Scrisoare de intenţie"Omenirea este un amestec ciudat de sori şi pietre de o varietate atât de infinită încât nu mai ştim unde un om încetează să mai fie piatra şi devine soare. Nu ştim nici măcar dacă sorii au fost creaţi pentru nevoia pietrelor de a fi încălzite sau pietrele pentru nevoia sorilor de a răspândi căldură. Ştim numai că, sori ori pietre, suntem cu toţii fără rost în lume de îndată ce rămânem unii fără ceilalţi." (Panait Istrate)

Stimată doamnă, stimate domnule, dragi prieteni,

O Zi bună să vă dea Dumnezeu, cer înalt şi idealuri pe măsura Cerului Cristalin!

ARTA-TRANSFORMĂRII este felul lui Dumnezeu de a se descoperii omului, în jocul Lui cu cerul şi cu oamenii, şi Primul Principiu din care s-au ivit în copilăria umanităţii cei trei eoni distincţi primordiali: Existenţa-Forma-Beatitudinea (PP-EFB). Aceasta este de altfel prima triadă, care poate fi transformată în următoarele triade: materie-energie-informaţie; creaţie-procreaţie-casă; sănătate-dragoste-bani. Căci acestea sunt cele trei fericiri. Şi în toate trei există Dumnezeu.
PUTEREA DE REZONANŢĂ a artei de a trăi şi a iubi nu poate dobândi viaţă publică fără susţinerea unor admirabili prieteni, care să-şi apropie darul lor într-o aspiraţie unică: aceea ca VALORILE UNIVERSALE ale religiei, artei şi ştiinţei româneşti şi europene să vibreze cu demnitate în lume, în armonie deplină cu OAMENII, Cerul Cristalin şi DUMNEZEU.
Simbolic, pentru a apăra VALORILE UMANE - IUBIREA, VISUL, ARTA, PACEA, LIBERTATEA, DREPTATEA şi ADEVĂRUL CREAŢIEI - vă solicit un sprijin financiar pentru a crea şi dezvolta o platformă online, site “TERRA MIRABILIS HABITAT – Comunitate autosustenabilă – PROCESSIO PER CONVERSIO – Ediţie Solară – Prietenii aurice şi proteice în artă şi ştiinţă”, în cadrul căreia să publicăm împreună la o Editură Virtuală o serie de articole şi cărţi cu tematica mai sus amintită, printre acestea cartea “semnal” – “Agonia Uniunii Europene – O sută de ani sub sabia psihotronică” (360 de pagini în trei volume ilustrate cu imagini din sculpturile lui CSM) Primul volum este deja publicat, începând cu 9 decembrie 2013, pe revista Confluenţe literare, în opt “Scrisori de tranziţie din Mileniul III către Prinţesa X”. Iar următoarele două volume urmează să le public, în coautorat, sau chiar cvadriautorat, semnate de mai mulţi colaboratori şi prieteni ai Artei-transformării PP-EFB.
Dacă am văzut că de şapte ani criza financiară mondială nu încetează, ba chiar se amplifică, ca la comunişti, în “cincinale”, am decis ca începând cu data de 19 februarie 2015 să trec pe blog contul meu în lei şi în valută.
La urma urmei, conştiinţa şi recunoaşterea valorilor sunt pietrele de temeile pentru fiecare familie, comunitate şi naţiune, fără de care omenirea nu poate supraveţui.
Vă mulţumesc pentru interesul acordat acestui proiect cultural european pe care sper să-l pot merita în întregime sau măcar într-o oarecare măsură.
Cu prietenie şi admiraţie, al dumneavoastră Constantin Sandu Milea
Tel: 0744994454

Cont curent la Banca Română de Dezvoltare BRD Grupe Societe Generale, pe numele Sandu-Milea Constantin: în lei: RO58BRDE080SV45322990800; şi euro în valută: RO16BRDE080SV36875130800

luni, 9 decembrie 2013

Jurnal de Atelier I - Fragment din 144 de Scrisori de tranziţie din Mileniul III către Prinţesa X – Scrisoarea Nr.51.

Foto: ”Ultimul Soare negru înainte de 2081”(ulei pe placaj), 1996


      Agonia Uniunii Europene  - eseu (1)

      Doamnelor, domnişoarelor şi domnilor,
   dragi prieteni, pământeni şi nepământeni de pretutindeni şi de oriunde vă aflaţi la orizontul misterului – o zi bună să vă dea Dumnezeu, cer înalt şi idealuri pe măsura Cerului cristalin!
   Pe site-ul oficial al Uniunii Europene se afirmă că:
   “De mai bine de jumătate de secol, continentul european se bucură de pace, stabilitate şi prosperitate. Populaţia sa trăieşte la standarde ridicate şi beneficiază de o monedă europeană comună, euro. Au dispărut controalele la frontierele dintre statele membre ale UE, cetăţenii pot circula liber pe aproape tot continentul şi le este mult mai uşor să trăiască şi să muncească în UE. Piaţa unică sau „internă” este principalul motor economic al UE”.
   Dar această afirmaţie este o minciună sfruntată. Piaţa unică sau “internă” nu poate fi motorul economic al UE. Numai o economie liberă, cu o piaţa liberă, fiindcă e contrariul economiei planificate, ar putea fi motorul economiei UE. În 1776, Adam Smith (economist, om politic şi filozof scoţian) publica un tratat de economie numit “Bogăţia naţiunilor”. În acest tratat se susţine exact contrariul economiei planificate şi centralizate, cu argumente bazate pe practica economică. “Dacă nu faci “nimic” pentru a organiza economia, aceasta are darul de a se organiza singură. Cu cât o organizezi mai puţin, cu atât merge mai bine”, ne spune Smith. Cu alte cuvinte, dacă încerci să controlezi economia se blochează sistemul. Aici e cheia economiei mondiale şi secretul Europei naţinilor. Iată cum “Bogăţia naţiunilor”, centralizată economic printr-o “piaţă unică sau “internă” şi apoi controlată prin globalizarea forţată a bunurilor şi a capitalurilor, poate să ajungă în mâna la doar 0,01% din omenire.
   Dar mai bine să las economia pe seama economiştilor Laureaţi ai Premiului Nobel pentru economie, iar eu să scriu despre ceea ce mă doare pe mine: lipsa drepturilor fundamentale ale omului.
   “Unul dintre obiectivele principale ale UE este promovarea drepturilor omului, pe plan intern şi mondial. Demnitatea umană, libertatea, democraţia, egalitatea, statul de drept şi respectarea drepturilor omului sunt valorile intrinsece ale UE. Din 2009, odată cu semnarea Tratatului de la Lisabona, Carta drepturilor fundamentale reuneşte toate aceste drepturi într-un singur act. Instituţiile UE sunt obligate să le respecte, la fel şi guvernele statelor membre atunci când aplică legislaţia europeană”, mai spune site-ul oficial al UE.
   Aceaste afirmaţii ale UE despre democraţie şi drepturile omului sunt nişte minciuni sfruntate. Oare am trăit eu şi m-am bucurat de pace, stabilitate şi prosperitate mai bine de jumătate de secol pe un alt continent decât Europa, fără să ştiu? Eu – Constantin Milea Sandu, născut în România, în 1955, la 10 ani după cel de-al Doilea Război Mondial şi la 8 ani de la schimbarea formei de guvernămând din monarhie în republică bolşevică - depun mărturie că am trăit 34 de ani în lagărul comunist, în cel mai mizerabil stat poliţienesc din Europa de Est, şi începând cu 1989, am trăit 24 de ani într-un capitalism marxist şi vulgar, sălbatic şi agresiv. Depun mărturie că, 58 de ani am trăit istoria celei mai mari înşelătorii umane.
   Considerând că, în cei 58 de ani trăiţi în Europa mi-au fost încălcate idealurile mele democratice şi drepturile fundamentale ale omului, respectiv demnitatea, egalitatea şi libertatea umană, ar trebui acum ca eu, persoană fizică, să chem la judecată statul român şi Uniunea Europeană la Curtea de Justiţie a Uniunii Europene şi să cer daune morale şi despăgubiri de cel puţin 1.000.000 de euro. Dacă mai există un avocat cu o conştiinţă europeană avansată, care se luptă pentru drepturile fundamentale ale omului, îl rog să mă sprijine pentru a deschide această acţiune.
     Aceste minciuni sfruntate de pe site-ul oficial al UE despre democraţie şi drepturile omului, despre aşa zisa “demnitate, egalitate, libertate şi solidaritate umană”, m-au determinat să scriu acest eseu critic despre agonia Uniunii Europeane.
                                                * * *
   În 2013 s-au împlinit 20 de ani de când statul român a devenit membru în Consiliul Europei, cu reprezentanţi permanenţi ai României la Bruxelles, însă ne aleşi de popor, ci numiţi de forţele oculte care conduc România şi Uninunea Europeană.
   UE este un conglomerat de culturi, rase şi religii, care practică de peste 50 de ani un experiment economic şi politic de ”multiculturalitate”, dar lipsit de substanţa culturală în sine. Pentru că UE este o concepţie politică greşită din start, de când s-a unit economic şi politic, dar nu şi cultural cum ar fi fost firesc să înceapă această unire. Dar să nu uităm că: a concepe înseamnă a domina; dacă concepţia e sănătoasă şi voinţa politică a statelor europene e sănătoasă. Statul, la fel ca familia, are la origine un Organism viu şi de aceea nu poate domina la nesfârşit un popor prin sisteme moarte şi reci. Statul, după ştiinţa mea, este un Organism viu, deci o organizaţie juridică care uneşte printr-o convenţie mai multe asociaţii civile într-un Organism mai mare, care face Marea Trecere din universul tehnologic – care ne va elibera în mod sigur către nimic – în evoluţia naturală a ştiinţei viului.
    UE, aşa cum a fost concepută în urmă cu 55 de ani, în baza unor sisteme moarte şi reci, practică un experiment politic utopic, un proces diabolic de descentralizare şi dezintegrare a statelor naţiuni printr-un conflict al programelor standard, prin ”deprogramarea” socială a popoarelor înghiţite în sfera de putere a Timpurilor Moderne
    UE practică un experiment  politic şi economic diabolic, care, lipsit de viziunea libertăţii, egalităţii şi demnităţii umane, amestecă în ultimul sfert de veac un comunism descentralizat cu un capitalism marxist şi vulgar, ultracentralizat, care a atins acum o formă pură de agresivitate umană.
   UE cuprinde în prezent 28 de ţări europene, care acoperă aproape tot continentul, 28 de state aşa zis ”unite şi integrate” într-o piaţă unică sau “internă” de peste cinci sute de milioane de europeni (locul 3 în lume, după China şi India) cu o monedă – euro – introdusă în doar 17 state, care a creat o instabilitate financiară între bogaţi şi săraci fără precedent în istoria Europei.
    “Piaţa unică sau “internă” este principalul motor al UE”, afirmă site-ul oficial al UE. Eu spun că tocmai această aşa zisă “piaţă unică sau “internă” este chiar teascul care alimentează moara socială de măcinat indivizi. În acest eseu, voi încerca să arăt cum funcţionează această “moară socială”.
  UE funcţionează în prezent în vid, fără nici un Proiect-pilot  civilizaţional, fără o axă creştină, fără o Constituţie europeană, fără nici o stabilitate socială, fără nici măcar o putere militară. Fără o evoluţie naturală în ştiinţa viului, UE  funcţionează în baza unor sisteme moarte şi reci, cu o economie de tip ”castel de nisip”, ca o ”moară socială de măcinat indivizi”, pentru că este condusă de peste 50 de ani de extraeuropeni anticreştini. Căci dacă UE ar fi fost condusă de europeni creştini, în mod sigur am fi avut azi o Constituţie europeană, care ne-ar fi garantat la toţi demnitatea, libertatea, egalitatea de şanse şi drepturile fundamentale ale omului.
   Nu poţi să afirmi că toţi suntem egali în faţa lui Dumnezeu, dar există uni mai egali decât alţii. Aşa, nu merge! Când nu mai ai în suflet pe Dumnezeu la care să te raportezi, egalitatea de şanse a popoarelor şi a oamenilor rămâne o vorbă goală, lipsită de sens. De aceea este nevoie de o axă creştină în UE. Nu poţi să trăieşti într-un univers schizoid ca acesta, cu două sisteme - unul centrat pe Titanul Pământ care practică cultul morţii şi o religie a urii prin sisteme moarte şi rece, şi unul centrat pe Dumnezeu care practică o religie a iubirii şi care are la bază evoluţia naturală în ştiinţa viului. Nu merge! Lumea atârnă de Dumnezeu nu numai prin faptul că a fost creată de El prin Iubirea care există dinaintea Facerii Lumii, ci mai ales prin faptul că fără susţinerea Lui nu ar exista echilibrul între forţele infernale şi cele cereşti, orice existenţă ar cădea în neant şi ordinea secretă în lucruri şi fiinţe s-ar strica.
   Lumea întreagă trebuie să înţeleagă că, acum toţi trăim în sfârşitul istoriei celei mai mari înşelătorii umane. Şi că valoarea centrală a civilizaţiei Occidentului, care s-a construit pe o axă creştină – valoare pe care acesta o împarte cu Islamul coranic -, este demnitatea şi libertatea politică şi religioasă, deopotrivă. Ori ne bucurăm toţi de o singură demnitate, ori până la urmă nu se va mai bucura nimeni. Libertatea ori este atât religioasă, cât şi politică, ori nu există deloc.
   Şi pentru că veni vorba de drepturile omului, fie-mi îngăduit să deschid acum o paranteză, pentru a-i răspunde profesorului Ion Coja (fost senator), în legătura cu drepturile omului. Este o prostie mare până la cer să afirmi că,”drepturile omului nu pot fi definite înaintea definirii omului”, aşa cum pretinde, printre alţi atei, prof. Ion Coja. Culmea paradoxului este faptul că prof. Ion Coja pretinde că e creştin, ba chiar a şi conceput şi redactat o ”Constituţie creştină republicană”, în care şi-a permis în numele poporului să decidă forma de guvernământ, ba chiar şi confesiunea religioasă a poporului, iar acum îl preocupă definiţia omului. Păi, domnule profesor IC, dacă Dumnezeu şi-a încununat creaţia făcându-l pe om după chipul şi asemănarea Sa -  ce, Doamne iartă-mă, altă definiţie ar mai putea să primească omul? Poţi, cel mult, să defineşti omul creat prin cinci feluri de oameni, respectiv prin omul de la zeu, omul creştin, omul din om, omul fără destin şi omul regal. Se pare însă că, în acest caz de conştiinţă, domnia voastră are o mare problemă cu ”omul regal” şi cu “spiritul contrafăcut” gnostic, provenit din viciile arhonţilor lunari, şi de aceea pretindeţi că ”drepturile omului nu pot fi definite înaintea definirii omului”. Împăcare cu Dumnezeu presupune în primul rând o împăcare a omului cu omul nobil, cu omul regal, care e chiar Regele. Altminteri, devenim toţi nişte mici drăcuşori conduşi de eonul Dracului. Or, se ştie deja, şi s-a demonstrat ştiinţific că, pe ”scara creaturală”, numai în începutul Eonului mesianic există o evoluţie naturală în ştiinţa viului, bine stabilită de Dumnezeu la Facerea Lumii în Ierarhia Luminii şi în Ierarhia Întunericului. Onor IC, hotărâţi-vă şi domnia voastră, măcar în ultimul ceas, de care ierarhie aparţineţi, pe ”scara creaturală”. Dar asta numai în cazul în care nu aparţineţi deja de o altă specie umană, care vrea cu orice preţ să-şi încununeze propria lui creatură după chipul şi asemănarea Diavolului.
   Reamintesc că, de la Plotin (205-270) până la Marsilio Ficino (1433-1499) şi Giordano Bruno (1548-1600), gradele procesiunii pe această “scară creaturală” sunt următoarele: Trupul, Sufletul, Natura-mamă, Raţiunea, Intelectul Activ, Intelectul angelis sau universal, Coloana soarelui de vis sau Stâlpul Central şi Dumnezeu.
   Revin acum la Agonia UE, pentru a scrie despre greşeala gnosticilor şi cearta intelectualilor cu noii duşmanii ai Monarhiei şi ai Republicii Universale în sfârşitul istoriei celei mai mari înşelătorii umane.
   În concluzie, UE funcţionează după aşa zisa doctrină economică de globalizare forţată a bunurilor şi a capitalului, a oamenilor şi a cunoştinţelor tehnice, a crezurilor şi a sectelor, a învăţăturilor şi a simbolurilor, prin noua tribalizare a persoanelor într-un singur Sat planetar şi Guvern Mondial, după modelul de ”Republică Universală” - un fals tratat de ”cetate ideală” care îşi are originea în ”comunismul femeilor” din Republica lui Platon din Grecia antică. Sau, dacă vreţi, UE este condusă de ”Societatea civilă şi noii ei duşmani” - o carte scrisă de un filozof englez, Karl Popper, care a studiat şi cercetat toată viaţa Capitalul lui Karl Marx, şi care sub pretextul că ar fi descoperit secretul Capitalului, pretinde acum că a descoperit cea mai nefastă doctrină economică, pusă acum în practică de discipolul său, George Soros & compania de evrei, care deţin monopolul finanţelor la nivel mondial.
   Despre aşa zisul ”secret” al Capitalului lui Marx, descoperit de K. Popper, am scris mereu în mai multe scrisori de tranziţie. Secretul acestui Capital este că nu există de fapt nici un secret, decât acela că acest Capital, aplicat sub o formă centralizată în comunism şi descentralizată în capitalism, s-a dovedit drept cea mai mare cacialma politică la nivel social-planetar. Karl Marx, explică în ultimele file ale Capitalului (un tratat de economie politică, care a fost scris timp de 40 de ani şi care a fost cenzurat şi ţinut în secret până azi) că în final vor fi prinşi integral în acest angrenaj atât pe capitalişti, cât şi pe politicieni şi pe muncitori; iar ei nu pot face altceva decât ce îi obligă mecanismul, adică, vor provoca o deteriorare tot mai gravă a umanităţii. Partea ce mai secretă din cartea Capitalul spune că “un capitalist bogat face mulţi morţi” - asta era una din formulele sale secrete ale cărţii, întrucât Marx credea că în final vor rămâne foarte puţini capitalişti şi politicieni bogaţi, iar cvasitotalitatea oamenilor le va reveni rolul de victime ale acestui proces diabolic, fără precedent în istorie. În final, spune chiar Marx, capitalismul nu poate fi reformat sub nici o altă formă, poate doar să fie distrus; aspiraţia către o societate mai bună înseamnă să-l distrugi.
   Paradisul prin distrugere, aceasta este esenţa oricărei utopii. De aceea, viaţa celui mai mic patron corporatist face cât o mie de sărăntoci. Un capitalist bogat face mulţi morţi. Iar un politician corupt, hibridizat şi aflat în comă tehnică şi politică la nivel social-planetar, într-un singur mandat distruge un oraş, în două mandate distruge o ţară, iar dacă mai este ales şi în Parlamentul European distruge 28 de state în care vieţuiesc cinci sute de milioane de oameni. Astfel, cu cât vor fi patroni, capitalişti şi politicieni mai puţini, mai corupţi şi mai bogaţi, aflaţi în comă tehnică şi politică la nivel social-planetar, aşa cum se întâmplă acum în lume prin aşa zisa Noua Ordine Mondială (NOW), prin G1 şi G2, cu atât vor fi mai mulţi morţi în UE şi în lumea întreagă. Cam ăsta e tot secretul Capitalului, aşa cum îl văd eu.
   Desigur, mai există o Cultură matrifocală paşnică din vechea Europa şi o Istorie a credinţelor şi a ideilor religioase, cu zeci de Apocalipse (”prin chemare”, ”prin căutare” sau ”prin alegere”) pentru salvarea Europei şi a Lumii întregi, dar din păcate aceste revelaţii şi viziuni nu se doresc aplicate de către oculta mondială, care pretinde că deţine controlul social-planetar. Ceea ce este o aberaţie, cu atât mai mult acum, când suntem şapte miliarde în ceasul acesta şi trăim deja cu viii şi cu morţii electrici laolaltă, pe două planete: una reală, un planetoid viu care abia ne mai rabdă pe toţi; cealaltă, fictivă, ce se construieşte, în chiar clipa aceasta, pe cerul deschis în toate sensurile posibile, sub forma unei noi Enciclopedii din Terra Mirabilis.
   Şi ca să înţelegem mai bine în ce agonie zac acum cele 28 de state aşa zis ”unite şi integrate” în UE, voi continua să arăt lucrul acesta în acest eseu şi prin câteva citate de politicieni şi scriitori celebri despre evoluţia nefastă a României în UE, şi apoi voi încheia această Scrisoare de tranziţie cu câteva fragmente din cotidianul New Yorker despre falimentul economic din UE.
  ”Uniunea Europeană este o catastrofă”, o spune Alexandru Paleologul, în ultimul său interviu înainte de a trece în nefiinţă. (AP a fost mason, primul ambasador al Românie la Paris, după revoluţia din 1989, şi unul din cei mai versaţi “boieri ai minţii” din România)

   Eu spun că, UE este o catastrofă feroviară, aeriană şi maritimă. Pentru că, noi nu mai suntem în situaţia de a decide dacă suntem în UE sau nu. Noi suntem europeni, pentru că ne-am născut aici, în Europa, dar acum suntem obligaţi să ne aruncăm idealurile şi banii pe fereastră, pentru că, orice-am face, noi suntem deja în trenul istoriei, pe aeronava spartă “Virgin Galactic Space”(care e tot mai depresurizată) sau pe Titanicul crizei (care se scufundă văzând cu ochii), iar timpul trece doar pe deasupra noastră, ca păianjănul Hermion cu sclipiri de rubin, ori ca vântul ce sparge geamul ce se clatină. Astfel, timpul social spărgându-se în şapte miliarde de entităţi, noi suntem tăiaţi în mii de bucăţele minuscule şi luaţi ca de o locomotivă a istoriei celei mai mari înşelătorii umane, şi duşi undeva, pe un “loc fără de loc” într-un “topos atopos”. Dar acest “loc fără de loc” este chiar moarte noastră, care poate să aibă loc pe o “insulă roşie” sau pe o “insulă ADN” (ADN materie pozitivă sau ADN materie negativă), numiţi-o cum vreţi, ca acum nu mai are impornaţă, din moment ce toţi trăim cu viii şi cu morţii “electrici” laolaltă, şi suntem deja în trenul istoriei, pe şine prestabilite, duşi la Abatorul de suflete moarte. De aceea, nu e de mirare de ce tot mai mulţi cetăţeni din UE (care s-au trezit deja din somnul cel de moartea) compară Uniunea Europeană cu Auschwitz-ul...

   ”Voi, românii, sunteţi ultimii “Euro-iobagi” ai Germaniei”. Chiar aşa ne numeşte laureatul Premiului Nobel pentru Economie, Sir James Mirrlees, din Marea Britaniei, care ne recomandă ca soluţie de salvare a ţării, ieşirea noastră din UE şi din NATO.
   Nu ţările din Balcanii, ci chiar Germania, prin măsurile de Austeritate aplicate celorlalte ţări din UE, a devenit acum adevăratul butoi de pulbere al Europei. Austeritatea este o calamitate morală ce ar fi putut fi evitată, dacă ar fi existat o voinţă politică sănătoasă. Criza datoriilor suverane este o minciună, cea mai mare mistificare din istorie, datorată alianţei monstruoasă dintre bancheri şi guvernul german. Este visul naziştilor de a restaura vechiul imperiu.
   O spune Angela Merkel, fără scrupule: “Austeritatea crează victime, dar merită!”. Tot asta spunea şi Adolf Hitler, înainte de declanşarea celui de Al doilea război mondial: “Unica datorie a popoarelor din Estul Europei este să ne servească pe plan economic!”
   România şi Bulgaria sunt sclavele imperiului european. Un fel de Sodoma şi Gomora al noului Imperiu Maculist din UE, care prin directivele ei funcţionează mai rău decât fosta URSS. Iar BNR a devenit acum Banca ANTINAŢIONALĂ a României.
  ”Cei ce conduc acum UE folosesc limbajul orwellian din “Fermă animalelor”, potrivit căruia în Noua Ordine Mondială (NWO) jefuirea se numeşte “austeritate”, iar dominarea colonialistă “reforme structurale”. În realitate este vorba de Noua Ordine Comunistă Europeană şi instaurarea deplină a Dikcatului german şi a regimului de Apartheid pentru toţi imigranţii din UE. Coşmarul şomajului masiv din UE va crea perspectiva destrămării UE şi resurgenţa mişcărilor politice anticapitaliste şi anti sistem”, scrie New Yorker.
   Nu vor trece nici cinci ani şi în UE şi în întrega lume vor exista sute de milioane de şomeri şi pensionari care vor tânji după muncă şi pensii pe care nu le vor mai găsi nicăieri, din cauza acestor cinci valuri de criză financiară ce vor urma, declanşate artificial la nivel social-planetar.
  ”UE este o conspiraţie sionisto-bolsevică marca CIA & Comisia Trilaterală & USA, condusă de elită evreiască a ashkenazo-sioniştilor de la Moscova şi New York, care au colaborat cu Gestapoul în persecutarea maselor de evrei. O elită evreiască care, după “soluţia finală” aplicată evreilor în războiul mondial, au inventat Holocaustul. Holocaustul nu ar fi avut loc dacă conducerea sionismului din Germania nu ar fi colaborat cu naziştii, şi dacă sioniştii din toată lumea nu ar fi convins anumite ţări să refuze acceptarea evreilor din Germania”, mai spune New Yorker.
   Un comentariu (scris sub pseudonim) găsit la un articol recent pe site-ul prof. Ion Coja (fost senator) explică foarte bine cum funcţionează, de fapt, circulaţia banilor virtuali în USA şi în întreaga lume. Iată comentariu:”USA a fost o mare putere economică mai ales până înainte de anii ‘70 când dolarul american avea contra-valoare în aur. De atunci încoace – de când dolarul a devenit doar un petec de hârtie – economia americană a devenit o economie artificială, virtuală, la mâna LĂCUSTELOR MONDIALE (care îşi spun “evrei”, dar care în realitate din 16 milioane de evrei din întreaga lume, 10% sunt evrei de sânge sefarzi, descrişi de Biblie, iar 90% sunt sionişti care au o apariţie în istorie destul de stranie) Dar să revin la economia artificială şi a banilor virtuali: De exemplu: dacă masa monetară produsă de băncile monetare PARTICULARE americane este de 100.000 de miliarde de dolari – bani care sunt “împrăştiaţi” în toată lumea, bani care NU sunt ai guvernului USA, ci sunt “împrumutaţi cu dobânda de acest guvern (n. n: prin Troica FMI, BM şi BCE.) de la “ei”, LĂCUSTELE MONDIALE – şi dacă USA intră în recesiune, cu o “gaură” (produsă tot de “ei”) de 10.000 de miliarde de dolari, ce se întâmplă? Cele 4 mari bănci private ale “lor” “printează” 10.000 de miliarde de dolari (produsul intern brut al USA este cam de 14.000 de miliarde de dolari) şi-i împrumuta guvernului USA, care ce face? Îi foloseşte pe piaţa mondială le vechea valoare. Aşa că pierderea va fi în buzunarului cetăţeanului planetar! De cât? De 10%! Exact cu cât, artificial s-a produs deprecierea dolarului (10.000 faţă de 100.000 de miliarde de dolari)! Frumos ghiseft, nu?”
 ”Dacă poporul american şi popoarele din Uniunea europeană ar afla adevărul despre genocidul economic şi cultural ce are loc în întrega lume acum, acestea ar iniţia orice acţiune ar fi necesară pentru a opri conspiraţia acestei bande de evrei sionisto-bolşevici”, scrie New Yorker.
   Ticăloşia generală şi dramele tăcute şi ascunse din UE şi din USA se pot clasifica după dictonul: “Eonul Dracului, pentru că ştie că mai are puţin de trăit pe pământ, este mai tare acum decât începutul Eonului mesianic!”. Cu alte cuvinte, pe diavol îl poţi vedea în stare să-şi manipuleze meschin şi pervers odraslele. Dar pe Dumnezeu nu îl poţi vedea manipulând oameni şi popoare! Ar fi ca o blasfemie adusă propriei Lui creaţii, după ce l-a făcut pe om după chipul şi asemănarea Sa. Dumnezeu îi iubeşte pe toţi copiii pământului. Dumnezeu este Dumnezeu pentru toate Mamele de popoare, nu numai pentru una singură, fie ea evreica Maica Domnului, Maria Magdalena sau Diana Sancta Potentisima.
   Dacă încerci acum să faci “mesianism românesc”, “mesianism european”, ”mesianism american” sau” mesianism creştin”, etc., eşti numit - de aşa zisa “elită” globalistă şi globalizată - nu numai eurosceptic, anti-american sau ultra-naţionalist, ci chiar un terorist care trăieşte într-un ghetou creştin din Europa de Est sau un fundamentalist Ku Klux Klan ortodox din Orient sau din Occident..
   Noi, români, de exemplu, n-avem voie, nu mai trebuie să ştim că suntem români, geto-daci, pelasgi şi atlanţi din Carpaţi!... Noi, români, avem zece triburi de atlanţi împrăştiaţi prin toată lumea în ultimii 3000 de ani, pe care ar trebui să le aducem în ţara mamă – România - ţara verde numită de toţi comentatorii antichităţii Terra Mirabilis. Noi, romanii, ar trebui să-i iubim pe greci, pentru că suntem ”fraţi de cruce” cu ei, să ne solidarizăm cu ei, pentru că nu s-au lăsat îngenunchiaţi în faţa Germaniei şi a Uniunii Europene. Şi împreună cu grecii şi cu celelalte popoare din UE să pornim o cruciadă pentru a uni cele zece regate din cele zece ţări atlante.
   Din păcate, răzbunarea lui Ceauşescu - pentru că nu am fost în stare să-l judecăm în public şi i-am înscenat un proces simulacru, după care l-am împuşcat la zid chiar în ziua de Sfintele Sărbători de Crăciun - se manifestă acum prin “omul nou”, reeducat în cel mai mizerabil stat poliţienesc din regimul de teroare comunistă, care face legea astăzi în România. Acest “om nou” e un ”mic Ceauşescu” fărâmiţat în mii de ”mici ceauşişti” ce se manifestă acum printr-un analfabet cultural, snob, mediocru, incult, lingău, obedient, delator şi calomniator, linguşitor cu cei mai puternici şi tiran cu cei mici.
   Desigur, acest om nou”, sau cum îl numeşte H. R. Patapievici – „omul recent” – este un analfabet cultural, hibridzat şi aflat deja în comă tehnică şi politică la nivel social-planetar, dar care a devenit între timp un internaut, pentru că are acum cerul deschis în toate sesurile posibile. Azi, „omul recent” poate să spună: Iubeşte şi fă ce vrei, căci atunci eşti în ordine, ai ieşit doar din liberul arbitru. Poate să spună: Cunoaşte şi fă ce vrei. Sau: Fii om şi fă ce vrei. Dar nu poate să spună, aşa cum a spus H. R. Patapievici despre România, citez: „Privit prin raze X, trupul poporului român abia dacă este o umbră: el nu are cheag, radioagrafia plaiului mioritic este ca a fecalei: o umbră fără schelet, o inimă ca un cur, fără şira spinării”, am închiat citatul.(din cartea de eseuri „Politice”, Ed. Humanitas, Bucureşti, 1996). Sau, tot H.R.P, să spună despre Mihai Eminescu că este, citez: „Eminescu este cadavrul nostru din debara, de care trebuie să ne debarasăm dacă vrem să intrăm în Uniunea Europeană” (Revista „Rost”, nr.24, 2005). Sau: „Românii nu pot alcătui un popor pentru că valorează cât o turmă: după grămadă, la semnul fierului roşu” („Politice” de H. R. Patapievici, ediţia 1996, pag. 64). Pentru că, spunând aceasta, „omul-recent” – în persoana lui H.R. Patapievici - devine din tiran o bestie triumfătoare ce acţionează prin cea mai pură formă de agresivitate umană, care trebuie alungată dintre noi.
   În eseul „Terra Mirabilis sau întâlnirea cu pământul natal” de Anton Dumnitriu, aflăm date importante despre pământul şi locuitorii acestui ţinut. Citez din cartea Eseuri de Anton Dumitriu, Editura Eminescu, 1986, pag. 661): „Diodor Siculus (din Sicilia, sec. I î.e.n), istoric roman de origine greacă, care a scris o istorie universală în 40 de cărţi) şi Pomponius Mela (geograf latin, sec. I e.n), ne spun că a existat o civilizaţie arhaică datorată unui zeu al luminii fizice şi spirituale atestat sub numele de Apollo Hyperboreeanul. Acest zeu venea din regiunile „hyperboreice”. Unde se află aceste ţinuturi nordice (faţă de Grecia) şi cine erau locuitorii lor? Diodor Siculus ne spune că sunt numiţi astfel fiindcă sunt depărtaţi de vântul Boreas (vântul de Nord, fiu al unui titan şi al Aurorei). Ţinutul este descris de aceşti autori antici ca fiind o Terra Mirabilis, iar modul de viaţă al hyperboreenilor este înfăţişat ca acela al oamenilor care au trăit în epoca de aur. Hesiod (părintele istoriei universale), în Lucrări şi zile, descrie acest ţinut astfel: „Este un pământ sacru, luminos, fertil prin el însuşi. Locuitorii sunt foarte drepţi şi trăiesc mai mult şi mai fericiţi decât oricare alţi muritori.”
   Dacă H. R. Patapievici în cartea sa „Politice” a fost în stare să afirme despre România - ţara verde numită de toţi comentatorii antichităţii Terra Mirabilis - că: „Privit prin raze X, trupul poporului român abia dacă este o umbră: el nu are cheag, radioagrafia plaiului mioritic este ca a fecalei: o umbră fără schelet, o inimă ca un cur, fără şira spinării” - acesta nu mai poate fi considerat om întreg la mine şi la trup, ci doar o creatură monstruoasă, o bestie triumfătoare care nu aparţine de acest pământ şi care trebuie alungată dintre noi.
      Aici avem de a face cu o altă creatură, nepământeană. Sau, cum bine spunea doctorul militar Toni Victor Moldovan, este vorba de un program de „deprogramare” umană: de „Programul Terra - un program de inginerie genetică PIG – Un atac extraterestru asupra omenirii”. Şi nu de Programul Terra Mirabilis ce ar putea face trecerea din universul tehnologic în evoluţia naturală a ştiinţei viului. Dacă încurcăm cu „bună ştiinţă” aceste programe de inginerie genetică (PIG), vom ajunge la un Conflict al programelor, care vor crea nişte atrocităţi fără precedent în istorie. Din câte am aflat de pe net, există cinci Programe de inginerie genetică (PIG): chinez, indian, european, american şi extraeuropean & ET-X-Y-Z.
   În concluzie, nici Cain, nici Abel, nici tiranul din om nu face ce vrea el. Fiul risipitor nu face până la urmă nici el ce vrea, ci păzeşte porcii altora. Păzeşte pocii altora sau demonii care au ieşit din mare şi au intrat în porci, în oamenii fără destin. Nimeni, şi mai puţin decât oricine, „omul recent”, nu mai poate face azi ce vrea, dacă nu-şi recunoaşte antecedentele lui, de când se naşte până moare.
   Cu alte cuvinte,”omul recent”, adică omul-modern, care îi include pe toţi cei cinci oameni numiţi mai sus, fie acesta din Occident sau din Orient, pământean sau nepământean, dacă nu-şi recunoaşte păcatul antecedent şi păcatul originar, devine o bestie triumfătoare, ascunsă sub un chip de om, cu ”număr de om”, dar cu o dublă-faţă: una a ”fiarei care se ridică din mare să facă război cu sfinţii”, şi a doua faţă a ”fiarei care se ridică din pământ, cu două coarne ca ale unui miel şi care vorbeşte ca un balaur”, spune cartea sfântă.
 ”Aici e înţelepciunea. Cine are pricepere să socotească numărul fiarei, căci este număr de om. Şi numărul ei este: şase sute şaizeci şi şase”, mai spune cartea sfântă. (Biblia, Apocalipsa lui Isus Hristos, Capitolul 13, Versetul 18)
   Mă îndoiesc, că o astfel de bestie triumfătoare precum “omul recent” ar mai putea azi să socotească şi să diferenţieze, fie şi printr-o analiză genetică cu rigoare, ”numărul de om” de ”numărul fiarei 666”, când toţi românii din ţară şi de pretutindeni au deja înserat pe cărţile de identitate cu litere latine codul ”CARD & DRAC” pe chiar fruntea ”fiarei 666”.
   Legătura dintre codul numeric 666 şi geto-daci este uşor deductibilă din “Rugăciunea unei femei gete” găsită la Tomis, pe o placă de marmură.
   “Strălucitoare, curată, Măreaţă Doamnă, sunt credincioasă. Sunt cu trei de şase. Dar atât te rog, cândva să mă ajuţi. Să renasc.”
   Decodarea textului este simplă: Zeule, sunt compatibilă genetic cu tine (adică sunt strălucitoare, curată, credincioasă; mai mult de atât, deţin “număr de om”, codul numeric al mărcii genetice 666; este aproape sigur că mă vei reâncarna într-o fiinţă extraterestră.
   Din păcate, privind România în ansamblu, ai putea spune că aici, la noi, în Grădina Maicii Domnului – în ţara verde numită de toţi comentatorii antichităţii Terra Mirabilis - toţi diavolii din Iad au ieşit pe faţa pământului, iar acum fac naveta din iadul deznădejdii în iadul smereniei şi din raiul sângelui în raiul nimănui. Dar, atenţie, dragi români, este vorba de nişte diavoli săraci - ”săraci cu duhul” - duşmani ai democraţiei, ai demnităţii, libertăţii şi drepturilor omului, care merg ca orbii înainte şi trag după ei România şi UE în groapa mizeriei comune a Europei.
   Şi când te gândeşti că toată naveta asta ce se petrece acum pe un “continent secret” din Iadul 1 în Iadul 2, din comunism în capitalism şi invers, din Raiul X în Raiul Y este posibilă acum pe Internet, prin reţelele de socializare, virtuale, precum Facebook-ul, bune doar de scărpinat Diavolul pe spate. Pentru că, să fim serioşi, numai Diavolul poate să facă din Iad Rai şi din Rai Iad – noi, Restul Lumii, doar încheiem un pact cu iluzia, cu Zeiţa Maya, apoi această în tandem cu Satanael (după ce îi ia particola divină -el, lipsindu-l astfel de puterea lui creatoare) se joacă cu noi un joc cosmic care are drept ţintă să ne toace mărunt în mii de bucăţele minuscule, să ne sfarme în teascul ei şi apoi să ne bage fără milă pe toţi la Moara socială de măcinat indivizi. Eu cred, totuşi, că nici Satana -el şi nici măcar zeiţa Maya, la fel ca şi noi, nu ştiu nici ei cum se fac ”maşinuţele biologice”, ştiu însă cum să ne schimbe bateriile solare cu cele lunare, ca să ne facă să uităm cine suntem.
   Prin urmare, în planul cosmic Satana -el şi zeiţa Maya se joacă în tandem cu Cubuleţele ADN-ului nostru ce se perpetuează prin codul genetic, prin ADN materie pozitivă şi ADN materie negativă, iar în planul uman, noi doar stăm şi urmărim acest spectacol de teatru mondial, aflat la cea de-a cincea reprezentaţie, din ultiul ciclu de existenţă umană. Stăm şi ne uităm cum se joacă cu destinele noastre aceşti codoşi păpuşari, globalişti şi globalizaţi, imbecili rudimentari, lipsiţi de viziune, aceşti politicieni hibridizaţi şi aflaţi în comă tehnică şi politică la nivel social-planetar. Şi deşi ştim ce ne aşteaptă după cinci valuri de criză mondială programată artificial, nu credem că ni se poate întâmpla chiar nouă lucrul acesta. Foarte multe femei, ba chiar şi bărbaţi care au devenit acum nişte muieri ratate, îşi pun încrederea numai în Dumnezeu. Aud mereu expresia “lasă că vine Dumnezeu şi rezolvă El problemele noastre!” Este o greşeală fatală să te laşi numai în grija bunului Dumnezeu. Dumnezeu ne-a dat liberul arbitru, ca să avem opţiunea să-i elimină noi pe ei. Dacă nu facem asta, ne vor elimina ei pe noi. Dumnezeu lucrează prin oameni, în jocul lui cu cerul şi cu oamenii: cu oameni de la zei, cu oamenii creştini, cu oamenii din oameni şi cu oamenii fără destin. Aceşti oameni îi vezi şi îi simţi la tot pasul, dacă nu-ţi astupi urechile şi nu-ţi acoperi ochii dinadins.
   Cele 28 de state aşa zis ”unite şi integrate” acum în UE, fără o Constituţie europeană, sunt dezbinate de 50 de ani şi împărţite de fapt în găşti şi clanuri de oameni foarte bogaţi, care au între 10.000 şi 100.000 de euro pe lună, şi oameni foarte săraci lipiţi pământului, care nu mai au azi, după 25 de ani de la revoluţie, nici măcar un venit minim garantat. Iar noi, pretinşi politicieni europeni, intelectuali versaţi, filozofi şi profesori universitari, avem aroganţa să afirmăm că ” drepturile omului nu pot definite înaintea definirii omului”. Asta dovedeşte că aceşti intelectuali dispreţuiesc sufletul şi problema existenţei, sunt lipsiţi de credinţă, nu mai au nici un fel de idealuri democratice şi nu mai cred în drepturile fundamentale ale omului.
   Din fericire, mai există şi europeni adevăraţi, cu suflet nobil, care au conceput o Iniţiativa pentru un Venit Minim Garantat, Necondiţionat*, luată anul acesta la nivelul cel mai înalt de 15 state din UE, care începând cu 14 ianuarie 2014, dacă va trece prin Parlamentul European, ar putea echilibra, în prima fază, această prăpastie creată de 50 de ani între Est şi Vest, între bogaţi şi săraci, fără precedent în istorie.
   Noi, românii, de exemplu, am ajuns o risipă de oameni, de energie şi de timp. Nu mai suntem un popor, suntem o populaţie care din 23.500.000 câţi am fost până la revoluţia din 1989 am ajuns acum la 16 milioane, neoficial. Atât de dezbinaţi am ajuns, încât nici măcar Institutul Naţional de Statistică (INS) nu ”ştie” câţi români mai sunt în ţară şi câţi sunt în afara ţării. Oficial, INS-ul ne spune că suntem 19.000.000, din care doar 0,5 % dintre români sunt sub 18 ani, ceea ce este imposibil. Dar asta ne spune numai odată la patru patru ani, atunci când trebuie să ieşim la vot. Atât de dezbinaţi am ajuns noi, românii, încât nici măcar INS-ul nu reuşeşte să ne mai numere acum. Suntem programaţi prin ”deprogramare” de un duh rău care nu ne iubeşte, care stăpâneşte peste Europa, şi vrea să dispărem ca popor în două generaţii. Trăim între şmecheri, fraieri şi proşti. Ne uităm toată ziua la telenovele şi la filme sexe pline de agresivitate. De aceea am ajuns fără o cultură politică, fără Cultură Duhului*, am ajuns să fim fascinaţi numai de derbedei agresivi şi vicleni, care ne vând pâine, circ şi sex cât cuprinde.
    (* Cultura Duhului este o carte scrisă de Rafael Noica, un preot român care trăieşte la Londra, fiul filozofului Constantin Noica, o carte pe care v-o recomand cu plăcere)
   Tăcerea noastră, pasivitatea sau superficialitatea oamenilor “cumsecade”, este condiţia suficientă pentru triumful nestingherit al răului în această ţară. Suntem ţară membră în Consiliul Europei de 20 de ani, cu reprezentanţi în CE, dar ne aleşi de popor, ci numiţi de forţele oculte care conduc România şi UE. Cum se face că suntem integraţi cu drepturi depline din 2007 în UE, dar am ajuns mai săraci decât în urmă cu 7 ani? Cum este posibil să fim de 20 de ani cea mai săracă ţară din UE? Unde ne aflăm noi, după 25 de ani de la revoluţie? Sub scara Puterii bruxelleze, pe treapta cea mai de jos, în subteranele tranziţie, în cea mai adâncă groapă a mizeriei comune din Europa. Dacă nu cumva întreaga UE se scufundă de 20 de ani într-o uriaşă Grotă electromagnetică, asemenea grecilor din văgăuna Ciclopului, aşteptându-şi fiecare rândul să fie mâncaţi – în cazul nostru, tescuiţi, măcinaţi, mâncaţi şi devoraţi unii pe alţii prin incompatibilitatea noastră cu noul Codex Alimentarius, cu alimentele şi medicamentele modificate genetic, prin OMG - Monsanto!
   Ne pervertim singuri copiii, de dragul “emancipării” şi patimii, nu de “a fi în rândul lumii civilizate”, ci de “a avea şi noi ce au alţii”. Or, între “a fi” şi “a avea” este o diferenţă că de la cer la pământ. Boala înstrăinării de Dumnezeu este trăirea pe orizontală, fără mamă, fără tată, fără suflet şi fără Dumnezeu. A trăi viaţa celuilalt, a face acte de voluntariat şi acte de caritate, a-i ajuta pe cei săraci, este primul semn creştin. Marea minune a credinţei este atunci când te-ai hotărât să-i slujeşti pe cei slabi. În religia creştină – care este o religie a iubirii -, există şanse de pocăinţă chiar şi în mijlocul oamenilor bogaţi şi a politicienilor criminali economici. Va veni ziua când ucigaşii de popoare vor plânge cu spaime şi nu vor putea muri până când nu îşi vor recunoşte crima săvârşită,  până când nu îşi vor împărţi săracilor întreaga avere. Dumnezeu ca iertare va veni  în gestul lor de recunoaştere a faptei.
   Dragi prieteni, faceţi-vă câte un ceai fierbinte ori o cafea cu frişcă, sau mai turnaţi-vă în cana de lut un vin fiert şi apoi încercaţi să lecturaţi şi partea a doua a eseului Agonia UE -  între o religie a urii şi o religie a Iubirii.
                                          * * * 
    PS: Pentru a şti de la început despre ce Prinţesă X este vorba, public această legendă mai jos.
Legenda: Prinţesa X = creştinism (MD-MM + cele trei Diana D3, respectiv Maica Domnului, Maria Magdalena, Diana-Luna-Hecate, Diana-Artemis-Bendis şi Diana Sancta Potentisima) + islamism (F3 Fatima + cele 72 de Fecioare) + new age & satanism (Marea Zeiţă,
Înfăţişată adeseori sub aspectul teribil de regină a Morţilor + Lilith, Isis, Kali, Shakti, Eurynome, Mnemosyne, Iele, Valkirii, etc.)

vineri, 11 octombrie 2013

Jurnal de Atelier I - Fragment din 144 de Scrisori de tranziţie din Mileniul III către Prinţesa X – Scrisoarea nr.53: Despre sfârşitul eonului Dracului şi începutul Eonului mesianic

Foto:  Atelier, Brasov - "Steaua arzătoare cu opt raze" (ulei pe carton, 1997)
    Dragi prieteni,
schimbările climatice din ultimii douăzeci de ani (datorate producerii artificiale de cutremure şi de tsunami cu tehnologia “HAARP” şi cu generatoare de particule “SAR”), corporaţiile globale, agricultura reindustrializata (prin noul Codex Alimentarius - prin noua alimentaţie modificată genetic - OMG) şi asa zisul “fenomen” de globalizare forţată a lucrurilor, a bunurilor şi a capitalului, a oamenilor şi a cunoştinţelor tehnice, a crezurilor şi a sectelor, a învăţăturilor şi a simbolurilor ce se petrec toate prin noua tribalizare a persoanelor – sunt doar câteva din procesele dureroase care ne provoacă să ne schimbăm într-un ritm ameţitor, atât ca persoane fizice, luate separat, cât şi împreună, la nivel social planetar, ca să nu dispărem ca specie umană, pământeană, în următoarele două generaţii.
    In legatura cu schimbarile climatice, transcriu mai jos un scurt fragment din articolul “Îngerii nu se joacă cu HAARP”: „HAARP este “un secret păstrat la fel de bine ca şi cel al Proiectului Manhattan, care ne-a adus bomba atomică”, afirmau în revista Nexus dr. Nick Begich şi Jeanne Manning atunci când au scris acest articol. “HAARP are capacitatea de a plasa cantităţi enorme de unde de joasă frecvenţă (EFJ) în atmosfera terestră, deasupra unor zone strategice şi de a menţine constantă energia, în cazul în care ar exista variaţii, într-o manieră mai precisă şi mult mai bine controlată decât un detonator nuclear. Dr. Nicholas Benich, om de ştiinţă implicat activ în campania anti-HAARP, arată că această tehnologie produce un fascicul foarte puternic de unde radio care încălzeşte şi astfel ridică zone întregi din ionosferă (stratul încărcat electric care se află deasupra atmosferei); apoi undele electromagnetice se întorc spre pământ şi pătrund peste tot, atât în structurile vii cât şi în cele neanimate. Astfel, pe lângă alterarea climei şi crearea de furtuni, HAARP modifică modul în care mintea umană operează şi chiar scade rezistenţa biologică la boli. HAARP este o armă de distrugere în masă, după cum afirmă Michel Chossudovsky, profesor de Ştiinţe Economice la Universitatea Ottawa. El reprezintă un instrument de cucerire, capabil să destabilizeze selectiv agricultură şi sistemele ecologice pe regiuni întinse.
    Marea Inundaţie din Midwest (1993), de exemplu, a fost creată utilizând arme climatice. Reginald E. Newell de la M.I.T – Massachusets Institute of Technology scria în “Geophysical Research Letters Journal” că în atmosfera joasă plutesc uriaşe râuri de apă. Aceste “râuri” nu sunt apă condensată, ci vapori care curg efectiv. Cu alte cuvinte, omul nu le poate vedea şi nici nu realizează când le traversează cu avionul. Dar aceste râuri de vapori sunt enorme. Ele au dimensiunea a 600-700 de km lăţime şi până la 7500 de km lungime. Aceste “râuri” sunt situate la 3 km deasupra pământului, şi au un debit de aproximativ 165 milioane de litri de apă pe secundă. Oamenii de ştiinţă au descoperit că există 5 râuri atmosferice în emisfera nordică şi 5 în emisfera sudică.
    Acum, ştiind că există aceste “râuri” în atmosferă, cum e cel mai uşor de creat o inundaţie? Cel mai simplu ar fi să se pună un dig în calea unui astfel de râu şi apa respectivă să fie redirecţionată spre pământ. S-a observat că energia de frecvenţă joasă (EFJ) creează un dig electronic în atmosferă. Aceste diguri electronice pot bloca râurile de vapori, determinând căderea unor cantităţi uriaşe de apă pe pământ.
    Un astfel de dig atmosferic artificial a fost creat în 1993 prin acţiunea combinată a turnurilor HAARP din Alaska şi GWEN din Midwest. Oamenii de ştiinţă au lăsat deschisă emisia EFJ timp de 40 de zile şi 40 de nopţi. Rezultatul? A plouat pe tot acest interval. Turnurile GWEN sunt plasate exact pe linia nord-sud, la nord de râurile Missouri şi Mississippi. Bineînţeles că aceste două râuri au fost incriminate pentru producerea inundaţiilor. Pe lângă morţi, răniţi şi distrugerea de locuinţe, această furtună a produs pierderi agricole în valoare de 12-15 miliarde USD.
Care a fost starea vremii în Europa în vara aceasta? În centrul şi vestul Europei erau inundaţii masive, iar în România pârjol. Frontul de instabilitate atmosferică din Europa, despre care ştim că în general înaintează zilnic de la vest către est, se înţepenise parcă undeva deasupra Austriei. Timp de o lună a stat acolo ca şi cum ceva îl ţinea pe loc. Acel ceva a fost exact un astfel de dig atmosferic de netrecut, care a făcut ca apele să rămână în centrul şi vestul Europei, iar seceta la răsărit.
    Cu ce scop se creează astfel de calamităţi? HAARP, după cum afirmă Michel Chossudovsky, face parte din arsenalul de arme al Noii Ordini Mondiale, din cadrul Iniţiativei de Apărare Strategică. Prin comandă militară, economii naţionale întregi pot fi destabilizate prin manipulare climatică. Iar acestea pot fi făcute fără ca victimele să ştie, cu costuri minime şi fără implicarea personalului militar.”
    Nu-i aşa că e revoltator să afli că printre noi se afla nişte savanţi nebuni care, în cârdăşie cu câţiva arhonţi din NWO, printre ei şi doi-trei extratereştri (ET-X-Y-Z), au reuşit să capteze râul Styx care curge prin cer, iar acum se “joacă” cu cerul şi cu destinele noastre, şapte miliarde în ceasul acesta? Din păcate, aici este vorba de un Joc serios prin oceanul de “eter-aer-foc-apa”, cu triada fundamentală: Dumnezeu, Natură, Om!
    Cu alte cuvinte, ei se fac că plouă, noi ne facem că trăim. Adică, trăim cu viii şi cu morţii - “electrici” - laolaltă”, cum spunea in 1982 Nichita Stănescu in ultima sa carte de poeme “Noduri si semne”. Trăim într-o uriaşă grota electromagnetică, în care în orice clipă putem fi bombardaţi cu “tunuri electromagnetice”, cu unde de joasă frecvenţă (EFJ) extrem de periculoase pentru toate organismele vii. Trăim captivi, precum grecii în văgăuna Ciclopului, aşteptându-şi fiecare rândul ca să fie mâncaţi – în cazul nostru, servindu-ne ca pe o “supă genetică”, drept hrană pentru zei, prin “OMG – Monsanto”. E un Joc serios - „Iocari serio” - de inginerie genetică, între ei şi noi, care începe să semene tot mai mult cu un razboi cosmic, la început cu o „cursă de şoareci” aflaţi la Bariera atomilor mulţimii, apoi cu „Arca lui Noe”, care, zic uni că, de fapt, nu e o Arcă, ci chiar noul „Chivotul genetic”, ce se pregăteşte acum pentru un alt Potop urmat de o nouă glaciaţiune.
    „Într-o palmă plouă, într-una creşte iarbă”, spunea nu de mult timp într-un vers atât de frumos poetul Vasco Popa din Vârşeţ. Dar cu ce „plouă” acum - în palmele noastre rămase pe drumuri fără întoarcere, năuciţi de golul ce ne desparte - numai ei ştiu. Şi ce „iarba” va creşte în grădina Maicii Domnului, numai Dumnezeu ştiu, noi nu stim!
    Se spune că, cu o picătură de ploaie începe universul, când picătura se usucă lumile se sting. Azi, „Omul care va aduce ploaia” va fi în curând o suprafiinta, o specie de extraterestru (ET-Y-X-Z), care, travestit în profetul Ilie si ieşit nu de mult timp prin Centura de foc a pământului şi plecat la Dumnezeu, se întoarce acum pe pământ, în ipostaza unui zeu suprem călărind pe un fulger, ţinând în mâna „Raza” lui Nicolae Tesla, gata pregătit să distrugă cu ea nu numai toate recoltele si gradinile noastre, ci să ne spargă si dublul lant genetic, să creeze, să conducă şi să distrugă universul, viaţa, spaţiul şi timpul, după bunul lui plac, după propriul lui cod moral şi cod genetic sau după legi prestabilite. Cine îl mai poate opri acum pe acest zeu suprem, numai Dumnezeu ştie! Ca să vezi, „minunile” sfântului Ilie şi ale profetului Moise din VT: cine a secat Marea Moartă, “Cine a închis marea cu porţi, când s-a aruncat din pântecele mamei ei!?” (Cartea lui Iov), cine întoarce Râul Iordan după cum vrea Domnul, şi cine captează Râul Styx care curge prin cer şi ploua peste noi cu „morţi electrici” - citit acest articol în intregime!
    Nu ne-a mai rămas decât să „deblocăm” si Luna noastra, “blocată mareic” de Luna lui Saturn, şi atunci, după noi Potopul! Vino, Doamne, să vezi ce-a mai rămas din oameni! Şapte miliarde în ceasul acesta! Îndură-Te de noi, Doamne, şi vino acum, în ceasul acesta, nu după Potop, după glaciaţiune, sau după mai ştiu eu ce explozie solară, care va declanşa în mod sigur războiul atomic, după care vor cădea cohorte intregi de demoni din “spatiul sublunar” într-un Cosmos demonizat!
    Cu alte cuvinte, „Îngerii nu se joacă cu HAARP! „Dar care îngeri, Doamne? Căci parcă Tu spuneai că “numărul drepţilor trebuie să fie egal, întotdeauna, cu numărul locurilor rămase goale, în urma căderii îngerilor serafimi din Cerul Empireu (al zecilea) în primul cer al Lunii, unde responsabili cu mişcarea Lunii sunt cele două cete de îngeri: Ceata Ingerilor întemniţaţi pe pământ de demonii sublunari şi Ceata Ingerilor din primul cer al, Lunii, conduşi de doi Arhangheli şi de mai ştiu eu ce Doamna Alba din Bramberg (o strămoaşă africană a primilor pământeni). Iar viteza Lunii în jurul axei sale este cea mai mică în vizibil, şi cea mai mare în invizibil.
    Dacă este aşa, Dumnezeul meu, deoarece toate orbitele planetelor, inclusiv a sateliţilor acestora, sunt totuşi animate si mişcate de îngeri şi de arhangheli, (inteligenţele separate ale grecilor şi arabilor cu origini iudaice; adică, a Intelectului-angelic solar si a Intelectului Activ lunar), rezulta că punerea lor în mişcare şi schimbarea vitezei de revoluţie nu se face prin „contactus corporis”, ci prin „contactus virtualis”, adică prin Cetatea Virtuală a planetei Terra, care se reconstruieşte permanent prin „Templul Soarelui” conectată la Stâlpul Central al aceastei Cetati Virtuale Eterne - cel puţin în cazul Lunii, care este acum proprietatea demonilor pământeşti, dar şi în cazul Pământului, care îşi prelungeste axa de pe axa Pământului pe axa Cerului cristalin până în Cerul Empireu spre staţia finală – Sfântul Soare – spre care se îndreaptă acum îngeri popoarele înghiţite în sfera de putere a Timpurilor Moderne. Doamne, ai grijă de îngerii tăi de lumină. Facă-se voia Ta, Doamne!
    Înţelegând toate aceste interconexiunile existente în lumea noastră aflată într-o permanentă schimbare, precum şi harta Hologramei cosmice a Lumii noi în care am intrat deja, putem merge înainte cu intuiţie, înţelepciune şi prudenţă. Putem merge înainte doar practicând doctrina Artei-transformarii. A transformării Primului Principiu din care s-au ivit în copilăria umanităţii cei trei eoni distincţi: existenţa, forma şi beatitudinea. Putem merge înainte doar eliminând mai întâi cenzura tehnologice solară, prin punerea în circulaţie a generatoarelor electrice fără fir, pentru a schimba sensul evoluţie şi a face Marea Trecere din universul tehnologic – care ne va elibera către nimic – în evoluţia naturală a ştiinţei viului. Mai concret, putem merge înainte doar dacă acceptăm schimbarea sensului celei de-a cincea forţă uriaşă, de pe dimensiunea orizontală a eonului Dracului pe dimensiunea verticală a începutului Eonului mesianic. Este vorba de acea forţă uriaşa unificatoare de energii (F5), care la un moment dat, vom ajunge să o punem în mişcare, prin “trei mişcări unite într-una singură”, dar care, dacă nu îi vom schimba sensul, nu o vom mai putea controla, şi atunci această forţă uriaşa ne va controla nouă în întregime raţiunea, gândirea şi sentimentele noastre. Ceea ce se şi întâmpla cu noi, în chiar clipa aceasta. Căci schimbarea sensului acestei forţe uriaşe nu este deloc uşoară; ea va depinde de noi toţi şi de fiecare în parte.
    Acest al doilea deceniu din Secol XXI, ne oferă alegerea între a trăi ultimul deceniu din sfârşitul istoriei celei mai mari înşelătorii umane - al “Ultimului Soare negru care va dispare înainte de 2081”, dar care încă mai operează un timp cu eonul Dracului - sau primul deceniu al unei Revoluţii spirituale si începutul Eonului mesianic, prin schimbarea Soarelui negru cu Soarele Alb. Căci adevărata revoluţie este numai acea revoluţie spirituală de conştiinţă solară care ne dă dreptul să schimbăm numele soarelui: a Soarelui negru cu Soarele Alb. Acest Soare Alb este al şaselea soare al Atlanţilor din Carpaţi, care colcăie de fiinţe înaripate şi oscilează cu măsură şi ordinul divin de opt la puterea şaizeci şi patru de “Stele arzătoare cu opt raze”. Şi se hrăneşte cu fiinţe de lumină ce întrece toate luminile, pentru că doreşte neîncetat Iubirea care există dinaintea Facerii Lumii şi regatul sacru pierdut. Acest soare i-a luminat pe Atlanţii din Carpaţi şi îi luminează pe români.
    După schimbarea numelui soarelui, nimic nu va mai fi la fel ca înainte. În urma unei explozii solare, totul se va schimba prin “Arta-transformarii” într-un ritm ameţitor şi, începând cu anul 2016, lumea noastră “se va bifurca” la intersecţia dintre tragedia destinului şi cea a “libertăţii fără efort”. Această expresie, “se va bifurca prin Artei-transformarii”, provenită iniţial din teoria fractalilor şi aprofundată apoi în cartea “Arborele gnozei” de Ioan Petru Culianu, semnifică faptul că traiectoria de dezvoltare a Lumii suportă o schimbare rapidă, o schimbare care a fost anticipată pentru prima dată de Ioan Petru Culianu. Trăim într-o epocă a bifurcării Arborelui gnozei, în toiul unei transformări fundamentale a lumii noastre, pe care Ioan Petru Culianu o anticipase începând cu anul 1982 în cărţile sale: “Tozgrec”, “Eros şi Magie în Renaştere” şi “Gnozele dualiste ale Occidentului”. IPC a ajuns la această schimbare de paradigmă a Lumii, nu atât prin studierea ideilor şi a credinţelor religioase (căci IPC era, într-adevăr, de o erudiţie solară ieşită din comun, şi o somitate în istoria religiilor), ci mai cu seamă prin practicarea, în ultima parte a vieţii, a unei forme de ascensiune celesta în spaţii n-dimensionale prin Cerul cristalin.
    Astfel, prin aceste “Călătorii în lumea de dincolo”, practicate de înaintemergătorul Ioan Petru Culianu, începând din 1986, unghiul de incidenţă dintre panul cosmic şi planul uman începe să se deschidă: mai întâi în plan uman, apoi în plan cosmic, în cicluri de 11 ani, şi Pământul se transformă la propriu şi în continuu sub picioarele noastre, prin explozii si implozii solare, de pe axa pământului pe axa Cerului cristalin, fără precedent pe planeta noastră. În 1986 am intrat pentru prima dată în Centura fotonică (primul unghi de incidenţă de 23 de grade); în 1997 am spart dublul lanţ genetic şi am început refacerea ADN-ului uman în întregime (al doilea unghi de incidenţă de 33 de grade); în 2007, în ajun de Anul Nou, ruşii au sărbătorit pentru prima dată în fosta Piaţă Roşie fără urmă de gheaţă şi zăpadă (al treilea unghi de incidenţă de 46 de grade, care a făcut că, prin cele două Raze cosmice solare, trimise de Soarele Alb, să topească în acelaşi timp gheaţa si zăpada din Piaţa Roşia din Moscova si din New York); în ianuarie 2008, locuitorii New Yorkului s-au plimbat prin Central Park în bluze cu mânecă scurtă. În acest moment centrul Groenlandei este ocupat de un lac neîngheţat, de mărimea lacurilor Michigan, Superior şi Erie luate laolaltă, din care este posibil să iasă la suprafaţă în mijlocul lacului dezgheţat un nou Continent din adâncul pământului; în timp ce pe vârful muntelui Kilimanjaro a mai rămas foarte puţin din zăpada legendară. Cât despre portalul energetic al Atlanţilor din Carpaţi, nu vreau să spun decât ca pe aici va trece noua Axa a pământului, prelungită din Terra Mirabilis pe axa Cerului cristalin.
    O alta provocăre, la fel de controversata ca si celelalte numite mai sus, cu care se va confrunta generaţia noastră de pământeni, este faptul că, de vreo 30 de ani o alta generaţie de extratereştri (ET-X-Y-Z), aflaţi nu de mult timp pe planeta noastră, se unesc iar cu cele mai frumoase fiice ale pământenilor cu scopul de a pleca cu ele pe Luna sau pe planeta Marte. În acelaşi timp vedem cum timpul nostru biologic se comprimă de la un an la altul, “spaţiul curbat” se dilată şi el şi devine o hipersfera de bioluminiscenţă solară, care închide în ea universul soarelui nostru galactic, inclusiv acest planetoid viu care se “terraformateaza” acum, pentru a deveni o Stea nobilă de bioluminiscenţă solară, cu lumina şi căldură proprie, care va emite particole “Sar”. Vedem, de asemenea, cum Poli magnetici îşi schimbă sensul, iar Axa pământului, prelungită acum pe axa Cerului cristalin, se va întoarce prin Cerul Empieru şi va reveni la poziţia ei iniţială, aşa cum a fost în urmă cu 6000 de ani. Unde a fost aceasta Axă? În România, în ţara verde numită de toţi comentatorii antichităţii Terra Mirabilis. Or, lucrul acesta este consemnat de toţi învăţaţii lumii şi este scris în toate cărţile sfinte (ţinute în secret sub zidurile Vaticanului). Poate că nu e întâmplător că şi în India şi în Japonia şi la Vatican şi la Washington şi la Paris şi în România – Terra Mirabilis – s-au plantat câte un obelisc, care comunică toate între ele cu Piramidele soarelui. Citiţi măcar eseul Terra Mirabilis de Anton Dumitriu şi Atlanţii din Carpaţi de Adrian Bucurescu, sau Dacia preistorica de Nicolae Densusianu, şi veţi afla adevărul esenţial despre România. Veţi afla Aletheia – adevărul care nu se vede – Adevărul creaţiei alternativă la toate ideile şi credinţele religioase.
    Toate aceste provocări şi atacuri energetice ale extraterestrilor asupra pământenilor ar trebui să ne dea de gândit serios, şi să le răspundem pe măsură, fie printr-o declaraţie oficială de război cosmic, fie printr-o negociere cu Ei asupra noilor tehnologii solare şi a furtului de material genetic cu care vor să se întoarcă pe planetele lor de unde au venit. Unghiul de incidenţă dintre planul cosmic şi planul uman este deschis acum în România la 23 de grade. Unghiul acesta eu îl văd aproape zilnic; îl văd cum Ziua face umbra pământului din cauza Soarelui uriaş care colcăie de fiinţe înaripate, iar Noaptea ne luminează cu o lumină orbitoare.
    Oricine se mai îndoieşte de aceste atacuri extraterestre (ET-X-Y-Z) asupra pământenilor, de această Rază cosmică a Soarelui Alb care oscilează şi îşi schimbă acum sensul, prelungindu-se de pe axa pământului pe axa Cerului cristalin, pentru revenirea acesteia, prin Cerul Empireu, la poziţia Ei iniţială, în România; oricine se mai îndoieşte de schimbarea din temelie a Lumii în care trăim cu viii şi cu morţii “electrici” laolaltă; oricine se mai îndoieşte de “terraformatarea” acestui planetoid viu si de necesitatea transformării planetei noastre într-o Stea nobilă cu lumina şi căldură proprie, pe suprafaţa căruia locuim, pe un maxim de spaţiu într-un maximum de conţinut, şapte miliarde de oameni în ceasul acesta, ori e orb, ori încăpăţânat la culme sau pur şi simplu e prost, snob, incult, mediocru şi lipsit de viziune.
    Desigur, schimbarea Axei pământului reprezintă doar una din numeroasele schimbări esenţiale ce se petrec în lume, în chiar clipa aceasta, deşi e cea mai vizibilă în România. Există însă o mulţime de factori, corelaţi cu schimbarea Axei pământului şi cu schimbările climatice, care sunt tot atât de predispuşi la schimbare, cum ar fi ecologia, politica mondială şi întreaga scenă socială şi cultural, la nivel social planetar şi galactic universal. De aceea, consider că, în primul rând SUA şi Anglia ar trebui să se gândească serios şi să îşi mute sediul general în România, pentru că, începând cu anul 2016, se vor produce mari explozii si implozii solare, după care va urma o glaciaţiune, SUA va intra jumătate sub apă, iar Anglia va intra în ceata acestei glaciaţiuni.
    Ideea esenţială este aceea că, în multe privinţe, dacă mergem mai departe la fel ca până acum, maltratând inima acestui planetoid viu care abia ne mai rabdă pe toţi, asta ne va duce la o catastrofală socială şi ecologică fără precedent în istoria contemporană; ne va duce în mod sigur la un război cosmic declanşat între forţele infernale şi cele cereşti, ce se petrece, în chiar clipa aceasta, în sufletele, în minţile şi în inimile noastre.
    A merge mai departe pe premisa că „treburile merg ca de obicei “, sau că “are grijă Dumnezeu de această planetă şi de toate relele făcute de noi pe pământ”, înseamnă sinucidere lentă şi sigură, de ambele părţi. Căci Dumnezeu când a făurit acest planetoid viu şi şi-a încununat creaţia făcându-l pe Om după chipul şi asemănarea Sa, l-a lăsat pe Om ca să îl stăpânească şi să îngrijească de toate grădinile lui. Iar El a plecat într-o călătorie atemporală, din care se va întoarce tot printr-un Om, nu prin mai ştiu eu ce extraterestru nebun care vrea să distrugă acum această planetă albastră.
    Cu alte cuvinte, avem opţiunea fie să ne curăţăm planeta şi Grădina Maicii Domnului de toate mortăciunile si obscenităţile, fie să acceptăm să ne sinucidem lent dar sigur prin accidente cromozomiale, prin “implanturi uterine” şi prin implanturi RIFD pe “creierul bicameral”, care se fac acum cu “bună ştiinţă” prin alimente modificate genetic (OMG). Aşa am ajuns noi azi aproape ca nişte “legume”, lipsiţi de viziune şi, ceea ce este foarte grav, lipsiţi de reacţii. Aşa am ajuns că întreaga lumea să fie condusă acum de nişte păpuşari codoşi, globalişti şi globalizaţi, de nişte imbecili rudimentari şi lipsiţi de viziune, în spatele cărora trag sforile câţiva arhonţi hermafrodiţi (ET–X-Y-Z). Suntem înconjuraţi de nişte politicieni corupţi, snobi, inculţi, mediocri, lingăi şi obedienţi, pentru că sunt deja hibridizaţi prin OMG, şi aflaţi în comă tehnică şi politica la nivel social planetar. Şi vina este numai a noastră, pentru că în loc să ieşim din sistemul acesta corupt, continuam să-i votăm din patru în patru ani, legitimându-le mandatul şi guvernarea nefasta asupra noastră. Există mai multe forme si metode de a ieşi din acest sistem ocult şi corupt, însă noi refuzăm din laşitate, şi lucrul acesta îl vom plăti în curând cu multe vieţi omeneşti.
    La cele spuse până acum, aş mai adăuga doar un singur lucru: În mod interesant şi foarte important, nu numai harta geopolitică a lumii se schimbă acum, dar şi harta fizică a lumii se va schimba, şi prin aceasta Axa pământului va reveni la poziţia Ei iniţială, revelând noua “geografiei sacră” a pământului: un nou regat-sacru va luă fiinţă în România, ştiinţa însăşi se află în toiul unei schimbări de paradigmă, prin întoarcerea la “preştiinţa divină”, printr-o nouă Renaştere spirituală a ştiinţei viului, ceea ce se şi întâmpla, în chiar clipa aceasta, în toate culturile şi religiile din lume
    Iată de ce consider ca este necesară construcţia Troiţei RSB (Rezonator stelar de bioluminiscenţă solară). Pentru că aceasta Troiţă RSB funcţionează pe principiul evoluţiei “stelelor fixe” din Cerul cristalin. Adică, fie se dezintegrează, dacă nu sunt conectate la Discul-solar, fie se bifurca şi crează un “Telosstelerator” de bioluminiscenţă solară, prin care putem comunica telepatic unii cu alţii, prin opt Raze cosmice conectate la această dublă “Stea arzătoare cu opt raze”, una Sus in Cerul cristalin, alta jos pe pământ, care oscilează prin Stâlpul Central şi ascensionează prin “Coloana soarelui de vis” într-o hipersfera luminoasă. Acelaşi lucru se întâmplă, la un moment dat cu evoluţia tuturor stelelor, fie explodează, formând o super nova, şi împrăştie materia stelară care devine, prin Centura fotonică şi prin Panspermia stelară, sămânţa de Inteligentă luminoasă pentru următoarele generaţii de “oameni-stele”, fie se prăbuşesc, formând o gaură neagră. Fără aceasta Troiţă RSB, omenirea nu va supravieţui atacurilor energetice, care au loc datorită exploziilor şi imploziilor solare, şi care se petrec, în chiar clipa aceasta, în ADN-urile noastre (ADN materie pozitivă şi ADN materie negativă), fie prin explozia ADN-ului materie negativa de ordinul si masura de 10 la puterea 60, fie prin implozia ADN-ului materie pozitiva cu măsura şi ordinul divin de o 8 la puterea 64 de “Stele arzătoare cu opt raze”, în imensitatea variaţiunilor de ritmuri cosmice şi istorice, într-o uriaşă Simfonia a Durerii şi Fericirii umane, în acorduri de chimvale şi alăute, cu 64 de Octave. Se ştie că, la prima explozie a Big-Bang-ului a existat o explozie distructivă şi o implozie creativă a ADN-ului nostru. Acesta este de altfel şi Primul Principiu al naşterii Universului nostru.
    Toate aceste lucruri şi duble fenomene cosmice se petrec, în chiar clipa aceasta, iar noi, din neştiinţă, continuăm să ne închidem, unul altuia, Porţile stelare către cer; continuăm să ne sinucidem lent, dar sigur, sau să ne omorâm unii pe alţii în cea mai pură formă de agresivitate umană, pentru că ne încăpăţinam să rămânem guvernaţi de cele mai perfide utopii comuniste şi capitaliste, sub biciul nazist şi fascist; utopii care, toate, îşi au esenţa în Paradisul prin distrugerea omenirii, şi care îi au ca adversari pe oamenii însăşi.
    Oameni buni, ieşiţi din sistemul capitalist şi comunist, semnaţi Iniţiativa cetăţenilor pentru un Venit Minim Garantat, Necondiţionat, iniţiată la nivelul cel mai înalt de UE, ca să putem evita al treilea război mondial. Semnaţi Iniţiativa VMGN, pentru că, oricum, banii sunt acum virtuali, se tipăresc pe bandă rulantă în SUA, şi în curând şi în UE, iar lingourile de aur din fiecare ţară din UE sunt deja înstrăinate de troica FMI, BM şi BCE, în cine mai ştie ce locuri ascunse prin China şi India, sau poate chiar pierdute de ocultă mondială. În acest moment omenirea se afla în mijlocul celui mai cumplit război mondial, psihologic şi psihotronic, numiţi-l cum vreţi; omenirea se afla fără nici o stabilitate economică la nivel social planetar, şi în pragul celui mai cumplit război atomic, ce poate să dezintegreze în orice clipă acest planetoid viu care abia ne mai rabdă pe toţi, şapte miliarde în ceasul acesta! De aceea, consider că, fără aceasta Iniţiativa VMGN, nu se mai poate porni motorul economiei mondială. Toate imperiile au căzut, nu va mai faceţi iluzii cu pax Germania, cu Rusia comunista sau cu alte imperii utopice precum aceasta globalizare forţată, că până şi ocultă mondială a pierdut controlul populaţiei şi al planetei. Eliminaţi cenzura tehnologică, solară! Investiţi, cât mai e timp, tot capitalul în ştiinţa viului, în Arta-transformarii şi în noua religie creştină, care va practică cultul Vieţii nu cultul Morţii!
    Aceasta Troiţă RSB (Rezonator stelar de bioluminiscenţă solară), de exemplu, ar putea deveni nu numai un obiect de cult religios pentru noua religie creştină (care nu ar trebui sa lipseasca din nici o casa si din nici o Biserica crestina), ci şi un generator biofotonic portabil, cu 12 laser biofotonci, ce ar putea emite particole “SAR”! Aceasta Troiţă RSB va salva speciile vii, care pe parcursul existenţei lor, mai devreme sau mai târziu, majoritatea speciilor vor fi atacate energetic de “tunuri electronice” şi ameninţate cu dispariţia – şi atunci, fie se pot proteja cu aceste Troite RSB, fie se pot transforma (prin mutaţii genetice extrem de dureroase) în alte specii, fie dispar într-o gaura neagră. Lucrul acesta este valabil pentru toate stelele si pentru întreaga civilizaţie umană, aflată acum în cel de-al cincilea ciclu de existenţa umană, şi poate ultimul din generaţia noastră, în acest proces de “terraformatare” prin “Telosstelleratoare” solare. Dacă civilizaţia Occidentului nu va avea o evoluţie pozitiv, prin ştiinţa viului, aceasta va dispare în mai puţin de două generaţii, după cum s-a demonstrat deja prin experimentul comunist petrecut în lumea est-europeană, care a ţinut până în iarna 1989-1990, şi care a fost cea mai tragica pierdere de oameni, de energie şi de timp.
    Revelaţia-cheie ce provine din nouă paradigmă a ştiinţei viului nici măcar nu aparţine de universul nostru tehnologic. Ea este de natură divină, doar că deţine în ea parte divină şi parte umană, prin confirmarea acestor “oameni-stele” veniţi din alte galaxii, pe care pământenii i-au simţit dintotdeauna printre ei, dar cărora nu le-au putut găsi până acum o explicaţie fizică: pentru că există o legătura strânsă pe care o au pământenii cu nepământenii şi cu Cosmosul. Iar această legătură se petrece doar în unghiul de incidenţă dintre planul cosmic şi planul uman, sub îndrumarea unor mesageri, îngeri şi demoni, şi printre ei şi zece Cârmuitori Eonici.
    Popoarele solare, care au fost guvernate mii de ani de Soarele Alb, au ştiut din totdeuna ca Medalionul acestui planetoid viu şi Revelatia-cheie a planetei noastre nu se poate deschide decât dinăuntru, dar civilizaţia popoarelor guvernate de Luna lui Saturn, care trăiesc acum sub Soarele negru, din spaţiul sublunar, supus corupţiei, au ignorat şi Cheia şi Medalionul, iar apoi l-au negat pe amândouă, crezându-se proprietari pe Lună şi stăpâni pe destinele noastre. Abia acum, au văzut că s-au înşelat, că Luna noastră e “blocata mareic” de Luna lui Saturn, si ca nu pot părăsi planeta fără ştiinţa noastră solară, si fara dezlegare de blestemul Marelui Sfânt.
    Astăzi, cele trei mari experienţele spirituale autentice, practicate doar de o mica parte dintre initiati – este vorba de o experienţă la limita morţii (ELM), o experienţă în afara corpului (EAC) şi de o starea modificată a conştiinţei (SMC) - ne oferă dovezi clare despre “legăturilor primejdioase” ce există între popoarele lunare şi popoarele solare, pe de o parte, şi între noi şi întreaga creaţie, pe de altă parte. Iar acum, când am ajuns, în sfârşit, să trăim toţi cu viii şi cu morţii “electrici” laolaltă, iată cum “preştiinţa divină”, prin teoria fractalilor şi prin transformarea cuantică, care se petrece acum prin Arta-transformarii, confirmă validitatea acestor intuiţii, vise, viziuni solare şi ascensiuni celeste prin Cerul cristalin.
    PS: Dragi prieteni, mulţumesc domniilor voastre pentru interesul acordat operelor mele de sculptură şi acestor Scrisori, pe care sper să-l pot merita în întregime sau măcar într-o oarecare măsură. Mulţumesc pentru urările de la multi ani! Mulţumesc frumos pentru toate imaginile cu flori si cadouri primite de la voi, din Cetatea virtuala eterna! Eu va iubesc toţi! Va iubesc etern si chiar după aceea! Va iubesc cu o Iubire care exista dinaintea Facerii Lumii! Va iubesc cu o mare iubire a cărui Medalion si Revelaţie-cheie nu se poate deschide decât dinăuntru! Va doresc cer înalt si idealuri pe măsura Cerului cristalin!
   Cu sinceritate si admiraţie, Constantin!
    Va trimit un link cu sculptura “Facerea lumii”!
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=182129525152189&set=a.100722896626186.1551.100000654270833&type=1&theater
                     * * *
    PS: Pentru a şti de la început despre ce Prinţesă X este vorba, public această legendă mai jos.
Legenda: Prinţesa X = creştinism (MD-MM + cele trei Diana D3, respectiv Maica Domnului, Maria Magdalena, Diana-Luna-Hecate, Diana-Artemis-Bendis şi Diana Sancta Potentisima) + islamism (F3 Fatima + cele 72 de Fecioare) + new age & satanism (Marea Zeiţă,
Înfăţişată adeseori sub aspectul teribil de regină a Morţilor + Lilith, Isis, Kali, Shakti, Eurynome, Mnemosyne, Iele, Valkirii, etc.)