Scrisoare de intenţie"Omenirea este un amestec ciudat de sori şi pietre de o varietate atât de infinită încât nu mai ştim unde un om încetează să mai fie piatra şi devine soare. Nu ştim nici măcar dacă sorii au fost creaţi pentru nevoia pietrelor de a fi încălzite sau pietrele pentru nevoia sorilor de a răspândi căldură. Ştim numai că, sori ori pietre, suntem cu toţii fără rost în lume de îndată ce rămânem unii fără ceilalţi." (Panait Istrate)

Stimată doamnă, stimate domnule, dragi prieteni,

O Zi bună să vă dea Dumnezeu, cer înalt şi idealuri pe măsura Cerului Cristalin!

ARTA-TRANSFORMĂRII este felul lui Dumnezeu de a se descoperii omului, în jocul Lui cu cerul şi cu oamenii, şi Primul Principiu din care s-au ivit în copilăria umanităţii cei trei eoni distincţi primordiali: Existenţa-Forma-Beatitudinea (PP-EFB). Aceasta este de altfel prima triadă, care poate fi transformată în următoarele triade: materie-energie-informaţie; creaţie-procreaţie-casă; sănătate-dragoste-bani. Căci acestea sunt cele trei fericiri. Şi în toate trei există Dumnezeu.
PUTEREA DE REZONANŢĂ a artei de a trăi şi a iubi nu poate dobândi viaţă publică fără susţinerea unor admirabili prieteni, care să-şi apropie darul lor într-o aspiraţie unică: aceea ca VALORILE UNIVERSALE ale religiei, artei şi ştiinţei româneşti şi europene să vibreze cu demnitate în lume, în armonie deplină cu OAMENII, Cerul Cristalin şi DUMNEZEU.
Simbolic, pentru a apăra VALORILE UMANE - IUBIREA, VISUL, ARTA, PACEA, LIBERTATEA, DREPTATEA şi ADEVĂRUL CREAŢIEI - vă solicit un sprijin financiar pentru a crea şi dezvolta o platformă online, site “TERRA MIRABILIS HABITAT – Comunitate autosustenabilă – PROCESSIO PER CONVERSIO – Ediţie Solară – Prietenii aurice şi proteice în artă şi ştiinţă”, în cadrul căreia să publicăm împreună la o Editură Virtuală o serie de articole şi cărţi cu tematica mai sus amintită, printre acestea cartea “semnal” – “Agonia Uniunii Europene – O sută de ani sub sabia psihotronică” (360 de pagini în trei volume ilustrate cu imagini din sculpturile lui CSM) Primul volum este deja publicat, începând cu 9 decembrie 2013, pe revista Confluenţe literare, în opt “Scrisori de tranziţie din Mileniul III către Prinţesa X”. Iar următoarele două volume urmează să le public, în coautorat, sau chiar cvadriautorat, semnate de mai mulţi colaboratori şi prieteni ai Artei-transformării PP-EFB.
Dacă am văzut că de şapte ani criza financiară mondială nu încetează, ba chiar se amplifică, ca la comunişti, în “cincinale”, am decis ca începând cu data de 19 februarie 2015 să trec pe blog contul meu în lei şi în valută.
La urma urmei, conştiinţa şi recunoaşterea valorilor sunt pietrele de temeile pentru fiecare familie, comunitate şi naţiune, fără de care omenirea nu poate supraveţui.
Vă mulţumesc pentru interesul acordat acestui proiect cultural european pe care sper să-l pot merita în întregime sau măcar într-o oarecare măsură.
Cu prietenie şi admiraţie, al dumneavoastră Constantin Sandu Milea
Tel: 0744994454

Cont curent la Banca Română de Dezvoltare BRD Grupe Societe Generale, pe numele Sandu-Milea Constantin: în lei: RO58BRDE080SV45322990800; şi euro în valută: RO16BRDE080SV36875130800

miercuri, 7 mai 2014

Jurnal de Atelier I - Codul numeric al mărcii genetice 666 (“codul fiarei”) şi exodul evreilor în România (2).Fragment din 144 de Scrisori de tranziţie din Mileniul III către Prinţesa X-(32) Foto:”Destinul României” – Stemă românească cu înger -1991
  “Curăţa câmpul, ca să aibe loc unde să aterizeze îngerii” (Nichita Stănescu)
 “Făcând parte, trupeşte şi spiritualiceşte, din Europa, mai putem fi sacrificaţi fără ca sacrificiul acesta să nu primejduiască însăşi existenţa şi integritatea spirituală a Europei? De răspunsul care va fi dat, de istorie, acestei întrebări, nu depinde numai supravieţuirea noastră, ci şi supraveţuirea occidentului.” (M. Eliade)

   Dragi prieteni,

   Public partea a doua a articolului despre “codul fiarei” şi exodul evreilor...

   Lucrurile nu sunt greu de făcut – greu este să te pui în starea de a le face.

   Scriam în scrisoare precedentă că, dacă guvernul României nu este în stare de 24 de ani să-şi numere corect locuitorii, ne merităm soarta. 

   Aşadar, să ne numere ei, străinii (eventual, cu “a treia listă a lui Schindller” prin “soluţia finală”), dacă noi nu mai suntem în stare să numărăm poporul şi pe toţi românii de pretutindeni. Căci noi nu mai suntem de 24 de ani o naţiune liberă, suverană şi independentă, suntem o populaţie de oameni fără destin, şi în curând de ronţăitori de produse OMG- Monsanto, probabil până la dispariţia noastră din istorie şi din cultura universală, programată în mai puţin de o generaţii.  

   Da, mai bine să ştim şi să recunoaştem cu curaj lucrul acesta, decât să tot ascundem de 24 de ani gunoiul sub preş. Şi să ne închidem unul altuia Porţile către cer, să ne furăm căciula unul altuia sau să umblăm cu ea în mână la cerşit, pe la porţi străine, sub scara Puterii bruxellexe, aşa cum fac acum politicienii noştri corupţi, poeţii şi ziariştii, pe Autostrada neagră a informaţiei – la noi are tot o singură bandă, nu-i aşa?

   După mult trâmbiţata vânzare a României Israelului, fără ca noi, poporul, să ştim, toată Baza de Date, secrete şi discrete, inclusiv a CNP-urilor românilor, a fost predată oficial Israelului în 2010, chiar sub comanda Puterii bruxelleze, sub aşa zisa protecţie “u-topografică” carpato-dunăreană”, geostrategică şi militară, la nivelul de comandă informaţional-energetic, astfel, în cazul în care Iranul  primului reformator din istorie – Zarathustra - atacă nuclear Ierusalimul Israelulului, două milioane de israeliţi, care au deja dublă sau triplă cetăţenie israeliano-americano-română, să poată veni în România.

    Surse “oficiale” precum acelea de pe site-ul prof. Ion Coja, (fost senator), spun că ar exista un “scenariu” de unire a României cu republica Moldova, iar noi am acceptat să-i primim pe israeliţi (pe sefarzi şi pe sionişti), cu condiţia să ne lase să ne reîntregim hotarele patriei, să ne unim cu Basarabia şi cu Bucovina, aşa cum s-au unit nemţii după revoluţia din 1989).

   Prin urmare, după vânzarea în 2010 a Bazei de Date a României Israelului şi după ce, începând cu 2014 prin noua lege a vânzării pământului străinilor (pentru că nu am modificat lege, astfel ca pământul românesc să se vândă numai prin căsătorie), străinii vor avea dreptul să cumpere, necondiţionat, cât pământ doresc în România, ce, Doamne iartă-mă, mai poate să facă bietul român rămas sărac lipit pământului, fără pământ, fără patrie, fără mamă, fără tată, fără suflet şi fără Dumnezeu, decât să se predea codoşilor ăştia de păpuşari, globalişti şi globalizaţi, dar lipsiţi de viziune, din aşa-zisa ”Republică Universală”.

   Sau: să ne mai izbim odată de “Pragul Albastru” - aşa cum am făcut-o în revoluţia din 1989 - şi să ne întoarcem în ceasul al treisprezecelea la Monarhia constituţională din anul 1923. Aceasta ar putea fi, cred eu, cea mai bună dovadă de înţelepciune românească: Să-i dea Dumnezeu românului mintea cea de pe urmă, să negocieze, cum se zice ”la sânge”, la masă tratativelor cu Stăpânii Lumii, să renunţe pe cât posibil la Aristocraţia neagră, să intre la sfat în Consiliul Superior al Înţelepţilor Lumii (CSÎL) şi să se întoarcă la Monarhia constituţională, ca să ne putem lua ţara înapoi din mâinile străinilor, sau cel puţin să-i convertim pe aceştia la idealul de Mare Unire a celor zece triburi ale Atlanţilor din Carpaţi din cele zece ţări şi regate atlante, ca să salvăm împreună Europa.

   Toate rădăcinile noastre biologice, istorice şi statale, sunt clătinate, iar acestea nu se mai pot repara acum, pentru că puterea a ajuns deja în mâinile străinilor. Lucrul acesta ne-a fost spus de nenumărate ori, până şi de câţiva laureaţi ai Premiului Nobel pentru economie, şi tot nu vrem să înţelegem ce se întâmplă cu noi.

   Străinii aceştia neidentificaţi (care au cel puţin trei identităţi), cu complicitatea intelectualilor trădători de neam şi ţară şi a guvernanţilor noştri hibridizaţi deja şi aflaţi în comă tehnică şi politică, au suprimat şi condiţiile şi cauzele şi legile existenţei omeneşti pe teritoriul României la nivelul de comandă informaţional-energetic, sistematic, cu metode ştiinţifice, diabolic al calificării criminale.

   Scopul lor este sufocarea biologică a poporului român. După realizarea acestui obiectiv dispariţia rasei hibridizate şi proliferate va fi o chestiune de timp şi conjunctură. Dacă nu vom organiza acum o invazie în România de cel puţin zece milioane din celor zece triburi, din cele zece regate atlante, vom dispare în mai puţin de o generaţie, prin Programul de inginerie genetică (PIG) stabilit de ei. Orice metodă de regenerare a neamului românesc este aplicabilă numai prin unirea acestor zece triburi atlante în ţara mamă – România!

   Fără o luptă pe viaţă şi pe moarte, nu vom putea face ordine în lucrări şi zile, în lucruri şi fiinţe, ca să ne punem lua ţara înapoi şi să o punem pe făgaşul cel bun. Fără o luptă pe viaţă şi pe moarte, nu vom mai putea acum să punem pe omul potrivit la locul potrivit şi la timpul potrivit. Punct ochit, punct lovit. Dacă mişcă cineva, trag! Dacă trage cineva, mişc (pe “centură”), nu-i aşa? Acum ori niciodată! Nu după ce ne dăm de ceasul morţii să ne vindem străinilor aurul din Roşia Montana şi 70% din suprafaţa ţării, până ce ne sună apa-n cap la toţi şi ne trezim cu lacuri de cianuri mari cât Monaco şi fracturări hidraulice pe 70% din România.

   Dar, să nu uităm că punerea la cale a României, a Europei şi a întregii Lumii, la locul potrivit şi la timpul potrivit, poate să însemne şi pe un ”loc fără de loc” într-un ”topos atopos”, aşa cum se întâmplă acum în războiul declanşat în Ucraina, şi în alte războaie genocidare, economice şi culturale, ce vor urma, printr-o migraţie programată a românilor, a ucrainienilo, a ruşilor, a islamului şi a chinezilor, fără precedent în istorie.

   Aici e în joc Forţa Destinului României, a viitoarelor State Unite ale Europei şi a Lumii întregi. Dar e în Joc serios (“Iocari serio”) şi sfârşitul istoriei celei mai mari înşelătorii umane - prin schimbarea sensului Forţei Destinului, de pe dimensiunea orizontală extraeuropeană a comunismului & capitalismului, care înseamnă ”a avea = a te îmbogăţii prin religia urii”, pe dimensiunea verticală a demnităţii şi libertăţii umane, a fiinţei care înseamnă ”a fii = a te îmbogăţii prin religia iubirii” - a fi Stâlpul Central al Civilizaţiei Iubirii care există dinaintea Facerii Lumii. Credeţi că degeaba tot ne spunea Ioan Grigorescu că România şi Polonia sunt Stâlpii Europei Centrale.

   A trăi în această Civilizaţie a Iubirii, pe o noua “scara creaturală”, prin Stâlpul Central sau “Coloana soarelui de vis” în vecinătatea lui Dumnezeu – aceasta este Datoria vieţii noastre acum.

   Sensul forţei pe această nouă “scară creaturală” noi îl dăm. Dacă forţa e malefică e eonul Dracului care vrea să îngenuncheze România, Europa şi Lumea întreagă. Dacă forţa e benefică e începutul Eonului mesianic în România, în Europa şi în întreaga Lume.

   Căci acum este sfârşitul eonului Dracului (care ştie că mai are puţin de trăit pe pământ) şi începutul Eonului mesianic: Să dezgropi securea războiului pe un ”loc fără de loc*” şi să loveşti apoi cu Securea-Dublă a lui Saturn într-un ”topos atopos”. Şi să tai cu ea Copacul Abundenţei, ca să bagi spaima în toate neamurile şi popoarele, solare şi lunare, atlanteene şi lemuriene, iar bubuitura Copacului să asurzească lumea. Şi în final să putem alege grâul de neghină şi popoarele solare (care vorbesc Limba Creaţiei) de popoarele lunare, (care vorbesc o limbă moartă – maru – cu origini în ebraică şi sanscrita veche).

   “Locul fără de loc” este Locul celor Patru răsărituri, starea de Iluminare Spirituală - acolo unde se-ndeplineşte “ucidearea soarelui” prin “moarte integrală”.

   După o cercetare de peste 40 de ani în arta formelor sculpturale, dar şi practicând o formă de ascensiune celestă cu n-dimensiuni prin Cerul cristalin, am descoperit singur, pe socoteala mea, că nu Atlanţii au oprit evoluţia naturală a popoarelor în ştiinţa viului (aşa cum spun cărţile despre Atlanţi şi Lemurieni, publicate prin reţeaua New-age din California), ci chiar Lemurienii au oprit evoluţia naturală a popoarelor sărace, care nu s-au mai putut dezvolta din cauza furtului de energie şi de tehnologie solară înaltă (vezi dosarul Tesla, Coandă şi Herman Oberth), aşa cum este tehnologia ciber-, nano-, bio-, etc., care a început să circulă acum prin lume, fără precedent în istorie (chiar şi pe Facebook, prin grupul “Independenţa energetică”). Dar încă cenzurată, probabil de Lumurieni.

  Dar, cine ştie, poate că după eliminarea cenzurii tehnologice solare, lumea întreaga va afla adevărata vocaţia solară a Atlanţilor din Carpaţi, aceea de a uni cele zece triburi atlante în ţara mamă – România - şi de a redeveni ceea ce a fost din timpuri imemoriale: primul regat sacru din istorie de la gurile Dunării, cu un popor de luptători şi de femei-fecioare războinice, care durează de mii de ani între Orient şi Occident la răscruce de drumuri şi imperii. Avem un monarh la gurile Dunării şi asta e un “semnal” solar.

   Din cele cinci tipologii de filiaţii, divine şi umane - emanaţia, generaţia, migraţia, adopţia şi vocaţia - românii le au pe toate în sângele şi în structura lor interioară. Am convingerea că, în aceste două războaie cosmice dintre forţele infernale şi cele cereşti, ce se petrece, în chiar clipa aceasta, în sufletele, în minţile şi în inimile noastre, atunci când le vor suna Ceasul cosmic şi ceasul biologic, românii vor acţiona cu ştiinţa zeilor solari, a Atlanţilor din Carpaţi.

    Ne vom lupta de la egal la egal cu toate popoarele şi vom acţiona în conformitate cu Marele Spirit şi Marelui Sfânt, până ce vom alunga toate bestiile triumfătoare dintre noi. Vom acţiona nu prin explozie, aşa cum fac acum Lemurienii, ci prin implozie, cu măsura şi ordinul divin de opt la puterea şaizeci şi patru de “Stele arzătoare cu opt raze”, într-o uriaşă Simfonie a Durerii şi Fericirii umane, cu 64 de Octave, în sunete de chimvale şi alăute, în imensitatea variaţiunilor de ritmuri cosmice şi istorice numai de noi ştiute.

   Mai concret, românii vor acţiona potrivit codul numeric genetic 666, care potrivit Bibliei este şi “codul fiarei: şase sute şaizeci şi şase”. Din neştiinţă, înserat chiar de forţele oculte pe cărţile de identitate ale românilor, pe fruntea CNP-ului românilor, cu litere latine sub denumirea de ”CARD” - care citit de la stânga la dreapta rezultă ”DRAC” şi care corespunde cu numărul fiarei din Biblie. Or, cu lucrul acesta chiar nu-i de glumit. Până şi preoţii noştri creştini ortodocşi au avertizat de nenumărate ori autorităţile române, spunându-le că acest ”Card” la un moment dat ar putea avea consecinţe incalculabile asupra identităţii europenilor şi românilor de pretutindeni.

  ”Aici este înţelepciunea. Cine are priceperea să socotească numărul fiarei, căci este număr de om. Şi numărul ei este: şase sute şaizeci şi şase.”, spune cartea sfântă în Apocalipsul (Revelaţia) lui Isus Hristos, pe care I-a dat-o Dumnezeu, ca să o facă cunoscută oamenilor prin semne, prin robul său Sfântul Apostol Ioan, Capitolul 13, Versetul 18.

   Personal, nu cred că celelalte popoare lunare, extraeuropene, ar avea priceperea să identifice pe cele două fiare: pe ”fiară care se ridică din mare să facă război cu sfinţi”; şi pe ”fiară care se ridică din pământ”; şi să socotească numărul fiarei, ca fiind număr de om, atunci când, de exemplu, pe cartea de identitate a românilor este inserat chiar pe fruntea lor codul ”Card & Drac”.

   Fără îndoială, românii având codul numeric genetic ”666”, sunt compatibil cu ştiinţa zeilor solari (există această atestare  pe “Placă de marmură de la Tomis”), pot deci experimenta o mutaţie genetică de la superior la inferior, dar niciodată invers.

   Cu alte cuvinte, românii pot deţine în structura lor interioară un ”Card & Drac”, un cod de bare, probabil şi un cip american, în versiunea RIFD, sau alte implanturi uterine şi implanturi pe creierul ”bicameral”, cu o singură condiţie: să ştie de care reminiscenţă a zeilor din cele zece triburi ale Atlanţilor din Carpaţi aparţin.

   Or, lucrul acesta se poate face doar printr-o analiză genetică făcută cu rigoare ştiinţifică, a Arborelui filogenetic Y (Cornul Africii & Etiopia) şi de Consorţiul cromozomial Y(CC) din Europa & Balcani. De exemplu, Codul E-M215, E-M35, E-M281 (Y-ADN) are două ramuri vechi care conţin toţi oamenii moderni, astfel încât cele două Geneze să interfereze între Atlanţi şi Lemurieni: odată cu “Geneza prin implant” şi a doua oară cu “Geneza prin interferenţă”, la confluenţa dintre plasmă de bioluminiscenţă a Soarelui Alb şi plasma verde-albastră a magnetismului biotopului nostru terestru, cum tot repet mereu şi nu mă aude parcă nimeni pe aici, prin Terra Mirabilis.

   Dacă nu li se vor analiza cu rigoare ştiinţifică codul numeric genetic 666 al românilor (care aşa cum se ştie, descind din cele zece triburi ale Atlanţilor din Carpaţi împrăştiate de peste 3000 de ani prin toate colţurile lumii), în cazul unui dezastru ecologic ce se preconizează acum, deci, în cazul unui război civil, chimic, atomic, biologic, numiţi-l cum vreţi, cardul acela inserat pe cărţile de identitate ale românilor, sub denumirea de ”Card & Drac = fiară”, va crea o confuzie atât de mare la nivel social-planetar între oamenii de la zei şi oamenii creştini, încât, practic, nici un Atlant creştin sau un Lemurian ateu, pământean sau nepământean, nu va cunoaşte sensul forţei pe noua axă a pământului, şi nu va şti cine acţionează malefic cu forţa eonului Dracului şi cine acţionează benefic cu începutul Eonului mesianic.

   Acesta este un lucru foarte important pentru noi toţi şi un avertisment care trebuie luat în consideraţie de Responsabilii Pământului, de Stăpânii Lumii, şi nu în ultimul rând de către marile Familii Regale şi de Aristocraţia neagră. (Acest “cod 666” poate transforma Carbon 12 în Carbon 7)

      Dacă nu aţi aflat încă – conform principiului entropiei - mutaţia genetică se face într-un singur sens: de la superior la inferior. Aşa încât nouă, românilor, nu ar trebuie să ne fie frică de nici o rasă de popoare ce ar veni peste noi, fie pământene sau nepământene, cu atât mai mult de poporul evreu, cu toţi sefarzii şi cu aşkenazi lor la un loc.

   Căci cu evreii sefarzi, de exemplu, s-ar părea că avem codurile genetice cele mai compatibile: noi -”666”, iar ei -”664”, dacă nu mă înşel, n-aşi putea să ştiu precis, fără o analiză genetică.Ştiu doar că numai prin aceste coduri genetice apropiate, roabele lui Dumnezeu vor putea naşte pe “Copiii făgăduinţei”.   

   Nu ştiu însă dacă şi cu evreii ashkenazy e la fel, căci aceştia au o apariţie stranie pe planetă şi sunt mai degrabă compatibil cu popoarele care descind din Gingis Han, considerat deja de o ramură a “elitei” ştiinţifice drept personalitatea numărul unu al Primului Mileniu. Oricum, puterea noastră de asimilare a popoarelor solare şi lunare este fără precedent în istorie. Pentru că, noi avem legături de descendenţă şi cu aceste triburi, de la Zamolxis şi Gingis Han. (Eliade, explica “legătura” acesta în cartea sa “De la Zamolxis la Gingis Han”)

   În privinţa noilor mutaţii genetice ce se preconizează acum prin Programul Terra - PIG şi prin Programul Terra Mirabilis - EFB, mai trebuie spus că, aşa cum un măr ionatan nu se poate altoi cu un măr pădureţ (pentru că se usucă altoiul de măr pădureţ şi moare şi ionatanul – era să zic ”Leviatanul”, sau, mă rog,” statul leviatan”), tot astfel nici noi, cele zece triburi din cele zece ţări atlante, care aparţin de zeii Atlanţi din Carpaţi, nu vom putea fi “altoiţi” cu genele lemurienilor, de exemplu, ci mai degrabă aceştia cu genele noastre solare. Şi nici măcar cu genele noului “barbar arian”, din matriarhatul Walkiriilor lui Angela Merkel, nu vom putea fi ”altoiţi”, chiar dacă Walkiriile lui AM pretind că sunt compatibile cu Ielele noastre din Dacia, de pe malul stâng al Dunării de Jos. Şi nici cu ruşii nu suntem compatibili genetic.

   Se ştie rolul pe care l-a avut în Europa mitul libertăţii în Rusia, care a creat comunismul, mitul barbarului arian în Germania (Nietzche, Gobinau, Chamberlan, Rosemberg), care a creat hitlerismul; sau apologia bărbăţiei în nucleul cel mai fecund al latinităţii din Italia (susţinut de Giovanni Papini şi alţii) în crearea fascismului italian; sau mişcarea legionarismului românesc, care a început excelent sub forma Eonului mesianic (la care au aderat toată floarea intelectualităţii româneşti), dar care prin intervenţia unui virus a degenerat apoi în “crime cu semnificaţii intelectualiste” (de la Nicolae Iorga până la Ioan Petru Culianu)

   Se pare că toată Fantasmagoria procesului de evoluţie a omenirii pe ”scara creaturală” în ştiinţa viului funcţionează pe principiul a doi “viruşi”, două elemente genetice diferite, introduşi în două nivele de conştiinţă, X şi Y: unul sacru, altul, profan. Tragedia noastră începe însă abia atunci când este introdus al treilea “element - Z”, (uni afirmă că e chiar “un virus neutru”), care s-ar putea să nu mai aparţină de ceea ce noi numim “sacru sau profan”, iar acel aş-zis “virus neutru” este posibil să intervină în vehiculul nostru biologic chiar dintr-un spaţiu extragalactic, prin dublul fenomen cosmic cunoscut sub denumirea de Panspermie stelară.

   Mircea Eliade şi Ioan Petru Culianu ştiau foarte bine lucrul acesta - chestiunea celui de-al treilea “element Z” & “virusul neutru” - atunci când şi-au construit şi dezvoltat sistemul filozofic şi teologic, pe principiul potrivit căruia “sacrul e camuflat în profan şi profanul în sacru”.

   Dar, se pare că cineva care nu ne iubeşete – eu aşi spune că mai degrabă “ne ignoră” - aplică acest “principiu al incertitidinii” în sens invers, tot aşa cum  filozoful francez, Descartes, când şi-a postulat noua “ştiinţă universală”, în loc să spună prin axioma lui “exist, deci cuget”, a spus “cuget, deci exist”. Or, chiar lucrul acesta a făcut să sfarme “conştiinţa universală”, şi prin “veriga lipsă” să rupă “scara creaturală” şi omenirea să evolueze în sens invers.

   Una din cele 144 de Scrisorile de tranziţie, va avea ca temă şi subiect tocmai axioma lui Descartes, pentru a mă lămuri eu însumi cu acest dualism axiomatic pe “scara creaturală”..

   Cu alte cuvinte, e cu neputinţă că superiorul să se nască din inferior. Saltul “cuantic” din universul tehnologic (care ne va elibera în mod sigur către nimic) în evoluţia naturală a ştiinţei viului, în evoluţia conştiinţei solare, pe care poate să-l facă omul din om şi omul fără destin, deci de la inferior la superior, este posibil numai printr-o cultură de Idei mari precum Infinitul, Eternitatea, Dragostea, Libertatea şi Legea sacră a Iubirii care există dinaintea Facerii Lumii. Or, aceste Idei mari nu se pot manifesta decât printr-o Cultură matrifocală paşnică, prin Arta-transformării. A transformării Primului Principiu din care s-au ivit în copilăria umanităţii cei trei eoni distincţi, primordiali: Existenţa, Forma şi Beatitudinea.

   Sângele (rasa) casta şi clasa socială sunt formulele prin care lumea se va împărţi mereu în două, aşa cum a fost la începutul Evului Mediu. Cu existenţa individului te poţi juca dar cu existenţa rasei sau a speciei nu. Rasa nu se poate schimba decât printr-o mutaţie genetică arbitrară de la superior la inferior. Iar conştiinţa clasei sociale, fără această cultură de Idei, manifestată prin Cultură matrifocală paşnică, se poate pierde de multe ori în două-trei generaţii, aşa cum s-a întâmplat în lagărul comunist, unde în 70 de ani s-a experimentat distrugerea în întregime a sămânţii de Inteligenţă luminoasă a Madonnei Inteligenzza – Eurinomes – Zeiţa Extazului – a Marilor Mame şi a zeilor Atlanţi din Carpaţi, în speţă a pelasgilor, a geto-dacilor şi a mesageţilor.

   Aceştia din urmă, după cercetările şi afirmaţiile dr. Lucian Iosif Cueşdean, sunt în număr de peste optzeci  de milioane de vorbitori de limba româna, şi se afla în tribul Punjab din India, undeva la graniţa Indiei cu Pakistanul, dar şi în Egipt, Iran şi Afganistan. Astfel încât o întoarcerea în ţara mamă – România - a unui singur trib din cele zece triburi ale Atlanţilor din Fortăreaţa Carpatică, cum e tribul mesageţilor, de exemplu, ar putea crea cea mai mare cruciadă din istorie.

   În privinţa Iranului (în număr de vreo şaizeci de milioane) chiar nu-i de glumit cu acest popor, căci zeii lor zoroastrienii sunt primii mari reformatori din istoria omenirii, se pare că ei sunt la fel de compatibil genetic cu noi, aşa cum sunt şi evreii. Aşa încât noi, românii, ar trebui să fim primii negociatori între aceste două popoare războinice, dar cu o mare zestre genetică pentru viitorul omenirii.

   Din păcate, Iranul are acum cel mai periculos fundamentalism şiit al lui Khomenyni, care prin” revoluţia islamică” a înlăturat de la putere regimul şahului Mahommed Reza Pahlavi. Din 1979, Iranul este o teocraţie, cum fusese până în secolul al XVII-lea. Legea ţării e legea divină, Coranul.

   Conform Dicţionarului religie de M.Eliade & I.P.Culianu, ediţia din 1993, la ora actuală, se pare că în Statele Unite sunt peste 23.000 de zoroastrieni (reformatori), în India 77.000, în Pakistan 5000, în Iran 25.000. Şi cine mai ştie câţi alţi zoroastrieni reformatori vor mai fi în Lume, necunoscuţi încă, fără o bază de date genetice reală, prin care să ne cunoaştem originile, în cazul nostru, originea celor zece triburi ale Atlanţilor din Carpaţi. Asta, numai aşa, ca să nu se creadă că numai evrei au douăsprezece sau treisprezece triburi împrăştiate prin lume. Şi care pretind că încă deţin controlul planetei. O fi deţinând ei controlul financiar al planetei, dar degeaba, în acest moment banii sunt deja virtuali, iar Cheia şi Medalionul planetei sunt la noi, în Terra Mirabilis.

   După părerea mea, salvarea noastră va veni prin unirea celor zece triburi ale Atlanţilor din cele zece ţări şi regate atlante, provocând la nevoie chiar şi o invazie de cel puţin zece milioane de atlanţi în ţara mamă – România - câte un milion din fiecare ţară atlantă, cinci din Occident (din SUA, Anglia, Germania, Italia şi Grecia) şi cinci din Orient (India, Pakistan, Iran, Egiptul şi Tunisia), care vor fi iniţiaţi şi conduşi de zece preoţi solari Străjeri ai Sfântului Graal sub forma unor cruciade bine organizate.

   Dacă nu vom uni triburile atlanţilor, există riscul ca Europa să fie iarăşi ruptă în două, de data asta pentru următorii 66 de ani, până în 2081; împărţită şi exploatată tot de nemţii şi de ruşi: de nemţii nazişti-aşkenazy, care, ca să-şi vândă marfa produsă de roboţi, vor face vasali din cele 28 de state din UE, aşa zis” unite şi integrate”; şi de ruşii-kazari, care vor alimenta noua Europă de la Atlantic la Urali cu petrol şi gaz metan, şi bineînţeles cu biciul nazist, de data asta cu cea mai perversă ideologie de comunism-creştin, restaurând peste noapte marele Imperiu Maculist.

   Or, cu un astfel de Imperiu Maculist, pierderile cele mai mari vor fi de partea României, Angliei şi a Statelor Unite, care împreună ar trebui să ia poziţie geostrategică faţă de Europa, în primul rând faţă de România, care va fi Stâlpul Central al viitoarelor State Unite ale Europei. Vedeţi bine că acum, în aşa-zisa Uniune Europeană, fără nici o constituţie de 50 de ani, pâine ecologică mănâncă numai arienii din matriarhatul Walkiriilor Angelei Merkel, şi distribuţia banilor în UE o fac tot arienii din Germania unită. Şi nici măcar economia spirituală a Creştinătăţii nu mai poate funcţiona, datorită acestui matriarhat german, cu origini darviniste.

   Matriarhatul e bun, dar numai în forma lui solară, aşa cum a fost în vechea religie astrală a Soarelui, a Lunii şi a lui Venus, când se puteau uni toate Marile Mame de popoare într-o singură Matcă Reproducătoare de popoare solare. Acum, această Mare Unire a Marilor Mame de popoare solare, nu se poate face fără a practică cele trei mari experienţe: o stare modificată a conştiinţei (SMC), o experienţă la limita morţii (ELM) şi o experienţă în afara corpului (EAC). Eu, personal, am trăit şi am cunoscut pe viu aceste trei mari experienţe, altfel nici nu aşi putea scrie despre toate aceste mari transformări esenţiale prin care trece omenirea.

   Românii trebuie să-şi cunoască în primul rând originile lor solare: de hiperhoreeni apolinici, de pelasgi uriaşi, de Atlanţi din Carpaţi şi de geto-daci de pe ambele maluri ale Dunării, de la izvorul Dunării din Pădurea Neagră, unde avem al doilea regat atlant, Germania Buerebustas în jurul Lacului Constanţa, până la Marea Neagră, numită de toţi comentatorii antichităţii” Oceanul care înconjoară Lumea”.

   Iar lucrul acesta se poate face acum doar printr-o analiză genetică cu rigoare ştiinţifică. Apoi, mai trebuie să ştie tot românul că, la Atlanţi, Soarele era zeiţă, iar Luna – zeu. Prin urmare, să ştim că sfârşitul eonului Dracului e aproape. Şi că începutul Eonului mesianic se scrie, în chiar clipa aceasta, pe Cerul cristalin deschis în toate sensurile posibile, în noua formă de Enciclopedie din Terra Mirabilis.

   Înlăturarea elementului străin ET-X-Y-Z din UE, sau cel puţin convertirea acestora la idealul de unire a Atlanţilor din Carpaţi ar putea fi soluţia cea mai bună în sfârşitul istoriei celei mai mari înşelătorii umane. Dar asta numai dacă nu se doreşte aplicarea cu orice preţ a “soluţiei finale”: Atlanţi? Lemurieni? Sau: Atlanţi & Lemurieni.

   Dragi prieteni, mai jos vă trimit un link cu articolul Regionalizarea României, în care încerc să prezint un posibil scenariu de unificare a celor zece triburi ale Atlanţilor din Carpaţi, pentru a salva România şi Europa. Iată linku-ul: http://coloanasoareluidevis.blogspot.ro/2013/07/jurnal-de-atelier-i-fragment-din-144-de_7341.html

                                                        * * *

   PS: Pentru a şti de la început despre ce Prinţesă X este vorba, public această legendă mai jos.

   Legenda: Prinţesa X = creştinism (MD-MM + cele trei Diana D3, respectiv Maica Domnului, Maria Magdalena, Diana-Luna-Hecate, Diana-Artemis-Bendis şi Diana Sancta Potentisima) + islamism (F3 Fatima + cele 72 de Fecioare) + new age & satanism (Marea Zeiţă, înfăţişată adeseori sub aspectul teribil de regină a Morţilor + Lilith, Isis, Kali, Shakti, Eurynome, Mnemosyne, Iele, Valkirii, etc.