitatea de a trăi viaţa celuilalt, eu nu văd altă soluţie decât să le trimitem o mini armată de un milion de „mini drone genetice” cu care să-i lovim pe uni în ceafă, iar pe alţii în iris, trei zile vor muri, după care îşi vor recăpăta dintr-o dată forţele şi, revenindu-şi, vor suferi o neaşteptată schimbare de viaţă. Dacă nu o facem noi, o vor face Ei, înaintea noastră, aşa cum se întâmpla acum cu organismele modificate genetic, cu “OMG - Monsanto”. Am scris pe blog şi pe revista Confluente literare mai multe articol despre aceste fenomene.

    Dar, să mă întorc acum la Arta-transformarii şi la ascensiunile mele celeste. Spunem, aşadar, că m-aş implica vreme de patruzeci de zile în formarea unui embrion hesperossferoidal-viu, printr-o donaţie de „intelect-angelic”, cât încă mai ştiu bine că sămânţa mea e “creier bicameral” din “creier tricameral solar” şi memorie universală din memoria „pulberii stelare”, cu atât mai mult cu cât încă mai simt bine cum în extazul meu sex-eros-intelec-ual apollinico-atlantiano-carpato-danubiano-pontic toată inteligenţa mea luminoasă e stoarsă şi pompată în cea mai misterioasă instalaţie erotică dintre coapsele tale.

    Acum, după ce am sculptat câteva sute de sculpturi, Cruci de lumina şi alte “Stele arzătoare cu opt raze”, Geneze prin implant şi prin interferenţă, “imagini-regine” şi o duzina de Coloane infinite, după ce am tăiat în materie măsura propriei mele fiinţe, cred că am început să cunosc deja “coapsa” ta, de argint (posibil, cu inel din „coapsa de aur” a lui Pitagora), aşa cum cunosc coapsele tuturor mamelor mele genetice şi spirituale, contemporane, creştine şi paleocreştine, născute din „coapsa lui Iacob”, sau din coapsa mai ştiu eu căror femei din Dinastia Atlanţilor şi Lemurienilor sau din Dinastia Merovingienilor, care de două mii de ani nasc una din cealaltă acelaşi copil: un copil cu o fată de soare în două mâini, din care se naşte, în chiar clipa aceasta, un alt copil cu o dubla-fata, divină şi umană, una de soare, iar cealaltă de Lună întoarsă mereu spre o simplă Colana a soarelui de vis.

    Dar, sincer să fiu, tot n-aş putea şti bine dacă va ieşi din coapsa ta un popor ales, aşa cum a ieşit din „coapsa lui Iacov”. Dar în mod sigur din două sămânţe de lumină, una a maestrului Artei-transformarii şi cealaltă a Madonnei Inteligenzza, şi din două celule care atunci când se unesc şi vine şi Dumnezeu şi pune “scânteia divină, va ieşi un neam de atlanţi, blonzi şi înalţi şi cu ochii verzi sau albaştri, care va fi condus de femei în viitorul Oraş Sacru - Atlantisul – Oraşul Coroanelor din Terra Mirabilis. Va fi condus printr-o Cultură matrifocala şi matrilocala paşnică, aşa cum a fost în vechea Europa matriarhala în urmă cu 50000 de ani. Sunt gata să-ţi încredinţez “Geneza” şi „săgeata de aur” al lui Abaris, în semn de supunere, dacă inelul din „coapsa de aur” a lui Pitagora se v-a arata pe capsa ta.

    Strigătul meu ancestral de atlant: Sunt în Centrul Lumii! Deţin Stâlpul Central! Am în proiect Discul-solar cu Ceas cosmic, Troita-RSB, Tronul şi Coroana regală! Ar trebui să dezvăluie lumii întregi semnificaţiile acestor stări „născânde”, semnificaţiile acestor instrumente de „comunicare telepatică”, dar mai ales semnificaţiile cele mai profunde ale spaţiului sacru din Terra Mirabilis. Cu aceste instrumente de comunicare telepatică, Soarele, Luna, Pământul, Cerul cristalin şi alte ceruri inferioare, pot comunica deplin, şi pot evolua pe o singură axa – Axis mundi.

    Cu alte cuvinte, vom striga iar, aşa cum am strigat întotdeauna în istorie şi în preistorie, şi vom fi salvaţi în Noul Ierusalim al Atlanţilor din Carpaţi, pentru că se găseşte în Centrul Lumii. Pliniu cel Bătrân ne spune că Centrul Lumii este locul pe unde trece axa pământului, şi că locul acela să află în ţara hiperboreenilor din Terra Mirabilis. Este locul de unde izvorâse puterea regilor Atlanţi şi unde se născuse Oraşul Sacru – Atlantisul – Oraşul Coroanelor. Poetul Ovidiu indica cu mai multă precizie locul: „Viaţa mi-o petrec departe de patrie, sub axa boreală \Pe pământul care se afla în stânga Marii Euxine.” În Ponticele Ovidiu întăreşte aceasta afirmaţii: „Dar eu care sunt la extremitatea lumii sub tatanele lumii, Şi te văd venind de la Roma în mijlocul geţilor!”

    PS: Draga Printesa X, voi continua această scrisoare pe o temă care s-ar putea să te intereseze. Este vorba despre războiul dintre forţele infernale şi cele cereşti, ce se petrece, în chiar clipa aceasta, în sufletele, în inimile şi în minţile noastre. Este vorba de războiul “dronelor genetice” între două generaţii de zei care s-au întors pe pământ şi ne caută acum, pentru a declansa ultimul razboi cosmic, Armaghedon dintre popoarele atlante şi popoarele lemuriene, care în mod sigur se va da la noi în Grădina Maicii Domnului.

    Scenariu acestui ultim razboi cosmic – al Armaghedonului, în războiul final între Orient şi Occident, al „dronelor genetice” - ar putea fi articulat în zece secvenţe magice care preced trezirea „morţilor electrici” din „anamneza” celor zece triburi atlante. Enumăr doar primele şapte:

Mesagerele Dreptăţii: acţionează prin Eonul mesianic cu cele trei zeiţe-mume ale pământului, opt Sophii, 64 de fecioare şi 1000 de Albine lucrătoare-de-lumină. Toate aceste entităţi feminine vor fi „coordonate” – iartă-mi expresia – princiar de o Preoteasă a Soarelui, care va administra dreptatea prin cele trei Erinii, prin comunicare telepatică, cu instrumente speciale în acest sens. (despre aceste instrumente speciale am scris ceva pe blog)

    Culoarea sufletelor (divine, raţionale şi moarte) va fi stabilită cu o Coroană regală, confecţionată după modelul “Stelei arzătoare cu opt raze”. Aceasta va fi acoperită cu un strat de sulfură de calciu. De îndată ce o vei pune pe cap şi vei începe să vorbeşti, coroana va deveni fosforescenţă, apoi luminoasă, deasupra ei emanând nişte raze colorate sub formă de „oduri” sau de „globuri de lumină” colorate. În funcţie de culoarea lor se va stabili numele, gradul şi calitatea sufletelor. Toate pasiunile pământeşti ale dragostei lasă cicatrice pe suflet, incarnate şi dez incarnate; stabilite de Plutarh la cinci culori: roşu, galben, albastru, alb şi violet.

    Soarta iniţiaţilor paranormali: se va stabili prin cele trei mari experienţe ale extazului (o experienţă la limita morţii (ELM), o experienţă în afară corpului (EAC) şi o stare modificată a conştiinţei (SMC), prin posesiunea apolinico-dionisiaca de Zeiţa extazului Eurynome-Mnemosyne. Aceste experienţe vor avea loc în ashramuri speciale, la templul solar, in “Templul dragostei, al meditaţiei, al contemplării şi al eliberării” (TDMCE), sau în grote dionisiace, numite Lethe şi Mnemosyne, în cazuri extreme. (Orfism şi Eleusis)

    Ascensiunea sufletelor prin „Coloana soarelui de vis” – se va face cu Discul-solar cu Ceas cosmic, Troita-RSB cu 12 laseri biofotonici, Tronul regal şi Coroana regală.

    Oracolul lui Apollon Hiperboreeanul – are la baza mitul Tinereţii fără bătrâneţii, viaţa fără de moarte, din basmul românesc. „Vânătorul stelelor” este doar Calul năzdravan care se mişcă între două galaxii, prin „trei mişcări într-una singură”, de pe un târam pe altul.

    Reproducerile pe calea dronelor genetice – este posibil să se facă şi prin Panspermie stelară, prin incubaţie şi catalepsie, dar şi prin „morte di bacio”.

    Metensomatoza – se va face în noul Templu al dragostei, al meditaţiei, al contemplării şi al eliberării (TDMCE)!

    Dragă Printesa X, până la urmă am decis să-ţi trimit Fantasmagoria, chiar şi aşa neterminată şi necorectata.

    Voi reveni şi cu alte ascensiuni, mai pământene!

    Te îmbrăţişez cu mult drag, Omul cu Coloana din “fortareata carpatica”!

    Arte e amore mio!

    Cu prietenie şi admiraţie, din Cerul cristalin - deschis acum în toate sensurile posibile – Constantin! Alias SMC! (A nu se citi Sandu Milea Constantin, ci stare modificată a conştiinţei de a dreaptă spre stânga şi Cartea morţii şi a celor şapte suflete Ka, viceversa. Mai puţin cu două decât pisica, care are nouă.

    PS: Vezi ce faci cu “Pisica lui Schrodingger” în camera obscură. Dacă vezi că îi cresc “aripi”, sparge cu ele “geamul ce se clatina”...sparge si “Cubul negru”, daca poti!!. Dacă nu, ieşi din “cub” şi construieşte-ţi un “ashram” octogonal, dupa modelul TDMCE!! Acest model de TDMCE il poti gasi in articolul meu, “De ce sunt eu atat de singur?”, publicata pe blogg:coloanasoareluidevis.blogspot.com. Grazie!

    Să auzim numai de bine! Si mult succes în ascensiunile tale celeste!

                                * * *

    PS: Pentru a şti despre ce Prinţesă X este vorba, public această legendă mai jos:

    Legenda: Prinţesa X = creştinism (MD-MM + cele trei Diana D3, respectiv Maica Domnului, Maria Magdalena, Diana-Luna-Hecate, Diana-Artemis-Bendis, Diana Sancta Potentisima) + islamism (F3 Fatima + cele 72 de Fecioare) + new age & satanism (Marea Zeiţă, înfăţişată adeseori sub aspectul teribil de regină a Morţilor + Lilith, Isis, Kali, Shakti, Eurynomes, Mnemosynes, Iele, Valkirii, etc.)