Scrisoare de intenţie"Omenirea este un amestec ciudat de sori şi pietre de o varietate atât de infinită încât nu mai ştim unde un om încetează să mai fie piatra şi devine soare. Nu ştim nici măcar dacă sorii au fost creaţi pentru nevoia pietrelor de a fi încălzite sau pietrele pentru nevoia sorilor de a răspândi căldură. Ştim numai că, sori ori pietre, suntem cu toţii fără rost în lume de îndată ce rămânem unii fără ceilalţi." (Panait Istrate)

Stimată doamnă, stimate domnule, dragi prieteni,

O Zi bună să vă dea Dumnezeu, cer înalt şi idealuri pe măsura Cerului Cristalin!

ARTA-TRANSFORMĂRII este felul lui Dumnezeu de a se descoperii omului, în jocul Lui cu cerul şi cu oamenii, şi Primul Principiu din care s-au ivit în copilăria umanităţii cei trei eoni distincţi primordiali: Existenţa-Forma-Beatitudinea (PP-EFB). Aceasta este de altfel prima triadă, care poate fi transformată în următoarele triade: materie-energie-informaţie; creaţie-procreaţie-casă; sănătate-dragoste-bani. Căci acestea sunt cele trei fericiri. Şi în toate trei există Dumnezeu.
PUTEREA DE REZONANŢĂ a artei de a trăi şi a iubi nu poate dobândi viaţă publică fără susţinerea unor admirabili prieteni, care să-şi apropie darul lor într-o aspiraţie unică: aceea ca VALORILE UNIVERSALE ale religiei, artei şi ştiinţei româneşti şi europene să vibreze cu demnitate în lume, în armonie deplină cu OAMENII, Cerul Cristalin şi DUMNEZEU.
Simbolic, pentru a apăra VALORILE UMANE - IUBIREA, VISUL, ARTA, PACEA, LIBERTATEA, DREPTATEA şi ADEVĂRUL CREAŢIEI - vă solicit un sprijin financiar pentru a crea şi dezvolta o platformă online, site “TERRA MIRABILIS HABITAT – Comunitate autosustenabilă – PROCESSIO PER CONVERSIO – Ediţie Solară – Prietenii aurice şi proteice în artă şi ştiinţă”, în cadrul căreia să publicăm împreună la o Editură Virtuală o serie de articole şi cărţi cu tematica mai sus amintită, printre acestea cartea “semnal” – “Agonia Uniunii Europene – O sută de ani sub sabia psihotronică” (360 de pagini în trei volume ilustrate cu imagini din sculpturile lui CSM) Primul volum este deja publicat, începând cu 9 decembrie 2013, pe revista Confluenţe literare, în opt “Scrisori de tranziţie din Mileniul III către Prinţesa X”. Iar următoarele două volume urmează să le public, în coautorat, sau chiar cvadriautorat, semnate de mai mulţi colaboratori şi prieteni ai Artei-transformării PP-EFB.
Dacă am văzut că de şapte ani criza financiară mondială nu încetează, ba chiar se amplifică, ca la comunişti, în “cincinale”, am decis ca începând cu data de 19 februarie 2015 să trec pe blog contul meu în lei şi în valută.
La urma urmei, conştiinţa şi recunoaşterea valorilor sunt pietrele de temeile pentru fiecare familie, comunitate şi naţiune, fără de care omenirea nu poate supraveţui.
Vă mulţumesc pentru interesul acordat acestui proiect cultural european pe care sper să-l pot merita în întregime sau măcar într-o oarecare măsură.
Cu prietenie şi admiraţie, al dumneavoastră Constantin Sandu Milea
Tel: 0744994454

Cont curent la Banca Română de Dezvoltare BRD Grupe Societe Generale, pe numele Sandu-Milea Constantin: în lei: RO58BRDE080SV45322990800; şi euro în valută: RO16BRDE080SV36875130800

sâmbătă, 19 septembrie 2015

A doua scrisoare deschisă adresată românilor de pretutindeni - Despre “migraţie spirituală a sufletelor de lumină vie prin trupuri succesive” şi întoarcerea ACASĂ a românilor de pretutindeni.

   Foto: Destinul României - “Stemă românească cu înger”

   Fragmente din AGONIA UNIUNII EUROPENE. O SUTĂ DE ANI SUB SABIA PSIHOTRONICĂ. VOLUMUL 2 – ESEU SCRIS ÎN COAUTORAT CU RALUCA-CRINA FLORESCU 

      Dragi români,
   din ţară şi de pretutindeni... din noua Cetate Eternă a primului Internet - “celest” de pe prima planetă fictivă Facebook... şi de oriunde vă aflaţi la orizontul misterului... O zi bună să vă dea Dumnezeu, cer înalt şi idealuri pe măsura Cerului Cristalin!
   Mai întâi ţinem să vă mulţumim domniilor voastre pentru prietenia  acordată şi pentru lectura acestor scrisori de tranziţie pe care am început să le publicăm, în coautorat, pe revista Confluenţe literare şi pe grupurile de socializare de pe FB. Daţi-ne voie să vă mărturisim cât de intens ne-a impresionat conexiunea spirituală cu dumneavoastră şi cât de recunoscător le sântem tuturor zeilor şi zeiţelor acestui spaţiu sacru şi virtual pentru că au făcut posibilă întâlnirea şi comunicarea noastră pe cerul liber, încă deschis în toate sensurile posibile.

   PROCESIO PER CONVERSIO

   Am reuşit astfel în aceşti patru ani să realizăm câteva conexiuni de suflet foarte importante pentru noi – sperăm că şi pentru dumneavoastră - de afinitate şi empatie, urmând împreună un Itinerariu spiritual, literar şi artistic, printr-un proces deschis de “rezonanţa holografică” şi de unde energo-informaţionale, ce se petrece, în chiar clipa aceasta, în Marea Comuniune a sufletului românesc. Pentru noi absolut specială: prin publicarea online a eseului Agonia UE, şi prin efectul biostimulator al “undelor de formă” şi al undelor genetice” replicative” de bioluminiscenţă solară, determinat de conexiunea sufletului românesc cu Sufletul Lumii, prin creaţia de idei şi “imagini-regine” prezentate prin formele sculpturale precum Coloanele infinite, Crucile cosmice, Genezele, Zeiţele pământului, Vânătorul stelelor, Steaua Arzătoare cu 8 Raze (SAR), Troiţa RSB (Rezonator Stelar de Bioluminiscenţă Solară), etc. Toate aceste sculpturi sunt realizate de C.M.S, şi au la bază trei teorii solare: PP-EFB*, GPE-C.S-M* şi TLBS* (detalii la Anexă 1)
   Aşa cum am afirmat în eseul geopolitic Agonia UE (publicat deja pe Confluenţe literare), în unghiul de incidenţă dintre planul cosmic şi planul uman, considerăm că există două alternative de a ne salva ca pământeni şi oameni întregi: în plan cosmic, la nivel galactic-universal, prin talent şi ştiinţă vie, Arte-frumoase şi literatură de frontieră, deci prin creaţie de idei şi prin Arta-transformării PP-EFB*, iar în plan uman, la nivel social-planetar, prin crearea de Comunităţi autosustenabile şi prin înfiinţarea a trei ministere strategice de bază (în fiecare din cele 29 de state aşa zis “unite şi integrate” în UE): Ministerul Tehnologiilor Înalte, Ministerul Artei-transformării PP-EFB şi Ministerul Cultelor şi al Puterilor Politice.
   Aceste trei ministere de bază pot rezolva problemele fundamentale cu care se confruntă omenirea: Iubirea, Arta-transformării, Pacea eternă, Războiul sfânt şi Moartea (Moartea din dragoste primită ca pe un “semn de lumină vie”.)
   Însă, dacă nu ne vom implica (în proporţie de cel puţin 50% dintre noi), în geopolitică pentru a construi împreună, şi numai împreună, Democraţia Directă pentru o singură civilizaţie, Civilizaţia Iubirii, ce are la bază Iubirea care există dinaintea Facerii Lumii, toţi “ceilalţi” oameni, creatori de Sistem - fie de sisteme formale* axiomatice ale logicii clasice, fie ale teoriei mulţimilor sau mai ştim noi ce alte o sută de sisteme moderne moarte şi reci, care utilizează cinci noţiuni primitive: implicaţia, negaţia, conjuncţia, disjuncţia şi echivalenţa, precum această axiomă, de exemplu, cu zece verbe: “Sunt creat/creată, exist, trăiesc şi cred şi mi-ajunge că sânt şi fac ce vreau şi ştiu unde merg” - comitem, din neştiinţă, o greşeală fatală asupra Naturii-mamă şi un atentat asupra întregii umanităţi. Căci: a greşi este omenesc, dar a persevera este diabolic, a treia cale nu există.
   Datorită globalizării forţate a lucrurilor şi declanşării procesului de Islamizare a Europei, ne aflăm azi în plin Război Mondial, suntem sub un control total al minţii, setaţi deja pe război civil, va fi un “război rece” biologic prin atomizarea maselor în proporţii de 70% din omenire. Şi oriunde pe glob se vor declanşa aceste focare de război şi migraţii (ne)controlate, consecinţele le vom suferi toţi acum, la nivel social-planetar. Refugiaţii vor veni în valuri din toată lumea, sânt ajutaţi şi pleacă mai departe, în vreme ce coloniştii rămân.

   DEPOPULAREA GLOBALĂ

   Acesta e planul lor politic şi satanic de Depopulare Globală, mai întâi amestecă toate rasele (mai puţin a lor, care e “o rasă în interiorul rasei”), pentru a coloniza toate statele lumii, apoi aplică “soluţia finală”, pentru a suprima jumătate din omenire şi a stăpâni, prin cea mai cruntă dictatură din toate timpurile, peste cealaltă jumătate. După Islamizarea Europei, lumea întreagă va fi transformată în sclavi moderni hibridizaţi în matrix, sau poate chiar mai rău, într-o fermă de animale, condusă fără milă şi  guvernată de un Guvern Mondial într-o singură “Republică Universală”.
   Dar fiţi liniştiţi că planul lor diabolic NU va reuşi. Pentru că noi, toţi, pământeni şi nepământeni, trăim deja, paradox quantic, o “tragedie fără morţi” (deci cu “morţi electrici”), care va avea un “final apolinic”.
   Vom supraveţui doar ca oameni întregi şi solari prin excelenţă prin Arta-transformării PP-EFB* şi prin procesul de “rezonanţă holografică”,  pe care câţiva artişti iniţiaţi şi savanţii ai luminii vii îl numesc“electroautoconvergenţă”. Adică prin mecanismul transferului informaţional-energetic dintre Sfântul Soare (Stea Arzătoare cu 8 Raze – SAR- Lord Helios, conetată prin Stâlpul Central & Coloana soarelui de vis şi Troiţa RSB* la Noul Pământ) Pământ (planeta Terra Mirabilis, care va fi terraformatată şi transformată în Stea de lumină vie, prin particole SAR) şi Luna (care va fi deblocată mareic pentru a se putea face această Mare Transformare şi Mare Inversiune…probabil, prin transmutare Carbonului-12 din AND-ul uman în Carbon7)
   Jumătate din Medalionul Stelei-SAR şi o Cheia Universală de deblocare mareică a Lunii se află la Atlanţii din Carpaţi, iar cealaltă jumătate a M-S-SAR şi a doua Cheie se află la Lemurienii catre vorbesc limba “maru”, un dialect din ebraica veche. Vom negocia, aşadar, cu Ei ca între fraţiile  gemelare, ET-X-Y-Z, pentru a ne apăra Pacea Lumii, a opri Războiul Mondial şi a salva Civilizaţia Iubirii. Îi vom Vindeca de Netrăire şi de Necunoaştere şi îi vom readuce la o nouă Viaţă, deja Vindecaţi, prin“medicina infornaţională”, aplicată prin teoria“laserilor biofotonici” cu ştiinţa de vârf a complexităţii: Biofotonica. Pentru a ne asigura Pacea Lumii, le vom da în schimb haine biofotonice şi cea mai înaltă tehnologie solară, ciber-, nano-, bio-, pentru aşi construi nave spaţiale şi a călători acolo unde vor Ei, pe Marte sau în alte zone ale Cosmosului, de unde au venit pe planeta noastră. Am mai negociat cu Ei Pacea Lumii în ultima sută de ani de trei ori, prin cărturarii noştri iniţiaţi în Arta-transformării şi prin savanţii nostrii solari precum Nicola Tesla, Henri Coandă, Hermann Oberth, şi alţii.
                                                 * * *
  
(Foto: Crucea de lumină I (ulei pe carton, 1996) Procesare imagine: Raluca-Crina Florescu)


 „MIGRAŢIA SPIRITUALĂ A SUFLETELOT PRIN TRUPURI SUCCESIVE”

    Nu putem să nu reamintim acum prietenilor noştri întru Înalta Facere prin lumină vie de genialul nostru înaintemergător I.P. Culianu, singurul discipol şi moştenitor testamentar al lui M. Eliade, care, prin opera lui ştiinţifică şi literară a aprins flacăra vie a Atlanţilor şi ne-a conectat la un fir de aur şi de argint spre ceva ce trebuia, probabil, să rămână ascuns, într-un fel sigur, secret şi fidel, fără a omite nimic din ceea ce vrem ca “veghetorii” planetei Terra Mirabilis să Ştie şi din ceea ce Noi le vom da în păstrare, lucru de la care i s-a tras şi moartea prematură şi violentă.
   Să nu uităm că, I.P. Culianu, în 1991, când a fost asasinat ritualic, avea în curs de finisare zece proiecte de tratate de magie şi antropologie sacră, având ca teză “migraţia spirituală a sufletelor prin trupuri succesive” şi ca teme principale: Universul-computer; Sistem şi istorie; Adevărata “revoluţie culturală”; Vrăjitoarele la ananghie; Dr. Faust, mare sodomit şi necromant; Magie şi cocniţie; Religia ca sistem; Naşterea infinitului. Revoluţia nominalist, 1300-1450; Amintiri din viitor. Maşina de calcul a lui Raymundus Lullus ca sistem de memorie magică, etc.
   În romanul “Jocul de smarald” şi în ultimul său roman autobiografic, Tozgrec, regăsim toate aceste teme şi idei noi de creaţie, în care Culianu găsise dovada, încă din ani ’82, în sprijinul tezei lui,  Arborele Gnozei, şi Gnozele dualiste ale Occidentului, că noi, pământenii, n-am aparţine acestei lumi lunatice, raţionale şi a iluziei, călcată de roţile ET-X-Y-Z, ci uneia mai înaltă şi mai bună, solară şi frământată de Lumina vie a Soarelui Atlanţilor din “fortăreaţa carpatică”.(spre deosebire de existenţialiştii materialişti, nihilişti şi vulgari, comuniştii codoşi şi internaţionalişti, care zic ei că noi am fi pur şi simplu nişte rătăciţi într-o lume în care nu ne-am avea locul, şi că neavând conştiinţa apartenenţei la Sursa Esenţială, vom sfârşi prin ardere în “soluţia finală”, aşa cum s-a întâmplat în WW2).  
  Acesta era, credem noi, secretul creaţiei lui Culianu, pe care l-a împărtăşit prietenilor apropiaţi de care era înconjurat, precum Umberto Eco sau Moshe Idel, şi în ultimele luni de viaţă chiar şi familiei regale româneşti, în celabra şi misterioasa sa întâlnire cu principesa Margareata şi regele Mihai I al românilor.
   Fraţi români de pretutindeni, luaţi aminte! Fără o iubirea frăţească între pământenii şi nepământeni întru Marea Comuniune a sufletelor solare şi lunare prin“Marea migraţie spirituală a sufletelor de lumină vie prin trupuri succesive”, unind pe toate sufletele-spirit din toate timpurile şi locurile într-una şi aceiaşi Matrice culturală şi spirituală - în cazul nostru, fără Marea Unirea celor zece triburi ale Atlanţilor din Carpaţi împrăştiate prin lume de 7528 de ani, după calendarul atlant, prin cele zece ţări şi regate atlante şi întoarcerea noastră ACASĂ, nimeni nu va supravieţui în acest Armageddon (ebr. Har Megiddon), şi nimeni, dar absolut nimeni nu va parcurge azi Marea Trecere şi Marea Inversiune din universul tehnologic lunar (care ne va elibera în mod sigur către nimic) în evoluţia naturală în ştiinţa viului: solară şi biofotonica, prin Lumină Vie.

   PENTRU A PATREA ŞI A OPTA DIMENSIUNE, PENTRU SCHIMBAREA ADN-ULUI UMAN

   Azi nu mai e suficient să ai bani, talent, ştiinţă şi creaţie de idei, dacă nu ai capacitatea să iubeşti pe aproapele tău ca pe tine însuţi, dacă nu reuşeşti să (re)descoperi şi să (re)inventezi oameni noi, de exemplu, pe noii oameni creştini şi pe Cârmuitorii Eonici ce acţionează în consonanţă cu oamenii de la zei, cu Zeii Cei Mari de la Dunăre, solari şi “biofotonici”, care operează deja în unghiul de incidenţă dintre plan cosmic şi plan uman cu Trusa de instrumente şi produse biofotonice pentru a patra şi a opta dimensiune, pentru schimbarea ADN-ului uman şi modificarea atomilor de carbon (prin PP-EFB*, RB-LLA* şi TLBS*).
   Cu alte cuvinte, n-ai Iubire, lumină vie şi ştiinţă de la zei (Z.C.M.D), n-ai oameni noi, creştini şi biofotonici, n-ai Comunităţi autosustenabile, n-ai produse biofotonice (RB-LLA*), n-ai economie de piaţă liberă, n-ai Democraţie Directă, n-ai familie unită, n-ai dragoste, n-ai nimic. Şi ne hrănim doar din sisteme moarte şi reci, şi ne pierdem toţi în mulţime dacă alergăm alături de ceilalţi. (pe Autostrada neagră a informaţiei, cu o singură bandă.)
   “Diavolul sunt “ceilalţi” oameni”, spunea dramaturgul şi filozoful existenţialist francez J.P. Sarte. Cât de adevărat.
   “Dacă ne vom redescoperii zeii pe care i-am pierdut sau pe care i-am degradat, va exista viitor. Dacă nu, nu!” ne spunea, atât de pământean şi de înălţător, Octavian Paler.

   TIMPUL NOU

   Acum, când A VENIT TIMPUL NOU... există câteva locuri în lume, “locuri fără de loc” într-un “topos atopos” de lumină vie - în mod special în România, în ţara verde numită de toţi comentatorii antichităţii Terra Mirabilis şi de Papa Ioan Paul al II-lea Grădina Maicii Domnului – în care se vor constitui primele Cetăţi Virtuale Europene (CVE), care vor deveni şi primele Comunităţi autosustenabile, prin formarea noilor Matrice culturale şi primele nuclee de Culturi matrifocale şi matrilocale paşnice, unind Cerul cu Pământul, întru Înalta Facere şi naştere a Copilului-solar*, pentru uni vizibilă, pentru ceilalţi oameni invizibilă.
   Însă, pe măsură ce lume se urâţeşte la suflet, o foarte mică parte din aceste Comunităţi A se izolează de Restul Lumii şi practică Înălţarea la cer prin cunoaşterea viziunilor şi a celor“trei suflete” (divine, raţionale şi moarte), în ashramuri, în biserici şi în temple, “prin vis”, “prin chemare” sau “prin alegere”, o formă inedită de rugăciune a minţii coborâtă în inimă, prin meditaţie transcendentală şi ascensiune celestă cu n-dimensiuni prin Cerul Cristalin, şi după ce se reîncarcă efectiv cu “luminie” din cel de-al IX-lea cer, cerul Stelelor Fixe, de pe Centura fotonică, via Cerul Empireu, se reîntoarce efectiv pe Noul Pământ sub formă-întreagă de oameni solari şi biofotonici, cu noile scântei şi seminţe de lumină vie. Ei au sentimentul că trebuie să înceapă reconstrucţia noilor temple integratoare (“ICHTUS-ARITHEA”*) şi a celor zece Oraşe sacre ale Atlanţilor, printre care Atlantisul, Oraşul Coroanelor din Terra Mirabilis, pentru naşterea Copilului-solar, şi pentru Renaşterea Spirituală a Noii Umanităţi şi al viitorilor oameni creştini şi biofotonici.
                                                   * * *
 
(Foto:Element din Coloana soarelui de vis I (bronz şlefuit) Procesare imagine: Raluca-Crina Florescu

   ARTA SACRĂ ŞI CREATORII DIVINI

   Să porţi încontinuu în gând problemele fundamentale ale omenirii nu-i un lucru uşor - pentru un rege, un sacerdot, un preot al Artei lui Dumnezeu, un om de ştiinţă, un poet, filozof, semiotician şi arhitect al luminii vii - dar să le şi rezolvi singur... este covârşitor, ţine de marea taină şi de mister, de Mister în Unu...în Doi şi în Trei; ţine de apocalipsul Sfintei Mame a lui Dumnezeu, de Sfânta Familie, de sfinţii părinţi genitori, de artă sacră şi de creatori divini. Ne închinăm!
   Am descoperit recent doi astfel de părinţi genitori, solari prin excelenţă, şi un loc sacru la Săcărâmb-Hunedoara. „Radiesteziştii – specializaţi în măsurători infor-energetice – numesc Săcărâmbul: tărâmul zeilor şi TEMPLUL ZEIŢEI MAMĂ. Ei au identificat în Săcărâmb unul din vârfurile „Triunghiului Vieţii”: MANIPURA (oceanul de energie corespunzător „plexului solar”).
   Am citat din cartea divinatorie ARHITECTURA LUMINII de Designer-Arhitect Dr. Aritia D. Poenaru, carte pe care am avut bucuria să o citim, trimisă în pdf de Prof. Dr. Traian-Dinorel Stănciulescu.
   Acum, sperăm într-o potenţială colaborare cu domniile voastre, de exemplu, în traducerea în cinci limbi a eseul teatrologic manifest feminist universal “Reportaj imaginal*la un Congres Internaţional al Femeilor” şi a eseului geopolitic “Agonia UE. O sută de ani de război mondial sub sabia psihotronică” (trei volume, în coautorat cu Raluca-Crina Florescu) şi nu în ultimul rând să organizăm împreună un eveniment în România şi în marile capitale din Europa: o Expoziţie itinerantă de “pictură, desen şi sculptură biofotonică”, cu o prezentare de carte divinatorie, românească (autori: Traian-Dinorel Stănciulescu* şi Aritia D. Poenaru) şi o licitaţie de artă sacră, unică.
   Aceste sculpturi monumentale: “Coloana soarelui de vis I-II-III”, “Steaua Arzătoare cu 8 Raze” (SAR), “Coloana Femeia îngerilor melancoliei” de cireş de trei metri împreună cu cele trei zeiţe-mume ale pământului, “Vânătorul stelelor” din stejar de 3,60 metri, “Geneza” din cupru electrolitic, “Crucea de lumină”, “Facerea Lumii”, Troiţa RSB* şi alte peste o mie de sculpturi. – încă există în România, în colecţia autorului şi în alte colecţii particulare, în ţară şi în străinătate. Şi în curând vor fi multiplicate în serie mică şi transformate în prima colecţie de Rezonatoare Biofotonice (RB-LLA*), artefacte/sculpturi biofotonice, cu opt efecte terapeutice, sanogene, ecologice şi energo-informaţionale, printre care efectul de bioluminiscenţa solară şi de rezonanţa Living light Art - ca să devină instrumente biofotonice portabile de stimulare a sănătăţii umane, pe care să le poată vedea toţi oamenii cu cel de-al treilea ochi, inclusiv marii patroni, politicieni şi conducători ai Lumii. 
   Cu alte cuvinte, să le vadă toţi oamenii şi să cumpere aceste Rezonatoare Biofotonice “Living Light Art”, ca pe nişte instrumente portabile de protecţie împotriva radiaţiilor nocive, pentru a construi, apoi, împreună (cu bani curaţi din artă sacră, cărţi divinatorii şi produse biofotonice-sanogene (LLAP=Living Light Art Products), deci, numai din creaţie de idei şi drepturi de autori, la Săcărâmb-Hunedoara un templu integrator:TEMPLUL DRAGOSTEI AL MEDITAŢIEI AL CONTEMPLĂRII ŞI AL ELIBERĂRII (TDMCE); un templu mult visat de C. Brâncuşi şi nerealizat nici azi.
   Este vorba de un templu integrator care va intra în consonanţă deplină cu proiectul “ICHTUS-ARITHEA” – COMPLEX INTERNAŢIONAL PENTRU TERAPIE UMANĂ ŞI UNITATE SPIRITUALĂ (International Complex for Human Therapy and Unity of Spirit), şi care ar putea scoate lumea din Tenebrele Întunericului, pentru a vindeca pe toţi oamenii de “Cele şapte maladii ale spiritului” (C. Noica), de toate bolile de lumină şi de bolile de întuneric, de toate crizele şi depresiile prelungite şi de toate diviziunile existenţe între familii, clanuri şi naţiuni.
   Este vorba de un Proiect-Pilot de Cercetare Fundamentală şi Aplicativă în domeniul Biofotonicii:“Living Light” Products, cu 8 departamente, pe care tocmai l-am primit în august de la Prof. Dr. Traian-Dinorel Stănciulescu.
   În proiect, printre alte obiective, este prevăzută şi organizarea primei fabrici producătoare de Rezonatoare Biofotonice din lume. Printre colaboratorii consacraţi, am avut onoarea să fim şi noi nominalizaţi la Departamnetul 8, în calitate de coordonatori împuterniciţi cu realizarea de artefacte/bijuterii/sculpturi/picturi biofotonice – Rezonatoare Biofotonice Living Light Art (RB-LLA*).
                                                 * * *
   (Foto: Geneză I (Procesare imagine: Raluca-Crina Florescu)


MAREA IGNORANŢĂ... MAREA TRECERE...MAREA INVERSIUNE

   Apropo de Marea Ignoranţă... Marea Trecere... Marea Inversiune... şi declanşarea Marii Migraţii... în Dezastrul refuzului... Se bagă sute de miliarde de bani murdari în UE şi în România prin ONG-uri şi mai ştiu eu ce proiecte sterile şi utopice precum "think tank" – uri alde G. Soros & compania, însă nejustificate de fapt, pentru a crea adevărata Societate civilă. Căci, în definitiv şi la urma urmei totul decurge după cea mai elementară regulă de marketing: cine dă bani nerambursabili – dă şi ordin ce să se facă cu ei; aşa au ajuns ca aceşti magnaţi ai Lumii să se creadă nemuritori în Piramidă Puterii, când de fapt aceasta e deja răsturnată cu toate măruntaile în Sus.
   La polul opus, sloganurile politice din UE & SUA sunt bestial de amuzante, "Libertatea nu este pe gratis", şi uite aşa, lumea politică, hibridizată şi aflată în comă tehnică şi politică la nivel social-planetar, dintr-o dată devine conștientă şi “inconştientă colectiv” că ce bine le merge lor în UE & SUA, şi numai lor, iar când situația le scapă de sub control şi atinge pragul critic, aşa cum se întâmplă acum cu noul stat ISIS & islamul Coranic implementat de Israel & Statele Unite, se cer măsuri urgente şi drastice pe un ton isteric, moment la care cei ce ne ţin sub un control total al minţii şi care ne-au plănuit din timp viitorul nostru vor oferi exact ce ne-au oferit în războiul mondial WW2: „soluția finală”, de data asta la nivel social planetar, fiind deja setaţi pe război civil trei sferturi din omenire, luaţi aminte!
   Iată cum profeţiile lui Emil Cioran încep să se adeverească, atunci când spunea că: un popor fără cultură dispare din istorie, un popor fără istorie dispare din cultura universală, iar istoria adevărată este doar ştiinţa faptelor care nu se repetă.
   Iată de ce credem că, adevărata libertate este doar aceea pe care o poţi cumpăra numai cu bani curaţi din drepturi de autor. Cu alte cuvinte, prin creaţie de idei şi proiecte interdisciplinare de educaţie/cercetare ştiinţifică teoretică şi aplicată, făcute de noi, românii, prin Arta-transformării PP-EFB*. Şi nu doar de câţiva păpuşari alogeni şi anti-europeni, globalişti şi globalizaţi, demenţi, frustraţi şi lipsiţi de viziune, care, împinşi de la spate de o pseudospecie de extratereştrii, ET-X-Y-Z, practică de o sută de ani un atentat asupra întregii umanităţi şi o politică diabolică de Depopulare Globală.
   Încă odată... Acum, când a sosit “vremea secerişului”, când TEMPLUL TIMPULUI - al “Timpului ontologic prin excelenţă “parmenidian”: mereu egal cu el însuşi, care nu se schimbă, nu “curge”, şi nu are “durată” ireversibilă (am citat din cartea Sacrul şi profanul de M. Eliade) – va fi unit cu TEMPLUL SPAŢIULUI, sub “cerul cel nou” pe Noul Pământ, întru aşezarea noastră spre Înalta Facere în noua Matrice culturală a României mari din vechea Dacie...Acum, când „Forma tuturor formelor”, din care s-au ivit în copilăria umanităţii cei trei eoni distincţi primordiali: Existenţa, Forma şi Beatitudinea ne apare la orizontul misterului, vă anunţăm pe toţi românii de pretutindeni că a sosit momentul istoric de întoarcere ACASĂ, ca să extragem scânteile divine şi seminţele de lumină vie din umanitatea creatoare de Idei şi să ne (re)împărţim unul altuia gramul de Iubirea care există dinaintea Facerii Lumii... la interferenţa dintre plasma albastră a Soarelui Vindecător Galactic, a Soarelui Atlanţilor din Carpaţi, şi plasma verde-albastră a biotopului nostru terestru, pentru care sângele nostru devine purtător de bioluminiscenţă solară şi lumină vie!
                                               * * *
(Foto: Soarele Altlanţilor din Carpaţi (şablon de carton pentru Geneza II din lemn de nuc, aflată în colecţie la Biblioteca Universităţii “Transilvania” în Braşov. Procesare imagine: Raluca-Crina Florescu)


    ENIGMA OMULUI NEMURITOR

   Dar voi, fraţi români, ar trebui să ştiţi bine lucrul acesta, că numai “ÎMPREUNĂ, UNIND CERUL  ŞI PĂMÂNTUL  ÎNVĂŢAŢI SĂ PRIVIŢI ÎNAINTE. IAR NOI, TOŢI, SĂ DESLUŞIM ENIGMA OMULUI NEMURITOR CARE SÂNTEM...” (potrivit celor din urmă cuvinte dăruite tuturor de ARITIA, înainte cu câteva clipe de marea ei plecare).
   Pentru noi, voi sunteţi deja fiinţe de lumină vie, marcaţi de o personalitate puternică, sunteţi oameni creştini descendenţi din Marile Mame de popoare, din zei şi semizei, din zeiţe şi semizeiţe ale pământului, venite din cer şi plecate la cer, şi reîntoarse acum în România, în ţara mamă, în ţara aurului şi în ţara verde numită de toţi comentatorii antichităţii Terra Mirabilis şi de Papa Ioan Paul al II-lea Grădina Maicii Domnului, din Creasta Anilor.
   Vă mulţumim pentru bună intenţia de a colabora cu noi şi de a vă reîntoarce cât mai curând ACASĂ, şi pentru ceea ce urmează să facem împreună în „deja vu”, într-un fel sigur, secret şi fidel, fără a omite nimic din ceea ce vrem ca Ei să Ştie şi din ceea ce Noi le vom da în păstrare.
   Cu dragostea care mişcă (prin “trei mişcări unite într-una singură”) Soarele – Soarele Atlanţilor din Carpaţi şi alte Stele Arzătoare cu 8 Raze (SAR), cu lumina vie şi cu scânteile de “luminie” pe care le mai avem din Iubirea care există dinaintea Facerii Lumii, şi cu înaltă şi aleasă preţuire întru Înalta Facere şi (Re)naştere a viitorului Copilul-solar, vă îmbrăţişăm pe toţi şi vă aşteptăm să vă întoarţeţi ACASĂ, ai dumneavoastră pentru totdeauna! Raluca-Crina Florescu şi Constantin Sandu-Milea !
   Aşa să ne ajute Dumnezeu!
                                          * * *
* “Migraţie spirituală a sufletelor de lumină vie prin trupuri succesive” = PP-EFB*, GPE-C.S.M*, RB-LLA*, TLB-T-D.S*
* PP-EFB=Primul Principiu din care s-au ivit în copilăria umanităţii cei trei eoni distincţi primordiali: Existenţa, Forma şi Beatitudinea.
* Un sistem formal axiomatic (intuitiv, abstract, pur) este o grupare ierarhică de ansambluri de semne arbitrare, simboluri consacrate sau formule complete, prin care, pornind de la aceste semne, simboluri şi formule (în număr finit sau infinit) considerate valabile, se pot obţine altele, în baza unor procedee fixate pentru totdeauna.
                                                     * * *
* Prof. Dr. Traian-Dinorel Stănciulescu este unul din cei mai mari şi  profunzii căutători spirituali ai acestei lumi,“unul dintre cei dintâi pionieri ai Biofotonicii, ştiinţa de vârf a complexităţii, a explorărilor infinite, a înţelegerii şi a îndreptării vieţii prin lumină”, după cum îl numeşte Prof. Dr. Fritz-Albert Poop, părintele biofotonice.
   Traian-Dinorel este absolvent al Institutului de Arhitectură «Ion Mincu» (Bucureşti) şi al Facultăţii de Filosofie-Istorie (Iaşi), doctor în filosofie (specializarea logică şi semiologie). În prezent, este profesor titular la Catedra de ştiinţe ale comunicării a Facultăţii de Filosofie din cadrul Universităţii «Al. I. Cuza» Iaşi, promotor al cursurilor de semiotică şi aplicaţii ale metodei semiotice, hermeneutica formelor simbolice, filosofia creaţiei şi comunicare persuasivă etc. Este director ştiinţific (CP I) al Institutului Naţional de Inventică Iaşi şi profesor asociat la Universitatea AKAMAI (SUA) în domeniul medicinei integrative. Coordonează lucrări de doctorat în domeniul semioticii şi al creatologiei. Este preşedinte al AROSS (Asociaţia Română de Studii Semiotice), membru al AOŞR (Academia Oamenilor de Ştiinţă din România), președinte al Fundației Academice "Ștefan Odobleja", vicepreşedinte al ANATECOR (Asociaţia Naţională pentru Terapii Complementare din România), director al SC Biophotonic Synergy Design, membru în comitetul director al IASS-AIS (International Association for Semiotic Studies), membru al IUAES (International Union for Anthropological and Ethnological Studies), al Royal Academy for Complementary Therapies from Sri-Lanka & Alma-Ata, ILA (International Association of Light), ESSSAT (European Society for the Study of Science And Theology), EUROTAS (European Transpersonal Psychology Association), membru în comitetul director al ICI (International Communicology Institute, SUA). A efectuat studii de specializare profesională în Grecia, Finlanda, Italia, Germania, Franţa, Danemarca, a publicat peste 200 de articole şi studii în volume şi reviste de specialitate din ţară şi străinătate, a participat la peste 250 de manifestări ştiinţifice naţionale şi internaţionale, a coordonat şi colaborat la realizarea a nouă contracte de cercetare ştiinţifică.
   A semnat circa 40 de cărţi spiritual-umaniste şi cărţi de ştiinţă în calitate de autor sau coautor, printre care: O cale a raţiunii către Dumnezeu? (1990); Viaţa înaintea vieţii? (1991); Miturile creaţiei: lecturi semiotice (1995); Performantica (1996); Tratat de creatologie (1998); Introducere în filozofia creaţiei umane (1999); Metamorfozele luminii. Biofotonica, ştiinţă a complexităţii (volumul 1 / 2001); Introducere în teoria „laserilor biologici” (volumul 2 / 2001); Fundamentele biofotonice ale conştiinţei (volumul 3- 2002); Terapia prin lumină (2003); Signs of light (2003); Semiotics of light (2003); Duhovnicul de taină (2004); De la întuneric la lumină (2005); Homeopatia integrală (2005); Tinereţe fără bătrâneţe (2005); Povestea „Leului Zburător” (2005); Vestimentaţia luminii (2006); Semiotica iubirii (2007); Vestimentaţia biofotonică (2008); Homeopatia endogenă (2012); Alesei de lumină. Voalul îngerului (des) cântat (2014); Trăire şi sens (20015); Împreună, Cerul şi Pământul (2015). Învăţătorul de fluturi (2015); Jurnalul viselor lucide (2015).
   A fost distins cu: Medalia de Aur “Henri Coandă”, conferită de Societatea Inventatorilor din România pentru cercetare ştiinţifică în domeniul creatologiei (1996); Premiul “Constantin Rădulescu-Motru” al Academiei Române (1997), acordat pentru lucrarea „Miturile creaţiei”; Medalia jubiliară a Universităţii de Medicină „Gr. T. Popa” Iaşi (1999); Medalia de aur a Academiei Regale pentru Terapii Complementare din Sri-Lanka, oferită pentru volumul „Signs of light” (2003); Diploma de onoare UNESCO România (2004), pentru activitate educativă şi umanistă; Medalia Jubiliară a ICI (2007); Medalia GOLDABILITY (2012) a Societăţii Psihologilor pentru educaţie creativă etc. De asemenea, i s-au conferit peste 20 de medalii de aur acordate în ţară şi străinătate pentru brevetele de invenţii: Vestimentaţie biofotonică sanogenă (2006), Rezonator biofotonic (2007), Sursa alternativă de încălzire (2008), Arhitectura ecologic-sanogenă (2009); Sistem de generare a curentului electric din câmpul electromagnetic (2010); Aplicaţii ale homeopatiei exogene în domeniul protecţiei antiradioactive (2011); Dispozitiv de ardere completǎ generator de plasmă gazoasă (2012), Dispozitiv de stimulare luxonică (2013), etc.
   Traian-Dinorel este promotor al Cursului Iniţiatic “TERAPIA PRIN LUMINĂ” şi al Proiectului-Pilot “ICHTUS-ARITHEA” sub egida ACADEMIEI "LUMINII VII”, pe care o prezidează. Un proiect de cercetare fundamentală şi aplicativă în domeniul biofotonicii: „LIVING LIGHT ART” PRODUCTS. În acest moment are în lucru o nouă „Trilogie a Cunoaşterii Trăite” - MANUALUL OMULUI, în 12 volume cuprinse în trei serii: Seria 1: VINDECARE DE NETRĂIRE; Seria 2: VINDECARE DE NECUNOAŞTERE; Seria 3: PRIN VIAŢĂ, DEJA VINDECAŢI, din succesiunea căreia primele trei volume de cărţi divinatorii deja au fost dăruite lumii.
                                                    * * *
   ANEXA 1
   Toate aceste desene de tip “mandala” şi sculpturi ce au la bază un „element-modul” sunt generatoare de unde energo-informaţionale şi de “rezonanţă holografică”, de unde de formă şi de unde genetice „replicative”, care absorb, stochează şi emit particule SAR-8, tahionice şi solare, pentru că sunt formate din goluri şi plinuri absolut echivalente.
   Astfel, “undele de formă” din aceste artefacte/sculpturi biofotonice  intră într-o relaţie permanentă de rezonanţă holografică cu starea modificată a conştiinţei sufletului-spirit (SMC-SS), şi cu starea de sănătate a organismului uman, penetrând astfel substanţa fizică, pentru a activa apoi substanţa activă prin efecte de biorezonanţă specifice. În acest fel sufletul-spirit interacţionează eonic cu cristalele lichide din fiinţa umană prin Arta-transformării PP-EFB*, unind „trei mişcări într-una singură”, prin electroautoconvergenţă, adică prin transferul energetic dintre Sfântul Soare (vezi Coloana soarelui de vis I-II-III, Steaua Arzătoare cu 8 Raze – SAR şi Troiţa RSB) Pământ (planeta Terra Mirabilis) şi Luna (satelit sau germene de meteorit al pământului), în conformitate cu şapte teorii originale: primele trei esenţiale în lume, eterne şi absolute: teoria „formelor-ideale” (GPE-C.S.M), care prin oscilaţia Soarelui - Lord Helios - sprijină Pământul”; teoria „laserilor biologici” şi teoria „biofotonică a energiei-informaţiei” (Prof.Dr.T-D.S.); iar următoarele patru sunt tranzitorii - şi şapte legi fundamentale ale Creaţiei, primele trei Legi fixe, de asemenea eterne şi absolute, fiind generate de Cei Trei Eoni distincţi primordiali prin PP-EFB* din Cerul Cristalin, al IX-lea, din cerul Stelelor Fixe de pe Centura fotonică & Cerul Empireu, iar celelalte patru sunt legi tranzitorii.
   Voi sublinia doar trei din teoriile civilizaţiei elenistice, teorii solare, care m-au ajutat pe mine în cercetarea formelor sculpturale vreme de peste un sfert de veac, şi care - spre deosebire de sistemele moarte şi reci care se fondează pe construcţia lor interioară (lumea interioară, LI) deci „sublunară”, în speţă pe razele nefaste de Lună - au baza lor de sprijin în „spaţiul supralunar”, de origine solară, adică pe oscilaţia Soarelui Vindecător Galactic ce sprijină Pământul:
   I. Teoria lui Aristotel (384-322 î.H.) potrivit căreia Forma este Primul Principiu activ care face trecerea de la potenţă la act;
  II. Teoria lui Heraclit din Efes (544-484 î.H.) potrivt căreia echivalenţa dintre formele goale absolute şi formele pline absolute generează existenţa fiinţelor de lumină vie;
  III. Teoria atomistă (Leucip, Demotrit, Epicur, etc.) potrivit căreia toate culorile, sunetele, mirosurile, etc., sunt precedate de atomi, de „forme-ideale” în expansiune infinită, indestructibile, care se mişcă, prin „trei mişcări unite într-una singură”, într-un spaţiu gol-plin echivalent, infinit-sferic.
                                                * * *

      Foto: Coloana soarelui de vis (bronz aurit)     
   ANEXA 2
   Despre teorie şi sistem
   În Grecia anică, ştiinţa era o teorie. Şi numai epoca modernă a transformat teoria – adică ştiinţa vie – într-un sistem. Sistem care, azi, a luat forma sistemelor moarte şi reci, în care trăim noi acum, cu viii şi cu morţii “electrici” laolaltă.
   În Grecia antică, cuvântul “teorie” – în limba greacă – are sensul original de “contemplaţie”, de “viziune”- solară sau lunară – şi numai prin practica “ştiinţelor” moarte sau căzute în uitare din pricina raţionalismului scolastic el a luat azi înţelesul de “cunoaştere ştiinţifică” sau de “cercetare ştiinţifică şi aplicativă”.
   Apoi, tot în Grecia antică, adevărul care se vede şi nu se vede, numit de greci Aletheia, adevărul demonstrat în corpul unei teorii solare purta numele de “teoremă”, şi avea semnificaţia de cunoaştere iniţiatică şi intuitivă, ce venea nu din Intelectul Activ (nenominalizat) ci din Intelectul angelic sau universal, deci direct din Sursa Esenţială, din Sfântul Soare, via Lord Helios, adică din sursa intuiţiilor intelectuale prime, conceput ca fiind Suflet Viu, parte din Sufletul Creatorului Divin, aflat în Cerul Empireu, şi din Primul Principiu din care s-au ivit în copilăria umanităţii cei trei eoni distincţi primordiali: Existenţa, Forma şi Beatitudinea.
   Un lucru e cert: ca să facem deosebirea dintre teorie şi sistem, vom afirma următoarele: teoria are baza sa de sprijin întotdeauna în afara ei, mai concret, în oscilaţia razelor Soarelui Vindecător Galactic, care sprijină Pământul, prin teoria de “oscilaţie a soarelui”, iar sistemul se fondează exclusiv pe construcţia lui interioară, adică pe razele nefaste de Lună. Odată.
   Acum, dacă vreau să postulez un nou sistem, fie un sistem  formal axiomatic al logicii clasice, fie al teoriei mulţimilor, sau dacă vreau să postulez o nouă teorie solară, de exemplu, teoria cea mai dragă mie, PP-EFB* (teoria “Primului Principiu al existenţei, formei şi beatitudinii”, am nevoie de trei experienţe ale extazului (ELM*, EAC* şi SMC*) şi trei tipuri de acţiune: experimentul, observaţia şi raţionamentul, din care, unite apoi prin “trei mişcări într-una singură”, rezultă efectul de unde energo-informaţionale şi de unde de formă, şi din efectul de unde de “forme-ideale” următorul raţionament:
   Dacă: Existenţa urmează funcţia (bunăoară “exist deci cuget” şi nu “cogito ergo sum”- precum falsa axiomă a lui R. Descartes, despre care am scris un eseu pe Confluenţe literare), iar funcţia permite omului să se manifeste în viaţă pe “scara creaturală”* (prin cele două intelecte: Intelectul Activ şi Intelectul angelic sau universal).
   Dacă: Forma este Primul Principiu al Intelectului angelic sau  universal care face trecerea de la potenţă la act. Mai concret, de la viaţă la moarte şi de la moartea primită ca pe un “semn de lumină” la o nouă viaţă, adică de la Soare (care înseamnă viaţă – globul de lumină vie) la Lună (care înseamnă moarte – minge de foc negru şi frigid) şi la Pământ (mingea de foc viu şi Primul Principiul al teoriei elctroautoconvergenţei/divergenţei dintre Soare-Pământ-Lună, dar şi Primul Principiu al “arhitecturii luminii”, care e mai înainte de toate “sculptură locuită”, sanogenă şi ecologică).
   Atunci: Primele Trei Fericiri (din Cele Zece): creaţia, procreaţia şi casa,  manifestate prin Lumina Vie, care lucrează prin cele trei pachete de suflete (divine, raţionale şi moarte) sânt responsabile pentru Geneza tuturor formelor esenţiale şi a funcţiilor lor fundamentale în lumea fără de sfârşit (principiul PP-EFB*)
   În concluzie, toată gândirea umană se află cu necesitate în “semne arbitrare” şi în “simboluri consacrate”. Aceasta e teoria de “oscilaţie a soarelui ce sprijină pământul”, “ştiinţa ştiinţelor” cu statutul de universalitate pe “scara creaturală”*, “schema alexandrină”, care a fost falsificată şi modificată de demonii sublunari (sub presiunea arhonţilor care locuiesc pe Lună).
   Sau cum afirmă I.P. Culianu:”...istoria intelectuală a omenirii nu este decât jocul minţii umane cu ea însăşi şi nici nu poate fi altceva. Interacţiunea dintre minte şi lume produce simboluri. Dar şi aplecarea minţii asupra ei înseşi şi asupra propriilor ei posibilităţi produce simboluri, iar acestea (n.n:simboluri consacrate) sânt mai durabile decât celelalte.” (Jocurile minţii. Istoria ideilor, teoria culturii, epistemologie. Editura Polirom, 2002)
   Dacă prin logică-matematică vom înţelege “Semiotica Iubirii” (T-D.S) –  teoria PP-EFB* care operează cu “semne arbitrare” (Luna) şi “simboluri consacrate” (Soarele) devine “teoria teoriilor generale” (Watkins), de naştere a Soarelui, a Pământului, a Universului întreg şi implicit a OMULUI NEMURITOR CARE SÂNTEM...” (potrivit celor din urmă cuvinte dăruite tuturor de ARITIA, înainte cu câteva clipe de marea ei plecare).
  NOTĂ:
*Gradele procesiunii pe “scara creaturală” (“schema alexandrină”) sânt următoarele: Trupul, Natura-mamă, Sufletul, Raţiunea, Intelectul Activ (n.n: nenominalizat),  Intelectul angelic sau universal, Stâlpul Central sau “Coloana soarelui de vis” şi Dumnezeu.
  Omul întreg = templul cerului-pământesc. Adică „ICHTUS „ARITHEA”
   Post Scriptum: Nu am adăugat şi Anexă 2 la scrisoarea publicată pe revista Confluenţe literare, pentru că încă nu e postulată aşa cum trebuie teoria PP-EFB*, prin teoria „echivalenţelor dintre formele goale absolute şi formele pline absolute” şi teoria de „oscilaţie a soarelui ce sprijină pământul”. O fac însă acum, pe blog, pe 23 septembrie 2015, cu speranţa ca, domniile voastre, care excelaţi pe un câmp al explorărilor infinite, în ştiinţa de vârf, biofotonică, să luaţi în consideraţii şi aceste aspecte.
                                               * * *
   Foto: Copertă la Agonia Uniunii Europene. Procesare imagine: Raluca-Crina Florescu 
   

      PACE ŞI LUMINĂ!

   Avem un orizont, o datorie, din aceeaşi putere divină. Suntem toţi pregătiţi să aflăm, să găsim, regăsim puterea străbună. Aceeaşi margine de lume, acelaşi glas, un singur sfânt amor. Lumina e gloria, iubirea e ţelul, prin focul ce arde în suflet de om. Despre toate cele vă scriem cu drag,   VIITORUL ÎNCEPE AZI   “Viitorul începe azi şi nu mâine!” Aşa cum spunea Preafericitul Ioan Paul al II-lea. Negreşit un pasaj ce pătrunde şi va dăinui peste generaţia noastră şi a copiilor noştri, căci ei toţi sunt ai noştri, creştinii sunt o mare familie. Nu numai ei ci şi cei care vor realiza cum ne va propulsa pe axa conştiinţei acest mesaj divin.

   Într-o lume unde dorim să creştem copii sănătoşi este nevoie de implementarea acestui concept, avem încă timp să o facem. Chiar şi sensul evoluţiei noastre va face un pas gigant. Acum ne împrietenim cu timpul iar el ne va fi cel mai fidel prieten.

   Copiii noştri sunt aici, iar acum avem opţiunea să fim azi cea mai frumoasă Familie poate chiar din Univers. Învăţaţi de la ei, comunicând cu dragoste, cu toţi când veţi putea. Este desigur cea mai mare şansă a noastră din toate timpurile pământului. Căruia de azi ai mulţumim, prin gesturi.

   Părinţii şi societatea sunt cei pe care avem nevoie să îi educam intensiv pentru a ajunge la performanţa unui areal autentic. Aruncaţi o privire către cum s-a desfăşurat această familie până acum şi veţi vedea singuri de ce e important acest demers.

   Nu avem cum să întârziem, nu ne mai putem permite. Prea mulţi copii orfani şi prea multe războaie purtate fără a realiza că le distrugem viitorul, le ignorăm drepturile acum. Aceasta e imaginea care ne aruncă dincolo de Evul Mediu. E drept că preţul acestor nenorociri îl vom plăti toţi, dar în special ei. Ne reducem la nişte hibrizi fără suflete şi fără dram de conştiinţă.

    Recitiţi pasajul de mai sus până când sunteţi siguri că aţi înţeles Rolul pe care îl aveţi acum, cei care înţeleg suntem siguri că vor fi şi cei care acum încep să reacţioneze în consecinţă."
   Raluca –Crina Florescu
   Anul luminii
   (Fragment din Agonia Uniunii Europene, volumul 2, în curs de apariţie)
                                         * * *
   Raluca-Crina Florescu este fost colaborator al TVR (10 ani) şi Diplomată a Academiei de Radio şi Televiziune- Aristide Buhoiu; Recent - Coautor al Volumelor Agonia UE şi Administrator al grupului cultural-social Cartea Cărţilor-Facebook.
                                                    * * *
   PS: Pe toţi cei interesaţi de Proiectul-Pilot „ICHTUS-ARITHEA” – Complex Internaţional pentru Terapie Umană şi Unitate Spirituală (International Complex for Human Therapy and Unity of Spirit) – proiect de cercetare fundamentală şi aplicată în domeniul biofotonicii: “Living Light Art” products - departamentul 8 de artă biofotonică aplicată - îi rugăm să ne contacteze la adresele electronice e-mail:cmileasandu@yahoo.com; e-mail:ralu@gmail.com; sau pe e-mail, privat FB.
   Vă mulţumim pentru lectura acestei scrisori şi pentru interesul acordat acestui proiect european pe care sperăm să-l putem merita în întregime sau măcar într-o oarecare măsură.Niciun comentariu: