Scrisoare de intenţie"Omenirea este un amestec ciudat de sori şi pietre de o varietate atât de infinită încât nu mai ştim unde un om încetează să mai fie piatra şi devine soare. Nu ştim nici măcar dacă sorii au fost creaţi pentru nevoia pietrelor de a fi încălzite sau pietrele pentru nevoia sorilor de a răspândi căldură. Ştim numai că, sori ori pietre, suntem cu toţii fără rost în lume de îndată ce rămânem unii fără ceilalţi." (Panait Istrate)

Stimată doamnă, stimate domnule, dragi prieteni,

O Zi bună să vă dea Dumnezeu, cer înalt şi idealuri pe măsura Cerului Cristalin!

ARTA-TRANSFORMĂRII este felul lui Dumnezeu de a se descoperii omului, în jocul Lui cu cerul şi cu oamenii, şi Primul Principiu din care s-au ivit în copilăria umanităţii cei trei eoni distincţi primordiali: Existenţa-Forma-Beatitudinea (PP-EFB). Aceasta este de altfel prima triadă, care poate fi transformată în următoarele triade: materie-energie-informaţie; creaţie-procreaţie-casă; sănătate-dragoste-bani. Căci acestea sunt cele trei fericiri. Şi în toate trei există Dumnezeu.
PUTEREA DE REZONANŢĂ a artei de a trăi şi a iubi nu poate dobândi viaţă publică fără susţinerea unor admirabili prieteni, care să-şi apropie darul lor într-o aspiraţie unică: aceea ca VALORILE UNIVERSALE ale religiei, artei şi ştiinţei româneşti şi europene să vibreze cu demnitate în lume, în armonie deplină cu OAMENII, Cerul Cristalin şi DUMNEZEU.
Simbolic, pentru a apăra VALORILE UMANE - IUBIREA, VISUL, ARTA, PACEA, LIBERTATEA, DREPTATEA şi ADEVĂRUL CREAŢIEI - vă solicit un sprijin financiar pentru a crea şi dezvolta o platformă online, site “TERRA MIRABILIS HABITAT – Comunitate autosustenabilă – PROCESSIO PER CONVERSIO – Ediţie Solară – Prietenii aurice şi proteice în artă şi ştiinţă”, în cadrul căreia să publicăm împreună la o Editură Virtuală o serie de articole şi cărţi cu tematica mai sus amintită, printre acestea cartea “semnal” – “Agonia Uniunii Europene – O sută de ani sub sabia psihotronică” (360 de pagini în trei volume ilustrate cu imagini din sculpturile lui CSM) Primul volum este deja publicat, începând cu 9 decembrie 2013, pe revista Confluenţe literare, în opt “Scrisori de tranziţie din Mileniul III către Prinţesa X”. Iar următoarele două volume urmează să le public, în coautorat, sau chiar cvadriautorat, semnate de mai mulţi colaboratori şi prieteni ai Artei-transformării PP-EFB.
Dacă am văzut că de şapte ani criza financiară mondială nu încetează, ba chiar se amplifică, ca la comunişti, în “cincinale”, am decis ca începând cu data de 19 februarie 2015 să trec pe blog contul meu în lei şi în valută.
La urma urmei, conştiinţa şi recunoaşterea valorilor sunt pietrele de temeile pentru fiecare familie, comunitate şi naţiune, fără de care omenirea nu poate supraveţui.
Vă mulţumesc pentru interesul acordat acestui proiect cultural european pe care sper să-l pot merita în întregime sau măcar într-o oarecare măsură.
Cu prietenie şi admiraţie, al dumneavoastră Constantin Sandu Milea
Tel: 0744994454

Cont curent la Banca Română de Dezvoltare BRD Grupe Societe Generale, pe numele Sandu-Milea Constantin: în lei: RO58BRDE080SV45322990800; şi euro în valută: RO16BRDE080SV36875130800

vineri, 23 octombrie 2015

In memoriam Aritia D. Poenaru - "PRIN MENIREA CĂDERII ÎN TRUP, RIDICAREA..."

 
                                                  Foto: Coloana ADN-ului...

   PRIN MENIREA CĂDERII ÎN TRUP, RIDICAREA...

   Pământul deja împleteşte cu puterea lui de-a fi
   Apropierea substanţei de substanţă,
   Dăruind un chip Edenului de altă dată,
Grădinei unde norii se-mpreună cu norii,
Gândind că se iubesc...
   Prin harul pogorârii-n trup,
Nemuritorii-au dobândit de-atunci şi efemerul clipei,
al secundei de viaţă, atât de bogată-n culorile trăirii,
că nici un colţ de rai nu îşi mai amintea, măsurile fiirii...
   Întoarcerea-n culoare se va face
de-odată cu trupul, armonic înălţat,
vibraţia sufletului şi de gând,
   alt orizont de câmp,
   punând arhetipal în vază
      pulberea stelei din rază,
      Grădina Elisee...
Reântoarcerea de cândva, ACASĂ,
prin rezonanţa sunetelor-nume,
   născând o altă matrice, a formelor de lume,
   se va-ntrupa atunci, aşa remodelată:
         A...   extensie în orizontul CURCUBEULUI,
                  Lumină Vie, culoarea ADN-ului...
         RI...   vibraţie ce se strecoară printre vetre,
                      păstrând nealterată memoria din pietre...
         TI...   susurul ce-ncepe-uşor a se deschide,
                      prefigurând mereu, alte abside...
         A...   însămânţare-a totului în VOAL,
                     Din orizont, o creştere de val...
Şi toate acestea, prin penetrat de mantră,
Săpând în cer popas, cu altă daltă...
                                                         Dăltuind din sunetele-rune,
                                                       O altă lume, cu-n alt nume...
11 septembrie

   (Fragment din cartea divinatorie „ALESEI DE LUMINĂ  - voalul îngerului (des)cântat”, pag.176,  de TRAIAN-DINOREL STĂNCIULESCU)

              
                   Foto: Aritia-Hestia, Zeiţa Focului sacru

Niciun comentariu: