Scrisoare de intenţie"Omenirea este un amestec ciudat de sori şi pietre de o varietate atât de infinită încât nu mai ştim unde un om încetează să mai fie piatra şi devine soare. Nu ştim nici măcar dacă sorii au fost creaţi pentru nevoia pietrelor de a fi încălzite sau pietrele pentru nevoia sorilor de a răspândi căldură. Ştim numai că, sori ori pietre, suntem cu toţii fără rost în lume de îndată ce rămânem unii fără ceilalţi." (Panait Istrate)

Stimată doamnă, stimate domnule, dragi prieteni,

O Zi bună să vă dea Dumnezeu, cer înalt şi idealuri pe măsura Cerului Cristalin!

ARTA-TRANSFORMĂRII este felul lui Dumnezeu de a se descoperii omului, în jocul Lui cu cerul şi cu oamenii, şi Primul Principiu din care s-au ivit în copilăria umanităţii cei trei eoni distincţi primordiali: Existenţa-Forma-Beatitudinea (PP-EFB). Aceasta este de altfel prima triadă, care poate fi transformată în următoarele triade: materie-energie-informaţie; creaţie-procreaţie-casă; sănătate-dragoste-bani. Căci acestea sunt cele trei fericiri. Şi în toate trei există Dumnezeu.
PUTEREA DE REZONANŢĂ a artei de a trăi şi a iubi nu poate dobândi viaţă publică fără susţinerea unor admirabili prieteni, care să-şi apropie darul lor într-o aspiraţie unică: aceea ca VALORILE UNIVERSALE ale religiei, artei şi ştiinţei româneşti şi europene să vibreze cu demnitate în lume, în armonie deplină cu OAMENII, Cerul Cristalin şi DUMNEZEU.
Simbolic, pentru a apăra VALORILE UMANE - IUBIREA, VISUL, ARTA, PACEA, LIBERTATEA, DREPTATEA şi ADEVĂRUL CREAŢIEI - vă solicit un sprijin financiar pentru a crea şi dezvolta o platformă online, site “TERRA MIRABILIS HABITAT – Comunitate autosustenabilă – PROCESSIO PER CONVERSIO – Ediţie Solară – Prietenii aurice şi proteice în artă şi ştiinţă”, în cadrul căreia să publicăm împreună la o Editură Virtuală o serie de articole şi cărţi cu tematica mai sus amintită, printre acestea cartea “semnal” – “Agonia Uniunii Europene – O sută de ani sub sabia psihotronică” (360 de pagini în trei volume ilustrate cu imagini din sculpturile lui CSM) Primul volum este deja publicat, începând cu 9 decembrie 2013, pe revista Confluenţe literare, în opt “Scrisori de tranziţie din Mileniul III către Prinţesa X”. Iar următoarele două volume urmează să le public, în coautorat, sau chiar cvadriautorat, semnate de mai mulţi colaboratori şi prieteni ai Artei-transformării PP-EFB.
Dacă am văzut că de şapte ani criza financiară mondială nu încetează, ba chiar se amplifică, ca la comunişti, în “cincinale”, am decis ca începând cu data de 19 februarie 2015 să trec pe blog contul meu în lei şi în valută.
La urma urmei, conştiinţa şi recunoaşterea valorilor sunt pietrele de temeile pentru fiecare familie, comunitate şi naţiune, fără de care omenirea nu poate supraveţui.
Vă mulţumesc pentru interesul acordat acestui proiect cultural european pe care sper să-l pot merita în întregime sau măcar într-o oarecare măsură.
Cu prietenie şi admiraţie, al dumneavoastră Constantin Sandu Milea
Tel: 0744994454

Cont curent la Banca Română de Dezvoltare BRD Grupe Societe Generale, pe numele Sandu-Milea Constantin: în lei: RO58BRDE080SV45322990800; şi euro în valută: RO16BRDE080SV36875130800

vineri, 23 octombrie 2015

Scurtă recenzie a cărţii „Alesei de lumină. Voalul îngerului (des)cântat” – autor Traian-Dinorel Stanciulescu
   Cartea „ALESEI DE LUMINĂ – voalul îngerului (des)cântat” este povestea iubirilor gemelare, a iubirii şi morţii din dragoste primită ca un „semn de lumină vie” a Doi Locuitori Atlanţi ai Terrei Mirabilis, Traian-Aritia, arhetipal conectaţi cu Zemora-Zalmoxis & Apollon-Artemis, răstigniţi pe Crucea de Lumină Vie în Rugul (re)aprins cu flacără violet, trăită la cea mai înaltă frecvenţă...


   Frecvenţa cea mai înaltă  - a “ÎNGERULUI VIOLET-ALB AL ARITIEI, venit din două ipostaze diferite...ca de la înger la înger, poate...prin prezenţa “entităţilor” apărute pe fotografiile ARITIEI...(n.m.: în Grădina Icoanei la Săcărâmb!(?) Zâmbind atât de departe, atât de altfel, ARITIA...Împlinind o clipă mai devreme, dincolo de orice amânare, NUNTA CERULUI CU PĂMÂNTUL...”(“Alesei de lumină. Voalul îngerului (des)cântat”, pag. 25 şi 241) – a fost de 10 la puterea 20 (Hz), conform graficului de pe wikipedia: Fişier:EM Spectrum Properties edit.svg

   „Mi-am amintit însă totul, perfect, în clipa când – trezit pe patul de salvare – ca după un vis vag, generat de starea de conştienţă pierdută – am întrebat şoptit: ARITIA???...Dar, ARITIA ALESESE SĂ PLECE, deja...devenind totuna cu VIOLETUL căruia, puţină vreme în urmă, i se rugase, îngereşte...Şi, care, atât de sus, cu siguranţă că o aştepta...” (Alesei de lumină, T-D.S, pag.241)

   Cartea divinatorie descrie, într-un stil literar-artistic absolut inconfundabil, în versuri şi în proză, corelate cu explicaţii ştiinţifice, prin biofotonică, (ştiinţa „luminii vii”), respectiv: prin teoria „laserilor biologici”, al cărei pionier de frunte este chiar autorul, o frumoasă poveste de dragoste sacră şi de Iubire care există simbolic de dinaintea Facerii Lumii, a zeiţei ARITIA-HESTIA*,  trăită la cea mai înaltă intensitate, sonicitate şi spectroscopie stelară de mărimea şi ordinul divin de 8 la puterea 64 de Stele Arzătoare cu 8 Raze (SAR)...într-o uriaşă Simfonie a Durerii şi Fericirii umane, cu 64 de Octave. Este vorba de unirea extatică cât se poate de reală deci, in illo tempore dintre un om de la zeu şi o zeiţă a pământului, venită din cer, plină de sensibilitate, de bogăţie şi mister, în urma căreia – nu exista altă cale –  unul a rămas pe pământ, iar Celălalt a ales să plece în stele, probabil, în Confederaţia Galactică a Atlanţilor din Carpaţi, pe staţia majoră Sfântul Soare – Lord Helios!  

   Dincolo de a fi un roman de dragoste, cartea profesorului Traian-Dinorel dezbate, prin intermediul celor două personaje de înţelepciune iubitoare, idei filozofice, teme ce ţin de magie, divinaţie, psihologie, transformare cuantică, artă sacră, religie civilă, comunicare transpersonală, de natura umană şi extraterestă, ET-X-Y-Z, ce oferă cu siguranţă suficiente informaţii pentru cei aflaţi în căutarea unei forme alternative de meditaţie celestă cu n-dimensiuni prin Cerul Cristalin şi care nu vor să abandoneze tradiţia creştină occidentală.
   Parafrazând afirmaţia lui Malraux „secolul XXI va fi religios sau nu va fi deloc”, această carte divinatorie ne prezintă, prin secvenţe angelice şi răsaduri de fantasme, un mesaj clar luminos, în sensul că pentru noi, ca popor solar, dacă ne vom redescoperi magia Iubirii şi Dragostea sacră dintre Zeii Cei Mari de la Dunăre şi zeiţele pământului venite din cer, cu alte cuvinte, zeii solari mesianici şi zeiţele noastre pe care le-am pierdut sau pe care le-am degradat, vom avea viitor. Dacă nu, vom pieri!

   Nu vom dezvălui şi intriga din această mare iubire. Aşteptăm ca cititorii, cu predilecţie cititorii tineri, să descopere singuri această  mare taină, în nouă Trilogie a Cunoaşterii Trăite, pe care autorul o numeşte „MANUALUL OMULUI -  un proiect care a început deja să fie (de)spre o iniţiatică învăţătură ce va cuprinde trei serii: Seria 1. VINDECARE DE NETRĂIRE. Seria 2. VINDECARE DE NECUNOAŞTERE. Seria 3. PRIN VIAŢĂ, DEJA VINDECAŢI.” Sau, într-o limbă care pare a ne apropia: Living Light Project: ARITHEA

                             Foto: Coperta cărţii


         Foto: Aritia-Hestia, Zeiţa Focului sacru                     

                                            

 

Niciun comentariu: